• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 17 "Zemkopības ministrijas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.01.2000., Nr. 11/12 https://www.vestnesis.lv/ta/id/249

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.18

Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kārtību, kādā veidojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās"

Vēl šajā numurā

14.01.2000., Nr. 11/12

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 17

Pieņemts: 11.01.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 17

Rīgā 2000.gada 11.janvārī (prot. Nr. 3, 14.§)

Zemkopības ministrijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministriju iekārtas likuma 5.pantu

 

I. Zemkopības ministrijas galvenie uzdevumi un funkcijas valsts pārvaldes jomā

1. Zemkopības ministrijas (turpmāk — ministrija) galvenie uzdevumi ir izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā, kā arī koordinēt minēto nozaru darbību.

2. Ministrijai ir šādas funkcijas:

2.1. savas kompetences ietvaros izstrādāt normatīvo aktu projektus, saskaņojot tos ar valdības deklarācijas pamatnostādnēm un Eiropas līguma prasībām normatīvo aktu saskaņošanas jomā, kā arī nodrošināt pieņemto normatīvo aktu ieviešanu un kontrolēt to izpildi;

2.2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;

2.3. sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo budžeta finansējumu;

2.4. sagatavot priekšlikumus par ārvalstu palīdzības piešķiršanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības attīstībai un kontrolēt tās izmantošanu;

2.5. pārstāvēt valsti starptautiskajās lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības organizācijās, kā arī pārstāvēt ministrijas kompetencē esošās nozares Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas pārstāvniecībā pie Eiropas Savienības un citās ārvalstu institūcijās;

2.6. sagatavot starptautisko līgumu projektus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā;

2.7. savas kompetences ietvaros nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi;

2.8. izvērtēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības zinātnes attīstību un savas kompetences ietvaros noteikt zinātnisko pētījumu prioritātes;

2.9. izstrādāt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības attīstības atbalsta politiku un programmas, kā arī sekmēt attiecīgo programmu veidošanu atbilstoši Eiropas līguma prasībām;

2.10. izvērtēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ekonomisko stāvokli un tendences, noteikt ekonomiskās attīstības prioritātes un izstrādāt attīstības koncepcijas;

2.11. vadīt un pārraudzīt Latvijas un Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus lauku un lauksaimniecības, kā arī mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā;

2.12. sagatavot valsts nostāju lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā Latvijas un Eiropas Savienības sarunām;

2.13. izstrādāt valsts politiku veterinārmedicīnas jomā;

2.14. izstrādāt valsts politiku augu aizsardzības jomā;

2.15. izstrādāt valsts politiku sēklaudzēšanas jomā;

2.16. izstrādāt valsts politiku ciltsdarba jomā;

2.17. veicināt zemes racionālu izmantošanu, dabas resursu un lauku vides saglabāšanu;

2.18. savas kompetences ietvaros veikt Latvijas labības iekšējo tirgu stabilizējošus pasākumus;

2.19. savas kompetences ietvaros organizēt pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli;

2.20. nodrošināt ministrijas valdījumā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaiti un nostiprināšanu zemesgrāmatā, kā arī tā saglabāšanas kontroli;

2.21. organizēt lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā;

2.22. uzraudzīt un koordinēt lauksaimniecības un mežsaimniecības mācību iestāžu un konsultatīvo dienestu darbu, kā arī organizēt minēto iestāžu darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu;

2.23. organizēt speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

2.24. apkopot un analizēt informāciju par integrācijas Eiropas Savienībā procesiem ministrijas kompetencē esošajās jomās, kā arī izstrādāt priekšlikumus integrācijas procesa optimizēšanai;

2.25. piedalīties nacionālās programmas integrācijai Eiropas Savienībā aktualizēšanā un pilnveidošanā;

2.26. veikt ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo valsts iestāžu un pārziņā esošo valsts iestāžu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) iekšējo revīziju;

2.27. koordinēt privatizācijas procesa gaitu ministrijas pārziņā esošajos valsts uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

2.28. nodrošināt traktortehnikas reģistrāciju, valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli un traktortehnikas vadītāju atestāciju;

2.29. nodrošināt meliorācijas sistēmu valsts uzraudzību, kā arī pārraudzīt hidromeliorācijas un upju hidrotehnisko būvju specializēto būvniecību.

3. Ministrija ir tiesīga:

3.1. kontrolēt valsts budžeta līdzekļu izmantošanu ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajās valsts iestādēs un pārziņā esošajās valsts iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

3.2. likumā noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

3.3. likumā noteiktajā kārtībā reorganizēt ministrijas pakļautībā un pārziņā esošās valsts iestādes un uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības);

3.4. uzturēt divpusējus un daudzpusējus starptautiskos starpvaldību sakarus;

3.5. piedalīties starptautisko projektu īstenošanā;

3.6. savas kompetences ietvaros veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

II. Ministrijas struktūra

4. Ministrijas darba politiskais vadītājs ir zemkopības ministrs (turpmāk — ministrs), kas ir atbildīgs Saeimai par ministrijas darbu.

5. Ministrs ir tiesīgs:

5.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt ministriju citās institūcijās;

5.2. savas kompetences ietvaros parakstīt starptautiskos līgumus;

5.3. izdot rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus;

5.4. dot tiešus rīkojumus katram ministrijas un tās pakļautībā esošās iestādes ierēdnim (ierēdņa kandidātam) un darbiniekam, kā arī — likumā noteiktajos gadījumos — ministrijas pārraudzībā esošo iestāžu vadītājiem;

5.5. ieteikt Ministru prezidentam parlamentārā sekretāra kandidatūru, kā arī pieprasīt ministrijas parlamentārā sekretāra atkāpšanos no amata;

5.6. saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" iecelt amatā un atbrīvot no amata ministrijas valsts sekretāru;

5.7. norīkot atbildīgo amatpersonu par attiecīgo normatīvo aktu projektu saskaņošanu ar Eiropas līguma prasībām un nodrošināt minēto prasību, kā arī rekomendāciju ieviešanu;

5.8. kontrolēt valsts budžeta līdzekļu izmantošanu ministrijas pārraudzībā esošajās iestādēs;

5.9. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

6. Ministrijas parlamentārais sekretārs ministra uzdevumā:

6.1. pārstāv ministra politisko viedokli Saeimā un tās komisijās, kā arī citās institūcijās;

6.2. nodrošina ministrijas saikni ar Saeimu, piedalās Saeimas un tās komisiju darbā;

6.3. ir atbildīgs par ministrijas sagatavoto likumprojektu virzību Saeimā, tās komisijās, kā arī citās valsts institūcijās.

7. Ministrijas valsts sekretārs ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts). Valsts sekretārs:

7.1. vada ministrijas administratīvo darbu un nodrošina tās darba nepārtrauktību, ja notiek ministrijas politiskās vadības maiņa;

7.2. apstiprina ministrijas centrālā aparāta struktūrvienību štatu sarakstu valsts budžetā paredzētā štata vienību skaita un darba samaksas fonda ietvaros;

7.3. saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" un citiem normatīvajiem aktiem ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas ierēdņus (ierēdņu kandidātus), pieņem darbā un atlaiž no darba ministrijas darbiniekus, kuri strādā uz darba līguma pamata;

7.4. izdod rīkojumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos, ja normatīvajos aktos šādas tiesības nav paredzētas tikai ministram;

7.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju citās institūcijās;

7.6. nosaka, reorganizē un likvidē ministrijas centrālā aparāta struktūrvienības, kā arī apstiprina to nolikumus;

7.7. ir atbildīgs par ministrijas kompetencē esošo normatīvo aktu saskaņošanu ar Eiropas līguma prasībām un nodrošina minēto prasību ieviešanu, ja ministrs nav norīkojis citu amatpersonu;

7.8. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

8. Ministrijas valsts sekretāram ir vietnieki, kas ir valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti). Valsts sekretāra vietnieku funkcijas un viņiem pakļautās ministrijas struktūrvienības ar rīkojumu nosaka valsts sekretārs.

9. Ministrijas struktūrvienības ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas.

10. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas valsts sekretāram vai viņa vietniekiem saskaņā ar valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumu.

11. Departamentu vada departamenta direktors, kura kompetence ir noteikta attiecīgā departamenta nolikumā un direktora amata aprakstā.

12. Patstāvīgās nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs.

13. Lai izskatītu ministrijas kompetencē esošos jautājumus, ministrs vai valsts sekretārs ministra uzdevumā var izveidot ministrijā padomes, komisijas un citas konsultatīvās un metodiskās institūcijas. Minēto institūciju nolikumus apstiprina ministrs vai valsts sekretārs.

III. Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts iestādes un pārziņā esošās valsts iestādes un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)

14. Ministrijas pakļautībā ir:

14.1. Lauku atbalsta dienests;

14.2. Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde;

14.3. Sanitārā robežinspekcija.

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto iestāžu vadītāji ir tieši pakļauti ministram vai — saskaņā ar ministra pilnvarojumu — valsts sekretāram, bet speciālos nozares pārvaldes jautājumos — valsts sekretāra vietniekam.

16. Ministrijas pārraudzībā ir:

16.1. Valsts veterinārais dienests;

16.2. Valsts zivsaimniecības pārvalde;

16.3. Valsts meža dienests;

16.4. Ciltsdarba valsts inspekcija;

16.5. Valsts augu aizsardzības dienests;

16.6. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests.

17. Šo noteikumu 16.punktā minēto iestāžu pārraudzību likumos noteiktajos ietvaros veic ministrs.

18. Ministrijas pārziņā ir šādas valsts iestādes un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības):

18.1. valsts uzņēmums "Latvijas Valsts augu aizsardzības centrs";

18.2. projektēšanas un informācijas valsts uzņēmums "Meliorprojekts";

18.3. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs";

18.4. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs";

18.5. valsts bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija";

18.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs";

18.7. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds";

18.8. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra";

18.9. valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži";

18.10. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Lauku strukturālo programmu aģentūra";

18.11. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Lauksaimnieku centrs";

18.12. valsts zinātniskā bezpeļņas organizācija "Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija";

18.13. valsts zinātniskā bezpeļņas organizācija "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts";

18.14. bezpeļņas organizācija valsts zinātniskais uzņēmums "Valsts Stendes selekcijas stacija";

18.15. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Priekuļu selekcijas stacija";

18.16. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

18.17. lauksaimniecības tehnikas muzejs "Kalēji";

18.18. Latvijas Meliorācijas un zemkopības muzejs;

18.19. K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas";

18.20. Apes arodvidusskola;

18.21. Apguldes arodvidusskola;

18.22. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Barkavas arodvidusskola";

18.23. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērgļu arodvidusskola";

18.24. Cīravas arodvidusskola;

18.25. Dagdas arodvidusskola;

18.26. Jaunaglonas arodvidusskola;

18.27. Jaungulbenes arodvidusskola;

18.28. Mežotnes arodvidusskola;

18.29. Ozolu arodvidusskola;

18.30. Rankas arodvidusskola;

18.31. Skrundas arodvidusskola;

18.32. Viesītes arodvidusskola;

18.33. Zaļenieku arodvidusskola;

18.34. Zilupes arodvidusskola;

18.35. Jāņmuižas arodģimnāzija;

18.36. Rēzeknes arodģimnāzija;

18.37. Valmieras arodģimnāzija;

18.38. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola";

18.39. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola";

18.40. Bebrenes tehnikums;

18.41. Kazdangas tehnikums;

18.42. Laidzes tehnikums;

18.43. Lūznavas tehnikums;

18.44. Mālpils tehnikums;

18.45. Ogres meža tehnikums;

18.46. Saldus tehnikums;

18.47. Smiltenes tehnikums;

18.48. Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikums;

18.49. Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums;

18.50. Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums;

18.51. Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums;

18.52. Vecbebru tehnikums;

18.53. Višķu tehnikums;

18.54. Jēkabpils agrobiznesa koledža.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Ministru kabineta 1995.gada 31.janvāra noteikumus Nr.28 "Zemkopības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 20.nr.; 1996, 162./163.nr.; 1997, 48., 111., 280., 314.nr.);

19.2. Ministru kabineta 1996.gada 24.septembra noteikumus Nr.360 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.janvāra noteikumos Nr.28 "Zemkopības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 162./163.nr.);

19.3. Ministru kabineta 1997.gada 11.februāra noteikumus Nr.67 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.janvāra noteikumos Nr.28 "Zemkopības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 48.nr.);

19.4. Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.163 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.janvāra noteikumos Nr.28 "Zemkopības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 111.nr.);

19.5. Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra noteikumus Nr.358 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.janvāra noteikumos Nr.28 "Zemkopības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 280.nr.);

19.6. Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumus Nr.398 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.janvāra noteikumos Nr.28 "Zemkopības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 314.nr.).  

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!