Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par nomas maksas apmēru noteikšanu tiesas kārtībā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.02.1998., Nr. 53/54 https://www.vestnesis.lv/ta/id/51225

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.53

Par I.Emša komandējumu

Vēl šajā numurā

27.02.1998., Nr. 53/54

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augstākā tiesa

Veids: spriedums

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Lieta Nr.SKC-488

1997.gads

Augstākās tiesas Senāta spriedums

Par nomas maksas apmēru noteikšanu tiesas kārtībā

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments šādā sastāvā: priekšsēdētājs senators R.Krauze, senatori M.Zāģere, I.Fridrihsons, 1997.gada 19.decembrī atklātā tiesas sēdē Rīgā izskatīja civillietu sakarā ar akciju sabiedrības "Pāvilosta" kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1997.gada 16.oktobra spriedumu Pāvilostas ostas pārvaldes prasības lietā pret akciju sabiedrību "Pāvilosta" par nomas maksas parāda piedziņu.

Noklausījies senatora R.Krauzes ziņojumu, a/s "Pāvilosta" pārstāvja paskaidrojumu, ka apgabaltiesas spriedums atceļams un Pāvilostas ostas pārvaldnieka Z.Smirnova paskaidrojumu, ka kasācijas sūdzība noraidāma, Senāts

konstatēja:

Pāvilostas ostas pārvalde iesniegusi tiesā prasību par ostas zemes nomas maksas noteikšanu, nomas parāda piedziņu un zemes nomas līgumu atzīšanu par spēkā esošiem.

Prasības pieteikumu izskatījusi Liepājas rajona tiesa un ar 1997.gada 12.augusta spriedumu piedzinusi no a/s "Pāvilosta" par labu Pāvilostas ostas pārvaldei zemes nomas maksu Ls 1124,01.

Par minēto spriedumu apelācijas sūdzību iesniedzis atbildētājs — a/s "Pāvilosta", lūdzot pirmās instances tiesas spriedumu atcelt, norādot, ka a/s "Pāvilosta" atzīst tiesā iesniegto prasību par zemes nomas parāda piedziņu daļēji, proti, par Ls 184,23. Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 3.oktobrī apstiprinātajiem noteikumiem nr.292 "Noteikumi par valsts zemes nomu", a/s "Pāvilosta" piekrīt maksāt 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, nevis 0,06 Ls par vienu nomas kvadrātmetru.

Prasītāja — Pāvilostas ostas pārvaldes — prasība pamatota ar "Likumu par ostām" 4.panta 6.punktu, saskaņā ar ko zemes nomas maksu Pāvilostas ostas pārvalde noteikusi ar savu 1996.gada 15.augusta lēmumu Ls 0,06 par 1m2.

Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija uzskatījusi akciju sabiedrības "Pāvilosta" apelācijas sūdzību par nepamatotu. Apelācijas tiesas spriedumā norādīts, ka lietā nepastāv strīds par to, ka a/s "Pāvilosta" strīdus periodā, t.i., no 1996.gada augusta līdz 1997.gada maijam izmantojusi ostas zemi, kas nodota Pāvilostas ostas valdījumā ar LR Satiksmes ministrijas pavēli. Strīds pastāv par nomas maksas apmēru.

Tiesas kolēģija atzinusi, ka Pāvilostas ostas pārvalde likumīgi noteikusi zemes nomas maksu 0,06 lati par 1kv.m, jo saskaņā ar LR "Likuma par ostām" 4.panta 6.punktu ostu zemes nomas maksas maksimālo apmēru katrā ostā nosaka attiecīgās ostas pārvalde. Nepamatota ir atbildētāja atsaukšanās uz Ministru kabineta noteikumiem nr.292 "Noteikumi par valsts zemes nomu", jo saskaņā ar LR Likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 8.pantu, ja konstatēta pretruna starp dažāda juridiska spēka normatīvajiem aktiem, spēkā ir tas normatīvais akts, kuram ir augstāks juridisks spēks. Strīdus periodā iepriekš minētie Noteikumi noteica, ka zemes noma ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet "Likums par ostām" 4.p.6.d., — ka nomas maksimālo apmēru nosaka attiecīgās ostas valde. Līdz ar to tiesa atzina, ka prasītājs bija tiesīgs strīdus periodā noteikt nomas maksu 0,06 latus par 1kv.m.

Apelācijas tiesas spriedumā arī norādīts, ka saskaņā ar "Likumu par ostām Pārejas noteikumu" 5.punktu ostu pārvaldēm ir tiesības slēgt nomas līgumus par tām valdījumā nodoto zemi arī pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, bet Civillikuma 2123.pants paredz, ka, ja par nomas maksu nekas noteikti nav norunāts, — maksas apmēru nosaka tiesa.

Kasācijas sūdzībā a/s "Pāvilosta" lūdz Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu atcelt. Sūdzībā norādīts, ka Pāvilostas ostas pārvalde nebija tiesīga noteikt nomas maksu par zemi, kas nav ostas īpašums, bet ir valsts īpašums, kādēļ neesot ievērota "Likuma par ostām" 4.panta 6.daļa. Nomas maksu par zemi vajadzēja noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 1995.gada 3.oktobra noteikumiem un tā nevarēja pārsniegt 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Nevarēja arī slēgt vienošanos par zemi, kamēr nav nostiprinātas īpašumtiesības zemesgrāmatā, jo to atļāva tikai ar "Likuma par ostām" pārejas noteikumos 1997.gada 24.aprīlī.

Senāts atrod, ka kasācijas sūdzība apmierināma daļēji. Ostas pārvaldes, tai skaitā arī Pāvilostas pārvaldes tiesības noteikt nomas maksas maksimālos apmērus ir paredzētas "Likuma par ostām" 4.panta 6.punktā šī likuma 1996.gada 23.aprīļa redakcijā. Laika periodā, kad darbojās šī likuma redakcija (līdz 1997.gada aprīlim), Pāvilostas pārvalde šo nomas maksas apmēru bija noteikusi Ls 0,06 apmērā par 1kv.m. Apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija šo apmēru ir apstiprinājusi attiecībā uz līgumsaistībām starp Pāvilostas ostas valdi un a/s "Pāvilosta". Tiesa noteikusi likuma spēku attiecībā pret norādītajiem Ministru kabineta noteikumiem, t.i., likuma prioritāti attiecībā pret noteikumiem, kas apstiprināti Ministru kabinetā.

Tajā pašā laikā tiesai, kurai nomas maksas apmērs bija jānosaka pēc tiesas ieskata, jo mainoties likumdošanai, proti, kad Likumā par ostām 1996.gada 23.maija redakcijā nomas maksas maksimālo apmēru varēja noteikt ostas valdes (pašvaldes), bet nomas līgums jau pastāvēja agrāk, vajadzēja ņemt vērā Civillikuma 5.pantu, izspriežot strīdu pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem. Prasītāja noteiktā maksimālā nomas maksa Ls 0,06 par 1m2 noteikta vienpusējā kārtībā un šim apmēram atbildētājs nekad nav piekritis. Ņemot vērā, ka pēc Likuma par ostām grozījuma 1997.gada 24.marta redakcijā maksimālā nomas maksa nosakāma pēc Ministru kabineta noteikumiem, un tas ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ka vienpusējā kārtībā noteiktais nomas maksas apmērs ir pārmērīgi liels, izpildot Civillikuma 5.panta noteikumus, ka, nomas maksas apmērs nosakāms pēc taisnības apziņas, Senāts atrod par nepieciešamu samazināt piedzīto nomas maksas parādu uz pusi, nosakot tādējādi nomas maksas apmēru laika periodā no 1996.gada augusta līdz 1997.gada maijam Ls 0,03 apmērā par 1m2. Tā kā apelācijas tiesa lietas apstākļus nodibinājusi pareizi, bet nav piemērojusi Civillikuma 5.pantu, Senāts atrod par iespējamu spriedumu grozīt saskaņā ar CPK 3423. panta 4.punkta noteikumiem.

Nav pamata apstrīdēt Pāvilostas ostas pārvaldes tiesības iznomāt ostas zemi, jo saskaņā ar "Likuma par ostām" 4.panta 5.punktu (1994.gada 22.jūnija redakcijā, kas nav grozīts 1996.gada 10.aprīļa un 1996.gada 23.maija likuma papildinājumos), ostas pārvalde valstij vai pašvaldībai piederošo zemi varēja iznomāt citām juridiskajām vai fiziskajām personām, ostas pārvaldei bija tiesības rīkoties zemes īpašnieku vārdā. Saskaņā ar Civillikuma 2115.pantu, lietas iznomātājam nav jābūt tās īpašniekam.

Pamatojoties uz Latvijas CPK 3423. pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

nosprieda:

Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1997.gada 16.oktobra spriedumu grozīt un samazināt piedzenamo summu līdz Ls 562 (pieci simti sešdesmit divi) un valsts nodevu līdz Ls 56 (piecdesmit seši), atlīdzību par advokāta pakalpojumu atstāt Ls 15 (piecpadsmit). Pārējā daļā kasācijas sūdzību noraidīt.

Sēdes priekšsēdētājs senators R.Krauze

Senatori: M.Zāģere, I.Fridrihsons

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!