• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumi Nr. 374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.06.2012., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/248622

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.211

Grozījums Ministru prezidenta 2012.gada 29.maija rīkojumā Nr.208 "Par L.Straujumas komandējumiem"

Vēl šajā numurā

05.06.2012., Nr. 87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 374

Pieņemts: 29.05.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.374

Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.30 3.§)

Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai

Izdoti saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma
5.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – fonds) piešķir līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām, kā arī atbalstīto projektu vadības, uzraudzības un kontroles kārtību. Fonds līdzfinansējumu piešķir Sabiedrības integrācijas fonda likumā noteikto mērķu sasniegšanai.

2. Finansējuma avots Sabiedrības integrācijas fonda likumā noteiktajiem mērķiem var būt valsts budžeta līdzekļi, kas tiek plānoti atsevišķā fonda budžeta programmā, attiecīgajiem mērķiem saņemtie pašvaldību budžetu līdzekļi, dāvinājumi vai ziedojumi, kā arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

3. Nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējumu piešķir atklātā projektu iesniegumu konkursā.

4. Projekts šo noteikumu izpratnē ir darbību kopums, kas vērsts uz noteikta mērķa sasniegšanu noteiktā laikposmā ar noteiktiem finanšu, materiāli tehniskajiem un cilvēku resursiem.

II. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris

5. Projekta iesniedzējs var būt nevalstiskā organizācija, kas šo noteikumu izpratnē ir Latvijā reģistrēta:

5.1. biedrība;

5.2. nodibinājums;

5.3. arodbiedrība;

5.4. reliģiskā organizācija un tās iestāde.

6. Projekta iesniedzējs var īstenot projektu individuāli vai piesaistot vienu vai vairākus sadarbības partnerus.

7. Projekta īstenotājs un sadarbības partneris ir atbildīgi par šo noteikumu prasību ievērošanu, kā arī par līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

8. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris atbilst šādām prasībām:

8.1. tas apliecina, ka neatbilst nevienam no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas kritērijiem;

8.2. tas apliecina, ka par tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām, kurām līdzfinansējumu piešķīris fonds, nav saņēmis un nesaņems finansējumu no citiem avotiem;

8.3. tas apliecina, ka tam nav neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu parādu citos projektos, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējām ārvalstu finanšu palīdzības programmām vai valsts vai pašvaldību budžeta.

III. Projektu konkursa nolikuma apstiprināšana un publicēšana

9. Atklātā projektu iesniegumu konkursa nolikumu apstiprina fonda padome.

10. Atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumā norāda:

10.1. konkursa mērķi un atbalstāmās aktivitātes;

10.2. prasības projekta iesniedzējam, kas var pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu, un sadarbības partnerim (ja attiecināms);

10.3. konkursam pieejamo kopējo finansējumu un katra projekta minimālo un maksimālo līdzfinansējumu, kā arī citus projekta līdzfinansēšanas nosacījumus;

10.4. izmaksu attiecināmības nosacījumus;

10.5. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus, vienlaikus norādot būtiskākos vērtēšanas kritērijus;

10.6. projekta iesnieguma noraidīšanas vai precizēšanas nosacījumus atbilstoši administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas nepieciešams, lai projekta iesniegums varētu pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu;

10.7. projekta īstenošanas laiku un vietu;

10.8. projekta iesnieguma sagatavošanas nosacījumus;

10.9. projekta iesnieguma iesniegšanas nosacījumus, laiku un vietu.

11. Konkursa nolikumam pievieno projekta iesnieguma veidlapu un projekta īstenošanas līguma projektu.

12. Atklāta projektu konkursa nolikumu, iesnieguma veidlapu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, metodiskos norādījumus, projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un citu informāciju publicē fonda tīmekļa vietnē www.sif.lv.

IV. Projekta iesniegumu iesniegšana, izvērtēšana, lēmumu pieņemšana un rezultātu paziņošana

13. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniski, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

14. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz fondā vienā eksemplārā vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vienā vai vairākās slēgtās aploksnēs, uz kurām norāda projektu konkursa nosaukumu, fonda adresi un projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi. Iesniegumam pievieno tā elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, uz kura norāda projekta iesniedzēja nosaukumu. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās versijas atbilstību papīra formā iesniegtajam oriģinālam.

15. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniski, par iesniegšanas termiņu tiek uzskatīts laiks, kad projekta iesniegums reģistrēts fonda elektronisko sūtījumu sistēmā. Strīdus gadījumā projekta iesniedzējam ir pienākums pierādīt, ka projekta iesniegums elektroniski ir nosūtīts projektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, ko apliecina elektroniski nosūtītajam projekta iesniegumam pievienotais laika zīmogs.

16. Fonds izskata tikai tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti līdz atklāta projektu konkursa nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām. Projekta iesniegumu, kas saņemts pēc norādītā termiņa beigām, neizskata un par to informē projekta iesniedzēju.

17. Noteiktajā termiņā saņemtos projektu iesniegumus vērtē projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija var piesaistīt neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

18. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no atklāta projektu konkursa nolikumā minētajiem administratīvās vai atbilstības vērtēšanas kritērijiem, fonds vienu reizi rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā no fonda pieprasījuma saņemšanas dienas iesniegt papildu informāciju atbilstoši atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumā norādītajiem projekta iesnieguma precizēšanas nosacījumiem, nosūtot pieprasījumu pa pastu vai uz projekta iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

19. Komisija apstiprina katra projekta iesnieguma vērtējumu atbilstoši administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem un virza projekta iesniegumu tālākai vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vai iesaka fonda padomei projekta iesniegumu noraidīt.

20. Komisija apstiprina katram projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu katrā kvalitātes vērtēšanas kritērijā. Ja kādā kritērijā vai kritēriju sadaļā iegūtais punktu skaits ir mazāks par minimāli nepieciešamo punktu skaitu, komisija iesaka fonda padomei projekta iesniegumu noraidīt.

21. Projektu iesniegumus, kuri visos kvalitātes vērtēšanas kritērijos ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu, komisija sakārto dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita. Ja iegūto punktu skaits ir vienāds, projektu iesniegumus sakārto pēc iegūto punktu skaita būtiskākajos kvalitātes vērtēšanas kritērijos, kuri norādīti projektu konkursa nolikumā.

22. Komisija sagatavo un iesniedz fonda padomei projektu iesniegumu vērtēšanas ziņojumu, kurā ietverts apstiprināšanai, apstiprināšanai ar nosacījumiem un noraidīšanai ieteikto projektu iesniegumu saraksts.

23. Pamatojoties uz komisijas iesniegto vērtēšanas ziņojumu, fonda padome pieņem lēmumu par katra projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu. Fonda padome var pieņemt lēmumu nodot projekta iesniegumu atkārtotai izvērtēšanai komisijai, ja konstatē, ka projekta iesniegums nav ticis izvērtēts atbilstoši visiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vai kādā kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir novērtēts acīmredzami neatbilstoši projekta iesniegumā norādītajam.

24. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

V. Projekta īstenošanas līguma slēgšana

25. Ja vērtēšanas gaitā projekta iesniegumā ir konstatētas kļūdas vai nepilnības, taču projekta iesniegumam piešķirto punktu skaits ir bijis pietiekams, lai to apstiprinātu, pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un pirms projekta īstenošanas līguma noslēgšanas fonds var lūgt projekta iesniedzējam veikt precizējumus projekta iesniegumā, ar kuriem nedrīkst tikt izdarītas tādas izmaiņas projekta iesniegumā, kas būtu varējušas ietekmēt komisijas veikto projekta iesnieguma vērtējumu. Pieļaujamie precizējumi ir šādi:

25.1. novērst informācijas pretrunas dažādās projekta iesnieguma sadaļās;

25.2. precizēt projekta īstenošanas laika grafiku;

25.3. precizēt projekta budžetu, ja tajā pieļautas aritmētiskas kļūdas;

25.4. no projekta attiecināmajām izmaksām izslēgt izdevumus, kas nav nepieciešami projekta aktivitāšu īstenošanai vai neatbilst citiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem;

25.5. samazināt izmaksas, kas pārsniedz vidējās tirgus cenas;

25.6. iesniegt papildu informāciju, ja projekta iesniegumā iekļautā informācija ir nepilnīga, neskaidra vai pretrunīga.

26. Projekta iesniedzējs precizēto projekta iesniegumu iesniedz lēmumā norādītajā termiņā. Fonds 10 darbdienu laikā izskata precizēto projekta iesniegumu un sagatavo atzinumu par lēmumā iekļauto nosacījumu izpildi. Ja fonda atzinums ir pozitīvs, fonds nosūta projekta iesniedzējam piedāvājumu slēgt projekta īstenošanas līgumu. Ja atzinums ir negatīvs vai projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā iekļauto nosacījumu izpildi noteiktajā termiņā, fonds atceļ iepriekš pieņemto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Lēmumu nosūta projekta iesniedzējam atbilstoši šo noteikumu 24.punktam.

27. Projekta īstenošanas līgumā iekļauj šādu informāciju:

27.1. līguma priekšmets;

27.2. projekta īstenošanas nosacījumi, tai skaitā projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti;

27.3. pušu pienākumi un tiesības;

27.4. projekta īstenošanas un līguma darbības termiņš;

27.5. projektam paredzētais līdzfinansējums;

27.6. pārskatu iesniegšanas un izskatīšanas termiņi, iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība;

27.7. avansa un kārtējo maksājumu veikšanas kārtība;

27.8. pārbaužu, finanšu kontroles un audita veikšanas kārtība;

27.9. līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

27.10. strīdu risināšanas kārtība;

27.11. cita informācija, kuru fonds un projekta iesniedzējs uzskata par būtisku.

28. Projekta īstenošanas līgumam pievieno apstiprināto projekta iesniegumu vai projekta iesniegumu, kas precizēts saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu, un citu informāciju, kas nepieciešama projekta īstenotājam līgumsaistību izpildei.

29. Projekta iesniedzējs var atsaukt projekta iesniegumu jebkurā laikā, kamēr nav noslēgts projekta īstenošanas līgums. Ja projekta iesniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts šo noteikumu 24.punktā minētais lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai šo noteikumu 26.punktā minētais piedāvājums, nenoslēdz projekta īstenošanas līgumu vai līdz līguma noslēgšanai atsauc projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs zaudē tiesības noslēgt projekta īstenošanas līgumu. Šajā gadījumā fonds pieņem lēmumu slēgt projekta īstenošanas līgumu ar projekta iesniedzēju, kura iesniegtais projekts ir nākamais komisijas sagatavotā projektu iesniegumu vērtēšanas ziņojuma projektu iesniegumu sarakstā un visos kvalitātes vērtēšanas kritērijos ir ieguvis vismaz minimālo punktu skaitu.

30. Piecu darbdienu laikā pēc visu projekta īstenošanas līgumu noslēgšanas fonds publicē noslēgto līgumu sarakstu tīmekļa vietnē www.sif.lv. Sarakstā norāda projekta īstenotāja nosaukumu un juridisko adresi, projekta nosaukumu, īstenošanas vietu, īstenošanas periodu, piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un kopsavilkumu par projekta ietvaros veicamajiem pasākumiem.

VI. Uzraudzība un kontrole

31. Projekta īstenošanas uzraudzību fonds īsteno, veicot projekta pārskatu (dokumentārās) pārbaudes un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Fonds var veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā, par to iepriekš nebrīdinot projekta īstenotāju.

32. Pamatojoties uz pārbaudē iegūto informāciju, fonds pieņem lēmumu par projektā veikto izmaksu attiecināmību un kārtējo maksājumu projekta īstenotājam.

33. Pēc projekta īstenošanas līgumā noteikto pārskatu saņemšanas fonds projekta īstenošanas līgumā noteiktajā termiņā analizē saņemtajos pārskatos ietvertās informācijas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī projekta izmaksu attiecināmību.

34. Ja nepieciešams veikt papildu pārbaudes vai precizējumus vai saņemt papildu informāciju, fonds var pieprasīt projekta īstenotājiem iesniegt papildu informāciju. Projekta īstenotājam pieprasītā informācija jāiesniedz 10 darbdienu laikā.

35. Fonds aptur pārskata izskatīšanas termiņu uz laiku, līdz tiek saņemti papildu pārbaužu rezultāti vai pieprasītā papildu informācija vai tiek veikti nepieciešamie precizējumi.

36. Ja pēc iesniegtās papildu informācijas izskatīšanas fonds kādus izdevumus atzīst par neattiecināmiem, projekta īstenotājam 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts fonda lēmums par pārskata apstiprināšanu, ir tiesības vienu reizi iesniegt rakstiskus iebildumus par fonda atzinumu, kā arī papildu informāciju vai dokumentāciju šo izmaksu pamatojumam. Fonds iesniegto papildu informāciju izskata 10 darbdienu laikā un informē projekta īstenotāju par izmaksu attiecināšanu vai neattiecināšanu.

37. Ja, ņemot vērā projekta īstenotāja pārskatos sniegto informāciju, tiek konstatēti projekta īstenošanas līguma nosacījumu pārkāpumi, fonds pieņem lēmumu par maksājumu apturēšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai par līguma izbeigšanu, vai līdzfinansējuma samazinājumu proporcionāli sasniegto rezultātu apmēram. Ja nav sasniegti projektā plānotie rezultāti, fonds var samazināt finansējumu līdz apmēram, kas proporcionāls sasniegto rezultātu daļai, ja faktiski izlietotais finansējums nav proporcionāls sasniegtajiem rezultātiem.

38. Ja projekta īstenotājs pārskatu nav iesniedzis projekta īstenošanas līgumā noteiktajā termiņā vai šajā termiņā nav iesniedzis pamatotu un pietiekamu rakstisku skaidrojumu par iemesliem, kāpēc nav pildītas saistības atbilstoši projekta īstenošanas līgumam, fonds var izbeigt projekta īstenošanas līgumu un var prasīt atmaksāt jau izmaksātos līdzekļus.

39. Ja projekta īstenošanā ir konstatēta līdzfinansējuma izlietojuma neatbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem vai projekta īstenošanas līgumam, fonds pieņem lēmumu par neatbilstoši izlietotā līdzfinansējuma atgūšanu un līdzfinansējuma ieturēšanu no nākamā maksājuma vai atlikušās maksājuma daļas pēc projekta pabeigšanas.

40. Ja nav iespējams atbilstoši šo noteikumu 39.punktam atgūt neatbilstoši izlietoto līdzfinansējumu, fonds izdod administratīvo aktu par neatbilstoši izlietotā līdzfinansējuma atgūšanu, kurā norāda neatbilstoši izlietotā līdzfinansējuma atmaksas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par 20 dienām no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Šī administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

41. Fonds izvērtē neatbilstoši izlietotā līdzfinansējuma atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši izlietotā līdzfinansējuma atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, neatbilstoši izlietoto līdzfinansējumu var norakstīt izdevumos, ja atgūstamā summa nepārsniedz 85 latus.

42. Pēc katra projektu iesniegumu konkursa noslēguma un tā ietvaros līdzfinansēto projektu pabeigšanas fonda sekretariāts iesniedz fonda padomei kopsavilkumu. Kopsavilkumā ietver:

42.1. atbalstīto un īstenoto projektu sarakstu;

42.2. plānotā un izlietotā līdzfinansējuma apmēru;

42.3. informāciju par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem;

42.4. informāciju par neatgūtajiem līdzekļiem saistībā ar neatbilstoši veiktajiem izdevumiem;

42.5. vērtējumu par īstenoto projektu rezultātiem un to ietvaros izlietotā līdzfinansējuma atbilstību noteiktajiem mērķiem.

43. Kopsavilkumu par īstenoto projektu rezultātiem publicē fonda tīmekļa vietnē www.sif.lv.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!