• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par noteikumu "Noteikumi par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā" apstiprināšanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.1998., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/ta/id/46551

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Centrālā statistikas pārvalde

Par cenu un darba samaksas izmaiņām 1997. gada novembrī

Vēl šajā numurā

06.01.1998., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Vērtspapīru tirgus komisija

Veids: rīkojums

Numurs: 135

Pieņemts: 30.12.1997.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Vērtspapīru tirgus komisijas rīkojums Nr. 135

Rīgā 1997. gada 30. decembrī

Par noteikumu “Noteikumi par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā” apstiprināšanu

1. Pamatojoties uz 1995. gada 24. augusta likumu “Par Vērtspapīru tirgus komisiju”, Ministru kabineta 1997. gada 6. maija noteikumu nr. 173 “Vērtspapīru tirgus komisijas nolikums” 14.5.1. punktu un uz Vērtspapīru tirgus komisijas padomes 1997. gada 14. un 28. novembra sēdes protokola nr. 6/97 4. punktu, apstiprināt notiekumus “Noteikumi par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā”.

2. Publicēt 1. punktā minētos noteikumus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājs V.Gustsons

Noteikumi par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par vērtspapīriem” 10. panta (2) daļu un likuma “Par vērtspapīru tirgus komisiju” 7. panta 1. punktu un nosaka kārtību, kādā notiek vērtspapīru reģistrācija un atļaujas saņemšana vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā.

2. Šie noteikumi attiecināmi uz likuma “Par vērtspapīriem” 3. pantā minētajiem vērtspapīriem, kas tiek laisti publiskajā apgrozībā un publiski piedāvāti, kā to nosaka likuma “Par vērtspapīriem” 2. pants.

Šie noteikumi attiecināmi uz kopīgo ieguldījumu sabiedrībām, kas darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 1995. gada 15. augusta noteikumiem nr. 253 “Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem”.

Šie noteikumi attiecināmi uz ārvalstu vērtspapīriem, kuri tiek laisti publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā.

3. Šie noteikumi attiecināmi uz visiem emitentiem, kas laiž publiskajā apgrozībā vērtspapīrus, ja likumā “Par vērtspapīriem” un citos likumos nav paredzēts citādi.

4. Vērtspapīru publiskā emisija un laišana publiskajā apgrozībā ietver šādas procedūras:

4.1. emitenta lēmuma pieņemšana par vērtspapīru publisko emisiju vai laišanu publiskajā apgrozībā;

4.2. emisijas prospekta (memoranda) sagatavošana un apstiprināšana;

4.3. vērtspapīru reģistrācija;

4.4. emisijas prospekta (memoranda) nodošana atklātībai un informācijas par vērtspapīru izlaišanu ievietošana masu informācijas līdzekļos;

4.5. emisijas apliecības saņemšana;

4.6. vērtspapīru iegrāmatošana Latvijas Centrālajā depozitārijā;

4.7. vērtspapīru sākotnējā izvietošana vai laišana publiskajā apgrozībā.

5. Ir aizliegts publiski piedāvāt un laist publiskajā apgrozībā Vērtspapīru tirgus komisijā nereģistrētus vērtspapīrus.

Par vērtspapīru publisku piedāvājumu uzskatāms:

5.1. sludinājums (reklāma), jebkura veida publikācijas vai intervijas masu informācijas līdzekļos (laikrakstos, žurnālos, radio, televīzijā u.c.);

5.2. rakstiski paziņojumi, paziņojumi pa radio un televīziju vai citas publiskas uzstāšanās.

II. Vērtspapīru reģistrācijas un atļaujas saņemšanas kārtība

6. Lai reģistrētu vērtspapīrus un saņemtu atļauju vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā, emitents vai tā pilnvarota persona iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijā šajā punktā minētos dokumentus un noteikta parauga rakstisku iesniegumu uz iesniedzēja veidlapas (1. pielikums, ja vērtspapīrus publiskajā apgrozībā laiž emitents; 2. pielikums, ja vērtspapīrus publiskajā apgrozībā laiž emitenta pilnvarota persona).

Iesniegumu iesniedz divos eksemplāros. Ja dokumentus iesniedz emitenta pilnvarota persona, tad papildus vēl jāiesniedz pilnvara.

Iesniegumam jāpievieno:

6.1. publiskajām akciju sabiedrībām:

1) emisijas prospekts (4. pielikums) vai memorands (4. pielikums, neiekļaujot 12., 33., 34., 35., 36. punktu, kā arī 3., 4. un 5. tabulu) trīs oriģināleksemplāros.

Memorands jāiesniedz likuma “Par vērtspapīriem” 17. panta (1), (4) punktā minētajos gadījumos.

Emisijas prospekta (memoranda) lapām jābūt numurētām un cauršūtām.

Emisijas prospektu (memorandu) paraksta emitenta atbildīgā amatpersona ar paraksta tiesībām un apliecina ar emitenta zīmogu.

Emisijas prospekts (memorands) jānoformē ar titullapu atbilstoši 3. pielikumam;

2) notariāli apliecinātas emitenta reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas (noraksti);

3) emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmums par publisko emisiju vai vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā, kā arī par emisijas prospekta apstiprināšanu;

4) pilnvaras vai līguma, ar kuru emitents pilnvaro konkrēto personu laist vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, oriģināleksemplārs vai notariāli apliecinātas kopijas;

5) izziņas par licencētiem speciālistiem, kuri ir pilnvaroti veikt vērtspapīru sākotnējo izvietošanu, ja vērtspapīru sākotnējo izvietošanu veic pats emitents;

6) līguma projekts ar potenciāliem ieguldītājiem, ja tāds ir paredzēts emisijas prospektā.

6.2. kopīgo ieguldījumu sabiedrībām:

1) kopīgo ieguldījumu fonda prospekts trīs oriģināleksemplāros atbilstoši šo noteikumu 3., 4. pielikumam un Ministru kabineta noteikumu nr. 253 “Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem” 59. punktam. Emisijas prospektu (memorandu) paraksta emitenta atbildīgā amatpersona ar paraksta tiesībām, ko apliecina ar emitenta zīmogu;

2) dokumenti, kuri norādīti šo noteikumu 6.1.2) – 6.1.5) punktā;

3) kopīgo ieguldījumu sabiedrības un fonda dibināšanas licenču kopijas;

4) Ekonomikas ministrijas izziņa par privatizācijas sertifikātu vērtību kopīgo ieguldījumu fonda dibināšanas brīdī;

5) ar turētājbanku noslēgtā līguma kopija;

6) ieguldījuma līguma, kas apstiprināts ar Ekonomikas ministrijas licencēšanas komisijas lēmumu, kopija.

6.3. pašvaldībām:

1) dokumenti, kuri norādīti šo noteikumu 6.1.1), 6.1.4), 6.1.5) punktā;

2) pašvaldības domes (padomes) lēmums par attiecīgo vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā;

3) pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomes atļauja laist pašvaldību vērtspapīrus publiskajā apgrozībā;

4) pārskats par pašvaldības budžeta izpildi iepriekšējos divos gados.

6.4. ārvalstu emitentiem:

1) ārvalstu emitents vai tā pilnvarota persona, lai laistu vērtspapīrus otrreizējā publiskajā apgrozībā, iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijā emisijas prospektu, ja vērtspapīri nav reģistrēti attiecīgās ārvalsts vērtspapīru tirgus uzraudzības augstākajā institūcijā, un memorandu, ja tie ir reģistrēti;

2) uz to valstu, kuras ir pievienojušās Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, dokumentiem ir jābūt šīs konvencijas 3.pantā minētajam apliecinājumam ( Apostille ), ja uz dokumentiem attiecas iepriekš minētās Konvencijas 1.pants.

To valstu dokumentiem, kuras nav pievienojušās šai konvencijai, ir jābūt legalizētiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.

Visiem dokumentiem jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

7. Iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti Vērtspapīru tirgus komisijā. Vērtspapīru tirgus komisijas darbinieks, saņemot dokumentus, apliecina to ar parakstu uz viena iesnieguma oriģināleksemplāra, kuru atdod iesniedzējam.

8. Vērtspapīru tirgus komisija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par vērtspapīru reģistrēšanu vai izsniedz atteikumu četrdesmit dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu lēmuma pieņemšanai, tad divdesmit dienu laikā vērtspapīru tirgus komisija nosūta iesniedzējam attiecīgu paziņojumu, kurā pieprasa iesniegt papildu ziņas vai dokumentus.

Laika periods no paziņojuma izsūtīšanas dienas līdz pieprasīto dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienai netiek ieskaitīts iesnieguma izskatīšanas termiņā.

Ja divdesmit dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas iesniedzējs nav iesniedzis pieprasītās ziņas vai dokumentus, iesniegumu neizskata.

9. Ja vērtspapīru tirgus komisija pieņem lēmumu reģistrēt vērtspapīrus un atļaut to publisko emisiju vai laišanu apgrozībā, tiek izdots rīkojums, uz kura pamata emitentam izsniedz emisijas apliecību.

Emisijas apliecībā jānorāda:

9.1. rīkojuma numurs un datums;

9.2. apliecības numurs;

9.3. emitenta nosaukums;

9.4. emitenta juridiskā adrese;

9.5. emisijas kārtas numurs;

9.6. vērtspapīru skaits, nominālvērtība un emisijas apjoms;

9.7. vērtspapīru šķira, kategorijas un veids.

10. Desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vērtspapīru reģistrāciju Vērtspapīru tirgus komisija pret parakstu izsniedz emisijas prospekta (memoranda) divus oriģināleksemplārus ar Vērtspapīru tirgus komisijas atzīmi un emisijas apliecību emitenta pilnvarotajai personai pēc personas apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

11. Emisijas apliecība jāsaņem trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad komisija nosūtījusi paziņojumu par lēmumu reģistrēt vērtspapīrus. Ja emitents noteiktaja termiņā nesaņem emisijas apliecību, Vērtspapīru tigus komisijai ir tiesības to anulēt.

12. Pēc emisijas apliecības saņemšanas emitents vai tā pilnvarotā persona ievieto informāciju laikrakstos atbilstoši likumam “Par vērtspapīriem” un iegrāmato vērtspapīrus Latvijas Centrālajā depozitārijā saskaņā ar tā noteikumiem.

13. Emitentam, kas veic vērtspapīru publisko emisiju, piecpadsmit dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām, kā arī pēc emisijas izvietošanas beigu datuma jāiesniedz Vērtspapīru tirgus komisijā pārskats par vērtspapīru sākotnējās izvietošanas gaitu un rezultātiem atbilstoši 5. pielikumam.

III. Nobeiguma dokumenti

14. Dokumenti, kas attiecas uz vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā, glabājas Vērtspapīru tirgus komisijā desmit gadus.

15. Emisijas apliecības bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā pēc emitenta rakstveida iesnieguma Vērtspapīru tirgus komisija izsniedz emisijas apliecības dublikātu.

16. Vērtspapīru tirgus komisijas lēmums par vērtspapīru reģistrāciju un emisijas vai vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā atļaušanu stājās spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja tajos nav noteikts citādi.

17. Ja emitents vai tā pilnvarotā persona neievēro šos noteikumus, Vērtspapīru tirgus komisijai ir tiesības piemērot likumā “Par vērtspapīriem” paredzētās sankcijas.

18. Vērtspapīru tirgus komisija nav atbildīga par emisijas prospektā (memorandā) sniegto informāciju.

19. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājs V.Gustsons

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums5.pielikums

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!