• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 671 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas""". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.09.2011., Nr. 137 https://www.vestnesis.lv/ta/id/235215-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-16-marta-noteikumos-nr-268-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pas...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.679

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem"

Vēl šajā numurā

01.09.2011., Nr. 137

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 671

Pieņemts: 30.08.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.671

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 51.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 49., 76.nr.; 2011, 69.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt komersantus, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju. Ar biogāzi saprot anaerobās fermentācijas procesā iegūtu gāzi, ja dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasinātie produkti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002, veido vismaz 30 % no izejvielām fermentācijas procesa nodrošināšanai."

2. Izteikt 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. projektu īsteno atbalsta pretendenta īpašumā esošajā saimniecībā, kurā ražo lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju, kas minēta Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, nodrošinot vismaz 70 procentu no kopējām izejvielām enerģijas ražošanai;".

3. Papildināt noteikumus ar 9.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6.1 pēc Lauksaimniecības datu centra datiem 2011.gada 1.janvārī un līdz projekta uzraudzības perioda beigām atbalsta pretendenta īpašumā ir vismaz 1,4 dzīvnieku vienības uz plānotās jaudas 10 kilovatiem elektroenerģijas;".

4. Izteikt 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Šo noteikumu 5.punktā minētā atbalsta pretendenta ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, kā arī visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas. Naudas plūsmā naudas atlikumam katra mēneša beigās jābūt pozitīvam. Projekta iesniegumā norādītā naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju projektu ieviest un sasniegt mērķi. Naudas plūsmas aprēķinos iekļautos ieņēmumus pamato ar attiecīgiem dokumentiem.

14. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

14.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (ja iesniedz papīra formā), biznesa plānu un atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

14.2. deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

14.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu un vidējo strādājošo darbinieku skaitu sabiedrībā pēdējos divos pārskata gados atsevišķi pa gadiem (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas);

14.4. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents – gada pārskatu (pilnu komplektu) par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas (kopiju) saskaņā ar Gada pārskatu likumu;

14.5. atbalsta pretendents, kas saskaņā ar Gada pārskatu likumu nesniedz gada pārskatus, – gada ienākumu deklarāciju "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas (kopiju) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju;

14.6. zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (ja iesniedz papīra formā, – kopiju) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (ja iesniedz papīra formā, – kopiju), vai ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (ja iesniedz papīra formā, – kopiju), – par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu;

14.7. atļauju par jaunu ražošanas iekārtu ieviešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai;

14.8. pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, kopā ar projekta iesniegumu papildus iesniedz akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) un tāmi (ja iesniedz papīra formā, – kopiju);

14.9. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

14.10. būvatļauju (ja iesniedz papīra formā, – kopiju, uzrādot oriģinālu);

14.11. ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas kopā ar projekta iesniegumu iesniedz kredītiestādes izziņu par finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai, apliecinot, ka finanšu līdzekļi ir uzkrāti termiņdepozītā vai mērķkrājkontā uz termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem no projekta iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā;

14.12. dokumentus, ko iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

14.12.1. kredītiestādes neatsaucamu izziņu par kredīta piešķiršanu (2.pielikums), ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts;

14.12.2. triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par šo noteikumu 8.1 punktā minētā aizdevuma saņemšanu, iesniedzot informāciju personīgi vai nosūtot pa pastu;

14.13. ja atbalsta pretendents neiesniedz šo noteikumu 14.3., 14.4., 14.5. un 14.7.apakšpunktā minētos dokumentus, Lauku atbalsta dienests tos saņem no iestādēm Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā."

5. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Projekta īstenošanu atbalsta saņēmējs uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu."

6. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Programmēšanas periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienai atbalsta pretendenta saistīto personu grupai nepārsniedz 1 500 000 latu. Kopējo attiecināmo izmaksu summu nosaka, izmantojot ražotnes jaudu un pieņemot, ka investīcijas uz vienu kilovatu elektrības nepārsniedz 3 000 latu par maksimāli pieļaujamās atbalstāmās biogāzes ražotnes jaudu līdz 500 kilovatiem. Attiecīgo ražotnes jaudu nosaka pēc elektrostacijas atzīšanas par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu (saskaņā ar Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem). Kopējo attiecināmo izmaksu aprēķinam piemēro mazāko norādīto elektroenerģijas ražošanas jaudu. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas palielināt ir aizliegts."

7. Svītrot 32.3.apakšpunktu.

8. Izteikt 1.pielikuma iesnieguma titullapu šādā redakcijā:

"

9. Izteikt 1.pielikuma A sadaļu šādā redakcijā:

"

10. Izteikt 1.pielikuma D sadaļu šādā redakcijā:

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!