• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumi Nr. 982 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2011., Nr. 204 https://www.vestnesis.lv/ta/id/242021

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.984

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

Vēl šajā numurā

29.12.2011., Nr. 204

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 982

Pieņemts: 20.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.982

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 8.§)

Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 27.panta piekto daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā budžeta finansētas institūcijas, pašvaldības, budžeta nefinansētas iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji un kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa (turpmāk – klients), atver un lieto kontus Valsts kasē, kā arī iesniedz maksājuma rīkojumus un Valsts kase izpilda maksājumus no klientu atvērtajiem kontiem.

II. Kontu atvēršana

2. Valsts kase atver kontus:

2.1. valsts budžeta asignējumu piešķiršanai un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz klienta apstiprināto un Valsts kasē reģistrēto finansēšanas plānu);

2.2. ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.3. depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.4. klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.5. valsts budžetā neplānoto ieņēmumu un izdevumu uzskaitei un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz iesniegumu), tai skaitā attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā;

2.6. valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izmaksai tiesību aktos noteiktajā kārtībā (pamatojoties uz iesniegumu);

2.7. valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei (pamatojoties uz valsts budžeta likumu kārtējam gadam un normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu klasifikāciju);

2.8. uz zvērināta tiesu izpildītāja vārda no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu, kas pienākas ieinteresētajām personām, glabāšanai (pamatojoties uz iesniegumu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu).

3. Lai atvērtu šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.8.apakšpunktā minēto kontu, klients aizpilda un iesniedz Valsts kasē iesniegumu par konta atvēršanu (1.pielikums) papīra formā vai sagatavo elektronisko dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (turpmāk – elektroniskais dokuments) un nosūta to uz e-pasta adresi kase@kase.gov.lv vai izmanto budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" (turpmāk – eKase), ja eKase to tehniski nodrošina.

4. Valsts kase vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pārbauda dokumentu atbilstību un, ja netiek konstatētas neatbilstības, divu darbdienu laikā pēc dokumentu atbilstības pārbaudes atver šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. vai 2.8.apakšpunktā minēto kontu.

5. Valsts kase nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanas ar eKases starpniecību paziņo klientam par konta atvēršanu. Ja kontu atver jauns klients (klientam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi Valsts kasē nav atvērtu kontu), paziņojumu par šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanu Valsts kase izsniedz pēc klienta mutiska vai rakstiska pieprasījuma.

6. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanai.

7. Klients nekavējoties rakstiski informē Valsts kasi par izmaiņām klienta rekvizītos, tajā skaitā par izmaiņām kontaktinformācijā (juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts).

III. Paraksta tiesību noformēšana

8. Lai lietotu kontu, klients datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) (2.pielikums), tai pievienojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā (rīkojums, paziņojums par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības valdes lēmums, pilnvara).

9. Sagatavojot kartīti, klients ievēro šādus nosacījumus:

9.1. sadaļā "Klienta pārstāvji" norāda klienta personas, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar Valsts kasē atvērtajiem klienta kontiem, minēto personu datus, amatu, pārstāvības tiesības un pašrocīgu parakstu. Kartītē norāda vismaz vienu klienta pārstāvi ar 1.paraksta tiesībām un vismaz vienu klienta pārstāvi ar 2.paraksta tiesībām. Atsevišķos gadījumos, ja to pieprasa normatīvie akti vai klienta maksājumu veikšanas kārtība, piemēro arī 3.paraksta tiesības. 4.paraksta tiesības piemēro tikai zvērinātiem tiesu izpildītājiem un viņu pilnvarotajām personām;

9.2. sadaļā "Pārstāvības tiesību termiņš" pēc vajadzības norāda pārstāvības tiesību termiņu – ja ir noteikts termiņš, līdz kuram ir spēkā klienta pārstāvja paraksta pilnvaras;

9.3. klienta pārstāvju parakstus, pārstāvības tiesības un personas datu patiesumu apliecina klienta atbildīgā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota rīkoties ar iestādes finanšu līdzekļiem, norādot atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, pašrocīgu parakstu, amatu, personas kodu un datumu;

9.4. sadaļā "Pievienotie pamatojošie dokumenti" uzskaita šo noteikumu 8.punktā minētos klienta atbildīgās personas paraksta tiesību pilnvarojumu pamatojošos dokumentus (dokumenta nosaukums, izdošanas datums un (vai) numurs). Zvērināti tiesu izpildītāji norāda numuru un datumu tieslietu ministra rīkojumam par zvērināta tiesu izpildītāja iecelšanu amatā.

10. Ja kartītē ir veicamas izmaiņas klienta datos, pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju, veicamas izmaiņas klienta pārstāvju datos vai klienta pārstāvju pilnvarojumos, tajā skaitā nepieciešams papildus apstiprināt vienu vai vairākus klienta pārstāvju parakstus, klients nekavējoties datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu jaunu kartīti. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā atkārtoti iesniedz tikai tad, ja mainās klienta atbildīgā persona vai tās pilnvaru apjoms.

11. Ja mainās klienta pārstāvja pilnvaru apjoms vai klienta pārstāvis zaudē pārstāvības tiesības, klients vienlaikus ar jauno kartīti datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu pieteikumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" izmantošanu (turpmāk – eKases pieteikums) (3.pielikums) vai iesniegumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanas izbeigšanu/autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu (4.pielikums) papīra vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

12. Valsts kasei ir tiesības neapstiprināt jauno kartīti līdz šo noteikumu 11.punktā minēto prasību izpildei.

13. Klientam vienlaikus var būt tikai viena spēkā esoša kartīte, izņemot gadījumu, ja klienta pilnvaroto pārstāvju skaits ir lielāks par 10 personām un tās pārstāv ne mazāk kā piecas klienta struktūrvienības. Šajā gadījumā klients var sagatavot vairākas kartītes, pilnvarotos pārstāvjus sadalot pa klienta struktūrvienībām.

IV. eKases lietošana

14. Lai izmantotu eKasi, klients datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu eKases pieteikumu papīra vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv, par katru klienta pilnvaroto pārstāvi vai informācijas sistēmu (turpmāk – lietotājs) saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

15. Klients eKases pieteikumā norāda lietotājam piesaistāmos kontus un katram kontam norāda vienu no šādiem pieejas režīmiem:

15.1. "Skatīt ienākošos" – lietotājs var atlasīt, apskatīt un izdrukāt kontā ienākošos maksājumus;

15.2. "Skatīt izejošos" – lietotājs var atlasīt, apskatīt un izdrukāt no konta izejošos maksājumus;

15.3. "Skatīt visus" – lietotājs var atlasīt, apskatīt un izdrukāt kontā ienākošos un no konta izejošos maksājumus un pieprasīt konta izrakstu, konta pārskatu par neslēgto dienu, konta kopsavilkumu, paziņojumu par konta statusa maiņu un konta atlikuma pārskatu (turpmāk – pārskati);

15.4. "Vadīt MR" – lietotājs var sagatavot maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt kontā ienākošos un no konta izejošos maksājumus un pieprasīt pārskatus;

15.5. "1.paraksts" – lietotājs var parakstīt 2.paraksta pilnvarotā lietotāja autorizētus maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt kontā ienākošos un no konta izejošos maksājumus un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms "1.paraksts" atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 1.paraksta tiesībām;

15.6. "2.paraksts" – lietotājs var sagatavot un parakstīt maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt kontā ienākošos un no konta izejošos maksājumus un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms "2.paraksts" atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 2.paraksta tiesībām;

15.7. "3.paraksts" – lietotājs var parakstīt 1.paraksta un 2.paraksta pilnvaroto lietotāju autorizētus maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt kontā ienākošos un no konta izejošos maksājumus un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms "3.paraksts" atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 3.paraksta tiesībām;

15.8. "4.paraksts" – lietotājs var sagatavot un vienpersoniski parakstīt maksājuma rīkojumus, atlasīt, apskatīt un izdrukāt kontā ienākošos un no konta izejošos maksājumus un pieprasīt pārskatus. Pieejas režīms "4.paraksts" atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 4.paraksta tiesībām (piemērojamas tikai zvērinātiem tiesu izpildītājiem un viņu pilnvarotajām personām);

15.9. "Tiešsaistē skatīt" – lietotājs (klienta informācijas sistēma) var pieprasīt un saņemt konta izraksta datus un konta pārskata datus par neslēgto dienu, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli. Aizpildot eKases pieteikumu, obligāti jānorāda Interneta protokola (turpmāk – IP) adrese vai IP adrešu apgabals, no kuras lietotājam atļauts pieslēgties eKasei;

15.10. "Tiešsaistē vadīt" – lietotājs (klienta informācijas sistēma) var pieprasīt un saņemt konta izraksta datus un konta pārskata datus par neslēgto dienu, veikt maksājuma datu importu eKasē, izmantojot eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduli. Aizpildot eKases pieteikumu, obligāti jānorāda IP adrese vai IP adrešu apgabals, no kuras lietotājam atļauts pieslēgties eKasei.

16. Ja lietotājam ir noteikts šo noteikumu 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8. vai 15.10.apakšpunktā minētais pieejas režīms, katram eKases pieteikumā norādītajam kontam nosaka maksājuma rīkojuma summas limitu (maksimāli pieļaujamā summa latos, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs dot uzdevumu Valsts kasei izpildīt maksājuma rīkojumu) un dienas limitu (vienā darbdienā maksimāli pieļaujamā summa latos, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs dot uzdevumu Valsts kasei izpildīt maksājuma rīkojumus).

17. Ja eKases pieteikumā ir minēts konts, kura rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, klients vienlaikus ar eKases pieteikumu iesniedz konta rīkotāja rakstisku atļauju piekļūt konta informācijai (nav attiecināms uz normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības fondu maksājumu iestādi – Valsts kasi), izmantojot eKasi (pirmo reizi to iesniedz kopā ar eKases pieteikumu). Kontiem, kuru rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, nosaka tikai šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. vai 15.9.apakšpunktā minēto pieejas režīmu (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un Valsts kasi, kad tā pilda normatīvajos aktos noteiktās Eiropas Savienības fondu maksājumu iestādes funkcijas).

18. Valsts kase pēc šo noteikumu 14.punktā minētā eKases pieteikuma un, ja nepieciešamas, šo noteikumu 17.punktā minētās atļaujas saņemšanas pārbauda dokumentu atbilstību un, ja netiek konstatētas neatbilstības:

18.1. vienas darbdienas laikā reģistrē lietotāju, piešķir tam lietotāja numuru, paroli un kodu karti, kodu kalkulatoru vai x509 autentifikācijas sertifikātu (turpmāk – autentifikācijas rīki). Lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši šo noteikumu 15.5., 15.7. vai 15.8.apakšpunktā norādītajam pieejas režīmam un kuriem šo noteikumu 16.punktā minētais dienas limits pārsniedz 10 000 latu, par autentifikācijas līdzekli nosaka lietotāja numuru un kodu kalkulatoru vai uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (viedkarti), bet lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši šo noteikumu 15.9. vai 15.10.apakšpunktā norādītajam pieejas režīmam, par autentifikācijas līdzekli nosaka x509 autentifikācijas sertifikātu;

18.2. divu darbdienu laikā piesaista lietotājam eKases pieteikumā norādītos kontus un pieejas režīmus;

18.3. autentifikācijas rīkus – kodu karti vai kodu kalkulatoru – Valsts kase izsniedz eKases pieteikumā norādītajai klienta pilnvarotajai personai (izņemot gadījumu, kad eKases pieteikumā ir atzīme "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu"). Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti vai kodu kalkulatoru nebojātu nodot lietotājam personīgi. Lietotāja numuru, pastāvīgo paroli un x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase nosūta uz eKases pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi (e-pastā norāda arī autentifikācijas rīku aktivizēšanas kārtību). Vienlaikus ar x509 autentifikācijas sertifikātu Valsts kase lietotājam nosūta eKases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas lietotāja rokasgrāmatu;

18.4. ja eKases pieteikumā ir atzīme "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu" un eKases pieteikumā norādītā klienta adrese nav Rīgas administratīvajā teritorijā, kodu karti vai kodu kalkulatoru nosūta ierakstītā pasta sūtījumā klienta pilnvarotajai personai uz eKases pieteikumā norādīto klienta adresi. Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti vai kodu kalkulatoru nebojātu nodot lietotājam personīgi.

19. Ja lietotājam Valsts kase jau ir izsniegusi autentifikācijas rīkus citu Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanai, lietotāja identifikācijai izmanto iepriekš piešķirtos autentifikācijas rīkus vai uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (viedkarti), ja lietotājs eKases pieteikumā ir norādījis, ka autentifikācijai izmantos uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (viedkarti).

20. Lietotājs var uzsākt eKases lietošanu pēc tam, kad Valsts kase ir reģistrējusi lietotāju un klienta pilnvarotajai personai ir izsniegusi lietotāja autentifikācijas rīkus, šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētajā gadījumā – pēc lietotāja pieprasījuma saņemšanas par autentifikācijas rīku aktivizēšanu un lietotāja autorizēšanas, bet šo noteikumu 15.9. vai 15.10.apakšpunktā norādīto pieejas režīmu – pēc sekmīgas sistēmas saskarnes izstrādes un datu apmaiņas nodibināšanas ar eKasi.

21. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt eKases lietošanu, datorrakstā aizpildot un iesniedzot Valsts kasē parakstītu iesniegumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanas izbeigšanu un autentifikācijas rīku darbības apturēšanu (papīra vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu un nododot Valsts kasē lietotājam izsniegtos autentifikācijas rīkus – kodu karti vai kodu kalkulatoru –, ja vienlaikus ar eKases lietošanu lietotājs pārtrauc arī citu Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanu.

22. Šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtais eKases pieteikums ir spēkā līdz nākamā saimnieciskā gada 1.jūnijam (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu eKases pieteikumu vai iesniegumu par eKases lietošanas izbeigšanu un autentifikācijas rīku darbības apturēšanu.

23. Ja klientam uz laiku ir nepieciešams veikt izmaiņas eKases pieteikumā norādītajā maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, klients datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu iesniegumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" limitu maiņu (papīra vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv) saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

24. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 23.punktā minēto iesniegumu, tajā norādītajā datumā veic atbilstošas izmaiņas lietotājam noteiktajos maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, bet pēc iesniegumā norādītā termiņa beigām atjauno spēkā esošajā eKases pieteikumā norādīto maksājuma rīkojuma summas un dienas limitu.

25. Uzsākot jaunu saimniecisko gadu, klients līdz 1.jūnijam iesniedz Valsts kasē jaunu eKases pieteikumu, norādot lietojamos kontus (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem). Kārtējam saimnieciskajam gadam neatvērtie konti lietotājam ir pieejami tikai šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. vai 15.9.apakšpunktā minētajā pieejas režīmā.

26. Valsts kase lietotāju autentificē pēc lietotājam piesaistītajiem autentifikācijas rīkiem vai uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtā autentifikācijas rīka (viedkartes).

27. Autentifikācijas rīki (parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora un uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtais autentifikācijas rīks (viedkarte), PIN kods, x509 autentifikācijas sertifikāts) ir neizpaužama informācija, kura ir zināma tikai lietotājam, un lietotājs apņemas šo informāciju neizpaust trešajām personām, kā arī novērst trešo personu iespēju to uzzināt. Lietotājs veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu autentifikācijas rīku saglabāšanu slepenībā. Lietotāja numuru drīkst izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš identificē lietotāju telefonatbalsta servisa nodrošināšanai.

28. Ja šo noteikumu 27.punktā minētā neizpaužamā informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā kļuvusi zināma trešajai personai, lietotājs nekavējoties ziņo par to Valsts kasei uz eKases interneta vietnē norādīto telefonatbalsta servisa tālruņa numuru.

29. Valsts kase bloķē lietotājam izsniegtos autentifikācijas rīkus, ja:

29.1. lietotājs trīs reizes pēc kārtas kļūdās, ievadot paroli, kodu kartes identifikācijas kodu vai kodu kalkulatora kodu;

29.2. Valsts kasei rodas aizdomas, ka autentifikācijas rīki ir kļuvuši zināmi trešajai personai vai ir pamats uzskatīt, ka autentifikācijas rīkus izmanto nelikumīgi vai krāpnieciski;

29.3. Valsts kase ir saņēmusi lietotāja pieprasījumu šo noteikumu 28.punktā minētajā gadījumā;

29.4. ar šo noteikumu 15.9. vai 15.10.apakšpunktā norādīto pieejas režīmu pilnvaroto lietotāju informācijas pieprasījumu intervāls starp pieprasījumiem eKasei vairākkārt ir mazāks par trim minūtēm vai lietotājs veic darbības, kuru mērķis ir apiet eKasē iebūvētos drošības līdzekļus vai ietekmēt tās darbaspējas.

30. Lai atjaunotu autentifikācijas rīku darbību:

30.1. lietotājs pa eKases interneta vietnē norādīto telefonatbalsta servisa tālruņa numuru sazinās ar Valsts kasi par piekļuves atjaunošanu, ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja numuru, paroli vai kodu kartes kodu;

30.2. klients datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu iesniegumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" autentifikācijas rīku darbības atjaunošanu (papīra vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja numuru vai kodu kalkulatora kodu, vai ja Valsts kase ir bloķējusi lietotāja autentifikācijas rīkus šo noteikumu 28.punktā vai 29.2.apakšpunktā minētajos gadījumos. Atjaunotos autentifikācijas rīkus Valsts kase izsniedz šo noteikumu 18.punktā minētajā kārtībā.

31. Šo noteikumu izpratnē jebkurš ar eKases starpniecību iesniegts maksājuma rīkojums, eKases pieteikums vai iesniegums, kas autorizēts, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus, ir patiess un saistošs klientam, lietotājam un Valsts kasei.

32. Maksājuma rīkojuma, pieteikuma vai iesnieguma autorizācija eKasē ir pietiekams apliecinājums Valsts kasei, lai tā izpildītu šādu rīkojumu, pieteikumu vai iesniegumu, un ir uzskatāma par līdzvērtīgu klienta pilnvaroto personu pašrocīgi parakstītam rīkojumam, pieteikumam vai iesniegumam.

33. Šo noteikumu izpratnē jebkuru informāciju, ko Valsts kase sniedz lietotājiem eKasē par kontu, maksājumiem un naudas līdzekļu atlikumiem, neuzskata par neizpaužamu ziņu izpaušanu un konfidencialitātes pārkāpumu, ja lietotāju autentificē, izmantojot autentifikācijas rīkus.

34. Visi paziņojumi un informācija, kas atspoguļota eKasē vai nosūtīta, izmantojot eKasi, uzskatāma par klientam, lietotājam un Valsts kasei saistošu un pielīdzināma Valsts kases papīra formā noformētā dokumentā izsniegtai informācijai, izziņai vai apliecinājumam.

35. Valsts kase ir tiesīga reģistrēt lietotāja eKasē veiktās darbības, ierakstīt lietotāja balss zvanu un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus lietotāja veikto darbību pamatošanai un pierādīšanai.

36. Informācija par eKasē pieejamā konta atlikumu ir operatīvie dati par līdzekļu atlikumu kontā uz brīdi, kad tiek pieprasīts konta atlikuma pārskats vai konta pārskats par neslēgto dienu.

37. Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu, ka personas, kurām nav pilnvarojuma, lieto eKasi, piekļūst klienta konta vai lietotāja datiem. Valsts kase nodrošina eKases risinājumu, kas aizsargā lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi un tādu tehnoloģisku risinājumu, kas droši aizsargā informāciju tās pārraides laikā sakaru tīklos.

38. Tiklīdz lietotājs ir paziņojis Valsts kasei par jebkuru konfidencialitātes pārkāpumu attiecībā uz autentifikācijas rīkiem, Valsts kase bloķē lietotāja autentifikācijas rīkus (izņemot uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus) un liedz lietotājam piekļuvi eKasei un citiem Valsts kases attālinātajiem pakalpojumiem. Kamēr Valsts kasei nav paziņots par konfidencialitātes pārkāpumu, Valsts kase neatbild par šādu nesankcionētu autentifikācijas rīku lietošanas sekām.

39. Lai uzlabotu un pilnveidotu eKasi, Valsts kase veic papildinājumus un izmaiņas sistēmā un informē lietotājus par izmaiņām, norādot informāciju eKases interneta vietnē vai nosūtot atbilstošu informāciju uz lietotāja e-pasta adresi.

40. Klients, lietojot eKasi, ir atbildīgs par:

40.1. eKases pieteikumā norādīto ziņu patiesumu, precizitāti, izmaiņu iesniegšanas savlaicību un pilnību;

40.2. šajos noteikumos noteikto saistību izpildi, kā arī par to, ka lietotājs ievēro šos noteikumus;

40.3. jebkura maksājuma rīkojuma, pieteikuma vai iesnieguma, kas autorizēts, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus, precizitāti, pilnību un atbilstību šo noteikumu prasībām;

40.4. jebkuru maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu vai iesniegumu, kas autorizēts, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus, arī tādā gadījumā, ja to nav veicis lietotājs;

40.5. jebkādu lietotāja prettiesisku darbību, ļaunu nolūku vai neuzmanību, uzņemoties arī nejaušības risku;

40.6. lietotāju iepazīstināšanu ar šajos noteikumos noteikto eKases lietošanas kārtību.

41. Klientam ir pienākums pārbaudīt izpildei iesniegto un Valsts kasē reģistrēto maksājuma rīkojumu, iesniegumu un konta izraksta (pārskata) datu savstarpējo atbilstību un iepazīties ar klientam adresētajiem ziņojumiem eKases interneta vietnē ne retāk kā reizi nedēļā (neattiecas uz lietotājiem ar šo noteikumu 15.9.apakšpunktā minēto pieejas režīmu).

42. Ja eKase tehnisku problēmu dēļ ilgāk par sešām stundām nespēj pilnībā vai daļēji nodrošināt maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu vai iesniegumu iesniegšanu izpildei, klients, iepriekš vienojoties ar Valsts kasi, iesniedz izpildei maksājuma rīkojumus vai iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

42.1. kā maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā, kas ir iekopēta ārējā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņas kartē), un uz klienta veidlapas sagatavotu maksājumu kopsavilkumu papīra formā, kuru parakstījuši klienta pārstāvji ar 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesībām atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai un apstiprinātajai kartītei;

42.2. kā elektronisko dokumentu, kas sastāv no maksājumu datnes Valsts kases noteiktajā formātā un uz klienta veidlapas sagatavota maksājumu kopsavilkuma, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījuši klienta pārstāvji ar 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesībām atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai kartītei. Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai iekopē ārējā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņas kartē) un iesniedz Valsts kasē;

42.3. kā datorrakstā sagatavotu maksājuma rīkojumu, kuru parakstījuši klienta pārstāvji ar 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesībām atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai un apstiprinātajai kartītei. Maksājuma rīkojumu iesniedz papīra formā vai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv. Šajā apakšpunktā minētā kārtība ir piemērojama, ja klienta iesniegto maksājuma rīkojumu skaits nepārsniedz 10 maksājuma rīkojumus (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem);

42.4. šo noteikumu 46.7. un 46.8.apakšpunktā minētos iesniegumus (6. un 7.pielikums) aizpilda datorrakstā un iesniedz Valsts kasē papīra formā vai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv;

42.5. šo noteikumu 49. un 50.punktā minēto informāciju nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

43. Šo noteikumu 42.1. un 42.2.apakšpunktā minētajā maksājumu kopsavilkumā norāda šādu informāciju:

43.1. iestādes rekvizīti (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs);

43.2. konta numurs, no kura tiks veikts maksājums;

43.3. izpildei iesniegtās datnes nosaukums;

43.4. maksājumu skaits datnē;

43.5. kopējā maksājumu summa datnē.

V. Maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu un iesniegumu sagatavošana un iesniegšana izpildei

44. Valsts kase klientu sagatavotos maksājuma rīkojumus izpildei pieņem, izmantojot eKasi, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

45. Valsts kase nodrošina eKases pieejamību darbdienās no plkst.8.00 līdz 18.00. Valsts kasei ir tiesības mainīt piekļuves laikus eKasei, par to informējot eKases interneta vietnē vai nosūtot atbilstošu informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Ja radušās šo noteikumu 42.punktā minētās tehniskās problēmas vai finanšu līdzekļu zaudējuma risks, izņēmuma gadījumos Valsts kase var atteikt vai apturēt piekļuvi eKasei līdz turpmākam paziņojumam. Valsts kase ievieto paziņojumu eKases interneta vietnē vai nosūta atbilstošu informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, ja eKase nav pieejama tehnisku problēmu dēļ.

46. Klients, izmantojot eKasi, sagatavo un iesniedz izpildei Valsts kasē šādus maksājuma rīkojumus un iesniegumus:

46.1. maksājuma rīkojumu iekšzemes maksājuma veikšanai Latvijas nacionālajā valūtā;

46.2. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai Eiropas Savienības vienotajā valūtā Eiropas Savienības dalībvalsts un (vai) Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts) robežās;

46.3. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās, izņemot šo noteikumu 46.1. un 46.2.apakšpunktā minētos maksājumus;

46.4. maksājuma rīkojumu maksājumu veikšanai ārvalstu valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm, tajā skaitā Latvijas nacionālajā valūtā uz ārvalstīm, izņemot šo noteikumu 46.2. un 46.3.apakšpunktā minētos maksājumus;

46.5. maksājuma rīkojumu par skaidras naudas izmaksu Latvijas nacionālajā valūtā (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem);

46.6. maksājuma rīkojumu iekšējo maksājumu veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem;

46.7. iesniegumu par darījuma pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un darījuma pārgrāmatošanas pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā), norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem), izmaiņas tiesību aktos vai citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi;

46.8. iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu klienta konta ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un labojuma pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā), norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem), izmaiņas tiesību aktos vai citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi.

47. Maksājuma rīkojumu un iesniegumu sagatavošanas prasības un norādījumi ir noteikti eKases lietotāja rokasgrāmatā. Rokasgrāmata ir pieejama eKases interneta vietnē, un lietotājam ir pienākums ievērot tajā noteiktās prasības, sagatavojot un iesniedzot izpildei šo noteikumu 46.punktā minētos maksājuma rīkojumus un iesniegumus.

48. Šo noteikumu 46.punktā minētos maksājuma rīkojumus vai iesniegumus paraksta klienta pārstāvji ar 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesībām atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai apstiprinātajai kartītei.

49. Lai iesniegtu šo noteikumu 46.1. un 46.2.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus Latvijas nacionālajā valūtā, kuru kopsumma attiecīgajā darbdienā pārsniedz 500 000 latu, klients, izmantojot eKasi, iesniedz iesniegumu par nepieciešamo latu apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms šo maksājuma rīkojumu iesniegšanas izpildei, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība vai klients nav vienojies ar Valsts kasi par citu informācijas sniegšanas kārtību. Šajā punktā minētajā iesniegumā norādītais naudas apjoms klientam ir rezervēts tikai iesniegumā norādītajā datumā.

50. Lai iesniegtu šo noteikumu 46.2., 46.3. un 46.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus, klients, izmantojot eKasi, iesniedz iesniegumu par nepieciešamo ārvalstu valūtas apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms maksājuma rīkojuma iesniegšanas Valsts kasē, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība. Šajā punktā minētajā iesniegumā norādītais valūtas apjoms klientam ir rezervēts tikai iesniegumā norādītajā datumā.

51. Uz šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma pamata izsniegtā skaidras naudas izmaksas pieprasījuma derīguma termiņš skaidras naudas izņemšanai Valsts kases norādītajā kredītiestādē ir 11 kalendāra dienas no tā saņemšanas Valsts kasē.

52. Ja šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3., 46.4., 46.5. un 46.6.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, Valsts kase maksājuma summu no maksātāja konta noraksta saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksājuma rīkojuma reģistrēšanas dienā, bet šo noteikumu 46.7.apakšpunktā minētā iesnieguma izpildi veic saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu sākotnējā (pārgrāmatojamā) darījuma reģistrēšanas dienā. Ja maksātāja konta valūta un maksājuma rīkojuma valūta nav Latvijas lati un maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, izmanto krosa kursu (cross rate) – divu valūtu attiecību pret trešo valūtu, kas ir Latvijas lats, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksājuma rīkojuma reģistrēšanas dienā.

53. Lai atsauktu maksājuma rīkojumu vai labotu saņēmēja rekvizītus, klients datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu iesniegumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu (8.pielikums) papīra vai elektroniska dokumenta formā vai izmanto eKasi, ja eKase to tehniski nodrošina.

54. Valsts kase divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 53.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nosūta saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir Valsts kase, maksājuma rīkojuma atsaukuma pieprasījumu vai informāciju par maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja rekvizītu labošanu. Minētā iesnieguma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasības neizpildi.

55. Valsts kase ieskaita klienta kontā saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta iesniegumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.

56. Valsts kase, saņemot no maksātāja vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījumu par Valsts kases klienta kontā reģistrētā maksājuma atsaukumu vai rekvizītu labošanu, nekavējoties informē klientu, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli.

57. Klients astoņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 56.punktā minētā pieprasījuma reģistrācijas Valsts kasē, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli, informē Valsts kasi par pieņemto lēmumu.

VI. Maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu un iesniegumu uzraudzība un izpilde Valsts kasē

58. Valsts kase pieņem un izpilda maksājuma rīkojumus vai iesniegumus, kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ievērojot šādu kārtību:

58.1. šo noteikumu 46.1. un 46.2.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ieskaita saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

58.2. šo noteikumu 46.3.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ieskaita saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā četru darbdienu laikā pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

58.3. šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus nosūta ieskaitīšanai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā divu darbdienu laikā pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

58.4. šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem, kas saņemti kārtējā darbdienā, Valsts kases noteiktā kredītiestāde nodrošina skaidras naudas izmaksu, sākot ar nākamās darbdienas plkst.10.00. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.18.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

58.5. šo noteikumu 46.6.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda vienas darbdienas laikā no to saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

58.6. šo noteikumu 46.7. un 46.8.apakšpunktā minētos iesniegumus izpilda vienas darbdienas laikā pēc iesniegumā norādītās informācijas pārbaudes, kas nav ilgāka par trim darbdienām no iesnieguma saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos iesniegumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.

59. Valsts kasei ir tiesības veikt šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3., 46.4., 46.5., 46.6., 46.7. un 46.8.apakšpunktā izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un iesniegumu uzraudzību un pirms to reģistrācijas atkārtoti sazināties ar lietotāju, lai pārbaudītu, vai tie ir pareizi un tos ir iesniedzis lietotājs.

60. Valsts kase izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un iesniegumu uzraudzību veic saskaņā ar iekšējo kontroles sistēmu, kontrolējot maksājuma rīkojumus un iesniegumus, kas ir neparasti vai rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem. Šo noteikumu izpratnē par neparastu uzskatāms maksājuma rīkojums vai iesniegums, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem):

60.1. klienta pamata vai saimnieciskajai darbībai neatbilstošs maksājuma veids vai apmērs;

60.2. klients iesniedz vairākus identiskus maksājuma rīkojumus, kas liek domāt par apzinātu izvairīšanos no tāda maksājuma rīkojuma veikšanas, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem atbilst neparasta maksājuma rīkojuma pazīmēm;

60.3. maksājuma rīkojumā kā saņēmēja konts ir norādīts cits klienta konts;

60.4. maksājuma rīkojumā norādītais klasifikācijas kods neatbilst maksājuma rīkojuma ekonomiskajai būtībai;

60.5. maksājuma rīkojuma mērķī ir norādīta nepilnīga informācija, un pēc tās nav iespējams noteikt maksājuma pamatojumu (piemēram, maksājuma mērķī nav norādīts maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums);

60.6. klients vairākkārt iesniedzis izpildei neparastus maksājuma rīkojumus vai iesniegumus, tādēļ visi klienta iesniegtie maksājuma rīkojumi un iesniegumi ir klasificējami kā neparasti.

61. Valsts kasei, konstatējot neparastu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu maksājuma rīkojumu vai iesniegumu, ir tiesības aizturēt tā reģistrāciju līdz 10 darbdienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju tā izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā pieprasīt maksājuma rīkojuma vai iesnieguma izpildes saskaņošanu ar ministriju vai citu centrālo valsts iestādi, kura ir piešķīrusi budžeta finansējumu (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

62. Valsts kasei ir tiesības aizturēt šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3. un 46.4.apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu reģistrāciju līdz divām darbdienām, ja klients nav veicis šo noteikumu 49. un 50.punktā minētās darbības un Valsts kases rīcībā nav pietiekama valūtas apjoma maksājuma rīkojuma izpildei.

63. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 46.8.apakšpunktā minēto iesniegumu par klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos, aiztur tā reģistrāciju līdz brīdim, kamēr šādu iesniegumu nav iesniegusi arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devēja vai saņēmēja). Transferta devējam un ņēmējam ir pienākums Valsts kasē iesniegt tikai savstarpēji saskaņotus iesniegumus par klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos. Iesnieguma iesniegšanu Valsts kasē organizē transferta devējs vai ņēmējs, savstarpēji vienojoties.

64. Valsts kase neizpilda maksājuma rīkojumu vai iesniegumu un informē klientu par atteikumu un tā iemesliem:

64.1. ja tas nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

64.2. ja tā izpildes nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms pārsniedz klienta konta finanšu līdzekļu atlikumu un (vai) izdevumi pārsniedz piešķirtā asignējuma apjomu;

64.3. ja Valsts kasei ir radušās pamatotas aizdomas par eKases lietotāja identitāti un Valsts kasei nav izdevies sazināties ar lietotāju, lai apstiprinātu maksājuma rīkojuma vai iesnieguma saturu;

64.4. ja klients šo noteikumu 61.punktā minētajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis paskaidrojumu vai klienta paskaidrojums un (vai) papildu informācija nav pietiekama maksājuma rīkojuma vai iesnieguma izpildei.

65. Šo noteikumu izpratnē par maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad maksājuma rīkojums ir reģistrēts vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmā, tam ir piešķirts grāmatošanas datums un maksājuma references numurs, savukārt par šo noteikumu 46.7. un 46.8.apakšpunktā minēto iesniegumu saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad iesniegums eKasē nosūtīts izpildei, tam piešķirts statuss "Gaida papildu apstiprināšanu" un tam reģistrēts statusa piešķiršanas datums. Par šo noteikumu 44.punktā minēto maksājuma rīkojumu saņemšanas brīdi, kuru iesniegšanas kārtību reglamentē citi normatīvie akti, uzskata brīdi, kad attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veiktas maksājumu dokumentu pārbaudes un tie ir apstiprināti izpildei.

66. Valsts kasei ir tiesības ieturēt komisijas maksu no klienta konta tādā pašā apmērā, kā to ir noteicis saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks, par to iepriekš nebrīdinot klientu, šādos gadījumos:

66.1. komisijas maksu par maksājuma rīkojuma izpildi maksājumiem latos uz ārvalstīm, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

66.2. komisijas maksu par ārvalstu maksājumiem valūtā, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

66.3. komisijas maksu par atmaksātu maksājumu, ja klients ir norādījis nekorektus saņēmēja rekvizītus un to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

66.4. komisijas maksu par maksājuma rīkojumu, ja tas veikts saskaņā ar zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu;

66.5. komisijas maksu par maksājuma izmeklēšanu, maksājuma rīkojuma atsaukumu vai saņēmēja rekvizītu precizēšanu, ja komisijas maksu pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks.

VII. Maksājumu datu savstarpējā salīdzināšana

67. Valsts kase katru darbdienu līdz plkst.13.00 eKasē klientam dara pieejamu konta izrakstu par iepriekšējo dienu, nodrošinot iespēju šo informāciju saglabāt un atjaunot nemainītu. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta izraksta pieejamību līdz darbdienas plkst.13.00, tā ievieto paziņojumu eKases interneta vietnē vai nosūta atbilstošu informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, norādot prognozējamo konta izraksta pieejamības laiku.

68. Saimnieciskā gada laikā, konstatējot neatbilstības starp izpildei iesniegto maksājuma rīkojumu vai iesniegumu un konta izraksta vai konta pārskata datiem, klients nekavējoties informē Valsts kasi par konstatēto neatbilstību, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi

ekase@kase.gov.lv.

69. Valsts kase katru darbdienu nodrošina klientam konta pārskatu par neslēgto darbdienu. Konta pārskata dati ir operatīva informācija par norādītajā periodā kontā notikušo naudas līdzekļu kustību un konta sākuma un beigu atlikumu uz pārskata pieprasīšanas brīdi.

70. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā līdz plkst.13.00 eKasē klientam nodrošina kopsavilkumu par ieņēmumiem vai resursiem izdevumu segšanai un izdevumiem saskaņā ar budžetu klasifikācijām (turpmāk – konta kopsavilkums) par laikposmu no pārskata gada 1.janvāra līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta kopsavilkumu pieejamību līdz darbdienas plkst.13.00, tā ievieto paziņojumu eKases interneta vietnē vai nosūta atbilstošu informāciju uz lietotāja norādīto
e-pasta adresi, norādot prognozējamo konta izraksta pieejamības laiku.

71. Klients salīdzina konta kopsavilkuma datus un konta izraksta datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja klients konstatē neatbilstību starp konta izraksta, konta kopsavilkuma un klienta grāmatvedības uzskaites datiem, klients sagatavo datorrakstā un iesniedz izpildei Valsts kasē (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) parakstītu attiecīgu iesniegumu:

71.1. līdz kārtējā mēneša sestajai darbdienai – šo noteikumu 46.7. vai 46.8.apakšpunktā minēto iesniegumu par darījumiem, kas reģistrēti trešajā mēnesī, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas;

71.2. šo noteikumu 46.7. vai 46.8.apakšpunktā minēto iesniegumu par darījumiem, kas reģistrēti kārtējā mēnesī vai pēdējo divu mēnešu laikā, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas;

71.3. līdz kārtējā saimnieciskā gada sestajai darbdienai – iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada pēdējā ceturksnī.

72. Ja pēc šo noteikumu 71.1.un 71.3.apakšpunktā minētā termiņa klients ir konstatējis būtisku kļūdu konta izraksta vai konta kopsavilkuma datos (piemēram, transfertu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodi ir lietoti neatbilstoši institucionālo sektoru sadalījumam, ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas un finansēšanas klasifikācijas kodi ir lietoti neatbilstoši normatīvajiem aktiem un (vai) apstiprinātajam finansēšanas plānam), klients līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajai darbdienai sagatavo datorrakstā un iesniedz izpildei Valsts kasē (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) parakstītu attiecīgu iesniegumu:

72.1. šo noteikumu 46.7. vai 46.8.apakšpunktā minēto iesniegumu par darījumiem, kas reģistrēti trešajā mēnesī, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas. Iesniegumam pievieno ministrijas, citas centrālās valsts iestādes vai (un) finansējuma devēja saskaņojuma vēstuli vai elektronisko dokumentu, kurā ir norādīta detalizēta informācija par darījumu un sniegts izvērsts skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti;

72.2. ar ministriju, citu centrālo valsts iestādi vai (un) finansējuma devēju saskaņotu iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada ceturtajā ceturksnī. Iesniegumā ir norādīta detalizēta informācija par darījumu un sniegts izvērsts skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti.

73. Valsts kase, konstatējot būtiskas kļūdas maksājumu uzskaites datos, pieprasa un klients nekavējoties sagatavo datorrakstā un iesniedz parakstītu iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu šo noteikumu 46.7. vai 46.8.apakšpunktā minētajā kārtībā vai, ja kļūdas labojums ir attiecināms uz iepriekšējā saimnieciskā gada ceturto ceturksni, saskaņā ar šo noteikumu 6. vai 7.pielikuma veidlapu.

74. Ja līdz šo noteikumu 72.punktā minētajam termiņam Valsts kase nav saņēmusi no klienta iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, konta kopsavilkuma dati tiek uzskatīti par korektiem un atbilstošiem klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Valsts kasei pēc šo noteikumu 72.punktā minētā termiņa ir tiesības atteikt klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu par laikposmu, kas pārsniedz divus mēnešus, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas, izņemot gadījumus, kad labojumu pamato izmaiņas tiesību aktos, nosaka citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi vai klients objektīvu iemeslu dēļ nav varējis iesniegt iesniegumu šo noteikumu 71. un 72.punktā minētajā termiņā.

75. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 71. un 72.punktā minētos iesniegumus, pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un:

75.1. triju darbdienu laikā pārgrāmato darījumu vai labo klasifikācijas kodu saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju;

75.2. ja iesniegums nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām, neizpilda iesniegumā norādītos labojumus, par to informējot klientu;

75.3. ja iesniegumā norādītais skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti ir nepilnīgs, pieprasa klientam papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, tai skaitā pieprasa iesniegt izvērstu skaidrojumu par neatbilstību rašanās iemeslu un iestādes, ministrijas, citas centrālās valsts iestādes vai finansējuma devēja turpmāko rīcību, lai nodrošinātu šādu neatbilstību turpmāku novēršanu.

76. Klients ne vēlāk kā līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmitajai darbdienai iesniedz Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņotu (parakstītu) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada pirmās dienas līdz pārskata gada pēdējai dienai vai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc konta slēgšanas iesniedz Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņotu (parakstītu) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada pirmās dienas līdz konta slēgšanas dienai (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

77. Ja klients iepriekšējā saimnieciskā gada beigās ir iekasējis ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, bet šie ieņēmumi klienta kontā Valsts kasē ir saņemti kārtējā saimnieciskajā gadā, klienta kontā saņemto maksājumu uzskaita ar atbilstošo budžeta finansēšanas klasifikācijas kodu.

VIII. Konta slēgšana

78. Klients aizpilda un iesniedz Valsts kasē iesniegumu par konta slēgšanu (9.pielikums) papīra vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi kase@kase.gov.lv vai izmantojot eKasi, ja eKase to tehniski nodrošina. Ja kontā ir līdzekļu atlikums, klients iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārgrāmatot atlikumu, un klasifikācijas kodu. Šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minēto kontu slēdz, pamatojoties uz tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā.

79. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 78.punktā minēto iesniegumu par konta slēgšanu, pārgrāmato līdzekļu atlikumu saskaņā ar klienta iesniegumu un nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi saskaņošanai (parakstīšanai) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada 1.janvāra līdz iesniegumā norādītā konta līdzekļu atlikuma pārcelšanas datumam (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem). Ja līdz šo noteikumu 76.punktā minētajam termiņam Valsts kase nav saņēmusi no klienta saskaņotu kopsavilkumu, konta kopsavilkuma dati tiek uzskatīti par korektiem un atbilstošiem klienta grāmatvedības uzskaites datiem.

80. Saņemot šo noteikumu 78.punktā minēto tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā Valsts kase pārgrāmato līdzekļu atlikumu uz tieslietu ministra rīkojumā norādītā cita zvērināta tiesu izpildītāja kontu.

81. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 78.punktā minēto iesniegumu par konta slēgšanu, ja konta atlikums ir nulle, slēdz kontu un nākamajā darbdienā ar eKases starpniecību vai pēc klienta pieprasījuma izsniedz klientam paziņojumu par konta slēgšanu.

82. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama klienta konta slēgšanai, tajā skaitā neslēgt kontu līdz brīdim, kamēr klients nav nokārtojis visas saistības attiecībā uz Valsts kases nodrošinātajiem maksājumu pakalpojumiem (piemēram, maksājuma karšu pieņemšanas pakalpojums, Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojums).

83. Valsts kasei, iepriekš par to rakstiski (papīra formā vai elektroniski) paziņojot klientam (izņemot gadījumu, kad klients ir reorganizēts vai likvidēts vai nav sasniedzams), ir tiesības slēgt šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minēto klienta kontu:

83.1. ja konta atlikums ir nulle un kalendāra gada laikā tajā nav reģistrēts neviens darījums vai ja klients ir reorganizēts vai likvidēts;

83.2. ja kontā ir līdzekļu atlikums un triju kalendāra gadu laikā tajā nav reģistrēts neviens darījums vai ja klients ir reorganizēts vai likvidēts un nav noteikts finanšu līdzekļu pārņēmējs. Valsts kase konta atlikumu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

IX. Noslēguma jautājumi

84. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumus Nr.425 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 93.nr.).

85. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.425 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē" 2.pielikumā noteikto paraugu sagatavotās kartītes ir derīgas līdz šo noteikumu 10.punktā minētajam kartītes maiņas brīdim, bet saskaņā ar 3.pielikumā noteikto paraugu sagatavotie pieteikumi ir spēkā līdz šo noteikumu 22.punktā minētajam termiņam.

86. Ar 2013.gada 1.janvāri Valsts kase lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši šo noteikumu 15.5., 15.7. vai 15.8.apakšpunktā norādītajam pieejas režīmam un kuriem šo noteikumu 16.punktā minētais dienas limits pārsniedz 10 000 latu, par autentifikācijas līdzekli nosaka lietotāja numuru un uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos autentifikācijas rīkus (viedkarti). Lietotājam ir pienākums līdz 2013.gada 31.janvārim nodot Valsts kasē tam izsniegto kodu kalkulatoru.

87. Šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.9. un 15.10.apakšpunktā minētos pieejas režīmus nosaka, sākot ar 2012.gada 1.jūniju vai ātrāk, ja Valsts kase to tehniski nodrošina.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks 

9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.982

Finanšu ministrs A.Vilks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!