• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1996. gada 7. maija noteikumi Nr. 163 "Energoapgādes regulēšanas padomes un tās izpildinstitūcijas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.05.1996., Nr. 83 https://www.vestnesis.lv/ta/id/40139

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.165

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums

Vēl šajā numurā

14.05.1996., Nr. 83

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 163

Pieņemts: 07.05.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 163

Rīgā 1996.gada 7.maijā (prot. nr.25, 6.§)

Energoapgādes regulēšanas padomes un tās izpildinstitūcijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā” 4.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Energoapgādes regulēšanas padome (turpmāk tekstā — “Padome”) ir valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un pilda likumā “Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 147.nr.; 1996, 62.nr.) noteiktos uzdevumus. Padomes izpildinstitūcija ir Licenču birojs.

2. Padome darbojas saskaņā ar Satversmi, likumiem, šo nolikumu un citiem tiesību aktiem. Padome sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību institūcijām.

3. Padomi 11 cilvēku sastāvā izveido Ministru kabinets.

4. Padome ir juridiska persona. Padomei ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu Padomes nosaukumu.

5. Padomi un tās darbību finansē no valsts budžeta.

II. Padomes uzdevumi

6. Padome regulē uzņēmējdarbību enerģētikā saskaņā ar likumu “Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā” un citiem tiesību aktiem, kā arī ar valsts enerģētikas politiku un enerģētikas attīstības nacionālo programmu.

7. Padome izsniedz licences energoapgādes uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību, saskaņā ar likuma “Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā” 16., 17., 19. un 20.pantu, pārskata izsniegtās licences un izdara grozījumus to nosacījumos, kā arī anulē izsniegtās licences.

8. Vienlaikus ar lēmumu izsniegt licenci Padome apstiprina licences nosacījumus attiecīgajam uzņēmumam.

9. Maksas apmēru par licences izsniegšanu energoapgādē nosaka Padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Kārtību, kādā energoapgādes uzņēmumi to iemaksā valsts budžetā, nosaka Padome.

10. Ja energoapgādes uzņēmums ir pārkāpis energoapgādi reglamentējošus likumus un citus tiesību aktus, ir sniedzis Padomei nepatiesas ziņas, nav ievērojis licences nosacījumus, nav uzsācis licencēto uzņēmējdarbību Padomes noteiktajā laikā vai nav izpildījis Padomes lēmumus, Padome anulē energoapgādes uzņēmumam izsniegto licenci. Minētajā gadījumā maksa par licenci attiecīgajam uzņēmumam netiek atmaksāta.

11. Padome publicē oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” energoapgādes uzņēmuma licences pieteikumu nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas, izskata 30 dienu laikā pēc tā publicēšanas dienas un pieņem attiecīgu lēmumu. Padome ir tiesīga pieprasīt no energoapgādes uzņēmuma papildu informāciju un, ja nepieciešams, pagarināt licences pieteikuma izskatīšanas termiņu, bet ne vairāk kā par 15 dienām.

12. Padome apstiprina tarifu aprēķināšanas metodiku, kuru izvērtējuši eksperti, un nosaka kārtību un termiņu, kādā iesniedzami un apstiprināmi energoapgādes uzņēmumu aprēķinātie tarifi.

13. Padome izskata energoapgādes uzņēmumu aprēķinātos tarifus mēneša laikā pēc to saņemšanas un sniedz uzņēmumiem informāciju par tarifu izskatīšanas gaitu. Ja nepieciešams, Padome pieaicina attiecīgā energoapgādes uzņēmuma pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

14. Padome apstiprina tarifus saskaņā ar likumu “Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā”.

15. Ja nepieciešams vai ja to pieprasījis energoapgādes uzņēmums vai Enerģijas patērētāju komiteja, Padome var pieņemt lēmumu par apstiprināto tarifu pārskatīšanu.

16. Padome nosaka kārtību un termiņu, kādā energoapgādes uzņēmumi aprēķināto tarifu projektus, kā arī apstiprinātos tarifus pirms to stāšanās spēkā publicē oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī kontrolē, lai noteiktais termiņš tiktu ievērots.

17. Ņemot vērā energoapgādes uzņēmumu spēju nodrošināt ilgstošu energoapgādi vajadzīgajā kvalitātē, Padome pieņem lēmumus, kas aizstāv enerģijas patērētāju intereses un veicina energoapgādes uzņēmumu efektīvu un racionālu darbību un patērētājiem piegādātās enerģijas ekonomisku izmantošanu, kā arī sekmē vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu un konkurenci energoapgādē.

18. Padome savas kompetences ietvaros kontrolē jebkura energoapgādes uzņēmuma darbības atbilstību likumiem, tiesību aktiem un Padomes lēmumiem un normatīviem.

19. Padome nosaka kārtību, kādā energoapgādes uzņēmumi iesniedz Padomei gadskārtējo pārskatu par paveikto un plānoto darbību.

20. Ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, Padome var pieprasīt jebkuram energoapgādes uzņēmumam sniegt papildu informāciju par tā darbību. Minētajā gadījumā energoapgādes uzņēmums pieprasīto informāciju iesniedz 10 darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.

21. Padome nosaka kārtību, kādā energoapgādes uzņēmumiem jāiesniedz Padomei ziņojumi par likuma “Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā” 22.panta pirmajā daļā minētajiem projektiem, kā arī nosaka prasības attiecīgo projektu tehniskajam un ekonomiskajam novērtējumam. Vienlaikus Padome nosaka informāciju, kāda par minētajiem projektiem energoapgādes uzņēmumiem jāpublicē oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

22. Padome nosaka kārtību, kādā enerģijas patērētāji pieprasa energoresursu piegādi attiecīgā energoapgādes uzņēmuma licences darbības zonā.

23. Padome nosaka kārtību un termiņu, kādā energoapgādes uzņēmumi tai iesniedz saskaņā ar likuma “Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā” 25.pantu noslēgtā līguma (ar īpašiem nosacījumiem) apliecinātu dublikātu.

24. Padome izstrādā enerģijas ražošanas, piegādes un lietošanas noteikumu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

25. Padome izskata domstarpības starp enerģijas patērētājiem un piegādātājiem un 30 dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas pieņem abām pusēm saistošu lēmumu. Minēto lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

26. Padome sniedz Ministru kabinetam tā pieprasīto informāciju par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.

27. Padome vismaz reizi ceturksnī ziņo oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par:

27.1. licenču piešķiršanu, norādot energoapgādes uzņēmuma nosaukumu, energoapgādes veidu, licences darbības zonu un termiņu;

27.2. piešķirto licenču anulēšanu, norādot energoapgādes uzņēmuma nosaukumu, energoapgādes veidu un licences darbības zonu;

27.3. atteikumiem piešķirt licenci energoapgādes uzņēmumiem;

27.4. grozījumiem licenču nosacījumos, ja tie skar energoapgādes veidu vai licences darbības zonu un termiņu;

27.5. tarifu noteikšanas kārtību un to apstiprināšanu;

27.6. energoresursu efektīvu izmantošanu — ieteikumu veidā energoapgādes uzņēmumiem un enerģijas patērētājiem.

28. Padome ir tiesīga:

28.1. pieprasīt un netraucēti saņemt no energoapgādes uzņēmumiem, kā arī no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama Padomes uzdevumu veikšanai. Pieprasītā informācija jāsniedz Padomei septiņu dienu laikā pēc tās pieprasīšanas dienas, bet, ja nepieciešami īpaši aprēķini, Padome nosaka informācijas sniegšanas termiņu, ņemot vērā iesniedzēja priekšlikumus;

28.2. savas kompetences ietvaros noteikt energoapgādi regulējošus normatīvus un izstrādāt to skaidrojumus.

III. Padomes darbība

29. Padomes darbu vada priekšsēdētājs, kuru uz četriem gadiem ieceļ Ministru kabinets. Padomes priekšsēdētāja amats nav savienojams ar deputāta statusu un piederību pie politiskajām partijām.

30. Padomes priekšsēdētājs:

30.1. ir tiesīgs bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Padomi valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās energoapgādes regulēšanas jautājumos;

30.2. ir tiesīgs piedalīties Ministru kabineta komiteju sēdēs;

30.3. ir Padomes finansu līdzekļu rīkotājs, ir atbildīgs par to izlietošanu un reizi ceturksnī sniedz Padomei ziņojumu par tās budžeta izpildi;

30.4. pieņem darbā Licenču biroja direktoru, kura kandidatūru ir akceptējusi Padome;

30.5. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus Licenču biroja direktoram;

30.6. ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts), bet Ministru kabineta noteiktajos gadījumos minēto amatu var ieņemt persona, noslēdzot darba līgumu.

31. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētāja vietnieks, kuru ievēlē Padomes locekļi.

32. Padomes sēdes notiek vismaz reizi ceturksnī. Padomes sēdes sasauc un vada Padomes priekšsēdētājs. Padomes ārkārtas sēde jāsasauc, ja to pieprasa Padomes priekšsēdētājs vai vismaz trīs no Padomes locekļiem.

33. Padomes sēdes laiks un darba kārtība jāpaziņo visiem Padomes locekļiem ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms attiecīgās sēdes. Paziņojumam par darba kārtību jāpievieno sēdē izskatāmo energoapgādes uzņēmumu iesniegto un Licenču biroja sagatavoto dokumentu kopijas.

34. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vismaz astoņi Padomes locekļi. Padome pieņem lēmumu, atklāti balsojot, ar klātesošo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss. Balsošanas rezultātus ieraksta protokolā.

35. Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt atkārtotu balsojumu par attiecīgo jautājumu un nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu informāciju, ja Padomes priekšsēdētājs un vismaz trīs Padomes locekļi uzskata, ka pieņemtais lēmums neatbilst sabiedrības interesēm un var radīt nelabvēlīgas ekonomiskās sekas.

36. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes protokolu paraksta visi tie Padomes locekļi, kuri piedalījušies sēdē.

37. Padomes lēmumi ir obligāti visiem energoapgādes uzņēmumiem.

38. Padomes priekšsēdētājs un Padomes locekļi ir atbildīgi par pieņemto lēmumu atbilstību likumiem un tiesību aktiem, valsts enerģētikas politikai un enerģētikas attīstības nacionālajai programmai.

39. Amatpersonām, kas darbojas Padomē vai Licenču birojā vai ir saistītas ar to darbību, aizliegts izpaust informāciju par licences pretendentu saimniecisko darbību, ja attiecīgās informācijas sniegšana nav noteikta ar likumu vai citiem tiesību aktiem.

40. Padomes priekšsēdētājs saņem atalgojumu un piemaksas par valsts civildienestu īpašos apstākļos saskaņā ar likumu “Par valsts civildienestu” (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.; 1996, 49., 64.nr.), kā arī citas piemaksas saskaņā ar Ministru kabineta tiesību aktiem. Ja persona Padomes priekšsēdētāja amatu ieņem uz darba līguma pamata, atalgojums tiek noteikts darba līgumā.

41. Samaksu par Padomes locekļu darbu Padomē paredz darba līgumos, kas noslēgti saskaņā ar tiesību aktiem.

42. Licenču birojs veic Padomes sekretariāta funkcijas, sagatavo dokumentus izskatīšanai Padomes sēdēs un organizē pieņemto lēmumu izpildi.

43. Padome atsevišķas funkcijas ar īpašu pilnvarojumu var deleģēt pašvaldībai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību. Padome nosaka pašvaldībām deleģēto funkciju izpildes kārtību, uzrauga to izpildi un ir atbildīga par minēto funkciju izpildi.

44. Attiecīgā pašvaldība organizē tai deleģēto Padomes funkciju izpildi. Līdzekļi, ko pašvaldība ieņēmusi, realizējot tai deleģētās Padomes funkcijas, tiek ieskaitīti attiecīgās pašvaldības budžetā un izmantojami tikai minēto funkciju izpildei.

45. Padome iesniedz Ekonomikas ministrijai budžeta pieprasījuma projektu Padomes darbības finansiālai nodrošināšanai un pēc tā apstiprināšanas likumā noteiktajā kārtībā kontrolē budžeta izpildi.

IV. Licenču birojs

46. Licenču birojs ir Padomes izpildinstitūcija, kuru pārrauga Monopoldarbības uzraudzības komiteja. Licenču biroja darbību finansē no valsts budžeta.

47. Licenču birojs savā darbībā ievēro Padomes lēmumus, tās noteiktos normatīvus un apstiprinātās metodikas, kā arī šo nolikumu.

48. Licenču birojam ir šādi uzdevumi:

48.1. izskatīt un analizēt energoapgādes uzņēmumu iesniegtos dokumentus un informāciju;

48.2. saņemt un reģistrēt Padomei adresēto informāciju un dokumentus;

48.3. sagatavot dokumentus izskatīšanai Padomē;

48.4. izstrādāt Padomes lēmumu, metodiku un normatīvu projektus;

48.5. sagatavot tiesību aktu, normatīvu un metodisko norādījumu projektus;

48.6. analizēt un sagatavot enerģijas tarifu pamatojumus;

48.7. veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Padomes pieņemto lēmumu izpildi;

48.8. izstrādāt enerģijas ražošanas un piegādes noteikumu projektus;

48.9. sadarboties ar Enerģijas patērētāju komiteju;

48.10. nosūtīt enerģijas patērētāju iesniegumus un sūdzības Enerģijas patērētāju komitejai izskatīšanai, apkopošanai un analizēšanai un pēc tam, kad saņemts Enerģijas patērētāju komitejas atzinums, sniegt attiecīgo informāciju Padomei;

48.11. uzraudzīt Padomes deleģēto funkciju izpildi pašvaldībās;

48.12. uzkrāt un sistematizēt Padomei nepieciešamo informāciju par energoapgādi;

48.13. nodrošināt Padomes darbības atklātumu (ziņojumu publicēšanu preses izdevumos);

48.14. veikt Padomes sekretariāta funkcijas;

48.15. veikt citus pienākumus, ko tam uzdevusi Padome.

49. Licenču birojs Padomes vārdā ir tiesīgs:

49.1. pieprasīt un netraucēti saņemt no energoapgādes uzņēmumiem, kā arī no valsts un pašvaldību institūcijām savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju, kuras apjoms, veids un iesniegšanas termiņš noteikts Padomes lēmumā;

49.2. organizēt pārbaudes energoapgādes uzņēmumos, lai kontrolētu to darbības atbilstību izsniegtās licences, kā arī Padomes pieņemto lēmumu, apstiprināto metodiku un noteikto normatīvu prasībām;

49.3. veidot darba grupas atsevišķu uzdevumu veikšanai, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

50. Licenču biroja darbu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Padomes priekšsēdētājs saskaņā ar Padomes lēmumu.

51. Licenču biroja direktoru izvēlas Padome konkursa kārtībā atbilstoši likuma “Par valsts civildienestu” prasībām. Licenču biroja direktors ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts) un ir tieši pakļauts Padomes priekšsēdētājam.

52. Licenču biroja direktors:

52.1. pārstāv Licenču biroju energoapgādes uzņēmumos, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās;

52.2. savas kompetences ietvaros rīkojas ar Licenču biroja mantu un naudas līdzekļiem un ir atbildīgs par tā materiālo un finansu līdzekļu izlietošanu;

52.3. pēc saskaņošanas ar Padomes priekšsēdētāju apstiprina Licenču biroja štatu sarakstu;

52.4. apstiprina Licenču biroja struktūrvienību nolikumus;

52.5. atbilstoši likumam “Par valsts civildienestu” ieceļ amatā un atbrīvo no amata Licenču biroja ierēdņus (ierēdņu kandidātus) un atbilstoši Latvijas darba likumu kodeksam pieņem darbā un atlaiž no darba citus Licenču biroja darbiniekus;

52.6. slēdz darba līgumus un citus līgumus;

52.7. savas kompetences ietvaros pilnvaro personas pārstāvēt Licenču biroju valsts un pašvaldību institūcijās;

52.8. nosaka Licenču biroja darbinieku pienākumus;

52.9. kontrolē Licenču biroja struktūrvienību darbu;

52.10. prēmē un citādi stimulē vai disciplināri soda Licenču biroja ierēdņus (ierēdņu kandidātus) un darbiniekus;

52.11. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, kas ir saistoši visiem Licenču biroja ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un darbiniekiem;

52.12. ir atbildīgs Padomes priekšsēdētājam par Licenču biroja darbību.

53. Licenču biroja darbinieku kopējo skaitu un struktūru apstiprina Padome.

54. Licenču biroja direktors, ierēdņi (ierēdņu kandidāti) un darbinieki ir tiesīgi saņemt piemaksas saskaņā ar Ministru kabineta tiesību aktiem.

55. Licenču birojs izstrādā un iesniedz Padomei Padomes un Licenču biroja budžeta projektu.

56. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1994.gada 11.oktobra rīkojumu nr.450–r “Par energoapgādes regulēšanas padomi” (Latvijas Vēstnesis, 1994, 122.nr.).

Ministru prezidents A. Šķēle

Ekonomikas ministrs G. Krasts

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!