• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumi Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.09.2011., Nr. 146 https://www.vestnesis.lv/ta/id/236019-noteikumi-par-kartibu-kada-izsniedz-un-anule-atlauju-atkritumu-savaksanai-parvadasanai-parkrausanai-skirosanai-vai-uzglabasanai...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.447

Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā

Vēl šajā numurā

15.09.2011., Nr. 146

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 703

Pieņemts: 13.09.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.703

Rīgā 2011.gada 13.septembrī (prot. Nr.52 13.§)

Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12.panta otro un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju (turpmāk – atļauja) izsniegšanas un anulēšanas kārtību;

1.2. atļaujās ietvertās prasības atkritumu apsaimniekotājam;

1.3. atļaujas veidlapas paraugu atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai;

1.4. biedrību, kura apvieno ne mazāk kā divas trešdaļas atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kas veic savu darbību Latvijā, un kuras izveidota neatkarīgu ekspertu komisija izsniedz atzinumu par tāda komersanta tehniskajām iespējām savākt, pārvadāt, pārkraut, šķirot vai uzglabāt atkritumus, kurš ir paredzējis veikt minētās darbības (turpmāk – atzinums);

1.5. kārtību, kādā sniedz šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minēto atzinumu;

1.6. valsts nodevas apmēru par atļaujas izsniegšanu un tās samaksas kārtību.

2. Ja atkritumu apsaimniekotājs ir saņēmis atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai un šajā atļaujā ir iekļauti nosacījumi atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, tam nav nepieciešama atsevišķa atļauja atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai.

3. Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) izsniedz atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:

3.1. atkritumu savākšanai no atkritumu radītājiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centros vai stacijās, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punktos (vietās), izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktos vai atkritumu savākšanai no atkritumu radītājiem vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos (vietās) un pārvadāšanai;

3.2. atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;

3.3. atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;

3.4. atkritumu uzglabāšanai;

3.5. atkritumu pārvadāšanai.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība, atļaujā ietvertās prasības, valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu un tās maksāšanas kārtība

4. Atkritumu apsaimniekotājs pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā atbilstoši savai juridiskajai adresei iesniegumu atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas saņemšanai. Sagatavojot iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā sniedz šādu informāciju:

4.1. ziņas par atkritumu savākšanu:

4.1.1. plānotais atkritumu savākšanas sistēmas veids (piemēram, dalītā atkritumu vākšana, atkritumu šķirošana, atkritumu vākšana no konteineriem, dalītās savākšanas punktos vai savākšanas laukumos) un tās apraksts;

4.1.2. noslēgtie līgumi, ja tādi ir (sarakstā norāda katra līguma puses, līguma darbības termiņu):

4.1.2.1. ar pašvaldību, ja atļauja nepieciešama sadzīves atkritumu savākšanai;

4.1.2.2. ar komersantu, ja atļauja nepieciešama ražošanas vai bīstamo atkritumu savākšanai;

4.1.3. atkritumu savākšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu, iekārtu un inventāra apraksts, iekļaujot arī atkritumu konteineru aprakstu;

4.1.4. apraksts par tehniskajām iespējām veikt konteineru apkopi, tajā skaitā mazgāšanu un dezinficēšanu;

4.1.5. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu, šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punktu, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktu un videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas punktu adreses un apraksts, norādot to atbilstību normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas vietu ierīkošanu un apsaimniekošanu izvirzītajām prasībām (katrai savākšanas vietai);

4.1.6. plānotie savācamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (norāda katrai savākšanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.2. ziņas par atkritumu pārkraušanu:

4.2.1. atkritumu pārkraušanas vietu adreses;

4.2.2. apraksts par atkritumu pārkraušanā izmantoto tehniku, iekārtām un inventāru (katrai pārkraušanas vietai);

4.2.3. atkritumu pārkraušanas centru vai staciju apraksts, raksturojot to atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām atkritumu pārkraušanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai (norāda katrai pārkraušanas vietai);

4.2.4. plānotie pārkraujamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (norāda katrai pārkraušanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.3. ziņas par atkritumu šķirošanu:

4.3.1. atkritumu šķirošanas vietu adreses;

4.3.2. atkritumu šķirošanā izmantoto tehnisko paņēmienu un aprīkojuma apraksts;

4.3.3. atkritumu šķirošanas centru un staciju apraksts, raksturojot to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atkritumu šķirošanas centru ierīkošanai un apsaimniekošanai (katrai šķirošanas vietai);

4.3.4. plānotie šķirojamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (norāda katrai šķirošanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.4. ziņas par atkritumu uzglabāšanu:

4.4.1. atkritumu uzglabāšanas vietu raksturojums un adreses;

4.4.2. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums (katrai uzglabāšanas vietai);

4.4.3. plānotie uzglabājamo atkritumu veidi un apjoms (tonnas) kalendāra gadā (katrai uzglabāšanas vietai) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus;

4.5. ziņas par plānotajiem pasākumiem nodarbināto drošības un veselības aizsardzībā;

4.6. ziņas par darbinieku kvalifikāciju un tās paaugstināšanas pasākumiem;

4.7. vēlamais atļaujas un citas informācijas saņemšanas veids.

5. Lai saņemtu atļauju atkritumu pārvadāšanai, atkritumu apsaimniekotājs iesniegumā papildus šo noteikumu 4.punktā minētajai informācijai norāda šādu informāciju:

5.1. atkritumu pārvadāšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu apraksts;

5.2. ja ar personu, kura saņem atkritumus, ir noslēgti līgumi, – informācija par līgumiem (sarakstā norāda līgumslēdzējas puses, līguma darbības termiņu);

5.3. ziņas par plānotajiem pārvadājamo atkritumu veidiem un apjomu (tonnas) kalendāra gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus.

6. Ja atļauja nepieciešama bīstamo atkritumu pārvadāšanai, atkritumu apsaimniekotājs papildus šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajai informācijai iesniegumā norāda arī:

6.1. informāciju par sertifikātu, kas apliecina transportlīdzekļu piemērotību bīstamo kravu pārvadājumiem, norādot informāciju par sertifikāta numuru, izdošanas laiku un vietu, institūciju, kas izdevusi sertifikātu (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu bīstamo atkritumu pārvadājumiem ir nepieciešami šādi sertifikāti);

6.2. paziņojumu par drošības konsultanta norīkošanu (ja paziņojums nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības konsultantu norīkošanu, drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā);

6.3. autovadītāju sarakstu, kuriem ir bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja apliecība un kuri veiks bīstamo kravu pārvadāšanu attiecīgā atkritumu apsaimniekotāja uzdevumā (ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu).

7. Atkritumu apsaimniekotājs uzrāda šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto līgumu oriģinālus pēc dienesta amatpersonu pieprasījuma.

8. Šo noteikumu 4.punktā minētajā iesniegumā norādītās informācijas patiesumu atkritumu apsaimniekotāja pilnvarotā persona apliecina ar parakstu.

9. Dienests izskata iesniegumu un, ja iesniegumā nav norādīta vai tam nav pievienota visa normatīvajos aktos noteiktā informācija, piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē atkritumu apsaimniekotāju, un norāda dienestā papildus iesniedzamo informāciju. Minēto informāciju var paziņot un iesniegt, arī izmantojot elektroniskos sakarus, ja atkritumu apsaimniekotājs šādu informācijas sniegšanas veidu ir norādījis iesniegumā.

10. Šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētā biedrība ir Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (turpmāk – asociācija).

11. Dienests triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas elektroniski nosūta iesniegumu (izņemot informāciju par noslēgtajiem līgumiem) asociācijaiatzinuma sniegšanai.

12. Lai sniegtu atzinumu, asociācija izveido ekspertu komisiju (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj trīs neatkarīgus kvalificētus attiecīgo nozaru ekspertus. Pirms atzinuma sagatavošanas komisijas eksperts rakstiski apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas ietekmē vai varētu ietekmēt eksperta, viņa radinieku, darījumu partneru vai darba devēja personiskās vai mantiskās intereses.

13. Eksperts nepiedalās atzinuma sagatavošanā, ja tas ietekmē vai var ietekmēt eksperta, viņa radinieku, darījumu partneru vai darba devēja personiskās vai mantiskās intereses. Ja attiecībā uz ekspertu eksistē apstākļi, kas ietekmē vai var ietekmēt eksperta, viņa radinieku, darījumu partneru un darba devēja personiskās vai mantiskās intereses, viņš pirms komisijas darba uzsākšanas par to rakstiski informē asociāciju un lūdz atstādināt viņu no dalības atzinuma sagatavošanā. Šajā gadījumā asociācija komisijā iekļauj citu attiecīgās nozares ekspertu.

14. Komisija atkritumu apsaimniekotāja tehniskās iespējas veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

14.1. atkritumu apsaimniekotājs, kas savāc un pārvadā sadzīves un ražošanas atkritumus:

14.1.1. savā darbībā izmanto specializētus atkritumu savākšanas transportlīdzekļus, iekārtas un inventāru;

14.1.2. nodrošina savu darbinieku kvalifikāciju un regulāru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu tā darbības jomās;

14.1.3. atkritumu savākšanai piedāvā izmantot atbilstošus atkritumu konteinerus, nodrošina dalītu atkritumu savākšanas iespēju un nodrošina atkritumu konteineru apkopi;

14.2. atkritumu apsaimniekotājs, kas pārkrauj un šķiro sadzīves un ražošanas atkritumus:

14.2.1. savā darbībā izmanto cilvēka veselībai un videi drošus atkritumu pārkraušanas un šķirošanas tehnoloģiskos risinājumus;

14.2.2. nodrošina savu darbinieku kvalifikāciju un regulāru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu tā darbības jomā;

14.3. atkritumu apsaimniekotājs, kas savāc, pārvadā, pārkrauj, šķiro vai uzglabā bīstamos atkritumus:

14.3.1. savā darbībā izmanto specializētus atkritumu savākšanas transportlīdzekļus, iekārtas un bīstamo atkritumu savākšanai atbilstošus konteinerus;

14.3.2. nodrošina savu darbinieku kvalifikāciju un regulāru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu tā darbības jomās.

15. Asociācija šo noteikumu 11.punktā minēto atzinumu sagatavo un elektroniski nosūta dienestam un iesniedzējam 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

16. Ja nepieciešams pārbaudīt iesniegumā sniegto ziņu atbilstību, dienesta amatpersona vai komisija apmeklē iesniegumā minētās atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas vietas un apskata aprīkojumu.

17. Dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas izsniedz atļauju (pielikums) atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu uzglabāšanai, atkritumu pārvadāšanai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesniedzējam un pašvaldībai, kuras teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekotājs plāno savu darbību. Ja saskaņā ar iesniegumu atkritumu apsaimniekotājs veic vairākas atkritumu apsaimniekošanas darbības, pārvalde izsniedz vienu atļauju, iekļaujot tajā visas iesniegumā minētās un atkritumu apsaimniekotājam atļautās darbības. Sagatavojot atļauju elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18. Dienests atļaujā norāda:

18.1. prasības tāda vides piesārņojuma samazināšanai, kurš rodas, savācot, pārkraujot, šķirojot, uzglabājot vai pārvadājot atkritumus;

18.2. prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai vai pārvadāšanai;

18.3. prasības atkritumu apsaimniekošanas kontroles pasākumiem;

18.4. pienākumu sniegt informāciju dienestam, citām valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai par attiecīgajā atļaujā minētajām atkritumu apsaimniekošanas darbībām;

18.5. prasību saņemt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" atļauju, ja atkritumu apsaimniekošanas darbību paredzēts veikt 15 km rādiusā ap lidlauka kontrolpunktu un tā var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barošanās avots un ligzdošanas vietas).

19. Atļauju izsniedz uz 10 gadiem vai īsāku laikposmu (atbilstoši iesniegumā norādītajam termiņam).

20. Atkritumu apsaimniekotājs pirms atļaujas saņemšanas samaksā valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu, izmantojot vienu no šādiem maksāšanas veidiem:

20.1. ar kredītiestādes vai citas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

20.2. ar maksājumu karti dienestā.

21. Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā šādā apmērā:

21.1. par atļauju atkritumu savākšanai vai atkritumu savākšanai un  pārvadāšanai atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktam – 50 latu;

21.2. par atļauju atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai – 50 latu;

21.3. par atļauju atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai – 50 latu;

21.4. par atļauju atkritumu uzglabāšanai – 50 latu;

21.5. par atļauju atkritumu pārvadāšanai – 50 latu.

22. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas divas šo noteikumu 21.punkta dažādos apakšpunktos minētās darbības, ir 75 lati.

23. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu, kurā iekļautas trīs (vai vairāk) šo noteikumu 21.punkta dažādos apakšpunktos minētās darbības, ir 100 latu.

24. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

25. Atļauju atkritumu pārvadāšanai izsniedz, ja atkritumu saņēmējs ir saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju atkritumu reģenerācijai vai apglabāšanai vai tam ir noslēgts līgums ar atkritumu reģenerācijas iekārtas vai apglabāšanas poligona operatoru, kuram ir attiecīga A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja vai citas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

26. Atļauja sadzīves atkritumu savākšanai konkrētā administratīvajā teritorijā ir spēkā, kamēr ir spēkā normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktais līgums, ko atkritumu apsaimniekotājs noslēdzis ar attiecīgo pašvaldību.

27. Informāciju par izsniegto atļauju dienests piecu darbdienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

28. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju (lēmumu attiecīgi pamatojot) šādos gadījumos:

28.1. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošana rada epidēmijas draudus vai draudus sabiedrības veselībai vai var pasliktināt vides kvalitāti;

28.2. ja atļaujas pieprasītājs iesniegumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

28.3. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošanas kārtība neatbilst normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā;

28.4. ja atkritumu apsaimniekotāja tehniskās iespējas veikt iesniegumā norādīto atkritumu apsaimniekošanas darbību nav pietiekamas.

29. Ja atkritumu apsaimniekotājs pēc atļaujas saņemšanas tās darbības laikā ar pašvaldību noslēdz jaunu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tas piecu darbdienu laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanas informāciju par noslēgto līgumu un tā darbības termiņu ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

30. Ja nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujā sakarā ar plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu (piemēram, paredzot jauna atkritumu dalītās vākšanas laukuma apsaimniekošanu, atkritumu savākšanu citas pašvaldības teritorijā, pārkraušanas stacijas darbības izbeigšanu) vai ar atkritumu apsaimniekotāja firmas vai juridiskās adreses maiņu, atkritumu apsaimniekotājs informāciju par plānotajām izmaiņām ievieto dienesta tīmekļa vietnē, norādot attiecīgu informāciju atbilstoši šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.

31. Piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atkritumu apsaimniekotājs ievietojis dienesta tīmekļa vietnē šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju, dienests pieņem lēmumu par grozījumiem atļaujā un paziņo to atkritumu apsaimniekotājam normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā.

III. Atļaujas anulēšana

32. Dienests anulē atļauju šādos gadījumos:

32.1. atkritumu apsaimniekotājs neievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos vai atļaujā noteiktās prasības;

32.2. atkritumu apsaimniekotājs ir iesniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

32.3. atkritumu apsaimniekotājs, tā likvidators vai administrators ir iesniedzis informāciju par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas darbību izbeigšanu;

32.4. atkritumu apsaimniekotāja veiktā atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana vai uzglabāšana rada epidēmijas draudus vai draudus sabiedrības veselībai vai pasliktina vides kvalitāti;

32.5. nav saņemta šo noteikumu 18.5.apakšpunktā minētā atļauja;

32.6. ir beigušies šo noteikumu 4.punktā minēto līgumu termiņi vai šie līgumi ir izbeigti un pārvaldē nav iesniegta informācija par minēto līgumu pagarināšanu vai jaunu līgumu noslēgšanu;

32.7.  atkritumu apsaimniekotāja tehniskās iespējas nav pietiekamas;

32.8. atkritumu apsaimniekotājs gada laikā nav veicis atļaujā noteikto darbību.

33. Atkritumu pārvadāšanas atļauju anulē, ja atkritumu saņēmējam ir atcelta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai vai cita nepieciešamā atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju anulē, ja atkritumu apsaimniekotājs ir saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, kurā ir iekļauti nosacījumi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai.

34. Ja atļauju anulē tāpēc, ka atkritumu apsaimniekotāja tehniskās iespējas nav pietiekamas, lai veiktu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, pirms lēmuma pieņemšanas dienests pieprasa asociācijai atzinumu.

35. Dienests lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļaujas anulēšanu paziņo atkritumu apsaimniekotājam un pašvaldībai, ar kuru apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Dienests lēmumu par ražošanas vai bīstamo atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas anulēšanu paziņo atkritumu apsaimniekotājam. Dienests lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas anulēšanu ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

36. Lēmumā par sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļaujas anulēšanu ietver arī nosacījumus par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu vai uzglabāšanu līdz dienai, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar citu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kas izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nosacījumus par atkritumu uzglabāšanas vietas sakārtošanu atbilstoši vides kvalitātes prasībām. Informāciju par anulētajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

37. Dienesta pieņemto lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai lēmumu par atļaujas anulēšanu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – birojs). Biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

38. Asociācija mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izveido komisiju.

39. Dienests līdz 2012.gada 1.oktobrim nodrošina iespēju atkritumu apsaimniekotājam ievietot dienesta tīmekļa vietnē šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju par atļaujām.

40. Atkritumu apsaimniekotājs līdz 2012.gada 1.oktobrim dienestā rakstiski iesniedz šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju. Dienests pieņem lēmumu par grozījumiem atļaujā un paziņo to iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atkritumu apsaimniekotājs ir iesniedzis dienestā šo noteikumu 29. un 30.punktā minēto informāciju.

41. Dienests sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas ievieto savā tīmekļa vietnē informāciju par visām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuras ir izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas (norāda arī atļauju izsniegšanas datumu un darbības laiku).

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumus Nr.613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 119.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

  

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.703

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!