• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1999. gada 1. decembra likums "Par valsts budžetu 2000.gadam". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.12.1999., Nr. 428/433 https://www.vestnesis.lv/ta/id/305669

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts budžets 2000.gadam

Vēl šajā numurā

21.12.1999., Nr. 428/433

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 01.12.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par valsts budžetu 2000.gadam

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos 1 373 743 104 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos 1 439 743 280 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 499 012 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 94 493 267 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66 766 633 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 333 687 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 440 000  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 764 723 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

4.pants.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 463 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 560 000 latu apmērā.

5.pants.  Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 024 539 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants.  Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 101 780 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

7.pants.  Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 18 500 000 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 11 500 000 latu apmērā, tajā skaitā 500 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.

8.pants.  Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 186 947 600 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu, bet ne mazāk kā 74 152 400 latu apmērā.

9.pants.  Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu izdevumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,11 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,87 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,80 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,22 procenti.

10.pants.  Apstiprināt ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2001., 2002.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.

11.pants.  Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

12.pants.  Apstiprināt ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem 2000., 2001. un 2002.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

13.pants.  Ministrijas un centrālās valsts iestādes veic budžeta programmās noteikto darbību atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātiem budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultatīvajiem rādītājiem.

14.pants.  Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

15.pants.  Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

16.pants.  Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

17.pants.  Ja ministrijas un centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

18.pants.  Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai.

19.pants.  Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

20.pants.  Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Vispārējais valdības dienests" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

21.pants.  Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

22.pants.  Ja ministrijās un centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

23.pants.  Ārlietu ministrijai programmas "Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību" plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināt ministriju un centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

24.pants.  Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Pedagogu darba samaksas reforma" izdevumus 8 240 000 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu par pedagoģisko darbinieku darba samaksu saistībā ar izglītības sistēmas reformas pasākumiem saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumu 4.punktu. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa programmām un apakšprogrammām.

25.pants.  Noteikt, ka tādā gadījumā, ja 2000.gada valsts budžeta nodokļu ieņēmumi pārsniedz prognozētos ieņēmumus, tiek izskatīta iespēja papildu līdzekļus budžetā novirzīt izglītībai saskaņā ar Ministru kabineta akceptēto izglītības sistēmas reformas pasākumu plānu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.

26.pants.  Paredzēt Satiksmes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Latvijas lauku autoceļu sakārtošana un attīstība" izdevumus 4 457 000 latu apmērā, nosakot apropriācijas spēkā stāšanos 2000.gada 1.maijā.

27.pants . (1) Latvijas Nacionālās operas nodokļu parādi pēc stāvokļa 1999.gada 23.novembrī tiek dzēsti šādos apmēros:

1) pievienotās vērtības nodokļa pamatparāds 12 389,20 latu, pamatparāda palielinājuma nauda 536,87 lati un nokavējuma nauda 2 415,90 latu;

2) iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 866 862,44 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 69 420,78 lati un nokavējuma nauda 502 521,93 lati;

3) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāda palielinājuma nauda 7 700,43 lati un nokavējuma nauda 41 029,91 lats;

4) sociālā nodokļa pamatparāda palielinājuma nauda 20 710,43 lati un nokavējuma nauda 107 894,44 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1999.gada 23.novembra līdz 2000.gada 1.janvārim.

28.pants . Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 15.nr; 1998, 3.nr.).

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 1.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 21.decembrī

 

Ministriju un resoru kodi

01 Valsts prezidenta kanceleja
02 Saeima
03 Ministru kabinets
10 Aizsardzības ministrija
11 Ārlietu ministrija
12 Ekonomikas ministrija
13 Finansu ministrija
14 Iekšlietu ministrija
15 Izglītības un zinātnes ministrija
16 Zemkopības ministrija
17 Satiksmes ministrija
18 Labklājības ministrija
19 Tieslietu ministrija
21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22 Kultūras ministrija
23 Valsts zemes dienests
24 Valsts kontrole
28 Augstākā tiesa
30 Satversmes tiesa
32 Prokuratūra
35 Centrālā vēlēšanu komisija
37 Centrālā zemes komisija
44 Satversmes aizsardzības birojs
47 Radio un televīzija
48 Valsts cilvēktiesību birojs
50 Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
51 Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās sekretariāts
62 Mērķdotācijas pašvaldībām
64 Dotācijas pašvaldībām

 

 

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2000.gadam

Ls
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.) 1 373 743 104
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) 737 531 269
Nodokļu ieņēmumi 587 500 000
- Tiešie nodokļi 95 100 000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 95 100 000
- Netiešie nodokļi 492 400 000
PVN 346 096 000
Akcīzes nodoklis 133 504 000
Muitas nodoklis 12 800 000
Nenodokļu ieņēmumi 59 128 087
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 59 260 125
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 057
mīnus transferts no valsts speciālā budžeta 1 201 200
B.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto) 736 330 069
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) 699 762 222
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 699 762 222
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 473 580 496
Akcīzes nodoklis 56 546 000
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 74 152 400
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Pārējie 92 112 074
mīnus transferts no valsts pamatbudžeta 62 349 187
C.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto) 637 413 035
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 439 743 280
A.2.1. Kopējie valsts uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.) 1 338 259 956
A.2.2. Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) 34 787 269
A.2.3. Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.) 66 696 055
A.3. Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.) -66 000 176
A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.) 14 499 012
Kopējie valsts izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.) 1 454 242 292
A.5. Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.) -80 499 188
Finansēšana: ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas 30 350 000
ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 500 000
aizņēmumi 49 649 188
Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) 759 846 889
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 62 349 187
B.2. Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto) 697 497 702
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 694 317 503
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 60 907 187
B.2.1. Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 633 410 316
Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto) 24 236 583
B.2.2. Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) 24 236 583
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) 41 292 803
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 1 442 000
B.2.3. Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto) 39 850 803
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) -22 315 620
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi 7 759 392
Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto) 55 987 963
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam 48 228 571
Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto) 7 759 392
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+) -78 303 583
Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) 743 446 778
mīnus transferts valsts pamatbudžetam 1 201 200
C.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto) 742 245 578
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) 706 050 840
mīnus transferts valsts pamatbudžetam 1 201 200
C.2.1. Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) 704 849 640
Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto) 10 550 686
C.2.2. Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto) 10 550 686
Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto) 26 845 252
C.2.3. Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto) 26 845 252
C.3. Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) -43 684 556
C.4. Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi 6 739 620
Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto) 6 739 620
Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto) 6 739 620
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+) -50 424 176
Procentos no IKP:
Kopējie ieņēmumi 33,3%
Kopējie valsts budžeta izdevumi 34,9%
Kopējie valsts tīrie aizdevumi 0,4%
  Kopējie valsts izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus 35,3%
Valsts budžeta fiskālais deficīts 2,0%

 

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
2.pielikums

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots Ls
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi - kopā 737 531 269
Nodokļu ieņēmumi 587 500 000
Tiešie nodokļi 95 100 000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 95 100 000
Netiešie nodokļi 492 400 000
Pievienotās vērtības nodoklis 346 096 000
Akcīzes nodoklis 133 504 000
Muitas nodoklis 12 800 000
Nenodokļu ieņēmumi 59 128 087
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu 2 000 000
Procentu maksājumi par kredītiem 13 290 534
Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 16 082 167
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 705 500
Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas 3 165 885
Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas 600 000
Sodi un sankcijas 8 064 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14 992 001
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu 228 000
tajā skaitā Ieņēmumi no Skrundas RLS zemes nomas maksas 50% apmērā 228 000
Pašu ieņēmumi 59 260 125
Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 59 260 125
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 057

 Ieņēmumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu veikto darbību, kurus uzskaita to valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontos, kompensējot izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Valsts budžeta ieņēmumu kods Resors, ieņēmumu veids Ls
 
Ārlietu ministrija - kopā 600 000
9.1.9.0. Ieņēmumi par konsulārajiem pakalpojumiem 600 000
Finansu ministrija - kopā 1 978 440
10.2.0.0. VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas
darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi 1 641 088
9.1.6.0. Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu un
dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem 17 147
9.1.6.0. Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu
un kvalitātes apliecību izsniegšanu 154 320
9.3.5.0. Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu 165 885
Iekšlietu ministrija - kopā 4 528 900
10.1.0.2. Ieņēmumi no soda naudām 3 070 000
9.1.3.0. Ieņēmumi no ieroču atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas 160 000
9.1.9.0. Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē 1 198 900
9.2.0.0. Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (apsardzes sertifikāti) 100 000
Zemkopības ministrija - kopā 7 950 000
10.1.0.9. Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem 250 000
12.1.0.1. VAS "Latvijas meži" fiksētais maksājums 7 700 000
Satiksmes ministrija - kopā 2 449 713
12.1.0.2. Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda 249 713
9.9.1.0. Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva) 2 200 000
Tieslietu ministrija - kopā 3 004 300
9.1.3.0. Uzņēmējsabiedrību, to filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija,
to pamatdokumentu grozījumu reģistrācija un informācijas saņemšana
no Uzņēmumu reģistra 700 000
9.1.7.0. Zemesgrāmatu kancelejas nodeva 1 300 000
9.1.9.0. Valsts nodeva par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību 436 800
10.1.0.1. Naudas sodi 479 000
9.2.0.0. Valsts nodeva par valsts valodas prasmes apliecību 3 500
9.1.1.0. Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem 85 000
Kultūras ministrija - kopā 27 000
9.1.3.0. Maksa par filmu izplatīšanas tiesību licenci un filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu 27 000
Valsts zemes dienests - kopā 125 000
9.1.9.0. Ieņēmumi no izziņu sagatavošanas un izsniegšanas par nekustamo īpašumu
piederību un sastāvu 125 000
Valsts kontrole - kopā 15 000
10.4.0.0. Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini 15 000
Radio un televīzija - kopā 102 000
9.2.1.0. Ieņēmumi no kancelejas nodevas un apraides atļaujas 102 000

 II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots Ls
 
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi - kopā* 699 762 222
Labklājības ministrijas speciālais budžets - sociālā apdrošināšana 481 062 040
tajā skaitā Sociālās apdrošināšanas iemaksas 473 580 496
Valsts pamatbudžeta dotācija 6 036 630
Labklājības ministrijas valsts speciālais veselības aprūpes budžets 131 491 628
tajā skaitā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 74 152 400
Valsts pamatbudžeta dotācija 53 376 928
Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 3 962 300
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības fonds 8 568 100
tajā skaitā Dabas resursu nodoklis 8 000 000
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem 350 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Skrundas RLS zemes nomas maksa 228 000
Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonds 65 221 252
tajā skaitā Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 000
50% apmērā no akcīzes nodokļa par naftas produktiem 54 000 000
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Satiksmes ministrijas Ostu attīstības fonds 500 000
tajā skaitā Ostas un kuģošanas nodeva 500 000
Satiksmes ministrijas izlidošanas nodeva 2 000 000
Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2 100 500
Finansu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana 750 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma 2 065 000
tajā skaitā Finansu ministrijas Satiksmes biroja
Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas fonds 1 200 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds 215 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei 150 000
Finansu ministrijas Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds 500 000
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām tehniskā vienība 144 073
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets - augstas klases sasniegumu sports 1 550 000
tajā skaitā Valsts pamatbudžeta dotācija 1 550 000
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets - studējošo un studiju kreditēšana 1 181 629
tajā skaitā Valsts pamatbudžeta dotācija 1 181 629
Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds 2 400 000
tajā skaitā Valsts pamatbudžeta dotācija 204 000
Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem 1 578 000
Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem 618 000
Zemkopības ministrijas Zivju fonds 500 000
tajā skaitā Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu 300 000
* ietver:
- valsts pamatbudžeta dotācijas 62 349 187
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200

 

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
3. pielikums

Valsts budžeta kopsavilkums

Ls
Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā 737 531 269
Resursi izdevumu segšanai 759 894 261
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 667 558 079
Dotācija īpašiem mērķiem 1 433 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 59 260 125
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 057
Izdevumi - kopā 759 846 889
Uzturēšanas izdevumi 694 317 503
Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 529 386
Tīrie aizdevumi 55 987 963
Fiskālā bilance -78 303 583
Finansēšana: ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas 30 350 000
ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 500 000
aizņēmumi 47 453 583
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -47 372
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 10 528 640
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 699 762 222
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 692 166 497
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 224 473
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Izdevumi - kopā 743 446 778
Uzturēšanas izdevumi 706 050 840
Izdevumi kapitālieguldījumiem 37 395 938
Tīrie aizdevumi 6 739 620
Fiskālā bilance -50 424 176
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 52 217 619
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 793 443
01. Valsts prezidenta kanceleja
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 871 809
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 871 809
Izdevumi - kopā 871 809
Uzturēšanas izdevumi 815 909
Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 900
02. Saeima
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 6 668 322
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 448 322
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 220 000
Izdevumi - kopā 6 668 322
Uzturēšanas izdevumi 5 553 887
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 114 435
03. Ministru kabinets
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 3 229 056
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 082 316
Ārvalstu finansu palīdzība 146 740
Izdevumi - kopā 3 229 056
Uzturēšanas izdevumi 3 092 876
Izdevumi kapitālieguldījumiem 136 180
04. Aizsardzības ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 43 048 485
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 950 778
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 097 707
Izdevumi - kopā 43 048 485
Uzturēšanas izdevumi 38 658 304
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 390 181
11. Ārlietu ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 10 927 250
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 251 350
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 675 900
Izdevumi - kopā 10 927 250
Uzturēšanas izdevumi 10 619 950
Izdevumi kapitālieguldījumiem 307 300
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 600 000
12. Ekonomikas ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 8 644 865
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 105 397
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 395 300
Ārvalstu finansu palīdzība 3 144 168
Izdevumi - kopā 8 644 865
Uzturēšanas izdevumi 6 804 899
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 839 966
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 2 100 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 100 500
Izdevumi - kopā 2 100 500
Uzturēšanas izdevumi 2 014 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 000
13. Finansu ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 94 170 225
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 801 188
Dotācija īpašiem mērķiem 1 033 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 077 362
Ārvalstu finansu palīdzība 2 258 675
Izdevumi - kopā 94 170 225
Uzturēšanas izdevumi 85 269 146
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 901 079
Tīrie aizdevumi 55 987 963
Fiskālā bilance -55 987 963
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 978 440
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 2 815 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 815 000
Izdevumi - kopā 1 373 300
Uzturēšanas izdevumi 1 373 300
Fiskālā bilance 1 441 700
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 441 700
14. Iekšlietu ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 80 356 226
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 542 551
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 391 692
Ārvalstu finansu palīdzība 2 421 983
Izdevumi - kopā 80 356 226
Uzturēšanas izdevumi 71 471 397
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 884 829
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 4 528 900
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 76 848 226
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 719 840
Dotācija īpašiem mērķiem 400 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 17 400 966
Ārvalstu finansu palīdzība 1 327 420
Izdevumi - kopā 76 848 226
Uzturēšanas izdevumi 71 672 045
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 176 181
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 2 731 629
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 731 629
Izdevumi - kopā 2 748 009
Uzturēšanas izdevumi 2 485 809
Izdevumi kapitālieguldījumiem 262 200
Tīrie aizdevumi 6 739 620
Valsts budžeta aizdevumi 6 756 000
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 380
Fiskālā bilance -6 756 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 6 756 000
16. Zemkopības ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 71 481 894
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 020 398
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 808 819
Ārvalstu finansu palīdzība 15 652 677
Izdevumi - kopā 71 481 894
Uzturēšanas izdevumi 66 762 744
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 719 150
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 250 000
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 500 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 500 000
Izdevumi - kopā 500 000
Uzturēšanas izdevumi 406 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 000
17. Satiksmes ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 13 889 364
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 667 364
Ārvalstu finansu palīdzība 222 000
Izdevumi - kopā 13 889 364
Uzturēšanas izdevumi 6 909 764
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 979 600
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 67 721 252
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 64 300 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Izdevumi - kopā 73 121 252
Uzturēšanas izdevumi 50 800 068
Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 321 184
Fiskālā bilance -5 400 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 5 400 000
18. Labklājības ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 157 533 223
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 151 450 384
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 478 659
Ārvalstu finansu palīdzība 1 604 180
Izdevumi - kopā 157 533 223
Uzturēšanas izdevumi 153 188 509
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 344 714
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 612 553 668
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 608 591 368
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 962 300
Izdevumi - kopā 652 211 643
Uzturēšanas izdevumi 642 503 143
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 708 500
Fiskālā bilance -39 657 975
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 40 004 863
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -346 888
19. Tieslietu ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 28 718 346
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 039 669
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 995 677
Ārvalstu finansu palīdzība 683 000
Izdevumi - kopā 28 718 346
Uzturēšanas izdevumi 25 357 301
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 361 045
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 3 004 300
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 8 868 401
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 060 966
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 810 239
Ārvalstu finansu palīdzība 997 196
Izdevumi - kopā 8 868 401
Uzturēšanas izdevumi 7 581 021
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 287 380
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 8 796 100
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 8 728 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 68 100
Izdevumi - kopā 8 791 245
Uzturēšanas izdevumi 3 878 801
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 912 444
Fiskālā bilance 4 855
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+) -4 855
22. Kultūras ministrija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 16 429 548
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 642 848
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 786 700
Izdevumi - kopā 16 429 548
Uzturēšanas izdevumi 14 801 982
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 627 566
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 27 000
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 2 400 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 400 000
Izdevumi - kopā 2 400 000
Uzturēšanas izdevumi 2 400 000
23. Valsts zemes dienests
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 14 893 753
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 803 405
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 090 348
Izdevumi - kopā 14 846 381
Uzturēšanas izdevumi 13 564 881
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 281 500
Fiskālā bilance 47 372
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -47 372
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 125 000
24. Valsts kontrole
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 1 165 852
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 165 052
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 800
Izdevumi - kopā 1 165 852
Uzturēšanas izdevumi 1 150 312
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 540
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 15 000
28. Augstākā tiesa
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 743 059
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 743 059
Izdevumi - kopā 743 059
Uzturēšanas izdevumi 743 059
30. Satversmes tiesa
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 337 498
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 318 382
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 116
Izdevumi - kopā 337 498
Uzturēšanas izdevumi 311 998
Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 500
32. Prokuratūra
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 6 261 805
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 252 805
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 000
Izdevumi - kopā 6 261 805
Uzturēšanas izdevumi 6 184 745
Izdevumi kapitālieguldījumiem 77 060
35. Centrālā vēlēšanu komisija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 77 359
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 359
Izdevumi - kopā 77 359
Uzturēšanas izdevumi 75 359
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
37. Centrālā zemes komisija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 52 299
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 299
Izdevumi - kopā 52 299
Uzturēšanas izdevumi 52 299
44. Satversmes aizsardzības birojs
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 784 088
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 784 088
Izdevumi - kopā 784 088
Uzturēšanas izdevumi 784 088
47. Radio un televīzija
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 6 784 329
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 782 489
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 840
Izdevumi - kopā 6 784 329
Uzturēšanas izdevumi 6 576 329
Izdevumi kapitālieguldījumiem 208 000
48. Valsts cilvēktiesību birojs
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 96 621
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 96 621
Izdevumi - kopā 96 621
Uzturēšanas izdevumi 96 621
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 2 265 881
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 909 243
Ārvalstu finansu palīdzība 1 356 638
Izdevumi - kopā 2 265 881
Uzturēšanas izdevumi 2 261 881
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi - kopā 144 073
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 144 073
Izdevumi - kopā 200 829
Uzturēšanas izdevumi 189 219
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 610
Fiskālā bilance -56 756
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 56 756
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes
un pašvaldību reformu lietās sekretariāts
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 2 790 200
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 961 820
Ārvalstu finansu palīdzība 1 828 380
Izdevumi - kopā 2 790 200
Uzturēšanas izdevumi 2 764 643
Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 557
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 94 493 267
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 493 267
Izdevumi - kopā 94 493 267
Uzturēšanas izdevumi 83 728 544
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 764 723
64. Dotācija pašvaldībām
Valsts pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai 7 463 010
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 463 010
Izdevumi - kopā 7 463 010
Uzturēšanas izdevumi 7 463 010

 

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
4. pielikums

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods Funkciju klasifikācijas kods Ls
Ieņēmumi - kopā 737 531 269
Resursi izdevumu segšanai 759 894 261
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 667 558 079
Dotācija īpašiem mērķiem 1 433 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 59 260 125
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 057
Izdevumi kopā 759 846 889
Uzturēšanas izdevumi 694 317 503
Kārtējie izdevumi 354 644 600
tai skaitā atalgojumi 165 669 282
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 39 335 166
Subsīdijas un dotācijas 300 337 737
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 33 184 406
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 72 148 552
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 151 122
Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 529 386
kapitālie izdevumi 24 236 583
investīcijas 41 292 803
Tīrie aizdevumi 55 987 963
Fiskālā bilance -78 303 583
Finansēšana: ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas 30 350 000
ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 500 000
aizņēmumi 47 453 583
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -47 372
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 10 528 640
01. Valsts prezidenta kanceleja
Resursi izdevumu segšanai 871 809
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 871 809
Izdevumi - kopā 871 809
Uzturēšanas izdevumi 815 909
Kārtējie izdevumi 815 909
tai skaitā atalgojumi 216 370
Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 900
kapitālie izdevumi 55 900
01.00.00 01.110 Vispārējie valdības dienesti
Resursi izdevumu segšanai 713 751
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 713 751
Izdevumi - kopā 713 751
Uzturēšanas izdevumi 657 851
Kārtējie izdevumi 657 851
tai skaitā atalgojumi 211 570
Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 900
kapitālie izdevumi 55 900
02.00.00 01.110 Rīgas pils uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 138 058
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 138 058
Izdevumi - kopā 138 058
Uzturēšanas izdevumi 138 058
Kārtējie izdevumi 138 058
03.00.00 01.310 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 20 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 000
Izdevumi - kopā 20 000
Uzturēšanas izdevumi 20 000
Kārtējie izdevumi 20 000
tai skaitā atalgojumi 4 800
02. Saeima
Resursi izdevumu segšanai 6 668 322
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 448 322
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 220 000
Izdevumi - kopā 6 668 322
Uzturēšanas izdevumi 5 553 887
Kārtējie izdevumi 5 506 187
tai skaitā atalgojumi 2 926 408
Subsīdijas un dotācijas 47 700
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 47 700
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 114 435
kapitālie izdevumi 1 114 435
01.00.00 01.110 Saeimas darbības nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai 6 620 622
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 400 622
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 220 000
Izdevumi - kopā 6 620 622
Uzturēšanas izdevumi 5 506 187
Kārtējie izdevumi 5 506 187
tai skaitā atalgojumi 2 926 408
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 114 435
kapitālie izdevumi 1 114 435
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 47 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 700
Izdevumi - kopā 47 700
Uzturēšanas izdevumi 47 700
Subsīdijas un dotācijas 47 700
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 47 700
03. Ministru kabinets
Resursi izdevumu segšanai 3 229 056
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 082 316
Ārvalstu finansu palīdzība 146 740
Izdevumi - kopā 3 229 056
Uzturēšanas izdevumi 3 092 876
Kārtējie izdevumi 3 002 876
tai skaitā atalgojumi 1 143 910
Subsīdijas un dotācijas 90 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 90 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 136 180
kapitālie izdevumi 136 180
01.00.00 01.110 Vispārējā vadība
Resursi izdevumu segšanai 2 509 449
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 509 449
Izdevumi - kopā 2 509 449
Uzturēšanas izdevumi 2 377 992
Kārtējie izdevumi 2 377 992
tai skaitā atalgojumi 912 616
Izdevumi kapitālieguldījumiem 131 457
kapitālie izdevumi 131 457
04.00.00 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā
Resursi izdevumu segšanai 719 607
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 572 867
Ārvalstu finansu palīdzība 146 740
Izdevumi - kopā 719 607
Uzturēšanas izdevumi 714 884
Kārtējie izdevumi 624 884
tai skaitā atalgojumi 231 294
Subsīdijas un dotācijas 90 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 90 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 723
kapitālie izdevumi 4 723
04.01.00 01.410 Eiropas integrācijas birojs
Resursi izdevumu segšanai 282 628
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 282 628
Izdevumi - kopā 282 628
Uzturēšanas izdevumi 279 905
Kārtējie izdevumi 279 905
tai skaitā atalgojumi 121 884
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 723
kapitālie izdevumi 2 723
04.03.00 01.410 Tulkošanas un terminoloģijas centrs
Resursi izdevumu segšanai 309 027
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 162 287
Ārvalstu finansu palīdzība 146 740
Izdevumi - kopā 309 027
Uzturēšanas izdevumi 307 027
Kārtējie izdevumi 307 027
tai skaitā atalgojumi 90 894
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
kapitālie izdevumi 2 000
04.04.00 01.132 Specializētais atašejs Briselē
Resursi izdevumu segšanai 37 952
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 952
Izdevumi - kopā 37 952
Uzturēšanas izdevumi 37 952
Kārtējie izdevumi 37 952
tai skaitā atalgojumi 18 516
04.06.00 01.131 Dotācija Latvijas institūtam
Resursi izdevumu segšanai 90 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 000
Izdevumi - kopā 90 000
Uzturēšanas izdevumi 90 000
Subsīdijas un dotācijas 90 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 90 000
10. Aizsardzības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 43 048 485
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 950 778
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 097 707
Izdevumi - kopā 43 048 485
Uzturēšanas izdevumi 38 658 304
Kārtējie izdevumi 36 569 010
tai skaitā atalgojumi 16 744 486
Subsīdijas un dotācijas 2 089 294
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 160 691
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 639 752
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 410
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 390 181
kapitālie izdevumi 1 816 181
investīcijas 2 574 000
01.00.00 Valsts aizsardzības vadība un administrācija
Resursi izdevumu segšanai 2 613 795
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 570 486
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 43 309
Izdevumi - kopā 2 613 795
Uzturēšanas izdevumi 2 326 235
Kārtējie izdevumi 1 803 825
tai skaitā atalgojumi 809 922
Subsīdijas un dotācijas 522 410
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 50 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 472 410
Izdevumi kapitālieguldījumiem 287 560
kapitālie izdevumi 111 560
investīcijas 176 000
01.01.00 02.000 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 944 198
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 932 729
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 469
Izdevumi - kopā 944 198
Uzturēšanas izdevumi 738 198
Kārtējie izdevumi 738 198
tai skaitā atalgojumi 419 296
Izdevumi kapitālieguldījumiem 206 000
kapitālie izdevumi 30 000
investīcijas 176 000
01.02.00 02.000 Centralizētie pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 154 750
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 149 150
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 600
Izdevumi - kopā 154 750
Uzturēšanas izdevumi 139 750
Kārtējie izdevumi 139 750
tai skaitā atalgojumi 42 605
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 000
kapitālie izdevumi 15 000
01.03.00 02.000 Transporta nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 310 499
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 284 259
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 26 240
Izdevumi - kopā 310 499
Uzturēšanas izdevumi 288 339
Kārtējie izdevumi 288 339
tai skaitā atalgojumi 112 420
Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 160
kapitālie izdevumi 22 160
01.04.00 06.120 Militārpersonu pensiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 472 410
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 472 410
Izdevumi - kopā 472 410
Uzturēšanas izdevumi 472 410
Subsīdijas un dotācijas 472 410
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 472 410
01.05.00 02.000 Militārie atašeji un pārstāvji
Resursi izdevumu segšanai 681 938
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 681 938
Izdevumi - kopā 681 938
Uzturēšanas izdevumi 637 538
Kārtējie izdevumi 637 538
tai skaitā atalgojumi 235 601
Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 400
kapitālie izdevumi 44 400
01.06.00 02.000 Dotācija žurnālam "Tēvijas Sargs"
Resursi izdevumu segšanai 50 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
Izdevumi - kopā 50 000
Uzturēšanas izdevumi 50 000
Subsīdijas un dotācijas 50 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 50 000
02.00.00 02.000 Valsts militārā aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 21 140 986
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 159 495
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 981 491
Izdevumi - kopā 21 140 986
Uzturēšanas izdevumi 19 888 986
Kārtējie izdevumi 19 888 986
tai skaitā atalgojumi 10 867 426
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 252 000
kapitālie izdevumi 505 000
investīcijas 747 000
02.02.00 02.000 Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 2 751 484
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 706 346
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 45 138
Izdevumi - kopā 2 751 484
Uzturēšanas izdevumi 2 601 484
Kārtējie izdevumi 2 601 484
tai skaitā atalgojumi 1 368 397
Izdevumi kapitālieguldījumiem 150 000
kapitālie izdevumi 150 000
02.03.00 02.000 Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 1 293 249
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 293 249
Izdevumi - kopā 1 293 249
Uzturēšanas izdevumi 973 249
Kārtējie izdevumi 973 249
tai skaitā atalgojumi 573 453
Izdevumi kapitālieguldījumiem 320 000
kapitālie izdevumi 320 000
02.05.00 02.000 Valsts teritoriālā militārā aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 9 746 220
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 746 220
Izdevumi - kopā 9 746 220
Uzturēšanas izdevumi 9 289 220
Kārtējie izdevumi 9 289 220
tai skaitā atalgojumi 5 025 061
Izdevumi kapitālieguldījumiem 457 000
investīcijas 457 000
02.06.00 02.000 Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 5 609 417
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 413 680
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 195 737
Izdevumi - kopā 5 609 417
Uzturēšanas izdevumi 5 319 417
Kārtējie izdevumi 5 319 417
tai skaitā atalgojumi 2 867 664
Izdevumi kapitālieguldījumiem 290 000
investīcijas 290 000
02.07.00 02.000 Zemessardzes pašu ieņēmumi
Resursi izdevumu segšanai 1 740 616
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 740 616
Izdevumi - kopā 1 740 616
Uzturēšanas izdevumi 1 705 616
Kārtējie izdevumi 1 705 616
tai skaitā atalgojumi 1 032 851
Izdevumi kapitālieguldījumiem 35 000
kapitālie izdevumi 35 000
03.00.00 02.200 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 3 617 911
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 617 911
Izdevumi - kopā 3 617 911
Uzturēšanas izdevumi 3 319 911
Kārtējie izdevumi 3 314 011
tai skaitā atalgojumi 1 387 197
Subsīdijas un dotācijas 5 900
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 900
Izdevumi kapitālieguldījumiem 298 000
investīcijas 298 000
04.00.00 02.130 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 860 812
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 844 456
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 16 356
Izdevumi - kopā 860 812
Uzturēšanas izdevumi 838 312
Kārtējie izdevumi 838 312
tai skaitā atalgojumi 488 860
Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 500
kapitālie izdevumi 22 500
05.00.00 02.400 Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests
Resursi izdevumu segšanai 2 105 448
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 105 448
Izdevumi - kopā 2 105 448
Uzturēšanas izdevumi 2 105 448
Kārtējie izdevumi 2 105 448
tai skaitā atalgojumi 1 309 331
06.00.00 02.000 Valsts drošības aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 513 931
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 513 931
Izdevumi - kopā 513 931
Uzturēšanas izdevumi 513 931
Kārtējie izdevumi 513 931
08.00.00 02.000 Materiāltehniskā apgāde
Resursi izdevumu segšanai 4 246 177
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 246 177
Izdevumi - kopā 4 246 177
Uzturēšanas izdevumi 3 187 177
Kārtējie izdevumi 3 187 177
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 059 000
kapitālie izdevumi 1 059 000
08.01.00 02.000 Centralizētās iegādes
Resursi izdevumu segšanai 3 622 684
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 622 684
Izdevumi - kopā 3 622 684
Uzturēšanas izdevumi 2 563 684
Kārtējie izdevumi 2 563 684
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 059 000
kapitālie izdevumi 1 059 000
08.02.00 02.000 Ārrindas Zemessardzes apgāde
Resursi izdevumu segšanai 623 493
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 623 493
Izdevumi - kopā 623 493
Uzturēšanas izdevumi 623 493
Kārtējie izdevumi 623 493
10.00.00 02.000 Mācību procesa nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 4 173 762
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 146 611
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 27 151
Izdevumi - kopā 4 173 762
Uzturēšanas izdevumi 4 091 925
Kārtējie izdevumi 3 924 583
tai skaitā atalgojumi 1 623 683
Subsīdijas un dotācijas 167 342
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 167 342
Izdevumi kapitālieguldījumiem 81 837
kapitālie izdevumi 81 837
10.01.00 02.000 Nacionālā aizsardzības akadēmija
Resursi izdevumu segšanai 1 935 516
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 915 665
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 851
Izdevumi - kopā 1 935 516
Uzturēšanas izdevumi 1 853 679
Kārtējie izdevumi 1 686 337
tai skaitā atalgojumi 549 384
Subsīdijas un dotācijas 167 342
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 167 342
Izdevumi kapitālieguldījumiem 81 837
kapitālie izdevumi 81 837
10.02.00 02.000 NBS mācību centri
Resursi izdevumu segšanai 2 238 246
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 230 946
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 300
Izdevumi - kopā 2 238 246
Uzturēšanas izdevumi 2 238 246
Kārtējie izdevumi 2 238 246
tai skaitā atalgojumi 1 074 299
11.00.00 05.000 Veselības aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 551 416
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 531 016
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 400
Izdevumi - kopā 551 416
Uzturēšanas izdevumi 523 002
Kārtējie izdevumi 523 002
tai skaitā atalgojumi 78 908
Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 414
kapitālie izdevumi 28 414
12.00.00 08.220 Kara muzejs
Resursi izdevumu segšanai 157 714
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 714
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 000
Izdevumi - kopā 157 714
Uzturēšanas izdevumi 150 314
Kārtējie izdevumi 150 314
tai skaitā atalgojumi 79 861
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 400
kapitālie izdevumi 7 400
13.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 4 510
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 510
Izdevumi - kopā 4 510
Uzturēšanas izdevumi 4 510
Subsīdijas un dotācijas 4 510
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 4 510
15.00.00 02.000 Jaunatnes militārā apmācība
Resursi izdevumu segšanai 319 891
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 319 891
Izdevumi - kopā 319 891
Uzturēšanas izdevumi 319 421
Kārtējie izdevumi 319 421
tai skaitā atalgojumi 99 298
Izdevumi kapitālieguldījumiem 470
kapitālie izdevumi 470
15.01.00 02.000 Jaunsargu apmācība
Resursi izdevumu segšanai 102 947
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 947
Izdevumi - kopā 102 947
Uzturēšanas izdevumi 102 947
Kārtējie izdevumi 102 947
tai skaitā atalgojumi 5 000
15.02.00 02.000 Studentu militārā apmācība
Resursi izdevumu segšanai 173 750
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 750
Izdevumi - kopā 173 750
Uzturēšanas izdevumi 173 280
Kārtējie izdevumi 173 280
tai skaitā atalgojumi 78 716
Izdevumi kapitālieguldījumiem 470
kapitālie izdevumi 470
15.03.00 02.000 Skolēnu militārā apmācība
Resursi izdevumu segšanai 43 194
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 194
Izdevumi - kopā 43 194
Uzturēšanas izdevumi 43 194
Kārtējie izdevumi 43 194
tai skaitā atalgojumi 15 582
16.00.00 02.000 Remonti un celtniecība
Resursi izdevumu segšanai 2 043 691
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043 691
Izdevumi - kopā 2 043 691
Uzturēšanas izdevumi 1 110 691
Subsīdijas un dotācijas 1 110 691
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 110 691
Izdevumi kapitālieguldījumiem 933 000
investīcijas 933 000
17.00.00 06.000 Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Resursi izdevumu segšanai 278 441
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 278 441
Izdevumi - kopā 278 441
Uzturēšanas izdevumi 278 441
Subsīdijas un dotācijas 278 441
18.00.00 02.000 Kartogrāfijas attīstība
Resursi izdevumu segšanai 420 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420 000
Izdevumi - kopā 420 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 420 000
investīcijas 420 000
     
11. Ārlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 10 927 250
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 251 350
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 675 900
Izdevumi - kopā 10 927 250
Uzturēšanas izdevumi 10 619 950
Kārtējie izdevumi 8 878 910
tai skaitā atalgojumi 3 828 937
Subsīdijas un dotācijas 1 741 040
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 741 040
Izdevumi kapitālieguldījumiem 307 300
kapitālie izdevumi 307 300
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 600 000
01.00.00 01.000 Ārlietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 8 928 258
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 252 358
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 675 900
Izdevumi - kopā 8 928 258
Uzturēšanas izdevumi 8 630 958
Kārtējie izdevumi 8 630 958
tai skaitā atalgojumi 3 828 937
Izdevumi kapitālieguldījumiem 297 300
kapitālie izdevumi 297 300
01.01.00 01.131 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 1 734 435
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 713 535
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20 900
Izdevumi - kopā 1 734 435
Uzturēšanas izdevumi 1 647 135
Kārtējie izdevumi 1 647 135
tai skaitā atalgojumi 700 358
Izdevumi kapitālieguldījumiem 87 300
kapitālie izdevumi 87 300
01.04.00 01.132 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Resursi izdevumu segšanai 7 130 833
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 475 833
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 655 000
Izdevumi - kopā 7 130 833
Uzturēšanas izdevumi 6 920 833
Kārtējie izdevumi 6 920 833
tai skaitā atalgojumi 3 127 579
Izdevumi kapitālieguldījumiem 210 000
kapitālie izdevumi 210 000
01.05.00 01.131 Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS
Resursi izdevumu segšanai 2 990
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 990
Izdevumi - kopā 2 990
Uzturēšanas izdevumi 2 990
Kārtējie izdevumi 2 990
tai skaitā atalgojumi 1 000
01.06.00 01.131 Konsulārais nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai 60 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 000
Izdevumi - kopā 60 000
Uzturēšanas izdevumi 60 000
Kārtējie izdevumi 60 000
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 1 741 040
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 741 040
Izdevumi - kopā 1 741 040
Uzturēšanas izdevumi 1 741 040
Subsīdijas un dotācijas 1 741 040
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 741 040
03.00.00 01.131 Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES
Resursi izdevumu segšanai 257 952
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 257 952
Izdevumi - kopā 257 952
Uzturēšanas izdevumi 247 952
Kārtējie izdevumi 247 952
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
kapitālie izdevumi 10 000
12. Ekonomikas ministrija
Resursi izdevumu segšanai 8 644 865
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 105 397
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 395 300
Ārvalstu finansu palīdzība 3 144 168
Izdevumi - kopā 8 644 865
Uzturēšanas izdevumi 6 804 899
Kārtējie izdevumi 5 157 794
tai skaitā atalgojumi 1 888 758
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 32 000
Subsīdijas un dotācijas 1 615 105
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 214 045
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 78 060
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 839 966
kapitālie izdevumi 1 752 966
investīcijas 87 000
01.00.00 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 4 668 071
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 441 903
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 295 000
Ārvalstu finansu palīdzība 2 931 168
Izdevumi - kopā 4 668 071
Uzturēšanas izdevumi 2 955 091
Kārtējie izdevumi 2 845 031
tai skaitā atalgojumi 531 041
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 32 000
Subsīdijas un dotācijas 78 060
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 78 060
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 712 980
kapitālie izdevumi 1 625 980
investīcijas 87 000
01.01.00 13.010 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 1 292 594
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 997 594
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 295 000
Izdevumi - kopā 1 292 594
Uzturēšanas izdevumi 1 193 614
Kārtējie izdevumi 1 121 614
tai skaitā atalgojumi 492 265
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 32 000
Subsīdijas un dotācijas 40 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 40 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 98 980
kapitālie izdevumi 11 980
investīcijas 87 000
01.02.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 38 060
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 060
Izdevumi - kopā 38 060
Uzturēšanas izdevumi 38 060
Subsīdijas un dotācijas 38 060
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 38 060
01.03.00 01.132 Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā
Resursi izdevumu segšanai 98 461
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 461
Izdevumi - kopā 98 461
Uzturēšanas izdevumi 97 461
Kārtējie izdevumi 97 461
tai skaitā atalgojumi 33 576
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
kapitālie izdevumi 1 000
01.04.00 13.600 Vispasaules izstāde EXPO
Resursi izdevumu segšanai 295 839
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 839
Izdevumi - kopā 295 839
Uzturēšanas izdevumi 295 839
Kārtējie izdevumi 295 839
01.05.00 09.300 Enerģijas patērētāju komiteja
Resursi izdevumu segšanai 11 949
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 949
Izdevumi - kopā 11 949
Uzturēšanas izdevumi 10 949
Kārtējie izdevumi 10 949
tai skaitā atalgojumi 5 200
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
kapitālie izdevumi 1 000
01.06.00 13.010 Ārvalstu finansu palīdzības pārraudzība
Resursi izdevumu segšanai 2 931 168
Ārvalstu finansu palīdzība 2 931 168
Izdevumi - kopā 2 931 168
Uzturēšanas izdevumi 1 319 168
Kārtējie izdevumi 1 319 168
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 612 000
kapitālie izdevumi 1 612 000
03.00.00 01.421 Centrālā statistikas pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 1 773 236
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 489 436
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 70 800
Ārvalstu finansu palīdzība 213 000
Izdevumi - kopā 1 773 236
Uzturēšanas izdevumi 1 698 236
Kārtējie izdevumi 1 698 236
tai skaitā atalgojumi 1 016 582
Izdevumi kapitālieguldījumiem 75 000
kapitālie izdevumi 75 000
04.00.00 13.400 Metroloģija
Resursi izdevumu segšanai 159 384
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 384
Izdevumi - kopā 159 384
Uzturēšanas izdevumi 159 384
Kārtējie izdevumi 22 339
tai skaitā atalgojumi 13 910
Subsīdijas un dotācijas 137 045
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 137 045
04.02.00 13.400 Valsts metroloģiskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 22 339
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 339
Izdevumi - kopā 22 339
Uzturēšanas izdevumi 22 339
Kārtējie izdevumi 22 339
tai skaitā atalgojumi 13 910
04.04.00 13.400 Latvijas standarts
Resursi izdevumu segšanai 137 045
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 045
Izdevumi - kopā 137 045
Uzturēšanas izdevumi 137 045
Subsīdijas un dotācijas 137 045
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 137 045
05.00.00 09.300 Energoapgādes regulēšana
Resursi izdevumu segšanai 144 072
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 144 072
Izdevumi - kopā 144 072
Uzturēšanas izdevumi 143 072
Kārtējie izdevumi 143 072
tai skaitā atalgojumi 95 022
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
kapitālie izdevumi 1 000
06.00.00 13.400 Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija
Resursi izdevumu segšanai 69 992
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 492
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 29 500
Izdevumi - kopā 69 992
Uzturēšanas izdevumi 68 992
Kārtējie izdevumi 68 992
tai skaitā atalgojumi 39 113
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
kapitālie izdevumi 1 000
07.00.00 13.400 Konkurences padome
Resursi izdevumu segšanai 152 994
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 152 994
Izdevumi - kopā 152 994
Uzturēšanas izdevumi 150 294
Kārtējie izdevumi 150 294
tai skaitā atalgojumi 86 833
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 700
kapitālie izdevumi 2 700
08.00.00 13.400 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Resursi izdevumu segšanai 137 163
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 163
Izdevumi - kopā 137 163
Uzturēšanas izdevumi 135 463
Kārtējie izdevumi 135 463
tai skaitā atalgojumi 71 990
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 700
kapitālie izdevumi 1 700
11.00.00 13.600 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība
Resursi izdevumu segšanai 1 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000 000
Izdevumi - kopā 1 000 000
Uzturēšanas izdevumi 1 000 000
Subsīdijas un dotācijas 1 000 000
12.00.00 01.133 Latvijas piedalīšanās ES trešajā daudzgadējā MVU programmā
Resursi izdevumu segšanai 323 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 323 000
Izdevumi - kopā 323 000
Uzturēšanas izdevumi 323 000
Subsīdijas un dotācijas 323 000
13.00.00 13.400 Iekšējā tirgus aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 139 953
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 953
Izdevumi - kopā 139 953
Uzturēšanas izdevumi 94 367
Kārtējie izdevumi 94 367
tai skaitā atalgojumi 34 267
Izdevumi kapitālieguldījumiem 45 586
kapitālie izdevumi 45 586
14.00.00 13.600 Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma
Resursi izdevumu segšanai 77 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 000
Izdevumi - kopā 77 000
Uzturēšanas izdevumi 77 000
Subsīdijas un dotācijas 77 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 77 000
13. Finansu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 94 170 225
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 801 188
Dotācija īpašiem mērķiem 1 033 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 077 362
Ārvalstu finansu palīdzība 2 258 675
Izdevumi - kopā 94 170 225
Uzturēšanas izdevumi 85 269 146
Kārtējie izdevumi 35 440 851
tai skaitā atalgojumi 16 386 761
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 39 000 000
Subsīdijas un dotācijas 10 828 295
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 8 797 295
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 1 200 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 831 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 901 079
kapitālie izdevumi 2 930 079
investīcijas 5 971 000
Tīrie aizdevumi 55 987 963
Fiskālā bilance -55 987 963
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 978 440
01.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 4 346 680
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 847 249
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 300 000
Ārvalstu finansu palīdzība 1 199 431
Izdevumi - kopā 4 346 680
Uzturēšanas izdevumi 3 048 780
Kārtējie izdevumi 3 048 780
tai skaitā atalgojumi 1 396 976
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 297 900
kapitālie izdevumi 989 900
investīcijas 308 000
01.01.00 01.120 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 1 749 531
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 477 000
Ārvalstu finansu palīdzība 272 531
Izdevumi - kopā 1 749 531
Uzturēšanas izdevumi 1 535 531
Kārtējie izdevumi 1 535 531
tai skaitā atalgojumi 608 170
Izdevumi kapitālieguldījumiem 214 000
kapitālie izdevumi 60 000
investīcijas 154 000
01.02.00 01.120 Valsts kase
Resursi izdevumu segšanai 2 597 149
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 370 249
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 300 000
Ārvalstu finansu palīdzība 926 900
Izdevumi - kopā 2 597 149
Uzturēšanas izdevumi 1 513 249
Kārtējie izdevumi 1 513 249
tai skaitā atalgojumi 788 806
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 083 900
kapitālie izdevumi 929 900
investīcijas 154 000
02.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 40 193 183
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 801 049
Dotācija īpašiem mērķiem 1 033 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 575 790
Ārvalstu finansu palīdzība 783 344
Izdevumi - kopā 40 193 183
Uzturēšanas izdevumi 33 575 434
Kārtējie izdevumi 27 075 434
tai skaitā atalgojumi 14 340 065
Subsīdijas un dotācijas 6 500 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 6 500 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 617 749
kapitālie izdevumi 1 798 749
investīcijas 4 819 000
02.01.00 01.120 Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 22 714 201
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 252 537
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 278 320
Ārvalstu finansu palīdzība 183 344
Izdevumi - kopā 22 714 201
Uzturēšanas izdevumi 22 552 201
Kārtējie izdevumi 22 552 201
tai skaitā atalgojumi 13 584 341
Izdevumi kapitālieguldījumiem 162 000
kapitālie izdevumi 162 000
02.02.00 01.099 Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma
Resursi izdevumu segšanai 2 042 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 042 000
Izdevumi - kopā 2 042 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 042 000
investīcijas 2 042 000
02.05.00 01.099 Muitas kontroles punktu būvniecība
Resursi izdevumu segšanai 2 777 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 777 000
Izdevumi - kopā 2 777 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 777 000
investīcijas 2 777 000
02.06.00 13.400 Preču pavadzīmes
Resursi izdevumu segšanai 2 297 470
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 297 470
Izdevumi - kopā 2 297 470
Uzturēšanas izdevumi 2 227 470
Kārtējie izdevumi 2 227 470
tai skaitā atalgojumi 253 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 70 000
kapitālie izdevumi 70 000
02.07.00 10.400 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem
Resursi izdevumu segšanai 6 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 500 000
Izdevumi - kopā 6 500 000
Uzturēšanas izdevumi 6 500 000
Subsīdijas un dotācijas 6 500 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 6 500 000
02.08.00 01.120 VID modernizācijas projekts
Resursi izdevumu segšanai 3 862 512
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 229 512
Dotācija īpašiem mērķiem 1 033 000
Ārvalstu finansu palīdzība 600 000
Izdevumi - kopā 3 862 512
Uzturēšanas izdevumi 2 295 763
Kārtējie izdevumi 2 295 763
tai skaitā atalgojumi 502 724
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 566 749
kapitālie izdevumi 1 566 749
03.00.00 Uzraudzība un kontrole
Resursi izdevumu segšanai 3 441 400
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 835 113
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 454 387
Ārvalstu finansu palīdzība 151 900
Izdevumi - kopā 3 441 400
Uzturēšanas izdevumi 3 348 970
Kārtējie izdevumi 3 343 770
tai skaitā atalgojumi 468 420
Subsīdijas un dotācijas 5 200
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 200
Izdevumi kapitālieguldījumiem 92 430
kapitālie izdevumi 92 430
03.03.00 13.400 Dārgmetālu proves uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 171 467
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 171 467
Izdevumi - kopā 171 467
Uzturēšanas izdevumi 148 437
Kārtējie izdevumi 146 237
tai skaitā atalgojumi 62 090
Subsīdijas un dotācijas 2 200
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 200
Izdevumi kapitālieguldījumiem 23 030
kapitālie izdevumi 23 030
03.04.00 13.400 Vērtspapīru tirgus komisija
Resursi izdevumu segšanai 399 861
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 247 961
Ārvalstu finansu palīdzība 151 900
Izdevumi - kopā 399 861
Uzturēšanas izdevumi 389 361
Kārtējie izdevumi 389 361
tai skaitā atalgojumi 145 050
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 500
kapitālie izdevumi 10 500
03.05.00 13.400 Apdrošināšanas uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 454 387
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 454 387
Izdevumi - kopā 454 387
Uzturēšanas izdevumi 400 487
Kārtējie izdevumi 397 487
tai skaitā atalgojumi 190 000
Subsīdijas un dotācijas 3 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 3 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 53 900
kapitālie izdevumi 53 900
03.06.00 13.400 Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 2 249 800
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 249 800
Izdevumi - kopā 2 249 800
Uzturēšanas izdevumi 2 249 800
Kārtējie izdevumi 2 249 800
03.07.00 13.400 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Resursi izdevumu segšanai 165 885
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 165 885
Izdevumi - kopā 165 885
Uzturēšanas izdevumi 160 885
Kārtējie izdevumi 160 885
tai skaitā atalgojumi 71 280
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
kapitālie izdevumi 5 000
04.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 825 800
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 825 800
Izdevumi - kopā 825 800
Uzturēšanas izdevumi 825 800
Subsīdijas un dotācijas 825 800
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 825 800
05.00.00 Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas
Resursi izdevumu segšanai 40 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 500 000
Izdevumi - kopā 40 500 000
Uzturēšanas izdevumi 40 500 000
Kārtējie izdevumi 300 000
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 39 000 000
Subsīdijas un dotācijas 1 200 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 1 200 000
Tīrie aizdevumi 55 987 963
Fiskālā bilance -55 987 963
05.01.00 14.000 Valsts parāda apkalpošana
Resursi izdevumu segšanai 39 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 000 000
Izdevumi - kopā 39 000 000
Uzturēšanas izdevumi 39 000 000
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 39 000 000
05.02.00 13.400 Valsts kases budžeta kontu apkalpošana
Resursi izdevumu segšanai 300 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000
Izdevumi - kopā 300 000
Uzturēšanas izdevumi 300 000
Kārtējie izdevumi 300 000
05.03.00 06.280 Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem
Resursi izdevumu segšanai 1 200 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 200 000
Izdevumi - kopā 1 200 000
Uzturēšanas izdevumi 1 200 000
Subsīdijas un dotācijas 1 200 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 1 200 000
05.04.00 14.000 Valsts budžeta aizdevumi un atmaksas
Tīrie aizdevumi 55 987 963
Fiskālā bilance -55 987 963
06.00.00 14.400 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Resursi izdevumu segšanai 826 182
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 826 182
Izdevumi - kopā 826 182
Uzturēšanas izdevumi 826 182
Kārtējie izdevumi 826 182
07.00.00 13.400 Satiksmes biroja darbība
Resursi izdevumu segšanai 747 185
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 747 185
Izdevumi - kopā 747 185
Uzturēšanas izdevumi 698 185
Kārtējie izdevumi 698 185
tai skaitā atalgojumi 181 300
Izdevumi kapitālieguldījumiem 49 000
kapitālie izdevumi 49 000
08.00.00 13.400 ERAB pilnvarnieku sanāksme Rīgā
Resursi izdevumu segšanai 3 141 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 141 295
Izdevumi - kopā 3 141 295
Uzturēšanas izdevumi 2 297 295
Subsīdijas un dotācijas 2 297 295
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 2 297 295
Izdevumi kapitālieguldījumiem 844 000
investīcijas 844 000
08.01.00 13.400 ERAB pilnvarnieku sanāksme
Resursi izdevumu segšanai 2 297 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 297 295
Izdevumi - kopā 2 297 295
Uzturēšanas izdevumi 2 297 295
Subsīdijas un dotācijas 2 297 295
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 2 297 295
08.03.00 13.400 Investīcijas ERAB pilnvarnieku sanāksmei
Resursi izdevumu segšanai 844 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 844 000
Izdevumi - kopā 844 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 844 000
investīcijas 844 000
12.00.00 01.120 Centrālā finansu un kontraktu vienība
Resursi izdevumu segšanai 148 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 500
Ārvalstu finansu palīdzība 124 000
Izdevumi - kopā 148 500
Uzturēšanas izdevumi 148 500
Kārtējie izdevumi 148 500
14. Iekšlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 80 356 226
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 542 551
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 391 692
Ārvalstu finansu palīdzība 2 421 983
Izdevumi - kopā 80 356 226
Uzturēšanas izdevumi 71 471 397
Kārtējie izdevumi 69 790 470
tai skaitā atalgojumi 33 551 828
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 194 000
Subsīdijas un dotācijas 1 486 927
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 480 097
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 987 350
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 19 480
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 884 829
kapitālie izdevumi 2 321 049
investīcijas 6 563 780
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 4 528 900
01.00.00 03.010 Ministrijas vadība
Resursi izdevumu segšanai 779 986
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 779 986
Izdevumi - kopā 779 986
Uzturēšanas izdevumi 779 986
Kārtējie izdevumi 779 986
tai skaitā atalgojumi 506 050
02.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Resursi izdevumu segšanai 2 682 918
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 654 008
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 28 910
Izdevumi - kopā 2 682 918
Uzturēšanas izdevumi 1 512 918
Kārtējie izdevumi 1 512 918
tai skaitā atalgojumi 274 408
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 170 000
investīcijas 1 170 000
03.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde
Resursi izdevumu segšanai 3 515 857
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 492 257
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 23 600
Izdevumi - kopā 3 515 857
Uzturēšanas izdevumi 2 194 738
Kārtējie izdevumi 2 038 738
tai skaitā atalgojumi 193 481
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 156 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 321 119
kapitālie izdevumi 1 321 119
04.00.00 03.110 Ekspertīžu centrs
Resursi izdevumu segšanai 373 178
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 351 938
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 21 240
Izdevumi - kopā 373 178
Uzturēšanas izdevumi 373 178
Kārtējie izdevumi 335 178
tai skaitā atalgojumi 170 398
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 38 000
05.00.00 03.110 Autotransporta uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 879 498
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 814 598
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 64 900
Izdevumi - kopā 879 498
Uzturēšanas izdevumi 864 498
Kārtējie izdevumi 864 498
tai skaitā atalgojumi 164 130
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 000
kapitālie izdevumi 15 000
06.00.00 03.110 Valsts policija
Resursi izdevumu segšanai 36 888 391
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 238 507
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 649 884
Izdevumi - kopā 36 888 391
Uzturēšanas izdevumi 36 274 511
Kārtējie izdevumi 36 259 511
tai skaitā atalgojumi 19 377 781
Subsīdijas un dotācijas 15 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 15 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 613 880
kapitālie izdevumi 376 880
investīcijas 237 000
06.01.00 03.110 Valsts policijas pārvaldes un nodaļas
Resursi izdevumu segšanai 28 397 443
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 188 669
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 208 774
Izdevumi - kopā 28 397 443
Uzturēšanas izdevumi 28 038 563
Kārtējie izdevumi 28 038 563
tai skaitā atalgojumi 15 196 281
Izdevumi kapitālieguldījumiem 358 880
kapitālie izdevumi 121 880
investīcijas 237 000
06.02.00 03.110 Valsts apsardzes dienests
Resursi izdevumu segšanai 2 347 198
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 049 838
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 297 360
Izdevumi - kopā 2 347 198
Uzturēšanas izdevumi 2 342 198
Kārtējie izdevumi 2 342 198
tai skaitā atalgojumi 1 506 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
kapitālie izdevumi 5 000
06.03.00 03.110 Apvienība "Apsardze"
Resursi izdevumu segšanai 5 480 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 480 000
Izdevumi - kopā 5 480 000
Uzturēšanas izdevumi 5 230 000
Kārtējie izdevumi 5 215 000
tai skaitā atalgojumi 2 355 000
Subsīdijas un dotācijas 15 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 15 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 250 000
kapitālie izdevumi 250 000
06.04.00 03.110 Pārējie pakalpojumi
Resursi izdevumu segšanai 663 750
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 663 750
Izdevumi - kopā 663 750
Uzturēšanas izdevumi 663 750
Kārtējie izdevumi 663 750
tai skaitā atalgojumi 320 000
07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Resursi izdevumu segšanai 8 895 395
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 722 597
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 172 798
Izdevumi - kopā 8 895 395
Uzturēšanas izdevumi 8 505 145
Kārtējie izdevumi 8 505 145
tai skaitā atalgojumi 4 448 338
Izdevumi kapitālieguldījumiem 390 250
kapitālie izdevumi 50 250
investīcijas 340 000
07.01.00 03.120 Ugunsdzēsība
Resursi izdevumu segšanai 8 603 964
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 472 866
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 131 098
Izdevumi - kopā 8 603 964
Uzturēšanas izdevumi 8 218 964
Kārtējie izdevumi 8 218 964
tai skaitā atalgojumi 4 297 828
Izdevumi kapitālieguldījumiem 385 000
kapitālie izdevumi 45 000
investīcijas 340 000
07.02.00 03.120 Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība
Resursi izdevumu segšanai 263 179
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221 879
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 41 300
Izdevumi - kopā 263 179
Uzturēšanas izdevumi 258 179
Kārtējie izdevumi 258 179
tai skaitā atalgojumi 129 950
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
kapitālie izdevumi 5 000
07.03.00 08.220 Ugunsdrošības aģitācija un propaganda
Resursi izdevumu segšanai 28 252
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 852
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 400
Izdevumi - kopā 28 252
Uzturēšanas izdevumi 28 002
Kārtējie izdevumi 28 002
tai skaitā atalgojumi 20 560
Izdevumi kapitālieguldījumiem 250
kapitālie izdevumi 250
09.00.00 03.110 Drošības policija
Resursi izdevumu segšanai 2 174 066
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 103 266
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 70 800
Izdevumi - kopā 2 174 066
Uzturēšanas izdevumi 2 174 066
Kārtējie izdevumi 2 174 066
10.00.00 03.110 Robežsardze
Resursi izdevumu segšanai 10 845 004
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 267 301
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 129 800
Ārvalstu finansu palīdzība 447 903
Izdevumi - kopā 10 845 004
Uzturēšanas izdevumi 10 795 004
Kārtējie izdevumi 10 795 004
tai skaitā atalgojumi 5 619 345
Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
kapitālie izdevumi 50 000
11.00.00 03.110 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 2 667 051
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 665 951
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 100
Izdevumi - kopā 2 667 051
Uzturēšanas izdevumi 2 637 051
Kārtējie izdevumi 2 586 051
tai skaitā atalgojumi 1 334 505
Subsīdijas un dotācijas 51 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 51 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
kapitālie izdevumi 30 000
12.00.00 03.400 Skrundas RLS apsardze
Resursi izdevumu segšanai 23 334
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 334
Izdevumi - kopā 23 334
Uzturēšanas izdevumi 23 334
Kārtējie izdevumi 23 334
13.00.00 05.700 Veselības aprūpe
Resursi izdevumu segšanai 403 097
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 403 097
Izdevumi - kopā 403 097
Uzturēšanas izdevumi 403 097
Subsīdijas un dotācijas 403 097
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 403 097
14.00.00 04.310 Latvijas Policijas akadēmija
Resursi izdevumu segšanai 1 857 132
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 654 972
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 202 160
Izdevumi - kopā 1 857 132
Uzturēšanas izdevumi 1 765 132
Kārtējie izdevumi 1 343 532
tai skaitā atalgojumi 573 209
Subsīdijas un dotācijas 421 600
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 421 600
Izdevumi kapitālieguldījumiem 92 000
kapitālie izdevumi 25 000
investīcijas 67 000
15.00.00 04.110 Pirmsskolas bērnu iestādes
Resursi izdevumu segšanai 116 674
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 674
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 000
Izdevumi - kopā 116 674
Uzturēšanas izdevumi 116 674
Kārtējie izdevumi 116 674
tai skaitā atalgojumi 54 255
16.00.00 03.010 Starptautiskā sadarbība
Resursi izdevumu segšanai 75 183
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 183
Izdevumi - kopā 75 183
Uzturēšanas izdevumi 75 183
Kārtējie izdevumi 75 183
tai skaitā atalgojumi 23 393
17.00.00 06.130 Pensiju nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 508 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 508 000
Izdevumi - kopā 508 000
Uzturēšanas izdevumi 508 000
Kārtējie izdevumi 13 350
Subsīdijas un dotācijas 494 650
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 494 650
19.00.00 08.010 Dotācija sportam
Resursi izdevumu segšanai 77 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 000
Izdevumi - kopā 77 000
Uzturēšanas izdevumi 77 000
Subsīdijas un dotācijas 77 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 77 000
20.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 19 480
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 480
Izdevumi - kopā 19 480
Uzturēšanas izdevumi 19 480
Subsīdijas un dotācijas 19 480
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 19 480
21.00.00 03.110 Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds
Resursi izdevumu segšanai 62 315
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 315
Izdevumi - kopā 62 315
Uzturēšanas izdevumi 62 315
Kārtējie izdevumi 62 315
tai skaitā atalgojumi 49 000
22.00.00 03.320 Sardzes pulks
Resursi izdevumu segšanai 2 038 197
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 033 697
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 500
Izdevumi - kopā 2 038 197
Uzturēšanas izdevumi 2 033 697
Kārtējie izdevumi 2 033 697
tai skaitā atalgojumi 658 333
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 500
kapitālie izdevumi 4 500
23.00.00 06.240 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs
Resursi izdevumu segšanai 99 740
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 99 740
Izdevumi - kopā 99 740
Uzturēšanas izdevumi 98 440
Kārtējie izdevumi 98 440
tai skaitā atalgojumi 28 363
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 300
kapitālie izdevumi 1 300
24.00.00 03.110 Valsts robežas izbūve
Resursi izdevumu segšanai 5 369 630
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 395 550
Ārvalstu finansu palīdzība 1 974 080
Izdevumi - kopā 5 369 630
Uzturēšanas izdevumi 172 850
Kārtējie izdevumi 172 850
tai skaitā atalgojumi 76 839
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 196 780
kapitālie izdevumi 447 000
investīcijas 4 749 780
25.00.00 03.110 Pabalstu izmaksa bēgļiem
Resursi izdevumu segšanai 5 100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 100
Izdevumi - kopā 5 100
Uzturēšanas izdevumi 5 100
Subsīdijas un dotācijas 5 100
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 5 100
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Resursi izdevumu segšanai 76 848 226
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 719 840
Dotācija īpašiem mērķiem 400 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 17 400 966
Ārvalstu finansu palīdzība 1 327 420
Izdevumi - kopā 76 848 226
Uzturēšanas izdevumi 71 672 045
Kārtējie izdevumi 55 931 451
tai skaitā atalgojumi 28 869 371
Subsīdijas un dotācijas 15 740 594
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 618 816
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 5 864 847
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 391 212
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 176 181
kapitālie izdevumi 1 549 181
investīcijas 3 627 000
01.00.00 Vispārējā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 2 259 575
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 256 175
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 400
Izdevumi - kopā 2 259 575
Uzturēšanas izdevumi 2 002 264
Kārtējie izdevumi 1 787 739
tai skaitā atalgojumi 349 836
Subsīdijas un dotācijas 214 525
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 214 525
Izdevumi kapitālieguldījumiem 257 311
kapitālie izdevumi 157 311
investīcijas 100 000
01.02.00 04.212 Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas
Resursi izdevumu segšanai 501 273
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 501 273
Izdevumi - kopā 501 273
Uzturēšanas izdevumi 398 273
Kārtējie izdevumi 398 273
tai skaitā atalgojumi 127 317
Izdevumi kapitālieguldījumiem 103 000
kapitālie izdevumi 3 000
investīcijas 100 000
01.03.00 04.214 Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas
Resursi izdevumu segšanai 737 780
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 734 380
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 400
Izdevumi - kopā 737 780
Uzturēšanas izdevumi 590 385
Kārtējie izdevumi 590 385
tai skaitā atalgojumi 187 189
Izdevumi kapitālieguldījumiem 147 395
kapitālie izdevumi 147 395
01.04.00 04.632 Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās
Resursi izdevumu segšanai 35 061
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 061
Izdevumi - kopā 35 061
Uzturēšanas izdevumi 28 145
Kārtējie izdevumi 28 145
tai skaitā atalgojumi 12 680
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 916
kapitālie izdevumi 6 916
01.05.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm
Resursi izdevumu segšanai 51 058
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 058
Izdevumi - kopā 51 058
Uzturēšanas izdevumi 51 058
Subsīdijas un dotācijas 51 058
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 51 058
01.09.00 04.620 Latgales programma
Resursi izdevumu segšanai 122 086
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 122 086
Izdevumi - kopā 122 086
Uzturēšanas izdevumi 122 086
Kārtējie izdevumi 122 086
01.10.00 04.632 Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 25 290
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 290
Izdevumi - kopā 25 290
Uzturēšanas izdevumi 25 290
Kārtējie izdevumi 25 290
tai skaitā atalgojumi 10 150
01.11.00 04.423 Interešu izglītības pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 45 435
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 435
Izdevumi - kopā 45 435
Uzturēšanas izdevumi 45 435
Kārtējie izdevumi 45 435
tai skaitā atalgojumi 12 500
01.13.00 04.211 Valsts ģimnāzijas
Resursi izdevumu segšanai 163 467
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 163 467
Izdevumi - kopā 163 467
Uzturēšanas izdevumi 163 467
Subsīdijas un dotācijas 163 467
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 163 467
01.14.00 04.600 Mācību literatūras iegāde
Resursi izdevumu segšanai 578 125
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 578 125
Izdevumi - kopā 578 125
Uzturēšanas izdevumi 578 125
Kārtējie izdevumi 578 125
02.00.00 04.000 Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 13 794 942
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 503 673
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 291 269
Izdevumi - kopā 13 794 942
Uzturēšanas izdevumi 13 334 892
Kārtējie izdevumi 10 395 357
tai skaitā atalgojumi 5 522 571
Subsīdijas un dotācijas 2 939 535
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 8 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 931 535
Izdevumi kapitālieguldījumiem 460 050
kapitālie izdevumi 312 050
investīcijas 148 000
02.01.00 04.632 Pārējie izglītības pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 92 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 000
Izdevumi - kopā 92 000
Uzturēšanas izdevumi 92 000
Kārtējie izdevumi 92 000
tai skaitā atalgojumi 22 066
02.02.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm
Resursi izdevumu segšanai 8 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 000
Izdevumi - kopā 8 000
Uzturēšanas izdevumi 8 000
Subsīdijas un dotācijas 8 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 8 000
02.03.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība
Resursi izdevumu segšanai 73 243
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 083
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 160
Izdevumi - kopā 73 243
Uzturēšanas izdevumi 72 243
Kārtējie izdevumi 72 243
tai skaitā atalgojumi 40 433
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
kapitālie izdevumi 1 000
02.04.00 04.220 Profesionālās izglītības mācību iestādes
Resursi izdevumu segšanai 13 621 699
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 335 590
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 286 109
Izdevumi - kopā 13 621 699
Uzturēšanas izdevumi 13 162 649
Kārtējie izdevumi 10 231 114
tai skaitā atalgojumi 5 460 072
Subsīdijas un dotācijas 2 931 535
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 931 535
Izdevumi kapitālieguldījumiem 459 050
kapitālie izdevumi 311 050
investīcijas 148 000
03.00.00 04.000 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 30 014 215
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 201 415
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 322 380
Ārvalstu finansu palīdzība 490 420
Izdevumi - kopā 30 014 215
Uzturēšanas izdevumi 28 532 775
Kārtējie izdevumi 24 119 627
tai skaitā atalgojumi 13 164 619
Subsīdijas un dotācijas 4 413 148
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 50 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 667 202
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 481 440
kapitālie izdevumi 897 440
investīcijas 584 000
03.01.00 04.310 Augstskolas
Resursi izdevumu segšanai 28 093 349
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 770 969
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 13 322 380
Izdevumi - kopā 28 093 349
Uzturēšanas izdevumi 26 611 909
Kārtējie izdevumi 23 939 207
tai skaitā atalgojumi 13 164 619
Subsīdijas un dotācijas 2 672 702
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 667 202
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 481 440
kapitālie izdevumi 897 440
investīcijas 584 000
03.03.00 04.641 Dotācija privātajām mācību iestādēm
Resursi izdevumu segšanai 508 817
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 198 817
Ārvalstu finansu palīdzība 310 000
Izdevumi - kopā 508 817
Uzturēšanas izdevumi 508 817
Subsīdijas un dotācijas 508 817
03.05.00 04.640 Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai
Resursi izdevumu segšanai 27 049
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 049
Izdevumi - kopā 27 049
Uzturēšanas izdevumi 27 049
Subsīdijas un dotācijas 27 049
03.06.00 04.650 Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai
Resursi izdevumu segšanai 1 154 580
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 154 580
Izdevumi - kopā 1 154 580
Uzturēšanas izdevumi 1 154 580
Subsīdijas un dotācijas 1 154 580
03.07.00 04.000 Līdzdalība programmā TEMPUS
Resursi izdevumu segšanai 180 420
Ārvalstu finansu palīdzība 180 420
Izdevumi - kopā 180 420
Uzturēšanas izdevumi 180 420
Kārtējie izdevumi 180 420
03.08.00 04.641 Dotācija Vidzemes augstskolai
Resursi izdevumu segšanai 50 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
Izdevumi - kopā 50 000
Uzturēšanas izdevumi 50 000
Subsīdijas un dotācijas 50 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 50 000
04.00.00 04.000 Pirmsskolas izglītība
Resursi izdevumu segšanai 37 476
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 476
Izdevumi - kopā 37 476
Uzturēšanas izdevumi 37 476
Kārtējie izdevumi 37 476
tai skaitā atalgojumi 13 938
04.02.00 04.632 Metodiskais darbs
Resursi izdevumu segšanai 37 476
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 476
Izdevumi - kopā 37 476
Uzturēšanas izdevumi 37 476
Kārtējie izdevumi 37 476
tai skaitā atalgojumi 13 938
05.00.00 Zinātne
Resursi izdevumu segšanai 9 704 255
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 991 255
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 527 000
Ārvalstu finansu palīdzība 186 000
Izdevumi - kopā 9 704 255
Uzturēšanas izdevumi 9 627 255
Kārtējie izdevumi 4 934 686
tai skaitā atalgojumi 1 335 000
Subsīdijas un dotācijas 4 692 569
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 420 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 77 000
investīcijas 77 000
05.01.00 01.310 Zinātniskās darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 7 638 054
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 161 054
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 477 000
Izdevumi - kopā 7 638 054
Uzturēšanas izdevumi 7 561 054
Kārtējie izdevumi 3 474 485
tai skaitā atalgojumi 1 335 000
Subsīdijas un dotācijas 4 086 569
Izdevumi kapitālieguldījumiem 77 000
investīcijas 77 000
05.05.00 01.320 Tirgus pieprasītie pētījumi
Resursi izdevumu segšanai 905 630
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 855 630
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
Izdevumi - kopā 905 630
Uzturēšanas izdevumi 905 630
Kārtējie izdevumi 905 630
05.06.00 01.330 Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi
Resursi izdevumu segšanai 554 571
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 554 571
Izdevumi - kopā 554 571
Uzturēšanas izdevumi 554 571
Kārtējie izdevumi 554 571
05.08.00 01.133 Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā
Resursi izdevumu segšanai 606 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420 000
Ārvalstu finansu palīdzība 186 000
Izdevumi - kopā 606 000
Uzturēšanas izdevumi 606 000
Subsīdijas un dotācijas 606 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 420 000
06.00.00 04.000 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 593 409
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 483 873
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 109 536
Izdevumi - kopā 1 593 409
Uzturēšanas izdevumi 1 507 429
Kārtējie izdevumi 1 507 429
tai skaitā atalgojumi 774 982
Izdevumi kapitālieguldījumiem 85 980
kapitālie izdevumi 17 980
investīcijas 68 000
06.01.00 04.010 Pedagogu izglītības atbalsta centrs
Resursi izdevumu segšanai 98 643
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 643
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 000
Izdevumi - kopā 98 643
Uzturēšanas izdevumi 95 563
Kārtējie izdevumi 95 563
tai skaitā atalgojumi 53 450
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 080
kapitālie izdevumi 3 080
06.02.00 04.010 Izglītības valsts inspekcija
Resursi izdevumu segšanai 184 462
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 184 462
Izdevumi - kopā 184 462
Uzturēšanas izdevumi 184 462
Kārtējie izdevumi 184 462
tai skaitā atalgojumi 108 306
06.03.00 04.010 Izglītības satura un eksaminācijas centrs
Resursi izdevumu segšanai 127 702
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 127 702
Izdevumi - kopā 127 702
Uzturēšanas izdevumi 124 302
Kārtējie izdevumi 124 302
tai skaitā atalgojumi 80 085
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 400
kapitālie izdevumi 3 400
06.04.00 04.010 Profesionālās izglītības centrs
Resursi izdevumu segšanai 75 344
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 344
Izdevumi - kopā 75 344
Uzturēšanas izdevumi 75 344
Kārtējie izdevumi 75 344
tai skaitā atalgojumi 40 945
06.05.00 04.410 Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs
Resursi izdevumu segšanai 108 905
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 108 905
Izdevumi - kopā 108 905
Uzturēšanas izdevumi 106 905
Kārtējie izdevumi 106 905
tai skaitā atalgojumi 38 137
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
kapitālie izdevumi 2 000
06.06.00 04.510 Centralizētā grāmatvedība
Resursi izdevumu segšanai 37 758
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 758
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 000
Izdevumi - kopā 37 758
Uzturēšanas izdevumi 35 758
Kārtējie izdevumi 35 758
tai skaitā atalgojumi 15 160
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
kapitālie izdevumi 2 000
06.07.00 04.632 Integrācija Eiropā
Resursi izdevumu segšanai 58 667
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 667
Izdevumi - kopā 58 667
Uzturēšanas izdevumi 58 667
Kārtējie izdevumi 58 667
tai skaitā atalgojumi 9 338
06.08.00 04.010 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 881 273
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 780 737
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 536
Izdevumi - kopā 881 273
Uzturēšanas izdevumi 805 773
Kārtējie izdevumi 805 773
tai skaitā atalgojumi 410 111
Izdevumi kapitālieguldījumiem 75 500
kapitālie izdevumi 7 500
investīcijas 68 000
06.12.00 04.010 Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem
Resursi izdevumu segšanai 5 655
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 655
Izdevumi - kopā 5 655
Uzturēšanas izdevumi 5 655
Kārtējie izdevumi 5 655
tai skaitā atalgojumi 4 450
06.13.00 04.010 Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Resursi izdevumu segšanai 15 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 000
Izdevumi - kopā 15 000
Uzturēšanas izdevumi 15 000
Kārtējie izdevumi 15 000
tai skaitā atalgojumi 15 000
07.00.00 Papildizglītība un jaunatnes lietas
Resursi izdevumu segšanai 1 066 284
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 044 336
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 21 948
Izdevumi - kopā 1 066 284
Uzturēšanas izdevumi 1 043 784
Kārtējie izdevumi 757 674
tai skaitā atalgojumi 249 268
Subsīdijas un dotācijas 286 110
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 20 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 266 110
Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 500
kapitālie izdevumi 22 500
07.01.00 04.410 Kursu pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 103 729
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 103 729
Izdevumi - kopā 103 729
Uzturēšanas izdevumi 103 729
Kārtējie izdevumi 103 729
tai skaitā atalgojumi 47 450
07.02.00 04.410 Skolotāju tālākizglītības fonds
Resursi izdevumu segšanai 267 210
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 267 210
Izdevumi - kopā 267 210
Uzturēšanas izdevumi 267 210
Kārtējie izdevumi 1 100
Subsīdijas un dotācijas 266 110
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 266 110
07.03.00 04.423 Interešu izglītības iestādes
Resursi izdevumu segšanai 62 848
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 900
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 21 948
Izdevumi - kopā 62 848
Uzturēšanas izdevumi 62 848
Kārtējie izdevumi 62 848
tai skaitā atalgojumi 24 887
07.04.00 04.423 Interešu izglītības pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 78 306
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 306
Izdevumi - kopā 78 306
Uzturēšanas izdevumi 78 306
Kārtējie izdevumi 78 306
tai skaitā atalgojumi 18 362
07.05.00 04.631 Metodiskās iestādes
Resursi izdevumu segšanai 134 932
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 932
Izdevumi - kopā 134 932
Uzturēšanas izdevumi 131 932
Kārtējie izdevumi 131 932
tai skaitā atalgojumi 67 662
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
kapitālie izdevumi 3 000
07.06.00 04.632 Pārējie izglītības pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 22 021
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 021
Izdevumi - kopā 22 021
Uzturēšanas izdevumi 22 021
Kārtējie izdevumi 22 021
tai skaitā atalgojumi 4 381
07.07.00 04.642 Dotācija laikrakstiem
Resursi izdevumu segšanai 20 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 000
Izdevumi - kopā 20 000
Uzturēšanas izdevumi 20 000
Subsīdijas un dotācijas 20 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 20 000
07.08.00 04.632 Atestācijas organizācija
Resursi izdevumu segšanai 28 138
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 138
Izdevumi - kopā 28 138
Uzturēšanas izdevumi 28 138
Kārtējie izdevumi 28 138
tai skaitā atalgojumi 11 700
07.09.00 04.632 Jaunatnes politikas valsts programma
Resursi izdevumu segšanai 349 100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 349 100
Izdevumi - kopā 349 100
Uzturēšanas izdevumi 329 600
Kārtējie izdevumi 329 600
tai skaitā atalgojumi 74 826
Izdevumi kapitālieguldījumiem 19 500
kapitālie izdevumi 19 500
09.00.00 Sports
Resursi izdevumu segšanai 4 676 109
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 676
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 125 433
Izdevumi - kopā 4 676 109
Uzturēšanas izdevumi 4 547 509
Kārtējie izdevumi 2 319 514
tai skaitā atalgojumi 817 806
Subsīdijas un dotācijas 2 227 995
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 325 291
Izdevumi kapitālieguldījumiem 128 600
kapitālie izdevumi 128 600
09.01.00 08.010 Sporta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 107 555
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 021
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 28 534
Izdevumi - kopā 107 555
Uzturēšanas izdevumi 105 555
Kārtējie izdevumi 105 555
tai skaitā atalgojumi 51 327
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
kapitālie izdevumi 2 000
09.02.00 08.110 Sportistu sagatavošanas centri
Resursi izdevumu segšanai 337 390
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 337 390
Izdevumi - kopā 337 390
Uzturēšanas izdevumi 335 390
Kārtējie izdevumi 310 099
tai skaitā atalgojumi 116 595
Subsīdijas un dotācijas 25 291
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 25 291
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
kapitālie izdevumi 2 000
09.03.00 04.422 Nacionālās sporta skolas
Resursi izdevumu segšanai 487 761
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420 962
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 66 799
Izdevumi - kopā 487 761
Uzturēšanas izdevumi 484 861
Kārtējie izdevumi 484 861
tai skaitā atalgojumi 250 159
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 900
kapitālie izdevumi 2 900
09.04.00 08.130 Sporta būves
Resursi izdevumu segšanai 352 704
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 704
Izdevumi - kopā 352 704
Uzturēšanas izdevumi 352 704
Subsīdijas un dotācijas 352 704
09.05.00 08.120 Nacionālās sporta federācijas
Resursi izdevumu segšanai 277 412
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 277 412
Izdevumi - kopā 277 412
Uzturēšanas izdevumi 277 412
Kārtējie izdevumi 277 412
tai skaitā atalgojumi 99 380
09.06.00 08.140 Centralizētā grāmatvedība
Resursi izdevumu segšanai 7 467
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 467
Izdevumi - kopā 7 467
Uzturēšanas izdevumi 7 467
Kārtējie izdevumi 7 467
tai skaitā atalgojumi 5 733
09.07.00 08.120 Sporta pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 429 937
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 429 937
Izdevumi - kopā 429 937
Uzturēšanas izdevumi 419 937
Kārtējie izdevumi 419 937
tai skaitā atalgojumi 33 680
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
kapitālie izdevumi 10 000
09.08.00 08.120 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā
Resursi izdevumu segšanai 300 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000
Izdevumi - kopā 300 000
Uzturēšanas izdevumi 300 000
Subsīdijas un dotācijas 300 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 300 000
09.09.00 08.150 Jaunatnes sporta programma
Resursi izdevumu segšanai 85 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 85 000
Izdevumi - kopā 85 000
Uzturēšanas izdevumi 35 000
Kārtējie izdevumi 35 000
tai skaitā atalgojumi 5 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
kapitālie izdevumi 50 000
09.10.00 04.212 Murjāņu sporta ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai 575 059
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 558 059
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 17 000
Izdevumi - kopā 575 059
Uzturēšanas izdevumi 517 359
Kārtējie izdevumi 517 359
tai skaitā atalgojumi 184 636
Izdevumi kapitālieguldījumiem 57 700
kapitālie izdevumi 57 700
09.11.00 04.423 Latvijas jaunatnes sporta centrs
Resursi izdevumu segšanai 141 740
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 129 940
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 800
Izdevumi - kopā 141 740
Uzturēšanas izdevumi 137 740
Kārtējie izdevumi 137 740
tai skaitā atalgojumi 59 064
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
kapitālie izdevumi 4 000
09.12.00 08.220 Latvijas sporta muzejs
Resursi izdevumu segšanai 24 084
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 784
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 300
Izdevumi - kopā 24 084
Uzturēšanas izdevumi 24 084
Kārtējie izdevumi 24 084
tai skaitā atalgojumi 12 232
09.13.00 08.100 Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam
Resursi izdevumu segšanai 1 550 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 550 000
Izdevumi - kopā 1 550 000
Uzturēšanas izdevumi 1 550 000
Subsīdijas un dotācijas 1 550 000
11.00.00 04.320 Augstākās izglītības padome
Resursi izdevumu segšanai 61 386
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 386
Izdevumi - kopā 61 386
Uzturēšanas izdevumi 61 386
Kārtējie izdevumi 61 386
tai skaitā atalgojumi 25 824
13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām
Resursi izdevumu segšanai 1 691 666
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 195 666
Ārvalstu finansu palīdzība 496 000
Izdevumi - kopā 1 691 666
Uzturēšanas izdevumi 1 690 866
Kārtējie izdevumi 725 154
tai skaitā atalgojumi 21 292
Subsīdijas un dotācijas 965 712
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 965 712
Izdevumi kapitālieguldījumiem 800
kapitālie izdevumi 800
13.01.00 04.630 Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde
Resursi izdevumu segšanai 58 464
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 464
Izdevumi - kopā 58 464
Uzturēšanas izdevumi 58 464
Kārtējie izdevumi 58 464
tai skaitā atalgojumi 5 950
13.02.00 01.132 Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 44 800
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 800
Izdevumi - kopā 44 800
Uzturēšanas izdevumi 44 000
Kārtējie izdevumi 44 000
tai skaitā atalgojumi 15 342
Izdevumi kapitālieguldījumiem 800
kapitālie izdevumi 800
13.03.00 04.632 Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"
Resursi izdevumu segšanai 1 588 402
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 092 402
Ārvalstu finansu palīdzība 496 000
Izdevumi - kopā 1 588 402
Uzturēšanas izdevumi 1 588 402
Kārtējie izdevumi 622 690
Subsīdijas un dotācijas 965 712
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 965 712
14.00.00 04.632 Izglītības sistēmas informatizācija
Resursi izdevumu segšanai 2 458 878
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 458 878
Izdevumi - kopā 2 458 878
Uzturēšanas izdevumi 458 878
Kārtējie izdevumi 458 878
tai skaitā atalgojumi 2 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000 000
investīcijas 2 000 000
15.00.00 04.520 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi
Resursi izdevumu segšanai 3 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000
Izdevumi - kopā 3 000
Uzturēšanas izdevumi 3 000
Kārtējie izdevumi 3 000
17.00.00 04.632 Bērnu tiesību aizsardzības valsts programma
Resursi izdevumu segšanai 120 090
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 090
Izdevumi - kopā 120 090
Uzturēšanas izdevumi 117 590
Kārtējie izdevumi 117 590
tai skaitā atalgojumi 30 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
kapitālie izdevumi 2 500
18.00.00 Vispārējās izglītības saturs
Resursi izdevumu segšanai 320 941
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 941
Izdevumi - kopā 320 941
Uzturēšanas izdevumi 310 941
Kārtējie izdevumi 310 941
tai skaitā atalgojumi 77 455
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
kapitālie izdevumi 10 000
18.01.00 04.632 Izglītības satura reforma
Resursi izdevumu segšanai 56 008
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 008
Izdevumi - kopā 56 008
Uzturēšanas izdevumi 56 008
Kārtējie izdevumi 56 008
tai skaitā atalgojumi 22 955
18.02.00 04.632 Izglītības kvalitātes kontrole
Resursi izdevumu segšanai 169 951
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 951
Izdevumi - kopā 169 951
Uzturēšanas izdevumi 159 951
Kārtējie izdevumi 159 951
tai skaitā atalgojumi 54 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
kapitālie izdevumi 10 000
18.03.00 04.632 Mācību literatūras izdošana
Resursi izdevumu segšanai 94 982
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 982
Izdevumi - kopā 94 982
Uzturēšanas izdevumi 94 982
Kārtējie izdevumi 94 982
19.00.00 04.099 Investīcijas izglītībai infrastruktūras attīstībai
Resursi izdevumu segšanai 650 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 250 000
Dotācija īpašiem mērķiem 400 000
Izdevumi - kopā 650 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 650 000
investīcijas 650 000
20.00.00 04.000 Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai
Resursi izdevumu segšanai 155 000
Ārvalstu finansu palīdzība 155 000
Izdevumi - kopā 155 000
Uzturēšanas izdevumi 155 000
Kārtējie izdevumi 155 000
21.00.00 04.000 Pedagogu darba samaksas reforma
Resursi izdevumu segšanai 8 240 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 240 000
Izdevumi - kopā 8 240 000
Uzturēšanas izdevumi 8 240 000
Kārtējie izdevumi 8 240 000
tai skaitā atalgojumi 6 484 780
22.00.00 04.000 Dotācija Latvijas Ārpolitikas institūtam
Resursi izdevumu segšanai 1 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000
Izdevumi - kopā 1 000
Uzturēšanas izdevumi 1 000
Subsīdijas un dotācijas 1 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 1 000
16. Zemkopības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 71 481 894
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 020 398
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 808 819
Ārvalstu finansu palīdzība 15 652 677
Izdevumi - kopā 71 481 894
Uzturēšanas izdevumi 66 762 744
Kārtējie izdevumi 33 144 935
tai skaitā atalgojumi 15 498 161
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 32 041
Subsīdijas un dotācijas 33 585 768
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 117 552
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 242 510
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 719 150
kapitālie izdevumi 2 871 150
investīcijas 1 848 000
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 250 000
01.00.00 10.160 Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai
Resursi izdevumu segšanai 31 408 386
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 580 216
Ārvalstu finansu palīdzība 13 828 170
Izdevumi - kopā 31 408 386
Uzturēšanas izdevumi 31 125 976
Subsīdijas un dotācijas 31 125 976
Izdevumi kapitālieguldījumiem 282 410
kapitālie izdevumi 282 410
02.00.00 10.000 Lauksaimniecība
Resursi izdevumu segšanai 5 751 531
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 353 387
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 976 344
Ārvalstu finansu palīdzība 421 800
Izdevumi - kopā 5 751 531
Uzturēšanas izdevumi 4 872 789
Kārtējie izdevumi 4 851 789
tai skaitā atalgojumi 2 244 932
Subsīdijas un dotācijas 21 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 878 742
kapitālie izdevumi 353 742
investīcijas 525 000
02.01.00 10.130 Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai
Resursi izdevumu segšanai 1 384 570
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 381 030
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 540
Izdevumi - kopā 1 384 570
Uzturēšanas izdevumi 1 020 570
Kārtējie izdevumi 1 020 570
tai skaitā atalgojumi 347 071
Izdevumi kapitālieguldījumiem 364 000
kapitālie izdevumi 14 000
investīcijas 350 000
02.03.00 10.110 Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti
Resursi izdevumu segšanai 4 142 664
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 748 060
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 972 804
Ārvalstu finansu palīdzība 421 800
Izdevumi - kopā 4 142 664
Uzturēšanas izdevumi 3 760 922
Kārtējie izdevumi 3 760 922
tai skaitā atalgojumi 1 877 965
Izdevumi kapitālieguldījumiem 381 742
kapitālie izdevumi 336 742
investīcijas 45 000
02.04.00 10.110 Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra
Resursi izdevumu segšanai 34 297
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 297
Izdevumi - kopā 34 297
Uzturēšanas izdevumi 34 297
Kārtējie izdevumi 34 297
tai skaitā atalgojumi 19 896
02.06.00 10.400 Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes
Resursi izdevumu segšanai 55 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 000
Izdevumi - kopā 55 000
Uzturēšanas izdevumi 55 000
Kārtējie izdevumi 36 000
Subsīdijas un dotācijas 19 000
02.08.00 10.170 Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi
Resursi izdevumu segšanai 3 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000
Izdevumi - kopā 3 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000
kapitālie izdevumi 3 000
02.09.00 10.140 Ilgtermiņa kredītu dzēšana
Resursi izdevumu segšanai 2 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000
Izdevumi - kopā 2 000
Uzturēšanas izdevumi 2 000
Subsīdijas un dotācijas 2 000
02.11.00 10.099 Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība
Resursi izdevumu segšanai 130 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 000
Izdevumi - kopā 130 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 130 000
investīcijas 130 000
03.00.00 10.110 Sanitārā robežinspekcija
Resursi izdevumu segšanai 1 127 171
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 691 371
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 380 000
Ārvalstu finansu palīdzība 55 800
Izdevumi - kopā 1 127 171
Uzturēšanas izdevumi 984 371
Kārtējie izdevumi 984 371
tai skaitā atalgojumi 623 450
Izdevumi kapitālieguldījumiem 142 800
kapitālie izdevumi 142 800
04.00.00 10.110 Veterinārmedicīna
Resursi izdevumu segšanai 5 262 240
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 631 056
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 371 784
Ārvalstu finansu palīdzība 1 259 400
Izdevumi - kopā 5 262 240
Uzturēšanas izdevumi 3 632 170
Kārtējie izdevumi 3 626 743
tai skaitā atalgojumi 1 320 513
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 5 427
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 630 070
kapitālie izdevumi 1 205 070
investīcijas 425 000
04.01.00 10.110 Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 2 926 740
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 613 956
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 312 784
Izdevumi - kopā 2 926 740
Uzturēšanas izdevumi 2 773 070
Kārtējie izdevumi 2 767 643
tai skaitā atalgojumi 1 320 513
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 5 427
Izdevumi kapitālieguldījumiem 153 670
kapitālie izdevumi 153 670
04.02.00 10.130 Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana
Resursi izdevumu segšanai 347 600
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 347 600
Izdevumi - kopā 347 600
Uzturēšanas izdevumi 347 600
Kārtējie izdevumi 347 600
04.03.00 10.110 Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 50 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000
Izdevumi - kopā 50 000
Uzturēšanas izdevumi 34 000
Kārtējie izdevumi 34 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 000
kapitālie izdevumi 16 000
04.04.00 10.099 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma
Resursi izdevumu segšanai 1 937 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 619 500
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 59 000
Ārvalstu finansu palīdzība 1 259 400
Izdevumi - kopā 1 937 900
Uzturēšanas izdevumi 477 500
Kārtējie izdevumi 477 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 460 400
kapitālie izdevumi 1 035 400
investīcijas 425 000
05.00.00 10.130 Zivsaimniecība un zvejniecība
Resursi izdevumu segšanai 278 921
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 278 921
Izdevumi - kopā 278 921
Uzturēšanas izdevumi 171 921
Kārtējie izdevumi 171 921
tai skaitā atalgojumi 135 275
Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 000
investīcijas 107 000
05.01.00 10.130 Zivju resursu atražošana
Resursi izdevumu segšanai 262 882
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 262 882
Izdevumi - kopā 262 882
Uzturēšanas izdevumi 155 882
Kārtējie izdevumi 155 882
tai skaitā atalgojumi 122 655
Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 000
investīcijas 107 000
05.02.00 10.130 Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos
Resursi izdevumu segšanai 16 039
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 039
Izdevumi - kopā 16 039
Uzturēšanas izdevumi 16 039
Kārtējie izdevumi 16 039
tai skaitā atalgojumi 12 620
06.00.00 10.010 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 863 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 748 825
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 114 177
Izdevumi - kopā 1 863 002
Uzturēšanas izdevumi 1 716 502
Kārtējie izdevumi 1 716 502
tai skaitā atalgojumi 784 331
Izdevumi kapitālieguldījumiem 146 500
kapitālie izdevumi 126 500
investīcijas 20 000
06.01.00 10.010 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 1 647 089
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 631 088
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 16 001
Izdevumi - kopā 1 647 089
Uzturēšanas izdevumi 1 522 589
Kārtējie izdevumi 1 522 589
tai skaitā atalgojumi 704 037
Izdevumi kapitālieguldījumiem 124 500
kapitālie izdevumi 124 500
06.02.00 10.010 Valsts zivsaimniecības pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 215 913
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 737
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 98 176
Izdevumi - kopā 215 913
Uzturēšanas izdevumi 193 913
Kārtējie izdevumi 193 913
tai skaitā atalgojumi 80 294
Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 000
kapitālie izdevumi 2 000
investīcijas 20 000
07.00.00 04.000 Izglītība
Resursi izdevumu segšanai 17 009 519
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 764 185
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 245 334
Izdevumi - kopā 17 009 519
Uzturēšanas izdevumi 15 907 541
Kārtējie izdevumi 13 684 645
tai skaitā atalgojumi 5 775 659
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 26 614
Subsīdijas un dotācijas 2 196 282
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 117 552
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 101 978
kapitālie izdevumi 509 978
investīcijas 592 000
07.01.00 04.200 Vispārējā un profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 11 666 478
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 805 910
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 860 568
Izdevumi - kopā 11 666 478
Uzturēšanas izdevumi 11 248 500
Kārtējie izdevumi 9 635 214
tai skaitā atalgojumi 4 050 841
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 26 614
Subsīdijas un dotācijas 1 586 672
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 1 586 672
Izdevumi kapitālieguldījumiem 417 978
kapitālie izdevumi 224 978
investīcijas 193 000
07.02.00 04.300 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 4 893 057
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 508 291
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 384 766
Izdevumi - kopā 4 893 057
Uzturēšanas izdevumi 4 209 057
Kārtējie izdevumi 3 599 447
tai skaitā atalgojumi 1 724 818
Subsīdijas un dotācijas 609 610
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 530 880
Izdevumi kapitālieguldījumiem 684 000
kapitālie izdevumi 285 000
investīcijas 399 000
07.03.00 04.600 Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 449 984
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 449 984
Izdevumi - kopā 449 984
Uzturēšanas izdevumi 449 984
Kārtējie izdevumi 449 984
08.00.00 08.200 Kultūra
Resursi izdevumu segšanai 53 631
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 451
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 180
Izdevumi - kopā 53 631
Uzturēšanas izdevumi 52 731
Kārtējie izdevumi 52 731
tai skaitā atalgojumi 32 125
Izdevumi kapitālieguldījumiem 900
kapitālie izdevumi 900
09.00.00 10.400 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi
Resursi izdevumu segšanai 128 512
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 128 512
Izdevumi - kopā 128 512
Uzturēšanas izdevumi 128 512
Kārtējie izdevumi 128 512
10.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 242 510
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 510
Izdevumi - kopā 242 510
Uzturēšanas izdevumi 242 510
Subsīdijas un dotācijas 242 510
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 242 510
13.00.00 10.210 Gaujas nacionālais parks
Resursi izdevumu segšanai 445 176
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 163 176
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 282 000
Izdevumi - kopā 445 176
Uzturēšanas izdevumi 394 426
Kārtējie izdevumi 394 426
tai skaitā atalgojumi 214 436
Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 750
kapitālie izdevumi 39 750
investīcijas 11 000
14.00.00 10.210 Valsts meža dienests
Resursi izdevumu segšanai 7 911 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 385 788
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 438 000
Ārvalstu finansu palīdzība 87 507
Izdevumi - kopā 7 911 295
Uzturēšanas izdevumi 7 533 295
Kārtējie izdevumi 7 533 295
tai skaitā atalgojumi 4 367 440
Izdevumi kapitālieguldījumiem 378 000
kapitālie izdevumi 210 000
investīcijas 168 000
17. Satiksmes ministrija
Resursi izdevumu segšanai 13 889 364
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 667 364
Ārvalstu finansu palīdzība 222 000
Izdevumi - kopā 13 889 364
Uzturēšanas izdevumi 6 909 764
Kārtējie izdevumi 1 129 261
tai skaitā atalgojumi 566 631
Subsīdijas un dotācijas 5 780 503
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 2 500 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 3 204 923
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 75 580
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 979 600
kapitālie izdevumi 4 517 600
investīcijas 2 462 000
01.00.00 12.810 Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām
Resursi izdevumu segšanai 3 204 923
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 204 923
Izdevumi - kopā 3 204 923
Uzturēšanas izdevumi 3 204 923
Subsīdijas un dotācijas 3 204 923
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 3 204 923
01.01.00 12.810 Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām
Resursi izdevumu segšanai 2 911 930
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 911 930
Izdevumi - kopā 2 911 930
Uzturēšanas izdevumi 2 911 930
Subsīdijas un dotācijas 2 911 930
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 2 911 930
01.02.00 12.810 Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai
Resursi izdevumu segšanai 292 993
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 292 993
Izdevumi - kopā 292 993
Uzturēšanas izdevumi 292 993
Subsīdijas un dotācijas 292 993
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 292 993
02.00.00 12.700 Sakari
Resursi izdevumu segšanai 30 392
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 392
Izdevumi - kopā 30 392
Uzturēšanas izdevumi 30 392
Kārtējie izdevumi 30 392
tai skaitā atalgojumi 12 164
02.01.00 12.700 Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana
Resursi izdevumu segšanai 30 392
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 392
Izdevumi - kopā 30 392
Uzturēšanas izdevumi 30 392
Kārtējie izdevumi 30 392
tai skaitā atalgojumi 12 164
03.00.00 12.010 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 396 056
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 396 056
Izdevumi - kopā 1 396 056
Uzturēšanas izdevumi 874 256
Kārtējie izdevumi 874 256
tai skaitā atalgojumi 445 120
Izdevumi kapitālieguldījumiem 521 800
kapitālie izdevumi 31 800
investīcijas 490 000
04.00.00 12.300 Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem
Resursi izdevumu segšanai 300 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000
Izdevumi - kopā 300 000
Uzturēšanas izdevumi 300 000
Subsīdijas un dotācijas 300 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 300 000
06.00.00 12.099 Autoceļi
Resursi izdevumu segšanai 750 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 750 000
Izdevumi - kopā 750 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 750 000
investīcijas 750 000
08.00.00 08.220 Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs"
Resursi izdevumu segšanai 3 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 700
Izdevumi - kopā 3 700
Uzturēšanas izdevumi 3 700
Kārtējie izdevumi 3 700
09.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 75 580
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 580
Izdevumi - kopā 75 580
Uzturēšanas izdevumi 75 580
Subsīdijas un dotācijas 75 580
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 75 580
10.00.00 12.100 Latvijas lauku autoceļu sakārtošana un attīstība
Resursi izdevumu segšanai 4 457 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 457 000
Izdevumi - kopā 4 457 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 457 000
kapitālie izdevumi 4 457 000
11.00.00 12.300 Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 129 572
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 129 572
Izdevumi - kopā 129 572
Uzturēšanas izdevumi 119 572
Kārtējie izdevumi 119 572
tai skaitā atalgojumi 59 116
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
kapitālie izdevumi 10 000
12.00.00 12.300 Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 120 141
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 141
Izdevumi - kopā 120 141
Uzturēšanas izdevumi 101 341
Kārtējie izdevumi 101 341
tai skaitā atalgojumi 50 231
Izdevumi kapitālieguldījumiem 18 800
kapitālie izdevumi 18 800
13.00.00 12.200 Latvijas Jūras administrācijai - valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 3 422 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 200 000
Ārvalstu finansu palīdzība 222 000
Izdevumi - kopā 3 422 000
Uzturēšanas izdevumi 2 200 000
Subsīdijas un dotācijas 2 200 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 2 200 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 222 000
investīcijas 1 222 000
18. Labklājības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 157 533 223
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 151 450 384
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 478 659
Ārvalstu finansu palīdzība 1 604 180
Izdevumi - kopā 157 533 223
Uzturēšanas izdevumi 153 188 509
Kārtējie izdevumi 28 490 036
tai skaitā atalgojumi 11 948 847
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 11 956
Subsīdijas un dotācijas 124 686 517
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 8 905 044
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 57 574 356
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 514 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 344 714
kapitālie izdevumi 1 657 714
investīcijas 2 687 000
01.00.00 05.010 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 372 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 365 640
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 260
Izdevumi - kopā 1 372 900
Uzturēšanas izdevumi 1 322 900
Kārtējie izdevumi 1 310 944
tai skaitā atalgojumi 644 090
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 11 956
Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
kapitālie izdevumi 50 000
01.01.00 05.010 Labklājības lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 1 372 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 365 640
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 260
Izdevumi - kopā 1 372 900
Uzturēšanas izdevumi 1 322 900
Kārtējie izdevumi 1 310 944
tai skaitā atalgojumi 644 090
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 11 956
Izdevumi kapitālieguldījumiem 50 000
kapitālie izdevumi 50 000
02.00.00 04.000 Izglītība
Resursi izdevumu segšanai 5 281 156
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 637 873
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 643 283
Izdevumi - kopā 5 281 156
Uzturēšanas izdevumi 5 142 918
Kārtējie izdevumi 4 583 829
tai skaitā atalgojumi 2 453 793
Subsīdijas un dotācijas 559 089
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 559 089
Izdevumi kapitālieguldījumiem 138 238
kapitālie izdevumi 138 238
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 1 720 766
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 626 898
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 93 868
Izdevumi - kopā 1 720 766
Uzturēšanas izdevumi 1 622 412
Kārtējie izdevumi 1 386 049
tai skaitā atalgojumi 677 966
Subsīdijas un dotācijas 236 363
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 236 363
Izdevumi kapitālieguldījumiem 98 354
kapitālie izdevumi 98 354
02.03.00 04.310 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 3 325 785
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 807 410
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 518 375
Izdevumi - kopā 3 325 785
Uzturēšanas izdevumi 3 293 201
Kārtējie izdevumi 2 970 475
tai skaitā atalgojumi 1 690 000
Subsīdijas un dotācijas 322 726
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 322 726
Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 584
kapitālie izdevumi 32 584
02.04.00 04.410 Papildizglītība
Resursi izdevumu segšanai 177 765
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 146 725
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 31 040
Izdevumi - kopā 177 765
Uzturēšanas izdevumi 170 465
Kārtējie izdevumi 170 465
tai skaitā atalgojumi 85 827
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 300
kapitālie izdevumi 7 300
02.07.00 04.310 Sociālo darbinieku sagatavošana
Resursi izdevumu segšanai 56 840
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 840
Izdevumi - kopā 56 840
Uzturēšanas izdevumi 56 840
Kārtējie izdevumi 56 840
03.00.00 05.000 Veselības aprūpe
Resursi izdevumu segšanai 57 886 839
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 694 191
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 192 648
Izdevumi - kopā 57 886 839
Uzturēšanas izdevumi 56 469 158
Kārtējie izdevumi 3 648 419
tai skaitā atalgojumi 800 970
Subsīdijas un dotācijas 52 820 739
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 605 811
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 417 681
kapitālie izdevumi 194 681
investīcijas 1 223 000
03.10.00 05.810 Katastrofu medicīnas programma
Resursi izdevumu segšanai 3 955 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 763 052
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 192 648
Izdevumi - kopā 3 955 700
Uzturēšanas izdevumi 3 700 019
Kārtējie izdevumi 3 648 419
tai skaitā atalgojumi 800 970
Subsīdijas un dotācijas 51 600
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 51 600
Izdevumi kapitālieguldījumiem 255 681
kapitālie izdevumi 194 681
investīcijas 61 000
03.17.00 05.816 Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam
Resursi izdevumu segšanai 53 376 928
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 376 928
Izdevumi - kopā 53 376 928
Uzturēšanas izdevumi 52 214 928
Subsīdijas un dotācijas 52 214 928
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 162 000
investīcijas 1 162 000
03.27.00 05.805 Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)
Resursi izdevumu segšanai 554 211
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 554 211
Izdevumi - kopā 554 211
Uzturēšanas izdevumi 554 211
Subsīdijas un dotācijas 554 211
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 554 211
04.00.00 06.000 Sociālā apdrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 3 588 189
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 588 189
Izdevumi - kopā 3 588 189
Uzturēšanas izdevumi 3 588 189
Subsīdijas un dotācijas 3 588 189
04.01.00 06.170 Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 3 588 189
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 588 189
Izdevumi - kopā 3 588 189
Uzturēšanas izdevumi 3 588 189
Subsīdijas un dotācijas 3 588 189
05.00.00 06.000 Sociālā palīdzība
Resursi izdevumu segšanai 74 739 099
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 73 413 939
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 325 160
Izdevumi - kopā 74 739 099
Uzturēšanas izdevumi 73 393 424
Kārtējie izdevumi 10 056 710
tai skaitā atalgojumi 4 329 554
Subsīdijas un dotācijas 63 336 714
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 4 431 447
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 57 015 267
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 345 675
kapitālie izdevumi 383 675
investīcijas 962 000
05.01.00 06.260 Sociālā un profesionālā rehabilitācija
Resursi izdevumu segšanai 3 860 764
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 857 184
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 580
Izdevumi - kopā 3 860 764
Uzturēšanas izdevumi 3 475 534
Kārtējie izdevumi 186 465
tai skaitā atalgojumi 89 200
Subsīdijas un dotācijas 3 289 069
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 3 276 854
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 12 215
Izdevumi kapitālieguldījumiem 385 230
kapitālie izdevumi 14 230
investīcijas 371 000
05.02.00 06.150 Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā
Resursi izdevumu segšanai 57 003 052
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57 003 052
Izdevumi - kopā 57 003 052
Uzturēšanas izdevumi 57 003 052
Subsīdijas un dotācijas 57 003 052
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 57 003 052
05.03.00 06.200 Aprūpe iestādēs
Resursi izdevumu segšanai 10 996 222
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 692 342
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 303 880
Izdevumi - kopā 10 996 222
Uzturēšanas izdevumi 10 123 627
Kārtējie izdevumi 9 200 029
tai skaitā atalgojumi 3 873 658
Subsīdijas un dotācijas 923 598
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 923 598
Izdevumi kapitālieguldījumiem 872 595
kapitālie izdevumi 341 595
investīcijas 531 000
05.04.00 06.270 Sociālās palīdzības administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 2 648 066
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 630 366
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 17 700
Izdevumi - kopā 2 648 066
Uzturēšanas izdevumi 2 560 216
Kārtējie izdevumi 670 216
tai skaitā atalgojumi 366 696
Subsīdijas un dotācijas 1 890 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 87 850
kapitālie izdevumi 27 850
investīcijas 60 000
05.09.00 06.260 Redzes un dzirdes invalīdu rehabilitācijas programma
Resursi izdevumu segšanai 58 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 000
Izdevumi - kopā 58 000
Uzturēšanas izdevumi 58 000
Subsīdijas un dotācijas 58 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 58 000
05.12.00 06.260 Dotācija Latvijas Nedzirdīgo biedrības laikrakstam "Kopsolī"
Resursi izdevumu segšanai 7 167
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 167
Izdevumi - kopā 7 167
Uzturēšanas izdevumi 7 167
Subsīdijas un dotācijas 7 167
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 7 167
05.13.00 06.260 No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija
Resursi izdevumu segšanai 125 828
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 125 828
Izdevumi - kopā 125 828
Uzturēšanas izdevumi 125 828
Subsīdijas un dotācijas 125 828
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 125 828
05.14.00 06.260 Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai
Resursi izdevumu segšanai 40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000
Izdevumi - kopā 40 000
Uzturēšanas izdevumi 40 000
Subsīdijas un dotācijas 40 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 40 000
06.00.00 08.200 Kultūra
Resursi izdevumu segšanai 370 443
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 346 843
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 23 600
Izdevumi - kopā 370 443
Uzturēšanas izdevumi 333 643
Kārtējie izdevumi 333 643
tai skaitā atalgojumi 164 135
Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 800
kapitālie izdevumi 36 800
06.01.00 08.210 Bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai 151 840
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 240
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 600
Izdevumi - kopā 151 840
Uzturēšanas izdevumi 147 840
Kārtējie izdevumi 147 840
tai skaitā atalgojumi 67 248
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
kapitālie izdevumi 4 000
06.02.00 08.220 Muzejs
Resursi izdevumu segšanai 218 603
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 603
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 000
Izdevumi - kopā 218 603
Uzturēšanas izdevumi 185 803
Kārtējie izdevumi 185 803
tai skaitā atalgojumi 96 887
Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 800
kapitālie izdevumi 32 800
07.00.00 13.500 Darba tirgus administrēšana
Resursi izdevumu segšanai 5 383 398
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 449 398
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000
Ārvalstu finansu palīdzība 929 000
Izdevumi - kopā 5 383 398
Uzturēšanas izdevumi 5 203 398
Kārtējie izdevumi 1 469 408
tai skaitā atalgojumi 363 486
Subsīdijas un dotācijas 3 733 990
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 3 733 990
Izdevumi kapitālieguldījumiem 180 000
kapitālie izdevumi 80 000
investīcijas 100 000
07.01.00 13.500 Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 1 616 736
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 616 736
Izdevumi - kopā 1 616 736
Uzturēšanas izdevumi 1 556 736
Subsīdijas un dotācijas 1 556 736
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 1 556 736
Izdevumi kapitālieguldījumiem 60 000
investīcijas 60 000
07.02.00 13.500 Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 1 615 773
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 681 773
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000
Ārvalstu finansu palīdzība 929 000
Izdevumi - kopā 1 615 773
Uzturēšanas izdevumi 1 495 773
Kārtējie izdevumi 1 469 408
tai skaitā atalgojumi 363 486
Subsīdijas un dotācijas 26 365
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 26 365
Izdevumi kapitālieguldījumiem 120 000
kapitālie izdevumi 80 000
investīcijas 40 000
07.03.00 13.500 Pagaidu sabiedriskie darbi
Resursi izdevumu segšanai 2 150 889
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 150 889
Izdevumi - kopā 2 150 889
Uzturēšanas izdevumi 2 150 889
Subsīdijas un dotācijas 2 150 889
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 2 150 889
08.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 514 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 514 000
Izdevumi - kopā 514 000
Uzturēšanas izdevumi 514 000
Subsīdijas un dotācijas 514 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 514 000
09.00.00 05.620 Valsts uzraudzības organizācija un kontrole
Resursi izdevumu segšanai 725 954
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 704 292
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 21 662
Izdevumi - kopā 725 954
Uzturēšanas izdevumi 696 354
Kārtējie izdevumi 635 354
tai skaitā atalgojumi 404 017
Subsīdijas un dotācijas 61 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 61 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 29 600
kapitālie izdevumi 29 600
10.00.00 05.000 Sabiedrības veselības veicināšana
Resursi izdevumu segšanai 7 264 245
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 329 019
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 260 046
Ārvalstu finansu palīdzība 675 180
Izdevumi - kopā 7 264 245
Uzturēšanas izdevumi 6 519 525
Kārtējie izdevumi 6 451 729
tai skaitā atalgojumi 2 788 802
Subsīdijas un dotācijas 67 796
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 67 796
Izdevumi kapitālieguldījumiem 744 720
kapitālie izdevumi 744 720
10.02.00 05.330 AIDS izplatības ierobežošana
Resursi izdevumu segšanai 162 912
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 412
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 500
Izdevumi - kopā 162 912
Uzturēšanas izdevumi 161 412
Kārtējie izdevumi 161 412
tai skaitā atalgojumi 28 236
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 500
kapitālie izdevumi 1 500
10.03.00 05.340 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 5 801 271
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 236 985
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 243 746
Ārvalstu finansu palīdzība 320 540
Izdevumi - kopā 5 801 271
Uzturēšanas izdevumi 5 276 931
Kārtējie izdevumi 5 276 931
tai skaitā atalgojumi 2 300 143
Izdevumi kapitālieguldījumiem 524 340
kapitālie izdevumi 524 340
10.04.00 05.360 Valsts sanitārā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 927 881
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 772 881
Ārvalstu finansu palīdzība 155 000
Izdevumi - kopā 927 881
Uzturēšanas izdevumi 899 001
Kārtējie izdevumi 899 001
tai skaitā atalgojumi 408 013
Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 880
kapitālie izdevumi 28 880
10.16.00 05.390 Veselības veicināšana
Resursi izdevumu segšanai 67 796
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 796
Izdevumi - kopā 67 796
Uzturēšanas izdevumi 67 796
Subsīdijas un dotācijas 67 796
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 67 796
10.20.00 05.350 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana
Resursi izdevumu segšanai 304 385
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 89 945
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 14 800
Ārvalstu finansu palīdzība 199 640
Izdevumi - kopā 304 385
Uzturēšanas izdevumi 114 385
Kārtējie izdevumi 114 385
tai skaitā atalgojumi 52 410
Izdevumi kapitālieguldījumiem 190 000
kapitālie izdevumi 190 000
11.00.00 Labklājības sistēmas reforma
Resursi izdevumu segšanai 402 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 402 000
Izdevumi - kopā 402 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 402 000
investīcijas 402 000
11.02.00 06.099 Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
Resursi izdevumu segšanai 280 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 000
Izdevumi - kopā 280 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 280 000
investīcijas 280 000
11.03.00 05.099 Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 122 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 122 000
Izdevumi - kopā 122 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 122 000
investīcijas 122 000
12.00.00 05.620 Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība
Resursi izdevumu segšanai 5 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000
Izdevumi - kopā 5 000
Uzturēšanas izdevumi 5 000
Subsīdijas un dotācijas 5 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 5 000
19. Tieslietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai 28 718 346
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 039 669
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 995 677
Ārvalstu finansu palīdzība 683 000
Izdevumi - kopā 28 718 346
Uzturēšanas izdevumi 25 357 301
Kārtējie izdevumi 25 228 885
tai skaitā atalgojumi 10 978 054
Subsīdijas un dotācijas 128 416
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 46 296
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 361 045
kapitālie izdevumi 1 216 045
investīcijas 2 145 000
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 3 004 300
01.00.00 01.141 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 1 431 858
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 873 858
Ārvalstu finansu palīdzība 558 000
Izdevumi - kopā 1 431 858
Uzturēšanas izdevumi 753 498
Kārtējie izdevumi 753 498
tai skaitā atalgojumi 318 332
Izdevumi kapitālieguldījumiem 678 360
kapitālie izdevumi 378 360
investīcijas 300 000
02.00.00 13.400 Uzņēmumu reģistra attīstība
Resursi izdevumu segšanai 667 116
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 667 116
Izdevumi - kopā 667 116
Uzturēšanas izdevumi 637 116
Kārtējie izdevumi 637 116
tai skaitā atalgojumi 288 460
Izdevumi kapitālieguldījumiem 30 000
kapitālie izdevumi 30 000
03.00.00 01.141 Valsts dzimtsaraksti
Resursi izdevumu segšanai 87 176
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 376
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 800
Izdevumi - kopā 87 176
Uzturēšanas izdevumi 86 176
Kārtējie izdevumi 86 176
tai skaitā atalgojumi 35 836
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
kapitālie izdevumi 1 000
04.00.00 01.142 Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija
Resursi izdevumu segšanai 11 674
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 674
Izdevumi - kopā 11 674
Uzturēšanas izdevumi 11 674
Kārtējie izdevumi 11 674
tai skaitā atalgojumi 4 200
05.00.00 01.410 Naturalizācija
Resursi izdevumu segšanai 861 516
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 730 516
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 000
Ārvalstu finansu palīdzība 125 000
Izdevumi - kopā 861 516
Uzturēšanas izdevumi 686 516
Kārtējie izdevumi 686 516
tai skaitā atalgojumi 349 769
Izdevumi kapitālieguldījumiem 175 000
kapitālie izdevumi 125 000
investīcijas 50 000
06.00.00 01.430 Valsts arhīvu sistēma
Resursi izdevumu segšanai 2 632 922
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 121 963
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 510 959
Izdevumi - kopā 2 632 922
Uzturēšanas izdevumi 2 622 922
Kārtējie izdevumi 2 622 922
tai skaitā atalgojumi 1 268 879
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000
kapitālie izdevumi 10 000
08.00.00 01.520 Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana
Resursi izdevumu segšanai 104 596
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 101 896
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 700
Izdevumi - kopā 104 596
Uzturēšanas izdevumi 104 296
Kārtējie izdevumi 104 296
tai skaitā atalgojumi 48 261
Izdevumi kapitālieguldījumiem 300
kapitālie izdevumi 300
09.00.00 03.210 Apgabaltiesas
Resursi izdevumu segšanai 2 873 441
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 873 441
Izdevumi - kopā 2 873 441
Uzturēšanas izdevumi 2 660 176
Kārtējie izdevumi 2 660 176
tai skaitā atalgojumi 1 493 801
Izdevumi kapitālieguldījumiem 213 265
kapitālie izdevumi 213 265
10.00.00 03.210 Rajonu (pilsētu) tiesas
Resursi izdevumu segšanai 4 485 931
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 443 451
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 42 480
Izdevumi - kopā 4 485 931
Uzturēšanas izdevumi 4 078 931
Kārtējie izdevumi 4 078 931
tai skaitā atalgojumi 2 239 288
Izdevumi kapitālieguldījumiem 407 000
kapitālie izdevumi 90 000
investīcijas 317 000
11.00.00 03.210 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība
Resursi izdevumu segšanai 144 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 769
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 000
Izdevumi - kopā 144 769
Uzturēšanas izdevumi 138 349
Kārtējie izdevumi 138 349
tai skaitā atalgojumi 87 008
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 420
kapitālie izdevumi 6 420
12.00.00 08.210 Patentu tehniskā bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai 163 081
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 081
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 000
Izdevumi - kopā 163 081
Uzturēšanas izdevumi 160 581
Kārtējie izdevumi 160 581
tai skaitā atalgojumi 89 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500
kapitālie izdevumi 2 500
13.00.00 08.290 Nacionālās kultūras biedrības
Resursi izdevumu segšanai 14 490
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 490
Izdevumi - kopā 14 490
Uzturēšanas izdevumi 14 490
Subsīdijas un dotācijas 14 490
15.00.00 01.141 Bēgļu lietu apelācijas padome
Resursi izdevumu segšanai 49 929
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 49 929
Izdevumi - kopā 49 929
Uzturēšanas izdevumi 47 129
Kārtējie izdevumi 47 129
tai skaitā atalgojumi 21 540
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 800
kapitālie izdevumi 2 800
16.00.00 13.400 Patentu valde
Resursi izdevumu segšanai 407 519
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 385 099
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 22 420
Izdevumi - kopā 407 519
Uzturēšanas izdevumi 367 519
Kārtējie izdevumi 357 519
tai skaitā atalgojumi 170 035
Subsīdijas un dotācijas 10 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 10 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 40 000
kapitālie izdevumi 40 000
18.00.00 14.150 Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai
Resursi izdevumu segšanai 74 772
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 772
Izdevumi - kopā 74 772
Uzturēšanas izdevumi 74 772
Kārtējie izdevumi 28 476
tai skaitā atalgojumi 11 155
Subsīdijas un dotācijas 46 296
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 46 296
19.00.00 08.290 Dotācija Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai
Resursi izdevumu segšanai 10 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000
Izdevumi - kopā 10 000
Uzturēšanas izdevumi 10 000
Subsīdijas un dotācijas 10 000
23.00.00 08.290 Dotācija Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai
Resursi izdevumu segšanai 15 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 000
Izdevumi - kopā 15 000
Uzturēšanas izdevumi 15 000
Subsīdijas un dotācijas 15 000
24.00.00 03.310 Ieslodzījuma vietas
Resursi izdevumu segšanai 14 639 231
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 243 913
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 395 318
Izdevumi - kopā 14 639 231
Uzturēšanas izdevumi 12 846 231
Kārtējie izdevumi 12 813 601
tai skaitā atalgojumi 4 526 506
Subsīdijas un dotācijas 32 630
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 793 000
kapitālie izdevumi 315 000
investīcijas 1 478 000
25.00.00 01.330 Kriminoloģiskie pētījumi
Resursi izdevumu segšanai 21 400
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 400
Izdevumi - kopā 21 400
Uzturēšanas izdevumi 21 400
Kārtējie izdevumi 21 400
tai skaitā atalgojumi 15 184
26.00.00 01.150 Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts
Resursi izdevumu segšanai 21 925
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 925
Izdevumi - kopā 21 925
Uzturēšanas izdevumi 20 525
Kārtējie izdevumi 20 525
tai skaitā atalgojumi 10 800
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 400
kapitālie izdevumi 1 400
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 8 868 401
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 060 966
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 810 239
Ārvalstu finansu palīdzība 997 196
Izdevumi - kopā 8 868 401
Uzturēšanas izdevumi 7 581 021
Kārtējie izdevumi 6 874 083
tai skaitā atalgojumi 2 493 532
Subsīdijas un dotācijas 706 938
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 531 208
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 175 730
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 287 380
kapitālie izdevumi 128 080
investīcijas 1 159 300
01.00.00 07.010 Nozaru vadība
Resursi izdevumu segšanai 1 029 430
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 029 430
Izdevumi - kopā 1 029 430
Uzturēšanas izdevumi 986 319
Kārtējie izdevumi 986 319
tai skaitā atalgojumi 403 365
Izdevumi kapitālieguldījumiem 43 111
kapitālie izdevumi 43 111
02.00.00 07.000 Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 2 057 797
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 881 063
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 176 734
Izdevumi - kopā 2 057 797
Uzturēšanas izdevumi 2 034 958
Kārtējie izdevumi 2 034 958
tai skaitā atalgojumi 1 011 852
Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 839
kapitālie izdevumi 22 839
02.01.00 07.320 Vides politikas līdzekļu pilnveidošana
Resursi izdevumu segšanai 111 416
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 111 416
Izdevumi - kopā 111 416
Uzturēšanas izdevumi 111 416
Kārtējie izdevumi 111 416
tai skaitā atalgojumi 10 400
02.02.00 07.010 Vides valsts inspekcija
Resursi izdevumu segšanai 232 984
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 213 820
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 164
Izdevumi - kopā 232 984
Uzturēšanas izdevumi 229 934
Kārtējie izdevumi 229 934
tai skaitā atalgojumi 124 461
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 050
kapitālie izdevumi 3 050
02.03.00 07.010 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Resursi izdevumu segšanai 67 833
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 651
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 182
Izdevumi - kopā 67 833
Uzturēšanas izdevumi 58 533
Kārtējie izdevumi 58 533
tai skaitā atalgojumi 28 348
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 300
kapitālie izdevumi 9 300
02.04.00 07.320 Vides politikas realizācija reģionos
Resursi izdevumu segšanai 1 262 025
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 136 395
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 125 630
Izdevumi - kopā 1 262 025
Uzturēšanas izdevumi 1 258 025
Kārtējie izdevumi 1 258 025
tai skaitā atalgojumi 683 901
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
kapitālie izdevumi 4 000
02.05.00 07.320 Dabas aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 353 539
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 327 781
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 25 758
Izdevumi - kopā 353 539
Uzturēšanas izdevumi 347 050
Kārtējie izdevumi 347 050
tai skaitā atalgojumi 150 367
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 489
kapitālie izdevumi 6 489
02.06.00 07.320 Ķīmisko vielu uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 30 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000
Izdevumi - kopā 30 000
Uzturēšanas izdevumi 30 000
Kārtējie izdevumi 30 000
tai skaitā atalgojumi 14 375
03.00.00 07.000 Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai 726 517
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 641 557
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 84 960
Izdevumi - kopā 726 517
Uzturēšanas izdevumi 519 418
Kārtējie izdevumi 519 418
tai skaitā atalgojumi 171 164
Izdevumi kapitālieguldījumiem 207 099
kapitālie izdevumi 13 099
investīcijas 194 000
03.01.00 07.010 Vides datu nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai 572 232
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 487 272
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 84 960
Izdevumi - kopā 572 232
Uzturēšanas izdevumi 368 831
Kārtējie izdevumi 368 831
tai skaitā atalgojumi 137 179
Izdevumi kapitālieguldījumiem 203 401
kapitālie izdevumi 9 401
investīcijas 194 000
03.02.00 07.320 Vides monitorings un kadastri
Resursi izdevumu segšanai 154 285
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 285
Izdevumi - kopā 154 285
Uzturēšanas izdevumi 150 587
Kārtējie izdevumi 150 587
tai skaitā atalgojumi 33 985
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 698
kapitālie izdevumi 3 698
04.00.00 13.610 Reģionālās attīstības plānošana
Resursi izdevumu segšanai 550 191
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 487
Ārvalstu finansu palīdzība 349 704
Izdevumi - kopā 550 191
Uzturēšanas izdevumi 443 697
Kārtējie izdevumi 443 697
tai skaitā atalgojumi 40 560
Izdevumi kapitālieguldījumiem 106 494
kapitālie izdevumi 4 194
investīcijas 102 300
05.00.00 13.410 Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums
Resursi izdevumu segšanai 1 413 566
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 118 566
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 295 000
Izdevumi - kopā 1 413 566
Uzturēšanas izdevumi 928 269
Kārtējie izdevumi 928 269
tai skaitā atalgojumi 462 449
Izdevumi kapitālieguldījumiem 485 297
kapitālie izdevumi 22 297
investīcijas 463 000
06.00.00 13.210 Tūrisma attīstība
Resursi izdevumu segšanai 212 019
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 212 019
Izdevumi - kopā 212 019
Uzturēšanas izdevumi 211 019
Kārtējie izdevumi 211 019
tai skaitā atalgojumi 3 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000
kapitālie izdevumi 1 000
07.00.00 11.100 Zemes dzīļu racionāla izmantošana
Resursi izdevumu segšanai 442 103
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 305 860
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 136 243
Izdevumi - kopā 442 103
Uzturēšanas izdevumi 434 303
Kārtējie izdevumi 434 303
tai skaitā atalgojumi 189 995
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 800
kapitālie izdevumi 7 800
08.00.00 11.300 Būvniecība
Resursi izdevumu segšanai 384 958
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 276 398
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 108 560
Izdevumi - kopā 384 958
Uzturēšanas izdevumi 375 878
Kārtējie izdevumi 375 878
tai skaitā atalgojumi 161 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 080
kapitālie izdevumi 9 080
08.01.00 11.300 Būvniecības stratēģijas realizācija
Resursi izdevumu segšanai 87 188
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 188
Izdevumi - kopā 87 188
Uzturēšanas izdevumi 84 216
Kārtējie izdevumi 84 216
tai skaitā atalgojumi 20 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 972
kapitālie izdevumi 2 972
08.02.00 11.300 Valsts būvinspekcija
Resursi izdevumu segšanai 297 770
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 189 210
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 108 560
Izdevumi - kopā 297 770
Uzturēšanas izdevumi 291 662
Kārtējie izdevumi 291 662
tai skaitā atalgojumi 141 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 108
kapitālie izdevumi 6 108
09.00.00 08.200 Dotācijas
Resursi izdevumu segšanai 453 740
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 453 740
Izdevumi - kopā 453 740
Uzturēšanas izdevumi 453 740
Subsīdijas un dotācijas 453 740
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 453 740
09.01.00 08.290 Lībiešu krasts
Resursi izdevumu segšanai 33 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 33 000
Izdevumi - kopā 33 000
Uzturēšanas izdevumi 33 000
Subsīdijas un dotācijas 33 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 33 000
09.02.00 08.270 Rīgas Zooloģiskais dārzs
Resursi izdevumu segšanai 420 740
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420 740
Izdevumi - kopā 420 740
Uzturēšanas izdevumi 420 740
Subsīdijas un dotācijas 420 740
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 420 740
11.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 175 730
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 175 730
Izdevumi - kopā 175 730
Uzturēšanas izdevumi 175 730
Subsīdijas un dotācijas 175 730
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 175 730
12.00.00 07.000 Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai 1 356 750
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 516
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 742
Ārvalstu finansu palīdzība 647 492
Izdevumi - kopā 1 356 750
Uzturēšanas izdevumi 956 750
Kārtējie izdevumi 879 282
tai skaitā atalgojumi 37 093
Subsīdijas un dotācijas 77 468
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 77 468
Izdevumi kapitālieguldījumiem 400 000
investīcijas 400 000
12.01.00 07.310 Valsts uzņēmums "Radons"
Resursi izdevumu segšanai 79 655
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 913
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 742
Izdevumi - kopā 79 655
Uzturēšanas izdevumi 79 655
Kārtējie izdevumi 79 655
tai skaitā atalgojumi 37 093
12.02.00 07.310 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi
Resursi izdevumu segšanai 260 635
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 152 135
Ārvalstu finansu palīdzība 108 500
Izdevumi - kopā 260 635
Uzturēšanas izdevumi 260 635
Kārtējie izdevumi 260 635
12.03.00 07.310 Salaspils kodolreaktora uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 77 468
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 468
Izdevumi - kopā 77 468
Uzturēšanas izdevumi 77 468
Subsīdijas un dotācijas 77 468
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 77 468
12.04.00 07.099 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
Resursi izdevumu segšanai 938 992
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 400 000
Ārvalstu finansu palīdzība 538 992
Izdevumi - kopā 938 992
Uzturēšanas izdevumi 538 992
Kārtējie izdevumi 538 992
Izdevumi kapitālieguldījumiem 400 000
investīcijas 400 000
13.00.00 07.010 ES un starptautiskā finansējuma koordinācija
Resursi izdevumu segšanai 65 600
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 600
Izdevumi - kopā 65 600
Uzturēšanas izdevumi 60 940
Kārtējie izdevumi 60 940
tai skaitā atalgojumi 13 054
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 660
kapitālie izdevumi 4 660
22. Kultūras ministrija
Resursi izdevumu segšanai 16 429 548
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 642 848
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 786 700
Izdevumi - kopā 16 429 548
Uzturēšanas izdevumi 14 801 982
Kārtējie izdevumi 11 286 493
tai skaitā atalgojumi 4 701 291
Subsīdijas un dotācijas 3 515 489
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 2 949 332
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 351 067
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 11 090
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 627 566
kapitālie izdevumi 803 566
investīcijas 824 000
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 27 000
01.00.00 08.200 Kultūra
Resursi izdevumu segšanai 10 739 453
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 325 753
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 413 700
Izdevumi - kopā 10 739 453
Uzturēšanas izdevumi 9 341 253
Kārtējie izdevumi 6 649 776
tai skaitā atalgojumi 1 776 721
Subsīdijas un dotācijas 2 691 477
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 2 487 067
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 410
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 398 200
kapitālie izdevumi 674 200
investīcijas 724 000
01.01.00 08.220 Muzeji
Resursi izdevumu segšanai 3 246 629
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 898 029
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 348 600
Izdevumi - kopā 3 246 629
Uzturēšanas izdevumi 2 235 429
Kārtējie izdevumi 2 235 329
tai skaitā atalgojumi 1 025 803
Subsīdijas un dotācijas 100
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 100
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 011 200
kapitālie izdevumi 577 200
investīcijas 434 000
01.02.00 08.210 Bibliotēkas
Resursi izdevumu segšanai 1 310 653
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 275 553
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 35 100
Izdevumi - kopā 1 310 653
Uzturēšanas izdevumi 1 120 653
Kārtējie izdevumi 1 120 653
tai skaitā atalgojumi 537 584
Izdevumi kapitālieguldījumiem 190 000
investīcijas 190 000
01.03.00 08.240 Teātru, izrāžu un koncertu darbība
Resursi izdevumu segšanai 1 789 994
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 789 994
Izdevumi - kopā 1 789 994
Uzturēšanas izdevumi 1 789 994
Subsīdijas un dotācijas 1 789 994
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 1 789 994
01.04.00 08.250 Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde
Resursi izdevumu segšanai 543 140
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 543 140
Izdevumi - kopā 543 140
Uzturēšanas izdevumi 543 140
Subsīdijas un dotācijas 543 140
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 543 140
01.06.00 08.270 Pārējās kultūras iestādes
Resursi izdevumu segšanai 405 476
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 335 476
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 70 000
Izdevumi - kopā 405 476
Uzturēšanas izdevumi 405 476
Kārtējie izdevumi 375 365
tai skaitā atalgojumi 213 334
Subsīdijas un dotācijas 30 111
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 30 111
01.07.00 08.290 Dotācijas kultūras biedrību un kultūras pasākumu finansēšanai
Resursi izdevumu segšanai 82 132
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 132
Izdevumi - kopā 82 132
Uzturēšanas izdevumi 82 132
Subsīdijas un dotācijas 82 132
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 81 822
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 310
01.10.00 08.250 Okupācijas muzeja fonds
Resursi izdevumu segšanai 17 640
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 640
Izdevumi - kopā 17 640
Uzturēšanas izdevumi 17 640
Kārtējie izdevumi 17 640
01.12.00 08.210 Bibliotēku informatizācijas tīkla konsorcijs
Resursi izdevumu segšanai 100 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000
Izdevumi - kopā 100 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 100 000
investīcijas 100 000
01.13.00 08.250 Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 97 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 000
Izdevumi - kopā 97 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 97 000
kapitālie izdevumi 97 000
01.15.00 08.250 Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam
Resursi izdevumu segšanai 23 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 000
Izdevumi - kopā 23 000
Uzturēšanas izdevumi 23 000
Subsīdijas un dotācijas 23 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 23 000
01.16.00 08.000 Dotācija Kultūrkapitāla fondam
Resursi izdevumu segšanai 204 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 204 000
Izdevumi - kopā 204 000
Uzturēšanas izdevumi 204 000
Subsīdijas un dotācijas 204 000
01.17.00 08.240 Latvijas Nacionālā opera
Resursi izdevumu segšanai 2 448 293
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 488 293
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 960 000
Izdevumi - kopā 2 448 293
Uzturēšanas izdevumi 2 448 293
Kārtējie izdevumi 2 448 293
01.19.00 08.250 LTF muzeja sabiedriskajai padomei
Resursi izdevumu segšanai 10 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000
Izdevumi - kopā 10 000
Uzturēšanas izdevumi 10 000
Subsīdijas un dotācijas 10 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 10 000
01.21.00 08.250 Okupācijas muzeja ceļojošās izstādes programma
Resursi izdevumu segšanai 22 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000
Izdevumi - kopā 22 000
Uzturēšanas izdevumi 22 000
Kārtējie izdevumi 22 000
01.22.00 08.240 Latvijas Nacionālās operas sociālā nodokļa un sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāda ieskaits
Resursi izdevumu segšanai 430 496
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 430 496
Izdevumi - kopā 430 496
Uzturēšanas izdevumi 430 496
Kārtējie izdevumi 430 496
01.23.00 08.250 Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam - likuma par valsts apbalvojumu izpildei
Resursi izdevumu segšanai 9 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 000
Izdevumi - kopā 9 000
Uzturēšanas izdevumi 9 000
Subsīdijas un dotācijas 9 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 9 000
02.00.00 04.000 Izglītība
Resursi izdevumu segšanai 4 710 743
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 338 743
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 372 000
Izdevumi - kopā 4 710 743
Uzturēšanas izdevumi 4 583 267
Kārtējie izdevumi 4 231 420
tai skaitā atalgojumi 2 723 365
Subsīdijas un dotācijas 351 847
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 351 067
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 780
Izdevumi kapitālieguldījumiem 127 476
kapitālie izdevumi 127 476
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 2 836 422
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 676 422
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 160 000
Izdevumi - kopā 2 836 422
Uzturēšanas izdevumi 2 728 946
Kārtējie izdevumi 2 505 672
tai skaitā atalgojumi 1 498 170
Subsīdijas un dotācijas 223 274
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 223 074
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 200
Izdevumi kapitālieguldījumiem 107 476
kapitālie izdevumi 107 476
02.02.00 04.310 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 1 527 761
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 323 761
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 204 000
Izdevumi - kopā 1 527 761
Uzturēšanas izdevumi 1 507 761
Kārtējie izdevumi 1 379 188
tai skaitā atalgojumi 966 846
Subsīdijas un dotācijas 128 573
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 127 993
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 580
Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 000
kapitālie izdevumi 20 000
02.03.00 04.421 Interešu izglītība
Resursi izdevumu segšanai 302 732
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 302 732
Izdevumi - kopā 302 732
Uzturēšanas izdevumi 302 732
Kārtējie izdevumi 302 732
tai skaitā atalgojumi 236 863
02.05.00 04.631 Metodiskais darbs
Resursi izdevumu segšanai 43 828
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 828
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 8 000
Izdevumi - kopā 43 828
Uzturēšanas izdevumi 43 828
Kārtējie izdevumi 43 828
tai skaitā atalgojumi 21 486
03.00.00 08.500 Filmu nozare
Resursi izdevumu segšanai 520 456
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 519 456
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 000
Izdevumi - kopā 520 456
Uzturēšanas izdevumi 520 456
Kārtējie izdevumi 58 191
tai skaitā atalgojumi 33 804
Subsīdijas un dotācijas 462 265
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 462 265
03.01.00 08.510 Hronikālo īsfilmu uzņemšana
Resursi izdevumu segšanai 45 435
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 435
Izdevumi - kopā 45 435
Uzturēšanas izdevumi 45 435
Subsīdijas un dotācijas 45 435
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 45 435
03.02.00 08.520 Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana
Resursi izdevumu segšanai 230 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 700
Izdevumi - kopā 230 700
Uzturēšanas izdevumi 230 700
Subsīdijas un dotācijas 230 700
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 230 700
03.03.00 08.530 Filmu uzņemšana, pasākumi un iestādes
Resursi izdevumu segšanai 244 321
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 243 321
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 000
Izdevumi - kopā 244 321
Uzturēšanas izdevumi 244 321
Kārtējie izdevumi 58 191
tai skaitā atalgojumi 33 804
Subsīdijas un dotācijas 186 130
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 186 130
04.00.00 08.010 Kultūras lietu pārvalde un vadība
Resursi izdevumu segšanai 458 896
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 458 896
Izdevumi - kopā 458 896
Uzturēšanas izdevumi 357 006
Kārtējie izdevumi 347 106
tai skaitā atalgojumi 167 401
Subsīdijas un dotācijas 9 900
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 9 900
Izdevumi kapitālieguldījumiem 101 890
kapitālie izdevumi 1 890
investīcijas 100 000
04.01.00 08.010 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 341 881
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 341 881
Izdevumi - kopā 341 881
Uzturēšanas izdevumi 239 991
Kārtējie izdevumi 239 991
tai skaitā atalgojumi 114 764
Izdevumi kapitālieguldījumiem 101 890
kapitālie izdevumi 1 890
investīcijas 100 000
04.02.00 08.010 Valsts kultūras inspektori
Resursi izdevumu segšanai 67 987
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 987
Izdevumi - kopā 67 987
Uzturēšanas izdevumi 67 987
Kārtējie izdevumi 67 987
tai skaitā atalgojumi 52 637
04.03.00 08.010 Valsts nozīmes datu pārraides tīkls
Resursi izdevumu segšanai 39 128
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 128
Izdevumi - kopā 39 128
Uzturēšanas izdevumi 39 128
Kārtējie izdevumi 39 128
04.04.00 08.010 Līdzdalība Eiropas Savienības programmā "Leonardo da Vinci"
Resursi izdevumu segšanai 9 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 900
Izdevumi - kopā 9 900
Uzturēšanas izdevumi 9 900
Subsīdijas un dotācijas 9 900
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 9 900
23. Valsts zemes dienests
Resursi izdevumu segšanai 14 893 753
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 803 405
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 090 348
Izdevumi - kopā 14 846 381
Uzturēšanas izdevumi 13 564 881
Kārtējie izdevumi 13 497 502
tai skaitā atalgojumi 7 867 881
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 65 169
Subsīdijas un dotācijas 2 210
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 210
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 281 500
kapitālie izdevumi 901 500
investīcijas 380 000
Fiskālā bilance 47 372
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -47 372
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 125 000
01.00.00 10.120 Vispārējā vadība
Resursi izdevumu segšanai 2 046 790
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 046 790
Izdevumi - kopā 2 046 790
Uzturēšanas izdevumi 2 046 790
Kārtējie izdevumi 2 046 790
tai skaitā atalgojumi 1 549 485
02.00.00 10.120 Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
Resursi izdevumu segšanai 2 023 841
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 023 841
Izdevumi - kopā 2 023 841
Uzturēšanas izdevumi 1 970 841
Kārtējie izdevumi 1 968 631
tai skaitā atalgojumi 1 211 514
Subsīdijas un dotācijas 2 210
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 2 210
Izdevumi kapitālieguldījumiem 53 000
kapitālie izdevumi 53 000
03.00.00 10.120 Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adrešu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide
Resursi izdevumu segšanai 380 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 380 000
Izdevumi - kopā 380 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 380 000
investīcijas 380 000
04.00.00 10.120 Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana
Resursi izdevumu segšanai 1 227 774
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 227 774
Izdevumi - kopā 1 227 774
Uzturēšanas izdevumi 1 191 274
Kārtējie izdevumi 1 191 274
tai skaitā atalgojumi 659 712
Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 500
kapitālie izdevumi 36 500
05.00.00 10.120 Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
Resursi izdevumu segšanai 9 215 348
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 125 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 090 348
Izdevumi - kopā 9 167 976
Uzturēšanas izdevumi 8 355 976
Kārtējie izdevumi 8 290 807
tai skaitā atalgojumi 4 447 170
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 65 169
Izdevumi kapitālieguldījumiem 812 000
kapitālie izdevumi 812 000
Fiskālā bilance 47 372
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -47 372
24. Valsts kontrole
Resursi izdevumu segšanai 1 165 852
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 165 052
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 800
Izdevumi - kopā 1 165 852
Uzturēšanas izdevumi 1 150 312
Kārtējie izdevumi 1 149 812
tai skaitā atalgojumi 745 000
Subsīdijas un dotācijas 500
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 540
kapitālie izdevumi 15 540
Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 15 000
01.00.00 01.120 Valsts kontrole
Resursi izdevumu segšanai 1 165 852
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 165 052
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 800
Izdevumi - kopā 1 165 852
Uzturēšanas izdevumi 1 150 312
Kārtējie izdevumi 1 149 812
tai skaitā atalgojumi 745 000
Subsīdijas un dotācijas 500
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 540
kapitālie izdevumi 15 540
28. Augstākā tiesa
Resursi izdevumu segšanai 743 059
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 743 059
Izdevumi - kopā 743 059
Uzturēšanas izdevumi 743 059
Kārtējie izdevumi 743 059
tai skaitā atalgojumi 516 053
01.00.00 03.210 Tiesa
Resursi izdevumu segšanai 743 059
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 743 059
Izdevumi - kopā 743 059
Uzturēšanas izdevumi 743 059
Kārtējie izdevumi 743 059
tai skaitā atalgojumi 516 053
30. Satversmes tiesa
Resursi izdevumu segšanai 337 498
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 318 382
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 116
Izdevumi - kopā 337 498
Uzturēšanas izdevumi 311 998
Kārtējie izdevumi 311 998
tai skaitā atalgojumi 169 202
Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 500
kapitālie izdevumi 25 500
01.00.00 03.200 Tiesa
Resursi izdevumu segšanai 337 498
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 318 382
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 116
Izdevumi - kopā 337 498
Uzturēšanas izdevumi 311 998
Kārtējie izdevumi 311 998
tai skaitā atalgojumi 169 202
Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 500
kapitālie izdevumi 25 500
32. Prokuratūra
Resursi izdevumu segšanai 6 261 805
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 252 805
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 000
Izdevumi - kopā 6 261 805
Uzturēšanas izdevumi 6 184 745
Kārtējie izdevumi 6 022 336
tai skaitā atalgojumi 3 990 355
Subsīdijas un dotācijas 162 409
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 162 409
Izdevumi kapitālieguldījumiem 77 060
kapitālie izdevumi 77 060
01.00.00 03.220 Prokuratūras iestāžu uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 5 932 410
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 923 410
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 000
Izdevumi - kopā 5 932 410
Uzturēšanas izdevumi 5 875 350
Kārtējie izdevumi 5 875 350
tai skaitā atalgojumi 3 897 250
Izdevumi kapitālieguldījumiem 57 060
kapitālie izdevumi 57 060
02.00.00 03.220 Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana
Resursi izdevumu segšanai 166 986
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 166 986
Izdevumi - kopā 166 986
Uzturēšanas izdevumi 146 986
Kārtējie izdevumi 146 986
tai skaitā atalgojumi 93 105
Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 000
kapitālie izdevumi 20 000
03.00.00 03.220 Prokuroru izdienas pensijas
Resursi izdevumu segšanai 162 409
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 162 409
Izdevumi - kopā 162 409
Uzturēšanas izdevumi 162 409
Subsīdijas un dotācijas 162 409
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 162 409
35. Centrālā vēlēšanu komisija
Resursi izdevumu segšanai 77 359
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 359
Izdevumi - kopā 77 359
Uzturēšanas izdevumi 75 359
Kārtējie izdevumi 74 759
tai skaitā atalgojumi 32 610
Subsīdijas un dotācijas 600
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 600
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
kapitālie izdevumi 2 000
01.00.00 01.530 Vispārējā vadība
Resursi izdevumu segšanai 77 359
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 359
Izdevumi - kopā 77 359
Uzturēšanas izdevumi 75 359
Kārtējie izdevumi 74 759
tai skaitā atalgojumi 32 610
Subsīdijas un dotācijas 600
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 600
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000
kapitālie izdevumi 2 000
37. Centrālā zemes komisija
Resursi izdevumu segšanai 52 299
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 299
Izdevumi - kopā 52 299
Uzturēšanas izdevumi 52 299
Kārtējie izdevumi 52 299
tai skaitā atalgojumi 35 331
01.00.00 10.120 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā
Resursi izdevumu segšanai 52 299
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 299
Izdevumi - kopā 52 299
Uzturēšanas izdevumi 52 299
Kārtējie izdevumi 52 299
tai skaitā atalgojumi 35 331
44. Satversmes aizsardzības birojs
Resursi izdevumu segšanai 784 088
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 784 088
Izdevumi - kopā 784 088
Uzturēšanas izdevumi 784 088
Kārtējie izdevumi 784 088
01.00.00 03.000 Satversmes aizsardzība
Resursi izdevumu segšanai 784 088
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 784 088
Izdevumi - kopā 784 088
Uzturēšanas izdevumi 784 088
Kārtējie izdevumi 784 088
47. Radio un televīzija
Resursi izdevumu segšanai 6 784 329
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 782 489
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 840
Izdevumi - kopā 6 784 329
Uzturēšanas izdevumi 6 576 329
Kārtējie izdevumi 244 375
tai skaitā atalgojumi 86 324
Subsīdijas un dotācijas 6 331 954
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 6 331 954
Izdevumi kapitālieguldījumiem 208 000
kapitālie izdevumi 8 000
investīcijas 200 000
01.00.00 08.313 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 148 535
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 535
Izdevumi - kopā 148 535
Uzturēšanas izdevumi 140 535
Kārtējie izdevumi 140 535
tai skaitā atalgojumi 81 324
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000
kapitālie izdevumi 8 000
02.00.00 08.311 Radio programmu veidošana un izplatīšana
Resursi izdevumu segšanai 2 545 090
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 545 090
Izdevumi - kopā 2 545 090
Uzturēšanas izdevumi 2 345 090
Subsīdijas un dotācijas 2 345 090
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 2 345 090
Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000
investīcijas 200 000
03.00.00 08.312 Televīzija
Resursi izdevumu segšanai 3 986 864
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 986 864
Izdevumi - kopā 3 986 864
Uzturēšanas izdevumi 3 986 864
Subsīdijas un dotācijas 3 986 864
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 3 986 864
03.01.00 08.312 Programmu sagatavošana un realizācija
Resursi izdevumu segšanai 3 928 064
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 928 064
Izdevumi - kopā 3 928 064
Uzturēšanas izdevumi 3 928 064
Subsīdijas un dotācijas 3 928 064
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 3 928 064
03.03.00 08.312 Reģionālās televīzijas
Resursi izdevumu segšanai 58 800
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 800
Izdevumi - kopā 58 800
Uzturēšanas izdevumi 58 800
Subsīdijas un dotācijas 58 800
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 58 800
04.00.00 08.313 Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide
Resursi izdevumu segšanai 103 840
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 840
Izdevumi - kopā 103 840
Uzturēšanas izdevumi 103 840
Kārtējie izdevumi 103 840
tai skaitā atalgojumi 5 000
48. Valsts cilvēktiesību birojs
Resursi izdevumu segšanai 96 621
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 96 621
Izdevumi - kopā 96 621
Uzturēšanas izdevumi 96 621
Kārtējie izdevumi 96 621
tai skaitā atalgojumi 43 050
01.00.00 01.410 Valsts cilvēktiesību birojs
Resursi izdevumu segšanai 96 621
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 96 621
Izdevumi - kopā 96 621
Uzturēšanas izdevumi 96 621
Kārtējie izdevumi 96 621
tai skaitā atalgojumi 43 050
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
Resursi izdevumu segšanai 2 265 881
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 909 243
Ārvalstu finansu palīdzība 1 356 638
Izdevumi - kopā 2 265 881
Uzturēšanas izdevumi 2 261 881
Kārtējie izdevumi 1 655 957
tai skaitā atalgojumi 142 408
Subsīdijas un dotācijas 605 924
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 605 924
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
kapitālie izdevumi 4 000
01.00.00 01.120 Starptautisko palīdzības programmu koordinācija
Resursi izdevumu segšanai 1 524 236
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 167 598
Ārvalstu finansu palīdzība 1 356 638
Izdevumi - kopā 1 524 236
Uzturēšanas izdevumi 1 520 236
Kārtējie izdevumi 1 520 236
tai skaitā atalgojumi 90 208
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000
kapitālie izdevumi 4 000
02.00.00 01.120 Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām
Resursi izdevumu segšanai 135 721
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 135 721
Izdevumi - kopā 135 721
Uzturēšanas izdevumi 135 721
Kārtējie izdevumi 135 721
tai skaitā atalgojumi 52 200
03.00.00 01.120 Pasaules Bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts
Resursi izdevumu segšanai 410 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 410 000
Izdevumi - kopā 410 000
Uzturēšanas izdevumi 410 000
Subsīdijas un dotācijas 410 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 410 000
04.00.00 01.131 Dotācija ANO attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā
Resursi izdevumu segšanai 195 924
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 195 924
Izdevumi - kopā 195 924
Uzturēšanas izdevumi 195 924
Subsīdijas un dotācijas 195 924
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un  uzņēmumiem 195 924
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās sekretariāts
Resursi izdevumu segšanai 2 790 200
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 961 820
Ārvalstu finansu palīdzība 1 828 380
Izdevumi - kopā 2 790 200
Uzturēšanas izdevumi 2 764 643
Kārtējie izdevumi 2 764 643
tai skaitā atalgojumi 297 723
Izdevumi kapitālieguldījumiem 25 557
kapitālie izdevumi 25 557
02.00.00 Valsts pārvaldes reforma
Resursi izdevumu segšanai 2 423 039
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 594 659
Ārvalstu finansu palīdzība 1 828 380
Izdevumi - kopā 2 423 039
Uzturēšanas izdevumi 2 407 239
Kārtējie izdevumi 2 407 239
tai skaitā atalgojumi 215 866
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 800
kapitālie izdevumi 15 800
02.01.00 01.110 Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts)
Resursi izdevumu segšanai 779 770
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 191 390
Ārvalstu finansu palīdzība 588 380
Izdevumi - kopā 779 770
Uzturēšanas izdevumi 777 970
Kārtējie izdevumi 777 970
tai skaitā atalgojumi 79 849
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 800
kapitālie izdevumi 1 800
02.02.00 01.410 Civildienests
Resursi izdevumu segšanai 139 103
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 103
Izdevumi - kopā 139 103
Uzturēšanas izdevumi 134 103
Kārtējie izdevumi 134 103
tai skaitā atalgojumi 57 039
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 000
kapitālie izdevumi 5 000
02.03.00 04.410 Ierēdņu apmācība
Resursi izdevumu segšanai 1 395 686
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 686
Ārvalstu finansu palīdzība 1 240 000
Izdevumi - kopā 1 395 686
Uzturēšanas izdevumi 1 395 686
Kārtējie izdevumi 1 395 686
tai skaitā atalgojumi 36 760
02.04.00 04.410 Valsts administrācijas skola
Resursi izdevumu segšanai 108 480
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 108 480
Izdevumi - kopā 108 480
Uzturēšanas izdevumi 99 480
Kārtējie izdevumi 99 480
tai skaitā atalgojumi 42 218
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 000
kapitālie izdevumi 9 000
03.00.00 01.150 Pašvaldību darbības pārraudzība
Resursi izdevumu segšanai 171 016
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 171 016
Izdevumi - kopā 171 016
Uzturēšanas izdevumi 167 286
Kārtējie izdevumi 167 286
tai skaitā atalgojumi 51 257
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 730
kapitālie izdevumi 3 730
04.00.00 13.610 Administratīvi teritoriālā reforma
Resursi izdevumu segšanai 196 145
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 145
Izdevumi - kopā 196 145
Uzturēšanas izdevumi 190 118
Kārtējie izdevumi 190 118
tai skaitā atalgojumi 30 600
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 027
kapitālie izdevumi 6 027
       
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
Resursi izdevumu segšanai 94 493 267
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 94 493 267
Izdevumi - kopā 94 493 267
Uzturēšanas izdevumi 83 728 544
Subsīdijas un dotācijas 83 728 544
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 764 723
investīcijas 10 764 723
01.00.00 14.351 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
Resursi izdevumu segšanai 16 333 687
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 333 687
Izdevumi - kopā 16 333 687
Uzturēšanas izdevumi 16 333 687
Subsīdijas un dotācijas 16 333 687
02.00.00 14.352 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Resursi izdevumu segšanai 188 224
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 188 224
Izdevumi - kopā 188 224
Uzturēšanas izdevumi 188 224
Subsīdijas un dotācijas 188 224
03.00.00 14.353 Mērķdotācijas investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām
Resursi izdevumu segšanai 10 764 723
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 764 723
Izdevumi - kopā 10 764 723
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 764 723
investīcijas 10 764 723
04.00.00 14.354 Mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai
Resursi izdevumu segšanai 440 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 440 000
Izdevumi - kopā 440 000
Uzturēšanas izdevumi 440 000
Subsīdijas un dotācijas 440 000
05.00.00 14.351 Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Resursi izdevumu segšanai 66 766 633
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 766 633
Izdevumi - kopā 66 766 633
Uzturēšanas izdevumi 66 766 633
Subsīdijas un dotācijas 66 766 633
       
64. Dotācija pašvaldībām
Resursi izdevumu segšanai 7 463 010
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 463 010
Izdevumi - kopā 7 463 010
Uzturēšanas izdevumi 7 463 010
Subsīdijas un dotācijas 7 463 010
01.00.00 14.341 Dotācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam
Resursi izdevumu segšanai 6 903 010
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 903 010
Izdevumi - kopā 6 903 010
Uzturēšanas izdevumi 6 903 010
Subsīdijas un dotācijas 6 903 010
04.00.00 14.341 Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
Resursi izdevumu segšanai 560 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 560 000
Izdevumi - kopā 560 000
Uzturēšanas izdevumi 560 000
Subsīdijas un dotācijas 560 000

 

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
5. pielikums

 

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods Funkciju klasifikācijas kods   Ls
Ieņēmumi - kopā 699 762 222
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 692 166 497
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 224 473
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Izdevumi - kopā 743 446 778
Uzturēšanas izdevumi 706 050 840
Kārtējie izdevumi 29 000 156
tai skaitā atalgojumi 1 540 940
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 3 989 048
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 8 446 493
Subsīdijas un dotācijas 668 604 191
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 144 526 836
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 495 082 155
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 66 000
tai skaitā dotācija valsts pamatbudžetam sociālās
apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200
Izdevumi kapitālieguldījumiem 37 395 938
kapitālie izdevumi 10 550 686
investīcijas 26 845 252
Tīrie aizdevumi 6 739 620
Fiskālā bilance -50 424 176
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 52 217 619
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 793 443
12. Ekonomikas ministrija
Ieņēmumi - kopā 2 100 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 100 500
Izdevumi - kopā 2 100 500
Uzturēšanas izdevumi 2 014 500
Kārtējie izdevumi 2 014 500
tai skaitā atalgojumi 405 940
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 000
kapitālie izdevumi 86 000
02.00.00 13.400 Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Ieņēmumi - kopā 2 100 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 100 500
Ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas 2 100 500
Izdevumi - kopā 2 100 500
Uzturēšanas izdevumi 2 014 500
Kārtējie izdevumi 2 014 500
tai skaitā atalgojumi 405 940
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 000
kapitālie izdevumi 86 000
13. Finansu ministrija
Ieņēmumi - kopā 2 815 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 815 000
Izdevumi - kopā 1 373 300
Uzturēšanas izdevumi 1 373 300
Kārtējie izdevumi 303 300
tai skaitā atalgojumi 32 040
Subsīdijas un dotācijas 1 070 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 1 070 000
Fiskālā bilance 1 441 700
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 441 700
01.00.00 13.400 Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas sistēma
Ieņēmumi - kopā 2 065 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 065 000
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām 1 755 000
Naudas sodi 310 000
Izdevumi - kopā 1 320 000
Uzturēšanas izdevumi 1 320 000
Kārtējie izdevumi 250 000
Subsīdijas un dotācijas 1 070 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 1 070 000
Fiskālā bilance 745 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 745 000
01.01.00 13.400 Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas
garantijas fonds
Ieņēmumi - kopā 1 200 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 200 000
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām 890 000
Naudas sodi 310 000
Izdevumi - kopā 800 000
Uzturēšanas izdevumi 800 000
Kārtējie izdevumi 10 000
Subsīdijas un dotācijas 790 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 790 000
Fiskālā bilance 400 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 400 000
01.02.00 13.400 Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma
ņēmēju interešu aizsardzības fonds
Ieņēmumi - kopā 215 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 215 000
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām 215 000
Fiskālā bilance 215 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 215 000
01.03.00 13.400 Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse
Ieņēmumi - kopā 150 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 150 000
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām 150 000
Izdevumi - kopā 120 000
Uzturēšanas izdevumi 120 000
Kārtējie izdevumi 120 000
Fiskālā bilance 30 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) -30 000
01.04.00 13.400 Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds
Ieņēmumi - kopā 500 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 500 000
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām 500 000
Izdevumi - kopā 400 000
Uzturēšanas izdevumi 400 000
Kārtējie izdevumi 120 000
Subsīdijas un dotācijas 280 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 280 000
Fiskālā bilance 100 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 100 000
02.00.00 13.400 Noguldījumu garantiju fonda veidošana,
pārvaldīšana un izlietošana
Ieņēmumi - kopā 750 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 750 000
Atskaitījumi no bankām 750 000
Izdevumi - kopā 53 300
Uzturēšanas izdevumi 53 300
Kārtējie izdevumi 53 300
tai skaitā atalgojumi 32 040
Fiskālā bilance 696 700
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 696 700
02.01.00 13.400 Noguldījumu garantiju fonds
Ieņēmumi - kopā 696 700
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 696 700
Atskaitījumi no bankām 696 700
Fiskālā bilance 696 700
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 696 700
02.02.00 13.400 Noguldījumu garantiju fonda pārvalde
Ieņēmumi - kopā 53 300
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 53 300
Atskaitījumi no bankām 53 300
Izdevumi - kopā 53 300
Uzturēšanas izdevumi 53 300
Kārtējie izdevumi 53 300
tai skaitā atalgojumi 32 040
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Ieņēmumi - kopā 2 731 629
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 731 629
Izdevumi - kopā 2 748 009
Uzturēšanas izdevumi 2 485 809
Kārtējie izdevumi 992 119
tai skaitā atalgojumi 146 381
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 353 970
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 156 990
Subsīdijas un dotācijas 336 700
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 280 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 56 700
Izdevumi kapitālieguldījumiem 262 200
kapitālie izdevumi 262 200
Tīrie aizdevumi 6 739 620
Valsts budžeta aizdevumi 6 756 000
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 380
Fiskālā bilance -6 756 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 6 756 000
03.00.00 08.100 Augstas klases sasniegumu sports
Ieņēmumi - kopā 1 550 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 550 000
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 550 000
Izdevumi - kopā 1 550 000
Uzturēšanas izdevumi 1 292 000
Kārtējie izdevumi 915 300
tai skaitā atalgojumi 133 745
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 300 000
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 40 000
Subsīdijas un dotācijas 336 700
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 280 000
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 56 700
Izdevumi kapitālieguldījumiem 258 000
kapitālie izdevumi 258 000
03.01.00 08.100 Organizatoriskā un tehniskā nodrošinājuma programma
Ieņēmumi - kopā 1 270 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 270 000
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 270 000
Izdevumi - kopā 1 270 000
Uzturēšanas izdevumi 1 012 000
Kārtējie izdevumi 915 300
tai skaitā atalgojumi 133 745
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 300 000
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 40 000
Subsīdijas un dotācijas 56 700
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 56 700
Izdevumi kapitālieguldījumiem 258 000
kapitālie izdevumi 258 000
03.02.00 08.100 Dotācija Latvijas Olimpiskās komitejas programmām
Ieņēmumi - kopā 280 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 280 000
Valsts pamatbudžeta dotācija 280 000
Izdevumi - kopā 280 000
Uzturēšanas izdevumi 280 000
Subsīdijas un dotācijas 280 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 280 000
04.00.00 04.650 Studējošo un studiju kreditēšana
Ieņēmumi - kopā 1 181 629
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 181 629
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 181 629
Izdevumi - kopā 1 198 009
Uzturēšanas izdevumi 1 193 809
Kārtējie izdevumi 76 819
tai skaitā atalgojumi 12 636
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 53 970
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 116 990
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 200
kapitālie izdevumi 4 200
Tīrie aizdevumi 6 739 620
Valsts budžeta aizdevumi 6 756 000
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 380
Fiskālā bilance -6 756 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 6 756 000
04.01.00 04.651 Studējošo kreditēšana
Ieņēmumi - kopā 31 110
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 31 110
Valsts pamatbudžeta dotācija 31 110
Izdevumi - kopā 47 490
Uzturēšanas izdevumi 47 490
Kārtējie izdevumi 47 490
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 47 490
Tīrie aizdevumi 3 264 620
Valsts budžeta aizdevumi 3 281 000
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 380
Fiskālā bilance -3 281 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 281 000
04.02.00 04.652 Studiju kreditēšana
Ieņēmumi - kopā 6 480
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 6 480
Valsts pamatbudžeta dotācija 6 480
Izdevumi - kopā 6 480
Uzturēšanas izdevumi 6 480
Kārtējie izdevumi 6 480
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 6 480
Tīrie aizdevumi 3 475 000
Valsts budžeta aizdevumi 3 475 000
Fiskālā bilance -3 475 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 3 475 000
04.03.00 04.650 Studējošo un studiju kreditēšanas administrēšana
Ieņēmumi - kopā 1 144 039
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 144 039
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 144 039
Izdevumi - kopā 1 144 039
Uzturēšanas izdevumi 1 139 839
Kārtējie izdevumi 22 849
tai skaitā atalgojumi 12 636
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 116 990
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 200
kapitālie izdevumi 4 200
16. Zemkopības ministrija
Ieņēmumi - kopā 500 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 500 000
Izdevumi - kopā 500 000
Uzturēšanas izdevumi 406 000
Kārtējie izdevumi 38 000
Subsīdijas un dotācijas 368 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 000
kapitālie izdevumi 10 000
investīcijas 84 000
01.00.00 10.130 Zivju fonds
Ieņēmumi - kopā 500 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 500 000
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu 300 000
Soda naudas par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem 65 000
Pārējie ieņēmumi 135 000
Izdevumi - kopā 500 000
Uzturēšanas izdevumi 406 000
Kārtējie izdevumi 38 000
Subsīdijas un dotācijas 368 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 000
kapitālie izdevumi 10 000
investīcijas 84 000
17. Satiksmes ministrija
Ieņēmumi - kopā 67 721 252
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 64 300 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Izdevumi - kopā 73 121 252
Uzturēšanas izdevumi 50 800 068
Kārtējie izdevumi 22 439 216
tai skaitā atalgojumi 8 514
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 2 495 216
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2 714 852
Subsīdijas un dotācijas 25 646 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 20 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 66 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 22 321 184
kapitālie izdevumi 8 944 932
investīcijas 13 376 252
Fiskālā bilance -5 400 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 5 400 000
02.00.00 12.100 Valsts autoceļu fonds
Ieņēmumi - kopā 65 221 252
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 61 800 000
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 000
Akcīzes nodoklis no naftas produktiem Valsts autoceļu fondā 54 000 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Izdevumi - kopā 70 621 252
Uzturēšanas izdevumi 50 450 068
Kārtējie izdevumi 22 175 216
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 2 495 216
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2 714 852
Subsīdijas un dotācijas 25 560 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 171 184
kapitālie izdevumi 8 794 932
investīcijas 11 376 252
Fiskālā bilance -5 400 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 5 400 000
02.01.00 12.100 Autoceļi
Ieņēmumi - kopā 63 021 252
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 59 600 000
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 5 600 000
Akcīzes nodoklis no naftas produktiem Valsts autoceļu fondā 54 000 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 000
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 252
Izdevumi - kopā 68 421 252
Uzturēšanas izdevumi 48 250 068
Kārtējie izdevumi 19 975 216
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 2 495 216
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2 714 852
Subsīdijas un dotācijas 25 560 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 171 184
kapitālie izdevumi 8 794 932
investīcijas 11 376 252
Fiskālā bilance -5 400 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 5 400 000
02.02.00 12.100 Autoceļu nozares pārvaldīšana
Ieņēmumi - kopā 2 200 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 200 000
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 2 200 000
Izdevumi - kopā 2 200 000
Uzturēšanas izdevumi 2 200 000
Kārtējie izdevumi 2 200 000
03.00.00 12.200 Latvijas ostu attīstības fonds
Ieņēmumi - kopā 500 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 500 000
Ostu un kuģošanas nodevas 500 000
Izdevumi - kopā 500 000
Uzturēšanas izdevumi 350 000
Kārtējie izdevumi 264 000
tai skaitā atalgojumi 8 514
Subsīdijas un dotācijas 86 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 20 000
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 66 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 150 000
kapitālie izdevumi 150 000
04.00.00 12.400 Izlidošanas nodeva
Ieņēmumi - kopā 2 000 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 000 000
Izlidošanas nodeva 2 000 000
Izdevumi - kopā 2 000 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000 000
investīcijas 2 000 000
18. Labklājības ministrija
Ieņēmumi - kopā 612 553 668
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 608 591 368
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 962 300
Izdevumi - kopā 652 211 643
Uzturēšanas izdevumi 642 503 143
Kārtējie izdevumi 2 650 722
tai skaitā atalgojumi 689 329
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 1 126 222
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 4 572 930
Subsīdijas un dotācijas 635 279 491
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 140 122 836
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 493 955 455
tai skaitā dotācija valsts pamatbudžetam sociālās
apdrošināšanas iemaksu administrēšanai 1 201 200
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 708 500
kapitālie izdevumi 126 500
investīcijas 9 582 000
Fiskālā bilance -39 657 975
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 40 004 863
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 346 888
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets
Ieņēmumi - kopā 131 491 628
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 127 529 328
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 74 152 400
Valsts pamatbudžeta dotācija 53 376 928
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 962 300
Izdevumi - kopā 135 680 628
Uzturēšanas izdevumi 130 203 128
Kārtējie izdevumi 2 650 722
tai skaitā atalgojumi 689 329
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 1 126 222
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 422 930
Subsīdijas un dotācijas 127 129 476
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 127 129 476
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 477 500
kapitālie izdevumi 126 500
investīcijas 5 351 000
Fiskālā bilance -4 189 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 4 189 000
01.00.00 05.816 Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa
Ieņēmumi - kopā 103 552 902
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 103 552 902
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 74 152 400
Valsts pamatbudžeta dotācija 29 400 502
Izdevumi - kopā 103 552 902
Uzturēšanas izdevumi 103 552 902
Subsīdijas un dotācijas 103 552 902
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 103 552 902
01.01.00 05.816 Medikamentu apmaksa
Ieņēmumi - kopā 7 222 557
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 7 222 557
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 7 198 564
Valsts pamatbudžeta dotācija 23 993
Izdevumi - kopā 7 222 557
Uzturēšanas izdevumi 7 222 557
Subsīdijas un dotācijas 7 222 557
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 7 222 557
01.02.00 05.816 Pakalpojumu apmaksa
Ieņēmumi - kopā 96 330 345
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 96 330 345
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 66 953 836
Valsts pamatbudžeta dotācija 29 376 509
Izdevumi - kopā 96 330 345
Uzturēšanas izdevumi 96 330 345
Subsīdijas un dotācijas 96 330 345
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 96 330 345
02.00.00 05.816 Centralizēti pasākumi
Ieņēmumi - kopā 19 576 796
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 18 083 561
Valsts pamatbudžeta dotācija 18 083 561
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 493 235
Izdevumi - kopā 21 876 796
Uzturēšanas izdevumi 18 414 796
Kārtējie izdevumi 1 126 222
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 1 126 222
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 367 013
Subsīdijas un dotācijas 16 921 561
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 16 921 561
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 462 000
investīcijas 3 462 000
Fiskālā bilance -2 300 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 2 300 000
02.01.00 05.816 Medikamentu iegāde
Ieņēmumi - kopā 9 161 561
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 9 161 561
Valsts pamatbudžeta dotācija 9 161 561
Izdevumi - kopā 9 161 561
Uzturēšanas izdevumi 9 161 561
Subsīdijas un dotācijas 9 161 561
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 9 161 561
02.02.00 05.816 Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa
Ieņēmumi - kopā 10 415 235
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 8 922 000
Valsts pamatbudžeta dotācija 8 922 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 493 235
Izdevumi - kopā 12 715 235
Uzturēšanas izdevumi 9 253 235
Kārtējie izdevumi 1 126 222
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā 1 126 222
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 367 013
Subsīdijas un dotācijas 7 760 000
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 7 760 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 462 000
investīcijas 3 462 000
Fiskālā bilance -2 300 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 2 300 000
05.00.00 05.816 Administrēšanas izdevumi
Ieņēmumi - kopā 2 518 627
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 518 627
Valsts pamatbudžeta dotācija 2 518 627
Izdevumi - kopā 2 518 627
Uzturēšanas izdevumi 2 518 627
Subsīdijas un dotācijas 2 518 627
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 2 518 627
05.01.00 05.620 Administrēšanas izdevumi slimokasēs
Ieņēmumi - kopā 1 839 064
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 839 064
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 839 064
Izdevumi - kopā 1 839 064
Uzturēšanas izdevumi 1 839 064
Subsīdijas un dotācijas 1 839 064
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 839 064
05.02.00 05.620 Uzraudzības, kontroles un veselības informācijas izdevumi
Ieņēmumi - kopā 249 364
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 249 364
Valsts pamatbudžeta dotācija 249 364
Izdevumi - kopā 249 364
Uzturēšanas izdevumi 249 364
Subsīdijas un dotācijas 249 364
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 249 364
05.03.00 05.620 Reģistru uzturēšanas izdevumi
Ieņēmumi - kopā 430 199
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 430 199
Valsts pamatbudžeta dotācija 430 199
Izdevumi - kopā 430 199
Uzturēšanas izdevumi 430 199
Subsīdijas un dotācijas 430 199
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 430 199
06.00.00 05.000 Rezerves fonds
Ieņēmumi - kopā 1 259 313
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 259 313
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 259 313
Izdevumi - kopā 1 259 313
Uzturēšanas izdevumi 1 259 313
Subsīdijas un dotācijas 1 259 313
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 259 313
07.00.00 05.814 Maksas pakalpojumi
Ieņēmumi - kopā 2 469 065
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 469 065
Izdevumi - kopā 2 469 065
Uzturēšanas izdevumi 2 342 565
Kārtējie izdevumi 1 524 500
tai skaitā atalgojumi 689 329
Subsīdijas un dotācijas 818 065
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 818 065
Izdevumi kapitālieguldījumiem 126 500
kapitālie izdevumi 126 500
08.00.00 05.099 Veselības reformas projekts
Ieņēmumi - kopā 1 414 647
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 414 647
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 414 647
Izdevumi - kopā 3 303 647
Uzturēšanas izdevumi 1 414 647
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 55 917
Subsīdijas un dotācijas 1 358 730
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 358 730
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 889 000
investīcijas 1 889 000
Fiskālā bilance -1 889 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta 1 889 000
09.00.00 05.816 Rezidentu apmācība
Ieņēmumi - kopā 700 278