Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Starptautiskā konvencija par savstarpējo administratīvo palīdzību muitas pārkāpumu novēršanā, izmeklēšanā un sodīšanā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.02.1997., Nr. 46/47 (761/762) https://www.vestnesis.lv/ta/id/42198

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Rīgas apsaimniekošanas vienotu politiku

Vēl šajā numurā

13.02.1997., Nr. 46/47 (761/762)

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 09.06.1977.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

STARPTAUTISKĀ KONVENCIJA PAR SAVSTARPĒJO ADMINISTRATĪVO PALĪDZĪBU MUITAS PĀRKĀPUMU NOVĒRŠANĀ, IZMEKLĒŠANĀ UN SODĪŠANĀ

(Nairobi, 1977.gada 9.jūnijā)

Muitas Sadarbības Padome

Rue de l'Industrie 26-38

B-1040, Brisele

Preambula

Līgumslēdzējas puses, kas pievienojušās šai Konvencijai, kura izstrādāta Muitas sadarbības padomes aizgādībā,

atbalstot uzskatu, ka muitas likumdošanas pārkāpumi ir pretrunā ar valstu saimnieciskajām, sociālajām un fiskālajām interesēm un tirdzniecības likumīgajām interesēm,

atbalstot uzskatu, ka darbību pret muitas pārkāpumiem var padarīt efektīvāku, izvēršot sadarbību starp muitas adminstrācijām, un ka šāda sadarbība ir viens no Konvencijas mērķiem, kurā tika paredzēts izveidot Muitas sadarbības padomi,

vienojušās par sekojošo:

I nodaļa

Termini

1.pants

Šīs Konvencijas kontekstā:

(a) termins “Muitas likumdošana” apzīmē visa veida normatīvos dokumentus, kas attiecas uz preču importu, eksportu vai tranzīta pārvadājumiem, kurus īsteno vai administrē Muitas administrācija;

(b) termins “Muitas pārkāpumi” apzīmē ikvienu muitas likumdošanas pārkāpumu vai pārkāpšanas mēģinājumu;

(c) termins “Muitas krāpniecība” apzīmē muitas likumdošanas pārkāpumu, kura gaitā persona apkrāpj muitas darbiniekus un tādējādi, pilnībā vai daļēji, izvairās no importa vai eksporta nodevu un nodokļu maksāšanas, vai no muitas likumdošanā paredzēto aizliegumu vai ierobežojumu piemērošanas, vai iegūst priekšrocības, kuras ir pretrunā ar muitas likumdošanu;

(d) termins “kontrabanda” apzīmē muitas krāpniecību, kuras pazīme ir preču kustība pār muitas robežlīnijai, izmantojot jebkuru slepenu paņēmienu;

(e) termins “importa vai eksporta nodevas un nodokļi” apzīmē muitas nodevas un visas pārējās nodevas, nodokļus, samaksu un citus maksājumus, kas tiek iekasēti par vai saistībā ar preču importu vai eksportu, bet kuros nav iekļauta samaksa un maksājumi, kuru apjoms ir ierobežots līdz sniegto pakalpojumu aptuvenai izmaksai;

(f) termins “persona” apzīmē gan fiziskās, gan juridiskās personas, ja vien nerodas nepieciešamība pēc cita skaidrojuma saskaņā ar kontekstu;

(g) termins “Padome” apzīmē organizāciju, kas dibināta saskaņā ar Konvenciju, kurā paredzēts izveidot Muitas sadarbības padomi, kas izstrādāta Briselē, 1950.gada 15.decembrī;

(h) termins “Pastāvīgā tehniskā komisija” apzīmē minētās Padomes Pastāvīgo tehnisko komisiju;

(ij) termins “ratifikācija” apzīmē ratifikāciju, parakstīšanu vai apstiprināšanu.

II nodaļa

Konvencijas priekšmets

2.pants

1. Līgumslēdzējas puses, kurām saistošs ir viens vai vairāki šīs Konvencijas pielikumi, vienojas, ka to Muitas administrācijas sniegs viena otrai savstarpēju palīdzību nolūkā novērst, izmeklēt un sodīt muitas pārkāpumus, kā to paredz šīs Konvencijas noteikumi.

2. Izmeklēšanas gaitā vai saistībā ar jebkura veida tiesisku vai administratīvu procesu, ko uzsākusi kāda Līgumslēdzēja puse, šīs Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija var izteikt lūgumu pēc savstarpējas palīdzības saskaņā ar šā panta 1.punktu. Gadījumā, ja šo procedūru neveic pati minētā Muitas administrācija, tā ir tiesīga lūgt sniegt tai palīdzību vienīgi tādā apjomā, ko nosaka tās līdzdalība šajā procesā. Līdzīgā kārtā, ja šis process norisinās valstī, kuras administrācijai izteikts lūgums pēc palīdzības, minētā administrācija sniedz pieprasīto palīdzību tādā apjomā, ko nosaka tās līdzdalība šajā procesā.

3. Savstarpējā palīdzība, kā to paredz šā panta 1.punkts, nav attiecināma uz lūgumiem arestēt personas vai piedzīt nodevas, nodokļus, samaksu, soda naudas vai cita veida naudas maksājumus citas Līgumslēdzējas puses vārdā.

3.pants

Gadījumā, ja kāda Līgumslēdzēdzēja puse uzskata, ka pieprasītā palīdzība pārkāps tās suverenitāti, drošību vai citas būtiskas nacionālās intereses vai kaitēs jebkura, valsts vai privāta, uzņēmuma likumīgajām komerciālajām interesēm, tā ir tiesīga noraidīt šo lūgumu pēc palīdzības vai sniegt prasīto palīdzību, uzstādot zināmus nosacījumus vai prasības.

4.pants

Gadījumā, ja kādas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija lūdz palīdzību, kuru tā pati nebūtu spējīga sniegt, ja tai to lūgtu otra Līgumslēdzēja puse, tās pienākums ir darīt zināmu šo faktu savā lūgumā. Lēmums par šāda lūguma izpildi paliek tās Līgumslēdzējas puses ziņā, kurai izteikts šis lūgums.

III nodaļā

Vispārējās palīdzības procedūras

5.pants

1. Jebkura veida dati, dokumenti vai cita veida informācija, kas paziņota vai iegūta šīs Konvencijas ietvaros,

(a) tiek izmantota vienīgi šajā Konvencijā minētajos nolūkos, tai skaitā tiesiskās vai administratīvās procedūrās, un uz to attiecināmi visi ierobežojumi, kādus noteikusi tā Muitas administrācija, kura sniegusi minēto informāciju; un

(b) saņēmējvalstī tai tiek nodrošināta tāda pati aizsardzība attiecībā uz tās konfidencialitāti un oficiālo slepenību, kāda attiecīgajā valstī tiek piemērota tāda paša veida datiem, dokumentiem un cita veida informāciijai, kas iegūta minētās valsts teritorijā.

2. Šādas ziņas, dokumenti vai cita veida informācija var tikt izmantota citiem mērķiem vienīgi ar rakstisku atļauju, ko devusi to sniegusī Muitas administrācija, un uz to attiecināmi visi ierobežojumi, kādus noteikusi minētā administrācija, un nosacījumi, kas minēti šā punkta 1.(b) apakšpunktā.

6.pants

1. Šajā Konvencijā paredzētie sakari starp Līgumslēdzējām pusēm jāveic nepastarpināti ar Muitas administrāciju starpniecību. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas izraugās dienestus vai amatpersonas, kas atbild par šādu sakaru uzturēšanu, un šo dienestu vai amatpersonu vārdus dara zināmus Padomes Ģenerālsekretāram. Ģenerālsekretārs saņemto informāciju paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm.

2. Tās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, kurai izteikts lūgums pēc palīdzības, saskaņā ar tās teritorijā spēkā esošo likumdošanu un noteikumiem apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šo lūgumu.

3. Tās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, kurai izteikts lūgums pēc palīdzības, apņemas iespējami operatīvi sniegt atbildi uz šo lūgumu.

7.pants

1. Lūgumi pēc palīdzības, kas izteikti šīs Konvencijas ietvaros, parasti tiek noformēti rakstiski, tajos minēta visa nepieciešamā informācija un tiem pievienoti dokumenti, pēc kādiem var rasties vajadzība.

2. Rakstiskajiem lūgumiem jābūt noformētiem valodā, kas pieņemama ieinteresētajām Līgumslēdzējām pusēm. Ja nepieciešams, ikviens dokuments, kas pievienots šādiem lūgumiem, jāpārtulko abpusēji pieņemamā valodā.

3. Līgumslēdzējām pusēm visos gadījumos jāpieņem lūgumi pēc palīdzības un tiem pievienotie dokumenti angļu vai franču valodā, vai tiem pievienotie tulkojumi angļu vai franču valodā.

4. Kad, īpaši steidzamos gadījumos, lūgumi pēc palīdzības netiek izteikti rakstiskā formā, Līgumslēdzēja puse, kurai lūgums izteikts, var pieprasīt [lūguma] rakstisku apstiprinājumu.

8.pants

Visa veida izdevumi, kas rodas šīs Konvenciijas ietvaros attiecībā uz ekspertiem vai lieciniekiem, jāsedz tai Līgumslēdzējai pusei, kura izteikusi lūgumu pēc palīdzības. Minētā Līgumslēdzēja puse atteiksies no jebkura veida prasībām atmaksāt visus pērējos izdevumus, kas radušies šīs Konvenciijas īstenošanas gaitā.

IV nodaļa

Pārējie nosacījumi

9.pants

Padome un Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas nodrošināt, lai dienesti, kas atbildīgi par muitas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un sodīšanu, uzturētu personīgus un tiešus sakarus nolūkā panākt sekmīgu šīs Konvencijas vispārējo mērķu sasniegšanu.

10.pants

Šīs Konvencijas kontekstā jebkurš pielikums vai pielikumi, kas ir saistoši katrai Līgusmlēdzējai pusei, uzskatāmi par šīs Konvenciijas nedalāmu sastāvdaļu un attiecībā uz minēto Līgumslēdzēju ikvienā atsaucē uz šo Konvenciju obligāti jāiekļauj atsauce uz šādu pielikumu vai pielikumiem.

11.pants

Šīs Konvencijas nosacījumi neizslēdz iespēju izmantot jebkuru plašāka rakstura savstarpēju palīdzību, kādu atsevišķas Līgumslēdzējas puses sniedz vai varētu sniegt [viena otrai] nākotnē.

V nodaļā

Padomes un Pastāvīgās tehniskās komisijas funkcijas

12.pants

1. Saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem Padome ir atbildīga par šīs Konvencijas adminstrēšanu un attīstību.

2. Šajā nolūkā Pastāvīgajai tehniskajai komisijai Padomes pārraudzībā un saskaņā ar Padomes dotajiem norādījumiem jāveic sekojošas funkcijas:

(a) jāiesniedz Padomei priekšlikumi par grozījumiem, kas jāizdara Konvencijā saskaņā ar radušos nepieciešamību;

(b) iesniegt viedokļus par šīs Konvencijas nosacījumu interpretāciju;

(c) uzturēt sakarus ar ieinteresētajām starptautiskajām organizācijām, konkrēti, ar attiecīgajiem ANO resoriem, ar UNESCO un ar Starptautisko kriminālpolicijas organizāciju (Interpolu), attiecībā uz akcijām, kas vērstas pret narkotisko preparātu un psihotropo vielu nelikumīgiem pārvadājumiem un akcijām, kas vērstas pret mākslas darbu, antīko priekšmetu un citu kultūrvēsturisku vērtību nelikumīgiem pārvadājumiem;

(d) veikt pasākumus, kas varētu veicināt šīs Konvencijas mērķu sasniegšanu un, konkrēti, izmēģināt jaunas metodes un procedūras, kas veicinātu muitas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanuā un sodīšanu, rīkot sanāksmes, utml.;

(e) izpildīt Padomes nospraustos uzdevumus, kas saistīti ar šīs Konvencijas nosacījumiem.

13.pants

Padomes un Pastāvīgās tehniskās komisijas sēžu balsošanas kontekstā ikviens pielikums jāuzlūko kā atsevišķa Konvencija.

VI nodaļa

Galīgie nosacījumi

14.pants

Ikviens strīds starp divām vai vairākām Līgumslēdzējām pusēm, kas attiecas uz šīs Konvencijas interpretāciju vai pielmērošanu, risināms sarunu ceļā starp abām pusēm.

15.pants

1. Ikviena Padomes dalībvalsts un ikviena Apvienoto Nāciju Organizācijas vai kādas tās struktūras dalībvalsts var kļūt par šīs Konvencijas Līgumslēdzēju pusi (saskaņā ar grozījumiem, kas paredzēti Protokolā, kurš stājās spēkā 1989.gada 27.jūlijā):

(a) parakstot to bez sekojošas ratifikācijas;

(b) paredzot ratifikācijas procedūru pēc tam, kad tā parakstīta, vai

(c) pievienojoties tai.

2. Valstis, uz kurām attiecas šā panta 1.punktā minētie nosacījumi, var parakstīt šo Konvenciju līdz 1978.gada 30.jūnijam, izdarot to Briselē, Padomes galvenajā mītnē. Pēc šī termiņa [ieinteresētās valstis] varēs pievienoties šai Konvencijai.

3. Ikviena valsts, uz kuru attiecas šā panta 1.punktā minētie nosacījumi, parakstot, ratificējot šo Konvenciju vai pievienojoties tai, norāda pielikumu vai pielikumus, kurus tā apņemas pildīt, un ir nepieciešams norādīt vismaz vienu šādu pielikumu. Attiecīgajai valstij ir iespēja vēlāk paziņot Padomes Ģenerālsekretāram, ka tā apņemas pildīt vēl vienu vai vairākus citus pielikumus.

4. Konvencijas ratificēšanas vai pievienošanās procedūra nosakāma, vienojoties ar Padomes Ģenerālsekretāru.

5. Muitas vai saimnieciskajām ūnijām ir tiesības līdz ar attiecīgajām dalībvalstīm vai jebkurā laikā pēc tam, kad visas minētās dalībvalstis kļuvušas par šīs Konvencijas Līgumslēdzējām pusēm, arī kļūt par šīs Konvencijas Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar šā panta 1.2.un 3.punktā minētajiem nosacījumiem. Tai pašā laikā minētajām ūnijām netiek piešķirtas balss tiesības.

16.pants

1. Šī Konvencija stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad piecas no valstīm, uz kurām attiecas 15.panta 1.punktā minētie nosacījumi, parakstījušas Konvenciju, neparedzot ratifikācijas procedūru, vai noteikušas tās ratifikācijas vai pievienošanās procedūru.

2. Ikvienai no Līgumslēdzējām pusēm, kas paraksta Konvenciju, neparedzot ratifikācijas procedūru, ratificē Konvenciju vai pievienojas tai pēc tam, kad piecas valstis to parakstījušas, neparedzot ratifikāciijas procedūru, vai noteikušas tās ratifikācijas vai pievienošanās procedūru, šī Konvencija stājas spēkā trīs mēnešus pēc tā brīža, kad minētā Līgumslēdzēja puse to parakstījusi, neparedzot procedūru tās ratifikācijai, vai noteikusi ratifikācijas vai pievienošanās procedūru.

17.pants

1. Ikvienai valstij ir tiesības laikā, kad tā paraksta šo Konvenciju, neparedzot procedūru tās ratifikācijai, vai nosaka ratifikācijas vai pievienošanās procedūru, vai tam sekojošā laikā, deklarēt, ka šī Konvencija piemērojama ikvienā un visās teritorijās, kuru ārlietas atrodas minētās valsts jurisdikcijā, informējot par to rakstiskā veidā Padomes Ģenerālsekretāru. Šāds rakstisks paziņojums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tā brīža, kad tas nodots Padomes Ģenerālsekretāram. Vienlaikus šī Konvencijia nav piemērojama attiecībā uz šajā paziņojumā minētajām teritorijām, iekams šī Konvencija nav stājusies spēkā attiecīgajā valstī.

2. Ikviena valsts, kas iesniegusi šā panta 1.punktā minēto rakstisko paziņojumu, kas paredz, ka šī Konvencija piemērojama visās teritorijās, kuru ārlietas atrodas attiecīgās valsts jurisdikcijā, saskaņā ar šīs Konvencijas 19.pantā izklāstīto procedūru var informēt Padomes Ģenerālsekretāru par to, ka minētā teritorija vairs nav šīs Konvencijas subjekts.

18.pants

Šai Konvencijai nav pieļaujami nekādi izņēmumi.

19.pants

1. Šīs Konvenciijas darbības termiņš nav ierobežots, taču ikvienai Līgumslēdzējai pusei ir tiesības anulēt savu līdzdalību tajā jebkurā laikā pēc tās stāšanās spēkā, kas paredzēta šīs Konvencijas 16.pantā.

2. Nodoms anulēt līdzdalību Konvencijā jādara zināms rakstiskā formā, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Padomes Ģenerālsekretāram.

3. Izstāšanās no Konvencijas stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad attiecīgais paziņojums iesniegts Padomes Ģenerālsekretāram.

4. Šā panta 2.un 3.punktā minētie nosacījumi attiecināmi arī uz šīs Konvencijas pielikumiem; tai pašā laikā ikvienai Līgumslēdzējai pusei ir tiesības jebkurā laikā pēc to stāšanās spēkā saskaņā ar šīs Konvencijas 16.panta nosacījumiem atteikties no pievienošanās vienam vai vairākiem pielikumiem. Ikvienai Līgumslēdzējai pusei, kura atsakās pildīt visus pielikumus, tiek uzskatīta par tādu, kas anulējusi savu līdzdalību šajā Konvencijā.

5. Ikvienai Līgumslēdzējai pusei, kas paziņo par savu izstāšanos no Konvencijas vai atsauc savu pievienošanos vienam vai vairākiem pielikumiem, arī turpmāk ir saistoši šīs Konvencijas 5.pantā minētie nosacījumi, kamēr tās īpašumā paliek visa veida dati, dokumenti vai cita veida informāciija, kas tās rīcībā nonākusi šīs Konvencijas ietvaros.

20.pants

1. Padomei ir tiesības ierosināt izdarīt grozījumus šajā Konvencijā.

2. Ikviena šādā kārtā ierosinātā grozījuma tekstu Padomes Ģenerālsekretārs nosūta visām šīs Konvencijas Līgumslēdzējām pusēm, pārējām valstīm, kuras parakstījušas šo Konvenciju, un tām Padomes dalībvalstīm, kuras nav šīs Konvencijas Līgumslēdzējas puses.

3. Ikviens grozījums, kas izplatīts saskaņā ar iepriekšējā punktā aprakstīto procedūru, stājas spēkā attiecībā uz visām Līgumslēdzējām pusēm trīs mēnešus pēc tam, kad apritējuši divi gadi kopš minētā ierosinātā grozījuma izplatīšanas, ja šajā laika posmā neviena no valstīm, kas ir Līgumslēdzēja puse, nav Padomes Ģenerālsekretāram darījusi zināmus iebildumus pret minēto grozījumu.

4. Gadījumā, ja kāda no valstīm, kas ir Līgumslēdzēja puse, pirms šā panta 3.punktā noteiktā laika posma beigām Padomes Ģenerālsekretāram darījusi zināmus iebildumus pret minēto grozījumu, šis grozījums tiek pasludināts par noraidītu un tam nav nekāda juridiska spēka.

21.pants

1. Uzskatāms, ka ikviena Līgumslēdzēja puse, kas ratificējusi šo Konvenciju vai pievienojusies tai, ir apstiprinājusi visus šīs Konvencijas grozījumus, kas stājušies spēkā uz brīdi, kad tika noteikta ratifikācijas vai pievienošanās procedūra.

2. Uzskatāms, ka ikviena Līgumslēdzēja puse, kas akceptējusi kādu Konvencijas pielikumu, ir apstiprinājusi visus minētā pielikuma grozījumus, kas stājušies spēkā uz brīdi, kad tā Padomes Ģenerālsekretāram dara zināmu savu akceptu.

22.pants

Padomes Ģenerālsekretāra pienākums ir informēt šīs Konvencijas Līgumslēdzējas puses, pārējās valstis, kuras parakstījušas šo Konvenciju, Padomes dalībvalstis, kuras nav šīs Konvencijas Līgumslēdzējas puses, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāru par:

(a) parakstīšanu, ratifikāciju, pievienošanos un rakstiskiem paziņojumiem, kas minēti šīs Konvencijas 15.pantā;

(b) brīdi, kad saskaņā ar 16.pantu stājas spēkā šī Konvencija, kā arī ikviens no tās pielikumiem;

(c) rakstiskiem paziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar 17.pantu;

(d) paziņojumiem par izstāšanos no šīs Konvencijas 19.pantā paredzētajā kārtībā;

(e) ikvienu grozījumu, kas apstiprināts saskaņā ar 20.pantā paredzēto kārtību, un par tā spēkā stāšanās brīdi.

23.pants

Pēc spēkā stāšanās šī Konvencija saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102.pantu tiek reģistrēta Apvienoto Nāciju Organizāciijas sekretariātā.

Apliecinot visu augšminēto, apakšā parakstījušies pilnvarotie pārstāvji parakstījuši šo Konvenciju.

Sastādīts Nairobi, tūkstots deviņi simti septiņdesmit septītā gada devītajā jūnijā, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot pilnīgi autentiskiem, vienā eksemplārā, kas tiks nodots glabāšanai Padomes Ģenerālsekretāram, kas notariāli apstiprinātas šā dokumenta kopijas nosūtīs visām valstīm, kas minētas šīs Konvencijas 15.panta 1.punktā.

I pielikums

Palīdzība, ko Muitas administrācija sniedz pēc savas iniciatīvas

1. Ikvienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas pēc savas iniciatīvas darīt zināmu ieinteresētās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijai jebkura veida būtisku informāciju, kura tapusi zināma tās ikdienas aktivitāšu gaitā un kura dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka otras Līgumslēdzējas puses teritorijā tiks izdarīts nopietna rakstura muitas pārkāpums. Informācijai, kas jādara zināma, jābūt saistītai konkrēti ar personu, preču un transporta līdzekļu pārvietošanos.

2. Ikvienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas nodot otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas rīcībā dokumentus, ziņojumus, liecības vai [notariāli] apliecinātus norakstus, kas apstiprina informāciju, kura sniegta saskaņā ar 1.punktu.

3. Ikvienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas pēc savas iniciatīvas nodot tieši ieinteresētās Līgusmlēdzējas puses Muitas administrācijai jebkura veida informāciju, kas varētu sniegt tai materiālu atbalstu saistībā ar muitas pārkāpumiem un, konkrēti, saistībā ar jauniem šādu pārkāpumu izdarīšanas veidiem vai metodēm.

II pielikums

Pieprasītā palīdzība importa vai eksporta nodevu vai nodokļu tarifu noteikšanā

1. Saskaņā ar lūgumu, ko izteikusi kādas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, kurai ir nopietns pamats uzskatīt, ka tās teritorijā izdarīts nopietns muitas pārkāpums, tās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, kurai izteikts attiecīgs lūgums, apņemas sniegt visu tai pieejamo informāciju, kas varētu palīdzēt nodrošināt adekvātu importa vai eksporta nodevu un nodokļu tarifu noteikšanu.

2. Tiek uzskatīts, ka Līgumslēdzēja puse ir izpildījusi savu pienākumu šajā ziņā, ja, piemēram, tā saistībā ar izteikto lūgumu sniedz tai pieejamo sekojošo informāciju vai dokumentus:

(a) attiecībā uz Muitu interesējošo preču vērtību: komercpavadzīmes, kas iesniegtas eksportētājvalsts vai importētājvalsts muitā, vai šādu pavadzīmju norakstus, kurus atkarībā no apstākļiem ir vai nav jāapliecina muitā; dokumentāciju, kurā atainotas pašreizējās eksporta vai importa cenas; eksportējamo vai importējamo preču vērtības deklarācijas norakstu; preču katalogu, preiskurantu, utml., kas publicēts eksportētājvalstī vai importētājvalstī;

(b) attiecībā uz preču tarifu klasifikāciju: laboratorijas dienestu veiktās analīzes, kuru mērķis ir noteikt preču tarifu klasifikāciju; eksporta vai importa tarifu deklarācija;

(c) attiecībā uz preču izcelsmi: eksportējamo preču izcelsmes sertifikāts, gadījumā, kad tāds tiek pieprasīts; muitas preču statuss eksportētājvalstī (muitas tranzīts, muitas noliktavas, pagaidu glabāšana, brīvā zona, brīvā cirkulācija, partijā trūkstošo preču eksports, utml.).

III pielikums

Pieprasītā palīdzība attiecībā uz kontroli

Saskaņā ar Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu, citas Līgumslēdzējas puses muitas administrācija apņemas sniegt minētajai Muitas administrācijai informāciju, kas attiecas uz sekojošiem jautājumiem:

(a) oficiālo dokumentu autentiskums, kuri apliecina tās Līgumslēdzējas puses muitas varas iestādēm iesniegto preču deklarāciju, kura izteikusi šādu lūgumu;

(b) vai preces, kas tiek ievestas lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā, tikušas legāli izvestas no otras Līgumslēdzējas puses teritorijas;

(c) vai preces, kas tiek izvestas no lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijas, tikušas legāli ievestas tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kurai izteikts attiecīgais lūgums.

IV pielikums

Pieprasītā palīdzība attiecībā uz pārraudzību

Saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas savas kompetences un iespēju robežās norādītā laika posma ietvaros veikt īpašu pārraudzību sekojošās jomās:

(a) pārvietošanās, it sevišķi iebraukšana tās teritorijā un izbraukšana no tās, attiecībā uz konkrētām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ tiek turētas aizdomās par profesionālu vai regulāru saistību ar muitas pārkāpumiem, kas izdarīti lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā;

(b) konkrētu preču pārvietošanās, kuras saskaņā ar lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas iesniegto ziņojumu ievērojami palielina nelegālo pārvadājumu apjomus, kas tiek ievesti vai izvesti no minētās Līgumslēdzējas puses teritorijas;

(c) konkrētas vietas, kur veidojas preču uzkrājumi, dodot pamatu pieņēmumam, ka tās plānots izmantot nelegālai ievešanai lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā;

(d) konkrētas automašīnas, kuģi, lidaparāti vai citi transporta līdzekļi, kurus ir nopietns pamats turēt aizdomās par to, ka tie tiek izmantoti, lai izdarītu muitas pārkāpumus lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā,

un pārskatu par tās rezultātiem darīs zināmu lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijai.

V pielikums

Ziņu ievākšana un paziņojumu sniegšana, kas saskaņā ar lūgumu izdarīts citas Līgumslēdzējas puses vārdā

1. Saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu citas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas, atbilstoši likumdošanai un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā tās teritorijā, ievākt ziņas nolūkā iegūt pierādījumus attiecībā uz muitas pārkāpumiem, par kuriem uzsākta izmeklēšana lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā, un pierakstīt liecības, ko sniedz ikviena persona, kas tiek meklēta saistībā ar šo pārkāpumu, vai liecinieki, vai eksperti, un ievāktās ziņas, kā arī visa veida dokumentus vai citus pierādījumus, nodot lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijai.

2. Saskaņā ar lūgumu, ko rakstiskā formā izteikusi vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, citas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas, atbilstoši likumdošanai un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā tās teritorijā, ieinteresētajām personām, kuras dzīvo tās teritorijā, paziņot par jebkura veida darbībām vai lēmumiem, ko lūgumu izteikusī Līgumslēdzēja puse pieņēmusi attiecībā uz jebkuru lietu, kas ietilpst šīs Konvencijas priekšmeta ietvaros, vai parūpēties, lai to izdara kompetentas iestādes.

VI pielikums

Muitas amatpersonu liecību sniegšana tiesas vai tribunāla sēdē ārvalstīs

Gadījumos, kad nepietiek ar svinīgi apliecinātu rakstisku liecību, saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu citas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas savu iespēju robežās pilnvarot tās amatpersonas kā lieciniekiem vai ekspertiem sniegt liecības tiesā vai tribunālā, kas risinās lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā, izskatot muitas pārkāpumu. Lūgumā sniegt liecību jākonkretizē, kādā lietā un kādā kvalitātē minētā amatpersona tiks uzklausīta. Izpildot šo lūgumu, [attiecīgās] Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, pilnvarojot amatpersonu sniegt liecību, nosaka ietvarus, kādi minētajai amatpersonai ir saistoši liecības sniegšanā.

VII pielikums

Vienas Līgumslēdzējas puses muitas amatpersonu uzturēšanās otras Līgumslēdzējas puses teritorijā

1. Saskaņā ar lūgumu, ko rakstiskā formā izteikusi vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, kura izmeklē konkrētu muitas pārkāpumu, citas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas nepieciešamības gadījumā dot atļauju lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses īpaši ieceltām amatpersonām izmantot tās iestādēs glabājošos atbilstošo literatūru, reģistrus un citus informatīvus dokumentus, veikt to kopēšanu, vai izrakstīt jebkura veida informāciju vai ziņas, kas saistītas ar minēto pārkāpumu.

2. Piemērojot 1.punktā minētos nosacījumus, lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses amatpersonām jāsniedz visa iespējamā palīdzība un sadarbība, lai atvieglotu viņu izmeklēšanas darbu.

3. Saskaņā ar lūgumu, ko rakstiski izteikusi vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, citas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas nepieciešamības gadījumā dot atļauju lūgumu izteikušās administrācijas amatpersonām uzturēties tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kurai izteikts attiecīgias lūgums, ja šī uzturēšanās saistīta ar ziņu ievākšanu vai oficiāla ziņojuma sniegšanu par muitas pārkāpumu, kas skar lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses intereses.

VIII pielikums

Piedalīšanās izmeklēšanas darbā ārvalstīs

Gadījumā, kad abas Līgumslēdzējas puses atzīst to par nepieciešamu, vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas saskaņā ar otras Līgumslēdzējas puses lūgumu piedalīties izmeklēšanas darbā, kas tiek veikts minētās otras Līgumslēdzējas puses teritorijā.

IX pielikums

Informācijas apkopošana

1. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas darīt zināmu Padomes Ģenerālsekretāram zemāk uzskaitīto informāciju, ciktāl tā var izraisīt starptautisku interesi.

2. Padomes Ģenerālsekretāra uzdevums ir izveidot un regulāri papildināt centrālo indeksu, kurā iekļaujama informācija, ko viņam piegādājušas Līgumslēdzējas puses, un apņemas izmantot tajā iekļauto informāciju, gatavojot informatīvus apskatus un pētījumus par jaunākajām un tradicionālajām tendencēm muitas pārkāpumu izdarīšanā. Viņa uzdevums ir periodiski pārskatīt šo indeksu, izslēdzot no tā informācijas vienības, kuras viņaprāt zaudējušas savu lietderību vai novecojušas.

3. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas saskaņā ar Padomes Ģenerālsekretāra lūgumu un atbilstoši pārējiem šīs Konvenicjas un šā pielikuma nosacījumiem sniegt Ģenerālsekretāram tādu papildu informāciju, kāda var izrādīties noderīga, sagatavojot informatīvos apskatus un pētījumus, kas minēti šā pielikuma 2.punktā.

4. Padomes Ģenerālsekretārs apņemas nodot Līgumslēdzēju pušu Muitas administrāciju iecelto dienestu vai amatpersonu rīcībā specifisku informāciju, kas glabājas centrālajā indeksā, apmērā, kāds pēc viņa ieskatiem atzīstams par lietderīgu, tāpat arī visa veida informatīvos apskatus un pētījumus, kas minēti šā pielikuma 2.punktā.

5. Padomes Ģenerālsekretārs apņemas saskaņā ar attiecīgu lūgumu nodot Līgumslēdzēju pušu rīcībā jebkura veida citu informāciju, kas viņam ir pieejama saskaņā ar šā pielikuma nosacījumiem.

6. Padomes Ģenerālsekretārs apņemas ievērot visus ierobežojumus, kurus Līgumslēdzēja puse, kas sniegusi konkrēto informāciju, izteikusi attiecībā uz tās izplatīšanu.

7. Ikviena Līgumslēdzēja puse, kas sniegusi informāciju, ir tiesīga pieprasīt, lai minētā informācija pēc tam tiktu izslēgta no centrālā indeksa vai jebkura veida reģistra, ko izveidojušas Līgumslēdzējas puses, kurām minētā informācija tikusi piegādāta, un lai tā turpmāk vairs netiktu izmantota.

1.daļa : Personas

1.sadaļa : Kontrabanda

8. Paziņojumos, kas minēti šajā sadaļā, jāsniedz informācija attiecībā uz:

(a) personām, kas atzītas par vainīgām kontrabandā; un

(b) atbilstošos gadījumos, personām, kas tiek turētas aizdomās par kontrabandu vai pieķertas, veicot kontrabandu tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kura sniedz minēto paziņojumu, pat tādos gadījumos, ja tiesu izmeklēšana nav noslēgusies,

pieļaujot, ka gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse atsakās paziņot iesaistīto personu vārdus un pazīmes, pamatojoties uz to, ka šādu paziņojumu sniegšana ir pretrunā ar nacionālo likumdošanu, to pienākums tomēr ir sniegt paziņojumu, kurā būtu minēts iespējami plašs šajā sadaļā uzskaitīto informācijas vienību klāsts.

Pamatā paziņojumā ietvertajai informācijai jāaprobežojas ar tiem pārkāpumiem, par kuru izdarīšanu piespriests vai paredzēts cietumsods vai soda nauda, kas pārsniedz summu, kura ASV dolāru izteiksmē līdzinās 2,000.

9. Iesniedzamajā informācijā pēc iespējas jāiekļauj sekojoši dati:

(A) Fiziskās personas

(a) Uzvārds

(b) Vārds

(c) Pirmslaulību uzvārds (ja tāds ir)

(d) Iesaukas vai alias

(e) Nodarbošanās

(f) Adrese (pašreizējā)

(g) Dzimšanas datums un vieta

(h) Pilsonība/Tautība

(ij) Mītnes zeme un valstis, kuras apmeklētas aizvadīto 12 mēnešu laikā

(k) Identifikācijas apliecības veids un numurs, tai skaitā izdošanas valsts un datums

(l) Ārējās pazīmes

(1) Dzimums

(2) Augums

(3) Svars

(4) Miesas būve

(5) Mati

(6) Acis

(7) Ādas krāsa

(8) Īpašas pazīmes vai atšķirības zīmes

(m) Izdarītā pārkāpuma īss apraksts (minot tādas detaļas kā pārkāpuma veikšanā iesaistīto preču veids, daudzums un izcelšanās, ražotājs, transportētājs un adresāts) un apstākļus, pateicoties kuriem tas atklāts

(n) Soda veids un apmērs, un/vai piespriestais sods

(o) Citas piezīmes, tostarp valodu prasme un (ja tāda informācija pieejama) atzīmes par visām iepriekšējām sodāmībām

(p) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs)

(B) Juridiskas personas (firmas)

(a) Nosaukums

(b) Adrese

(c) Atbildīgo amatpersonu vai to firmas darbinieku vārdi, pret kuriem uzsākta tiesu izmeklēšana, un, atbilstošos gadījumos, identifikācijas dati, kas minēti (A) daļā, (a)-(l) pozīcijās

(d) Starptautiskās partnerfirmas

(e) Biznesa darbības raksturojums

(f) Pārkāpuma raksturojums

(g) Konkrētas pārkāpuma detaļas (tostarp ražotājs, transportētājs un adresāts) un apstākļi, pateicoties kuriem tas atklāts

(h) Soda apmērs

(ij) Citas piezīmes, tai skaitā (ja tāda informācija pieejama) atzīmes par visām iepriekšējām sodāmībām

(k) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs).

10. Vispārpieņemts, ka Padomes Ģenerālsekretāra pienākums ir informāciju attiecībā uz fiziskām personām darīt zināmu vismaz tām valstīm, kuru pilsonība minētajām personām piešķirta un kuras ir to mītnes zemes, kā arī tām valstīm, kuras minētā persona apmeklējusi aizvadīto 12 mēnešu laikā.

II.sadaļa : Muitas pārkāpumi, izņemot kontrabandu

11. Paziņojumiem, kas minēti šajā sadaļā, jāsniedz informācija attiecībā uz:

(a) personām, kuras atzītas par vainīgām muitas pārkāpumā, kas nav saistīts ar kontrabandu;

(b) atbilstošos gadījumos, personas, kuras tiek turētas aizdomās par šāda pārkāpuma izdarīšanu, pat ja tiesas izmeklēšana vēl nav noslēgusies,

pieļaujot, ka gadījumos, kad Līgumslēdzējas puses atsakās paziņot iesaistīto personu vārdus un pazīmes, pamatojoties ar to, ka šāda paziņojuma sniegšana ir pretrunā ar nacionālo likumdošanu, to pienākums tomēr ir sniegt paziņojumu, kurā kurā būtu minēts iespējami plašs šajā sadaļā uzskaitīto informācijas vienību klāsts.

Pamatā paziņojumā ietvertajai informācijai jāaprobežojas ar pārkāpumiem, par kuriem piespriests vai paredzēts cietumsods vai naudas sods, kura summa ASV dolāru izteiksmē pārsniedz 2.000.

12. Iesniedzamajā informācijā pēc iespējas jāiekļauj sekojoši dati:

(a) Vārds (vai firmas nosaukums) un adrese

(b) Firmas atbildīgo amatpersonu vārdi un identifikācijas dati, pret kuriem uzsākta izmeklēšana

(c) Preču veids

(d) Izcelšanās valsts

(e) Starptautiskās partnerfirmas

(f) Pārdevēja vārds/nosaukums un adrese

(g) Transportētāja vārds/nosaukums un adrese

(h) Citu iesaistīto pušu vārdi/nosaukumi un adreses (pirkšanas vai pārdošanas starpnieki, cita veida starpnieki, utml.)

(ij) Osta(s) vai pilsēta(s) kur preces tika eksportētas

(k) Īss pārkāpuma raksturojums un apstākļi, pateicoties kuriem tas tika atklāts

(l) Soda apmērs un peļnas zaudējums, ja tāds radies

(m) Citas piezīmes, tai skaitā (ja tāda informācija pieejama) atzīmes par visām iepriekšējām sodāmībām

(n) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs).

II.daļa : Kontrabandas un cita veida krāpniecības metodes, tostarp krāpšana, izmantojot parakstu viltošanu, dokumentu falsificēšanu vai viltošanu

13. Paziņojumiem, kas minēti šajā daļā, jāsniedz informācija, kas attiecas uz kontrabandas un cita veida krāpniecības metodēm, tai skaitā preču slēpšanu, parakstu viltošanu, dokumentu falsifikāciju vai viltošanu, kas visos gadījumos skar nopietnas starptautiskas intereses. Līgumslēdzējām pusēm jāziņo par ikvienu gadījumu, kad tikusi izmantota zināma kontrabandas un citas krāpniecības metode, kā arī jauna, neparasta vai varbūtēja metode, lai tādējādi varētu atklāt pašreizējās tendences šajā jomā.

14. Iesniedzamajā informācijā pēc iespējas jāiekļauj sekojošie dati:

(a) Kontrabandas un cita veida krāpniecības, tostarp paraksta viltošanas, dokumentu falsifikācijas vai viltošanas metožu raksturojums. Ja tāda informācija pieejama, izmantoto transoprta līdzekļu visa veida raksturojums (ražojums, modelis, reģistrācijas numurs, utml.). Atbilstošos gadījumos dati, kas minēti konteineru vai automašīnu apliecībās vai sertifikātos, kas apstiprina to konstrukciju saskaņā ar kādu starptautisku Konvenciju, kā arī informācija par visiem plombējuma, skrūvju, plombēšanas ierīču vai citu konteineru vai automašīnu daļu bojājumiem

(b) Atbilstošos gadījumos, slēptuves raksturojums, tai skaitā, ja iespējams, tās fotogrāfija vai skice

(c) Attiecīgo preču raksturojums

(d) Paraksta viltojuma, dokumentu falsifikācijas vai viltojuma veids un apraksts; veids, kā tikuši izmantoti viltotie paraksti, falsificētie vai viltotie dokumenti, muitas zīmogi, reģistrācijas apliecības, utml.

(e) Citas piezīmes, tostarp apstākļi, pateicoties kuriem pārkāpums tika atklāts

(f) Līgumslēdzēja puse, kura piegādājusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs).

III.daļa: Kontrabandā izmantotie ūdens transporta līdzekļi

15. Paziņojumiem, kas minēti šajā daļā, jāsniedz informācija, kura attiecas uz visu veidu ūdens transporta līdzekļiem, kas tikuši iesaistīti kontrabandā, taču tai pamatā jāaprobežojas ar tiem gadījumiem, kas uzskatāmi par tādiem, kas izraisa starptautisku interesi.

16. Ciktāl iesniedzamā informācija ir pieejama un tās izplatīšanu pieļauj nacionālā likumdošana, tajā jāietver sekojoši dati:

(a) Kuģa nosaukums un īsa identifikācija (S.S., M.V., tonnāža, siluets, utml.)

(b) Īpašnieka/fraktētāja vārds un adrese

(c) Valstiskā piederība

(d) Reģistrācijas un , ja tā ir atšķirīga, pieraksta osta

(e) Saimnieka (un atbilstošos gadījumos atbildīgo amatpersonu) vārds un pilsonība/tautība

(f) pārkāpuma veids, tai skaitā konfiscēto preču apraksts

(g) Atbilstošos gadījumos slēptuves apraksts (tai skaitā, ja iespējams, tās fotogrāfija vai skice) un apstākļi, pateicoties kuriem tā tika atklāta

(h) Konfiscēto preču izcelšanās valsts

(ij) Kuģojuma sākumpunkts

(k) Kuģojuma galamērķis

(l) Ostas, kurās kuģis iegriezies ceļā starp (ij) un (k)

(m) Citas piezīmes (uzskaitot gadījumus, kad minētais kuģis, kuģniecības firma, fraktētājs vai cits kuģa izmantotājs bijis iejaukts kontrabandā)

(n) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs)

X pielikums

Palīdzības sniegšana akcijās, kas vērstas pret narkotisko preparātu un psihotropo vielu kontrabandu

1. Šajā pielikumā paredzētie nosacījumi nekādā veidā neierobežo iespējas piemērot pasākumus, kas ir spēkā nacionālā līmenī attiecībā uz dažādu varas iestāžu darbības saskaņošanu, kuru kompetencē ietilpst pasākumi cīņā pret narkotisko preparātu un psihotropo vielu nelegālu lietošanu. Minētie nosacījumi arī nav pretrunā, bet gan veicina 1961.gada Narkotisko preparātu konvencijas un 1971.gada Konvencijas par psihotropajām vielām nosacījumu izpildi, ko īsteno puses, kuras pievienojušās šīm Konvencijām un kuras parakstījušas arī šo pielikumu.

2. Šajā pielikumā minētie nosacījumi attiecībā uz narkotisko preparātu un psihotropo vielu kontrabandu atbilstošos gadījumos un Muitas administrāciju kompetences ietvaros piemērojamas arī attiecībā uz finansu operācijām, kas tiek veiktas saistībā ar šāda veida kontrabandu.

Muitas administrāciju veiktā informācijas apmaiņa pēc pašu iniciatīvas

3. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas pēc pašu iniciatīvas un bez kavēšanās darīt zināmu citām ieinteresētajām Muitas administrācijām jebkuru to rīcībā esošo informāciju attiecībā uz:

(a) operācijām, par kurām ir droši zināms vai kuras tiek turētas aizdomās par to, ka tās kvalificējamas kā narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabanda vai ka tās veicina minēto kontrabandu;

(b) personām, par kurām ir zināms vai, ciktāl tāda veida informācijas sniegšanu neierobežo nacionālā likumdošana, personām, kuras tiek turētas aizdomās par saistību ar operācijām, kas minētas (a) apakšpunktā, un automašīnām, kuģiem, lidaparātiem un citiem transporta līdzekļiem, kas tiek izmantoti, vai tiek turēti aizdomās par izmantošanu šāda veida operācijās;

(c) jauniem līdzekļiem un metodēm, kas tiek izmantotas narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabandā;

(d) produktiem, kas nesen izstrādāti vai kas kopš neilga laika tiek pielietoti kā narkotiskie preparāti vai psihotropās vielas un kuri ir kontrabandas [operāciju] objekts.

Pieprasītā palīdzība attiecībā uz pārraudzību

4. Saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu, otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas savas kompetences ietvaros un iespēju robežās norādītajā laika posmā veikt īpašu pārraudzību attiecībā uz:

(a) pārvietošanos, it īpaši iebraukšanu tās teritorijā un izbraukšanu no tās, attiecībā uz konkrētām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ tiek turētas aizdomās par profesionālu vai regulāra rakstura saistību ar narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabandu attiecīgo lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā;

(b) narkotisko preparātu vai psihotropo vielu pārvietošanos, kura saskaņā ar lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas iesniegto ziņojumu ievērojami palielinājuši nelegālo pārvadājumu apjomus, kas tiek ievesti vai izvesti no minētās Līgumslēdzējas puses teritorijas;

(c) konkrētām vietām, kur veidojas narkotisko preparātu un psihotropo vielu uzkrājumi, kas dod pamatu pieņēmumam, ka tos plānots izmantot nelikumīgai ievešanai lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā;

(d) konkrētām automašīnām, kuģiem, lidaparātiem vai visa veida transporta līdzekļiem, kurus ir pamats uzskatīt par izmantojamiem narkotisko preparātu vai psihotropo vielu nelikumīgā ievešanā lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā,

un apņemas ziņojumu par tās rezultātiem iesniegt lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijai.

Pieprasīto ziņu ievākšana citas Līgumslēdzējas puses vārdā

5. Saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā tās teritorijā, ievākt ziņas nolūkā gūt pierādījumus attiecībā uz jebkura veida narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabandas gadījumiem, kas tiek izmeklēti lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā, un ievākt liecības no personām, kuras tiek meklētas saistībā ar minētajiem kontrabandas gadījumiem, kā arī no lieciniekiem vai ekspertiem, un rezultātus, kā arī visa veida citus dokumentus vai citas liecības nodot lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas rīcībā.

Vienas Līgumslēdzējas puses muitas amatpersonu darbība otras Līgumslēdzējas puses teritorijā

6. Gadījumos, kad nepietiek ar svinīgi apliecinātu rakstisku liecību, saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija savu iespēju robežās apņemas dot atļauju tās amatpersonām kā lieciniekiem vai ekspertiem piedalīties tiesas vai tribunāla sēdēs, kas risinās lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā un kurās tiek izskatītas lietas par narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabandu. Lūgumā jākonkretizē, kādā lietā un kādā kvalitātē minētā amatpersona tiks uzklausīta. Izpildot šo lūgumu, attiecīgās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, dodot atļauju attiecīgajai amatpersonai piedalīties tiesas vai tribunāla sēdē, nosaka ietvarus, kādi minētajai amatpersonai ir saistoši, sniedzot liecību.

7. Saskaņā ar lūgumu, ko rakstiskā formā izteikusi vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas atbilstošos gadījumos un savas kompetences un iespēju robežās dot atļauju lūgumu izteikušās administrācijas amatpersonām uzturēties tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kurai tika izteikts attiecīgais lūgums, ja šī uzturēšanās saistīta ar ziņu ievākšanu vai oficiāla ziņojuma gatavošanu par narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabandu, kura skar lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses intereses.

8. Gadījumos, ko par atbilstošiem atzinušas abas Līgumslēdzējas puses un kas ir pakļauti likumdošanas un normatīvo aktu jurisdikcijai, kuri ir spēkā to teritorijās, vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas amatpersonas pēc otras Līgumslēdzējas puses lūguma apņemas piedalīties izmeklēšanas darbā, kas tiek veikts minētās Līgumslēdzējas puses teritorijā.

Informācijas apkopošana

9. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas nodot Padomes Ģenerālsekretāra rīcībā informāciju, ciktāl šī informācija skar starpvalstu intereses, kuras izklāsts seko turpmākajā tekstā.

10. Padomes Ģenerālsekretāra uzdevums ir izveidot un regulāri papildināt centrālo indeksu, kurā ietilpst informācija, ko viņam sniegušas Līgumslēdzējas puses, un izmantot šajā indeksā ietverto informāciju, gatavojot informatīvus apskatus un pētījumus par jaunām un tradicionālām tendencēm, kas vērojamas narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabandā. Viņam periodiski jāpārskata šis indekss, lai izslēgtu no tā informāciju, kura viņaprāt zaudējusi savu lietderīgumu vai aktualitāti.

11. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas saskaņā ar Padomes Ģenerālsekretāra lūgumu un atbilstoši pārējiem šīs Konvencijas un šā pielikuma nosacījumiem sniegt Ģenerālsekretāram papildu informāciju, kas var izrādīties nepieciešama, gatavojot informatīvus pārskatus un pētījumus, kā tas paredzēts šā pielikuma 10.punktā.

12. Padomes Ģenerālsekretāra uzdevums ir centrālajā indeksā ietverto konkrēto informāciju darīt zināmu Līgumslēdzēju pušu Muitas administrāciju izraudzītajiem dienestiem vai amatpersonām, atbilstoši viņa ieskatiem par izplatāmās informācijas lietderīgumu, kā arī visus informatīvos apkopojumus un pētījumus, kas uzskaitīti šā pielikuma 10.punktā.

13. Padomes Ģenerālsekretāra pienākums, izņemot gadījumus, kad informāciju sniegusī Līgumslēdzēja puse devusi pretēja rakstura norādījumu, ir pārējo Padomes dalībvalstu izraudzītajiem dienestiem vai amatpersonām, kompetentām ANO struktūrvienībām, Starptautiskajai kriminālpolicijas organizācijai (Interpolam) un citām starptautiskām organizācijām, ar kurām panāktas attiecīgas vienošanās, darīt zināmu visa veida informāciju, kas glabājas centrālajā indeksā saistībā ar narkotisko preparātu un psihotropo vielu kontrabandu, ciktāl viņš ieskata par lietderīgu šādas informācijas izplatīšanu, un visus informatīvos apskatus un pētījumus, ko viņš par atiecīgo tematu sagatavojis saskaņā ar šā pielikuma 10.punktā paredzētajiem nosacījumiem.

14. Padomes Ģenerālsekretāra pienākums ir, saskaņā ar attiecīgu lūgumu, ikvienai Līgumslēdzējai pusei, kas parakstījusi šo pielikumu, sniegt jebkuru cita veida informāciju, kas viņam pieejama saskaņā ar informācijas apkopošanas nosacījumiem, kas paredzēti šajā pielikumā.

Centrālais indekss, I.daļa : Personas

15. Paziņojumiem, kas minēti šajā centrālā indeksa daļā, jāsniedz informācija attiecībā uz:

(a) personām, kas atzītas par vainīgām kontrabandas operācijās; un

(b) atbilstošos gadījumos, personām, kuras tiek turētas aizdomās par kontrabandu vai kuras pieķertas, veicot kontrabandas operācijas tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kura nākusi klajā ar attiecīgo paziņojumu, kaut arī tiesas izmeklēšana vēl nav noslēgusies,

pieļaujot, ka gadījumos, kad Līgumslēdzējas puses atsakās paziņot iesaistīto personu vārdus un pazīmes, pamatojoties ar to, ka šāda paziņojuma sniegšana ir pretrunā ar nacionālo likumdošanu, to pienākums tomēr ir sniegt paziņojumu, kurā būtu minēts iespējami plašāks šajā indeksa daļā uzskaitīto informācijas vienību klāsts.

18. Iesniedzamajai informācijai pēc iespējas jāietver sekojoši punkti:

(a) Uzvārds

(b) Vārdi

(c) Pirmslaulību uzvārds (ja tāds ir)

(d) Iesauka vai alias/pieņemtie vārdi

(e) Nodarbošanās

(f) Adrese (pašreizējā)

(g) Dzimšanas vieta un datums

(h) Pilsonība/Tautība

(ij) Mītnes zeme un valstis, kuras apmeklētas aizvadīti 12 mēnešu laikā

(k) Identifikācijas dokumentu veids un numurs, minot arī izdošanas valsti un datumu

(l) Ārējās pazīmes

(1) Dzimums

(2) Augums

(3) Svars

(4) Miesas būve

(5) Mati

(6) Acis

(7) Ādas krāsa

(8) Īpašas pazīmes vai atšķirības zīmes

(m) Īss pārkāpuma raksturojums (tai skaitā pārkāpumā iesaistīto preču veids, daudzums un izcelsme, ražotājs, transportētājs un adresāts) un apstākļi, pateicoties kuriem tas tika atklāts

(n) Soda veids un apmērs un/vai piespriestais sods

(o) Citas piezīmes, tostarp valodu prasme un (ja tāda informācija ir pieejama) visas atzīmes par iepriekšējo sodāmību

(p) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs)

17. Vispārpieņemts, ka Padomes Ģenerālsekretāra pienākums ir informāciju, kas attiecas uz centrālā indeksa I.daļu, darīt zināmu vismaz tām valstīm, kuru pilsonība minētajām personām piešķirta un kuras ir to mītnes zemes, kā arī tām valstīm, kuras minētā persona apmeklējusi aizvadīto 12 mēnešu laikā.

Centrālais indekss/reģistrs, II.daļa : Metodes

18. Paziņojumiem, kas minēti šajā centrālā indeksa daļā, jāsniedz informācija, kas skar narkotisko preparātu un psihotropo vielu kontrabandas metodēm, tostarp kontrabandas preču slēpšanas metodēm, visos gadījumos, kad tiek skartas nopietnas starpvalstu intereses. Līgumslēdzējas puses apņemas ziņot par ikvienu pazīstamas kontrabandas metodes, kā arī par katru jaunas, netradicionālas vai varbūtējas metodes lietošanas gadījumu, lai varētu atklāt pašreizējās tendences šajā jomā.

19. Iesniedzamajai informācijai pēc iespējas jāietver sekojoši punkti:

(a) Kontrabandas metožu apraksts. Ja šāda informācija ir pieejama, izmatoto transporta līdzekļu apraksts (ražojums, modelis, reģistrācijas numurs, utml.). Atbilstošos gadījumos, izraksts no konteineru vai automašīnu reģistrācijas apliecības vai sertifikāta, kas apstiprina to konstrukciju saskaņā ar starptautisku Konvenciju, kā arī informācija par visa veida plombju, skrūvju, zīmogošanas ierīču vai citu konteineru vai automašīnu daļu bojājumiem

(b) Atbilstošos gadījumos, slēptuves apraksts, tai skaitā, ja iespējams, tās fotogrāfija vai skice

(c) Attiecīgo preču apraksts

(d) Citas piezīmes, tostarp apstākļi, pateicoties kuriem pārkāpums ticis atklāts

(e) Līgumslēdzēja puse, kura piegādājusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs)

Centrālais indekss, III.daļa : Ūdens transporta līdzekļi, kas izmantoti kontrabandas operācijās

20. Paziņojumiem, kas minēti šajā centrālā indeksa daļā, jāsniedz informācija par visu veidu ūdens transporta līdzekļiem, kas bijuši iesaistīti narkotisko preparātu vai psihotropo vielu kontrabandā, taču tai pamatā jāaprobežojas ar tiem gadījumiem, kas uzskatāmi par tādiem, kas skar starpvalstu intereses.

21. Ciktāl iesniedzamā informācija ir pieejama un tās izplatīšanu pieļauj nacionālā likumdošana, tajā jāietver sekojoši dati:

(a) Kuģa nosaukums un īsa identifikācija (S.S., M.V., tonnāža, siluets, utml.)

(b) Īpašnieka/fraktētāja vārds un adrese

(c) Valstiskā piederība

(d) Reģistrācijas un, ja tā ir atšķirīga, pieraksta osta

(e) Saimnieka (un atbilstošos gadījumos atbildīgo amatpersonu) vārds un pilsonība/tautība

(f) pārkāpuma veids, tai skaitā konfiscēto preču apraksts

(g) Atbilstošos gadījumos slēptuves apraksts (tai skaitā, ja iespējams, tās fotogrāfija vai skice) un apstākļi, pateicoties kuriem tā tika atklāta

(h) Konfiscēto preču izcelšanās valsts

(ij) Kuģojuma sākumpunkts

(k) Kuģojuma galamērķis

(l) Ostas, kurās kuģis iegriezies ceļā starp (ij) un (k)

(m) Citas piezīmes (uzskaitot gadījumus, kad minētais kuģis, kuģniecības firma, fraktētājs vai cits kuģa izmantotājs bijis iejaukts kontrabandā)

(n) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs)

XI pielikums

Palīdzības sniegšana akcijās, kas vērstas pret mākslas darbu, antīko priekšmetu un cita veida kultūrvēsturisku vērtību kontrabandu

1. Šajā pielikumā minētie nosacījumi attiecas uz mākslas darbiem, antīkiem priekšmetiem un citām “kultūrvēsturiskām vērtībām”, kurām reliģisku vai laicīgu iemeslu dēļ piemīt arheoloģiska, aizvēsturiska, vēsturiska, literāra, mākslinieciska vai zinātniska vērtība tādā nozīmē, kāda uzskaitīta UNESCO Konvencijā par līdzekļiem, kā aizliegt un novērst kultūrvēsturisko vērtību nelegālu importu, eksportu un īpašuma tiesību maiņu (Parīze, 1970.gada 14.novembris), 1.panta (a) - (k) apakšpunktos, ciktāl šādi mākslas darbi, antīkie priekšmeti un citas kultūrvēsturiskās vērtības ir kontrabandas objekts. Minētie nosacījumi neizslēdz nacionālo pasākumu piemērošanu, kas paredz sadarbību ar nacionālajiem dienestiem nolūkā aizsargāt kultūrvēsturisko mantojumu, un muitas darbības sfērā tie rada labvēlīgus apstākļus UNESCO Konvencijas nosacījumu īstenošanai tām šīs Līgumslēdzējām pusēm, kuras parakstījušas arrī šo pielikumu.

2. Šajā pielikumā paredzētie nosacījumi attiecībā uz mākslas darbu, antīko priekšmetu un citu kultūrvēsturisko vērtību kontrabandu nepieciešamības gadījumā un atbilstoši Muitas administrācijas kompetencei, ir piemērojami arī attiecībā uz finansiālām operācijām, kuras tiek veiktas saistībā ar šāda veida kontrabandu.

Informācijas apmaiņa starp Muitas administrācijām pēc pašu iniciatīvas

3. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas pēc savas iniciatīvas un bez kavēšanās darīt zināmu citām tieši ieinteresētajām Muitas administrācijām visa veida pieejamo informāciju attiecībā uz:

(a) operācijām, par kurām zināms vai par kurām ir aizdomas, vai ir iespējams, ka tās jūtami palielina mākslas darbu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisku vērtību kontrabandas apjomus;

(b) personām, par kurām zināms, vai, ciktāl šāda veida informācijas izplatīšanu pieļauj nacionālā likumdošana, personām, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos augšminētajā (a) apakšpunktā uzskaitītajās operācijās, kā arī attiecībā uz automašīnām, kuģiem, lidaparātiem un citiem transoprta līdzekļiem, kas izmantoti vai kas tiek turēti aizdomās par izmantošanu šādās operācijās;

(c) jauniem veidiem vai metodēm, kas tiek izmantotas mākslas darbu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisko vērtību kontrabandā.

Pieprasītā palīdzība attiecībā uz pārraudzību

4. Saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas savas kompetences un iespēju robežās noteiktā laika perioda ietvaros veikt īpašu pārraudzību attiecībā uz:

(a) pārvietošanos, it īpaši iebraukšanu tās teritorijā un izbraukšanu no tās, attiecībā uz konkrētām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ tiek turētas aizdomās par profesionālu vai regulāra rakstura saistību ar mākslas darbu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisku vērtību kontrabandu, kas tiek veikta lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas valsts teritorijā;

(b) mākslas darbu, antīko priekšmetu vai cita veida kultūrvēsturisku vērtību pārvietošanu, kuras saskaņā ar lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas iesniegto ziņojumu ievērojami palielina nelegālo pārvadājumu apjomus[, kas tiek izvesti] no minētās Līgumslēdzējas puses teritorijas;

(c) konkrētām automašīnām, kuģiem, lidaparātiem vai citiem transporta līdzekļiem, kurus ir nopietns pamats uzskatīt par iejauktiem mākslas darbu, antīko priekšmetu vai cita veida kultūrvēsturisku vērtību nelikumīgā izvešanā no lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijas,

un apņemas iesniegt attiecīgu ziņojumu lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijai.

Pieprasīto ziņu ievākšana kādas citas Līgumslēdzējas puses uzdevumā

5. Saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas savu iespēju robežās un saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā tās teritorijā, ievākt ziņas nolūkā iegūt pierādījumus attiecībā uz visa veida mākslas priekšmetu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisku vērtību kontrabandu, kas tiek izmeklēta lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā, un apkopot liecības, ko sniegusi jebkura persona, kas tiek meklēta saistībā ar šo kontrabandu, vai liecinieks, vai eksperts, un rezultātus, kā arī visa veida dokumentus vai citas liecības, nodot lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas rīcībā.

Vienas Līgumslēdzējas puses Muitas amatpersonu darbība otras Līgumslēdzējas puses teritorijā

6. Gadījumos, kad nepietiek ar svinīgi apliecinātu rakstisku liecību, saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas izteikto lūgumu otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija savu iespēju robežās apņemas dot atļauju tās amatpersonām kā lieciniekiem vai ekspertiem sniegt liecību tiesā vai tribunālā, kurš notiek lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses teritorijā un kurā tiek izskatīta lieta par mākslas darbu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisku vērtību kontrabandu. Minētajā lūgumā jākonkretizē, kādā lietā un kādā kvalitātē minētā amatpersona tiek aicināta sniegt liecību. Attiecīgās Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija, apmierinot lūgumu un pilnvarojot minēto amatpersonu sniegt liecību, nosaka ietvarus, kādi minētajai amatpersonai ir saistoši, sniedzot liecību.

7. Saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrāciijas rakstisku lūgumu otras Līgumslēdzējas puses Muitas administrācija apņemas nepieciešamības gadījumā un savas kompetences un iespēju robežās atļaut lūgumu izteikušās administrācijas amatpersonām uzturēties tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kurai izteikts šis lūgums, ja šī uzturēšanās saistīta ar ziņu ievākšanu vai oficiāla ziņojuma gatavošanu par mākslas darbu, antīko priekšmetu vai cita veida kultūrvēsturiska īpašuma kontrabandu, kas skar lūgumu izteikušās Līgumslēdzējas puses intereses.

8. Gadījumos, kad abas Līgumslēdzējas puses atzīst šāda soļa nepieciešamību, un saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā to teritorijās, vienas Līgumslēdzējas puses Muitas administrācijas amatpersonas pēc otras Līgumslēdzējas puses lūguma apņemas piedalīties izmeklēšanā, kas tiek veikta šīs otrās Līgumslēdzējas puses teritorijā.

Informācijas apkopošana

9. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas apņemas Padomes Ģenerālsekretāram darīt zināmu visu zemāk uzskaitīto informāciju, ciktāl šī informācija skar starptautiskas intereses.

10. Padomes Ģenerālsekretāra uzdevums ir izveidot un regulāri papildināt centrālo reģistru, kurā ietilpst informācija, ko viņam sniegušas Līgumslēdzējas puses, un izmantot šo informāciju, lai sagatavotu informatīvus apskatus un pētījumus par jaunām un tradicionālām tendencēm mākslas darbu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisku vērtību kontrabandā. Viņam periodiski jāpārskata minētais indekss, lai izslēgtu no tā informāciju, kura viņaprāt zaudējusi savu lietderīgumu vai aktualitāti.

11. Līgumslēdzēju pušu Muitas administrācijas saskaņā ar Padomes Ģenerālsekretāra lūgumu un atbilstoši citiem šajā Konvencijā un pielikumā paredzētajiem nosacījumiem apņemas sniegt Ģenerālsekretāram visu nepieciešamo papildu informāciju, kas vajadzīga šā pielikuma 10.punktā minēto informatīvo apkopojumu un pētījumu sagatavošanai.

12. Padomes Ģenerālsekretāra uzdevums ir Līgumslēdzēju pušu Muitas administrāciju izraudzīto amatpersonu vai dienestu rīcībā nodot specifisko centrālajā indeksā iekļauto informāciju, ciktāl viņš to atzīst par lietderīgu, tāpat arī visus informatīvos apkopojumus un pētījumus, kas minēti šā pielikuma 10.punktā.

13. Padomes Ģenerālsekretāra uzdevums ir, ja vien informāciju piegādājusī Līgumslēdzēja puse nav devusi pretēja rakstura norādījumus, nodot UNESCO un Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas (Interpola) rīcībā visa veida informāciju, kas glabājas centrālajā indeksā attiecībā uz mākslas darbu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisko vērtību kontrabandu, ciktāl pārkāpums, uz ko tā attiecas, kvalificējams kā nelikumīga īpašuma tiesību maiņa un viņš uzskata par lietderīgu šādas informācijas izplatīšanu, kā arī visus informatīvos apskatus un pētījumus, ko Ģenerālsekretārs sagatavojis par šo tematu atbilstoši šā pielikuma 10.punktam.

14. Saskaņā ar īzteikto lūgumu Padomes Ģenerāsekretāra uzdevums ir šo pielikumu parakstījušās Līgumslēdzējas puses rīcībā nodot jebkuru citu informāciju, kas viņam pieejama saistībā ar informācijas apkopošanu, ko regulē šajā pielikumā minētie nosacījumi.

Centrālais indekss, I.daļa : Personas

15. Paziņojumiem, kas minēti šajā centrālā indeksa daļā, jāsniedz informācija attiecībā uz:

(a) personām, kuras atzītas par vainīgām kontrabandā, un

(b) atbilstošos gadījumos, persdonām, kuras tiek turētas aizdomās vai tiek pieķertas, veicot kontrabandu paziņojumu iesniegušās Līgumslēdzējas puses teritorijā, pat ja tiesas izmeklēšana vēl nav noslēgusies,

pieļaujot, ka gadīijumā, kad Līgumslēdzējas puses atsakās nosaukt iesaistīto personu vārdus un pazīmes, pamatojoties uz to, ka šāda paziņojuma sniegšana ir pretrunā ar attiecīgo valstu nacionālo likumdošanu, tās tomēr sniedz paziņojumu, kurā jāietver iespējami lielāks skaits šajā centrālā indeksa daļā uzskaitīto informācijas vienību.

16. Iesniedzamajai informācijai pēc iespējas jāietver sekojoši dati:

(a) Uzvārds

(b) Vārdi

(c) Pirmslaulību uzvārds (ja tāds ir)

(d) Iesaukas vai alias/pieņemtie vārdi

(e) Nodarbošanās

(f) Adrese (pašreizējā)

(g) Dzimšanas datums un vieta

(h) Pilsonība/Tautība

(ij) Mītnes zeme un valstis, kuras apmeklētas aizvadīto 12 mēnešu laikā

(k) Identifikācijas dokumentu veids un numurs, tostarp izdošanas zeme un datums

(l) Ārējās pazīmes

(1) Dzimums

(2) Augums

(3) Svars

(4) Miesas būve

(5) Mati

(6) Acis

(7) Ādas krāsa

(8) Īpašas pazīmes vai atšķirības zīmes

(m) izdarītā pārkāpuma īss apraksts (tai skaitā tajā iesaistīto preču veids un izcelsme, kā arī vai tas kvalificējams kā nelikumīga īpašuma tiesību maiņa) un apstākļi, pateicoties kuriem pārkāpums atklāts

(n) [Paredzētā] soda veids un apmērs un/vai piespriestais sods

(o) Citas piezīmes, tostarp valodu prasme un (ja šāda informācija pieejama) visas atzīmes par iepriekšējo sodāmību

(p) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi šo informāciju (tai skaitā atsauces numurs).

17. Vispārpieņemts, ka Padomes Ģenerālsekretāra pienākums ir informāciju, kas attiecas uz centrālā indeksa I.daļu, darīt zināmu vismaz tām valstīm, kuru pilsonība minētajām personām piešķirta un kuras ir to mītnes zemes, kā arī tām valstīm, kuras minētā persona apmeklējusi aizvadīto 12 mēnešu laikā.

Centrālais indekss, II.daļa : Metodes

18. Paziņojumiem, kas minēti šajā centrālā indeksa daļā, jāsniedz informācija, kas skar mākslas darbu, antīko priekšmetu vai citu kultūrvēsturisku vērtību kontrabandas metodes, tostarp kontrabandas preču slēpšanas metodes, kas jebkurā gadījumā skar svarīgas starptautiskas intereses. Līgumslēdzējas puses apņemas ziņot par ikvienu gadījumu, kad tikušas izmantotas pazīstamas kontrabandas metodes, kā arī par jaunām, netradicionālām vai varbūtējām metodēm, kas ļautu atklāt pašreizējās tendences šajā jomā.

19. Iesniedzamajai informācijai pēc iespējas jāietver sekojoši dati:

(a) Kontrabandas metožu apraksts. Ja šāda informācija ir pieejama, izmantoto transoprta līdzekļu apraksts (ražojums, modelis, reģistrācijas numurs, ja runa ir par sauszemes transportu, kuģa tips, utml.). Atbilstošos gadījumos, konteineru vai automašīnu apliecību vai sertifikātu izraksti, kas apliecina to konstrukciju atbilstību starptautiskām konvencijām, kā arī informācija par visiem plombju, skrūvju, zīmogošanas ierīču vai citu konteineru vai automašīnu daļu bojājumiem

(b) Atbilstošos gadījumos slēptuves apraksts, tai skaitā, ja iespējams, tās fotogrāfija vai skice

(c) Attiecīgo preču apraksts

(d) Citas piezīmes, tostarp apstākļi, pateicoties kuriem pārkāpums ticis atklāts

(e) Līgumslēdzēja puse, kura sniegusi minēto informāciju (tai skaitā atsauces numurs).

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!