• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas un Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas līgums par organizācijas privilēģijām un imunitātēm. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.02.2001., Nr. 22 https://www.vestnesis.lv/ta/id/3017

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Līgums par starptautiskas organizācijas izveidošanu zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā (EUROFISH)

Vēl šajā numurā

08.02.2001., Nr. 22

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 25.09.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas un Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas līgums par organizācijas privilēģijām un imunitātēm

Ievērojot to, ka Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu VIII panta 48.punkts paredz, ka Organizācija Dalībvalsts teritorijā un jebkurā citā vietā, kas atrodas tās jurisdikcijā vai kontrolē, bauda tādu juridisko tiesībspēju un imunitāti un tādas privilēģijas, kādas varētu būt nepieciešamas tās funkciju veikšanai,

Ievērojot to, ka Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu VIII panta 49.punkts paredz, ka Dalībvalstu delegāti, to vietnieki un padomdevēji, pārstāvji, kas apstiprināti darbam Izpildkomitejā, to vietnieki un padomdevēji, Organizācijas Ģenerāldirektors un personāls bauda tādas privilēģijas un imunitātes, kādas varētu būt nepieciešamas patstāvīgu, ar Organizāciju saistītu funkciju veikšanai,

Ievērojot to, ka, neskatoties uz Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu VIII panta 48. un 49.punktu, pārbaudes laikā Ģenerāldirektors un Sekretariāta personāls pārbaudes laikā bauda tādas privilēģijas un imunitātes, kādas noteiktas Pielikuma par pārbaudi II daļas B nodaļā,

Ievērojot to, ka Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu VIII panta 50.punkts norāda, ka šādu juridisko tiesībspēju, privilēģijas un imunitātes nosaka starp Dalībvalstīm un Organizāciju noslēgti līgumi,

Latvijas Republika un Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

vienojas par sekojošo:

1.pants

DEFINĪCIJAS

Šajā Līgumā:

(a) "Konvencija" ir 1993. gada 13. janvāra Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu,

(b) "Organizācija" ir Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācija, kas izveidota saskaņā ar Konvencijas VIII panta 1.punktu,

(c) "Ģenerāldirektors" ir Konvencijas VIII panta 41.punktā minētais Ģenerāldirektors vai, viņa prombūtnes gadījumā, Ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs,

(d) "Organizācijas amatpersonas" ir Ģenerāldirektors un visi Organizācijas Sekretariāta darbinieki,

(e) "Dalībvalstis" ir Konvencijas Dalībvalstis,

(f) "Dalībvalstu pārstāvji" ir Dalībvalstu delegāciju vadītāji, kas akreditēti Dalībvalstu konferencē un/vai Izpildkomitejā vai delegāti citās Organizācijas sanāksmēs,

(g) "Eksperti" ir personas, kas darbojas Organizācijas uzdevumā, tiek nodarbinātas kādā no Organizācijas iestādēm vai kas pēc Organizācijas lūguma sniedz tai jebkāda veida konsultācijas,

(h) "Organizācijas organizētas sanāksmes" ir jebkura Organizācijas iestāžu vai to orgānu sanāksme vai jebkura starptautiska konference vai cita sanāksme, ko organizē Organizācija,

(i) "īpašums" ir viss īpašums, aktīvi un fondi, kas pieder Organizācijai, vai kas atrodas Organizācijas rīcībā vai ko pārvalda Organizācija, lai sekmētu savu funkciju izpildi saskaņā ar Konvenciju un visi Organizācijas ienākumi,

(j) "Organizācijas arhīvi" ir visi protokoli, korespondence, dokumenti, manuskripti, kompjūteru dati, fotogrāfijas, filmas, video un skaņu ieraksti, kas pieder Organizācijai vai atrodas tās vai jebkuras Organizācijas amatpersonas valdījumā, un jebkuri citi materiāli, kurus Latvijas Republika un Ģenerāldirektors var, kopīgi vienojoties, iekļaut Organizācijas arhīvos,

(k) "Organizācijas telpas" ir Organizācijas vajadzībām izmantojamās ēkas vai to daļas un zeme, uz kuras tās atrodas, ieskaitot arī tās, kas minētas Konvencijas Pielikuma par pārbaudi II daļas 11. b) apakšpunktā.

2.pants

JURIDISKAS PERSONAS STATUSS

Organizācijai ir juridiskas personas statuss. Proti, tai ir spēja:

(a) slēgt līgumus,

(b) iegūt īpašumā un atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu,

(c) būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.

3.pants

ORGANIZĀCIJAS PRIVILĒĢIJAS

UN IMUNITĀTES

1. Organizācija un tās īpašums, lai kur un kā valdījumā tas atrastos, bauda imunitāti attiecībā uz jebkādām juridiskām darbībām, izņemot, ja pati Organizācija nepārprotami ir atteikusies no imunitātes kādā konkrētā gadījumā. Tomēr tiek pieņemts, ka jebkura atteikšanās no imunitātes nav attiecināma uz tiesu izpilddarbiem.

2. Organizācijas telpas ir neaizskaramas. Organizācijas īpašumi, lai kur un kā valdījumā tie atrastos, nevar tikt pārmeklēti, rekvizēti, konfiscēti, ekspropriēti vai kā citādi traucēti ar izpildu, administratīvām, tiesas un likumdošanas darbībām.

3. Organizācijas arhīvi neatkarīgi no to atrašanās vietas ir neaizskarami.

4. Ja vien Organizācija netiek pakļauta finansu kontroles, noteikumu vai jebkādu moratoriju ierobežojumiem:

(a) tās īpašumā var atrasties fondi, zelts vai jebkura valūta un tā drīkst rīkoties ar rēķiniem jebkurā valūtā,

(b) tā bez ierobežojumiem var pārvest savus fondus, zeltu un valūtu no un uz Latvijas Republiku no un uz citu valsti, vai Latvijas Republikas robežās, kā arī konvertēt jebkuru tai piederošu valūtu jebkurā citā valūtā.

5. Realizējot šī panta 4. punktā paredzētās tiesības, Organizācija pienācīgi ievēro jebkuru priekšrakstu no Latvijas Republikas valdības puses, ciktāl šādu priekšrakstu ievērošana nekaitē Organizācijas interesēm.

6. Organizācija un tās īpašums:

a) tiek atbrīvots no visiem tiešajiem nodokļiem; tomēr tiek pieņemts, ka Organizācija nepieprasīs atbrīvojumu no tādiem nodokļiem, kas būtībā ir samaksa par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem,

b) tiek atbrīvots no muitas nodevām, importa un eksporta ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz precēm, ko importē vai eksportē Organizācija tās oficiālai lietošanai; tomēr tās preces, kas importētas, piemērojot minētos atbrīvojumus, nevar tikt pārdotas Latvijas Republikā, izņemot gadījumus, kad to pārdošana notiek saskaņā ar noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās ar Latvijas Republiku,

(c) tiek atbrīvots no muitas nodevām, importa un eksporta ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz tās publikācijām.

7. Lai gan parasti Organizācija nepieprasa atbrīvojumu no akcīzes nodokļiem un nodevām, kas, pārdodot kustamo vai nekustamo īpašumu, tiek iekļauti pirkšanas cenā, tomēr, iegādājoties Organizācijas oficiālai lietošanai paredzētu nozīmīgu īpašumu, kas aplikts vai kam jābūt apliktam ar šādu nodokli vai nodevu, katru reizi, kad tas iespējams, Latvijas Republika veic attiecīgus administratīvus pasākumus, lai atbrīvotu Organizāciju no nodevu vai nodokļu maksāšanas vai lai atmaksātu jau samaksāto nodokli vai nodevu.

4. pants

ATVIEGLOJUMI UN IMUNITĀTES

ATTIECĪBĀ UZ SAKARU LĪDZEKĻIEM

UN PUBLIKĀCIJĀM

1. Attiecībā uz saviem oficiālajiem sakaru līdzekļiem Organizācija Latvijas Republikas teritorijā un ciktāl atbilstoši jebkādām starptautiskajām konvencijām, noteikumiem un līgumiem, kas ir saistoši Latvijas Republikai, bauda ne mazāk labvēlīgus apstākļus kā tie, ko Latvijas Republikas valdība piedāvā jebkurai citai valdībai, tai skaitā arī to diplomātiskajām pārstāvniecībām, attiecībā uz pasta un telekomunikāciju pakalpojumu prioritātēm, tarifiem un maksām un tarifiem, kas noteikti par informācijas nodošanu presē.

2. Organizācijas oficiālā korespondence un citi oficiāli Organizācijas paziņojumi netiek pakļauti cenzūrai. Organizācijai ir tiesības izmantot šifrus un nosūtīt un saņemt korespondenci un citu oficiālo informāciju, izmantojot kurjera pakalpojumus un aizzīmogotus iepakojumus, kas bauda tādas pašas privilēģijas un imunitātes kā diplomātiskie kurjeri un iepakojumi. Neko šajā punktā nedrīkst iztulkot tā, lai nepieļautu atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu, par kādiem vienojusies Latvijas Republika un Organizācija.

3. Latvijas Republika atzīst Organizācijas tiesības saskaņā ar konvencijā noteiktajiem mērķiem brīvi publicēties un izmantot masu mēdiju pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

4. Visa oficiālā korespondence, ko saņem vai nosūta Organizācijai, neatkarīgi no nosūtīšanas un korespondences veida, ir neaizskarama. Šāda neaizskaramība attiecas uz publikācijām, fotogrāfijām un kinofilmām, video, filmām, skaņu ierakstiem un kompjūteru datnēm un cita veida informāciju.

5. pants

DALĪBVALSTU PĀRSTĀVJI

1. Dalībvalstu pārstāvji un to vietnieki, delegācijas sastāvā iekļautie konsultanti, tehniskie eksperti un sekretāri Organizācijas sanāksmēs neatkarīgi no citām privilēģijām un imunitātēm, kas tiem varētu būt piešķirtas, kamēr viņi pilda savas funkcijas un ir ceļā uz un no sanāksmes, bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes:

(a) imunitāti attiecībā uz arestu vai aizturēšanu;

(b) visa veida tiesas procesa imunitāti attiecībā uz visu teikto, rakstīto, kā arī attiecībā uz visām viņu darbībām, ko tās veikušas kā amatpersonas. Šāda imunitāte turpina pastāvēt arī tad, ja attiecīgā persona vairs nepilda savas funkcijas;

(c) visu papīru, dokumentu un oficiālo materiālu neaizskaramību;

(d) tiesības lietot šifrus un nosūtīt un saņemt dokumentus, korespondenci vai oficiālos materiālus ar kurjeru vai aizzīmogotā veidā;

(e) atbrīvojumu, kas tiem un to laulātajiem tiek piešķirts attiecībā uz imigrācijas ierobežojumiem, ārvalstnieku reģistrāciju un kara dienestu, kamēr tie, pildot savus pienākumus, uzturas Latvijas Republikā vai šķērso tās teritoriju;

(f) tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz valūtas vai maiņas ierobežojumiem, kādi tiek piešķirti ārvalstu valdību pārstāvjiem, pagaidu oficiālos uzdevumus pildot;

(g) tādas pašas imunitātes un atvieglojumus attiecībā uz personīgo bagāžu, kādi tiek piešķirti līdzvērtīga ranga diplomātiem.

2. Gadījumos, kad aplikšana ar jebkāda veida nodokļiem ir atkarīga no dzīvesvietas, periodi, kad šī panta 1.punktā minētās personas atrodas Latvijas Republikas teritorijā, pildot savus oficiālos uzdevumus, netiek uzskatīta kā dzīvošana tajā.

3. Privilēģijas un imunitātes šī panta 1. punktā minētajām personām tiek piešķirtas nevis personīgam labumam, bet gan, lai nodrošinātu viņiem iespēju neatkarīgi veikt ar Organizāciju saistītās funkcijas. Citādi visām personām, kas bauda šādas imunitātes un privilēģijas, ir pienākums ievērot Latvijas Republikas likumus un noteikto kārtību.

4. Šī panta 1. un 2.punkta noteikumi neattiecas uz personām, kuras ir piederīgas Latvijas Republikai.

6. pants

ORGANIZĀCIJAS AMATPERSONAS

1. Veicot pārbaudi, Ģenerāldirektors un sekretariāta personāls, to skaitā kvalificēti eksperti, izpētot iespējamo ķīmisko ieroču lietošanu, kas minēta Konvencijas Pielikuma par pārbaudi XI daļas 7. un 8.punktā, saskaņā ar Konvencijas VIII panta 51.punktu bauda Konvencijas Pielikuma par pārbaudi II daļas B nodaļā noteiktās privilēģijas vai imunitātes, bet, šķērsojot kādas inspekcijai nepakļautas Dalībvalsts teritoriju, tā paša pielikuma II daļas 12. punktā paredzētās privilēģijas un imunitātes.

2. Attiecībā uz citām aktivitātēm, kas saistītas ar Konvencijas nolūku un mērķiem, Organizācijas amatpersonas:

a) bauda imunitāti attiecībā uz arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas konfiskāciju;

b) bauda imunitāti attiecībā uz tiesas procesiem, kas saistīti ar teikto, rakstīto un visām darbībām, ko tās veikušas kā amatpersonas;

c) bauda privilēģijas attiecībā uz visu papīru, dokumentu un oficiālo materiālu neaizskaramību, ievērojot Konvencijas noteikumus;

d) tiek atbrīvotas no nodokļiem attiecībā uz Organizācijas izmaksātajām algām un atalgojumiem uz tiem pašiem noteikumiem, kādi attiecas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas amatpersonām;

e) kopā ar laulāto tiek atbrīvotas no imigrācijas ierobežojumiem un ārvalstnieku reģistrācijas;

f) kopā ar laulāto starptautiskas krīzes laikā bauda tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz repatriāciju, kādi ir līdzvērtīga ranga diplomātiem;

g) bauda tādas pašas privilēģijas attiecībā uz valūtas maiņu, kādas piešķirtas līdzvērtīga ranga diplomātiem.

3. Organizācijas amatpersonas tiek atbrīvotas no iesaukšanas kara dienestā, ar noteikumu, ka attiecībā uz Latvijas Republikas pilsoņiem šādas privilēģijas tiks piešķirtas tām Organizācijas amatpersonām, kuras to amata dēļ tiek iekļautas sarakstā, ko sastādījis Organizācijas Ģenerāldirektors un apstiprinājusi Latvijas Republika. Ja Latvijas Republika iesauc kara dienestā citas Organizācijas amatpersonas, tā pēc Organizācijas lūguma atliek iesaukumu uz tik ilgu laiku, kāds nepieciešams, lai netiktu pārtraukta būtisku darba pienākumu pildīšana.

4. Papildus šī panta 1., 2. un 3.punktā minētajām privilēģijām un imunitātēm Organizācijas Ģenerāldirektors attiecībā uz sevi un savu laulāto bauda tādas privilēģijas un imunitātes, izņēmumus un atvieglojumus, kādas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām attiecībā uz sevi un saviem laulātajiem bauda diplomātiskie pārstāvji. Tādas pašas privilēģijas un imunitātes, izņēmumi un atvieglojumi tiek piešķirti augstākstāvošajām Organizācijas amatpersonām, kas rīkojas Ģenerāldirektora vārdā.

5. Organizācijas amatpersonām privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas interesēs un nevis to personīgam labumam. Citādi visām personām, kas bauda šādas imunitātes un privilēģijas, ir pienākums ievērot Latvijas Republikas likumus un noteikto kārtību. Organizācijai ir tiesības un pienākums atteikties no jebkurai amatpersonai piešķirtas imunitātes visos gadījumos, kad pēc tās domām šāda imunitāte kavētu taisnīguma nodrošināšanu un kad šāda atteikšanās ir iespējama, nekaitējot Organizācijas interesēm.

6. Organizācija pastāvīgi sadarbojas ar attiecīgajām Latvijas Republikas institūcijām ar mērķi nodrošināt taisnīgumu, policijas priekšrakstu ievērošanu un jebkādas šajā pantā minēto privilēģiju, imunitāšu un atvieglojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu.

7. pants

EKSPERTI

1. Lai veicinātu ekspertu funkciju efektīvu izpildi, viņiem to pildīšanas laikā, ieskaitot komandējuma sakarā ceļā pavadīto laiku, tiek piešķirtas šādas privilēģijas un imunitātes:

a) imunitāte attiecībā uz arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas konfiskāciju;

b) visa veida tiesas procesa imunitāti attiecībā uz visu teikto, rakstīto, kā arī attiecībā uz visām viņu darbībām, ko tās veikušas kā amatpersonas. Šāda imunitāte turpina pastāvēt arī tad, ja attiecīgā persona vairs nepilda savas funkcijas;

c) visu papīru, dokumentu un oficiālo materiālu neaizskaramību;

d) sazināšanās nolūkā ar Organizāciju, tiesības lietot šifrus un nosūtīt un saņemt dokumentus, korespondenci vai oficiālos materiālus ar kurjeru vai aizzīmogotā veidā;

e) tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz valūtas vai maiņas ierobežojumiem, kādi tiek piešķirti ārvalstu valdību pārstāvjiem, pagaidu oficiālos uzdevumus pildot;

f) tādas pašas imunitātes un atvieglojumus attiecībā uz personīgo bagāžu, kādi tiek piešķirti līdzvērtīga ranga diplomātiem.

2. Ekspertiem privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Organizācijas interesēs un nevis to personīgam labumam. Visām personām, kas bauda šādas privilēģijas un imunitātes, visos citos aspektos jāievēro Latvijas Republikas likumus un noteikto kārtību. Organizācijai ir tiesības un pienākums atteikties no jebkurai amatpersonai piešķirtas imunitātes visos gadījumos, kad pēc tās domām šāda imunitāte kavētu taisnīguma īstenošanu un kad šāda atteikšanās ir iespējama, nekaitējot Organizācijas interesēm.

8. pants

ĻAUNPRĀTĪGA PRIVILĒĢIJU

IZMANTOŠANA

1. Ja Latvijas Republika uzskata, ka notikusi ar šo Līgumu piešķirto privilēģiju vai imunitāšu ļaunprātīga izmantošana, Latvijas Republika un Organizācija konsultējas, vai šāda ļaunprātīga izmantošana ir notikusi un, ja ir, tad cenšas novērst šādu gadījumu atkārtošanos. Ja konsultāciju rezultātā netiek pieņemts lēmums, kas apmierina gan Latvijas Republiku, gan Organizāciju, jautājums par to, vai notikusi privilēģiju vai imunitāšu ļaunprātīga izmantošana, tiek risināts 10. pantā noteiktajā kārtībā.

2. Personām, kuras iekļaujas vienā no 6. un 7.pantā minētajām kategorijām, vietējās varas iestādes nepieprasa atstāt Latvijas Republikas teritoriju to darbības dēļ, ko tās veikušas kā amatpersonas. Tomēr, ja kāda šāda persona ir ļaunprātīgi izmantojusi savas privilēģijas, veicot darbības, kas nav saistītas ar šīs personas oficiālajiem pienākumiem, Latvijas Republikas valdība var tai pieprasīt atstāt valsti ar noteikumu, ka pavēli par valsts atstāšanu izdod teritoriālās varas iestādes ar Latvijas Republikas ārlietu ministra atļauju. Šādu atļauju var sniegt, vienīgi konsultējoties ar Organizācijas Ģenerāldirektoru. Ja pret personu tiek uzsākts tiesas process, lai panāktu tās izraidīšanu, Organizācijas Ģenerāldirektoram ir tiesības piedalīties tajā personas, pret kuru šis process ir uzsākts, interesēs.

9. pants

CEĻOŠANAS DOKUMENTI

UN VĪZAS

1. Latvijas Republika atzīst un pieņem ANO caurlaides, kas izsniegtas Organizācijas amatpersonām saskaņā ar Organizācijas noteikto īpašo kārtību, lai nodrošinātu Konvencijā paredzēto uzdevumu izpildi. Ģenerāldirektors paziņo Latvijas Republikai par attiecīgo Organizācijas pieņemto kārtību.

2. Latvijas Republika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos tās teritorijā, un neradīs kavēkļus tās teritorijas atstāšanai personām, kas atbilst vienai no 5., 6. un 7. pantā minētajām kategorijām, neatkarīgi no to pilsonības un nodrošina, ka tām, šķērsojot valsts teritoriju ceļā no vai uz amata pienākumu pildīšanas vai darījumu vietu, netiek likti nekādi šķēršļi, kā arī sniedz tām visu nepieciešamo aizsardzību, valsti šķērsojot.

3. Lūgums par vīzu un tranzītvīzu izsniegšanu (gadījumos, kad tās nepieciešamas), ko izteikusi persona, kas iekļauta vienā no 5., 6. un 7. pantā minētajām kategorijām, ja šāds lūgums tiek pamatots ar apliecinājumu, ka persona ceļo amatpersonas statusā, tiek izskatīts pēc iespējas īsākā laikā. Turklāt šādām personām tiek piešķirti atvieglojumi ātrākai ceļošanai.

4. Ģenerāldirektoram, tā vietniekam vai vietniekiem un citām Organizācijas amatpersonām, kas ceļo Organizācijas uzdevumā, tiek piešķirti tādi paši atvieglojumi kā līdzvērtīga ranga diplomātiem.

5. Attiecībā uz pārbaudes laikā veiktām aktivitātēm vīzas tiek izsniegtas saskaņā ar Konvencijas Pielikuma par pārbaudi II daļas B nodaļas 10. punktu.

10. pants

STRĪDU ATRISINĀŠANA

1. Organizācija nosaka kārtību, kādā tiek atrisināti:

a) strīdi, kas rodas no līgumiem vai citi privāttiesiski strīdi, kuros Organizācija ir viena no pusēm;

b) strīdi, kas skar kādu Organizācijas amatpersonu vai ekspertu, kura sakarā ar savu oficiālo amatu bauda imunitāti, ja šāda imunitāte netiek atcelta saskaņā ar šī Līguma 6. panta 5. punktu vai 7. panta 2. punktu.

2. Jebkuras domstarpības, kas rodas interpretējot vai piemērojot šo Līgumu un netiek atrisinātas draudzīgā ceļā, pēc vienas līguma puses lūguma tiek nodotas izskatīšanai šķīrējtiesā, kas sastāv no trim tiesnešiem. Katra puse izvirza vienu tiesnesi. Trešo tiesnesi, kurš ir arī tiesas priekšsēdētājs, izvēlas pirmie divi tiesneši.

3. Ja viena no līguma pusēm neizvirza tiesnesi un nav spērusi nekādus soļus, lai to divu mēnešu laikā pēc otras puses lūguma paveiktu, otra puse to var lūgt Starptautiskās tiesas prezidentam.

4. Ja pirmie divi tiesneši nespēj vienoties par trešā tiesneša kandidatūru divu mēnešu laikā pēc to izvirzīšanas, jebkura puse var lūgt to izdarīt Starptautiskās tiesas prezidentam.

5. Tiesa norit saskaņā ar Pastāvīgās arbitrāžas tiesas Papildus Noteikumiem attiecībā uz Arbitrāžu, kurā iesaistītas Starptautiskās Organizācijas un Valstis, kādi ir spēkā šī Līguma spēkā stāšanās dienā.

6. Šķīrējtiesa pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Šāds lēmums līguma pusēm ir galīgs un saistošs.

11. pants

INTERPRETĀCIJA

1. Šī Līguma nosacījumus interpretē, ņemot vērā funkcijas, kuru izpildīšanu Konvencija uztic Organizācijai.

2. Šī Līguma nosacījumi nekādā veidā neierobežo vai nemazina ne privilēģijas un imunitātes, kas inspektoru komandas pārstāvjiem piešķirtas saskaņā ar Konvencijas Pielikuma par pārbaudi II daļas B nodaļu, ne privilēģijas un imunitātes, kas piešķirtas Organizācijas Ģenerāldirektoram un Sekretariāta darbiniekiem saskaņā ar Konvencijas VIII panta 51. punktu. Šī Līguma nosacījumi neatceļ vai nemazina jebkādus Konvencijas nosacījumus vai jebkuras tiesības, kuras Organizācija varētu baudīt, iegūt vai pieņemt.

12. pants

NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

1. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad Ģenerāldirektoram tiek deponēts Latvijas Republikas ratifikācijas instruments. Tiek pieņemts, ka, deponējot ratifikācijas instrumentu, Latvijas Republika saskaņā ar tās likumiem var izpildīt šī Līguma nosacījumus.

2. Šis Līgums ir spēkā kamēr Latvijas Republika ir Konvencijas dalībvalsts.

3. Latvijas Republika un Organizācija var slēgt tādus papildus līgumus, kādi var būt nepieciešami.

4. Pēc Latvijas Republikas vai Organizācijas lūguma tiek uzsāktas konsultācijas attiecībā uz šī Līguma grozījumu izstrādāšanu. Jebkuri šādi grozījumi tiek ietverti, apbusēji vienojoties, līgumā, kas tiek noslēgts starp Latvijas Republiku un Organizāciju.

Sastādīts Hāgā, 2000.gada 25.septembrī, divos eksemplāros latviešu un angļu valodās, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem.

 

Latvijas Republikas Ķīmisko ieroču aizlieguma vārdā organizācijas vārdā

Kārlis Eihenbaums Josē M.Bustani

Pastāvīgais pārstāvis Ģenerāldirektors

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!