• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 287 "Kārtība, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investīciju projekta statusa iegūšanai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.05.2011., Nr. 69 https://www.vestnesis.lv/ta/id/229556

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā

Vēl šajā numurā

05.05.2011., Nr. 69

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 287

Pieņemts: 12.04.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.287

Rīgā 2011.gada 12.aprīlī (prot. Nr.24 6.§)

Kārtība, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investīciju projekta statusa iegūšanai

Izdoti saskaņā ar Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli
27.panta 10.punktu un Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investīciju projekta (turpmāk – projekts) statusa iegūšanai.

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegt projekta pieteikumu ir tiesīgas Latvijā reģistrētas komercsabiedrības un ārvalstu komercsabiedrības, kuras reģistrētas Latvijā kā nodokļu maksātāji (turpmāk – projekta iesniedzējs).

3. Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 pantā noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide (turpmāk – nodokļa atlaide) piemērojama saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214) (turpmāk – Komisijas regula Nr.800/2008).

4. Mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr.800/2008 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

5. Lielās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr.800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai.

6. Lielais atbalstāmo investīciju projekts ir projekts, kas atbilst Komisijas regulas Nr.800/2008 2.panta 12.punktā noteiktajai definīcijai.

7. Projekta iesniedzējam, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

8. Ja projekta iesniedzējs ir lielā komercsabiedrība, tā pamato nodokļa atlaides stimulējošo ietekmi vismaz vienā no šādiem veidiem:

8.1. nodokļa atlaide būtiski palielinās projekta apjomu;

8.2. nodokļa atlaide būtiski paplašinās projekta darbības jomu;

8.3. nodokļa atlaide būtiski palielinās kopsummu, ko projekta iesniedzējs iztērēs projektam;

8.4. nodokļa atlaide būtiski palielinās attiecīgā projekta izpildes ātrumu;

8.5. projekts netiks īstenots Latvijā, ja nodokļa atlaide netiks piešķirta.

9. Projekta īstenošanu var uzsākt tikai pēc likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta ceturtās daļas 2. un 6.punktā minētā Ministru kabineta lēmuma par atbalstāmā investīciju projekta atbalstīšanu (turpmāk – Ministru kabineta lēmums) spēkā stāšanās. Par projekta īstenošanas uzsākšanu uzskata dienu, kad tiek sākti būvdarbi vai projekta iesniedzējs uzņemas pirmās stingri noteiktās iekārtu pasūtījuma saistības, izņemot priekšizpēti.

II. Pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

10. Lai iegūtu atbalstāmā investīciju projekta statusu, projekta iesniedzējs Ekonomikas ministrijā iesniedz projekta pieteikumu:

10.1. aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums);

10.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

10.2.1. biznesa plānu, kurš ietver izvērstu projekta aprakstu un pamatojumu projekta pieteikumā iekļautajai informācijai;

10.2.2. operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem;

10.2.3. deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrības kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mazo (sīko) un vidējo komercsabiedrību deklarēšanas kārtību (ja projekta iesniedzējs pretendē uz nodokļa atlaidi atbilstoši mazajām (sīkajām) un vidējām komercsabiedrībām noteiktajām prasībām). Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tiek ņemti vērā dati no operatīvā finanšu pārskata.

11. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

12. Projekta pieteikumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta pieteikumu papīra formā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta pieteikumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz Ekonomikas ministrijas elektroniskā pasta adresi (pasts@em.gov.lv).

13. Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija). Katru projekta pieteikuma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta pieteikuma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas – norāde "Kopija".

14. Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (pasts@em.gov.lv) aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

15. Ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

15.1. projekta pieteikums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

15.2. projekta pieteikums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

15.3. projekta pieteikuma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa.

16. Ja projekta pieteikumu iesniedz personīgi, par projekta pieteikuma iesniegšanas laiku uzskatāms Ekonomikas ministrijas zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

17. Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 2013.gada 1.oktobrim.

III. Piemērojamie nosacījumi nodokļa atlaides apvienošanai ar citu atbalstu

18. Šajā nodaļā minētie nosacījumi attiecināmi tikai uz gadījumiem, kad projekta iesniedzējs nodokļa atlaidi viena un tā paša projekta ietvaros plāno apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros plānoto atbalstu (turpmāk – komercdarbības papildu atbalsts).

19. Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem līdz EUR 50 000 000 ekvivalentu latos attiecībā uz tiem pašiem projekta sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs var apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu, ja to sniedz galvojuma, aizdevuma, finansējuma (granta) vai de minimis atbalsta veidā, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. komercdarbības papildu atbalsts ir saskaņots ar Ekonomikas ministriju atbilstoši šo noteikumu 22., 23., 24. un 25.punkta nosacījumiem;

19.2. nodokļa atlaide kopā ar komercdarbības papildu atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti neatkarīgi no tā, vai atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem:

19.2.1. mazajām (sīkajām) komercsabiedrībām – 70 %;

19.2.2. vidējām komercsabiedrībām – 60 %;

19.2.3. lielajām komercsabiedrībām – 50 %.

20. Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem no EUR 50 000 000 līdz EUR 100 000 000 ekvivalentu latos attiecībā uz tiem pašiem projekta sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs var apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu, ja to sniedz galvojuma, aizdevuma vai finansējuma (granta) veidā, ievērojot šādus nosacījumus:

20.1. komercdarbības papildu atbalsts ir saskaņots ar Ekonomikas ministriju atbilstoši šo noteikumu 22., 23., 24. un 25.punkta nosacījumiem;

20.2. nodokļa atlaide kopā ar komercdarbības papildu atbalstu nepārsniedz reģionālā atbalsta intensitāti – 25 % (neatkarīgi no tā, vai atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem).

21. Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas lielāki par EUR 100 000 000 ekvivalentu latos, attiecībā uz tiem pašiem projekta sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs nevar apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu.

22. Projekta iesniedzējs pirms šo noteikumu 19. vai 20.punktā noteiktā komercdarbības papildu atbalsta saņemšanas to saskaņo ar Ekonomikas ministriju, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Ekonomikas ministrija šo informāciju izvērtē 10 darbdienu laikā.

23. Ja Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 22.punktā minētās informācijas izvērtēšanas konstatē, ka nodokļa atlaide kopā ar projekta iesniedzēja plānoto šo noteikumu 19. vai 20.punktā norādīto komercdarbības papildu atbalstu pēc tā saņemšanas nepārsniegs šo noteikumu 19.2.apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti vai 20.2.apakšpunktā noteikto reģionālā atbalsta intensitāti, tā informē projekta iesniedzēju par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar komercdarbības papildu atbalstu.

24. Ja Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 22.punktā minētās informācijas saņemšanas konstatē, ka nodokļa atlaide kopā ar projekta iesniedzēja plānoto šo noteikumu 19. vai 20.punktā norādīto komercdarbības papildu atbalstu pēc tā saņemšanas pārsniegs šo noteikumu 19.2.apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti vai 20.2.apakšpunktā noteikto reģionālā atbalsta intensitāti, tā informē projekta iesniedzēju par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar komercdarbības papildu atbalstu, norādot, cik liels ir komercdarbības papildu atbalsta apmērs, ko projekta iesniedzējs drīkst saņemt.

25. Pēc šo noteikumu 19. vai 20.punktā noteiktā komercdarbības papildu atbalsta saņemšanas projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā par to informē Ekonomikas ministriju, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

26. Ja Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 25.punktā saņemtās informācijas konstatē, ka projekta iesniedzējs ir saņēmis komercdarbības papildu atbalstu lielākā apmērā, nekā tas tika saskaņots ar Ekonomikas ministriju atbilstoši šo noteikumu 24.punktam, Ekonomikas ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu:

26.1. par atteikumu atbalstīt projektu, ja komercdarbības papildu atbalsts saņemts pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā, bet pirms Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās;

26.2. par Ministru kabineta lēmuma atcelšanu, ja komercdarbības papildu atbalsts ir saņemts likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktajā termiņā.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

27. Projektu pieteikumus vērtē ekonomikas ministra izveidota komisija.

28. Komisijas priekšsēdētājs ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Komisijas sastāvā ir divi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

29. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija.

30. Komisijai ir tiesības:

30.1. pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

30.2. pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai.

31. Komisijas darbību nosaka ekonomikas ministra apstiprināta kārtība.

32. Komisija projekta pieteikumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem.

33. Kritēriju vērtēšanas kārtība:

33.1. vispirms vērtē projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2.7.apakšpunktā minētajam kritērijam. Ja projekta pieteikums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

33.2. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 2.7.apakšpunktā minētajam kritērijam, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

33.3. ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, komisija var lūgt precizēt projekta pieteikumu;

33.4. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

33.5. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem.

34. Projekta iesniedzējs precizēto projekta pieteikumu un papildus nepieciešamos dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā 15 darbdienu laikā pēc komisijas rakstiska pieprasījuma.

35. Ja projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā neiesniedz Ekonomikas ministrijā precizēto projekta pieteikumu un papildus nepieciešamos dokumentus, projekta pieteikuma vērtēšanu neturpina.

36. Ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem kritērijiem un saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vismaz 35 punktus, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par projekta atbalstīšanu (tajā iekļaujot arī nosacījumus attiecībā uz nodokļa atlaides apvienošanu ar komercdarbības papildu atbalstu, ievērojot šo noteikumu 19.2.apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti un 20.2.apakšpunktā noteikto reģionālā atbalsta intensitāti), kā arī izvērtē projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku un konkurenci un izvērtējumu kopā ar projekta pieteikumu iesniedz Ministru kabinetā. Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6.punktu Ministru kabinets pieņem lēmumu par projekta atbalstīšanu.

37. Ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem kritērijiem vai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem nav ieguvis vismaz 35 punktus, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu atbalstīt projektu un kopā ar projekta pieteikumu iesniedz Ministru kabinetā.

38. Ja projekta ietvaros plānotās veicamo sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas pārsniedz EUR 100 000 000 ekvivalentu latos un piemērojamā nodokļa atlaide pārsniedz EUR 28 125 000 ekvivalentu latos, Ekonomikas ministrija par konkrēto projektu sagatavo informatīvo ziņojumu un iesniedz Ministru kabinetā konceptuāla atbalsta saņemšanai. Pēc konceptuāla atbalsta saņemšanas par plānoto lielo atbalstāmo investīciju projektu Ekonomikas ministrija atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai un šo noteikumu 36.punktā minētos dokumentus sagatavo tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par atbalsta saderību ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu.

V. Informācijas sniegšana par projekta īstenošanu

39. Projekta iesniedzējs, kura projektu Ministru kabinets ir atbalstījis, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un tā īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā (4.pielikums). Informāciju sniedz 16 taksācijas gadus hronoloģiskā secībā pēc projekta īstenošanas vai līdz pēctaksācijas gadam, kad nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas (sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas), sniedz tikai šo noteikumu 4.pielikuma trešajā punktā minēto informāciju.

40. Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.oktobrim iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par piešķirtajām nodokļa atlaidēm projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.287

Projekta pieteikums

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.287

Informācija par citiem projekta iesniedzēja sagatavotiem projektiem komercdarbības papildu atbalsta apvienošanai ar šā projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.287

Atbalstāmo investīciju projektu vērtēšanas kritēriji

1. Atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

1.1.

Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība vai ārvalsts komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijā kā nodokļu maksātājs

N

1.2.

Projekta ietvaros ieguldījumi tiks veikti jaunos (nelietotos) pamatlīdzekļos (jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās un telekomunikāciju un datorprogrammēšanas iekārtās, kā arī ēkās un būvēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, klasificētas kā satiksmes un sakaru ēkas (būvju klasifikācijas kods 124), rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (būvju klasifikācijas kods 125) un transporta būves (būvju klasifikācijas kods 21))

N

1.3.

Projekta ietvaros tiks veikti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 5 miljonus latu

N

1.4.

Kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa tiks ieguldīta triju gadu laikā, sākot no dienas, kurā Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par projekta atbalstīšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim

N

1.5.

Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi nodrošinās jauna darbības profila uzsākšanu vai esošās darbības modernizāciju vai paplašināšanu, kas ietver jaunu produktu ražošanu, esošās darbības maiņu, pārejot no viena produktu veida ražošanas uz cita produktu veida ražošanu vai no viena pakalpojumu veida sniegšanas uz cita pakalpojumu veida sniegšanu, vai vispārēju darbības procesu būtisku maiņu

N

1.6.

Nekustamais īpašums, kurā tiks veikti un izmantoti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašums vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl 13 gadu pēc projekta uzsākšanas), un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā

N

1.7.

Projekta iesniedzējs ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, tiesiskās aizsardzības procesā (arī ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā), tā saimnieciskā darbība nav izbeigta un tas neatrodas likvidācijas procesā

N

1.8.

Projekta iesniedzēja pamatkapitāls nav samazinājies vairāk nekā uz pusi, un vairāk nekā ceturtā daļa no šā pamatkapitāla samazinājuma nav samazināta pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā. Šis nosacījums neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), 1.pielikumā ietvertajai definīcijai, ja tās reģistrētas mazāk nekā pirms trim gadiem

N

1.9.

Projekta iesniedzējs ir samaksājis visus nodokļus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

N

1.10.

Uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu

N

1.11.

Projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbalstāmās prioritārās nozarēs, kas minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta astotajā daļā

N

1.12.

Projekta īstenošana netiks uzsākta pirms Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās

N

2. Administratīvie kritēriji

Nr.p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

2.1.

Projekta pieteikums ir sagatavots atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai, ir pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

2.2.

Projekta pieteikuma oriģinālam, tam pievienotajiem dokumentiem un dokumentu atvasinājumiem, kuri ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, ir dokumenta juridiskais spēks

P

2.3.

Projekta pieteikuma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

2.4.

Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikuma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

2.5.

Projekta pieteikumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

2.6.

Projekta pieteikumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)

P

2.7.

Projekta pieteikums iesniegts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā

N

2.8.

Projekta pieteikums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

2.9.

Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikums ir iesniegts divos eksemplāros (oriģināls un kopija)

P

3. Kvalitātes kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti

3.1.

Plānotais sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs

maksimālais skaits – 20

20 punkti – ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz LVL 35 milj.
15 punkti – ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz LVL 20 milj., bet nepārsniedz LVL 35 milj.
10 punkti – ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz LVL 10 milj., bet nepārsniedz LVL 20 milj.
5 punkti – ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz LVL 5 milj., bet nepārsniedz LVL 10 milj.

3.2.

Plānotais projekta vidējais pievienotās vērtības pieaugums pēc projekta īstenošanas. Pievienotā vērtība tiek rēķināta, izmantojot šādu formulu:

(plānotā bruto peļņa + darbiniekiem plānotā darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/plānotais darbinieku skaits

maksimālais skaits – 20

20 punkti – ja projekta īstenošanas rezultātā vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
15 punkti – ja projekta īstenošanas rezultātā vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
10 punkti – ja projekta īstenošanas rezultātā vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
5 punkti – ja projekta īstenošanas rezultātā vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
0 punktu – ja projekta īstenošanas rezultātā nav pievienotās vērtības pieauguma uz vienu strādājošo attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3.3.

Projekta īstenošanas vieta un tās ietekme uz reģionālo attīstību

maksimālais skaits – 15

15 punkti – ja projekta īstenošanas vieta atrodas īpaši atbalstāmā teritorijā saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs veic sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus
10 punkti – ja projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus Rīgas plānošanas reģiona saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu
5 punkti – ja projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgas plānošanas reģionā, bet ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu
0 punktu – ja projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgā

3.4.

Projekta īstenošanas plānotā ietekme uz darba vietu skaitu

maksimālais skaits – 15

15 punkti – ja tiks radītas vairāk nekā 150 jaunas darba vietas
13 punkti – ja tiks radītas no 81 līdz 150 jaunām darba vietām
10 punkti – ja tiks radītas no 51 līdz 80 jaunām darba vietām
7 punkti – ja tiks radītas no 31 līdz 50 jaunām darba vietām
5 punkti – ja tiks radītas no 1 līdz 30 jaunām darba vietām
3 punkti – ja darba vietu skaits nemainīsies
0 punktu – ja darba vietu skaits samazināsies

3.5.

Vidējais bruto darba algu līmenis (par pēdējo noslēgto finanšu gadu) attiecībā pret nozares vidējo rādītāju (tiek attiecināts pret datiem par pēdējo pieejamo gadu)

maksimālais skaits – 5

5 punkti – ja vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz 120 % no nozares vidējā rādītāja
3 punkti – ja vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz 100 %, bet nepārsniedz 120 % no nozares vidējā rādītāja
0 punktu – ja vidējais bruto darba algu līmenis nepārsniedz 100 % no nozares vidējā rādītāja

3.6.

Prognozējamais samaksājamais nodokļu lielums (IIN un VSAOI)

maksimālais skaits – 5

5 punkti – ja prognozējamais nodokļu maksājumu pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas pārsniedz 20 % pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
3 punkti – ja prognozējamais nodokļu maksājumu pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas ir līdz 20 % pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
0 punktu – ja prognozējams nodokļu maksājumu samazinājums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3.7.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir augsti vai vidēji augsti tehnoloģiska (pēc NACE 2.red.)

maksimālais skaits – 10

 
10 punkti – jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta vienā no šādām augsti tehnoloģiskām nozarēm:

ražošana – farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (C21), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (C26), lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (C30.3)

pakalpojumi – telekomunikācijas (J61), datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (J62), izņemot konsultēšanu datoru lietojuma jautājumos (J62.02)

 
5 punkti – jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta vienā no šādām vidēji augsti tehnoloģiskām nozarēm:

ražošana – ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (C20), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (C20.6), ieroču un munīcijas ražošana (C25.4), elektrisko iekārtu ražošana (C27), citur nekvalificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (C28), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (C29), citu transportlīdzekļu ražošana (C30), izņemot kuģu un laivu būvi (C30.1), kā arī lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošanu (C30.3)

0 punktu – jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiks veikta nozarēs, kas nav minētas iepriekš

3.8.

Plānotais projekta iesniedzēja vidējais neto apgrozījuma pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

20 punkti – ja vidējais pieaugums pārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
10 punkti – ja vidējais pieaugums pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
5 punkti – ja vidējais pieaugums nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
0 punktu – ja nav plānots pieaugums

3.9.

Plānotais projekta iesniedzēja vidējais eksporta apjoma pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

20 punkti – ja vidējais pieaugums pārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
10 punkti – ja vidējais pieaugums pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
5 punkti – ja vidējais pieaugums nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana
0 punktu – ja nav plānots pieaugums

3.10.

Projekta paredzamā ietekme uz vidi

maksimālais skaits – 5

5 punkti – ja, īstenojot projektu, tiek sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

0 punktu – ja, īstenojot projektu, netiks sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

Kopā

maksimālais skaits – 135

minimālais skaits – 35

* Piezīmes.

1. N – negatīvs vērtējums (projekta pieteikumu noraida).

2. P – ja vērtējums ir negatīvs, komisija var lūgt precizēt projekta pieteikumu vai papildus iesniegt nepieciešamos dokumentus.

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.287

Informācija par atbalstāmā investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un projekta īstenošanas gaitu

1. Projekta ietvaros veiktie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi (par iepriekšējo gadu), to apmērs un finansējuma avots

20__.gads*

Nr. p.k.

Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksu pozīcijas

Izmaksas (LVL)

Finansējuma avots

1. Aktivitātes nosaukums
1.1.
1.2.
1.3.
...
2. Aktivitātes nosaukums
2.1.
2.2.
2.3.
...

Kopā

Piezīme. * Ja nepieciešams, tabulu var paplašināt.

2. Sadarbība ar resursu piegādātājiem (sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināmo izmaksu ietvaros) (Sniedziet informāciju par sadarbības partneriem, kuri piegādā projekta īstenošanai nepieciešamos resursus vai sniedz pakalpojumus)

20__.gads

Komercsabiedrības nosaukums

Iepirktie resursi/pakalpojumi

Summa (LVL)

1.
2.
3.
...

3. Projekta ietekme uz komercsabiedrības saimniecisko darbību (Raksturojiet katru rādītāju, pamatojot ar konkrētiem datiem)

20__.gads

3.1. Darba vietu skaita izmaiņas (t.sk. norādot konkrētas profesijas un darba algu līmeni)

Informācija

3.2. Pievienotās vērtības pieaugums

(pievienotā vērtība tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

(bruto peļņa + darbinieku darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/darbinieku skaits)

Informācija

3.3. Neto apgrozījuma pieaugums/samazinājums

Informācija

3.4. Eksporta apjomu pieaugums/samazinājums

Informācija

3.5. Kopējais samaksāto nodokļu apjoms (IIN un VSAOI)

Informācija

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!