Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tieslietu ministrijas 1995. gada 14. jūlija nolikums "Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas padomes nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.08.1998., Nr. 245 (1306) https://www.vestnesis.lv/ta/id/32640

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts kases informācija

Par valsts un pašvaldību budžetiem: janvāris - jūlijs

Vēl šajā numurā

26.08.1998., Nr. 245 (1306)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tieslietu ministrija

Veids: nolikums

Pieņemts: 14.07.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Tieslietu ministrija

Apstiprinu:

Latvijas Republikas tieslietu ministrs

R.Apsītis

Rīgā 1995.gada 14.jūlijā

 

Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas padomes nolikums

Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.pantu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas padome (turpmāk - Apelācijas padome) tiek izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas Patentu likuma 21.panta pirmās daļas noteikumiem. Apelācijas padomes galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu vienveidīgu un pareizu piemērošanu patentu un preču zīmju reģistrācijas pieteikumu izskatīšanas procedūrā Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk - Patentu valde).

1.2. Apelācijas padome atrodas Patentu valdes pārraudzībā. Tā patstāvīgi veic savu darbību, izpildot uzdevumus, kas izriet no Patentu likuma, Likuma par preču zīmēm, Dizainparaugu aizsardzības likuma un citiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.

1.3. Apelācijas padome savā darbībā vadās no Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvajiem aktiem, kas nosaka patentu un preču zīmju reģistrācijas pieteikumu (turpmāk - pieteikumi) izskatīšanas prasības un regulē izskatīšanas kārtību, starptautiskajām konvencijām un līgumiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kuriem pievienojusies vai kurus noslēgusi Latvijas Republika, no šā Nolikuma, kā arī no Patentu valdes Noteikumiem par pieteikumu izskatīšanu Patentu valdē.

 

2. Apelācijas padomes uzdevumi

2.1. Atbilstoši Latvijas Republikas Patentu likumam, Likumam par preču zīmēm un Dizainparaugu aizsardzības likumam Apelācijas padome:

1) izskata pieteicēju apelācijas pret Patentu valdes lēmumiem par pieteikumu noraidīšanu pieteikumu iepriekšējās izskatīšanas procesā, par atteikumu piešķirt pieprasīto pieteikuma vai prioritātes datumu, par izmaiņām preču zīmes preču un pakalpojumu sarakstā u.tml.;

2) izskata pieteicēju apelācijas pret Patentu valdes lēmumiem, kas ir saistīti ar patentu izsniegšanu vai preču zīmju reģistrāciju (par atteikumu izsniegt patentu vai reģistrēt preču zīmi, par izmaiņām izgudrojuma formulā, preču zīmes preču un pakalpojumu sarakstā u.tml.);

3) izskata trešo personu iebildumus pret Patentu valdes lēmumiem par patenta izsniegšanu vai preču zīmes reģistrāciju;

4) savas kompetences ietvaros izskata pieteicēju un rūpnieciskā īpašuma tiesību īpašnieku citas ar pieteikumu izskatīšanu, patentu izsniegšanu un preču zīmju reģistrāciju saistītās apelācijas un sūdzības, kuras likumos paredzētos gadījumos iesniedzamas Apelācijas padomē.

2.2. Apelācijas padome:

5) sistemātiski analizē un apkopo apelāciju un iebildumu, kā arī sūdzību izskatīšanas praksi;

6) sagatavo un sniedz Patentu valdes direktoram ziņojumus par spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu, kā arī Patentu valdes noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu patentu un preču zīmju reģistrācijas pieteikumu izskatīšanas procesā Patentu valdē;

7) izstrādā un sniedz Patentu valdes direktoram priekšlikumus par to noteikumu un prasību pilnveidošanu, kas regulē pieteikumu izskatīšanas kārtību Patentu valdē;

8) pilnveido, pamatojoties uz likumdošanas un normatīvajiem aktiem, apelācijas un iebildumu iesniegumu izskatīšanas kārtību.

2.3. Apelācijas padomes locekļi, izpildot savus pienākumus, ievēro spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu prasības, kā arī patenta (preču zīmes reģistrācijas) pieteikuma un apelācijas (iebilduma) izskatīšanas konfidencialitāti.

 

3. Apelācijas padomes tiesības

3.1. Apelācijas (iebilduma) pret Patentu valdes lēmumu izskatīšanas procesā Apelācijas padome var pieprasīt no Patentu valdes ekspertiem (nodaļām) attiecīgo pieteikumu lietu vai jebkuru dokumentu (materiālu), kas ir pieteikuma sastāvdaļa, vai papilddokumentu (papildmateriālu), kurš ir nepieciešams apelācijas (iebilduma) izskatīšanai, kā arī Patentu valdes eksperta, kas veicis pieteikuma ekspertīzi, rakstveida paskaidrojumu par pārsūdzēto Patentu valdes lēmumu.

3.2. Nepieciešamības gadījumā Apelācijas padome var apturēt attiecīgā pieteikuma turpmāko izskatīšanu vai citas Patentu valdes darbības, kas ir saistītas ar patenta izsniegšanu vai preču zīmes reģistrāciju, līdz apelācijas (iebilduma) lietas izlemšanai. Apelācijas padome par to savlaicīgi paziņo Patentu valdes ekspertam, kas veic attiecīgā pieteikuma ekspertīzi, vai arī attiecīgās Patentu valdes nodaļas vadītājam.

3.3. Ja apelācijas (iebilduma) izskatīšanas apstākļi to prasa, Apelācijas padome var pieprasīt neatkarīga eksperta, kas nav Apelācijas padomes loceklis, atzinumu par lietas atsevišķiem tehniskajiem vai juridiskajiem jautājumiem, kā arī pieaicināt neatkarīgo ekspertu piedalīties Apelācijas padomes sēdē (sava viedokļa izklāstam).

3.4. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu apelācijas (iebilduma) lietas vispusīgu izskatīšanu un pamatota lēmuma pieņemšanu, Apelācijas padome saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem var pieprasīt no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas ir tieši vai netieši saistīta ar apelācijas (iebilduma) izskatīšanu, papilddokumentus, materiālus vai paskaidrojumus.

3.5. Savas kompetences ietvaros Apelācijas padome var sadarboties ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām, kā arī ar attiecīgajām ārvalstu Apelācijas institūcijām.

 

4. Apelācijas padomes organizatoriskie principi

4.1. Apelācijas padomes sastāvu - priekšsēdētāju un locekļus, tai skaitā jaunos locekļus, kas iecelti pēc Apelācijas padomes izveidošanas - pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma uz trijiem gadiem ieceļ Latvijas Republikas tieslietu ministrs.

4.2. Apelācijas padomes sastāvā ir divas kolēģijas: patentu kolēģija un preču zīmju un dizainparaugu kolēģija. Katras kolēģijas sastāvā ir trīs Patentu valdes pārstāvji un četri neatkarīgi speciālisti zinātnē, tehnikā un jurisprudencē. Vienu un to pašu Apelācijas padomes locekli var iekļaut abās kolēģijās.

4.3. Apelācijas padomes lietvedību nodrošina Apelācijas padomes pastāvīgais sekretārs - Patentu valdes juridiskās nodaļās eksperts (galvenais eksperts), kuru pēc Apelācijas padomes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ Patentu valdes direktors.

 

5. Apelācijas padomes priekšsēdētājs

Apelācijas padomes priekšsēdētājs:

1) organizē, nodrošina un vada Apelācijas padomes regulāro darbību, kā arī nes atbildību par tās uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

2) organizē un nodrošina apelācijas (iebilduma) iesnieguma iepriekšēju izskatīšanu un nepieciešamo dokumentu un materiālu sagatavošanu Apelācijas padomes locekļiem;

3) atkarībā no apelācijas (iebilduma) rakstura no Apelācijas padomes sastāvā esošajiem locekļiem nosaka Apelācijas padomes sēdes sastāvu katras apelācijas (iebilduma) lietas izskatīšanai;

4) konsultē Apelācijas padomes locekļus apelāciju (iebildumu) izskatīšanas procedūras jautājumos;

5) sasauc Apelācijas padomes (kolēģiju) plenārsēdes un nosaka Apelācijas padomes sēžu secību apelācijas (iebilduma) lietu izskatīšanai;

6) nodrošina Apelācijas padomes sēžu dokumentācijas (protokolu, lēmumu utt.) noformēšanu;

7) kā Apelācijas padomes loceklis piedalās apelācijas (iebilduma) lietu izskatīšanā;

8) vadoties no pamatnormām, kuras nosaka LR likumi rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā, kā arī no vispārīgiem civilprocesa likumdošanas aktu principiem, nodrošina Apelācijas padomes noteikumu izstrādāšanu, kas regulē apelāciju (iebildumu) izskatīšanas procedūras, kā arī Apelācijas padomes sēžu kārtību;

9) savas kompetences ietvaros pārstāv Apelācijas padomi attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām jautājumos, kas attiecas uz apelāciju (iebildumu) izskatīšanu Apelācijas padomē.

 

6. Apelācijas padomes sekretārs

Apelācijas padomes sekretārs:

1) piedalās apelācijas (iebilduma) iesnieguma iepriekšējā izskatīšanā;

2) sagatavo nepieciešamos dokumentus un materiālus apelācijas (iebilduma) lietas izskatīšanai, savlaicīgi nodod tos Apelācijas padomes locekļiem, kas piedalās lietas izskatīšanā;

3) informē Apelācijas padomes locekļus par tās sēžu secību un darba kārtību;

4) konsultē Apelācijas padomes locekļus apelāciju (iebildumu) izskatīšanas procedūras jautājumos;

5) piedalās Apelācijas padomes sēdēs, kā arī noformē Apelācijas padomes sēžu dokumentāciju (protokolus, lēmumus utt.);

6) piedalās Apelācijas padomes noteikumu izstrādāšanā, kas regulē apelāciju (iebildumu) izskatīšanas procedūras, kā arī Apelācijas padomes sēžu kārtību;

7) sistematizē apelāciju (iebildumu) lietas, piedalās Apelācijas padomes prakses analīzē un apkopošanā;

8) nodrošina Apelācijas padomes lietvedību, kā arī pēc Apelācijas padomes priekšsēdētāja norādījumiem saraksti ar fiziskajām un juridiskajām personām jautājumos, kas attiecas uz apelāciju (iebildumus) izskatīšanu Apelācijas padomē;

9) ievēro apelāciju (iebildumu) lietvedības konfidencialitāti.

 

7. Apelācijas un iebilduma izskatīšanas kārtības

vispārīgi principi

7.1. Apelācijas padome pieņem izskatīšanā apelācijas (iebilduma) iesniegumus, ja saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem tie piekrīt Apelācijas padomei un iesniegti, ievērojot Latvijas Republikas likumus un Apelācijas padomes noteikumus par apelācijas (iebilduma) iesniegšanu patentu un preču zīmju jautājumos rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā likumdošanas aktos paredzētajos gadījumos.

7.2. Katru apelācijas (iebilduma) iesniegumu izskata ne mazāk kā trīs Apelācijas padomes locekļi, kurus, tai skaitā Apelācijas apdomes sēdes priekšsēdētāju, pēc apelācijas (iebilduma) iesnieguma iepriekšējās izskatīšanas un atbilstoši lietas raksturam ieceļ Apelācijas padomes priekšsēdētājs. Apelācijas padomes sēdes sastāvā jābūt kā Patentu valdes pārstāvim, tā arī neatkarīgajam speciālistam, turklāt vismaz vienam no Apelācijas padomes sēdes dalībniekiem jābūt juristam. Visiem Apelācijas padomes sēdes locekļiem ir vienādas tiesības lietas izskatīšanas procesā un balsošanas procedūrā.

Apelācijas padomes sastāvā apelācijas (iebilduma) iensieguma izskatīšanai nedrīkst iekļaut ekspertu, kas veicis attiecīgā pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu vai ekspertīzi Patentu valdē.

7.3. Apelācijas padome izskata katru apelācijas (iebilduma) lietu uz iesniedzēja rakstveida iesnieguma pamata. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (nosaukums) un adrese, apelācijas (iebilduma) iesnieguma priekšmets un motivējums, norādes uz likuma vai patentu valdes noteikumiem, ar kuriem pamatots iesniegums, un iesnieguma datums.

Apelācijas padome ir tiesīga nepieņemt izskatīšanai apelācijas (iebilduma) iesniegumu, ja nav ievērotas likumu prasības vai Apelācijas padomes noteikumi par apelācijas (iebilduma) iesniegšanu.

7.4. Apelācijas iesniegumu izskata triju mēnešu laikā, skaitot no apelācijas saņemšanas dienas, bet iebilduma iesniegumu — triju mēnešu laikā no patenta vai preču zīmes īpašnieka atbildes saņemšanas dienas vai, ja atbilde nav saņemta Apelācijas padomē noteiktajā laikā, no dienas, kad norādītais termiņš notecējis. Minētie termiņi pēc apelācijas (iebilduma) iesniedzēja pieprasījuma var tikt pagarināti.

7.5. Uz Apelācijas padomes sēdi uzaicina apelācijas iesniedzēju (viņa pilnvaroto pārstāvi). Iebilduma iesniegšanas gadījumā uz Apelācijas padomes sēdi uzaicina iebilduma iesniedzēju un patenta vai preču zīmes īpašnieku (viņa pilnvaroto pārstāvi).

7.6. Apelācijas (iebilduma) lietas izskatīšana notiek Apelācijas padomes sēdē. Apelācijas lietas izskatīšanas gadījumā sēdē tiek uzklausīts apelācijas iesniedzējs (viņa pilnvarotais pārstāvis). Patentu valdes pārstāvis un, ja nepieciešams, neatkarīgais eksperts: iebilduma lietas izskatīšanas gadījumā - arī patenta vai preču zīmes īpašnieks (viņa pilnvarotais pārstāvis). Minētajiem Apelācijas padomes sēdes dalībniekiem ir tiesības iesniegt nepieciešamos papildmateriālus un dot mutvārdu paskaidrojumus.

7.7. Apelācijas padome pieņem lēmumu bez ieinteresētās personas klātbūtnes. Lēmums tiek pieņemts ar Apelācijas padomes locekļu, kas piedalās lietas izskatīšanā, balsu vairākumu. Lēmumu paraksta visi izskatīšanā piedalījušies Apelācijas padomes locekļi, pie tam loceklis (-kļi), kura (-u) viedoklis par lietas izlemšanu būtiski, daļēji vai pilnībā atšķiras no pieņemtā lēmuma, ir tiesīgs (-i) prasīt, lai viņa (-u) īpašais viedoklis tiktu atzīmēts sēdes protokolā.

7.8. Apelācijas padome savas kompetences ietvaros var pieņemt:

1) lēmumu, kas atstāj Patentu valdes eksperta lēmumu par pieteikuma izskatīšanas rezultātu negrozītu;

2) lēmumu, kas pilnībā vai daļēji atceļ Patentu valdes eksperta slēdzienu (lēmumu) par pieteikuma izskatīšanas rezultātu;

3) lēmumu, kas izmaina Patentu valdes eksperta slēdzienu (lēmumu) par pieteikuma izskatīšanas rezultātu;

4) lēmumu par pieteikuma atkārtotu izskatīšanu Patentu valdē, ja atklājas jauni apstākļi;

5) blakuslēmumus jautājumos, kas attiecas uz pieteikumu izskatīšanas kārtību Patentu valdē un likumdošanas un normatīvo aktu piemērošanu;

6) rekomendējošus lēmumus Patentu valdes ekspertiem pieteikumu izskatīšanas jautājumos.

7.9. Apelācijas padome savu lēmumu 30 dienu laikā, skaitot no tā pieņemšanas dienas, nosūta Patentu valdei un ieinteresētajām personām.

7.10. Apelācijas apdomes lēmuma kopsavilkumu, ieskaitot tā rezolutīvo daļu, divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas publicē Patentu valdes oficiālajā vēstnesī "Patenti un preču zīmes".

7.11. Apelācijas padomes lēmumus saskaņā ar Patentu likuma, Likuma par preču zīmēm un Dizainparaugu aizsardzības likuma noteikumiem var pārsūdzēt tiesā.

7.12. Apelāciju (iebildumu) izskatīšanas kārtību sīkāk regulē īpaši Apelācijas padomes noteikumi, kurus, ieskaitot, noteikumu grozījumus un papildinājumus, pieņem Apelācijas padomes locekļu kopsapulce ar 3/4 balsu vairākumu pie nosacījuma, ka kopsapulcē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no visiem Apelācijas padomes locekļiem. Noteikumus paraksta Apelācijas padomes priekšsēdētājs.

 

8. Apelācijas padomes darbības nodrošināšana

8.1. Patentu valde nodrošina Apelācijas padomi ar darba telpām, sakaru līdzekļiem un atbilstošu materiāltehnisko bāzi.

Pagaidu Apelācijas padomes priekšsēdētājs,

LR Patentu valdes direktora vietnieks G.Poļakovs

Saskaņots: LR Patentu valdes direktors Z.Aumeisters

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!