• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumi Nr. 344 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri""". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.05.2012., Nr. 83 https://www.vestnesis.lv/ta/id/248255

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.358

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Vēl šajā numurā

29.05.2012., Nr. 83

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 344

Pieņemts: 15.05.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.344

Rīgā 2012.gada 15.maijā (prot. Nr.27 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 69.nr.; 2011, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.punktā skaitli un vārdu "37 374 243 lati" ar skaitli un vārdu "37 373 845 lati".

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt kompetences centrs – juridiska persona, kas apvieno zinātniskos un nozares sadarbības partnerus. Kompetences centra kapitāla daļu turētāji ir vismaz viens zinātniskais sadarbības partneris un vismaz trīs savstarpēji nesaistīti nozares sadarbības partneri."

3. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Kompetences centram, ievērojot šo noteikumu 13.punktā minētās minimālās prasības, ir tiesības projekta īstenošanā piesaistīt sadarbības partnerus, kas nav kompetences centra kapitāla daļu turētāji, bet ir noteikti projekta iesniegumā un iesaistīti konkrēta pētniecības projekta īstenošanā. Kompetences centram ir pienākums par katru sadarbības partneri iesniegt sadarbības iestādē informāciju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minēto projekta iesnieguma veidlapas 1.2. vai 1.3.sadaļu."

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja kompetences centrs pats neveic pētniecības darbības:

16.1. tas organizē projekta īstenošanai nepieciešamo pētniecības pakalpojumu iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem vai publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām šo noteikumu 25.2.7.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros. Kompetences centrs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar sadarbības partneri un tā saistītajām personām;

16.2. attiecīgās pētniecības darbības īsteno šo noteikumu 13. vai
13.1 punktā minētais sadarbības partneris (kopā saukti – sadarbības partneri), kas iesaistās projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem, nododot tos kompetences centra rīcībā projekta īstenošanai. Īstenojot šādus ieguldījumus, kompetences centram ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām konstatējams, ka ticis noslēgts iepirkuma līgums publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu vai normatīvo aktu par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem izpratnē. Sadarbības partnerim izmaksājamo kompensācijas apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta īstenošanas faktiskajām izmaksām, izņemot peļņas daļu, atbilstoši šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2., 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5. un 25.2.6.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām. Sadarbības partnera faktiskajās izmaksās neieskaita materiālo un nemateriālo aktīvu izmaksu daļu, par kuru sadarbības partneris vienreiz jau ir saņēmis atbalstu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta ietvaros."

5. Papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Finansējuma saņēmējs, veicot iepirkumu, kura paredzamā līgumcena ir 1 000 latu vai lielāka, papildus prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

16.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumus ir publicēts šādās tīmekļa vietnēs:

16.1.1. finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē vai, ja tāda nav izveidota, – ar līguma izpildi saistītās nozares asociācijas tīmekļa vietnē;

16.1.2. Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē vai citās tīmekļa vietnēs, kas īpaši izveidotas uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, arī tad, ja preču vai pakalpojumu iepirkuma paredzamā līgumcena ir mazāka par
50 000 latu vai būvdarbu iepirkumam mazāka par 120 000 latu;

16.2. uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija ir formulēta precīzi, lai iespējamais piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un finansējuma saņēmējs – salīdzināt iesniegtos piedāvājumus;

16.3. piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir ne īsāks par 15 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas šo noteikumu 16.1.1. un 16.1.2 apakšpunktā minētajās tīmekļa vietnēs;

16.4. ja saņemts tikai viens piedāvājums, finansējuma saņēmējs pārbauda piedāvātās līgumcenas ekonomisko pamatotību un dokumentē veiktās darbības.

16.2 Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu 16.1 punktā un normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem minētās prasības, ja tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju, kā arī tad, ja informācija par potenciālo materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra piegādātāju piedāvātajām cenām ir pieejama publiski (piemēram, biržā, tīmekļa vietnēs) un tiek izvēlēts piegādātājs, kurš piedāvā zemāko cenu. Šajā gadījumā finansējuma saņēmēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt rakstisku pamatojumu par zemākās cenas noteikšanu."

6. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā. Sadarbības iestāde iesniegto iepirkuma dokumentāciju izvērtē 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas. Sadarbības iestāde var pagarināt iepirkuma procedūras dokumentācijas izvērtēšanas termiņu, ja tas ir nepieciešams papildu apstākļu pārbaudei vai informācijas pieprasīšanai no kompetentām institūcijām, par to informējot finansējuma saņēmēju un norādot termiņu, kādā tiks sniegta atbilde par saskaņojumu. Maksimālais termiņš iepirkuma procedūras dokumentācijas izvērtēšanai ir viens mēnesis."

7. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

25.1. finansējuma saņēmēja ilgtermiņa ieguldījumu iegādes izmaksas, nepārsniedzot 20 % no projekta kopējā publiskā finansējuma:

25.1.1. jaunu iekārtu un tā aprīkojuma iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina pētniecības darbības projekta īstenošanas nozarē un kuras iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas uzrādīšanu finanšu pārskatos;

25.1.2. ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, lai pielāgotu telpas laboratoriju iekārtu izmantošanai;

25.1.3. pētniecības vajadzībām nepieciešamo patentu un licenču iegādes tirgus izmaksas, izņemot gadījumus, kad patenti un licences tiek iegādāti no sadarbības partnera vai tā saistītajām personām;

25.2. finansējuma saņēmēja un to sadarbības partneru tiešās pētniecības izmaksas, kuri piedalās projekta īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem (izņemot gadījumus, kad šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2., 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5., 25.2.6. vai 25.2.7.apakšpunktā noteikts citādi):

25.2.1. atlīdzība par darba veikšanu – projektā nodarbināto pētnieku, zinātnes tehniskā personāla un cita pētnieku palīgpersonāla, ciktāl tas ir nodarbināts pētniecības projektā, darba alga (ieskaitot slimības naudu (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos darba tiesību jomā noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, ievērojot šādas atalgojuma un darba algas likmes:

25.2.1.1. pētījumu virzienu vadītājam (vadošais pētnieks ar vismaz doktora grādu, kurš plāno un vada pētniecību, kā arī atbild par pētniecības rezultātu sasniegšanu kopumā) – līdz 13 latiem stundā;

25.2.1.2. pētniecības projektu vadītājam (pētnieks ar vismaz maģistra grādu, kurš iesaistīts pētniecībā un atbild par konkrētu pētniecības rezultātu sasniegšanu) – līdz 10 latiem stundā;

25.2.1.3. projekta izpildītājiem (pētnieks, zinātnes tehniskais personāls un cits pētnieku palīgpersonāls, kas veic konkrētus pētniecības uzdevumus) – līdz astoņiem latiem stundā;

25.2.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi:

25.2.2.1. bagāžas pārvadāšanas izdevumi;

25.2.2.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

25.2.2.3. ceļa (transporta) izdevumi (ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izdevumi, vietējā transporta izmaksas vai degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta automobilis);

25.2.2.4. dienas nauda;

25.2.3. komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu izmaksas, ciktāl tās izmanto pētniecības darbībām;

25.2.4. telpu, instrumentu, iekārtu un tā aprīkojuma nomas izmaksas, ciktāl tās izmanto pētniecības darbībām;

25.2.5. plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, ciktāl to izmanto pētniecības darbību īstenošanā;

25.2.6. finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ciktāl tās izmanto projektā. Netiek segtas finansējuma saņēmēja īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei vienreiz jau ir ticis saņemts atbalsts citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros. Ja laiks, kamēr telpas, instrumentus un iekārtas, patentus un licences izmanto pētniecības projektā, neaptver visu attiecīgo telpu, instrumentu un iekārtu, patentu un licenču lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētniecības projekta termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar labu grāmatvedības praksi, bet nepārsniedzot normatīvajos aktos uzņēmuma ienākuma nodokļa jomā noteiktās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes (neattiecinot šajos normatīvajos aktos minētos koeficientus pamatlīdzekļu paātrinātai norakstīšanai);

25.2.7. ārējo pakalpojumu izmaksas, ja tos finansējuma saņēmējs iepērk no trešajām personām un ja pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības darbībai. Netiek segtas ārējo pakalpojumu izmaksas, kuras rodas sadarbības partneriem;

25.3. finansējuma saņēmēja un to sadarbības partneru netiešās pētniecības izmaksas, kuri piedalās projekta īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, – neparedzētie izdevumi šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no projekta tiešo pētniecības izmaksu summas, atņemot neparedzēto izmaksu summu. Finansējuma saņēmējs, iesniedzot maksājumu pieprasījumu, norāda netiešo pētniecības izmaksu atšifrējumu;

25.4. finansējuma saņēmēja netiešās projekta īstenošanas izmaksas, nepārsniedzot 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras ir minētas šo noteikumu 25.1. un 25.2.apakšpunktā, – projekta vadības izmaksas (ārpakalpojumu iegāde – juridiskie, grāmatvedības, lietvedības un tulkošanas pakalpojumi)."

8. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras rodas, īstenojot projektu, izņemot autora vai izgudrotāja neatsavināmās personiskās tiesības, pieder finansējuma saņēmējam, ievērojot šādus nosacījumus:

35.1. finansējuma saņēmējs nav tiesīgs atsavināt, nodibināt lietu tiesības vai piešķirt izņēmuma tiesības vienai konkrētai personai uz projekta ietvaros radīto intelektuālo īpašumu trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja finansējuma saņēmējs atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam, vai piecus gadus pēc projekta pabeigšanas, ja finansējuma saņēmējs atbilst lielā komersanta statusam. Šajā laikposmā finansējuma saņēmējs var piešķirt izmantošanas vai lietošanas tiesības uz projekta ietvaros radīto intelektuālo īpašumu sadarbības partnerim vai trešajai personai. Pēc šī perioda beigām finansējuma saņēmējs ir tiesīgs atsavināt, nodibināt lietu tiesības, piešķirt izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības uz projekta ietvaros radīto intelektuālo īpašumu sadarbības partnerim vai trešajai personai;

35.2. ja intelektuālā īpašuma tiesības uz projekta ietvaros radīto intelektuālo īpašumu atsavina, piešķir izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības sadarbības partnerim, intelektuālā īpašuma tirgus cenu samazina par summu, kuru sadarbības partneris ir ieguldījis pētījuma veikšanā, kā rezultātā ir radušās attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības;

35.3. finansējuma saņēmējs ir tiesīgs projekta ietvaros radītās intelektuālā īpašuma tiesības atsavināt, piešķirt izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības atbilstoši šo noteikumu 35.1. un 35.2.apakšpunktā minētajām prasībām, par darījumu saņemot tirgus cenu. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, par intelektuālā īpašuma tiesību cenu nosaka summu, kas nav mazāka par visām ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītajām kopējām izmaksām, pieskaitot arī saprātīgu uzcenojumu, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus. Ja intelektuālais īpašums tiek pārdots publiskā izsolē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu, par tirgus cenu ir uzskatāma izsolē nosolītā summa. Par pierādījumu tirgus cenai uzskatāma arī dokumentēta sarunu procedūra starp finansējuma saņēmēju un pircēju, kuras rezultātā finansējuma saņēmējs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām;

35.4. pētījumu rezultātus (izņemot informāciju, kura saistīta ar aizsargājamu rūpniecisku īpašumu) finansējuma saņēmējs plaši izplata, piemēram, finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē, tehniskās un zinātniskās konferencēs vai publicē zinātnes un tehnikas žurnālos vai brīvi pieejamās krātuvēs (datubāzēs, kur izejas dati ir pieejami publiski), vai ar bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūras palīdzību. Pētījuma procesa un rezultātu publicējamais apraksts veidojams tik skaidrs un pilnīgs, lai jomas lietpratējs varētu pētījuma gaitā radītās zināšanas, risinājumus vai izgudrojumu lietot un īstenot."

9. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Sadarbības iestāde atbilstoši nosacījumu neizpildes apjomam samazina līguma kopējo publisko finansējumu, ja:

67.1. pēc diviem gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegts maksājuma pieprasījums, pārsniedz 95 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.2. pēc diviem gadiem un sešiem mēnešiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 80 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.3. pēc trīs gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 45 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.4. pēc četriem gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 15 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma."

10. Izteikt 69. un 70.punktu šādā redakcijā:

"69. Sadarbības iestāde veic projekta vidējā termiņa pārvērtēšanu atbilstoši šādiem nosacījumiem:

69.1. tiek vērtēti projekta ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim sasniegtie darbības rādītāji vai arī pēc tam, kad finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē starpposma maksājuma pieprasījumus par vismaz 25 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma, ja tas noticis pirms 2012.gada 31.decembra. Tai skaitā tiek vērtētas jaunradītās pētniecības un attīstības darba vietas gan kompetences centrā, gan pie kompetences centra sadarbības partneriem, piesaistītais privātā sektora finansējums pētniecībai un attīstībai, sekmīgi pabeigto pētniecības projektu īpatsvars;

69.2. pamatojoties uz vidējā termiņa pārvērtēšanas rezultātiem, sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu izbeigt līgumu par projekta īstenošanu, grozīt nosacījumus līgumā par projekta īstenošanu vai projekta īstenošanu turpināt bez izmaiņām. Ja sadarbības iestāde secina, ka līdz projekta vidējā termiņa pārvērtēšanas sākumam kompetences centra projekts nav īstenots saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par minētā līguma izbeigšanu un kompetences centram izmaksātā finansējuma atgūšanu;

69.3. sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc projekta vidējā termiņa pārvērtēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.jūnijam rakstiski paziņo finansējuma saņēmējam par pieņemto lēmumu.

70. Lai saņemtu finansējumu, finansējuma saņēmējs izpilda šādus nosacījumus:

70.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

70.2. finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri, kuri piedalās projekta īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, īstenojot projektu, nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, kā arī finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

70.3. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā sadarbības iestādē iesniegts apstiprināts starpposma un noslēguma pārskats un ir pievienots maksājuma pieprasījums par faktiski veiktajām izmaksām un dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

70.4. projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem;

70.5. finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

70.6. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu ir izsludinājis ne agrāk, kā noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

70.7. līgums par projekta īstenošanu noslēgts, pirms finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri, kuri piedalās projekta īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, ir uzsākuši projekta atbalstāmās darbības. Ja projekta ietvaros tiek iegādāti ilgtermiņa ieguldījumi, uzskata, ka projekta atbalstāmās darbības uzsāktas ar dienu, kad tiek parakstīts līgums par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi. Veicot ēku būvniecību un rekonstrukciju, ar projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu tiek saprasta būvdarbu uzsākšana. Veicot pētniecības darbības, ar projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu tiek saprasta pirmā pētījuma uzsākšana;

70.8. ne mazāk kā 10 darbdienas pirms būvniecības darbu uzsākšanas finansējuma saņēmējs ir informējis sadarbības iestādi par būvdarbu uzsākšanas datumu."

11. Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu, no finansējuma saņēmēja un sadarbības partneriem, kuri piedalās projekta īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, un veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā."

12. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt vairākus avansa maksājumus, kas kopā nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks par noteikto avansa izmaksas termiņu, kuram pieskaitīti divi mēneši. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no dienas, kad sadarbības iestādē iesniegts attiecīgais avansa pieprasījums, iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu vai pieprasījumus par izsniegtā avansa apjomu. Ja finansējuma saņēmējs nevar izlietot avansa maksājumu šajā termiņā, tas informē sadarbības iestādi, kura var lemt par avansa izmantošanas termiņa pagarinājumu. Ja sadarbības iestāde lemj par avansa termiņa pagarinājumu, finansējuma saņēmējs attiecīgi pagarina arī bankas garantijas termiņu."

13. Papildināt noteikumus ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX. Noslēguma jautājums

81. Izmaksas, kas radušās sadarbības partneriem, kuri iesaistās projekta īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem un nodod tos kompetences centra rīcībā projekta īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 16.2.apakšpunktam, ir attiecināmas, ja tās radušās pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!