• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2011., Nr. 117 https://www.vestnesis.lv/ta/id/233739-noteikumi-par-skirnes-lauksaimniecibas-dzivnieku-audzetaju-organizaciju-atbilstibas-kriterijiem-un-skirnes-lauksaimniecibas-dzi...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.571

Kārtība, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās

Vēl šajā numurā

28.07.2011., Nr. 117

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 567

Pieņemts: 12.07.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2011.gada 12.jūlijā (prot. Nr.43 48.§)

Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma
7.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju (turpmāk − organizācija) atbilstības kritērijus un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību.

2. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu piešķir valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) izveidota komisija piecu cilvēku sastāvā. Komisijā ir divi datu centra pārstāvji, divi Zemkopības ministrijas pārstāvji un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis.

3. Komisijas struktūra un darba organizācija ir šāda:

3.1. komisijas priekšsēdētāju, sekretāru un komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē no komisijas locekļu vidus;

3.2. komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs;

3.3. komisijas dalībniekiem dokumenti vērtēšanai tiek iesniegti triju dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;

3.4. komisijas locekļi tiek iepazīstināti ar komisijas darba kārtību un informēti par komisijas sēdes norises laiku un vietu ne vēlāk kā piecas dienas pirms komisijas sēdes;

3.5. komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

3.6. komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi;

3.7. komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss;

3.8. sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs;

3.9. komisijas sekretariāta funkcijas veic datu centrs.

4. Datu centra šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrs (turpmāk – reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.

II. Organizācijas atbilstības kritēriji

5. Organizācijai ir izstrādāta atbilstošās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba programma (turpmāk – ciltsdarba programma) pieciem gadiem.

6. Organizācijas ciltsdarba programmā norāda:

6.1. attiecīgās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba mērķus un uzdevumus;

6.2. selekcionējamās šķirnes (vai šķirņu) raksturīgākās pazīmes;

6.3. izmantojamo šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas sistēmu;

6.4. izmantojamo šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes reģistrācijas sistēmu;

6.5. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības kārtību (prasība neattiecas uz liellopu (piena un gaļas govju), cūku, zirgu, aitu, kazu (piena un gaļas kazu), medus bišu, trušu un kažokzvēru ciltsdarba programmām);

6.6. selekcijā izmantojamo šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas sistēmu;

6.7. ciltsgrāmatas kārtošanas metodiku;

6.8. vaislinieku sertificēšanas metodiku;

6.9. dzīvnieku skaitu, kas nepieciešams konkrētās šķirnes ciltsdarba programmas īstenošanai.

7. Ja valstī jau ir apstiprināta konkrētās dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba programma, organizācija strādā saskaņā ar attiecīgo ciltsdarba programmu un šo noteikumu 5.punktā minētā ciltsdarba programma nav jāizstrādā.

8. Organizācijai ir izstrādāts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību atestācijas nolikums (turpmāk – nolikums), un tas atbilst normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību.

9. Organizācija ir sagatavojusi pārskatu, kurā apkopota iepriekšējās darbības pieredze, kas saistīta ar ciltsdarbu un ciltsdarba pakalpojumiem.

10. Organizācijai ir to šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību un pārraudzībā esošo lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību reģistrs, kurās veic ciltsdarbu. Saimniecību ganāmpulki ir reģistrēti un dzīvnieki apzīmēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

11. Organizācijā ciltsdarba programmas īstenošanai un ar ciltsdarbu saistīto pakalpojumu sniegšanai ir atbilstošas iekārtas, ciltsdarba speciālisti un fiziskās personas, kas ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu atbilstoši normatīvajiem aktiem par fiziskām personām, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

12. Organizācija, kas vēlas pretendēt uz tādas šķirnes zirgu audzētāju organizācijas statusu, kuras ciltsgrāmatu jau kārto šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nodrošina, ka tiek ņemti vērā minētās organizācijas noteiktie atbilstības kritēriji.

III. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršana

13. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu piešķir, ja organizācija:

13.1. atbilst šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem;

13.2. vismaz vienu gadu darbojas konkrētās lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes audzēšanas un izkopšanas jomā.

14. Lai iegūtu šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu, organizācija komisijai iesniedz:

14.1. iesniegumu;

14.2. ciltsdarba programmu;

14.3. nolikumu;

14.4. pārskatu, kurā apkopota iepriekšējās darbības pieredze;

14.5. to saimniecību sarakstu, kurās plānots veikt ciltsdarbu.

15. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1. piešķirt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu;

15.2. nepiešķirt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu.

16. Komisija šo noteikumu 15.punktā minēto lēmumu paziņo organizācijai.

17. Ja komisija, izvērtējot organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem, konstatē trūkumus, tā pieņem lēmumu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav garāks par 10 dienām.

18. Ja organizācija komisijas lēmumā minētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu.

19. Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa pagarināšana, anulēšana un datu iekļaušana organizāciju reģistrā

20. Organizācija divus mēnešus pirms ciltsdarba programmas termiņa beigām iesniedz komisijā atkārtotai vērtēšanai:

20.1. iesniegumu;

20.2. ciltsdarba programmu turpmākajiem pieciem gadiem, ja to īsteno viena organizācija;

20.3. vienotu un savstarpēji saskaņotu ciltsdarba programmu pieciem gadiem, ja to īsteno vairākas organizācijas;

20.4. nolikumu;

20.5. pārskatu par darbību iepriekšējā periodā;

20.6. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstu.

21. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem, pieņem lēmumu pagarināt vai nepagarināt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu un paziņo to organizācijai.

22. Ja komisija, izvērtējot organizācijas atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem, konstatē trūkumus, tā pieņem lēmumu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav garāks par 10 dienām.

23. Ja organizācija komisijas lēmumā minētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu nepagarināt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu.

24. Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu nepagarināt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu, organizācija trīs mēnešus pēc komisijas lēmuma paziņošanas dienas var iesniegt iesniegumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, ja ir novērsti komisijas lēmumā minētie trūkumi.

25. Komisija var anulēt lēmumu par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, ja:

25.1. organizācija savas darbības laikā neievēro šo noteikumu II nodaļā minētos nosacījumus;

25.2. ir beidzies ciltsdarba programmas termiņš.

26. Ja organizācija ciltsdarba programmas darbības laikā tajā izdara grozījumus, tā minētos grozījumus iesniedz komisijai. Ja organizācijas veic ciltsdarbu pēc vienotas ciltsdarba programmas, tās sagatavotos grozījumus pirms iesniegšanas komisijai savstarpēji saskaņo.

27. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē organizācijas iesniegto ciltsdarba programmas grozījumu atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem, pieņem lēmumu apstiprināt vai neapstiprināt iesniegtos ciltsdarba programmas grozījumus un paziņo to organizācijai.

28. Ja komisija, izvērtējot organizācijas iesniegto ciltsdarba programmas grozījumu atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem, konstatē trūkumus, tā pieņem lēmumu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav garāks par 10 dienām, un paziņo to organizācijai.

29. Ja organizācija komisijas lēmumā minētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu neapstiprināt iesniegtos ciltsdarba programmas grozījumus.

30. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt šo noteikumu 19.punktā minētajā kārtībā.

31. Organizācijas, kurām ir piešķirts vai pagarināts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, datu centrs iekļauj reģistrā, norādot organizācijas nosaukumu, statusa piešķiršanas datumu un kontaktinformāciju.

V. Noslēguma jautājums

32. Ja organizācijai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, tas ir spēkā arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumu projektā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 19.decembra Direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;

2) Padomes 1989.gada 30.maija Direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām;

3) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

4) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK;

5) Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/157/EK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!