• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
KONVENCIJA PAR EIROPAS DZĪVĀS DABAS UN DABISKO DZĪVOTŅU AIZSARDZĪBU. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.01.1997., Nr. 3/4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/41792

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

KONVENCIJA PAR STARPTAUTISKO TIRDZNIECĪBU AR APDRAUDĒTAJĀM SAVVAĻAS DZĪVNIEKU UN AUGU SUGĀM

Vēl šajā numurā

07.01.1997., Nr. 3/4

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 16.09.1979.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Pie likuma

Par 1979.gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību

(“Latvijas Vēstnesis”, 1997.gada 3.janvārī, Nr.1/2)

KONVENCIJA PAR EIROPAS DZĪVĀS DABAS UN DABISKO DZĪVOTŅU AIZSARDZĪBU

Berne, 1979. gada 16. septembris

PREAMBULA

Eiropas Padomes dalībvalstis un citas parakstījušās valstis,

ņemot vērā , ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību tās dalībvalstu starpā,

ņemot vērā Eiropas Padomes gribu sadarboties ar citām valstīm dabas saglabāšanas jomā,

atzīstot , ka savvaļas flora un fauna ir dabisko estētisko, zinātnisko, kultūras, rekreatīvo, ekonomisko un vides vērtību mantojums, kuru nepieciešams saglabāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm,

atzīstot savvaļas floras un faunas būtisko lomu bioloģiskā līdzsvara uzturēšanā,

atzīmējot , ka daudzas savvaļas faunas un floras sugas tikušas nopietni noplicinātas un, ka dažām no tām draud iznīcība,

apzinoties , ka dabisko dzīvotņu saglabāšana ir savvaļas floras un faunas aizsardzības un saglabāšanas neatņemama sastāvdaļa,

atzīstot , ka savvaļas floras un faunas saglabāšana valdībām jāņem vērā definējot savus nacionālos centienus un programmas un, ka jādibina starptautiska kooperācija īpaši migrējošo sugu aizsardzībai,

paturot prātā plaši izplatītās prasības pēc kopīgas rīcības no valdību un starptautisku organizāciju puses, īpaši Apvienoto Nāciju Konferencē par Cilvēka Vidi 1972. gadā un Eiropas Padomes Konsultatīvajā asamblejā paustās prasības,

vēloties savvaļas dabas saglabāšanas jomā īpaši sekot otrās Eiropas Vides Ministru konferences rezolūcijai Nr.2,

vienojušās par zemāk uzskaitīto .

I nodaļa

Vispārējie nosacījumi

1. pants

1. Šīs Konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, un arī veicināt šādu sadarbību.

2. Īpašs uzsvars likts uz apdraudētajām un izzūdošajām sugām, tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām.

2. pants

Dalībvalstis uzņemsies vajadzīgos pasākumus savvaļas floras un faunas populāciju uzturēšanai tādā līmenī vai piemēros tās līmenim, kurš atbilst ekoloģiskajām, zinātniskajām un kultūras prasībām, tai pašā laikā ņemot vērā ekonomiskās un rekreācijas prasības un vietējā mērogā apdraudētu pasugu, varietāšu un formu vajadzības.

3. pants

1. Katra dalībvalsts veiks pasākumus lai uzlabotu nacionālo politiku savvaļas floras, faunas un dabisko dzīvotņu aizsardzībai īpaši pievēršoties apdraudētajām un izzūdošajām sugām, sevišķi endēmiskajām, apdraudētajām dzīvotnēm, saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem.

2. Katra dalībvalsts uzņemas pievērst uzmanību savvaļas floras un faunas saglabāšanai savas plānošanas un attīstības politikā un pasākumos pret piesārņošanu.

3. Katra dalībvalsts veicinās izglītību un izplatīs vispārēju informāciju par savvaļas floras un faunas sugu un to dzīvotņu saglabāšanas nepieciešamību.

II nodaļa

Dzīvotņu aizsardzība

4. pants

1. Katra dalībvalsts uzņemsies atbilstošus un nepieciešamus tiesiskus un administratīvus pasākumus, lai nodrošinātu savvaļas floras un faunas sugu dzīvotņu saglabāšanu, īpaši to, kuras iekļautas I un II pielikumā, un apdraudēto dabisko dzīvotņu saglabāšanu.

2. Dalībvalsts savā plānošanas un attīstības politikā ievēros iepriekšējā punktā minēto aizsargājamo teritoriju saglabāšanas prasības, lai izvairītos cik vien iespējams no jebkādas šādu teritoriju noplicināšanas.

3. Dalībvalsts uzņemas pievērst īpašu uzmanību II un III pielikumā iekļauto migrējošo sugu dzīvē nozīmīgu teritoriju aizsardzībai, kuras ir atbilstoši izvietotas attiecībā pret migrācijas ceļiem kā ziemošanas, atpūtas, barošanās, vairošanās vai spalvas mešanas vietas.

4. Dalībvalsts uzņemas kā pienākas koordinēt savus pūliņus šajā pantā minēto dabisko dzīvotņu aizsardzībā, ja tās atrodas pierobežas teritorijās.

III nodaļa

Sugu aizsardzība

5. pants

Katra dalībvalsts uzņemsies atbilstošus un nepieciešamus tiesiskus un administratīvus pasākumus I pielikumā iekļauto savvaļas floras sugu īpašas aizsardzības nodrošināšanai. Tīša šādu augu noraušana, savākšana, nociršana vai izrakšana būs aizliegta. Katra dalībvalsts atbilstoši vajadzībām aizliegs īpatņu atrašanos īpašumā vai pārdošanā.

6. pants

Katra dalībvalsts uzņemsies atbilstošus un nepieciešamus tiesiskus un administratīvus pasākumus II pielikumā iekļauto savvaļas faunas sugu īpašas aizsardzības nodrošināšanai. Īpaši attiecībā uz šīm sugām būs aizliegta:

a) jebkāda tīša sagūstīšana un turēšana nebrīvē un tīša nogalināšana,

b) tīša kaitēšana vairošanās vai uzturēšanās vietām vai to izpostīšana,

c) tīša iejaukšanās savvaļas faunas dzīvē, īpaši vairošanās, mazuļu audzināšanas un ziemas guļas periodā, ciktāl iejaukšanās būtu nozīmīga šīs Konvencijas mērķiem,

d) tīša olu iznīcināšana vai savākšana no savvaļas, vai šo olu turēšana, pat ja tās ir tukšas,

e) šo dzīvnieku, dzīvu vai mirušu, ieskaitot izbāztu, un jebkuru viegli atpazīstamu to daļu vai derivātu atrašanās īpašumā un iekšējā tirdzniecībā, ja tas var veicināt šī panta nosacījumu efektivitāti.

7. pants

1. Katra dalībvalsts uzņemsies atbilstošus un nepieciešamus tiesiskus un administratīvus pasākumus III pielikumā iekļauto savvaļas faunas sugu īpašas aizsardzības nodrošināšanai.

2. Jebkura III pielikumā iekļauto savvaļas faunas sugu izmantošana tiks regulēta, lai nepakļautu populācijas briesmām, ņemot vērā 2. panta prasības.

3. Veicamie pasākumi ietvers:

a) slēgtās sezonas un (vai) citus izmantošanas regulēšanas līdzekļus,

b) pagaidu vai vietējus izmantošanas aizliegumus atbilstoši vajadzībām, lai atjaunotu apmierinošu populāciju skaitlisko sastāvu,

c) vajadzībām atbilstošu dzīvu un mirušu savvaļas dzīvnieku pārdošanas, turēšanas pārdošanai, transportēšanas pārdošanai vai piedāvāšanas pārdošanai regulēšanu.

8. pants

Attiecībā uz III pielikumā iekļauto savvaļas faunas sugu pārstāvju gūstīšanu vai nogalināšanu, kā arī izņēmuma gadījumos ar II pielikumā iekļautajām sugām saskaņā ar 9. pantu dalībvalstis aizliegs visus bez izšķirības gūstīšanas un nogalināšanas līdzekļus īpaši tos, kuri noteikti IV pielikumā un visas darbības, kas var izraisīt sugu vietējo populāciju izzušanu vai nopietnu traucējumu.

9. pants

1. Katra dalībvalsts drīkst ieviest izņēmumus 4., 5., 6. un 7. panta nosacījumos un aizliegumos lietot 8. pantā minētos līdzekļus un pasākumus, ja nav cita apmierinoša risinājuma un ja izņēmums nekaitēs aplūkojamās populācijas izdzīvošanai:

- floras un faunas aizsardzībai,

- lai novērstu nopietnus labības, mājlopu, mežu, zvejas vietu, ūdeņu un citu īpašuma veidu postījumus,

- sabiedrības veselības un drošības, gaisa tīrības un citās nozīmīgākās sabiedriskās interesēs,

- lai atļautu stingrā uzraudzībā ar atlasi, ierobežotos apmēros konkrētu savvaļas dzīvnieku un augu iegūšanu, turēšanu un citādi atļautu izmantošanu mazos apmēros.

2. Dlībvalstis ik pēc diviem gadiem atskaitīsies Patstāvīgajai Komitejai, par saskaņā ar iepriekšējo pantu ieviestajiem izņēmumiem. Šajās atskaitēs būs sīki izklāstīts par:

- populācijām, kuras ir vai ir bijušas izņēmumu objekti un, kur vajadzīgs, par skarto īpatņu skaitu,

- nogalināšanai un gūstīšanai atļautajiem līdzekļiem,

- riska nosacījumiem, laika un vietas apstākļiem, kuros izdotas izņēmuma atļaujas.

- pilnvarotu institūciju, lai deklarētu ka šie nosacījumi ir ievēroti, kā arī, lai pieņemtu lēmumu par pielietotajiem līdzekļiem, ierobežojumiem un personām, kuras nozīmētas izpildei,

- piemēroto kontroli.

IV nodaļa

Īpaši nosacījumi migrējošajām sugām

10. pants

1. Dalībvalsts uzņemas papildus 4., 6., 7. un 8. pantā notiektajiem pasākumiem koordinēt savus pūliņus II un III pielikumā iekļauto migrējošo sugu aizsardzībā, kuru izplatība iesniedzas to teritorijā.

2. Dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai rastu iespēju nodrošināt, ka slēgtās sezonas un (vai) citi izmantošanas ierobežojumi, kas noteikti 7. panta 3 a) apakšpunktā ir atbilstoši un pareizi izvietoti, lai apmierinātu III pielikumā noteikto migrējošo sugu prasības.

V nodaļa

Papildus nosacījumi

11. pants

1. Izpildot šīs Konvencijas nosacījumus, dalībvalstis uzņemas:

a) kooperēties, kad vien tas ir lietderīgi un, jo īpaši, ja tas paaugstinātu saskaņā ar citiem šīs Konvencijas pantiem veikto pasākumu efektivitāti,

b) veicināt un koordinēt izpēti, kas atbilst šīs Konvencijas vajadzībām.

2. Katra dalībvalsts uzņemas:

a) veicināt dabisko savvaļas floras un faunas sugu reintrodukciju, ja tas veicinātu apdraudētas sugas aizsardzību, ar nosacījumu, ka vispirms tiks veikta citu dalībvalstu pieredzes izpēte, lai noskaidrotu, vai šāda reintrodukcija būs efektīva un pieņemama,

b) stingri kontrolēt svešu sugu introdukciju.

3. Katrai dalībvalstij jāinformē Pastāvīgo Komiteju par stingri aizsargājamām sugām savā teritorijā, kuras nav iekļautas I un II pielikumā.

12. pants

Līgumslēdzējas puses var apstiprināt stingrākus savvaļas faunas un floras un tās dabisko dzīvotņu saglabāšanas pasākumus nekā noteikts šajā Konvencijā.

VI nodaļa

Pastāvīgā Komiteja

13. pants

1. Šīs Konvencijas īstenošanai jāizveido Pastāvīgā Komiteja.

2. Ikvienu dalībvalsti Pastāvīgajā Komitejā var pārstāvēt viens vai vairāki delegāti. Katrai delegācijai būs viena balss. Savas kompetences ietvaros Eiropas Ekonomiskā Asociācija izmantos savas tiesības balsot ar balsu skaitu, kas atbilst tās dalībvalstu - šīs Konvencijas dalībvalstu skaitam. Eiropas Ekonomiskā Asociācija neizmantos savas balsstiesības, ja attiecīgās tās dalībvalstis izmantos savas, un otrādi.

3. Ikviena Eiropas Padomes dalībvalsts, kas nav šīs Konvencijas dalībvalsts, var būt pārstāvēta Komitejā kā novērotāja.

Pastāvīgā Komiteja ar vienbalsīgu lēmumu var uzaicināt jebkuru Eiropas Padomē iekļāvušos valsti, kas nav šīs Konvencijas dalībvalsts, piedalīties vienā no tās sanāksmēm kā novērotāja.

Ikviena organizācija vai aģentūra, kura ir tehniski kvalificēta savvaļas floras un faunas un tās dzīvotņu aizsardzībā, saglabāšanā vai apsaimniekošanā un kura pieder pie vienas no zemāk uzskaitītajām kategorijām:

a) starptautiskas aģentūras vai organizācijas, gan valstiskas, gan nevalstiskas, un nacionālas/valstiskas organizācijas vai aģentūras,

b) nacionālas nevalstiskas aģentūras vai organizācijas, kuras valsts, kurā tās darbojas, apstiprinājusi šim nolūkam,

var informēt Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru ne mazāk kā trīs mēnešus pirms Komitejas sanāksmes par savu vēlēšanos būt pārstāvētām šajā sanāksmē kā novērotājām. Tās tiks pielaistas, ja vien ne mazāk kā mēnesi pirms šīs sanāksmes viena trešdaļa dalībvalstu nebūs ziņojusi Ģenerālsekretāram par saviem iebildumiem.

4. Pastāvīgo Komiteju sasauks Eropas Padomes Ģenerālsekretārs. Tās pirmā tikšanās notiks viena gada laikā kopš šīs Konvencijas spēkā stāšanās datuma. Pēc tam tā tiks sasaukta ne retāk kā reizi divos gados un jebkad, kad vairākums dalībvalstu to pieprasīs.

5. Kvorumu Pastāvīgās Komitejas sanāksmes sasaukšanai sastādīs vairākums dalībvalstu.

6. Sakaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem Pastāvīgā Komiteja pati izstrādās savas procedūras normas.

14. pants

1. Pastāvīgā Komiteja būs atbildīga par sekošanu šīs Konvencijas īstenošanai. Konkrēti tā varēs:

- pastāvīgi pārskatīt šīs Konvencijas nosacījumus, tai skaitā tās pielikumus, un izskatīt jebkuru nepieciešamo izmaiņu,

- iesniegt priekšlikumus dalībvalstīm par šīs Konvencijas īstenošanas nolūkos veicamajiem pasākumiem,

- ieteikt piemērotus pasākumus sabiedrības informēšanai par šīs Knvencijas ietvaros veiktajiem pasākumiem,

- iesniegt priekšlikumus Ministru Komitejai par valstu, kuras nav Eiropas Padomes dalībvalstis, uzaicināšanu pievienoties šai Konvencijai,

- izstrādāt jebkuru piedāvājumu šīs Konvencijas efektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā piedāvājumus līgumu noslēgšanai ar valstīm, kuras nav šīs Konvencijas dalībvalstis, lai veicinātu sugu vai sugu grupu efektīvu aizsardzību.

2. Lai sašaurinātu savu pienākumu loku, Pastāvīgā Komiteja pēc savas iniciatīvas var organizēt ekspertu grupu sanāksmes.

15. Pants

Pēc katras sanāksmes Pastāvīgajai Komitejai jāiesniedz atskaiti Eropas Padomes Ministru Komitejai par savu darbu un šīs Konvencijas darbību.

VII nodaļa

Labojumi

16. pants.

1. Ikvienai dalībvalstij vai Ministru Komitejai šīs Konvencijas pantu labojumu ierosinājums jāiesniedz Eropas Padomes Ģenerālsekretāram, kurš savukārt, ne mazāk kā divus mēnešus pirms Pastāvīgās Komitejas sanāksmes, iesniegs to Eiropas Padomes dalībvalstīm, visām parakstījušajām valstīm, visām dalībvalstīm un visām šo Konvenciju parakstīt uzaicinātajām valstīm, saskaņā ar 19.panta nosacījumiem, kā arī visām tai pievienoties uzaicinātajām valstīm saskaņā ar 20.panta nosacījumiem.

2. Ikviens, saskaņā ar iepriekšējo pantu piedāvātais, labojums tiks pakļauts Pastāvīgās Komitejas pārbaudei, kurai

a) labojumi 1. līdz 12. pantam, jāiesniedz dalībvalstīm apstiprināšanai, ja par šāda teksta pieņemšanu nodotas trīs ceturtdaļas balsu,

b) labojumi 13. līdz 24. pantam, jāiesniedz Ministru Komitejai apstiprināšanai, ja par šāda teksta pieņemšanu nodotas trīs ceturtdaļas balsu. Pēc apstiprināšanas šis teksts tiks iesniegts dalībvalstīm apstiprināšanai.

3. Ikviens labojums stāsies spēkā trīsdesmitajā dienā pēc datuma, kad visas dalībvalstis būs informējušas Ģenerālsekretāru, ka tās apstiprina šo labojumu.

4. Šī panta 1., 2.a) un 3.punktu nosacījumi jāpiemēro apstiprinot jaunus pielikumus šai Konvencijai.

17. pants

1. Ikvienai dalībvalstij vai Ministru Komitejai šīs Konvencijas pielikumu izmaiņu ierosinājums jāiesniedz Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kurš vismaz divus mēnešus pirms Pastīvīgās Komitejas sanāksmes iesniegs to Eiropas dalībvalstīm, visām parakstījušajām valstīm, visām dalībvalstīm un visām šo Konvenciju parakstīt uzaicinātajām valstīm saskaņā ar 19. panta nosacījumiem, kā arī visām tai pievienoties uzaicinātajām valstīm saskaņā ar 20. panta nosacījumiem.

2. Ikviens saskaņā ar iepriekšējo daļu piedāvātais labojums jāpakļauj Pastāvīgās Komitejas pārbaudei, kura var to pieņemt ar divām trešdaļām dalībvalstu balsu. Apstiprināts teksts jāiesniedz dalībvalstīm.

3. Trīs mēnešus pēc datuma, kad Pastāvīgā Komiteja to apstiprinājusi, ja vien trešdaļa dalībvalstu nav cēlusi iebildumus, jebkura izmaiņa stāsies spēkā tām dalībvalstīm, kuras nav cēlušas iebildumus.

VIII nodaļa

Strīdu atrisināšana

18. pants

1. Pastāvīgā Komiteja darīs visu iespējamo, lai atvieglotu draudzīga risinājuma atrašanu visiem sarežģījumiem, kurus šīs Konvencijas īstenošana varētu radīt.

2. Ikviens strīds starp dalībvalstīm attiecībā uz šīs Konvencijas interpretāciju vai piemērošanu, kurš nav atrisināts, pamatojoties uz iepriekšējā punkta nosacījumiem vai sarunu ceļā starp ieinteresētajām pusēm, ja vien minētās puses nevienojas citādi, jānodod uz vienas puses pieprasījuma pamata arbitrāžai. Katra puse nozīmēs vienu arbitru, un šie divi arbitri izvēlēsies trešo arbitru. Saskaņā ar šī panta 3. punkta nosacījumiem, ja viena puse nav nozīmējusi arbitru trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma, nodot lietu arbitrāžai, to pēc otras puses pieprasījuma nozīmēs Eiropas Cilvēktiesību Tiesas prezidents nākamo trīs mēnešu laikā. Tā pati procedūra piemērojama, ja arbitri nevar vienoties par trešā arbitra izvēli trīs mēnešu laikā pēc pirmo divu arbitru nozīmēšanas.

3. Strīda gadījumā starp divām dalībvalstīm, no kurām viena ir Eiropas Ekonomiskās Asociācijas dalībvalsts, kura pati ir dalībvalsts, otra dalībvalsts cels arbitrāžas prasību gan pret šo dalībvalsti, gan pret visu Asociāciju, kura divu mēnešu laikā pēc prasības saņemšanas, paziņos, vai puse strīdā būs dalībvalsts vai Asociācijas kopā. Šāda paziņojuma nesaņemšanas gadījumā noteiktajā laikā, dalībvalsts un asociācija tiks uzskatītas par vienu un to pašu strīda pusi, lai piemērotu arbitrāžas pamatu un procedūras nosacījumus. Tas pats būs spēkā, ja dalībvalsts un Asociācija uzstājas kopīgi kā strīda puse.

4. Arbitrāžas tiesai pašai jāizstrādā savas procedūras normas. Tās lēmumi jāpieņem ar balsu vairākumu. Tās spriedums ir galējs un saistošs.

5. Katra puse strīdā segs tās nozīmētā arbitra radītos izdevumus, un abas puses vienlaicīgi segs trešā arbitra izdevumus, kā arī citas ar arbitrāžu saistītās izmaksas.

IX nodaļa

Noslēguma noteikumi

19. pants

1. Šī Konvencija būs pieejama parakstīšanai Eropas Padomes dalībvalstīm un valstīm, kuras piedalījušās tās izstrādē, tādas nebūdamas, kā arī Eiropas Ekonomiskajai Asociācijai.

Līdz datumam, kad šī konvencija stājas spēkā, tā būs pieejama parakstīšanai jebkurai citai Ministru Komitejas uzaicinātai valstij.

Konvencija ir atklāta ratificēšanai, pieņemšanai vai apstiprināšanai. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas akts jāiesniedz Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram glabāšanai.

2. Šī Konvencija stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš sekos pēc trīs mēnešu perioda izbeigšanās kopš datuma, kurā piecas valstis, tai skaitā ne mazāk kā četras Eiropas Padomes dalībvalstis, izteikušas savu piekrišanu pievienoties šai Konvencijai saskaņā ar iepriekšējā punkta nosacījumiem.

3. Ikvienai parakstījušai valstij vai Eiropas Ekonomiskai Asociācijai, kura pēc tam izteikusi savu piekrišanu pievienoties šai Konvencijai, tā stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš sekos pēc trīs mēnešu perioda izbeigšanās kopš datuma, kurā iesniegts ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas akts.

20. pants

1. Pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā Eropas Padomes Ministru Komiteja, konsultējusies ar dalībvalstīm, var uzaicināt pievienoties šai Konvencijai jebkuru valsti, kas nav Padomes dalībvalsts, kura, uzaicināta parakstīties saskaņā ar 19. panta nosacījumiem, nav vēl to izdarījusi.

2. Ikvienai valstij, kura pievienojas, šī Konvencija stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš sekos pēc trīs mēnešus perioda izbeigšanās kopš datuma, kurā pievienošanās akts iesniegts pie Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra.

21. pants

1. Ikviena valsts var, parakstīšanas vai sava ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akta iesniegšanas laikā, noteikt teritoriju vai teritorijas, attiecībā uz kurām piemērojama šī Konvencija.

2. Ikviena dalībvalsts, sava ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akta iesniegšanas laikā vai jebkurā vēlākā datumā, ar Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju var paplašināt šīs Konvencijas piemērojumu attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas noteikta šajā deklarācijā un par kuras starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga vai kuras vārdā tā pilnvarota uzņemties saistības.

3. Ikviena, saskaņā ar iepriekšējās daļas nosacījumiem sastādīta deklarācija, attiecībā uz jebkuru šādā deklarācijā minēto teritoriju, var tikt atcelta ar Ģenerālsekretāram adresētu ziņojumu. Šāda atcelšana stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš sekos pēc sešu mēnešu perioda izbeigšanās kopš datuma, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šo ziņojumu.

22. pants

1. Ikviena valsts, parakstīšanas vai sava ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akta iesniegšanas laikā var ieviest vienu vai vairākas atrunas attiecībā uz konkrētām, I līdz III pielikumā iekļautām sugām un (vai) konkrētā atrunā vai atrunās minētajām sugām - attiecībā uz atsevišķām IV pielikumā minētajām sugām nogalināšanas, gūstīšanas vai citādas izmantošanas metodēm. Nekādas vispārēja rakstura atrunas nevar tikt ieviestas.

2. Ikviena dalībvalsts, kura paplašina šīs Konvencijas piemērojumu uz 21. panta 2. punktā raksturotajā deklarācijā minētajām teritorijām, var attiecībā uz apskatāmo teritoriju ieviest vienu vai vairākas atrunas saskaņā ar šī panta iepriekšējā punkta nosacījumiem.

3. Nekādas citas atrunas ieviest nevar.

4. Ikviena dalībvalsts, kura ieviesusi atrunu saskaņā ar šī panta 1. un 2. punktu, var pilnīgi vai daļēji atcelt to ar Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. Šāda atcelšana stāsies spēkā no datuma, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis ziņojumu.

23. pants

1. Ikviena dalībvalsts var jebkurā laikā denonsēt šo Konvenciju ar Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu.

2. Šāda denonsēšana stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pēc sešu mēnešu perioda izbeigšanās kopš datuma, kurā ģenerālsekretārs saņēmis ziņojumu.

24. pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram jāpaziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm, ikvienai parakstījušai valstij, Eiropas Ekonomiskajai Asociācijai, šīs Konvencijas parakstīšanas gadījumā un ikvienai dalībvalstij par:

a) ikvienu parakstījušos valsti,

b) ikvienu ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akta iesniegšanu,

c) ikvienu šīs Konvencijas spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 19. un 20.pantu,

d) ikvienu sakaņā ar 13.panta 3.punkta nosacījumiem iesniegto ziņojumu,

e) ikvienu 15.pantā noteikto ziņojumu,

f) ikvienu saskaņā ar 16. un 17.pantu apstiprinātu izmaiņu vai jaunu pielikumu un izmaiņas vai jaunā pielikuma spēkā stāšanās datumu,

g) ikvienu saskaņā ar 21.panta 2. un 3.punkta nosacījumiem sastādītu deklarāciju,

h) ikvienu saskaņā ar 22.panta 1. un 2.punkta nosacījumiem ieviestu deklarāciju,

I) ikvienu izņēmuma atcelšanu saskaņā ar 22.panta 4.punkta nosacījumiem,

j) ikvienu ziņojumu saskaņā ar 23.panta nosacījumiem un datumu, kurā denonsēšana stājas spēkā.

Piekrišanu apliecinot, par ko apakšā parakstījušies, būdami tam pilnvaroti, parakstījuši šo Konvenciju.

Parakstīts Bernē 1979. gada 16. septembrī angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kurš tiks nodots Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs izplatīs apstiprinātas kopijas visām Eiropas Padomes dalībvalstīm, visām parakstījušajām valstīm, Eiropas Ekonomiskajai Asociācijai, šīs Konvencijas parakstīšanas gadījumā, un jebkurai šo Konvenciju parakstīt vai pievienoties uzaicinātai valstij.

I PIELIKUMS

Īpaši aizsargājamās augu sugas

Pteridophyta

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

Asplenium jahandiezii

(Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C.Presl

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

lsoetes boryana Durieu

Isoetes malinvernian Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

Pilularia minuta Durieu ex.Braun

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A.Braun

SALVINIACEAE

Salvinia natans (L.) All.

Gymnospinaceae

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattel

Angiospermae

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L.

Narcissus viridiflorus schousboe

Sternbergia candida B.Mathew

& Baytop

APOCYNACEAE

Rhazya orientalis (Decaisne) A-DC-

ARACEAE

Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia samsunensis Davis

BORAGINACEAE

Alkanna pinardii Boiss.

Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)

Lithodora nitida (H. Em)

R.Fernandes

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes kuzinskyana Willk.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma halophilum Boiss. & Heldr.

Onosma proponticum Aznav.

Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.)

Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

Campanula damboldtiana Davis

Campanula lycica sorger & Kit Tan

Campanula morettiana Reichenb.

Campanula sabatia De Not.

Jasione lusitanica A.DC.

Physoplexis comosa (L.) Schur

Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis.Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater

& Halliday

Dianthus rupicola Biv.

Gypsophila papillosa P.Porta

Herniaria algarvica Chaudri

Herniaria maritima Link

Moehringia fontqueri Pau

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana

O. Bolos Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa

Fernandez Casas

Saponaria halophila Hedge

& Hub. -Mor.

Silene furcata Raf. subsp.

angustiflora (Rupr.) Walters

Silene haussknechtii Heldr.

ex Hausskn.

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.

Silene mariana Pau

Silene orphanidis Boiss.

Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.

Silene rothmaleri Pinto da silva

Silene salsuginea Hub. -Mor.

Silene sangaria Coode & Cullen

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen

Beta trojana Pamuk. apud Aellen

Kalidiopsis wagenitzii Aellen

Kochia saxicola Guss.

Microcnemum coralloides

(Loscos & Pardo) subsp.

anatolicum Wagenitz

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

Salsola anatolica Aellen

Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

Helianthemum alypoides Losa

& Rivas Goday

Helianthemum caput-fells Boiss.

Tuberaria major (Willk.) Pinto

da Silva & Roseira

COMPOSITAE

Anacyclus latealatus Hub.-Mor.

Anthemis glaberrima

(Rech.f.) Greuter

Anthemis halophila Boiss. & Bal.

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia insipida Vill.

Artemisia laciniata Willd.

Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC-France,

Aster sibiricus L.

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

Carlina diae (Rech.f.) Meusel

& Kastener

Centaurea alba L. subsp.

heldreichii (Halacsy) Dostal

(Centaurea heldreichii Halacsy)

Centaurea alba L. subsp. princeps

(Boiss. & Heldr.) Gugler

(Centaurea princeps Boiss.

& Heldr.)

Centaurea attica Nyman subsp.

megarensis (Halacsy & Hayek)

Dostal (Centaurea megarensis

Halacsy & Hayek)

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea borjae Valdes-Berm.

& Rivas Goday

Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea hermannii F.Hermann

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G.Blanca)

G.Blanca

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.)

G.Blanca & M.Cueto

Crepis purpurea Willd. Bieb.

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Helichrysum sibthorpii Rouy

Hymenostemma pseudanthemis

(Kunze) Willd.

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Jurinea fontqueri Cuatrec.

Lamyropsis microcephala (Moris)

Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ex DC.

Leontodon microcephalus

(Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell,

Ligularia sibirica (L.) Cass. * *

Picris willkommii (Schultz Bip.)

Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

Sonchus erzincanicus Matthews

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex

Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

Convolvulus pulvinatus Sa'ad

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B.L.Burtt

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

(Ptilotrichum pyrenaicum

(Lapeyr.) Boiss.)

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge

Coincya rupestris Rouy

(Hutera rupestris P.Porta)

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Pau)

Gomez-Campo

Diplotaxis siettiana Maire

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

lberis arbuscula Runemark

lonopsidium acaule (Desf.)

Reichemb.

lonopsidium savianum (Caruel)

Ball ex Arcang.

Murbeckiella sousae Rothm.

Sisymbrium cavanillesianum

Valdes & Castroviejo (S. matritense

P-W-Ball & Heywood)

Sisymbrium confertum Stev.

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi cariense A.Carlstrom

CYPERACEAE

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE

Dipsacus cephalarioides Mathews

& Kupicha

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia margalidiana Kuhbier

& Lewejohann

Euphorbia nevadensis Boiss.

& Reuter

GENTIANACEAE

Centaurium rigualii Esteve Chueca

Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm.

Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley)

E.F.Warburg

GERANIACEAE

Erodium astragaloides Boiss.

& Reuter

Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.

Erodium paularense

Fernandez-Gonzalez & lzco

Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus bromoideus (Lej.) Crepin

Bromus grossus Desf. ex DC.

Bromus interruptus (Hackel) Druce

Bromus psammophilus P.M.Smith

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Eremopoa mardinensis R.Mill

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Micropyropsis tuberosa

Romero-Zarco Cabezudo

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

Stipa austroitalica Martinovsky

Stipa bavarica Martinovsky

& H.Scholz

Stipa styriaca Martinovsky

Trisetum subalpestre (Hartm.)

Neuman

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter)

N.K.B.Robson

Hypericum salsugineum Robson

& Hub.-Mor.

IRIDACEAE

Crocus abantensis T.Baytop & Mathew

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus etruscus Parl.

Crocus hartmannianus Holmboe

Crocus robertianus C.D.Brickell

Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

Micromeria taygetea P.H.Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr.

ex Halacsy

Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum cordifolium (Auch. &

Montbr.) Vogel (Amaracus

cordifolium Montr. & Auch.)

Origanum dictamnus L.

Origanum scabrum Boiss. & Heldr

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Rosmarinus tomentosus

Huber-Morath & Maire

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Sideritis incana L. ssp.

glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium charidemi Sandwith

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa

& Rivas Goday

Thymus aznavourii Velen.

Thymus camphoratus Hoffmanns.

& Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona,

Contandr. & E.Sierra

Astragalus algarbiensis Coss.

ex Bunge

Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus

Braun-Blanquet

Astragalus macrocarpus DC.

subsp. lefkarensis

Agerer-Kirchoff & Meikle

Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm.

ex Koch) Baldacci

Glycyrrhiza iconica Hub. -Mor.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp.

norvegica Nordh.

Sphaerophysa kotschyana Boiss.

Thermopsis turcica Kit Tan,

Vural & Kucukodu

Trifolium pachycalyx Zoh.

Trifolium saxatile All.

Trigonella arenicola Hub. -Mor.

Trigonella halophila Boiss.

Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.

Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

Allium vuralii Kit Tan

Androcymbium europaeum (Lange)

K.Richter

Androcymbium rechingeri Greuter

Asparagus lycaonicus Davis

Asphodelus bento-rainhae

Pinto da Silva

Chionodoxa lochiae Meikle

Chionodoxa luciliae Boiss.

Colchicum arenarium Waldst. & Kit.

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Colchicum micranthum Boiss.

Fritillaria conica Boiss.

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria epirotica Turrill ex Rix

Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix

Fritillaria gussichiae (Degen &

Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph.

ex Baker

Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Ornithogalum reverchonii Lange

Scilla morrisii Meikle

Scilla odorata Link

Tulipa cypria Stapf

Tulipa goulimya Sealy & Turrill

Tulipa praecox Ten.

Tulipa sprengeri Baker

LYTHRACEAE

Lythrum flexuosum Lag.

Lythrum thesioides M.Bieb.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. &

W.L.Schmidt

Najas tenuissima (A.Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Cephalanthera cucullata Boiss. &

Heldr.

Comperia comperiana (Steven)

Aschers. & Graebner

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.

Liparis loeselii (L.) Rich.

Ophrys argolica Fleischm.

Ophrys isaura Renz & Taub.

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo

Ophrys lunulata Parl.

Ophrys lycia Renz & Taub.

Platanthera obtusata (Pursh) Lindl.

subsp. oligantha (Turcz.) Hulten

Spiranthes aestivalis (Poiret)

L.C.M.Richard

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F.C.Stern subsp.

rhodia (Steam) Tzanoudakis

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Papaverlapponicum (Tolm.) Nordh.

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria pseudarmeria (Murray)

Mansfeld

Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welv. ex Boiss.

& Reuter

Limonium anatolicum Hedge

Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE

Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode &

Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

Cyclamen mirabile Hildebr.

Lysimachia minoricensis

J.D. Rodriguez

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

Primula glaucescens Moretti

Primula palinuri Petagna

Primula spectabilis Tratt.

Soldanella villosa Darracq

RANUNCULACEAE

Aconitum corsicum Gayer

Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

Aquilegia ottonis subsp. taygetea

(Orph.) Strid

Aquilegia pyrenaica DC. subsp.

cazorlensis (Heywood) Galiano

& Rivas Martinez (Aquilegia

cazodensis Heywood)

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L.Burnt

Pulsatilla patens (L.) Miller

Ranunculus fontanus C. Presl

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

Reseda decursiva Forssk.Gibraltar

ROSACEAE

Crataegus dikmensis Pojark

Potentilla delphinensis Gren.

& Godron

Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE

Galium globuliferum Hub.-Mor.

& Reese

Galium litorale Guss.

Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb

Saxifraga cintrana Kuzinsky

ex Willk.

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga tombeanensis Boiss.

ex Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst.

ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

Linaria hellenica Turril

Linaria ricardoi Cout.

Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo

Lindernia procumbens (Krocker)

Philcox

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum afyonense Hub.-Mor.

Verbascum basivelatum Hub.-Mor.

Verbascum cylleneum (Boiss. &

Heldr.) Kuntze

Verbascum degenii Hal.

Verbascum stepporum Hub.-Mor.

Veronica oetaea L. -A.Gustavsson

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

Daphne rodriguezii Texidor

Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

Trapa natans L.

TYPHACEAE

Typha minima Funk

Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Bupleurum dianthifolium Guss.

Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

Eryngium viviparum Gay

Ferula halophila H.Pesmen

Laserpitium longiradium Boiss.

Naufraga balearica Constance

& Cannon

Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata

(Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola cryana Gillot

Viola delphinantha Boiss.

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Bryophyta

Bryopsida : Anthocerotae

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis

(Schwein.) Suit.

Bryopsida: Hepaticae

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees

et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii(Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K.Muell.)

K.Muell.

Bryopsida: Musci

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.)

Warnst.

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam.

& DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

Atractylocarpus alpinus (Schimp.

ex Milde) Lindb.

Cynodontium suecicum (H.Ann. &

C.Jens.) I.Hag.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.)

Lindb.

FONTINALACEAE

Dichelyma capillaceum (with.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid.

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S.G.

II PIELIKUMS

Īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugas

MUGURKAULNIEKI

Zīdītāji

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus (Aethechinus) algirus

Soricida

Crocidura ariade (Crocidura

suaveolens ariadne)

Crocidura cypria (Crocidura

russula cypria)

Crocidura canariensis

Talpidae

Desmana pyrenaica (Galemys

pyrenaicus)

MACROCHIROPTERA

visas sugas, izņemot Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus anomalus

Citellus citellus (Spermophilus

citellus)

Pteromys volans (Sciuropterus

russicus)

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Pitymys bavaricus (Microtus

bavaricus)

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista stubtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

visas sugas

Mustelidae

Lutreola (Mustela) lultreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Felidae

Felis silvestris (catus)

Lynx pardinus (pardina))

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus

Capra pyrenaica pyrenaica

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

CETACEA

Delphinidae

Orcinus orca

Pseudorca crassidens

Grampus griseus

Globicephala melas

Delphinus delphis

Tursiops truncatus (tursio)

Lagenorhynchus acutus

Lagenorhynchus albirostris

Steno bredanensis

Stenella coeruleoalba

Phocaenidae

Phocoena phocoena

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus

Mesoplodon mirus

Mesoplodon bidens

Ziphius cavirostris

Balaenopteridae

Sibbaldus (Balaenoptera)

musculus

Megaptera novaengliae

(longimana, nodosa)

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena mysticetus

Putni

GAVIIFORMES

Gaviidae

visas sugas

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricollis (caspicus)

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

visas sugas

Procellariidae

Bulweria bulwerii

Procellaria diomedea

Puffinus puffinus

Puffinus assimilis baroli

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalocrocorax pygmaeus

Pelecanidae

visas sugas

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius albus (Egretta alba)

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bulbucus (Ardeola) ibis

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Botaurus stellaris

Ciconiidae

visas sugas

Threskiornithidae

visas sugas

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii (columbianus)

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

Marmaronetta (Anas)

angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

visas sugas

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

visas sugas

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

visas sugas

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Hoplopterus spinosus

Charadrius hiaticula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenria interpres

Scolopacidae

Gallinago media

Numenius tenuirostris

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

visas sugas

Phalaropodidae

visas sugas

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

visas sugas

Laridae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus (Xenia) sabini

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Sterna hirundo

Sterna paradidaea (macrura)

Sterna dougallii

Sterna albifrons

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Ptetroclididae

visas sugas

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

visas sugas

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

visas sugas

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

Apus unicolor

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Ceryle rudis

Halcyon smyrnensis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

visas sugas

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Chersophilus duponti

Eremophila alpestris

Hirundinidae

visas sugas

Motacillidae

visas sugas

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus

Laniidae

visas sugas

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

visas sugas

Muscicapidae

Turdinae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Saxicola dacotiae

Oenanthe senanthe

Oenanthe pleschanka (leucomela)

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Oenanthe finschii

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Turdus torquatus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Irania gutturalis

Sylviiinae

visas sugas

Regulinae

visas sugas

Muscicapinae

visas sugas

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

visas sugas

Sittidae

visas sugas

Certhiidae

visas sugas

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Serinus pusillus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Loxia scotica

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes

Fringilla teydea

Ploceidae

Petronia petronia

Sturnidae

Sturnus unicolor

Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatatces

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Purrhocorax graculus

Rāpuļi

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Tarentola delalandii

Tarentola boettgeri

Tarentola augustimentalis

Tarentola gomerensis

Phyllodactylus europaeus

Cyrtodactylus kotschyi

Agamidae

Agama stellio

Camaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides nigropunctatus

Algyroides moreoticus

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Ophisops elegans

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta agilis

Lacerta monticola

Lacerta bedriagae

Lacerta horvathi

Lacerta graeca

Lacerta dugesi

Gallotia (Lacerta) simonyi

Gallotia galloti

Gallotia stehlini

Podacris muralis

Podacris lilfordi

Podacris sicula

Podacris filfolensis

Podacris pityusensis

Podacris tiliguerta

Podacris wagleriana

Podacris melisellensis

Podacris taurica

Podacris erhardii

Podacris peloponnesiaca

Podacris milensis

Anquidae

Ophisaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides ocellatus

Chalcides bedriagai

Chalcides viridianus

Chalcides sexlineatus

Chalcides occidentalis

Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis

Coluber najadum

Coluber viridiflavus

Coluber gemonensis

Coluber jugularis

Elaphe situla

Elaphe quatuorilineata

Elaphe longissima

Natrix tessellata

Coronella austrica

Telescopus fallax

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

Abinieki

CAUDATA

Salamandridae

Salamandra atra

Salamandra (Mertensiella)

luschani

Salamandrina terdigitata

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Triturus cristatus

Triturus montandoni

Triturus italucus

Triturus carnifex

Triturus dobrogicus

Triturus karelinii

Plethodontidae

Hydromantes genei

Hydromantes flavus

Hydromantes supramontes

Hydromantes imperialis

Hydromantes italicus

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Discoglossus pictus

Discoglossus galganoi

Discoglossus sardus

Discoglossus jeanneae

Alytes obstetricans

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Pelodytes caucasicus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana latastei

Rana iberica

Rana italica

Zivis

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

SALMONOFORMES

Umbridae

Umbra krameri

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

BEZMUGURKAULNIEKI

Posmkāji

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Calopteryx syriaca

Sympecma braueri

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale

Aeshna viridis

Stylurus (=Gomphus) flavipes

Gomphus graslinii

Ophiogomphus cecilia

Lindenia tetraphylla

Cordulegaster trinacriae

Oxygastra curtisii

Macromia splendens

Brachythemis fuscopalliata

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Orthopetra

Baetica ustulata

Saga pedo

Coleopetra

Carabus olympiae

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita

Buprestis splendens

Cucujus cinnaberinus

Cerembyx cerdo

Rosalia alpina

Lepidoptera

Papilio hospiton

Papilio alexanor

Zerynthia polyxena

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Apatura metis

Fabriciana elisa

Euphydryas (Eurodryas) aurina

Melanargia arge

Erebia christi

Erebia sudetica

Erebia calcaria

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Lopinga achine

Lycaena dispar

Maculinea arion

Maculinea teleius

Maculinea nausithous

Plebicula golgus

Hypodryas maturna

Eriogaster catax

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

Gliemji

GASTROPODA

Stylommatophora

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Geomalacus maculosus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Discus guerinianus

Discus defloratus

Elona quimperiana

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

III PIELIKUMS

Aizsargājamās dzīvnieku sugas

MUGURKAULNIEKI

Zīdītāji

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

visas sugas

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridae

Castor fiber

Gliridae

visas sugas

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (lebrunii)

Microtus cabrerae

CETACEA

visas II pielikumā

neminētās sugas

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Vormela peregusna

Viverridae

vasas sugas

Felidae

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus

(Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

visas sugas

Bovidae

Ovis aries (musimon, ammon)

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra

Putni

Visas II pilikumā neiekļautās

sugas,

izņemot:

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba palumbus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone et cornix)

Rāpuļi

Visas II pielikumā neiekļautās

sugas.

Abinieki

Visas II pielikumā neiekļautās

sugas.

Zivis

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum

Eudontomyzon mariae

Eudontomyzon vladykovi

Lampetra fluviatilis

Lampetra planeri

Lampetra zanandreai

Petromyzon marinus

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus

Acipenser stellatus

Acipenser sturio

Huso huso

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa

Alosa fallox

Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus visas sugas

Thymallidae

Thymallus thumallus

Salmonidae

Hucho hucho

Salmo salar (neattiecas uz

lašiem jūrā

CYPRINIFORMES

Cuprinidae

Abramis ballerus

Abramis sapa

Abramis vimba

Alburnoides bipunctatus

Albrunus albidus

Aspius aspius

Barbus bocagei

Barbus comiza

Barbus meridionalis

Barbus pelopenensis

Barbus microcephalus

Barbus plebejus

Barbus sclateri

Barbus steindachneri

Chalcalburnus chalcoides

Chondrostoma genei

Chondrostoma kneri

Chondrostoma lemingi

Chondrostoma lusitanicum

Chondrostoma nasus

Chondrostoma phonixus

Chondrostoma polylepis

Chondrostoma soetta

Chondrostoma toxostoma

Chondrostoma willkommi

Gobio albipinnatus

Gobio kessleri

Gobio uranoscopus

Leucaspius delineatus

Leucaspius stymphalicus

Leuciscus illyricus

Leuciscus lucumotis

Leuciscus microlepis

Leuciscus polylepis

Leuciscus pyreanaicus

Leuciscus soufia

Leuciscus svallize

Leuciscus turskyi

Leuciscus ukliva

Pachychilon pictum

Pelecus cultratus

Phoxinellus adspersus

Phoxinellus hispanicus

Pseudophoxinus marathonicus

Pseudophoxinus stymphalicus

Rhodeus sericeus

Rutilus alburnoides

Rutilus arcasii

Rutilus frisii

Rutilus graecus

Rutilus lemmingii

Rutilus macrolepidotus

Rutilus macedonicus

Rutilus pigus

Rutilus racovitzai

Rutilus rubilio

Cobitidae

Cobitis elongata

Cobitis hassi

Cobitis larvata

Cobitis paludicola

Cobitis taenia

Cobitis trichonica

Misgurnis fossilis

Sabanejewia aurata

Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis

Siluris glanis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus

Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster

Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus

Puntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus

Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer

Stizostedion volgense

Zingel zingel

Zingel sterber

Blenniidae

Blennius fluviatilis

Gobiidae

Gobius fluviatilis

Gobius kessleri

Gobius nigricans

Gobius ophiocephalus

Gobius syrman

Gobius thressalus

Padogobius panizzai

Padogobius martensi

Pomatoschistus canestrini

Pomatoschistus microps

Pomatoschistus minutus

Proterorhinus marmoratus

BEZMUGURKAULNIEKI

Posmkāji

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Gliemji

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera

Unio elongatulus

Microcondylaea compressa

Posmtārpi

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis

IV pielikums

Aizliegtie nonāvēšanas, gūstīšanas

un citādas izmantošanas līdzekļi un paņēmieni

ZĪDĪTĀJI

Cilpas

Dzīvi dzīvnieki, sakropļoti vai padarīti akli, kā pievilinājums

Skaņu ieraksti

Apdullinošas vai nonāvējošas elektriskas ierīces

Mākslīgi gaismas avoti

Spoguļi un citādas apžibinošas ierīces

Mērķi izgaismojošas ierīces

Ar elektronisku attēla palielinātāju vai pārveidotāju komplektētas palīgierīces redzēšanai tumsā nakts medībās

Sprāgstvielas1

Tīkli2

Lamatas2

Indes un saindēta vai paralizējoša ēsma

Gāzēšana vai izkvēpināšana

Pusautomātiski vai automātiski ieroči ar vairāk kā divas reizes pielādēties spējīgu aptveri

Lidaparāti

Autotransporta līdzekļi kustībā

1 Izņemot vaļu medības

2 Ja tie paredzēti liela mēroga vai nešķirojošai gūstīšanai vai nonāvēšanai

Putni

Cilpas1

Līmvielas

Āķi

Dzīvi putni, sakropļoti vai padarīti akli, kā pievilinājums

Skaņu ieraksti

Apdullinošas vai nonāvējošas elektriskas ierīces

Mākslīgi gaismas avoti

Spoguļi un citas apdullinošas ierīces

Mērķi izgaismojošas ierīces

Ar elektronisku attēla palielinātāju vai pārveidotāju komplektētas palīgierīces redzēšanai tumsā nakts medībās

Sprāgstvielas

Tīkli

Lamatas

Indes un saindēta vai paralizējoša ēsma

Pusautomātiki vai automātiki ieroči ar vairāk kā divas reizes pielādēties spējīgu aptveri

Lidaparāti

Autotransporta līdzekļi kustībā

1Izņemot Lagopus uz ziemeļiem no 580 ziemeļu paralēles

ATRUNAS

par 1979. gada Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas

un dabisko dzīvotņu aizsardzību pielikumiem

Saskaņā ar 1979. gada Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību 22. panta 1. punktu Latvijas Republika rezervē tiesības atrunāt sekojošus konvencijas nosacījumus:

1. Pielikums

Cypripedium calceolus L. - dzeltenā dzegužkurpīte

Liparis loeselii (L.) Rich. - Lēzeļa lipare

Pulsatilla patens (L.) Miller - meža silpurene

2. Pielikums

Canis lupus - vilks

Rana arvalis - purva varde

Aeschna viridis - zaļā dižspāre

Ophiogomphus cecilia - zaļā upjuspāre

Leucorrhinia albifrons - baltpieres ceļotājspāre

Leucorrhinia caudalis - vālvēdera ceļotājspāre

Leucorrhinia pectoralis - purvu ceļotājspāre

Dytiscus latissimus - platā airvabole

Euphydryas aurinia - skabiosu pļavraibenis

Coenonympha hero - meža sīksamtenis

Lopinga achine - gāršas samtenis

Lycaena dispar - lielais skābeņu zeltainītis

Maculinea arion - lielais mārsilu zilenītis

Maculinea teleius - brūnvālīšu zilenītis

3. Pielikums

Corvus corax - krauklis

Lampetra fluviatilis - upes nēģis

Abramis vimba - vimba

4. Pielikums

Zīdītāji

Mākslīgi gaismas avoti

Lamatas

Putni

Tīkli

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!