• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ventspils pilsētas domes 2012. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 13 "Grozījumi 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.06.2012., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/248641

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.60

Par saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā"" apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

05.06.2012., Nr. 87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ventspils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 27.04.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Ventspilī 2012.gada 27.aprīlī (prot. Nr.8; 4.§)

Grozījumi 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas pašvaldības 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība"

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punktā vārdus "trūcīgām vai maznodrošinātām" ar vārdu "fiziskām";

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ar terminu "dzīvojamā māja" šo noteikumu izpratnē saprot dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļas, dzīvokļi, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai."

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni (tai skaitā, audžuģimenē vai aizbildnībā esošie bērni) līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot), piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju un zemi zem tās, kas ir minēto personu deklarētā dzīvesvieta."

5. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods un nosacījumi ir šādi:

6.1. šo saistošo noteikumu 4. un 5.punktā nosauktajām personām – nodokļa atvieglojumu piešķir par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam. Atvieglojums tiek piemērots sākot ar nākošo kalendāro mēnesi, kad persona tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu personu un tiesības uz atvieglojuma saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona zaudē trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu.

6.2. šo saistošo noteikumu 5.1 punktā nosauktajām personām:

6.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad ir mainījušies 5.1 punktā noteiktie nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai. Šajā gadījumā atvieglojumi piešķirami ar nākamo mēnesi, kurā pastāv nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai.

6.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par zemes vienības vai tās daļas platību, kas nepārsniedz 1200 m2;

6.2.3. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājam jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā."

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.1 punkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, nodokļa atvieglojumu saņemšanai par kārtējo taksācijas gadu jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai rakstisks iesniegums ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 30.novembrim.

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.2 Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai iesniegtais personas iesniegums uzskatāms par personas atļauju Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai iepazīties ar personas un tās bērnu personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai."

8. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Personām, kurām saskaņā ar šo saistošo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, tie tiek piešķirti šādā kārtībā:

7.1. 4. un 5.punktā noteiktajos gadījumos – atvieglojumus piešķir Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa, balstoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" pieņemtajiem lēmumiem par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu un Ventspils pilsētas domes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem. Par atvieglojumu piešķiršanu Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa paziņo nodokļa maksātājam nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

7.2. 5.1 punktā noteiktajā gadījumā – personu atbilstību šo noteikumu 6.2.apakšpunkta un 6.1 punkta nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājs."

9. Papildināt saistošo noteikumu 8.2.apakšpunktu pēc vārda "rezultātu" ar vārdiem "par ko pieņemts 8.1.apakšpunktā noteiktais lēmums".

10. Papildināt saistošo noteikumu 8.3.apakšpunktu pēc vārda "rezultātam" ar vārdiem "par ko pieņemts 8.2.apakšpunktā noteiktais lēmums".

11. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Ventspils pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes."

12. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10. 1 Šo noteikumu 5.1 punktā noteiktie atvieglojumi piemērojami ar nākošo mēnesi pēc Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi 2010.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā" spēkā stāšanās brīža."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.4
"Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmo prim, trešo daļu un ceturto daļu pašvaldība 16.03.2010. ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā", pamatojoties uz kuriem nodokļa atvieglojumus par dzīvošanai izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem saņem personas, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veikto pētījumu (informācija no CSP mājaslapas 21.03.2012.) 2011.gadā 87% mājsaimniecību Latvijā bija grūtības segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. Vissaspringtākā situācija bija mājsaimniecībās ar trīs un vairāk bērniem – šajā grupā 49,3% gadījumos ikdienas izdevumi tika segti ar lielām grūtībām.
Līdz ar to, lai mazinātu mājsaimniecību, kurās dzīvo ģimenes ar bērniem, nodokļu slogu, pašvaldība ir sagatavojusi grozījumus spēkā esošajos augstākminētajos pašvaldības saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus personām ar 3 un vairāk bērniem. Nodokļa atvieglojuma apmērs ir 50% apmērā par dzīvošanai izmantoto nekustamo īpašumu – zemi un ēkām, kura ir šo personu deklarētā dzīvesvieta.
2. Ņemot vērā jaunu nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategoriju, kas minēta 1.punktā, tiek mainīts saistošo noteikumu nosaukums.
3. Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktam precizēta nodokļa objekta "dzīvojamās māja" definīcija, par ko piešķirami nodokļa atvieglojumi.
3. Saistošajos noteikumos veikti grozījumi ar mērķi optimizēt un uzlabot nodokļa atvieglojumu piešķiršanas administrēšanas procesu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atvieglojumu piešķiršanas gadījumā par īpašumiem, kas pieder personām ar 3 un vairāk bērniem, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā samazināsies par aptuveni Ls 3300 gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Informāciju saistošajiem noteikumiem var iegūt, vēršoties Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā (Jūras ielā 36, Ventspils, tālr. 63601161), noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", "Ventas Balss" un pieejami Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv.
Personām ar 3 un vairāk bērniem, kuras atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām nodokļa atvieglojumu saņemšanai, jāiesniedz rakstisks iesniegums Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļai, nepieciešamības gadījumā pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus.
Iesnieguma veidlapa pieejama Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv atsevišķi izveidotā sadaļā par nekustamā īpašuma nodokli, "Latvijas Vēstnesis" portālā – tiesību aktu vortālā "www.likumi.lv"
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!