• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1996. gada 12. marta noteikumi Nr. 55 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.03.1996., Nr. 49 https://www.vestnesis.lv/ta/id/39344

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.56

Valsts uzņēmumu pamatlīdzekļu nomas maksas izmantošanas kārtība

Vēl šajā numurā

19.03.1996., Nr. 49

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 55

Pieņemts: 12.03.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Precizēts 09.04.1996., Latvijas Vēstnesis Nr.61(546)

Ministru kabineta noteikumi nr. 55

(prot. nr.12, 4.§)

Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 45.panta otro daļu,
66.panta pirmo daļu un 67.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem (turpmāk tekstā — “privatizācijas objekts”).

2. Maksājumus par privatizācijas objektu veic sertifikātos un/vai latos saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 103.nr.) 45. un 46.pantu.

3. Maksājumus par privatizācijas objektu var veikt uzreiz vai pirkt privatizācijas objektu uz nomaksu. Attiecīgo lēmumu pieņem pircējs un privatizācijas pieteikumā paziņo par to pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (turpmāk tekstā — “privatizācijas komisija”).

4. Maksājumi par privatizācijas objektu ir šādi:

4.1. privatizācijas objekta pirkuma maksa;

4.2. maksa par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju;

4.3. procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753. —1769.pantu un pirkuma līgumu.

5. Lēmumu par maksāšanas kārtību, ja privatizācijas objekts tiek pirkts izsolē, pieņem privatizācijas komisija.

6. Privatizācijas komisija katram privatizācijas objektam iekārto lietu, kurā glabājas ar tā pārdošanu saistītie dokumenti.

7. Ja privatizācijas objekts tiek pirkts uz nomaksu, privatizācijas komisija slēdz līgumu ar pircēju par privatizācijas objekta ieķīlāšanu par labu attiecīgajai pašvaldībai (1.pielikums) un nosaka ierobežojumus rīcībai ar privatizācijas objektu.

8. Visi maksājumi par privatizācijas objektu (latos un sertifikātos) ieskaitāmi Latvijas Hipotēku un zemes bankā (turpmāk tekstā — “Banka”) likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, šajos noteikumos un pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

9. Banka nodrošina maksājumu uzskaiti par katru privatizācijas objektu atsevišķi un ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā maksājuma saņemšanas dienas informē par to attiecīgo privatizācijas komisiju.

10. Privatizācijas komisijas nodrošina maksājumu izpildes kontroli.

11. Par privatizācijas objektiem iegūtos naudas līdzekļus Banka reizi mēnesī pārskaita attiecīgās pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā un valsts īpašuma privatizācijas fondā likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 67.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Privatizācijas komisijas reizi ceturksnī sniedz Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai pārskatu par privatizācijas norisi, arī par maksājumu izpildi.

II. Naudas uzkrāšanas kontu un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršana

13. Katrai pašvaldībai Banka bez maksas atver naudas uzkrāšanas kontu un tā numuru viena mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā paziņo attiecīgajai pašvaldībai.

14. Katram privatizācijas objektam Banka atver sertifikātu uzkrāšanas kontu, kura numurs atbilst attiecīgā privatizācijas objekta identifikācijas numuram. Maksu par kontu atvēršanu sedz no valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

15. Nedēļas laikā pēc tam, kad pašvaldības dome (padome) pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu ar pircēju, tā nosūta Bankai un pircējam paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu (2.pielikums).

  III. Maksājumu kārtība, ja maksājumi par privatizācijas objektu tiek veikti uzreiz

16. Trīs mēnešu laikā pēc tam, kad pašvaldības dome (padome) pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējs veic maksājumus minētajā lēmumā norādītajā apmērā un ieskaita sertifikātus un/vai latus attiecīgajā lēmumā norādītajos Bankas kontos.

17. Ja izīrētu dzīvokli saskaņā ar savstarpējo vienošanos privatizē tikai viena persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), maksājumus par privatizācijas objektu veic tikai minētā persona.

18. Ja izīrēta dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi vēlas privatizēt dzīvokli kā kopīpašumu, viņi savstarpēji vienojas par proporcijām, kādās katrs no tiem veiks maksājumus par privatizācijas objektu, ievērojot nosacījumu, ka maksājumus veic ikviena persona, kura kļūst par īpašnieku.

19. Privatizācijas komisija slēdz pirkuma līgumu pēc tam, kad pašvaldība ir saņēmusi no Bankas apstiprinājumu par maksājumu veikšanu.

20. Banka dzēš pārskaitītos privatizācijas sertifikātus pēc tam, kad saņēmusi privatizācijas komisijas paziņojumu par pirkuma līguma noslēgšanu ar privatizācijas objekta pircēju.

IV. Maksājumu kārtība, ja privatizācijas objekts tiek pirkts uz nomaksu

21. Trīs mēnešu laikā pēc tam, kad pašvaldības dome (padome) pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, pircējs veic maksājumus minētajā lēmumā norādītajā apmērā un ieskaita sertifikātus un/vai latus attiecīgajā lēmumā norādītajos Bankas kontos.

22. Privatizācijas komisija slēdz pirkuma līgumu un līgumu par privatizācijas objekta ieķīlāšanu pēc tam, kad attiecīgā pašvaldība ir saņēmusi no Bankas apstiprinājumu par pirmās iemaksas veikšanu.

23. Par privatizācijas objekta pirkumu uz nomaksu pirkuma līgumā var noteikt procentus, kas gadā nedrīkst pārsniegt četrus procentus no nesamaksātās pirkuma cenas daļas.

24. Maksājumi par privatizācijas tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar privatizācijas objekta privatizāciju, veicami kopā ar pirmo iemaksu.

25. Viena mēneša laikā pēc tam, kad pilnīgi samaksāti visi maksājumi un izpildītas pārējās pirkuma līgumā paredzētās saistības, privatizācijas komisija nosūta attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai un Bankai paziņojumu par ķīlas tiesību dzēšanu (3.pielikums).

26. Pēc šo noteikumu 26.punktā minētā privatizācijas komisijas paziņojuma saņemšanas Banka dzēš pārskaitītos privatizācijas sertifikātus.

  V. Maksājumu kārtība, ja privatizācijas objekts tiek pirkts izsolē

27. Nedēļas laikā pēc tam, kad pašvaldības dome (padome) pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, tā nosūta pircējam un Bankai paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu.

28. Saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto maksāšanas kārtību pircējs izdara maksājumus par privatizējamo objektu šo noteikumu III vai IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

29. Drošības naudu, ko privatizācijas objekta ieguvējs ieskaitījis attiecīgās pašvaldības norādītajā kontā, pašvaldība pārskaita Bankas noteiktajā naudas uzkrāšanas kontā.

VI. Maksa par privatizācijas procesa tehnisko izpildi un pakalpojumiem

30. Par privatizācijas objekta privatizācijas tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā objekta privatizāciju (dzīvojamās mājas privatizācijas anketas sastādīšana, privatizācijas objekta novērtēšana, paziņojumu un pieteikumu izstrādāšana, informācijas izplatīšana, pasta un citi sakaru pakalpojumi, dokumentu sagatavošana pašvaldības lēmuma pieņemšanai, līguma projektu un citu dokumentu izstrādāšana un saskaņošana) tiek noteikta šāda maksa:

30.1. fiziskajām personām — 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti;

30..2. juridiskajām personām — 2,8 lati par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā 120 latu;

30..3. juridiskajām personām par nedzīvojamo telpu privatizāciju — viens procents no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā 120 latu.

31. Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 51.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 20.nr.) vai likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 90.nr.), par privatizācijas tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar privatizējamā objekta privatizāciju, tiek noteikta šāda maksa:

31.1. fiziskajām personām — 0,02 sertifikāti par vienu privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā viens sertifikāts;

31.2. juridiskajām personām — 0,56 lati par vienu privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā 28 lati.

32. Šo noteikumu 32.punktā noteiktā maksa tiek aprēķināta tikai tādā gadījumā, ja privatizācijas objekts pilnībā atrodas uz valsts vai pašvaldības zemes.

33. Maksā par privatizācijas tehnisko izpildi nav iekļaujami maksājumi, kas saistīti ar privatizējamās dzīvojamās mājas nostiprināšanu zemesgrāmatā.

34. Maksu par Bankas pakalpojumiem pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju un Finansu ministriju apstiprina Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija dzīvojamo māju privatizācijas procesā. Maksa par Bankas pakalpojumiem sedzama no Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.  

VII. Noslēguma jautājumi

35. Izdarīt Ministru kabineta 1995.gada 14.novembra noteikumos nr.342 “Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 180.nr. ) grozījumu un izteikt pielikuma 2.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.4.3. Pircējs apņemas par atliktajiem maksājumiem latos maksāt katru gadu papildus % no nesamaksātās pirkuma cenas daļas;”.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

Rīgā 1996.gada 12.martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!