• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1996. gada 19. decembra likums "Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.01.1997., Nr. 1/2 https://www.vestnesis.lv/ta/id/41739

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Vēl šajā numurā

03.01.1997., Nr. 1/2

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 19.12.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"

Izdarīt likumā "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar šādu terminu skaidrojumu:

"6) saimnieciskā darbība ir preču ražošana, darbu izpilde, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un cita veida par atlīdzību veikta darbība;

7) iepakojums ir visu to precei vai produktam pievienoto materiālo līdzekļu kopums, kas nodrošina noteikta preces vai produkta daudzuma drošu un ērtu transportēšanu, uzglabāšanu vai realizāciju, bet nav tieši saistīts ar preces vai produkta lietošanu;

8) tara ir iepakojuma veids, kas saglabā atkārtotas izmantošanas vērtību arī pēc tam, kad ir atdalīts no iepakotās preces vai produkta, neatkarīgi no tā, vai tas tiek atkārtoti izmantots vai ne;

9) iesaiņojums ir iepakojuma veids, ko preces vai produkta kvalitātes saglabāšanas, pircēja ērtību, estētiskā vai reklāmas noformējuma nolūkā iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs."

2. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Nodokļa maksātāji

(1) Nodokļa maksātāji ir visas juridiskās un fiziskās personas vai to apvienības, kas saskaņā ar attiecīgu atļauju (ja spēkā esošie normatīvie akti paredz nepieciešamību saņemt šādu atļauju) veic kādu no šādām darbībām:

1) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) iegūst ar nodokli apliekamus dabas resursus;

2) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) ievada vidē ar nodokli apliekamu piesārņojumu;

3) ieved (importē) videi kaitīgas preces vai produktus, preces vai produktus videi kaitīgā iepakojumā brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā;

4) Latvijas Republikā realizē iekšzemē ražotas videi kaitīgas preces vai produktus, preces vai produktus videi kaitīgā iepakojumā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās darbības, ja attiecīgās personas tās veic bez nepieciešamās atļaujas, ir uzskatāmas par nelikumīgām, un šajos gadījumos pret nodokļa maksātājiem piemērojami šā likuma 19. panta noteikumi."

3. 5.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "ja tos izmanto saimnieciskajā darbībā";

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) importēto un iekšzemē ražoto preču vai produktu iepakojumu atbilstoši šā likuma 8.pielikumam."

4. Aizstāt 7.panta piektajā daļā vārdus "likums par zemes dzīlēm" ar vārdiem "likums "Par zemes dzīlēm"".

5. Aizstāt 8.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "pamatojoties uz maksātāja dabas resursu izmantošanas" ar vārdiem "pamatojoties uz maksātāja dabas resursu ieguves".

6. 9.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "un ievedmuitas nodokļa kopsummas";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokli par preču un produktu iepakojumu aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm pēc vienas no šādām metodēm atkarībā no nodokļu maksātāja izvēles, ja tam ir dokumenti attiecīgās nodokļa likmes piemērošanai:

1) pēc nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla fizisko vienību (svaru), ja iepakojuma materiālu daudzums atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajai klasifikācijai ir pamatots ar kravas sertifikātu importētām precēm vai uzskaites dokumentiem iekšzemē ražotām precēm;

2) pēc nodokļa likmēm par katru iepakotās preces vai produkta fizisko vienību (svaru vai tilpumu) atbilstoši ievedmuitas deklarācijā uzrādītajiem datiem par importētām precēm vai uzskaites dokumentiem iekšzemē ražotām precēm;

3) pēc nodokļa likmēm procentos no importēto preču iepakojuma muitas vērtības (ja iepakojums muitas iestādēs tiek deklarēts ar atsevišķu deklarāciju) vai procentos no iepakojuma ražošanas izmaksām (uzņēmumos, kas nodrošina izmaksu dalītu uzskaiti);

4) pēc nodokļa likmēm procentos no importēto preču muitas vērtības vai iekšzemē ražotu preču realizācijas cenas, kurā neietilpst akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis."

7. 10.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārdiem "akreditētu (atestētu)" ar vārdiem "vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas novērtētu un atzītu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Maksātājs nodokli aprēķina un iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 20.datumam. Nodokli par videi kaitīgu preču vai iepakojuma ievešanu (importu) aprēķina un maksā brīdī, kad preces tiek ievestas brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā. Maksājumu sadali pa budžetiem veic Valsts ieņēmumu dienesta iestādes pēc nodokļa maksātāja reģistrācijas vietas."

8. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) 40 procentus - valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā;

2) 60 procentus - to pagastu vai pilsētu pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos, kuru teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt otro daļu.

9. 15.pantā:

izslēgt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "bet tā nedrīkst būt mazāka par summu, kas līdzvērtīga licences neapmaksātajai daļai atbilstošajam nodokļa maksājumam";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zemes dzīļu izmantošanas licences (atļaujas), kas izsniegtas likumā "Par zemes dzīlēm" noteiktajā kārtībā, nav pārdodamas."

10. Papildināt 1.pielikumu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Attiecībā uz valsts nozīmes dabas resursu atradnēm un valsts nozīmes derīgajiem izrakteņiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var paredzēt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa un aizstāt to ar cita veida maksājumiem, ko nosaka Ministru kabinets vai licences līgums."

11. Aizstāt 3.pielikumā vārdus "Netoksiskie atkritumi" ar vārdiem "Nebīstamie atkritumi", vārdus "Toksiskie atkritumi" - ar vārdiem "Bīstamie atkritumi", vārdus "Īpaši toksiskie atkritumi" - ar vārdiem "Īpaši bīstamie atkritumi".

12. Aizstāt 4.pielikumā vārdus "Netoksiskie izmeši" ar vārdiem "Nebīstamie izmeši".

13. Aizstāt 5.pielikumā vārdus "Netoksiskās vielas" ar vārdiem "Nebīstamās vielas" un vārdu "(netoksiskās)" ar vārdu "(nebīstamās)".

14. 7.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Precēm vai produktiem, kuriem nodokļa aprēķināšanai par mērvienību noteikta to vērtība latos, nodokļa likmi aprēķina:

a) procentos no to realizācijas cenas vai muitas vērtības (7.pielikuma tabulas 2. un 6.pozīcija);

b) procentos no to iepakojuma realizācijas cenas vai muitas vērtības (7.pielikuma tabulas 6.pozīcija).";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dažādiem taras un iepakojuma paveidiem var noteikt likmju atlaidi atkarībā no to ietekmes uz vidi, kā arī noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas.";

aizstāt 3.punktā vārdus "Pielikumā norādīti šādi nodokļa atmaksājumu normatīvi" ar vārdiem "Pielikumā norādīti normatīvi nodokļa ieņēmumu izlietojumam" un vārdus "(3) atmaksājuma normatīvs atskaitījumiem mērķfondos" - ar vārdiem "atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.";

aizstāt 4.punkta otrajā teikumā vārdus "atbilstoši šajā pielikumā norādītajam atmaksājuma sadalījumam" ar vārdiem "atbilstoši šajā pielikumā norādītajiem ieņēmumu izlietojuma normatīviem";

aizstāt tabulas iedalījuma nosaukumā vārdus "Atmaksājuma normatīvi (procentos vai Ls)" ar vārdiem "Nodokļa ieņēmumu izlietojuma normatīvi (procentos)";

aizstāt tabulas 1.pozīcijas "Minerāleļļas" iedaļā "Mērvienība" vārdu "litrs" ar saīsinājumu "kg";

izteikt tabulas 6.pozīciju šādā redakcijā:

1 2 3 4 5 6
6 Preču vai produktu iepakojums Saskaņā ar šā likuma 8.pielikuma 1.- 5.pozīciju

30%

20%

50%

izslēgt tabulas 7., 8. un 9.pozīciju.

15. Papildināt likumu ar 8.pielikumu šādā redakcijā:

Likuma "Par dabas resursu nodokli"
8.pielikums

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

Nr.p.k.

Preču vai produktu iepakojums Likme (Ls)
 par 1kg iepakojuma materiāla 9.panta ceturtās daļas 1.punkts)
Likme (Ls) par 1kg vai 1l iepakotā produkta (9.panta ceturtās daļas 2.punkts) Likme (%) no iepakojuma vērtības (9.panta ceturtās daļas 3.punkts) Likme (%) no preces

 vai produkta vērtības (9.panta ceturtās daļas 4.punkts)
1. No stikla izejmateriāliem

0.025

0.01

10%

1%

2. No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem

0.075

0.0075

10%

1%

3. No metāla izejmateriāliem

0.05

0.005

10%

1%

4. No papīra un kartona laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

0.006

10%

1%

5. No koksnes vai citu dabīgo šķiedru izejmateriāliem

0.01

0.001

10%

1%

Pārejas noteikumi

1. Grozījumi likuma "Par dabas resursu nodokli" 4., 5., 9.pantā un 10.panta trešajā daļā piemērojami nodokļa aprēķinam par periodu no 1996.gada 1.oktobra.

2. Likumā noteiktā soda nauda un nokavējuma nauda piemērojama, ja maksājumi par iepriekšējiem periodiem nav nokārtoti līdz 1997.gada 20.janvārim, bet par maksājumiem saskaņā ar šā likuma 8.pielikumu - līdz 1997.gada 20.jūlijam.

3. Pārrēķins saskaņā ar grozījumiem likuma "Par dabas resursu nodokli" 4., 5., 9. pantā un 10.panta trešajā daļā veicams, iesniedzot 1997.gada ceturkšņa pārskatus, līdz 1998.gada 20.janvārim pārmaksātās summas ieskaitot kā avansa maksājumus, nekoriģējot pārējo nodokļu aprēķinus par iepriekšējiem periodiem.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 3.janvārī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!