• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1997. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 251 "Studējošo kreditēšanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.07.1997., Nr. 184/185 https://www.vestnesis.lv/ta/id/44409

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.252

Noteikumi par autotransporta tehnisko ekspertīzi sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā

Vēl šajā numurā

18.07.1997., Nr. 184/185

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 251

Pieņemts: 15.07.1997.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 251

Rīgā 1997.gada 15.jūlijā (prot. nr.40 20.§)

Studējošo kreditēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar
Augstskolu likuma 79.panta 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirams un atmaksājams valsts kredīts studējošajiem (turpmāk - kredīts). Kredīts ir aizdevums no valsts budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu studējošā sociālās vajadzības (uzturu, apģērbu, mācību līdzekļu iegādi un citus izdevumus).

2. Ministrijas, kuru pārziņā ir augstskolas (turpmāk - ministrijas), augstākās izglītības programmās katru gadu paredz līdzekļus studējošo kreditēšanai. Studējošo kreditēšanai paredzēto finansu līdzekļu apmēru nosaka attiecīgā gada likumā par valsts budžetu. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 35 latus mēnesī.

3. Studējošo kreditēšanas finansu līdzekļus veido no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kā arī mērķa iemaksas noteiktam studējošajam vai studiju programmai. Studējošo kreditēšanas finansu līdzekļu rīkotāja ir attiecīgā ministrija.

4. Studējošo kreditēšanai paredzētie finansu līdzekļi izmantojami tikai studējošo kreditēšanai. Kredītu administrēšanas izmaksas ministrija paredz tās pamatbudžeta izdevumos.

5. Kredītus piešķir studējošajiem, kas apgūst akreditētās studiju programmas - bakalaura, maģistra, rezidenta vai profesionālo studiju programmu. Kredītlīdzekļu sadalījumu ministrijas nosaka proporcionāli pilnā laika studējošo skaitam katrā studiju programmā.

II. Kredīta piešķiršana

6. Tiesības saņemt kredītu ir sekmīgiem bakalaura, maģistra, rezidenta un profesionālo studiju programmu pilnā laika studējošajiem. Kredītu var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura akadēmiskā grāda un viena maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai, bet ne ilgāk par studiju programmā paredzēto laiku.

7. Kredītu var saņemt arī studijām ārvalstīs. Kredīta pieprasījumu studējošais iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā, kuras izveidota komisija izvērtē iesniegtos pieprasījumus. Ārvalstīs studējošo kreditēšanai paredzēto līdzekļu apmērs nepārsniedz divus procentus no kopējā studējošo kreditēšanai piešķirto līdzekļu apmēra.

8. Kredītus izsniedz un apkalpo kredītiestāde, ar kuru attiecīgā ministrija un Valsts kase ir noslēgušas trīspusēju līgumu par attiecīgo darbību veikšanu.

9. Kredītiestādi, kura veic šo noteikumu 8.punktā minētās darbības, nosaka konkursa kārtībā. Konkursa rezultātus izvērtē komisija, kurā iekļauti Finansu ministrijas un citu ministriju, kā arī Valsts kases pārstāvji.

10. Augstskola ar senāta lēmumu izveido kredītu piešķiršanas komisiju, kurā tiek iekļauti attiecīgās augstskolas administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvji (turpmāk - augstskolas komisija). Studējošo īpatsvars augstskolas komisijā nav mazāks par 20%.

11. Pēc iesniegto pieteikumu izskatīšanas augstskolas komisija izsniedz studējošajiem apstiprinājumu kredīta saņemšanai studiju programmām piešķirto kreditēšanas līdzekļu ietvaros. Apstiprinājums kredīta saņemšanai tiek izsniegts reizi semestrī - pēc attiecīgās pārbaudījumu sesijas, ņemot vērā pārbaudījumu rezultātus. Pirmajā kursā studējošajiem apstiprinājumu kredīta saņemšanai izsniedz, ņemot vērā iestājpārbaudījumu rezultātus.

12. Informācija par izsniegtajiem apstiprinājumiem kredīta saņemšanai ir atklāta.

13. Ja studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītu, ir vienādi sekmības rādītāji, augstskolas komisija kredītus vispirms piešķir invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī studējošajiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

14. Studējošais (ārvalstīs studējošais) iesniedz kredītiestādē augstskolas komisijas (Izglītības un zinātnes ministrijas komisijas) izsniegto apstiprinājumu kredīta saņemšanai, uz kuru pamatojoties kredītiestāde noslēdz ar studējošo kredītlīgumu.

15. Kredītlīguma darbības laiks noteikts sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz kredīta un kredīta procentu pilnīgai atmaksai. Kredītlīguma nosacījumi (kredīta izmaksas kārtība, termiņi un citi nosacījumi) katru gadu var tikt precizēti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Finansu ministrijas, Valsts kases un kredītiestādes vienošanos. Precizētos kreditēšanas nosacījumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

16. Ja studējošais ir saņēmis kredītu un sekmīgi apgūst studiju programmu, viņš arī turpmāk saņem kredītu. Kredītu studējošajam izmaksā reizi mēnesī 10 mēnešus gadā. Izņēmuma kārtā (studijām ārvalstīs un citos izņēmuma gadījumos) kredītu var izmaksāt par visu studiju laiku līdz 10 mēnešiem. Par šādas izmaksas nepieciešamību studējošais (ārvalstīs studējošais) iesniedz kredītiestādē augstskolas komisijas (Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās komisijas) apstiprinātu izziņu.

17. Kredīta izsniegšana studējošajam tiek pārtraukta akadēmiskā atvaļinājuma laikā un var tikt atjaunota nākamajā mācību gadā, ja studējošais sekmīgi turpina studijas.

18. Par noslēgtajiem kredītlīgumiem, kā arī par kredītsaistību neizpildi kredītiestāde reizi mēnesī rakstiski paziņo attiecīgi augstskolas komisijai vai Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajai komisijai.

19. Par studējošajiem kredīta ņēmējiem, kuriem piešķirts akadēmiskais atvaļinājums vai kuri izslēgti no studējošo saraksta, vai par to, ka šādu studējošo kredīta ņēmēju nav, augstskolas komisija reizi mēnesī rakstiski paziņo kredītiestādei. Attiecīgās ziņas par ārvalstīs studējošajiem Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā komisija sniedz reizi gadā. Ja kredītiestāde minētās ziņas nav saņēmusi, tā aptur kredītu izmaksu.

20. Kredītiestāde pārtrauc kredītu izmaksu studējošajiem kredīta ņēmējiem, kuriem piešķirts akadēmiskais atvaļinājums vai kuri izslēgti no studējošo saraksta.

21. Kredītiestāde veic kredītlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un saskaņā ar attiecīgās ministrijas, Valsts kases un kredītiestādes noslēgto līgumu noteiktajā termiņā sniedz ministrijai pārskatu par izsniegtajiem kredītiem, kredītu un kredīta procentu atmaksu, kā arī par aizkavētajiem kredītu un kredīta procentu maksājumiem.

III. Kredīta atmaksas kārtība

22. Kredītu var atmaksāt kredīta ņēmējs vai cita fiziskā vai juridiskā persona.

23. Kredītu jāsāk atmaksāt ne vēlāk kā ar trešo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas vai ar sesto mēnesi pēc studiju pabeigšanas. Kredīta ņēmējs ir atbildīgs par kredīta pamatsummas un kredīta procentu atmaksu noteiktajā termiņā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi.

24. No kredīta kopējās summas jāatmaksā ne mazāk kā šāda kredīta summas daļa:

24.1. pirmajā atmaksāšanas gadā

- 5%;

24.2. otrajā atmaksāšanas gadā

- 10%;

24.3. trešajā atmaksāšanas gadā

- 15%;

24.4. ceturtajā atmaksāšanas gadā

- 15%;

24.5. piektajā atmaksāšanas gadā

- 15%;

24.6. sestajā atmaksāšanas gadā

- 20%;

24.7. septītajā atmaksāšanas gadā

- 20%.

25. Kredīta ņēmējs kredītu un kredīta procentus var atmaksāt īsākā laika posmā. Ja kredīta ņēmējs atmaksā visu kredītu un kredīta procentus gada laikā, viņam tiek dzēsti 10% no kredīta pamatsummas. Ja kredīta ņēmējs kredītu un kredīta procentus atmaksā divu gadu laikā, tiek dzēsti 5% no kredīta pamatsummas.

26. Ja kredīta atmaksa tiek atlikta piecus gadus vai ilgāk, tad, sākot atmaksāt kredītu, jāatmaksā 20% gadā no kopējās kredīta summas.

27. Kredīta procentu likme ir 5% gadā. Kredīta procentus aprēķina katru mēnesi. Studiju laikā studējošais var nemaksāt kredīta procentus. Nesamaksātā kredīta procentu summa tiek pieskaitīta kopējai kredīta summai.

28. Kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem, ja kredīta ņēmējs pēc augstskolas beigšanas kļūst par darbinieku tajās valsts un pašvaldību iestādēs un profesijās, kuru sarakstu, kā arī attiecīgo speciālistu skaitu pēc ministru ierosinājuma apstiprinājis Ministru kabinets.

29. Kredītu dzēšanai paredzēto līdzekļu apmēru nosaka attiecīgā gada likumā par valsts budžetu.

30. Kredītiestāde ir tiesīga kredītlīgumā paredzēt līgumsodu kredīta ņēmējam, ja viņš neuzsāk atmaksāt kredītu šo noteikumu 23.punktā noteiktajā laikā. Kredīta ņēmējs par viņam piešķirto akadēmisko atvaļinājumu, studiju pabeigšanu vai izslēgšanu no studējošo saraksta 10 dienu laikā sniedz kredītiestādei rakstisku informāciju. Kredīta summa, kas nepamatoti saņemta pēc minētā termiņa, jāatmaksā kredītiestādei 30 dienu laikā. Atmaksājot minēto summu vēlāk, jāmaksā līgumsods 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu.

IV. Kredīta atmaksas atlikšana

31. Kredīta atmaksa un kredīta procentu uzskaite tiek atlikta, ja kredīta ņēmējs:

31.1. ir valsts obligātajā dienestā;

31.2. ir grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā;

31.3. ir bērna kopšanas atvaļinājumā līdz viena gada vecumam un nestrādā pilnu slodzi.

32. Kredīta atmaksa tiek atlikta, ja kredīta ņēmējs:

32.1. turpina studijas maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā;

32.2. ir kļuvis par bezdarbnieku un stājies Valsts nodarbinātības dienesta uzskaitē.

33. Kredītiestāde atliek kredīta atmaksu un kredīta procentu uzskaiti, pamatojoties uz kredīta ņēmēja iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina noteikto kredīta atmaksas atlikšanas pamatojumu.

34. Kredīts un kredīta procenti tiek dzēsti (norakstīti) kredīta ņēmēja nāves gadījumā vai ja kredīta ņēmējs kļuvis par pirmās vai otrās grupas invalīdu.

35. Ja kredīta ņēmējs gadā atmaksā kredīta un kredīta procentu summu, kas nav mazāka par 20% no viņa kopējiem ienākumiem gada laikā, par neatmaksāto daļu līgumsods netiek aprēķināts.

36. Ja kredīta ņēmējs kredītu neatmaksā, kredītiestāde piedzen kredīta parādu likumos noteiktajā kārtībā.

V. Pārejas jautājumi

37. Studējošo kreditēšanu 1997.gadā saskaņā ar šiem noteikumiem uzsāk Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās augstskolās.

38. Izglītības un zinātnes ministrijai mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādāt un saskaņot ar Finansu ministriju un Valsts kasi studējošo kreditēšanas tipveida parauglīgumu, ministrijas, Valsts kases un kredītiestādes trīspusējo parauglīgumu, kā arī instrukciju par kārtību, kādā augstskolas komisija izskata kredītu pieprasījumus.

39. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1993.gada 3.marta lēmumu nr.109 "Par nolikumu par Latvijas augstskolu studentu kreditēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 2.nr.).

40. Kredītu izmaksu, kas veicama saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, un Ministru Padomes 1993.gada 3.marta lēmumu nr.109 "Par nolikumu par Latvijas augstskolu studentu kreditēšanu", turpināt līdz 1997.gada 30.decembrim, bet minēto kredītu atmaksu turpināt saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem līdz pilnīgai kredītu atmaksai.

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
labklājības ministrs V.Makarovs

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!