• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta "Tirdzniecības pārvalde" Skolotāju ielā 3 privatizācijas atbilstību aktu prasībām. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.02.2001., Nr. 25 https://www.vestnesis.lv/ta/id/3305-par-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-ipasuma-objekta-tirdzniecibas-parvalde-skolotaju-iela-3-privatizacijas-atbilstibu-aktu-prasibam

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Akreditējies Kipras vēstnieks Latvijā

Vēl šajā numurā

14.02.2001., Nr. 25

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kontrole

Veids: lēmums

Numurs: 5.1-123

Pieņemts: 31.01.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valsts kontrole

Privatizācijas procesa revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr. 5.1–123 Rīgā 2001. gada 31. janvārī

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta "Tirdzniecības pārvalde" Skolotāju ielā 3 privatizācijas atbilstību aktu prasībām

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: departamenta direktors, Valsts kontroles padomes loceklis I.Šķibelis; kolēģijas locekļi I.Kalniņa, V.H.Pucis; piedaloties valsts revidentei S.Rudņevai, uzaicinātajiem: Jelgavas domes Ekonomikas attīstības nodaļas vadītājai I.Slavinskai, Informācijas nodaļas vadītājam E.Mercam, Juridiskās nodaļas vadītājam N.Pūcem, a/s "Jelgavas tirdzniecības centrs" valdes priekšsēdētājam I.Kanaškam, protokolē valsts revidenta palīdze D.Šakarne,

izskatīja revīzijas materiālus par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta "Tirdzniecības pārvalde" Skolotāju ielā 3 privatizācijas atbilstību tiesību aktu prasībām saskaņā ar revīzijas uzdevumu Nr.5.1—2—123/2000 un

konstatēja:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības uzņēmums "Jelgavas tirdzniecības pārvalde" reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 8.oktobrī, reģistrācijas Nr.1700300139, adrese: Skolotāju ielā 3 Jelgavā. Galvenie darbības virzieni: mazumtirdzniecība ar pārtikas un rūpniecības precēm.

2. 1997.gada 30.jūnijā Jelgavas dome nolēma:

1. Privatizēt pašvaldības uzņēmumu "Jelgavas tirdzniecības pārvalde" (turpmāk tekstā — p/u "JTP").

2. Apstiprināt šādus p/u "JTP" privatizācijas noteikumus:

2.1. privatizācijas metode — pārdošana uz nomaksu, paņēmiens — piedāvājumu konkurss;

2.2. uzņēmuma cena — Ls 323 701,30, t.sk. ēkas un būves — Ls 347 960,30, citi pamatlīdzekļi — Ls 26 579, apgrozāmie līdzekļi — Ls —50 838. Apgrozāmo līdzekļu summa tiks precizēta līguma slēgšanas laikā;

2.3. sertifikātu lietojums izpirkšanā — 30%.

3. Uz 12.11.1997. sastādīts p/u "JTP" 1997.gada pārskats, t.sk. slēguma bilance. Zvērināts revidents devis atzinumu, ka p/u "JTP" 1997.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata perioda beigās, kā arī par zaudējumiem pārskata periodā. Atbilstīgi slēguma bilancei apgrozāmo līdzekļu summa Ls = 97 763.

4. Saskaņā ar LR 10.02.1994. likuma "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" 2.pantu "Tiesības novērtēt īpašuma objektu" pašvaldības īpašuma objekta novērtēšanu veic privatizācijas komisija. Privatizācijas komisija p/u "JTP" novērtējusi pēc mantas vērtības uz 01.04.1997. un noteikusi nosacīto cenu Ls 323 701,30, t.sk. pamatlīdzekļi Ls 347 539,30, bet apgrozāmie līdzekļi Ls = 50 838. Ņemot vērā privatizācijas komisijas vērtējumu, Jelgavas domes 30.06.1997. lēmumu un p/u "JTP" slēguma bilanci, p/u "JTP" cena līguma slēgšanas laikā — Ls 276 776,30.

5. 24.10.1997. Jelgavas dome (priekšsēdētāja vietnieks R.Vītoliņš) — "Pārdevējs" un piedāvājuma konkursa uzvarētājs akciju sabiedrība "Jelgavas tirdzniecības centrs" (turpmāk — a/s "JTC") — "Pircējs" noslēdza nomaksas pirkuma līgumu, saskaņā ar kuru Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk uz nomaksu p/u "JTP". Noslēgtajā līgumā nav paredzēta norēķināšanās atbilstīgi privatizācijas komisijas un Jelgavas domes lēmumiem.

6. Jelgavas dome 29.01.1998. nolēma apstiprināt precizēto p/u "JTP" izpirkšanas maksu Ls 236 266,30, kas ir par Ls 40 510 mazāka nekā novērtējums, un noteica sertifikātu lietošanu objekta izpirkšanā 86% apjomā no uzņēmuma precizētās cenas.

Jelgavas dome veikusi darbības, kas nav paredzētas likumos par privatizāciju, t.i.:

1. koriģējusi p/u "JTP" izpirkšanas maksu bez ekonomiska un juridiska pamatojuma pēc pirkuma līguma noslēgšanas, ko atbilstīgi likuma "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" 5.pantam varētu darīt, ja īpašuma objekta privatizācijas mēģinājums būtu uzskatāms par neizdevušos;

2. mainījusi maksāšanas līdzekļu attiecību no 30% uz 86% privatizācijas sertifikātos, ko var darīt saskaņā ar LR 17.02.1994. likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 52.panta 2.punktu pie šādiem nosacījumiem:

• pašvaldība gadījumā, ja privatizācijas subjekts ir samaksājis vairāk par pusi no privatizācijas projektā noteiktās objekta pirkuma maksas vai ir veicis visus privatizācijas projektā paredzētos ieguldījumus, vai pusotru reizi ir palielinājis uzņēmumā strādājošo skaitu salīdzinājumā ar privatizācijas projektā paredzēto skaitu, ir tiesīga noteikt, ka atlikušajai pirkuma maksas daļai kā maksāšanas līdzekļi tiek izmantoti privatizācijas sertifikāti.

A/s "JTC" nebija samaksājusi pusi no noteiktās pirkuma maksas (samaksāts Ls 31 205,27), un arī citi iepriekš minētie noteikumi neatbilda izmaiņu izdarīšanai. Jelgavas domes rīcība ir pretrunā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 2.pantu, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finansu līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstīgi likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.

Šīs rīcības dēļ valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos nav ieskaitīts Ls 172 819,13 (Ls 40 510 — samazināta izpirkšanas maksa, Ls 132 309,13 — veiktas izmaiņas maksāšanas līdzekļu proporcijās).

7. Jelgavas dome 26.02.1998., pieņemot lēmumu p/u "JTP" privatizāciju uzskatīt par pabeigtu, nav ievērojusi likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 43.panta 2.punktu, kas nosaka, ka privatizācija uzskatāma par pabeigtu brīdī, kad privatizācijas subjekts, kurš ieguvis privatizējamo objektu, ir nokārtojis visas saistības, kas tam bija jāpilda saskaņā ar objekta privatizācijas projektu un pirkuma līgumu.

Lai gan a/s "JTC" bija nomaksājusi 24.10.1997. noslēgtajā nomaksas pirkuma līgumā noteiktos maksājumus, tomēr tā nebija izpildījusi privatizācijas projektā noteiktās saistības, ka darbības pirmajos 2 mēnešos ieguldīs investīcijas Ls 282 336, un nebija noslēgts zemes nomas līgums, kā tas noteikts nomaksas pirkuma līgumā.

Kolēģija, izvērtējot revīzijas materiālus un Jelgavas domes amatpersonu paskaidrojumus,

nolēma:

1. Slēgt revīziju lietā Nr.5.1—2—123 par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta "Tirdzniecības pārvalde" Skolotāju ielā 3 privatizācijas atbilstību tiesību aktu prasībām.

2. Kolēģijas lēmumu un revīzijas atzinumu "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma objekta "Tirdzniecības pārvalde" Skolotāju ielā 3 privatizācijas atbilstību tiesību aktu prasībām" atbilstīgi likuma "Valsts kontroles revīzijas reglaments" 9.pantam nosūtīt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai amatpersonu rīcības izvērtēšanai un zaudējumu, kas nodarīti valstij un pašvaldībai, piedzīšanai.

3. Kolēģijas lēmumu nosūtīt Jelgavas domei un akciju sabiedrībai "Jelgavas tirdzniecības centrs".

Saskaņā ar likuma "Par Valsts kontroli" 20.pantu kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā.

Departamenta direktors I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: I.Kalniņa, V.H.Pucis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!