• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1997. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 356 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Labības tirdzniecības aģentūra" statūti". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.10.1997., Nr. 280 https://www.vestnesis.lv/ta/id/45548

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.357

Par Ministru kabineta 1996.gada 23.janvāra noteikumu nr.26 "Noteikumi par ievedmuitas nodokļa likmes piemērošanu laukaugu kultūru superelites un augstāko kategoriju sēklām" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

24.10.1997., Nr. 280

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 356

Pieņemts: 21.10.1997.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 356

Rīgā 1997.gada 21.oktobrī (prot. nr. 58 4.§)

Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Labības tirdzniecības aģentūra" statūti

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas labības tirgu un
valsts labības rezervi" 3.panta otrās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Labības tirdzniecības aģentūra" (turpmāk - Aģentūra) ir valsts akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar bezpeļņas organizācijas principiem un kuras viss pamatkapitāls pieder valstij.

2. Aģentūras pilns nosaukums - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Labības tirdzniecības aģentūra", saīsināts nosaukums - "Labības tirdzniecības aģentūra", Aģentūras nosaukums angļu valodā - "Cereal Trade Agency".

3. Aģentūras dibinātāja ir valsts.

4. Valsts kapitāla daļas turētāja Aģentūrā ir Zemkopības ministrija.

5. Aģentūra ir juridiskā persona, un tai ir patstāvīga bilance un savi norēķinu konti un citi konti, kā arī atribūtika ar Aģentūras simboliku un zīmogs ar pilnu Aģentūras nosaukumu.

6. Aģentūrai ir atsevišķa manta. Aģentūra var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības, uzņemties saistības un saskaņā ar darbības mērķiem un uzdevumiem slēgt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs. Aģentūra var būt prasītāja un atbildētāja tiesā vai šķīrējtiesā.

7. Aģentūra ir atbildīga par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu, uz kuru saskaņā ar likumiem var vērst piedziņu.

8. Valsts ir atbildīga par Aģentūras saistībām tikai ar savu ieguldījumu pamatkapitālā. Aģentūra nav atbildīga par valsts saistībām.

9. Aģentūra darbojas saskaņā ar likumu "Par bezpeļņas organizāciju", likumu "Par akciju sabiedrībām", likumu "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" un citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī šiem statūtiem.

10. Par Aģentūras rīcībā esošās konfidenciālās informācijas izpaušanu tās darbinieki ir atbildīgi likumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11. Aģentūra ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

12. Aģentūras juridiskā adrese: Dzirnavu iela 87/89, Rīga, LV-1011, Latvijas Republika.

II. Aģentūras darbības mērķis un virzieni

13. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts labības politiku un sagatavot valsts labības ražošanas un patēriņa bilanci, kā arī sekot tās izpildei un, izmantojot valsts labības rezervi, ekonomiski veicināt un stimulēt labības tirgu, saglabājot nepārtrauktību patērētāju nodrošināšanā ar labību un tās produktiem saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.

14. Likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" noteikto uzdevumu veikšanā Aģentūra darbojas šādos virzienos:

14.1. rīkojas ar valsts labības rezervi un iedalītajiem līdzekļiem tās iegādei un uzglabāšanai;

14.2. saņem un apkopo Ministru kabineta noteikto valsts labības ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju;

14.3. pārvalda Aģentūras īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo un kustamo īpašumu;

14.4. organizē seminārus, izstādes un citus pasākumus labības tirdzniecības un pārstrādes jomā;

14.5. veic labības importu un eksportu, kā arī ar minētajām operācijām saistītās darbības.

III. Aģentūras kapitāli un rezerves

15. Aģentūras dibināšanas un reģistrētais pamatkapitāls ir 66320 latu, un tas ir sadalīts 66320 parastajās akcijās. Katras akcijas nominālvērtība ir viens lats.

16. Aģentūras pamatkapitālu var palielināt vai samazināt tikai Ministru kabinets.

17. Ja Aģentūras pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, to ar attiecīgu Ministru kabineta tiesību aktu var ieguldīt tikai valsts.

18. Ja Aģentūras pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, un par akcijām samaksā, ieguldot ķermeniskas lietas, ieguldījumu novērtē, kā arī atzinumu sastāda un publicē neatkarīgi eksperti likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

19. Ja Aģentūras pamatkapitālu palielina, pārveidojot daļu Aģentūras uzkrātā kapitāla par pamatkapitālu, Aģentūras pamatkapitālā ieskaita to Aģentūras īpašuma daļu, kas pēc gada bilances vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pārsniedz pamatkapitāla apmēru.

20. Ar Ministru kabineta rīkojumu Aģentūra var samazināt savu pamatkapitālu, samazinot katras akcijas nominālvērtību.

21. Samazinot pamatkapitālu, Aģentūra ievēro likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktās prasības attiecībā uz kreditoru interešu aizsardzību akciju sabiedrības likvidācijas gadījumā.

22. Aģentūras ienākumu pārsniegums pār izdevumiem tiek ieskaitīts rezervē (rezerves fondā), kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu.

23. Rezerves (rezerves fonda) līdzekļi izmantojami tikai šo statūtu 13. un 14.punktā noteiktajiem mērķiem. Cita kapitāla un rezervju veidošana Aģentūrā nav pieļaujama.

24. Aģentūrai ir aizliegts apgrūtināt pamatlīdzekļus, izsniegt jebkāda veida aizdevumus un galvojumus vai dot garantijas.

IV. Aģentūras pārvalde

25. Aģentūras pārvaldes institūcijas ir akcionāru pilnsapulce un valde.

V. Akcionāru pilnsapulce (pilnvarnieks)

26. Akcionāru pilnsapulce, kuras funkcijas veic Zemkopības ministrijas iecelts valsts pilnvarnieks, ir augstākā Aģentūras pārvaldes institūcija, un tai ir šādas funkcijas:

26.1. izskatīt valdes ziņojumus un apstiprināt Aģentūras darbības gada pārskatu (turpmāk - gada pārskats);

26.2. atbrīvot valdes locekļus no atbildības par iepriekšējo darbības gadu vai ierosināt viņu saukšanu pie atbildības;

26.3. pēc valdes priekšlikuma apstiprināt Aģentūras kārtējā gada darbības plānu un izdevumu tāmi;

26.4. iecelt amatā un atbrīvot no amata valdes locekļus (izņemot ģenerāldirektoru) un Aģentūras zvērinātu revidentu (turpmāk - zvērināts revidents), kā arī lemt par prasību un sūdzību celšanu pret minētajām personām vai par prasību un sūdzību izbeigšanu pret tām;

26.5. iecelt komisiju mantas vērtības pieauguma vai samazinājuma konstatēšanai, kā arī apstiprināt minētās komisijas sniegto novērtējumu.

27. Pilnvarnieks tiesību aktos noteiktajā kārtībā iesniedz valsts kapitāla daļu turētājam šādus priekšlikumus:

27.1. par Aģentūras statūtu grozīšanu;

27.2. par Aģentūras pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

27.3. par Aģentūras reorganizāciju;

27.4. par Aģentūras likvidāciju.

28. Pilnvarnieks:

28.1. pārrauga Aģentūras darbību;

28.2. kontrolē valdes darbību, lai Aģentūras lietas tiktu kārtotas saskaņā ar akcionāru pilnsapulces (pilnvarnieka) lēmumiem;

28.3. pārstāv Aģentūru tiesā visās Aģentūras celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret Aģentūru.

29. Pilnvarnieks ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt valdei pārskatu par Aģentūras darbību.

30. Pilnvarnieka pieņemtie lēmumi ir noformējami rakstiski.

31. Apstiprināto gada pārskatu, izdevumu tāmi un turpmākās darbības plānu pilnvarnieks iesniedz valsts kapitāla daļas turētājai.

32. Zemkopības ministrs var atcelt pilnvarnieka pieņemtos lēmumus, ja tie neatbilst likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem.

33. Pilnvarnieks neiejaucas Aģentūras operatīvajā vadīšanā un neslēdz Aģentūras vārdā nekādus darījumus.

34. Pilnvarnieks nevar būt par valdes locekli, kā arī par Aģentūras zvērinātu revidentu.

35. Pilnvarnieks nevar uzticēt savus pienākumus citai personai.

36. Pilnvarnieks veic savus pienākumus atbilstoši noslēgtajam līgumam.

37. Ja pilnvarnieks slimības, ilgstošas prombūtnes vai citu iemeslu dēļ nespēj veikt savas funkcijas, zemkopības ministrs ar rīkojumu var uzdot uz laiku pildīt pilnvarnieka funkcijas citai personai.

38. Pilnvarnieks, kā arī valde pēc motivēta pieprasījuma saņemšanas ir tiesīga sasaukt akcionāru pilnsapulces sēdi.

39. Motivētu pieprasījumu sasaukt akcionāru pilnsapulces sēdi tās ierosinātājs iesniedz valdes priekšsēdētājam.

40. Pilnvarnieku uz akcionāru pilnsapulces sēdi uzaicina valdes priekšsēdētājs. Uzaicinājumu un paziņojumu par sēdes darba kārtību nosūta ierakstītā vēstulē vai nodod pret parakstu.

41. Valdes locekļi ir tiesīgi piedalīties akcionāru pilnsapulcē ar padomdevēja tiesībām.

VI. Valde un ģenerāldirektors

42. Valde pārzina un vada visas Aģentūras lietas. Tā ir atbildīga par visu Aģentūras saimniecisko un finansiālo darbību.

43. Valdes sastāvā ir Aģentūras ģenerāldirektors (turpmāk - ģenerāldirektors) un divi valdes locekļi, kurus pēc ģenerāldirektora priekšlikuma ieceļ amatā pilnvarnieks. Darba līgumus ar valdes locekļiem slēdz valsts pilnvarnieks.

44. Valdes priekšsēdētāja funkcijas veic ģenerāldirektors.

45. Ģenerāldirektora kandidatūru pēc zemkopības ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets. Ģenerāldirektoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs. Darba līgumu ar ģenerāldirektoru slēdz valsts pilnvarnieks.

46. Valdes darbību vada un valdes locekļu pienākumus nosaka ģenerāldirektors.

47. Valde ir tiesīga:

47.1. izveidot komisijas atsevišķu jautājumu risināšanai, noskaidrošanai vai kontrolēšanai un noteikt minēto komisiju locekļu darba samaksu;

47.2. izsludināt Aģentūras darbības nodrošināšanai nepieciešamos konkursus un veikt pretendentu atlasi;

47.3. apstiprināt Aģentūras darbinieku darba samaksas un materiālās stimulēšanas nolikumu.

48. Valde:

48.1. pārstāv Aģentūru jautājumos, kuros to nepārstāv pilnvarnieks;

48.2. pārvalda Aģentūras mantu un rīkojas ar Aģentūras līdzekļiem saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem un šiem statūtiem;

48.3. lemj visus ar Aģentūras darbību saistītos jautājumus, izņemot pilnvarnieka kompetencē esošos jautājumus;

48.4. sagatavo un iesniedz pilnvarniekam Aģentūras kārtējā gada darbības plānu un izdevumu tāmi, kā arī gada pārskatu;

48.5. nosaka Aģentūras struktūrvienību funkcijas un atbildību, kā arī apstiprina to nolikumus.

49. Valdes locekļus ieceļ amatā ne ilgāk kā uz trim gadiem. Valdes locekļus var iecelt amatā atkārtoti uz jaunu termiņu.

50. Valde ir atbildīga par Aģentūras izdevumu tāmes ievērošanu.

51. Ģenerāldirektoram ir saistoši visi uz valdes locekļiem attiecinātie ierobežojumi un nosacījumi par valdes locekļu atbildību.

52. Līgumus un citus finansu dokumentus paraksta ģenerāldirektors vai viņa pilnvarots valdes loceklis.

53. Bankas un kases dokumentus likumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā paraksta ģenerāldirektors vai viņa pilnvarota persona.

54. Ja Aģentūras intereses saskaras ar kāda valdes locekļa, viņa laulātā vai radinieka (skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei) interesēm, attiecīgā jautājuma izlemšanā ieinteresētajam valdes loceklim nav balsstiesību, par ko izdarāma atzīme valdes sēdes protokolā. Ja valdes locekļi pārkāpuši minētās prasības, viņi ir atbildīgi par Aģentūrai nodarītajiem zaudējumiem.

55. Valdes sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc ģenerāldirektors.

56. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi valdes locekļi.

57. Katram valdes loceklim valdes sēdē ir viena balss.

58. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso divi valdes locekļi. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir ģenerāldirektora balss.

59. Ja kāds no valdes locekļiem nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par valdes pieņemto lēmumu. Valdes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma ieraksta valdes sēdes protokolā.

60. Valdes sēdes protokolā atzīmē, kā par attiecīgo jautājumu ir balsojis katrs no sēdē klātesošajiem valdes locekļiem.

61. Valdes sēdes protokolu paraksta visi sēdē klātesošie valdes locekļi.

62. Valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt pilnvarniekam lūgumu atbrīvot viņu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas.

63. Pilnvarnieks ir tiesīgs atstādināt valdes locekli no viņa pienākumu pildīšanas, ja valdes loceklis izdarījis rupju pārkāpumu.

64. Ģenerāldirektora un valdes locekļu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus, pienākumus un atbildību nosaka Korupcijas novēršanas likums.

65. Ģenerāldirektors:

65.1. veic Aģentūras operatīvo vadību;

65.2. pārstāv Aģentūras intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās Latvijas Republikas un starptautiskajās organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

65.3. rīkojas ar Aģentūras mantu un naudas līdzekļiem;

65.4. slēdz saimnieciskos, darba un citus līgumus;

65.5. savas kompetences ietvaros izsniedz pilnvaras;

65.6. atver bankās norēķinu kontus un citus kontus;

65.7. apstiprina Aģentūras darbinieku štatu sarakstu;

65.8. nosaka Aģentūras darbinieku darba samaksu;

65.9. izdod rīkojumus un dod norādījumus, kas ir obligāti visiem Aģentūras darbiniekiem;

65.10. noteiktā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus.

66. Ģenerāldirektors informē pilnvarnieku par katru Aģentūras līdzekļu izlietojumu, kas pārsniedz 5000 latu, ja tas nav apstiprināts Aģentūras gada budžetā un darījums nav saistīts ar graudu iegādi.

67. Ja valdes locekļi rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro likumus, citus tiesību aktus un šos statūtus vai darbojas nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, viņi ir solidāri pilnā apmērā ar visu savu īpašumu atbildīgi par valstij, Aģentūrai un kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem.

VII. Aģentūras darba organizācija, finansu līdzekļi un to izlietojums

68. Aģentūra savu darbību īsteno saskaņā ar šajos statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. Aģentūras darba organizāciju nosaka valdes apstiprināti Aģentūras iekšējās kārtības noteikumi.

69. Aģentūras finansu līdzekļus veido valsts funkciju veikšanai iedalītie valsts budžeta līdzekļi, ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem, ieņēmumi no saimnieciskās darbības, fondu ieguldījumi, ziedojumi, ārvalstu ieguldījumi un tehniskā palīdzība, kā arī citi līdzekļi.

VIII. Gada pārskats

70. Aģentūra organizē grāmatvedības uzskaiti un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu saskaņā ar likumā "Par grāmatvedību" un likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteiktajām prasībām.

71. Pēc gada pārskata apstiprināšanas Aģentūras ienākumu pārsniegums pār izdevumiem ieskaitāms rezervē (rezerves fondā).

72. Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām Aģentūra nosūta attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai, Valsts statistikas komitejai un Uzņēmumu reģistram apstiprinātā gada pārskata norakstu un zvērināta revidenta atzinumu, kurā norādīts, kad minētais pārskats apstiprināts.

IX. Aģentūras darbības uzraudzība un revīzija

73. Aģentūras darbību kontrolē:

73.1. Aģentūras zvērināts revidents;

73.2. pilnvarnieka izveidotas pastāvīgas vai pagaidu komisijas atsevišķos jautājumos;

73.3. Aģentūras darbības kontrolei pilnvarotas valsts institūcijas.

74. Zvērinātu revidentu katru gadu ieceļ pilnvarnieks.

75. Zvērināts revidents pārbauda Aģentūras darbību kārtējā gada laikā un darbojas līdz kārtējā gada pārskata apstiprināšanai.

76. Pēc gada pārskata sastādīšanas Aģentūras valde nekavējoties paziņo zvērinātam revidentam, ka gada pārskats ir sagatavots, reģistri noslēgti un dokumenti pieejami pārbaudei.

77. Zvērinātais revidents ir tiesīgs apskatīt un revidēt visu Aģentūras mantu un pārbaudīt Aģentūras finansiālo un saimniecisko darbību. Zvērināts revidents ir tiesīgs veikt kontroli un pārbaudes jebkurā laikā.

78. Zvērināts revidents ziņo pilnvarniekam par valdes un tās pakļautībā esošo struktūrvienību darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.

79. Par veikto revīziju zvērināts revidents saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" sastāda ziņojumu, kuru valde kopā ar savu atzinumu un gada pārskatu iesniedz pilnvarniekam apstiprināšanai.

80. Zvērināts revidents darbojas saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem.

81. Zvērināts revidents ir atbildīgs Aģentūrai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījis uzticētos pienākumus. Zvērināts revidents nav atbildīgs par valdes un tai pakļauto struktūrvienību izdarītajiem pārkāpumiem, izņemot gadījumus, ja viņš par šiem pārkāpumiem ir zinājis, bet nav informējis pilnvarnieku.

X. Aģentūras reorganizācija un darbības izbeigšana

82. Aģentūra var tikt reorganizēta ar Ministru kabineta rīkojumu.

83. Aģentūru likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu vai ar tiesas nolēmumu.

84. Aģentūras likvidācijai pilnvarnieks ieceļ likvidatorus. Līdz ar likvidatoru iecelšanu valdes locekļu pilnvaras izbeidzas.

85. Likvidatori Aģentūru likvidē likumā "Par uzņēmējdarbību", likumā "Par bezpeļņas organizāciju" un likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

86. Ja Aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta par peļņas uzņēmumu, rezerves fonds un manta, kas iegādāta par rezerves fondā uzkrātajiem līdzekļiem, pāriet valsts īpašumā.

87. Likvidatoru darbībai piemērojami tie paši nosacījumi, kas piemērojami valdes darbībai.

88. Likvidatori pilnvarnieka noteiktajos termiņos sniedz pārskatu par savu darbību, bet pēc Aģentūras likvidācijas pabeigšanas - arī pārskatu par visu Aģentūras likvidācijas laikā veikto darbību.

89. Aģentūras likvidatori ir solidāri atbildīgi likvidējamajai Aģentūrai, valstij un kreditoriem par zaudējumiem, kas radušies, ja viņi apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījuši saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām" un šiem statūtiem uzticētos pienākumus.

90. Aģentūra savu darbību beidz ar dienu, kad tā tiek izslēgta no Uzņēmumu reģistra.

Ministru prezidents G.Krasts

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!