• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1998. gada 18. jūnija likums "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.07.1998., Nr. 199/200 https://www.vestnesis.lv/ta/id/49095

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu"

Vēl šajā numurā

08.07.1998., Nr. 199/200

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 18.06.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "finansu ministra pārraudzībā" ar vārdiem "Finansu ministrijas pārraudzībā".

2. Izteikt 2.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) apmācību, kā arī šajā likumā noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;".

3. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora kandidatūru pēc finansu ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru amatā ieceļ un darba līgumu ar viņu slēdz finansu ministrs. Darba līgumā tiek noteiktas Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī līguma termiņš.";

papildināt otrās daļas 4.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieka, Finansu policijas pārvaldes direktora un Muitas pārvaldes direktora kandidatūras pirms iecelšanas amatā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors saskaņo ar finansu ministru.";

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēdz ar nodokļu maksātāju vienošanās līgumu par aprēķināto summu samazināšanu."

4. 5.pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga Valsts ieņēmumu dienestam;";

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes amatpersonas pieņemt lēmumus par nodokļu maksājumu revīzijas (audita) rezultātā budžetā papildus ieskaitāmo maksājumu noteikšanu."

5. Aizstāt 8.panta 5.punktā vārdus "un konsultē nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos" ar vārdiem "kā arī konsultē nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kuri attiecas uz konkrēto nodokļu maksātāju un radušies šā maksātāja ar nodokli apliekamo darbību rezultātā;".

6. 10.pantā:

papildināt pirmās daļas 6.punktu ar šādu tekstu:

"kā arī sastādīt aktus par citiem konstatētajiem pārkāpumiem un ar tiem saistītajiem faktiem;";

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) aprakstīt mantu (sastādot aktu), lai nodrošinātu tiesā ceļamās (celtās) prasības vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma izpildi;";

papildināt pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) savas kompetences ietvaros un saskaņā ar šā likuma 5.panta 7.punkta nosacījumiem pieņemt lēmumus par nodokļu maksājumu revīzijas (audita) rezultātā budžetā papildus ieskaitāmo maksājumu noteikšanu;

11) uzaicināt nodokļu maksātāju ierasties Valsts ieņēmumu dienestā.";

papildināt otrās daļas pirmo rindkopu pēc vārdiem "viņa vietniekiem" ar vārdiem "un ģenerāldirektora pilnvarotajiem".

izslēgt otrās daļas 11.punktu;

papildināt otro daļu ar 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"13) savas kompetences ietvaros pilnvarot Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas Valsts ieņēmumu dienesta interešu pārstāvības nodrošināšanai;

14) likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētajos gadījumos dzēst valsts budžetā ieskaitāmo valsts noteikto obligāto maksājumu parādus, kuru piedzīšanu veic Valsts ieņēmumu dienests un kuru dzēšana nepiekrīt finansu ministram vai pašvaldībai;

15) pieņemt lēmumu nodrošināt tiesā ceļamās (celtās) prasības un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmuma izpildi, uzliekot mantai arestu un piemērojot citus prasības nodrošinājuma līdzekļus;

16) ja nodokļu maksājumu revīzijas (audita) vai pārbaudes laikā tiek iegūti pierādījumi, ka nodokļu maksātājs gatavojas likvidēt, slēpt, atsavināt mantu, reorganizēt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) vai veikt citas darbības, kuru rezultātā varētu kļūt neiespējami izpildīt lēmumu vai spriedumu par nodokļu parādu piedziņu, — pieņemt lēmumu nodrošināt tiesā ceļamās (celtās) prasības un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmuma izpil d i, uzliekot mantai arestu un piemērojot citus prasības nodrošinājuma līdzekļus arī pirms likumā vai lēmumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās;

17) pieņemt lēmumu par izpildīšanas izdevumu ieturēšanu no piedzītajām summām.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "nav pārsūdzējis Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu piedziņu un".

7. 13.pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Muitas iestāžu amatpersonām, pildot dienesta pienākumus nodokļu administrēšanā, ir tiesības, kas noteiktas šā likuma 10.panta pirmajā daļā.";

uzskatīt līdzšinējo trešo, ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

8. Papildināt 16.panta trešās daļas pirmo rindkopu pēc skaitļa "9." ar skaitli "11.".

9. Izteikt 19.1 pantu š ādā redakcijā:

"19.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) iecelšana amatā (pieņemšana darbā) un atbrīvošana no amata (atlaišana no darba)

1. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas (darbiniekus) ieceļ amatā (pieņem darbā) saskaņā ar Latvijas Darba likumu kodeksu, kā arī ievērojot to, lai personas atbilst šādiem papildu nosacījumiem:

1) nav sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, izņemot reabilitētās personas;

2) rīcībspēja nav ierobežota likumā noteiktajā kārtībā.

2. Personas, kuras pretendē uz Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) amatiem, stājoties darbā, rakstveidā apliecina, ka uz tām neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda šo ziņu patiesumu.

3. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) atbrīvo no amata (atlaiž no darba) saskaņā ar Latvijas Darba likumu kodeksu, kā arī šādos gadījumos:

1) tiek pārkāptas Korupcijas novēršanas likuma normas;

2) amatpersona (darbinieks) ir notiesāta un tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā — neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai dzēšanas;

3) Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes rezultātā tiek konstatēta neatbilstība šā panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem."

10. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus (izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā tiesā) un rīkojumus var pārsūdzēt rakstveidā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas šādā kārtībā:

1) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu amatpersonu pieņemtie lēmumi un rīkojumi pārsūdzami attiecīgās teritoriālās iestādes direktoram;

2) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pieņemtie lēmumi un rīkojumi pārsūdzami Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram;

3) Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta amatpersonu pieņemtie lēmumi un rīkojumi pārsūdzami Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram."

11. 23.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"23.pants. Nepareizi piedzīto maksājumu atmaksāšanas un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu prettiesiskas rīcības vai kļūdas dēļ radušos zaudējumu atlīdzināšanas kārtība";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Zaudējumus, arī no aprites izslēgtās naudas radītos zaudējumus, kas fiziskajai vai juridiskajai personai radušies Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu prettiesiskas rīcības vai kļūdas dēļ, atlīdzina no valsts budžeta, turklāt atmaksājamā summa tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei šajā periodā."

12. Izslēgt 24.panta pirmajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

13. Aizstāt 26.panta trešajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Muitas kodeksā" ar vārdiem "Muitas likumā".

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 10.panta ceturtā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Latvijas Civilprocesa kodeksā."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 8.jūlijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!