Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2011., Nr. 205 https://www.vestnesis.lv/ta/id/242123-noteikumi-par-darbibas-programmas-cilvekresursi-un-nodarbinatiba-papildinajuma-1-3-1-5-aktivitates-vietejo-nodarbinatibas-veici...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1004

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem"

Vēl šajā numurā

30.12.2011., Nr. 205

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 996

Pieņemts: 27.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.996

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 14.§)

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus.

4. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot šādu uzraudzības rādītāju – algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistīti 29 700 bezdarbnieku.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. algoti pagaidu sabiedriskie darbi;

5.2. projekta administrēšana;

5.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs piemēro normatīvos aktus par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

8. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir
14 091 760 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 14 091 760 latu. Aktivitātei papildus ir pieejams neattiecināmais finansējums ne vairāk kā
219 480 latu apmērā šo noteikumu 45.punktā minēto izmaksu finansēšanai.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

9. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

9.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

9.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

9.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

9.4. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

9.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

9.7. saskaņo šo noteikumu 56.punktā minētos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

9.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

9.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

10. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

10.1. izstrādā vienošanās projektu;

10.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

10.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

10.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

10.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

10.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

10.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

10.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

10.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 55. un 57.punktā minētos nosacījumus, bet šo noteikumu 56.punktā minētajos gadījumos grozījumus apstiprina tad, ja tie saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 9.7.apakšpunktam;

10.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

10.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

10.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

12. Projekta iesniedzējs ir iestāde (darba tirgus institūcija), kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā.

13. Ja projekta iesniegumu apstiprina, projekta iesniedzējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

14. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

15. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 14 091 760 latu. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma var palielināties, ja papildus šo noteikumu 8.punktā minētajam finansējumam aktivitātes īstenošanai tiek piešķirts papildu finansējums no citiem finanšu avotiem. Papildus projektā var plānot neattiecināmo valsts budžeta finansējumu atbilstoši šo noteikumu 46.punktam.

IV. Projektu iesniegumu atlase

16. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

17. Uzaicinājumā norāda:

17.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

17.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu (minētais termiņš nav īsāks par 10 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas);

17.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

17.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

18. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

18.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem dokumentiem:

18.2.1. ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāltehniskais nodrošinājums, – pievieno dokumentus, kas apliecina projekta budžetā paredzēto materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas, kā arī telpu īres un nomas izmaksu aprēķinu pareizību (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāltehniskais nodrošinājums);

18.2.2. pievieno plānotā ārpakalpojuma izmaksu apmēra salīdzinājumu, kurā norādītas projekta iesniedzēja iepirkta līdzvērtīga pakalpojuma izmaksas, vai tirgus aptaujas rezultātus, kurā norādīti trīs dažādu piegādātāju cenu piedāvājumi (attiecināms, ja projekta ietvaros tiek plānots ārpakalpojums);

18.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

18.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

18.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpēju atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

18.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 38.2.apakšpunktā, 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. un 47.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno projekta attiecināmo izmaksu segšanai, valsts budžeta finansējumu – neattiecināmo izmaksu segšanai;

18.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

18.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā;

18.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

18.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

19. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

20. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt ierobežotu projektu iesniegumu papildu atlasi, ja:

20.1. šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajā termiņā projekta iesniegums nav iesniegts;

20.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

20.3. projekta iesniegums apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 8.punktā minēto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

21. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

21.1. komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji ir no Labklājības ministrijas, komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām – no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

21.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

22. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

23. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadību un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

24. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

25. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

25.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem;

25.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu.

26. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

27. Šo noteikumu 26.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

27.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu par projekta iesniegumā iekļauto informāciju;

27.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

27.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 38.2., 39.1. un 39.3.apakšpunktā, 40.punktā, 41.2. un 41.3.apakšpunktā, 43.punktā, 44.4.apakšpunktā un 46.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

27.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

28. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

28.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, par kuru neizpildīšanu projekta iesniegumu noraida;

28.2. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo punktu skaitu.

29. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

31. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi un nosūta tai pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas.

32. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 26. un 27.punktu.

33. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 30 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

33.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā;

33.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

34. Komisija izvērtē šo noteikumu 33.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

35. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas.

36. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā termiņa beigām.

37. Ja pieņemts pārvaldes lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 29.punktā minētajam nosacījumam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

38. Projekta ietvaros plāno šādas izmaksas:

38.1. attiecināmās tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

38.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

38.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

38.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

38.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem;

38.1.5. neparedzētās izmaksas;

38.2. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai kā projekta attiecināmās izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas. Šīs izmaksas nepārsniedz 0,1 procentu no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 000 latu;

38.3. attiecināmās netiešās izmaksas;

38.4. neattiecināmās netiešās izmaksas.

39. Šo noteikumu 38.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

39.1. algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzību 100 latu (neto izmaksa) apmērā, ko izmaksā proporcionāli algotos pagaidu sabiedriskajos darbos nostrādātajām dienām un dalības laikam (ne vairāk kā divas dienas mēnesī) individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajos pasākumos un darba pārrunās ar nosacījumu, ka bezdarbnieks par to iepriekš ir vienojies ar darba vadītāju un informējis darba koordinētāju pašvaldībā;

39.2. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem;

39.3. izdevumus par tādu veselības pārbaužu veikšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, bet ne vairāk kā 20 latu apmērā par vienu bezdarbnieku;

39.4. nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

40. Šo noteikumu 38.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam nepieciešamo telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra, aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izmaksas. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

41. Šo noteikumu 38.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

41.1. iepirkuma procedūras īstenošanas izmaksas (atlīdzības un uzņēmuma līguma izmaksas iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanai, sludinājuma publicēšanas izmaksas);

41.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas, iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi), biroja preču un inventāra, kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai (kancelejas preču un inventāra priekšmetu (vērtībā līdz 150 latiem par vienību) izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas finansējuma saņēmēja projektu īstenošanas personālam. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

41.3. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) viena pašvaldības algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētāja ikmēneša dotācijai 90 latu apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.

42. Šo noteikumu 38.1.4.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver izmaksas informācijas plāksnes nodrošināšanai telpās, kā arī informācijas nodrošināšanai plašsaziņas līdzekļos.

43. Šo noteikumu 38.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu izdevumu segšanai projekta tiešo attiecināmo izmaksu ietvaros.

44. Šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

44.1. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

44.2. telpu nomas izmaksas;

44.3. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

44.4. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā nebūtisku inventāra priekšmetu izmaksas vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

44.5. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

44.6. komandējumu vai darba braucienu izmaksas.

45. Šo noteikumu 38.4.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) projekta vadības personālam uz darba līguma pamata, kas projekta īstenošanas laikā veic tikai ar projekta administrēšanu saistītus pienākumus.

46. Šo noteikumu 38.3. un 38.4.apakšpunktā minēto izmaksu kopsumma nepārsniedz piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām, bet šo noteikumu 45.punktā minētās neattiecināmās izmaksas, ko pieprasa no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedz 219 480 latu.

47. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

48. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 8.punktā, neattiecina izmaksas:

48.1. kas nav norādītas šo noteikumu 38.1.5. un 38.2.apakšpunktā, 39., 40., 41., 42., 44. un 47.punktā un vai neatbilst šo noteikumu 38.2., 39.1. un 39.3.apakšpunktā, 40.punktā, 41.2. un 41.3.apakšpunktā, 43.punktā, 44.4.apakšpunktā un 46.punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

48.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms 2012.gada 1.janvāra;

48.3. kas minētas šo noteikumu 45.punktā.

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

49. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

50. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

51. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem.

52. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

53. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus.

54. Pirms projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamības projekta ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām, un tās ir radušās ne agrāk kā 2012.gada 1.janvārī.

55. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

56. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

56.1. projekta mērķi;

56.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

56.3. projekta īstenošanas termiņu, ievērojot šo noteikumu 49.punktā minēto termiņu;

56.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

56.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

57. Nepārsniedzot šo noteikumu 38.2., 39.1. un 39.3.apakšpunktā, 40.punktā, 41.2. un 41.3.apakšpunktā, 43.punktā, 44.4.apakšpunktā un 46.punktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

57.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 38.1.1., 38.1.2., 38.1.3., 38.1.4. un 38.3.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

57.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 39., 40., 41., 42. un 44.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 38.1.1., 38.1.2., 38.1.3., 38.1.4. un 38.3.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

57.3. šo noteikumu 43.punktā minēto izmaksu pārdali.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.996

Labklājības ministre I.Viņķele

  

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.996

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N** )

Jā/ Nē

1.1. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

P

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6. Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7. Projekta iesniegumam ir pievienoti Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu" (turpmāk – noteikumi) 18.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti

X

p

1.8. Ir iesniegts noteikumu 18.7.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9. Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.10. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

X

P

1.11. Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12. Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.13. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.14. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.15. Projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 14.punktā minēto finansējuma apmēru

X

P

1.16. Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumu 15.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.17. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst noteikumu 38.2. apakšpunktā, 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. un 47. punktā minētajām izmaksām

X

P

1.18. Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteikumu 38.2., 39.1. un 39.3.apakšpunktā, 40.punktā, 41.2. un 41.3.apakšpunktā, 43.punktā, 44.4.apakšpunktā un 46.punktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.19. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumu 49.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
( P*, N** )

Jā/ Nē

2.1. Projekta mērķis sekmē noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2. Projekta mērķa grupa(-as) atbilst noteikumu 3.punktā minētajām mērķa grupām

X

N

2.3. Projekta iesniegums paredz organizēt algotu pagaidu sabiedrisku darbu īstenošanas vietas, lai radītu sociālu labumu sabiedrībai bez nolūka gūt peļņu

X

N

2.4. Projekta iesniegums paredz, ka algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas vietas ir izveidotas no jauna vai tajās vismaz četrus mēnešus pirms aktivitātes mērķa grupas dalībnieka dalības algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, izņemot, ja veidojamās algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas vietas iepriekš organizētas pasākuma "Darba praktizēšana pašvaldībās, saņemot stipendiju" ietvaros

X

N

2.5. Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.6. Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.7. Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.8. Projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē noteikumu 4.punktā minēto iznākuma rādītāju sasniegšanu

X

P

2.9. Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.10. Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.11. Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāltehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāltehniskais nodrošinājums)

X

P

2.12. Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.13. Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst noteikumu 51. un 52.punktā minētajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

apakškritēriji/punktu skala

maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

minimālais nepieciešamais punktu skaits

3.1. Projekta iesniedzējs ir informējis un apzinājis pašvaldības, kuras varētu organizēt savā administratīvajā teritorijā bezdarbnieku iesaisti algotos pagaidu sabiedriskos darbos 3.1.1. projekta iesniedzējs ir informējis visas Latvijas pašvaldības par iespēju organizēt savā administratīvajā teritorijā bezdarbnieku iesaisti algotos pagaidu sabiedriskos darbos – 2 punkti 5S

2 punkti

3.1.2. projekta iesniedzējs ir apzinājis visas tās pašvaldības, kuras vēlas un ir gatavas organizēt savā administratīvajā teritorijā bezdarbnieku iesaisti algotos pagaidu sabiedriskos darbos – 3 punkti
3.1.3. projekta iesniedzējs nav informējis pašvaldības un apzinājis to vēlmi un gatavību organizēt savā administratīvajā teritorijā bezdarbnieku iesaisti algotos pagaidu sabiedriskos darbos – 0 punktu
3.2. Projekts paredz mehānismu papildu atbalstam personām, kuras iesaistītas algotos pagaidu sabiedriskos darbos, nodrošinot viņu vajadzībām un iespējām piemērotas aktivitātes ilgstošo bezdarbnieku aktivizēšanai un atgriešanai darba tirgū 3.2.1. projekts paredz mehānismu papildu atbalstam ilgstošam bezdarbam pakļautu personu aktivizēšanai un atgriešanai darba tirgū, nodrošinot konsultēšanu un informēšanu par darba atrašanas piemērotākajām stratēģijām un par algoto pagaidu sabiedrisko darbu dalībniekiem piemērotiem aktīvās nodarbinātības pakalpojumiem – 2 punkti 2V

2 punkti

3.2.2. projekts neparedz mehānismu papildu atbalstam ilgstošam bezdarbam pakļautu personu aktivizēšanai un atgriešanai darba tirgū – 0 punktu
3.3. Projekta iesniegumā ir atspoguļoti kritēriji un mehānisms pašvaldībās veidojamo algotu pagaidu sabiedrisko darba vietu skaita plānošanai 3.3.1. projektā ir atspoguļoti kritēriji pašvaldībās veidojamo darba vietu skaita plānošanai – 2 punkti 4S

2 punkti

3.3.2. projektā ir atspoguļots mehānisms pašvaldībās veidojamo darba vietu skaita plānošanai – 2 punkti
3.3.3. projekta iesniegumā nav atspoguļoti kritēriji un mehānisms pašvaldībās veidojamo darba vietu skaita plānošanai – 0 punktu
3.4. Projekta iesniegumā paredzēta gatavība plānoto aktivitāšu uzsākšanai, kas paredz aktivitātes mērķa grupas dalībnieku dalību algotos pagaidu sabiedriskos darbos 3.4.1. projekta iesniegums demonstrē augstu gatavību uzsākšanai, nodrošinot aktivitātes mērķa grupas dalībnieku dalību algotos pagaidu sabiedriskos darbos ne vēlāk kā pēc viena mēneša no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas – 4 punkti 4V

2 punkti

3.4.2. projekta iesniegums demonstrē augstu gatavību uzsākšanai, nodrošinot aktivitātes mērķa grupas dalībnieku dalību algotos pagaidu sabiedriskos darbos viena līdz divu mēnešu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas – 2 punkti
3.4.3. projekta iesniegums demonstrē zemu gatavību uzsākšanai, nodrošinot aktivitātes mērķa grupas dalībnieku dalību algotos pagaidu sabiedriskos darbos vēlāk kā divu mēneša laikā no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas – 0 punktu
3.5. Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinoši pasākumi 3.5.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 2 punkti 6 S

4 punkti

3.5.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 2 punkti
3.5.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 2 punkti
3.5.4. projekta iesniegumā nav identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, nav novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī nav noteikti riskus mazinoši pasākumi – 0 punktu
3.6. Projektā tiek ievērots nediskriminācijas princips, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu 3.6.1. projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu un vajadzības, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes – 2 punkti 4S

2 punkti

3.6.2. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu – 2 punkti
3.6.3. projekta iesniedzējs nav apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu un vajadzības, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, un projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvo novecošanos, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu – 0 punktu
3.7. Projekta iesniegums paredz sekmēt teritoriju līdzsvarotu attīstību, pašvaldībās veidojamo algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaita plānošanā ievērojot teritoriju ar augstu bezdarba līmeni vajadzības un aktivitātes mērķa grupas dalībnieku skaitu attiecīgajā teritorijā 3.7.1. projekta iesniegums paredz pašvaldībās veidojamo darba vietu skaita plānošanā ievērot teritoriju ar augstu bezdarba līmeni vajadzības – 2 punkti 4S

2 punkti

3.7.2. projekta iesniegums paredz pašvaldībās veidojamo darba vietu skaita plānošanā ievērot aktivitātes mērķa grupas dalībnieku skaitu attiecīgajā teritorijā – 2 punkti
3.7.3. projekta iesniegums neparedz sekmēt teritoriju līdzsvarotu attīstību – pašvaldībās veidojamo darba vietu skaita plānošanā nav ievērotas teritoriju ar augstu bezdarba līmeni vajadzības un aktivitātes mērķa grupas dalībnieku skaits attiecīgajā teritorijā – 0 punktu

Piezīmes.

1. * Ja konstatēta neatbilstība kritērijam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot noteikumos paredzētos nosacījumus.

2. ** Ja konstatēta neatbilstība kritērijam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

3. V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

4. S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministre I.Viņķele

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!