• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras pilsētas domes 2011. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 119 "Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.01.2012., Nr. 1 https://www.vestnesis.lv/ta/id/242257

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Eiropas Cilvēktiesību tiesa: Par spriedumu lietā "Zandbergs pret Latviju"

Vēl šajā numurā

03.01.2012., Nr. 1

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 119

Pieņemts: 08.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.119

Valmierā 2011.gada 8.decembrī

Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
08.12.2011. sēdes lēmumu Nr.396 (prot. Nr.16, 13.§)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;

1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;

1.5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

4.1. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Valmieras pilsētas domei ir noslēgts līgums, kas paredz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā;

4.2. Atkritumu poligons – CSA poligons "Daibe", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Pārgaujas novada Stalbes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai;

4.3. Videi kaitīgas preces – preces, kuru ražošanai vai izplatīšanai noteikti ierobežojumi vai kuru atkritumu apsaimniekošanai tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā aprites ciklā negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību.

5. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Visa Valmieras pilsētas administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

7. Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami CSA poligonā "Daibe" Pārgaujas novada Stalbes pagastā.

8. Valmieras pilsētas teritorijā ir ierīkoti šādi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:

8.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumi (Eko laukumi)Valmierā, Beātes ielā 47 un Dzelzceļa ielā 5;

8.2. šķiroto atkritumu savākšanas punkti (Eko punkti) – uz šo noteikumu pieņemšanas brīdi ir 55.

9. Jaunas atkritumu šķirošanas vai pārkraušanas stacijas vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kā arī videi kaitīgo preču savākšanas punktus un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punktus Valmieras pilsētas teritorijā drīkst izvietot tikai gadījumā, ja to izveidošanas nepieciešamība ir paredzēta Ziemeļvidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā.

II. Valmieras pilsētas pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā

10. Valmieras pilsētas pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī Valmieras pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.

11. Valmieras pilsētas pašvaldība:

11.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, veicot iepirkuma procedūru vai piemērojot normatīvo aktu piemērošanas izņēmumus, un noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

11.2. kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā;

11.3. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētas teritorijā;

11.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu viedokļus un   nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm;

11.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā;

11.6. var noteikt atkritumu konteineru veidus un izskatu sadzīves atkritumu uzkrāšanai paredzētajiem konteineriem;

11.7. sadarbojoties ar Atkritumu apsaimniekotājiem, informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem;

11.8. izskata un sniedz atbildes uz iesniegumiem normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

12. Valmieras pilsētas domes Administratīvā komisija savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajos gadījumos un apmērā.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

13. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

13.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā un ievietot tos konteinerā. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

13.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu šo noteikumu 8.punktā noteiktajās vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas punktos (Eko punktos) vai nogādāt atkritumus uz atkritumu dalītās vākšanas laukumu (Eko laukumu).

14. Atkritumu radītājs ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

15. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

16. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.

17. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

18. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, apsaimniekotāju par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu uzkrāšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja Atkritumu apsaimniekotājs juridiskajai personai nodrošina šādu pakalpojumu.

19. Nodrošina, ka nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti ir iesaiņojami tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

20. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un ir noslēdzis līgumu ar komersantu, ko tas izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 10 darba dienu laikā informē vietējo pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēdzis līgumu, un par šā līguma darbības termiņu.

IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi

21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem:

21.1. saskaņojot ar Atkritumu apsaimniekotāju, norāda piemērotu vietu sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošina atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā. Sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai paredzētajām vietām ir jāatbilst normatīvajos aktos (tajā skaitā pašvaldības apbūves noteikumos) ietvertajām prasībām;

21.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

21.3. pēc Valmieras pilsētas domes vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

21.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

21.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes gadā;

21.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 2 (divas) reizes mēnesī;

21.4.3. juridiskas personas – 1 (vienu) reizi mēnesī.

21.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu 21.4.punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu kaudzes;

21.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to Atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu 21.4.punktā minētā līguma noteikumos paredzot radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā vienu reizi gadā;

21.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar Atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

21.8. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;

21.9. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika;

21.10. iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

22. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī trešo personu mantai.

23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības papildus 21.punktā minētajiem pienākumiem ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

24. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.

25. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs.

26. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās radīto atkritumu uzkrāšanai izmantojami pazemes tipa konteineri, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju kvartālā) tos ir iespējams izvietot.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

27. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajām tvertnēm. Publiskos pasākumos, kuru plānotais dalībnieku skaits pārsniedz 200 cilvēkus, ir izvietojami arī konteineri dalīti vāktiem atkritumiem.

28. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 8 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības:

29. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību un Valsts vides dienestu.

30. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

30.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot Valmieras pilsētas pašvaldības apstiprināto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru;

30.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

30.3. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu no iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem;

30.4. saskaņot ar Valmieras pilsētas pašvaldības domi atkritumu tvertņu dizainu;

30.5. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem;

30.6. iespēju robežās un vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp Pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu izpildi;

30.7. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus CSA poligonā "Daibe", Pārgaujas novada Stalbes pagastā, ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

30.8. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem pārkāpumiem;

30.9. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam, kā arī nodrošināt pašvaldību ar citu informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir apsaimniekotāja rīcībā.

VII. Aizliegumi iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

31. Valmieras pilsētas iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, ir aizliegts:

31.1. izvietot (izmest) atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

31.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs, urnās, ugunskuros un dārza kamīnos;

31.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

31.4. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;

31.5. ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem atkritumu radītājiem;

31.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;

31.7.  jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes;

31.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs;

31.9. veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu tvertnēs;

31.10. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

32. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

33. Valmieras pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā šim nolūkam paredzētajos, iepriekš norādītajos dalīto atkritumu savākšanas laukumos (Eko laukumos), punktos (Eko punktos) vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmās, iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantojot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

34. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), bioloģiski noārdāmie atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami un uzkrājami sašķiroti. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

35. Par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, kas rodas pārtikas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās, ir jānoslēdz atsevišķs līgums.

36. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot informāciju savā mājas lapā, kā arī par to informējot pašvaldību.

37. Atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām.

IX. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai

38. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, bet sabiedrisko tvertņu laukumu vietas izvietošanu nodrošina Valmieras pilsētas pašvaldība, izvietojumu saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju.

39. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu pieturās, u.c. publiskās vietās nodrošina pašvaldība.

40. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā.

41. Nešķiroti sadzīves atkritumi pēc to savākšanas ir jānogādā atkritumu poligonā.

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanai

42. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu vai videi kaitīgo preču radītājs vai valdītājs:

42.1. atdala bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces no citu veidu atkritumiem;

42.2. uzglabā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

42.3. nogādā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces šo noteikumu 8.punktā minētajās speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

42.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

XI. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība

43. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Valmieras pilsētas pašvaldība ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

44. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu un lūgt pašvaldību noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ne biežāk kā divas reizes kalendārā gada laikā.

45. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

45.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Valmieras pilsētas pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

45.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe", attiecinot to uz vienu kubikmetru sadzīves atkritumu, piemērojot koeficientu 0,2;

45.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, attiecinot to uz vienu kubikmetru sadzīves atkritumu, piemērojot koeficientu 0,2.

46. Valmieras pilsētas pašvaldība mēneša laikā pēc šo noteikumu 44. punktā minētā atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un lēmumu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas, publicē savā mājas lapā internetā.

47. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 46.punktā minētā lēmuma publicēšanas Valmieras pilsētas pašvaldības domes mājas lapā internetā, ja pašvaldības lēmumā nav noteikts citādi.

Noslēguma jautājumi

48. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 21.03.2002. saistošos noteikumus Nr.4 "Par Valmieras pilsētas atkritumu apsaimniekošanu", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 21.03.2002. sēdes lēmumu Nr.124 (protokols Nr.8, §15).

49. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šo saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

Valmierā 2011.gada 12.decembrī 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.119 "Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā 28.10.2010. "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" prasības

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību

1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā;

2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;

3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;

4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;

5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atkritumu radītājs (tajā skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldību teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!