• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1995. gada 21. septembra likums "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un protokolam par grozījumiem nolīgumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.10.1995., Nr. 155 https://www.vestnesis.lv/ta/id/37189

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Protokols par grozījumiem 1.panta a–punktā, 14.panta 1.daļā un 14.panta 3.dažas b–punktā Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)

Vēl šajā numurā

10.10.1995., Nr. 155

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 21.09.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un protokolam par grozījumiem nolīgumā
1.pants. 1957.gada 30.septembrī Ženēvā parakstītais Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk — Nolīgums) un protokols par grozījumiem Nolīgumā ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Līdz ar šo likumu izsludināms minētais Nolīgums un protokols par grozījumiem Nolīgumā, kā arī attiecīgo dokumentu tulkojums latviešu valodā.
3.pants. Ārlietu ministrija uz šā likuma pamata un saskaņā ar Nolīguma 6.pantu sagatavo pievienošanās dokumentu deponēšanai Apvienoto Nāciju Organizācijā.
4.pants. Nolīgums un protokols par grozījumiem Nolīgumā stājas spēkā Nolīguma 6. un 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 21.septembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 10.oktobrī  

Eiropas ekonomiskā komisija
Iekšzemes transporta komiteja

EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS PAR BĪSTAMO KRAVU STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM AR AUTOTRANSPORTU (ADR)
UN PARAKSTĪŠANAS PROTOKOLS

Sagatavots Ženēvā 1957. gada 30. septembrī.

Apvienoto Nāciju Organizācija

Ņujorka un Ženēva, 1994

Priekšvārds

Tālāk sekojošais teksts papildus pašam Nolīguma tekstam un Parakstīšanas protokolam ietver arī pielikumus tādā formā, kādā tie stājās spēkā 1968. gada 29. jūlijā, kā arī grozījumus tajos, kas izdarīti līdz 1995. gada 1. janvārim.

Līgumslēdzējas puses,

vēlēdamās paaugstināt starptautiskā autotransporta drošību,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Šā Nolīguma ietvaros

a) termins "transporta līdzeklis" nozīmē transporta līdzekļus ar motoru, vilcējus ar puspiekabi, piekabes un puspiekabes kā tas definēts konvencijas Par ceļu satiksmes drošību 4. nodaļā (1949. gada 19. septembrī.), izņemot tos satiksmes līdzekļus, kuri pieder Līgumslēdzēju pušu bruņotiem spēkiem vai ir to rīcībā;

b) termins "bīstamās kravas" nozīmē vielas un priekšmetus, kuru starptautiskie pārvadājumi pa ceļiem ir aizliegti vai arī atļauti vienīgi saskaņā ar īpašiem nosacījumiem A un B pielikumos;

c) termins "starptautiskais transports" nozīmē jebkuru transporta operāciju, kura tiek veikta vismaz divu Līgumslēdzēju pušu teritorijā ar transporta līdzekļiem, kas atbilst iepriekš definētajam šajā pantā.

2. pants

1. Bīstamās kravas, kuru pārvadāšana ir aizliegta saskaņā ar A pielikumu, nevar tikt akceptētas starptautiskai transportēšanai, tomēr tās var tikt pārvadātas, ņemot vērā šā Nolīguma 4.panta 3.daļas noteikumos minēto.

2. Citu bīstamo kravu starptautiska transportēšana ir atļauta, ievērojot šādus nosacījumus:

a) A pielikuma nosacījumus, un bīstamās kravas atbilst šiem nosacījumiem, jo sevišķi attiecībā uz to iesaiņošanu un marķēšanu,

b) B pielikuma nosacījumus, it īpaši, kas attiecas uz bīstamās kravas pārvadājošā transporta līdzekļa konstrukciju, aprīkojumu un darbību, ņemot vērā šā Nolīguma 4. panta 2. daļas noteikumus.

3. pants

Šā Nolīguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

4. pants

1. Jebkura Līgumslēdzēja puse saglabā tiesības regulēt vai aizliegt bīstamo kravu ievešanu savas valsts teritorijā citu iemeslu dēļ, kuri nav saistīti ar drošību pārvadāšanas laikā.

2. Transporta līdzekļi, kurus izmanto Līgumslēdzēju pušu valstu teritorijā šā Nolīguma spēkā stāšanās brīdī vai arī kurus sāk izmantot šajā teritorijā divu mēnešu laikā pēc tam, var trīs gadu laikā pēc šā Nolīguma spēkā stāšanās brīža veikt starptautiskos bīstamu kravu pārvadājumus arī tad, ja to konstrukcija un aprīkojums pilnībā neatbilst B pielikuma prasībām par šādiem pārvadājumiem. Saskaņā ar īpašiem paragrāfiem B pielikumā šis trīs gadu periods tomēr var tikt samazināts.

3. Līgumslēdzējas puses saglabā tiesības noslēgt īpašus divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus par to, ka zināmas bīstamās kravas, kuru starptautiskā transportēšana saskaņā ar šo Nolīgumu ir aizliegta, ar zināmiem nosacījumiem var tikt akceptētas starptautiskiem pārvadājumiem cauri to teritorijām, kā arī par to, ka bīstamās kravas, kuru starptautiskie pārvadājumi ir atļauti tikai saskaņā ar šā Nolīguma īpašiem nosacījumiem, var tikt akceptētas starptautiskiem pārvadājumiem cauri to teritorijām, ievērojot mazāk stingrus nosacījumus kā tos, kuri minēti šā Nolīguma pielikumos. Par īpašajiem, šajā daļā minētajiem divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem jāpaziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, kurš savukārt paziņo to Līgumslēdzējām pusēm, kuras nav parakstījušas šos iepriekš minētos nolīgumus.

5. pants

Uz pārvadājumiem, uz kuriem attiecas šis Nolīgums, tāpat attiecas nacionālie un starptautiskie noteikumi par ceļu satiksmes drošību, starptautiskajiem autopārvadājumiem un starptautisko tirdzniecību.

6. pants

1. Eiropas ekonomiskās komisijas dalībvalstis un valstis, kuras darbojas šajā komisijā ar padomdevēju statusu saskaņā ar Komisijas darbības nolikuma 8. pantu, var kļūt par šā Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm,

a) parakstot to,

b) ratificējot to pēc tā parakstīšanas ar piebildi par ratifikāciju,

c) pievienojoties tam.

2. Tādas valstis, kuras var piedalīties Eiropas ekonomiskās komisijas noteiktās aktivitātēs saskaņā ar tās nolikuma 11. pantu, var kļūt par šā Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, pievienojoties tam pēc tā spēkā stāšanās.

3. Nolīgums būs atklāts parakstīšanai līdz 1957. gada 15. decembrim. Pēc tam Nolīgumam būs iespējams pievienoties.

4. Ratifikācija vai pievienošanās stājas spēkā, deponējot ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

7. pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc viena mēneša tajā dienā, kad 6. panta 1. daļā minētās valstis, kuras ir parakstījušas to bez piebildes par ratifikāciju vai arī deponējušas savus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus, ir vismaz piecas. Lai gan tā pielikumu noteikumi būs spēkā tikai pēc sešiem mēnešiem no paša Nolīguma spēkā stāšanās brīža.

2. Jebkurā valstī, kura ratificē šo Nolīgumu vai pievienojas šim Nolīgumam pēc tam, kad piecas 6. panta 1. daļā minētās valstis ir parakstījušas to bez piebildes par ratifikāciju vai arī deponējušas savus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus, šis Nolīgums stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad attiecīgā valsts ir deponējusi tās ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus, bet pielikumu noteikumi šajā valstī tiks pielietoti vai nu tajā pašā dienā, ja tie ir jau stājušies spēkā, vai dienā, kad tiem jātiek pielietotiem saskaņā ar šā panta 1. daļu.

8. pants

1. Jebkura Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo Nolīgumu, par to paziņojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

2. Denonsācija ir spēkā pēc divpadsmit mēnešiem no tās dienas, kad paziņojumu par to saņēmis Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs.

9. pants

1. Šis Nolīgums nav spēkā, ja turpmāko divpadsmit mēnešu laikā pēc tā spēkā stāšanās Līgumslēdzēju pušu skaits ir mazāks par piecām.

2. Gadījumā, ja tiek noslēgta vispasaules vienošanās par bīstamo kravu pārvadājumu reglamentēšanu, jebkurš šā Nolīguma noteikums, kas ir pretrunā ar jebkuru iespējamās vispasaules vienošanās noteikumu, no dienas, kad tā stājas spēkā, automātiski nav spēkā starp šā Eiropas Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kuras kļuvušas par vispasaules vienošanās Līgumslēdzējām pusēm, un šā Nolīguma noteikumi tiek aizvietoti ar minētās vispasaules vienošanās noteikumiem.

10. pants

1. Jebkura valsts, nosūtot paziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, var šā Nolīguma parakstīšanas laikā bez piebildes par ratifikāciju, deponējot ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus vai arī, jebkurā laikā pēc tam paziņot, ka šā Nolīguma darbība tiek paplašināta uz visām vai kādu atsevišķu teritoriju, par kuras starptautiskām attiecībām tā ir atbildīga. Nolīgums un pielikumi būs spēkā teritorijā vai teritorijās, kuras minētas šai paziņojumā, vienu mēnesi pēc tam, kad paziņojumu saņēmis Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs.

3. Jebkura valsts, kura saskaņā ar šā panta 1. daļu ir deklarējusi par Nolīguma darbības paplašināšanu uz jebkuru teritoriju, par kuras starptautiskām attiecībām tā ir atbildīga, var denonsēt šo Nolīgumu atsevišķi attiecībā uz minēto teritoriju saskaņā ar šā Nolīguma 8. panta noteikumiem.

11. pants

1. Jebkurš strīds starp divām vai vairākām Līgumslēdzējām pusēm par šā Nolīguma interpretāciju vai pielietošanu pēc iespējas jāatrisina sarunu ceļā starp tām.

2. Jebkurš strīds, kurš nav atrisināts sarunu ceļā, jānodod šķīrējtiesai, ja kaut viena no Līgumslēdzējām pusēm to pieprasa, un jāgriežas attiecīgi pie viena vai vairākiem šķīrējtiesnešiem, kurus izvēlas, strīdus Līgumslēdzējām pusēm vienojoties. Ja trīs mēnešu laikā pēc tam, kad pieprasīta šķīrējtiesa, strīdus Līgumslēdzējas puses nespēj vienoties par šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu izvēli, tad jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs ieceļ vienu šķīrējtiesnesi, kuram nodod izlemt strīdus jautājumu.

3. Saskaņā ar šā panta 2. daļu nozīmētā šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu lēmums strīdā iesaistītajām Līgumslēdzējām pusēm ir saistošs.

12. pants

1. Katra Līgumslēdzēja puse var šā Nolīguma parakstīšanas, ratificēšanas vai pievienošanās laikā paziņot, ka tā neuzskata 11. pantā teikto par sev saistošu. Šādā gadījumā šā Nolīguma 11. pantā teiktais nav saistošs arī citām Līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz to Līgumslēdzēju pusi, kura izteikusi šādu paziņojumu.

2. Jebkura Līgumslēdzēja puse, kura izteikusi paziņojumu, kurš minēts šā panta 1. daļā, var jebkurā laikā to atsaukt, paziņojot par savu lēmumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

13. pants

1. Pēc tam, kad šis Nolīgums ir bijis spēkā trīs gadus, jebkura no Līgumslēdzējām pusēm, paziņojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, var pieprasīt sasaukt konferenci, lai pārskatītu Nolīguma tekstu. Ģenerālsekretārs paziņo visām Līgumslēdzējām pusēm par šādu pieprasījumu un sasauc konferenci, ja četru mēnešu laikā pēc Ģenerālsekretāra paziņojuma ne mazāk kā viena ceturtā daļa no Līgumslēdzējām pusēm paziņo viņam, ka piekrīt šai prasībai.

2. Ja saskaņā ar šā panta 1. daļu konference tiek sasaukta, tad Ģenerālsekretārs paziņo par to visām Līgumslēdzējām pusēm un uzaicina tās trīs mēnešu laikā iesniegt priekšlikumus izskatīšanai konferencē. Vismaz trīs mēnešus pirms konferences sanākšanas Ģenerālsekretārs iepazīstina visas Līgumslēdzējas puses ar konferences provizorisko darba kārtību un priekšlikumiem.

3. Uz jebkuru konferenci, kas sasaukta saskaņā ar šo pantu, Ģenerālsekretārs ielūdz visas valstis, uz kurām attiecas šā Nolīguma 6. panta 1. daļa, un valstis, kuras kļuvušas par Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar šā Nolīguma 6. panta 2. daļu.

14. pants

1. Neatkarīgi no šā Nolīguma 13. pantā paredzētajām izskatīšanas procedūrām, jebkura Līgumslēdzēja puse var ierosināt vienu vai vairākus grozījumus šā Nolīguma pielikumos, pēc tam nosūtot tekstus ar grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram. Lai nodrošinātu šajos pielikumos teiktā atbilstību citiem starptautiskiem nolīgumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem, arī Ģenerālsekretārs var ierosināt izdarīt grozījumus šā Nolīguma pielikumos.

2. Sagatavotos priekšlikumus par grozījumiem saskaņā ar šā panta 1. daļu Ģenerālsekretārs nosūta visām Līgumslēdzējām pusēm un informē par to citas valstis, uz kurām attiecas šā Nolīguma 6. panta 1. daļā minētais.

3. (14. panta 3. paragrāfa teksts ietver izmaiņas, kuras sāka darboties 1985. gada 19. aprīlī saskaņā ar ECE/TRANS/60 protokola 1. pielikumu.)

Jebkurš priekšlikums par grozījumiem pielikumos jāuzskata par pieņemtu, ja trīs mēnešu laikā no dienas, kad Ģenerālsekretārs to ir izplatījis, vismaz viena trešā daļa no Līgumslēdzējām pusēm vai vismaz piecas no tām, ja viena trešdaļa pārsniedz šo skaitu, nav iesniegušas iebildes rakstveidā pret šo priekšlikumu par grozījumiem. Ja grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem, tie stājas spēkā attiecībā uz visām Līgumslēdzējām pusēm nākošo trīs mēnešu laikā, izņemot sekojošus gadījumus:

a) gadījumā, kad atbilstoši grozījumi ir izdarīti vai tiks izdarīti arī citos šā panta 1. daļā minētos starptautiskos nolīgumos, grozījumi pielikumos stājas spēkā laikā, kādu noteicis Ģenerālsekretārs un kas nodrošinātu gan grozījumu pielikumos, gan arī grozījumu citos nolīgumos, cik vien tas iespējams, vienlaicīgu spēkā stāšanos, tomēr šis laiks nevar būt mazāks par vienu mēnesi;

b) Līgumslēdzēja puse, kuras ierosinājušas izdarīt grozījumus, var savā priekšlikumā par grozījumiem ieteikt to spēkā stāšanās periodu, kas var būt garāks par trīs mēnešiem.

4. Ģenerālsekretārs, cik ātri iespējams, paziņo visām Līgumslēdzējām pusēm un visām valstīm, uz kurām attiecas 6. panta 1. daļā minētais, par katru iebildi, kura saņemta sakarā ar ierosinājumu par grozījumiem.

5. Ja ierosinājums par grozījumiem pielikumos nav pieņemts, bet vismaz vēl viena Līgumslēdzēja puse bez tās Līgumslēdzējas puses, kura ierosinājusi šo grozījumu, ir iesniegusi rakstveidā paziņojumu, ka piekrīt grozījumam, Ģenerālsekretārs sasauc visu Līgumslēdzēju pušu un visu šā Nolīguma 6. panta 1. daļā minēto valstu sanāksmi trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir pagājuši trīs mēneši, kuru laikā saskaņā ar šā panta 3. daļu bija jāpaziņo par saviem iebildēm pret grozījumiem. Ģenerālsekretārs var uzaicināt uz šādu sanāksmi arī pārstāvjus no šādām organizācijām:

a) starpvalstu organizācijām, kuras ir ieinteresētas transporta jautājumos;

b) starptautiskām nevalstiskām organizācijām, kuru darbība ir tieši saistīta ar bīstamo kravu transportēšanu pa Līgumslēdzēju pušu valstu teritorijām.

6. Jebkurš grozījums, kurš ar vairāk kā pusi balsu no kopējā Līgumslēdzēju pušu skaita akceptēts sanāksmē, kura sasaukta saskaņā ar šā panta 5. daļu, stājas spēkā ievērojot procedūru, par kuru vienojušās Līgumslēdzējas puses, kuras sanāksmē piedalās.

15. pants

Papildus šā Nolīguma 13. un 14. pantos noteiktajam Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo šā Nolīguma 6. panta 1. daļā minētajām valstīm arī par:

a) šā Nolīguma parakstīšanu, ratificēšanu un pievienošanos tam saskaņā ar tā 6. pantu;

b) laiku, kad šis Nolīgums un tā pielikumi stājas spēkā saskaņā ar tā 6. pantu;

c) denonsēšanu saskaņā ar šā Nolīguma 8. pantu;

d) to, ka šis Nolīgums nav spēkā saskaņā ar tā 9. pantu;

e) paziņojumiem un denonsēšanu saskaņā ar šā Nolīguma 10. pantu;

f) paziņojumiem saskaņā ar šā Nolīguma 12. panta 1. un 2. daļu;

g) grozījumu akceptēšanu un to spēkā stāšanās laiku saskaņā ar šā Nolīguma 14. panta 3. daļu un 6. daļu.

16. pants

1. Šā Nolīguma Parakstīšanas protokolam ir tāds pat spēks, nozīme un darbības laiks kā pašam Nolīgumam, par kura neatņemamu sastāvdaļu tas uzskatāms.

2. Nav atļautas nekādas atkāpes no šā Nolīguma, izņemot tās, kuras ir Parakstīšanas protokolā un saskaņā ar šā Nolīguma 12. pantu.

17. pants

Pēc 1957. gada 15. decembra šā Nolīguma oriģināls būs deponēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, kurš nosūtīs tā apstiprinātas kopijas katrai šā Nolīguma 6. panta 1. daļā minētajai valstij.

To apliecinot, mēs, apakšā parakstījušies, būdami noteiktajā kārtībā pilnvaroti, esam parakstījuši šo Nolīgumu.

Sagatavots Ženēvā, tūkstoš deviņsimt piecdesmit septītā gada trīsdesmitajā septembrī, Nolīguma teksts angļu un franču valodās un pielikumi pie tā franču valodā vienā eksemplārā, turklāt katrs no šiem tekstiem ir vienlīdz autentisks pašam Nolīgumam.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs tiek lūgts sagatavot pielikumu tulkojumu angļu valodā un pievienot to apstiprinātām kopijām saskaņā ar šā Nolīguma 17. pantu.

PARAKSTĪŠANAS PROTOKOLS

Apakšā parakstījušies pārstāvji, būdami noteiktajā kārtībā pilnvaroti parakstīt Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR),

1) uzskatot, ka noteikumi bīstamo kravu pārvadāšanai pa jūru uz vai no Apvienotās Karalistes būtiski atšķiras no tiem, kuri izklāstīti ADR A pielikumā un ka tuvākajā nākotnē ir neiespējami pārveidot tos, lai saskaņotu ar minētajiem noteikumiem,

ņemot vērā, ka Apvienotā Karaliste ir apņēmusies iesniegt A pielikumam īpašu papildinājumu — grozījumus, kas ietvertu īpašus nosacījumus bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu un pa jūru pārvadājumiem starp kontinentu un Apvienoto Karalisti,

vienojas, ka līdz laikam, kad šis īpašais papildinājums stāsies spēkā, veicot bīstamo kravu pārvadājumus uz vai no Apvienotās Karalistes, spēkā ir gan ADR A pielikuma noteikumi, gan Apvienotās Karalistes nosacījumi par bīstamo kravu pārvadājumiem pa jūru,

2) atzīmē Francijas pārstāvja paziņojumu par to, ka Francijas Republikas valdība, neskatoties uz šā Nolīguma 4.panta 2.daļas noteikumiem, patur sev tiesības aizliegt bīstamo kravu pārvadājumos Francijas teritorijā transporta līdzekļus, kuri tiek izmantoti citā Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā, neatkarīgi no laika, kad tie sākti izmantot, ja šādi transporta līdzekļi neatbilst vai nu B pielikuma noteikumiem, vai arī Francijas noteikumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu.

3) iesaka pirms grozījumu šajā Nolīgumā vai tā pielikumos iesniegšanas izskatīšanai saskaņā ar šā Nolīguma 14.panta 1.daļu un 13.panta 2.daļu iepriekš apspriest tos Līgumslēdzēju pušu un, ja nepieciešams, arī šā Nolīguma 6.panta 1.daļā noteikto valstu un 14.panta 5.daļā noteikto starptautisko organizāciju ekspertu sanāksmēs.

Protokols
par grozījumiem 1.panta a punktā, 14.panta 1.daļā un 14.panta 3.daļas b punktā

Ženēvā, 1993.gada 28.oktobrī

Šā Protokola puses,

Apsverot Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (tālāk tekstā — "Nolīgums"), kurš sagatavots Ženēvā 1957.gada 30.septembrī, noteikumus attiecībā uz termina "satiksmes līdzeklis" definīciju 1.pantā (a punkts) un grozījumu veikšanas kārtību Nolīguma pielikumos, it īpaši Nolīguma 14.panta (1.daļa) noteikumus;

Ņemot vērā, ka Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm ir grūti Nolīguma 14.pantā (3.daļā) noteiktajā laikā veikt atbilstošus valsts iekšējos pasākumus, lai šie grozījumi stātos spēkā;

Ņemot vērā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomiskās komisijas iekšējā transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadāšanas darba grupas viedokli un Austrijas un Francijas valdību priekšlikumus par grozījumu izdarīšanu Nolīgumā,

vienojas par sekojošo:

1. pants

Grozījumi Nolīguma 1. panta a punktā

Nolīguma 1.panta a punkts grozīts sekojoši:

"a) termins "transporta līdzeklis" nozīmē jebkuru transporta līdzekli ar motoru, kurš paredzēts kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, ir pilnībā nokomplektēts vai arī nav nokomplektēts, kuram ir vismaz četri riteņi un tā maksimālais pieļaujamais ātrums pārsniedz 25km/stundā, kā arī tā piekabes, izņemot tos transporta līdzekļus, kuri pārvietojas pa sliedēm, kuri pieder Līgumslēdzēju pušu bruņotajiem spēkiem vai ir to rīcībā, kā arī lauksaimniecībai un mežsaimniecībai paredzētos traktorus un jebkurus pārvietojamos mehānismus."

2. pants

Grozījumi 14. panta 1. daļā

Nolīguma 14.panta 1.daļa tiek grozīta sekojoši:

"1. Neatkarīgi no šā Nolīguma 13.pantā paredzētajām izskatīšanas procedūrām jebkura Līgumslēdzēja puse var ierosināt vienu vai vairākus grozījumus šā Nolīguma pielikumos, pēc tam nosūtot tekstus ar grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram. Lai nodrošinātu šajos pielikumos teiktā atbilstību citiem starptautiskiem nolīgumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem, arī Ģenerālsekretārs var ierosināt izdarīt grozījumus šā Nolīguma pielikumos.

Turklāt viņš var ierosināt izdarīt grozījumus šā Nolīguma pielikumos, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomiskās komisijas Iekšējā transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadāšanas darba grupa pēc šīs darba grupas lūguma."

3. pants

Grozījumi Nolīguma 14. panta 3. daļā

Nolīguma 14.panta 3.daļas b punkts tiek grozīts sekojoši:

"b) Līgumslēdzēja puse vai, ja nepieciešams, Ģenerālsekretārs, kurš ir ierosinājis izdarīt grozījumus saskaņā ar šā panta 1.daļu, var savā priekšlikumā par grozījumiem ieteikt to spēkā stāšanās periodu arī garāku par trīs mēnešiem."

4. pants

Parakstīšana, ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās

1. Nolīguma Līgumslēdzējas puses var kļūt par šā Protokola Līgumslēdzējām pusēm,

a) to parakstot,

b) deponējot ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instrumentu pēc parakstīšanas ar piezīmi par ratifikāciju, akceptēšanu vai apstiprināšanu,

c) deponējot pievienošanās instrumentu.

2. Šis Protokols būs atklāts parakstīšanai Eiropas ekonomiskās komisijas sekretāra darba telpās Ženēvā no 1993.gada 28.oktobra līdz 1994.gada 31.janvārim.

5. pants

Depozitārijs

Ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenti deponējami Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis Protokols stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad visas Līgumslēdzējas puses ir to parakstījušas bez piebildes par ratificēšanu, akceptēšanu vai apstiprināšanu vai deponējušas savus ratificēšanas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instrumentus atbilstoši katram atsevišķam gadījumam.

7. pants

Jebkura valsts, kura kļūst par Nolīguma Līgumslēdzēju pusi pēc tam, kad šā Protokola nosacījumi ir stājušies spēkā saskaņā ar 6.pantu, tiek uzskatīta par Nolīguma, kurā izdarīti grozījumi saskaņā ar šo Protokolu, Līgumslēdzēju pusi.

8. pants

Šā Protokola oriģināls, kura teksti angļu un franču valodā ir autentiski, tiks deponēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!