• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 20. septembra noteikumi Nr. 706 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.09.2011., Nr. 152 https://www.vestnesis.lv/ta/id/236676-dabas-parka-pape-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.721

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas""

Vēl šajā numurā

27.09.2011., Nr. 152

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 706

Pieņemts: 20.09.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.706

Rīgā 2011.gada 20.septembrī (prot. Nr.53 15.§)

Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Pape" (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā izveidojama un lietojama speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai dabā, kā arī minētās zīmes paraugu.

2. Dabas parks izveidots, lai aizsargātu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu, ligzdojošos un caurceļojošos putnus, vienlaikus nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kā arī apvidus dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu sabiedrības atpūtai un izglītošanai.

3. Dabas parka platība ir 10 853 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, apsaimniekošanas pasākumu shēma – šo noteikumu 2.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 3.pielikumā.

4. Dabas parkā ir šādas funkcionālās zonas:

4.1. dabas lieguma zona;

4.2. daba parka zona;

4.3. neitrālā zona.

5. Dabas parkā izveidots ūdensputnu medību liegums (ūdensputnu medību liegums sastāv no I, II, III un IV daļas), kura robežas noteiktas šo noteikumu 2. un 3.pielikumā.

6. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, kā arī kārtība, kādā izveidojama un lietojama minētā zīme, noteikta šo noteikumu 4.pielikumā.

7. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsar­dzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju noteikumos minētajām darbībām, izmanto informāciju no dabas aizsardzības plāna un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.15., 9.18., 15.9. un 15.12.4.apakšpunktā, 17., 30., 31. un 39.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

9. Dabas parka teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus;

9.2. audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus;

9.3. zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem savā īpašumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos:

9.3.1. pa Tuklera kanālu, Līgupi, Paurupi, Paurupes kanālu un Kaņavu vietās un laikā, kad to neierobežo šie noteikumi;

9.3.2. pa takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas parka un tajā esošo infrastruktūras objektu apskatei;

9.4. uzstādīt vēja elektrostacijas, izņemot zemes īpašumos dabas parka zonā gar Papes ezera austrumu malu iekšzemes virzienā, sākot no ceļa Tukleri–Rožlejas (līdz ceļam Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava)) ezera ziemeļu daļā un beidzot ar ceļu Rucava–Pape ezera dienvidu daļā, kā arī neitrālajā zonā Kalnišķos (šo noteikumu 2. un 3.pielikumā norādītā neitrālās zonas I daļa), ja vēja elektrostacijas augstākais punkts nepārsniedz 10 m augstumu;

9.5. veikt darbības, kas veicina augsnes erozijas attīstību, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām un darbības neitrālajā zonā;

9.6. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus cirša­nas un niedru pļaušanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu un ugunsdrošību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

9.7. rīkot autosacensības, motosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;

9.8. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no lauka malām uz centru, lai samazinātu dzīvnieku bojāeju;

9.9. nosusināt purvus, mitrājus, palieņu pļavas un mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs, izņemot šo noteikumu 9.10., 9.15. un 9.18.apakšpunktā minētās darbības;

9.10. ierīkot purvos kultūraugu plantācijas, izņemot kultūraugu plantāciju ierīkošanu šo noteikumu 2. un 3.pielikumā minētajās teritorijās;

9.11. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot kūdras ieguvi saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu un pazemes ūdens ieguvi;

9.12. novietot dzīvojamās piekabes, pagaidu un saliekamās būves ārpus šim nolūkam paredzētām vietām, saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu speciāli ierīkotām vietām un īpaši norādītām vietām, kā arī pagalmiem;

9.13. izmantot citzemju koku sugas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā;

9.14. meža zemēs lietot augsnes mēslošanas līdzekļus (izņemot koksnes pelnus) un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus (izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai);

9.15. meža zemēs ierīkot jaunus un atjaunot esošos novadgrāvjus, kuri ir tieši savienoti ar Papes ezeru un Nidas purvu, izņemot minēto darbību veikšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

9.15.1. attiecībā uz maģistrālo novadgrāvi – Tuklera kanālu;

9.15.2. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanas un atjauno­šanas pasākumu veikšanai;

9.15.3. lai novērstu līdz šim neapplūdušu zemju applūšanu;

9.15.4. kultūraugu plantāciju ierīkošanai purvos;

9.16. cirst (izņemot kokus neitrālajā zonā un bīstamos kokus – kokus, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus, kā arī kokus, kas traucē būvju vai infrastruktūras objektu ierīkošanu un ekspluatāciju) dobumainus kokus un kokus, kuru caurmērs 1,3 m augstumā pārsniedz:

9.16.1. ozoliem – 50 cm;

9.16.2. priedēm – 65 cm;

9.16.3. eglēm – 70 cm;

9.16.4. ošiem – 60 cm;

9.16.5. liepām – 30 cm;

9.16.6. bērziem – 65 cm;

9.16.7. melnalkšņiem – 45 cm;

9.16.8. apsēm – 80 cm;

9.17. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

9.18. ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot minēto darbību veikšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju Papes ezera un Nidas purva hidroloģiskā režīma atjaunošanai (slūžu, sliekšņa un grāvju ierīkošana) un kultūraugu plantāciju ierīkošanai purvos šo noteikumu 2. un 3.pie­likumā norādītajās vietās;

9.19. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot šo noteikumu 9.15.apakšpunktā, 17. un 31.punktā minētos gadījumus;

9.20. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kā arī nometnes, kurās piedalās vairāk par 100 cilvē­kiem. Ierobežojums neattiecas uz neitrālo zonu un pasākumiem, kas tiek organizēti šim nolūkam paredzētās un speciāli ierīkotās vietās.

10. Veicot mežizstrādi:

10.1. sanitārajās un krājas kopšanas cirtēs tehnoloģisko koridoru kopējā platība nepārsniedz 20 procentu no cirsmas platības;

10.2. risām, kas radušās kokmateriālu pievešanas dēļ un ir dziļākas par 20 cm, kopgarums nav lielāks par 100 m uz hektāru;

10.3. risas, kas dziļākas par 15 cm, meža ceļos bez mākslīgā seguma, meža stigās un meža meliorācijas grāvju atbērtnēs izlīdzina bezsala apstākļos mēneša laikā pēc cirsmas izstrādes, bet sala apstākļos – mēneša laikā pēc augsnes pilnīgas atkušanas. Ja ceļu pārvaldītājs tā pārziņā esošajos meža ceļos ir noteicis pārvieto­šanās ierobežojumus, risas izlīdzina ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc šo ierobežojumu atcelšanas.

11. Kūdras ieguvi Nidas purvā veic:

11.1. uzņēmumi tiem izsniegtajās zemes dzīļu izmantošanas licencēs noteiktajā platībā un laikposmā šo noteikumu 2. un 3.pielikumā norādītajās esošajās kūdras ieguves teritorijās;

11.2. uzņēmumi šo noteikumu 2. un 3.pielikumā norādītajās plānotajās kūdras ieguves teritorijās, ja veikts paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums:

11.2.1. ja atbilstoši veiktajam paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējumam plānotā kūdras ieguve negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000, kūdras ieguve atļaujama saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 43.panta nosacījumiem, nosakot kompensējošos pasākumus Eiropas Savienības prioritārā biotopa – augstā purva – saglabāšanai;

11.2.2. ja pirms kūdras ieguves uzsākšanas saskaņā ar tehnisko projektu veikta šo noteikumu 2.pielikumā norādīto piecu grāvju aizdambēšana purva hidroloģiskā režīma atjaunošanai.

12. Uz šo noteikumu 2. un 3.pielikumā norādītajām esošajām un plānota­jām kūdras ieguves teritorijām netiek attiecinātas šo noteikumu 9.5. un 9.9.apakš­punktā minētās prasības.

13. Plānotajā Papes ostas teritorijā pie Papes kanāla, kas norādīta šo noteikumu 2. un 3.pielikumā, var īstenot darbības, kas saistītas ar ostas ierīko­šanu, ja ir veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, novērtējuma ziņojumu vai izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām.

III. Dabas lieguma zona

14. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu piekrastes kāpu, Papes ezera un Nidas purva, pļavu un mežu ekosistēmas kā dabiskās dzīvotnes putnu, zīdītāju un bezmugurkaulnieku sugām, ligzdojošos un caurceļojošos putnus, kā arī dabiskos procesus, kas veido un uztur šīs ekosistēmas.

15. Dabas lieguma zonā aizliegts:

15.1. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transport­līdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, pludmali un kāpām, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

15.2. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru, grīšļu un citu virsūdens augu platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot šo noteikumu 16.punktā minētos gadījumus un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumus, par kuriem ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija un kurus neveic no 30.marta līdz 30.jūlijam, kā arī visā Valsts meža dienesta noteiktajā ugunsnedrošajā periodā;

15.3 pārvietoties Papes ezerā ar motorlaivām, kuteriem un airu laivām, izmantojot mehānisko dzinēju vai motoru (izņemot elektromotoru), kura jauda pārsniedz 5 Zs, un ūdens motocikliem. Aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldības amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus;

15.4. uzturēt Papes ezerā vairāk par 10 laivu bāzēm (katrā ne vairāk par 10 airu laivām, tai skaitā no jauna izveidotajās laivu bāzēs). Laivu bāzu izvieto­jumu Papes ezerā vietējā pašvaldība nosaka teritorijas plānojumā un saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi;

15.5. katrā privātīpašumā, kas robežojas ar ezeru, ierīkot vairāk par vienu laivu piestātni divām airu laivām;

15.6. vēžot un veikt zemūdens medības Papes ezerā;

15.7. lai nodrošinātu putnu netraucētu ligzdošanu un barošanos, – no 15.marta līdz 1.oktobrim virs Papes ezera un Nidas purva pārvietoties (lidot) zemāk par 500 m ar gaisa baloniem, deltaplāniem un citiem lidaparātiem, kas aprīkoti ar dzinējiem;

15.8. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

15.9. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta ezeru, upju, vecupju un strautu krasta līnija un gultne, izņemot upju dabiskā tecējuma un ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanu, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

15.10. lai saglabātu palieņu pļavu, meža pļavu un lauču dabisko stāvokli, – bojāt vai iznīcināt tās, arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu (izņemot Meža valsts reģistrā reģistrētās medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces);

15.11. ierīkot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

15.12. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas katego­rija, izņemot:

15.12.1. dabiski apmežojušās lauksaimniecības zemes lietošanas kategori­jas maiņu uz kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

15.12.2. darbības upju dabiskā tecējuma atjaunošanai;

15.12.3. darbības ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restau­rācijai un rekonstrukcijai, ja tiek mainīts trases platums un novietojums;

15.12.4. darbības ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

15.12.4.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai;

15.12.4.2. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanai;

15.12.4.3. šo noteikumu 17.punktā minētajām vajadzībām;

15.13. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, maršrutus, informācijas stendus, skatu torņus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus) bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas;

15.14. bojāt bebru dambjus un to mītnes, izņemot gadījumus, ja:

15.14.1. bebru darbība traucē saimniecisko darbību, kas saskaņā ar šiem noteikumiem nav aizliegta;

15.14.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu un plānoto apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu;

15.14.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi, dārzi, pagalmi un ēkas;

15.14.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes un lauksaimniecības zemes dabas parkā vai ārpus tā.

16. Niedru pļaušana atļauta pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas. Nopļauto niedru šķirošanas atlikumus aizvāc vai sadedzina šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 14.martam.

17. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju un ievērojot šo noteikumu 9.15.apakšpunktā minētās prasības, hidrotehnisko būvju būvniecību un meliorācijas sistēmu ierīkošanu, kā arī to rekonstrukciju un renovāciju veic, lai:

17.1. novērstu teritoriju applūšanu ārpus aizsargājamās teritorijas vai līdz šim neapplūdušu teritoriju applūšanu dabas parkā;

17.2. atjaunotu upju dabisko tecējumu un ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģisko režīmu;

17.3. nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas un atjau­nošanas pasākumu veikšanu.

18. Šo noteikumu 15.7., 21.1.2., 21.2.2. un 22.2.1.apakšpunktā minētie pārvietošanās un uzturēšanās ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad tiek veikta teritorijas uzraudzība, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimnie­košana, zinātnisko pētījumu veikšana, kā arī valsts un pašvaldību amatpersonu dienesta pienākumu pildīšana.

19. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – mazāka par 3 ha. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras ierīkošanai vai uzturēšanai un ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju uzturēšanai, restaurācijai un rekonstrukcijai, ja tiek mainīts trases platums un novietojums, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saim­niecības uzturēšanai.

20. Lai netraucētu ūdensputnus ligzdošanas un migrācijas laikā, Nidas purvā un Papes ezerā ir noteikts ūdensputnu medību liegums.

21. Ūdensputnu medību liegumā aizliegts:

21.1. I, II un III daļā (Papes ezerā):

21.1.1. medīt ūdensputnus:

21.1.1.1. no medību sezonas sākuma līdz 16.septembrim;

21.1.1.2. no 16.septembra pirmdienās, otrdienās un piektdienās;

21.1.2. atrasties kopš ledus izkušanas vai bezledus periodā no 15.marta līdz 16.septembrim;

21.2. IV daļā (Nidas purvā):

21.2.1. medīt ūdensputnus;

21.2.2. uzturēties no 1.oktobra līdz 15.novembrim naktī (laikposmā, kas sākas stundu pēc saulrieta un beidzas stundu pirms saullēkta).

22. Papes ezerā aizliegts:

22.1. medīt ūdensputnus no 16.septembra pirmdienās, otrdienās un piekt­dienās;

22.2. kopš ledus izkušanas vai bezledus periodā no 15.marta līdz 1.jūnijam:

22.2.1. atrasties ar airu laivu;

22.2.2. pļaut niedres;

22.2.3. nodarboties ar rūpniecisko zveju.

23. Dabas lieguma zonā meža zemēs aizliegts:

23.1. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam (dzīvnieku vairošanās sezonas laikā) veikt mežsaimniecisko darbību (izņemot ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus un bīstamo koku ciršanu un novākšanu);

23.2. cirst kokus galvenajā un rekonstruktīvajā cirtē;

23.3. atjaunot mežu stādot vai sējot;

23.4. cirst kokus sanitārajā cirtē, izņemot gadījumu, ja kaitēkļu invadētās mežaudzēs bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt audžu bojāeju ārpus dabas parka. Bojātos kokus atļauts cirst sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kurā noteikts konkrēts šo bojāto koku izvākšanas apjoms;

23.5. ierīkot jaunus mežsaimniecības (komersantu) ceļus, kā arī mainīt esošo mežsaimniecības ceļu platumu un ceļa trases novietojumu bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas;

23.6. cirst kokus (izņemot sausos) kopšanas cirtē, ja valdaudzes vecums pārsniedz:

23.6.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

23.6.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

23.6.3. apšu audzēm – 30 gadu.

24. Meža degumos saglabā kadiķus, mežābeles, blīgznas un citu vietējo sugu pamežu, izdzīvojušos kokus, nolauztu koku stumbeņus, lielākos nokaltušos un stāvošos kokus, kā arī kritalas, kuru diametrs pārsniedz 25 cm.

25. Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 m3 sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas egles, kuru apjoms pārsniedz 5 m3 uz hektāru un kuras saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ.

26. Nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

IV. Dabas parka zona

27. Dabas parka zona ir izveidota, lai aizsargātu jūras piekrastei rakstu­rīgos biotopus, sugas un ainavu, saglabātu dabas parka teritoriju sabiedrības izglītošanai un atpūtai, kā arī samazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz dabas lieguma zonu.

28. Dabas parka zonā aizliegts:

28.1. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transport­līdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, pludmali un kāpām, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

28.2. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru, grīšļu un citu virsūdens augu platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot šo noteikumu 29.punktā minētos gadījumus un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumus, par kuriem ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija un kurus neveic no 30.marta līdz 30.jūlijam, kā arī visā Valsts meža dienesta noteiktajā ugunsnedrošajā periodā.

29. Niedru pļaušana atļauta pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas. Nopļauto niedru šķirošanas atlikumus aizvāc vai sadedzina šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 14.martam.

30. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

30.1. ierīkot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugudzīvnieku turēšanai nebrīvē;

30.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas katego­rija;

30.3. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, maršrutus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus).

31. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju un ievērojot šo noteikumu 9.15.apakšpunktā minētās prasības, hidrotehnisko būvju būvniecību un meliorācijas sistēmu ierīkošanu, kā arī to rekonstrukciju un renovāciju veic, lai:

31.1. novērstu teritoriju applūšanu ārpus aizsargājamās teritorijas vai līdz šim neapplūdušu teritoriju applūšanu dabas parkā;

31.2. atjaunotu upju dabisko tecējumu un ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģisko režīmu;

31.3. nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas un atjauno­šanas pasākumu veikšanu.

32. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – mazāka par 3 ha. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

33. Dabas parka zonā meža zemēs aizliegts:

33.1. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību (dzīv­nieku vairošanās sezonas laikā), izņemot:

33.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

33.1.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

33.1.3. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

33.1.4. jaunaudžu kopšanu, kuru vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 m, bet lapu kokiem – līdz 1 m;

33.2. cirst kokus kailcirtēs (izņemot ciršanu kaitēkļu invadētās egļu mež­audzēs vai slimību inficētās mežaudzēs saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu);

33.3. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē.

34. Lai pēc iespējas saglabātu meža zemsedzi un meža dabisko vidi tajā mītošajām sugām, kā arī lai nodrošinātu trūdošo koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām:

34.1. koku ciršanu kopšanas cirtēs slapjaiņos, purvaiņos, āreņos un kūdreņos veic ziemā augsnes sasaluma apstākļos;

34.2. kokus galvenajā cirtē cērt pakāpeniski, saglabājot mežaudzes pirmajā stāvā augošu koku biezību vismaz 0,4;

34.3. meža degumos saglabā kadiķus, mežābeles, blīgznas un citu vietējo sugu pamežu, izdzīvojušos kokus, nolauztu koku stumbeņus, lielākos nokaltušos un stāvošos kokus, kā arī kritalas, kuru diametrs pārsniedz 25 cm;

34.4. galvenajā un kopšanas cirtē saglabā vismaz 15 dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus) uz cirsmas hektāru, vispirms saglabājot resnākos (koku caurmērs ir lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām;

34.5. mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 m3 sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas egles, kuru apjoms pārsniedz 5 m3 uz hektāru un kuras saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ;

34.6. nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē.

V. Neitrālā zona

35. Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu Baltijas jūras piekrastes apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saglabājot tām raksturīgo kultūrvēsturisko vidi, kā arī nodrošinot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma ieviešanu Nidas, Papes un Kalnišķu ciemā.

36. Neitrālajā zonā ir spēkā šo noteikumu I un II nodaļā minētās prasības.

VI. Dabas pieminekļi

37. Šie noteikumi attiecas uz šādiem dabas pieminekļiem:

37.1. aizsargājami ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 m3 un vairāk), un 10 m plata josla ap tiem;

37.2. aizsargājami koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem izmēriem) – un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 m platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).

38. Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:

38.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;

38.2. iegūt derīgos izrakteņus (izņemot pazemes ūdens ieguvi).

39. Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teri­torijā aizliegts rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot.

40. Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:

40.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību;

40.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

40.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koku barošanās režīmu;

40.4. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un meža apsaimniekošanu regulē­jošiem normatīvajiem aktiem.

41. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošajā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 m platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām).

42. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai tad, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

43. Ja aizsargājamais koks meža zemē ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbru un zarus, kuru diametrs ir lielāks par 50 cm, saglabā koka augšanas vietā vai tā tuvākajā apkārtnē, līdz tie ir pilnīgi sadalījušies.

VII. Noslēguma jautājums

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.263 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izman­tošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 64.nr.; 2010, 41.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
labklājības ministre I.Jurševska 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.706

Dabas parka "Pape" funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
labklājības ministre I.Jurševska 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.706

Dabas parka "Pape" apsaimniekošanas pasākumu shēma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
labklājības ministre I.Jurševska 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.706

Dabas parka "Pape" funkcionālo zonu robežu apraksts

1. Dabas lieguma zona

Nr. p.k.

Zonas daļa

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

1.1.

I

323

235952

317073

1.2.

324

235928

317205

1.3.

325

235859

317547

1.4.

326

235858

317578

1.5.

327

235847

317622

1.6.

328

235833

317662

1.7.

329

235824

317687

1.8.

330

235807

317731

1.9.

331

235796

317763

1.10.

332

235706

317867

1.11.

333

235684

317883

1.12.

334

235666

317911

1.13.

335

235487

318079

1.14.

336

235218

318211

1.15.

337

235131

318237

1.16.

338

234939

318199

1.17.

339

234889

318242

1.18.

340

234859

318230

1.19.

341

234779

318001

1.20.

342

234584

318023

1.21.

343

234586

318060

1.22.

344

234443

318129

1.23.

345

234116

318209

1.24.

346

234044

318105

1.25.

347

233970

318154

1.26.

348

233825

318019

1.27.

349

233729

318032

1.28.

350

233611

318058

1.29.

351

233514

318081

1.30.

352

233465

318089

1.31.

353

233438

318072

1.32.

354

233414

318066

1.33.

355

233374

318063

1.34.

356

233289

318118

1.35.

357

232982

318215

1.36.

358

232841

318242

1.37.

359

232834

318215

1.38.

360

232703

318216

1.39.

361

232720

318260

1.40.

362

232382

318402

1.41.

363

232357

318356

1.42.

364

231768

318447

1.43.

365

231797

318337

1.44.

366

231221

318338

1.45.

367

231019

318379

1.46.

368

230822

318330

1.47.

369

230863

318524

1.48.

370

230719

318561

1.49.

371

230500

318592

1.50.

372

230503

318646

1.51.

373

230360

318644

1.52.

374

230352

318641

1.53.

375

229991

318660

1.54.

376

229979

318604

1.55.

377

229976

318569

1.56.

378

229983

318462

1.57.

379

229973

318465

1.58.

380

229958

318477

1.59.

381

229939

318481

1.60.

382

229915

318487

1.61.

383

229851

318495

1.62.

384

229839

318507

1.63.

385

229834

318525

1.64.

386

229822

318553

1.65.

387

229795

318555

1.66.

388

229767

318539

1.67.

389

229747

318509

1.68.

390

229698

318543

1.69.

391

229638

318561

1.70.

392

229576

318549

1.71.

393

229564

318575

1.72.

394

229525

318628

1.73.

395

229467

318690

1.74.

396

229453

318708

1.75.

397

229449

318727

1.76.

398

229455

318770

1.77.

399

229458

318778

1.78.

400

229452

318786

1.79.

401

229442

318789

1.80.

402

229409

318773

1.81.

403

229397

318772

1.82.

404

229371

318783

1.83.

405

229340

318804

1.84.

406

229324

318825

1.85.

407

229316

318827

1.86.

408

229295

318863

1.87.

409

229217

318881

1.88.

410

229201

318883

1.89.

411

229121

318867

1.90.

412

229114

318869

1.91.

413

229116

318891

1.92.

414

229093

318895

1.93.

415

229075

318896

1.94.

416

229054

318902

1.95.

417

228963

318900

1.96.

418

228929

318940

1.97.

419

228881

318944

1.98.

420

228833

318916

1.99.

421

228814

318916

1.100.

422

228790

318944

1.101.

423

228786

318980

1.102.

424

228757

318987

1.103.

425

228725

318989

1.104.

426

228699

318969

1.105.

427

228627

318984

1.106.

428

228584

318985

1.107.

429

228536

318999

1.108.

430

228142

318957

1.109.

431

228141

318952

1.110.

432

228143

318928

1.111.

433

228142

318909

1.112.

434

228021

318945

1.113.

435

228019

319014

1.114.

436

227793

318931

1.115.

437

227790

318933

1.116.

438

227751

319010

1.117.

439

227517

318922

1.118.

440

227381

318877

1.119.

441

227071

318857

1.120.

442

227017

318640

1.121.

443

226770

317757

1.122.

444

226722

317496

1.123.

445

226592

317152

1.124.

446

226560

317056

1.125.

447

226551

317011

1.126.

448

226549

316964

1.127.

449

226585

316865

1.128.

450

226596

316825

1.129.

451

226649

316678

1.130.

452

226686

316595

1.131.

453

226718

316531

1.132.

454

226850

316296

1.133.

455

226858

316262

1.134.

456

226850

315956

1.135.

457

226848

315860

1.136.

458

226844

315714

1.137.

459

226841

315669

1.138.

460

226834

315628

1.139.

461

226835

315607

1.140.

462

226846

315576

1.141.

464

226867

315555

1.142.

465

226880

315547

1.143.

466

226924

315527

1.144.

467

226980

315500

1.145.

468

226996

315495

1.146.

469

227012

315495

1.147.

470

227022

315498

1.148.

471

227069

315533

1.149.

472

227083

315540

1.150.

473

227093

315540

1.151.

474

227103

315538

1.152.

475

227118

315532

1.153.

476

227130

315531

1.154.

477

227195

315543

1.155.

478

227200

315548

1.156.

479

227213

315565

1.157.

480

227217

315574

1.158.

481

227196

315620

1.159.

482

227210

315633

1.160.

483

227225

315644

1.161.

484

227255

315652

1.162.

485

227269

315653

1.163.

486

227291

315654

1.164.

487

227326

315650

1.165.

488

227338

315646

1.166.

489

227388

315623

1.167.

490

227438

315594

1.168.

491

227445

315541

1.169.

492

227453

315537

1.170.

493

227467

315534

1.171.

494

227481

315532

1.172.

495

227496

315533

1.173.

496

227526

315536

1.174.

497

227570

315543

1.175.

498

227621

315550

1.176.

499

227638

315550

1.177.

500

227645

315593

1.178.

501

227657

315592

1.179.

502

227673

315589

1.180.

503

227753

315555

1.181.

504

227805

315532

1.182.

505

227817

315526

1.183.

506

227888

315490

1.184.

507

227935

315459

1.185.

508

227974

315433

1.186.

509

228009

315411

1.187.

510

228087

315369

1.188.

511

228077

315325

1.189.

512

228283

315215

1.190.

513

228313

315197

1.191.

514

228333

315235

1.192.

515

228404

315193

1.193.

516

228436

315173

1.194.

517

228467

315151

1.195.

518

228525

315109

1.196.

519

228539

315105

1.197.

520

228554

315101

1.198.

521

228695

315104

1.199.

522

228855

315108

1.200.

523

228933

315110

1.201.

524

228943

315109

1.202.

525

229049

315094

1.203.

526

229311

315054

1.204.

527

229311

315033

1.205.

528

229312

315009

1.206.

529

229386

314998

1.207.

530

229517

314977

1.208.

531

229564

314971

1.209.

532

229675

314953

1.210.

533

229682

314951

1.211.

534

229696

314945

1.212.

535

229707

314939

1.213.

536

229773

314893

1.214.

537

229817

314864

1.215.

538

230025

314863

1.216.

539

230264

314911

1.217.

540

230307

314918

1.218.

541

230511

314989

1.219.

542

230579

314994

1.220.

543

230581

315040

1.221.

544

230665

315015

1.222.

545

230768

314971

1.223.

546

230772

315026

1.224.

547

230901

314964

1.225.

548

231225

314926

1.226.

549

231340

315008

1.227.

550

231428

314961

1.228.

551

231480

314929

1.229.

552

231552

314896

1.230.

553

231563

314927

1.231.

554

232144

314794

1.232.

555

232418

314601

1.233.

556

232416

314498

1.234.

557

232563

314313

1.235.

558

233074

314351

1.236.

559

233628

314343

1.237.

560

233804

314421

1.238.

561

233942

314456

1.239.

562

234081

314505

1.240.

563

234057

314568

1.241.

564

234618

314635

1.242.

565

235183

315403

1.243.

566

235818

315955

1.244.

567

235689

316418

1.245.

568

235693

316457

1.246.

569

235751

316643

1.247.

570

235858

316924

1.248.

II

119

242125

313425

1.249.

120

242129

313694

1.250.

121

241764

313602

1.251.

122

241435

313560

1.252.

123

241427

313718

1.253.

124

241437

313750

1.254.

125

241443

313779

1.255.

126

240474

313628

1.256.

127

240607

314292

127–128 pa dabas parka robežu

1.257.

128

236748

313541

1.258.

129

236711

313453

1.259.

130

235778

313299

1.260.

131

234501

313445

1.261.

132

233320

314156

1.262.

133

233210

313553

1.263.

134

232379

313778

1.264.

135

232103

313878

1.265.

136

231532

314039

1.266.

137

230814

314284

1.267.

138

230596

314384

1.268.

139

230558

314394

1.269.

140

230422

314462

1.270.

141

230418

314510

1.271.

142

230410

314540

1.272.

143

230396

314584

1.273.

144

230382

314626

1.274.

145

230375

314651

1.275.

146

230345

314656

1.276.

147

230322

314683

1.277.

148

230287

314685

1.278.

149

230255

314699

1.279.

150

230214

314694

1.280.

151

230220

314624

1.281.

152

230210

314600

1.282.

153

230174

314596

1.283.

154

230154

314599

1.284.

155

230120

314601

1.285.

156

230102

314592

1.286.

157

230088

314541

1.287.

158

230017

314556

1.288.

159

230031

314603

1.289.

160

229902

314647

1.290.

161

229899

314633

1.291.

162

229883

314614

1.292.

163

229832

314451

1.293.

164

229532

314546

1.294.

165

229478

314567

1.295.

166

229503

314665

1.296.

167

229522

314671

1.297.

168

229510

314686

1.298.

169

229507

314690

1.299.

170

229481

314685

1.300.

171

229463

314685

1.301.

172

229456

314693

1.302.

173

229418

314699

1.303.

174

229390

314691

1.304.

175

229361

314675

1.305.

176

229335

314673

1.306.

177

229284

314705

1.307.

178

229275

314710

1.308.

179

229268

314717

1.309.

180

229265

314725

1.310.

181

229261

314730

1.311.

182

229238

314740

1.312.

183

229193

314742

1.313.

184

229187

314749

1.314.

185

229181

314760

1.315.

186

229123

314786

1.316.

187

229119

314793

1.317.

188

229121

314803

1.318.

189

229117

314811

1.319.

190

229098

314805

1.320.

191

229094

314797

1.321.

192

229089

314771

1.322.

193

229084

314770

1.323.

194

229060

314783

1.324.

195

229044

314784

1.325.

196

229016

314779

1.326.

197

229013

314769

1.327.

198

229017

314760

1.328.

199

229016

314749

1.329.

200

229006

314747

1.330.

201

229006

314738

1.331.

202

228941

314760

1.332.

203

228954

314801

1.333.

204

228946

314805

1.334.

205

228930

314804

1.335.

206

228900

314823

1.336.

207

228868

314830

1.337.

208

228854

314829

1.338.

209

228832

314858

1.339.

210

228782

314813

1.340.

211

228399

314941

1.341.

212

228056

315041

1.342.

213

227828

315122

1.343.

214

227846

315171

1.344.

215

227783

315197

1.345.

216

227777

315223

1.346.

217

227780

315295

1.347.

218

227776

315293

1.348.

219

227740

315292

1.349.

220

227718

315221

1.350.

221

227704

315223

1.351.

222

227690

315189

1.352.

223

227586

315235

1.353.

224

227607

315301

1.354.

225

227527

315333

1.355.

226

227306

315332

1.356.

227

227220

315345

1.357.

228

227210

315342

1.358.

229

227217

315305

1.359.

230

227103

315347

1.360.

231

226869

315421

1.361.

232

226789

315440

1.362.

233

226794

315477

1.363.

234

226769

315493

1.364.

235

226670

315508

1.365.

236

226575

315553

1.366.

237

226550

315554

1.367.

238

226527

315552

1.368.

239

226525

315552

1.369.

240

226469

315557

1.370.

241

226462

315557

1.371.

242

226420

315562

1.372.

243

226377

315611

1.373.

244

226361

315658

1.374.

245

226257

315656

1.375.

246

226175

315689

1.376.

247

226156

315781

1.377.

248

226153

315783

1.378.

249

226115

315802

1.379.

250

226095

315738

1.380.

251

226033

315662

1.381.

252

226009

315673

1.382.

253

226007

315694

1.383.

254

226000

315712

1.384.

255

226004

315735

1.385.

256

225968

315777

1.386.

257

225938

315778

1.387.

258

225933

315824

1.388.

259

225924

315862

1.389.

260

225910

315856

1.390.

261

225908

315847

1.391.

262

225913

315803

1.392.

263

225906

315794

1.393.

264

225879

315795

1.394.

265

225844

315826

1.395.

266

225823

315821

1.396.

267

225818

315815

1.397.

268

225816

315774

1.398.

269

225808

315767

1.399.

270

225769

315776

1.400.

271

225771

315797

1.401.

272

225773

315827

1.402.

273

225742

315839

1.403.

274

225725

315835

1.404.

275

225724

315802

1.405.

276

225714

315798

1.406.

277

225702

315801

1.407.

278

225683

315799

1.408.

279

225641

315813

1.409.

280

225590

315827

1.410.

281

225553

315835

1.411.

282

225510

315837

1.412.

283

225503

315831

1.413.

284

225498

315810

1.414.

285

225442

315825

1.415.

286

225438

315840

1.416.

287

225425

315865

1.417.

288

225398

315855

1.418.

289

225391

315839

1.419.

290

225302

315864

1.420.

291

225112

315900

1.421.

292

224907

315957

1.422.

293

224760

316013

1.423.

294

224735

316027

1.424.

295

224712

316034

1.425.

296

224711

316040

1.426.

297

224765

316147

1.427.

298

223875

316371

1.428.

299

223932

316399

1.429.

300

224037

316401

1.430.

301

224168

316350

1.431.

302

224225

316484

1.432.

303

223639

316629

1.433.

304

223578

316634

1.434.

305

223022

316782

1.435.

306

223244

317687

1.436.

307

223492

317630

1.437.

308

223659

318447

1.438.

309

225477

318057

1.439.

310

225553

318084

1.440.

311

225556

318039

1.441.

312

225594

318042

1.442.

313

225660

318066

1.443.

314

225689

318275

1.444.

315

225697

318273

1.445.

316

225739

318518

1.446.

317

225512

318556

1.447.

318

225583

318960

1.448.

319

225693

319034

1.449.

320

225796

319016

1.450.

321

225913

319681

1.451.

322

225948

319826

1.452.

41

226025

320271

41–42 pa dabas parka robežu

1.453.

42

222433

320922

1.454.

43

222375

320617

1.455.

44

222065

320665

1.456.

45

222074

320646

1.457.

46

222053

320597

1.458.

47

222010

320517

1.459.

48

221997

320508

1.460.

49

221973

320451

1.461.

50

221431

320552

1.462.

51

221310

319927

1.463.

52

220858

319912

1.464.

53

220419

319865

1.465.

54

220075

319909

1.466.

55

219878

319788

1.467.

56

219850

319783

1.468.

57

219695

319670

1.469.

58

219505

319622

1.470.

59

219385

319436

1.471.

60

219366

319417

1.472.

61

219083

319219

1.473.

62

218950

318993

1.474.

63

218956

318935

1.475.

64

218871

318908

1.476.

65

218979

318547

1.477.

66

219064

318388

1.478.

67

219264

317999

1.479.

68

219323

317913

1.480.

69

219441

317740

1.481.

70

219448

317728

1.482.

71

219460

317721

1.483.

72

220155

317633

1.484.

73

220185

317766

1.485.

74

220568

317690

1.486.

75

220570

317583

1.487.

76

220611

317576

1.488.

77

221351

317206

1.489.

78

221557

317066

1.490.

79

221894

316881

1.491.

80

222301

316820

1.492.

81

222298

316814

1.493.

82

222340

316703

1.494.

83

222253

316723

1.495.

84

222184

316585

1.496.

85

222069

316610

1.497.

86

221080

316834

1.498.

87

220981

316844

1.499.

88

220956

316855

1.500.

89

220932

316886

1.501.

90

220921

316887

1.502.

91

220903

316892

1.503.

92

220891

316897

1.504.

93

220881

316901

1.505.

94

220875

316873

1.506.

95

220867

316865

1.507.

96

220794

316852

1.508.

97

220695

316876

1.509.

98

220656

316926

1.510.

99

220633

316947

1.511.

100

220594

316919

1.512.

101

220508

316936

1.513.

102

220490

316938

1.514.

103

219986

317015

1.515.

104

219432

317131

1.516.

105

219426

317150

1.517.

106

219345

317164

1.518.

107

219367

317260

1.519.

108

219326

317318

1.520.

109

219264

317279

1.521.

110

219169

317217

1.522.

111

219094

317205

1.523.

112

218604

317312

1.524.

113

218162

317386

1.525.

114

217874

317442

1.526.

115

217898

317529

1.527.

116

217784

317561

1.528.

117

217731

317580

117–118 pa dabas parka robežu

1.529.

118

217676

317284

118–119 pa dabas parka robežu

1.530.

119

242125

313425

2. Neitrālā zona

Nr. p.k.

Zonas daļa

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

2.1.

I

1

235679

320791

2.2.

2

235426

320544

2.3.

3

235275

320431

2.4.

4

235254

320419

2.5.

5

235231

320409

2.6.

6

235004

320360

2.7.

7

234979

320356

2.8.

8

234903

320352

2.9.

9

234872

320347

2.10.

10

234816

320330

2.11.

11

234800

320326

2.12.

12

234519

320303

2.13.

13

234495

320303

2.14.

14

234455

320308

2.15.

15

234476

320178

2.16.

16

234489

320138

2.17.

17

234562

319995

2.18.

18

234613

319999

2.19.

19

234629

319982

2.20.

20

234633

319985

2.21.

21

234728

320089

2.22.

22

234742

320112

2.23.

23

234765

320222

2.24.

24

234999

320210

2.25.

25

234998

320227

2.26.

26

235369

320290

2.27.

27

235364

320326

2.28.

28

235360

320334

2.29.

29

235343

320346

2.30.

30

235511

320449

2.31.

31

235546

320423

2.32.

32

235566

320411

2.33.

33

235632

320372

2.34.

34

235661

320350

2.35.

35

235665

320405

2.36.

36

235549

320501

2.37.

37

235571

320565

2.38.

38

235578

320563

2.39.

39

235687

320547

2.40.

40

235738

320771

2.41.

II

142

230410

314540

2.42.

143

230396

314584

2.43.

144

230382

314626

2.44.

145

230375

314651

2.45.

146

230345

314656

2.46.

147

230322

314683

2.47.

148

230287

314685

2.48.

149

230255

314699

2.49.

150

230214

314694

2.50.

151

230220

314624

2.51.

152

230210

314600

2.52.

153

230174

314596

2.53.

154

230154

314599

2.54.

155

230120

314601

2.55.

156

230102

314592

2.56.

157

230088

314541

2.57.

158

230017

314556

2.58.

159

230031

314603

2.59.

160

229902

314647

2.60.

161

229899

314633

2.61.

162

229883

314614

2.62.

163

229832

314451

2.63.

164

229532

314546

2.64.

165

229478

314567

2.65.

166

229503

314665

2.66.

167

229522

314671

2.67.

168

229510

314686

2.68.

169

229507

314690

2.69.

170

229481

314685

2.70.

171

229463

314685

2.71.

172

229456

314693

2.72.

173

229418

314699

2.73.

174

229390

314691

2.74.

175

229361

314675

2.75.

176

229335

314673

2.76.

177

229284

314705

2.77.

178

229275

314710

2.78.

179

229268

314717

2.79.

180

229265

314725

2.80.

181

229261

314730

2.81.

182

229238

314740

2.82.

183

229193

314742

2.83.

184

229187

314749

2.84.

185

229181

314760

2.85.

186

229123

314786

2.86.

187

229119

314793

2.87.

188

229121

314803

2.88.

189

229117

314811

2.89.

190

229098

314805

2.90.

191

229094

314797

2.91.

192

229089

314771

2.92.

193

229084

314770

2.93.

194

229060

314783

2.94.

195

229044

314784

2.95.

196

229016

314779

2.96.

197

229013

314769

2.97.

198

229017

314760

2.98.

199

229016

314749

2.99.

200

229006

314747

2.100.

201

229006

314738

2.101.

202

228941

314760

2.102.

203

228954

314801

2.103.

204

228946

314805

2.104.

205

228930

314804

2.105.

206

228900

314823

2.106.

207

228868

314830

2.107.

208

228854

314829

2.108.

209

228832

314858

2.109.

210

228782

314813

2.110.

211

228399

314941

2.111.

212

228056

315041

2.112.

213

227828

315122

2.113.

214

227846

315171

2.114.

215

227783

315197

2.115.

216

227777

315223

2.116.

217

227780

315295

2.117.

218

227776

315293

2.118.

219

227740

315292

2.119.

220

227718

315221

2.120.

221

227704

315223

2.121.

222

227690

315189

2.122.

223

227586

315235

2.123.

224

227607

315301

2.124.

225

227527

315333

2.125.

226

227306

315332

2.126.

227

227220

315345

2.127.

228

227210

315342

2.128.

229

227217

315305

2.129.

230

227103

315347

2.130.

231

226869

315421

2.131.

232

226789

315440

2.132.

233

226794

315477

2.133.

463

226820

315554

2.134.

464

226867

315555

2.135.

465

226880

315547

2.136.

466

226924

315527

2.137.

467

226980

315500

2.138.

468

226996

315495

2.139.

469

227012

315495

2.140.

470

227022

315498

2.141.

471

227069

315533

2.142.

472

227083

315540

2.143.

473

227093

315540

2.144.

474

227103

315538

2.145.

475

227118

315532

2.146.

476

227130

315531

2.147.

477

227195

315543

2.148.

478

227200

315548

2.149.

479

227213

315565

2.150.

480

227217

315574

2.151.

481

227196

315620

2.152.

482

227210

315633

2.153.

483

227225

315644

2.154.

484

227255

315652

2.155.

485

227269

315653

2.156.

486

227291

315654

2.157.

487

227326

315650

2.158.

488

227338

315646

2.159.

489

227388

315623

2.160.

490

227438

315594

2.161.

491

227445

315541

2.162.

492

227453

315537

2.163.

493

227467

315534

2.164.

494

227481

315532

2.165.

495

227496

315533

2.166.

496

227526

315536

2.167.

497

227570

315543

2.168.

498

227621

315550

2.169.

499

227638

315550

2.170.

500

227645

315593

2.171.

501

227657

315592

2.172.

502

227673

315589

2.173.

503

227753

315555

2.174.

504

227805

315532

2.175.

505

227817

315526

2.176.

506

227888

315490

2.177.

507

227935

315459

2.178.

508

227974

315433

2.179.

509

228009

315411

2.180.

510

228087

315369

2.181.

511

228077

315325

2.182.

512

228283

315215

2.183.

513

228313

315197

2.184.

514

228333

315235

2.185.

515

228404

315193

2.186.

516

228436

315173

2.187.

517

228467

315151

2.188.

518

228525

315109

2.189.

519

228539

315105

2.190.

520

228554

315101

2.191.

521

228695

315104

2.192.

522

228855

315108

2.193.

523

228933

315110

2.194.

524

228943

315109

2.195.

525

229049

315094

2.196.

526

229311

315054

2.197.

527

229311

315033

2.198.

528

229312

315009

2.199.

529

229386

314998

2.200.

530

229517

314977

2.201.

531

229564

314971

2.202.

532

229675

314953

2.203.

533

229682

314951

2.204.

534

229696

314945

2.205.

535

229707

314939

2.206.

536

229773

314893

2.207.

537

229817

314864

2.208.

538

230025

314863

2.209.

539

230264

314911

2.210.

540

230307

314918

2.211.

541

230511

314989

2.212.

542

230579

314994

2.213.

543

230581

315040

2.214.

544

230665

315015

2.215.

545

230768

314971

2.216.

546

230772

315026

2.217.

547

230901

314964

2.218.

658

230866

314736

2.219.

657

230871

314674

2.220.

656

230758

314690

2.221.

655

230660

314700

2.222.

654

230660

314721

2.223.

653

230523

314740

2.224.

652

230425

314742

2.225.

651

230407

314654

2.226.

650

230469

314630

2.227.

649

230451

314543

2.228.

III

593

226225

315668

2.229.

594

226234

315679

2.230.

595

226256

315701

2.231.

596

226265

315714

2.232.

597

226282

315744

2.233.

598

226294

315757

2.234.

599

226278

316050

2.235.

600

226234

316138

2.236.

601

226228

316144

2.237.

602

226162

316174

2.238.

603

225935

316268

2.239.

604

225822

316309

2.240.

605

225790

316323

2.241.

606

225730

316346

2.242.

607

225697

316360

2.243.

608

225637

316388

2.244.

609

225603

316376

2.245.

610

225600

316373

2.246.

611

225552

316354

2.247.

612

225522

316345

2.248.

613

225482

316330

2.249.

614

225316

316200

2.250.

615

225265

316166

2.251.

616

225223

316137

2.252.

617

225188

316121

2.253.

618

225155

316105

2.254.

619

225123

316096

2.255.

620

225068

316102

2.256.

621

225028

316117

2.257.

622

224993

316126

2.258.

623

224958

316139

2.259.

624

224921

316151

2.260.

625

224798

316212

2.261.

297

224765

316147

2.262.

296

224711

316040

2.263.

295

224712

316034

2.264.

294

224735

316027

2.265.

293

224760

316013

2.266.

292

224907

315957

2.267.

291

225112

315900

2.268.

290

225302

315864

2.269.

289

225391

315839

2.270.

288

225398

315855

2.271.

287

225425

315865

2.272.

286

225438

315840

2.273.

285

225442

315825

2.274.

284

225498

315810

2.275.

283

225503

315831

2.276.

282

225510

315837

2.277.

281

225553

315835

2.278.

280

225590

315827

2.279.

279

225641

315813

2.280.

278

225683

315799

2.281.

277

225702

315801

2.282.

276

225714

315798

2.283.

275

225724

315802

2.284.

274

225725

315835

2.285.

273

225742

315839

2.286.

272

225773

315827

2.287.

271

225771

315797

2.288.

270

225769

315776

2.289.

269

225808

315767

2.290.

268

225816

315774

2.291.

267

225818

315815

2.292.

266

225823

315821

2.293.

265

225844

315826

2.294.

264

225879

315795

2.295.

263

225906

315794

2.296.

262

225913

315803

2.297.

261

225908

315847

2.298.

260

225910

315856

2.299.

259

225924

315862

2.300.

258

225933

315824

2.301.

257

225938

315778

2.302.

256

225968

315777

2.303.

255

226004

315735

2.304.

254

226000

315712

2.305.

253

226007

315694

2.306.

252

226009

315673

2.307.

251

226033

315662

2.308.

250

226095

315738

2.309.

249

226115

315802

2.310.

248

226153

315783

2.311.

247

226156

315781

2.312.

246

226175

315689

2.313.

IV

571

226593

317194

2.314.

572

226281

317322

2.315.

573

226243

317232

2.316.

574

226181

317097

2.317.

575

226178

317095

2.318.

576

226174

317085

2.319.

577

226198

317077

2.320.

578

226064

316773

2.321.

579

226069

316747

2.322.

580

226202

316470

2.323.

581

226270

316326

2.324.

582

226354

316148

2.325.

583

226384

316082

2.326.

584

226832

316283

2.327.

585

226705

316523

2.328.

586

226625

316688

2.329.

587

226598

316775

2.330.

588

226585

316805

2.331.

589

226566

316869

2.332.

590

226534

316956

2.333.

591

226530

316998

2.334.

592

226564

317132

2.335.

V

92

220891

316897

2.336.

93

220881

316901

2.337.

94

220875

316873

2.338.

95

220867

316865

2.339.

96

220794

316852

2.340.

97

220695

316876

2.341.

98

220656

316926

2.342.

99

220633

316947

2.343.

100

220594

316919

2.344.

101

220508

316936

2.345.

102

220490

316938

2.346.

103

219986

317015

2.347.

104

219432

317131

2.348.

105

219426

317150

2.349.

106

219345

317164

2.350.

107

219367

317260

2.351.

108

219326

317318

2.352.

109

219264

317279

2.353.

110

219169

317217

2.354.

111

219094

317205

2.355.

112

218604

317312

2.356.

113

218162

317386

2.357.

114

217874

317442

2.358.

115

217898

317529

115–648 pa dabas parka robežu

2.359.

648

219263

317874

2.360.

68

219323

317913

2.361.

69

219441

317740

2.362.

647

219381

317693

2.363.

646

219395

317673

2.364.

645

219427

317642

2.365.

644

219442

317632

2.366.

643

219435

317617

2.367.

642

219587

317210

2.368.

641

219628

317172

2.369.

640

219692

317171

2.370.

639

220042

317153

2.371.

638

220046

317167

2.372.

637

220108

317168

2.373.

636

220138

317243

2.374.

635

220146

317252

2.375.

634

220240

317479

2.376.

633

220486

317460

2.377.

632

220420

317258

2.378.

631

220454

317152

2.379.

630

220744

317059

2.380.

629

220800

317027

2.381.

628

220865

316988

2.382.

627

220894

316965

2.383.

626

220922

316936

3. Dabas parka zonā ietilpst visa pārējā dabas parka "Pape" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā.

4. Ūdensputnu medību liegums

Nr. p.k.

Lieguma daļa

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

4.1.

I

1

235811

315958

4.2.

2

235696

316012

4.3.

3

235464

316665

4.4.

4

235553

317145

4.5.

5

234922

317683

4.6.

6

234648

317725

4.7.

7

234473

317650

4.8.

8

234423

317635

4.9.

9

234411

317643

4.10.

10

234372

317638

4.11.

11

234335

317618

4.12.

12

234211

317617

4.13.

13

234167

317614

4.14.

14

234143

317620

4.15.

15

234089

317615

4.16.

16

234052

317607

4.17.

17

234012

317603

4.18.

18

233963

317587

4.19.

19

233913

317557

4.20.

20

233869

317547

4.21.

21

233867

317522

4.22.

22

233859

317507

4.23.

23

233828

317495

4.24.

24

233823

317489

4.25.

25

233823

317484

4.26.

26

233831

317473

4.27.

27

233833

317460

4.28.

28

233827

317452

4.29.

29

233808

317434

4.30.

30

233774

317415

4.31.

31

233746

317400

4.32.

32

233688

317377

4.33.

33

233667

317360

4.34.

34

233637

317328

4.35.

35

233601

317308

4.36.

36

233598

317299

4.37.

37

233618

317275

4.38.

38

233632

317272

4.39.

39

233640

317263

4.40.

40

233642

317246

4.41.

41

233637

317228

4.42.

42

233620

317215

4.43.

43

233606

317200

4.44.

44

233598

317180

4.45.

45

233612

317159

4.46.

46

233651

317152

4.47.

47

233663

317138

4.48.

48

233662

317109

4.49.

49

233641

317089

4.50.

50

233616

317081

4.51.

51

233588

317054

4.52.

52

233559

317048

4.53.

53

233548

317020

4.54.

54

233524

316996

4.55.

55

233450

316986

4.56.

56

233436

317026

4.57.

57

233451

317040

4.58.

58

233455

317056

4.59.

59

233455

317073

4.60.

60

233449

317096

4.61.

61

233419

317125

4.62.

62

233402

317159

4.63.

63

233382

317190

4.64.

64

233352

317203

4.65.

65

233305

317238

4.66.

66

233280

317278

4.67.

67

233225

317404

4.68.

68

233215

317437

4.69.

69

233106

317440

4.70.

70

233048

317436

4.71.

71

232981

317437

4.72.

72

232933

317405

4.73.

73

232865

317363

4.74.

74

232852

317341

4.75.

75

232837

317302

4.76.

76

232803

317276

4.77.

77

232768

317254

4.78.

78

232726

317246

4.79.

79

232696

317253

4.80.

80

232666

317270

4.81.

81

232620

317280

4.82.

82

232572

317297

4.83.

83

232540

317262

4.84.

84

232528

317231

4.85.

85

232533

317220

4.86.

86

232488

317154

4.87.

87

232440

317128

4.88.

88

232427

317106

4.89.

89

232424

317080

4.90.

90

232409

317076

4.91.

91

232395

317091

4.92.

92

232365

317110

4.93.

93

232348

317107

4.94.

94

232314

317073

4.95.

95

232286

317057

4.96.

96

232272

317046

4.97.

97

232264

317015

4.98.

98

232231

317004

4.99

99

232214

317004

4.100.

100

232197

317004

4.101.

101

232191

316868

4.102.

102

232173

316744

4.103.

103

232148

316699

4.104.

104

232080

316619

4.105.

105

232049

316553

4.106.

106

232046

316468

4.107.

107

232075

316346

4.108.

108

232072

316308

4.109.

109

232090

316192

4.110.

110

232068

316141

4.111.

111

232035

316110

4.112.

112

232023

316060

4.113.

113

232028

316015

4.114.

114

232041

315969

4.115.

115

232015

315898

4.116.

116

232013

315844

4.117.

117

232086

315662

4.118.

118

232102

315506

4.119.

119

232089

315428

4.120.

120

231996

315307

4.121.

121

232011

315241

4.122.

122

232009

315187

4.123.

123

231905

315101

4.124.

124

231842

315088

4.125.

125

231693

315115

4.126.

126

231582

315077

4.127.

127

231487

314981

4.128.

128

231467

314939

128–1 pa dabas lieguma zonas robežu

4.129.

II

129

230235

318645

4.130.

130

230235

318521

4.131.

131

230193

318365

4.132.

132

230152

318266

4.133.

133

230035

318135

4.134.

134

229925

318060

4.135.

135

229817

318011

4.136.

136

229665

317998

4.137.

137

229555

318016

4.138.

138

229475

318043

4.139.

139

229413

318083

4.140.

140

229348

318133

4.141.

141

229291

318204

4.142.

142

229250

318264

4.143.

143

229220

318333

4.144.

144

229195

318420

4.145.

145

229188

318505

4.146.

146

229236

318872

146–129 pa dabas lieguma zonas robežu

4.147.

III

147

226653

317316

4.148.

148

226740

317316

4.149.

149

226843

317290

4.150.

150

226944

317244

4.151.

151

227036

317180

4.152.

152

227117

317081

4.153.

153

227172

316973

4.154.

154

227188

316863

4.155.

155

227186

316725

4.156.

156

227151

316618

4.157.

157

227103

316521

4.158.

158

226993

316413

4.159.

159

226882

316314

4.160.

160

226848

316296

160–147 pa dabas lieguma zonas robežu

4.161.

IV

161

224235

318270

4.162.

162

224229

318320

4.163.

163

224209

318371

4.164.

164

224197

318395

4.165.

165

224184

318412

4.166.

166

224169

318427

4.167.

167

224161

318438

4.168.

168

224152

318459

4.169.

169

224148

318480

4.170.

170

224149

318589

4.171.

171

224147

318618

4.172.

172

224131

318663

4.173.

173

224125

318696

4.174.

174

224121

318729

4.175.

175

224118

318818

4.176.

176

224109

318877

4.177.

177

224103

318892

4.178.

178

224094

318904

4.179.

179

224059

318943

4.180.

180

224045

318958

4.181.

181

224038

318969

4.182.

182

224032

318987

4.183.

183

224029

319005

4.184.

184

224025

319168

4.185.

185

224023

319189

4.186.

186

224017

319209

4.187.

187

224007

319220

4.188.

188

223984

319233

4.189.

189

223927

319259

4.190.

190

223918

319266

4.191.

191

223910

319275

4.192.

192

223899

319299

4.193.

193

223892

319326

4.194.

194

223890

319353

4.195.

195

223892

319370

4.196.

196

223913

319478

4.197.

197

223914

319514

4.198.

198

223912

319524

4.199.

199

223908

319533

4.200.

200

223896

319548

4.201.

201

223885

319557

4.202.

202

223870

319567

4.203.

203

223845

319578

4.204.

204

223818

319583

4.205.

205

223791

319583

4.206.

206

223764

319590

4.207.

207

223744

319606

4.208.

208

223733

319610

4.209.

209

223708

319609

4.210.

210

223653

319600

4.211.

211

223643

319601

4.212.

212

223613

319618

4.213.

213

223597

319623

4.214.

214

223492

319630

4.215.

215

223476

319634

4.216.

216

223461

319642

4.217.

217

223431

319663

4.218.

218

223376

319701

4.219.

219

223355

319713

4.220.

220

223333

319721

4.221.

221

223318

319725

4.222.

222

223302

319723

4.223.

223

223289

319717

4.224.

224

223277

319707

4.225.

225

223265

319689

4.226.

226

223255

319672

4.227.

227

223247

319663

4.228.

228

223146

319577

4.229.

229

223132

319570

4.230.

230

223117

319567

4.231.

231

223108

319569

4.232.

232

223075

319584

4.233.

233

223078

319605

4.234.

234

222986

319714

4.235.

235

222914

319772

4.236.

236

222800

319803

4.237.

237

222742

319833

4.238.

238

222717

319866

4.239.

239

222671

319862

4.240.

240

222651

319868

4.241.

241

222649

319871

4.242.

242

222647

319873

4.243.

243

222608

319887

4.244.

244

222594

319898

4.245.

245

222579

319911

4.246.

246

222567

319919

4.247.

247

222545

319923

4.248.

248

222511

319921

4.249.

249

222500

319918

4.250.

250

222491

319912

4.251.

251

222486

319906

4.252.

252

222483

319898

4.253.

253

222482

319882

4.254.

254

222485

319873

4.255.

255

222530

319775

4.256.

256

222533

319766

4.257.

257

222534

319757

4.258.

258

222532

319738

4.259.

259

222523

319717

4.260.

260

222509

319699

4.261.

261

222491

319684

4.262.

262

222470

319673

4.263.

263

222452

319668

4.264.

264

222435

319665

4.265.

265

222399

319663

4.266.

266

222375

319664

4.267.

267

222352

319669

4.268.

268

222337

319676

4.269.

269

222326

319683

4.270.

270

222317

319691

4.271.

271

222301

319709

4.272.

272

222288

319730

4.273.

273

222276

319753

4.274.

274

222263

319767

4.275.

275

222240

319785

4.276.

276

222215

319801

4.277.

277

222209

319807

4.278.

278

222202

319813

4.279.

279

222191

319817

4.280.

280

222180

319819

4.281.

281

222117

319812

4.282.

282

222106

319814

4.283.

283

222062

319826

4.284.

284

222047

319829

4.285.

285

222037

319827

4.286.

286

221998

319812

4.287.

287

221995

319808

4.288.

288

222009

319766

4.289.

289

222014

319743

4.290.

290

222021

319674

4.291.

291

222025

319605

4.292.

292

222027

319585

4.293.

293

222027

319575

4.294.

294

222024

319564

4.295.

295

222020

319561

4.296.

296

221971

319551

4.297.

297

221968

319549

4.298.

298

221967

319546

4.299.

299

221985

319370

4.300.

300

221995

319343

4.301.

301

222002

319302

4.302.

302

221999

319295

4.303.

303

221996

319294

4.304.

304

221978

319300

4.305.

305

221951

319324

4.306.

306

221931

319356

4.307.

307

221910

319367

4.308.

308

221589

319364

4.309.

309

221315

319353

4.310.

310

221219

319370

4.311.

311

221182

319354

4.312.

312

221141

319280

4.313.

313

220873

319559

4.314.

314

220740

319542

4.315.

315

220551

319557

4.316.

316

220310

319548

4.317.

317

220116

319519

4.318.

318

219997

319638

4.319.

319

219969

319583

4.320.

320

219937

319606

4.321.

321

219842

319649

4.322.

322

219772

319654

4.323.

323

219635

319577

4.324.

324

219594

319535

4.325.

325

219515

319496

4.326.

326

219339

319345

4.327.

327

219292

319278

4.328.

328

219207

319212

4.329.

329

219086

319078

4.330.

330

219066

318998

4.331.

331

219019

318904

4.332.

332

218996

318821

4.333.

333

218996

318706

4.334.

334

219030

318645

4.335.

335

219046

318607

4.336.

336

219053

318568

4.337.

337

219051

318527

4.338.

338

219091

318449

4.339.

339

219101

318411

4.340.

340

219135

318343

4.341.

341

219142

318319

4.342.

342

219145

318294

4.343.

343

219166

318266

4.344.

344

219217

318228

4.345.

345

219299

318139

4.346.

346

219316

318083

4.347.

347

219334

318054

4.348.

348

219368

318009

4.349.

349

219398

317957

4.350.

350

219467

317795

4.351.

351

219541

317766

4.352.

352

219573

317744

4.353.

353

219720

317745

4.354.

354

219800

317736

4.355.

355

219888

317715

4.356.

356

219921

317695

4.357.

357

219931

317682

4.358.

358

219931

317668

4.359.

359

220516

317594

4.360.

360

220543

317707

4.361.

361

220552

317719

4.362.

362

220582

317725

4.363.

363

220601

317723

4.364.

364

220613

317709

4.365.

365

220642

317689

4.366.

366

220658

317688

4.367.

367

220685

317655

4.368.

368

220706

317605

4.369.

369

220739

317560

4.370.

370

220786

317528

4.371.

371

220846

317494

4.372.

372

220887

317487

4.373.

373

220923

317457

4.374.

374

221039

317388

4.375.

375

221065

317392

4.376.

376

221096

317367

4.377.

377

221118

317327

4.378.

378

221152

317315

4.379.

379

221214

317284

4.380.

380

221282

317254

4.381.

381

221309

317251

4.382.

382

221347

317242

4.383.

383

221403

317208

4.384.

384

221409

317184

4.385.

385

221430

317162

4.386.

386

221482

317143

4.387.

387

221501

317131

4.388.

388

221502

317115

4.389.

389

221578

317059

4.390.

390

221602

317056

4.391.

391

221652

317022

4.392.

392

221701

317075

4.393.

393

221723

317077

4.394.

394

221752

317055

4.395.

395

221766

317036

4.396.

396

221768

317008

4.397.

397

221762

316986

4.398.

398

221765

316968

4.399.

399

221779

316963

4.400.

400

221787

316970

4.401.

401

221795

316953

4.402.

402

221804

316942

4.403.

403

221855

316926

4.404.

404

221892

316920

4.405.

405

221931

316928

4.406.

406

221965

316921

4.407.

407

221982

316906

4.408.

408

222011

316890

4.409.

409

222032

316871

4.410.

410

222172

316842

4.411.

411

222225

316824

4.412.

412

222261

316822

4.413.

413

222296

316818

4.414.

414

222324

316814

4.415.

415

222330

316807

4.416.

416

222336

316778

4.417.

417

222348

316777

4.418.

418

222380

316765

4.419.

419

222384

316746

4.420.

420

222396

316724

4.421.

421

222424

316710

4.422.

422

222445

316707

4.423.

423

222484

316718

4.424.

424

222527

316720

4.425.

425

222585

316716

4.426.

426

222593

316698

4.427.

427

222623

316682

4.428.

428

222640

316679

4.429.

429

222642

316684

4.430.

430

222643

316679

4.431.

431

222645

316678

4.432.

432

222711

316652

4.433.

433

222732

316603

4.434.

434

222763

316539

4.435.

435

222789

316493

4.436.

436

222798

316432

4.437.

437

222799

316430

4.438.

438

222799

316429

4.439.

439

222824

316402

4.440.

440

222825

316402

4.441.

441

222874

316373

4.442.

442

222875

316372

4.443.

443

222877

316372

4.444.

444

222928

316376

4.445.

445

222930

316377

4.446.

446

222979

316408

4.447.

447

222980

316409

4.448.

448

222980

316410

4.449.

449

222999

316447

4.450.

450

223013

316447

4.451.

451

223038

316445

4.452.

452

223040

316446

4.453.

453

223042

316447

4.454.

454

223053

316460

4.455.

455

223089

316456

4.456.

456

223132

316454

4.457.

457

223210

316424

4.458.

458

223228

316397

4.459.

459

223256

316388

4.460.

460

223257

316388

4.461.

461

223259

316388

4.462.

462

223303

316399

4.463.

463

223360

316396

4.464.

464

223400

316410

4.465.

465

223436

316403

4.466.

466

223458

316392

4.467.

467

223491

316385

4.468.

468

223493

316386

4.469.

469

223494

316387

4.470.

470

223506

316415

4.471.

471

223518

316437

4.472.

472

223534

316443

4.473.

473

223584

316417

4.474.

474

223629

316408

4.475.

475

223631

316408

4.476.

476

223633

316409

4.477.

477

223659

316429

4.478.

478

223684

316482

4.479.

479

223686

316533

4.480.

480

223668

316586

4.481.

481

223635

316624

4.482.

482

223634

316626

4.483.

483

223633

316626

4.484.

484

223568

316637

4.485.

485

223031

316789

4.486.

486

223246

317684

4.487.

487

223486

317629

4.488.

488

223642

318401

4.489.

489

226848

316296

5. Plānotās kūdras ieguves teritorijas

Nr.p.k.

Teritorijas daļa

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

5.1.

I

1

225355

316505

5.2.

2

225360

316520

5.3.

3

225090

316582

5.4.

4

225029

316350

5.5.

5

225072

316365

5.6.

II

6

225877

317299

5.7.

7

225992

317792

5.8.

8

225649

317869

5.9.

9

225604

317688

5.10.

10

225359

317595

5.11.

11

225211

317629

5.12.

12

225503

317752

5.13.

13

225559

318054

5.14.

III

14

225552

318082

5.15.

15

225545

318083

5.16.

16

225481

318057

5.17.

17

225231

318096

5.18.

18

225212

318011

5.19.

19

225299

317989

5.20.

20

225053

317665

5.21.

21

225015

317506

5.22.

22

224034

318296

5.23.

IV

23

223648

318391

5.24.

24

223492

317630

5.25.

25

223243

317686

5.26.

26

223024

316783

5.27.

27

223573

316636

5.28.

28

223640

316631

5.29.

29

226692

317845

5.30.

V

30

226825

318328

5.31.

31

226600

318370

5.32.

32

226516

317879

5.33.

33

226177

317947

5.34.

VI

34

226151

317833

5.35.

35

226319

317596

5.36.

36

226529

317562

5.37.

37

226624

317654

5.38.

29

226692

317845

6. Kultūraugu plantācijas

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

6.1.

1

226695

318354

6.2.

2

226780

318844

6.3.

3

225693

319034

6.4.

4

225583

318960

6.5.

5

225512

318556

6.6.

6

225739

318518

6.7.

7

225670

318068

6.8.

8

226177

317947

6.9.

9

226516

317879

6.10.

10

226600

318370

7. Plānotā Papes ostas teritorija

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

7.1.

1

226486

315292

7.2.

2

226487

315341

7.3.

3

226444

315346

7.4.

4

226258

315423

7.5.

5

226280

315479

7.6.

6

226327

315567

7.7.

7

226383

315603

7.8.

8

226472

315648

7.9.

9

226507

315711

7.10.

10

226507

315782

7.11.

11

226504

315803

7.12.

12

226497

315835

7.13.

13

226476

315876

7.14.

14

226461

315867

7.15.

15

226433

315849

7.16.

16

226338

315780

7.17.

17

226303

315758

7.18.

18

226175

315689

7.19.

19

226144

315709

7.20.

20

226095

315738

7.21.

21

225952

315564

7.22.

22

225915

315496

Piezīme. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92. Par kartogrāfisko pamatu izmantota Valsts zemes dienesta kadastra informācija uz 2007.gadu un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2007.gada ortofotouzņēmumi mērogā 1:10 000. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.706 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
labklājības ministre I.Jurševska 

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.706

Kārtība, kādā   izveidojama un lietojama speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai

1. Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu centrā.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1.  300 x 300 mm;

3.1.2.  150 x 150 mm;

3.1.3.  75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību. 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
labklājības ministre I.Jurševska 

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.706

Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra (kārpainais) bērzs Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

10.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

11.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

14.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

15.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

16.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

17.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

18.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

19.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

20.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

21.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

22.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

23.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

24.

Trauslais vītols Salix fragilis

4

25.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

Papele Populus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
labklājības ministre I.Jurševska

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.