• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 320 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2011.gadā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.04.2011., Nr. 67 https://www.vestnesis.lv/ta/id/229379

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.321

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos"

Vēl šajā numurā

29.04.2011., Nr. 67

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 320

Pieņemts: 26.04.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.320

Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr.27 21.§)

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2011.gadā

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts) 2011.gadā.

2. Atbalsta kopējais apmērs ir 99 916 latu no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

3. Atbalsts paredzēts:

3.1. šādu meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu (turpmāk – attīstības projekti) finansēšanai 40 000 latu apmērā:

3.1.1. sabiedrības informēšanai un izglītošanai – 22 500 latu:

3.1.1.1. informatīva materiāla sagatavošanai un izdošanai par meža nozares attīstību 20 gados pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas – 4 500 latu;

3.1.1.2. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" – 5000 latu;

3.1.1.3. starptautiskā meža gada pasākumu norises nodrošināšanai – 3000 latu;

3.1.1.4. atbalsts pasākuma "Meža dienas 2011" norises nodrošināšanai – 10 000 latu;

3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta Čiekurs" balvu fondam – 13 000 latu;

3.1.3. meža nozares gada balvas "Zelta Čiekurs"  izgatavošanai – 4500 latu;

3.2. šādu zinātniskās izpētes projektu (turpmāk – izpētes projekti) finansēšanai 51 616 latu apmērā:

3.2.1. sākto ilgtermiņa projektu uzdevumu izpildei 2011.gadā – 39 616 latu;

3.2.2. fonda padomes noteiktās 2011.gada prioritārās jomas "Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. Attīstības tendenču un iespēju novērtējums" projektiem – 12 000 latu;

3.3. valsts starptautisko saistību izpildei Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta "Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System" (FUTMON) ieviešanā – 8000 latu;

3.4. ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu – 300 latu.

4. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanā var pieteikties fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents). Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanā var pieteikties zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents.

5. Ja šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, fonda padome lemj par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

II. Projekta iesniegšana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6. Lai īstenotu šo noteikumu 3.punktā minētos projektus, Zemkopības ministrija, pamatojoties uz fonda padomes lēmumu, izsludina konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, nosakot projekta iesnieguma (1.pielikums) iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 14 dienām no konkursa izsludināšanas dienas.

7. Iesniegumu, pārskatu par 2011.gada 1.pusgada uzdevumu izpildi (turpmāk – starppārskats), projekta izpildes pārskatu (turpmāk – pārskats) un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2.pielikums) pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests). Ja iesniegums iesniegts papīra formā, pretendents iesniedz arī identisku iesnieguma elektronisko versiju, izmantojot pieejamos elektronisko datu nesējus.

8. Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. projekta vadītāja un izpildītāju dzīves aprakstu (CV);

8.2. projekta vadītāja un izpildītāju apliecinājumu par gatavību strādāt projektā;

8.3. atbilstošu pilnvarojumu, ja iesniegumu parakstījusi institūcijas vadītāja pilnvarota persona.

9. Dienests piecu darbdienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām:

9.1. izskata katra iesnieguma atbilstību šo noteikumu 10.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

9.2. elektroniski informē Zemkopības ministriju par iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

9.3. elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai iesniegumu vai pārskatu un šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus.

10. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

10.1. iesniegums vai pārskats ir iesniegts noteiktajā termiņā;

10.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

10.3. iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai, ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 8.punktā minētie dokumenti;

10.4. iesniegums vai pārskats ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām;

10.5. iesniegumā pieprasītais finansējums norādīts pilnos latos;

10.6. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

10.7. iesnieguma izmaksu pozīcijas vai pārskata finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums ir aritmētiski pareizs un saskan ar norādīto kopsummu;

10.8. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 15.punktā minētās neattiecināmās izmaksas;

10.9. iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

10.10. pārskatam pievienotajā finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumā norādīto finanšu līdzekļu summa nepārsniedz līgumā par projekta īstenošanu noteikto summu.

11. Zemkopības ministrija šo noteikumu 7. un 8.punktā minētos dokumentus apkopo un iesniedz fonda padomē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

12. Iesniegumu izvērtē:

12.1. attiecībā uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktu) minētajiem projektiem – fonda konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) atbilstoši attīstības projektu vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums);

12.2. attiecībā uz šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajiem projektiem – konsultatīvā padome un fonda padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti atbilstoši izpētes projektu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums). Eksperts par viena iesnieguma izvērtēšanu saņem 25 latus pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu samaksas.

13. Pārskatu izvērtē:

13.1. par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktu) minētajiem projektiem – konsultatīvā padome;

13.2. par šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajiem projektiem – konsultatīvā padome un fonda padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Eksperts par viena pārskata izvērtēšanu saņem 50 latu pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu samaksas.

14. Fonda padome mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu un Administratīvā procesa likuma nosacījumiem pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo to dienestam. Ja atbilstoši šo noteikumu 3. un 4.pielikumā noteiktajiem projekta vērtēšanas kritērijiem kopējā punktu summa ir mazāka par 60, pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu.

15. Projektā par attiecināmām uzskata izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta noteikto mērķu sasniegšanai un kas tiek pamatotas ar apliecinošiem dokumentiem.

16. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

16.1. pievienotās vērtības nodoklis, kā arī citi nodokļi un nodevas, ko projekta īstenotājam iespējams atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām;

16.2. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;

16.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas;

16.4. ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas;

16.5. izmaksas, kas nav pamatotas ar apliecinošiem dokumentiem;

16.6. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā attiecināmas.

III. Līgumu slēgšana un finansēšana

17. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētā fonda padomes lēmuma saņemšanas paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, norādot atteikuma iemeslu.

18. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu iesniedz dienestā līguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju (juridiska persona – reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, bankas rekvizītus; fiziska persona – personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, bankas rekvizītus). Ja pretendents informāciju noteiktajā laikā nesniedz, dienests informē par to fonda padomi un tā ir tiesīga pārskatīt pieņemto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

19. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minētās informācijas saņemšanas ar pretendentu slēdz līgumu par projekta īstenošanu. Līgumā paredz:

19.1. pārskata iesniegšanas kārtību un termiņus:

19.1.1. starppārskatu dienestā iesniedz līdz 2011.gada 15.jūlijam;

19.1.2. pārskatu un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu dienestā iesniedz līdz 2011.gada 7.novembrim;

19.1.3. pārskatu publisku prezentāciju sniedz 2011.gada IV ceturksnī;

19.2. finansēšanas kārtību un termiņus:

19.2.1. avansa maksājumu 50 procentu apmērā no projekta atbalsta summas;

19.2.2. starpmaksājumu, ja tas nepieciešams projekta izpildē, ne vairāk kā 30 procentu apmērā no projekta atbalsta summas – pēc starppārskata apstiprināšanas fonda padomē;

19.2.3. gala norēķinu – pēc pārskata apstiprināšanas fonda padomē;

19.2.4. līguma izpildei nepieciešamās finansējuma izmaiņas līguma tāmē, ja tās pārsniedz 10 procentu no kopējā projekta atbalsta summas, saskaņo ar fonda padomi, bet izmaiņas, kas nepārsniedz 10 procentu no kopējā projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu;

19.2.5. atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot to uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu;

19.3. nosacījumu, ka projekta īstenotājs:

19.3.1. attīstības un izpētes projektu īstenošanas pasākumus veic 2011.gadā;

19.3.2. izplatot jebkuru informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju – Meža attīstības fondu;

19.3.3. izpētes projektu izpildes pārskatu ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnes pētījumu datubāzē līdz 2012.gada 1.februārim;

19.3.4. projekta gaitā izveidotos materiālus (grāmatas, brošūras, videoierakstus) vienā eksemplārā iesniedz fonda sekretariātā;

19.4. nosacījumu, ka projekta īstenotājs informē fondu par projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem.

20. Dienests:

20.1. piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas izmaksā projekta īstenotājam avansu, ievērojot līguma nosacījumus;

20.2. piecu darbdienu laikā pēc pārskatu iesniegšanas termiņa beigām apkopo pārskatus un apkopoto informāciju elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai;

20.3. pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu piecu darbdienu laikā veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

20.4. pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas par šo noteikumu 3.1.3.apakšpunktā minētās meža nozares gada balvas "Zelta Čiekurs" piešķiršanu piecu darbdienu laikā veic norēķinu ar balvas laureātiem;

20.5. pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas piecu darbdienu laikā veic norēķinu ar šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajiem ekspertiem. Līgumu ar šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajiem ekspertiem par atbalsta piešķiršanu dienests neslēdz;

20.6. izlases veidā veic kontroli uz vietas pie projekta īstenotājiem ne mazāk kā 10 procentiem no kopējā īstenoto projektu skaita.

21. Fonda padome saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu pieņem lēmumu par finansēto projektu izpildi un piešķirto līdzekļu atmaksas apmēru.

22. Ja projekta īstenotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus, dienests pēc fonda padomes attiecīga lēmuma pieņemšanas lauž līgumu ar projekta īstenotāju. Pēc fonda padomes lēmuma pieņemšanas par atbalsta atmaksu dienests pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalsta summu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai 2011.gadā

Pretendents  

(nosaukums vai vārds, uzvārds)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese    
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs    

Projekta nosaukums
Projekta atbilstība
(atzīmēt ar "X")

Izpētes projekts

Attīstības projekts

Izpildes termiņš (pilnos mēnešos, ne vairāk kā 10)
Projekta vadītājs (vārds, uzvārds)
Tālruņa numurs, e-pasta adrese

 
1. Projekta apraksts
1.1. projekta tēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)
 
1.2. projekta uzdevumi – detalizēti aprakstīt, ko plānots paveikt, kādus pasākumus īstenot, kādi ir katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)
 
1.3. projekta mērķa un rezultātu sasniegšanai piedāvātais risinājums – kā veiktie uzdevumi nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu, kādi ir gaidāmie rezultāti, kādas kvantitatīvas un kvalitatīvas pārmaiņas ir gaidāmas – nosaukt rezultatīvos rādītājus (līdz 1000 rakstu zīmēm)
 
1.4. aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstu zīmēm)
1.5. projekta īstenošanā iesaistītie partneri
1.6. projekta metodika (izpētes projektiem)
 
 
2. Kopējais projekta finansējums 2011.gadā (norādīt pilnos latos)

Meža attīstības fonds

Cits

Cita finansētāja nosaukums

LVL

%
(no kopējā projekta finansējuma)

LVL

%
(no kopējā projekta finansējuma)


 
3. Izpētes projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītajā nozarē
3.1. monogrāfijas, grāmatas (skaits)
3.2. publikācijas (skaits), tajā skaitā
3.2.1. starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos (skaits)
3.2.2. nacionālās nozīmes zinātniskos žurnālos (skaits)
3.2.3. zinātniskos un citos izdevumos (skaits)
3.3. dalība starptautiskos projektos (skaits)
3.4. informatīvie pasākumi (piemēram, semināru, priekšlasījumu un lekciju nosaukumi)
3.5. nozīmīgāko publikāciju (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs un lappuses), projektu, starptautisko projektu (nosaukums, gads, finansētājs) un patentu (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts) saraksts

 
4. Attīstības projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti
4.1. iepriekš vadīti projekti (skaits)
4.2. piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits)
4.3. nozīmīgāko projektu (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā) saraksts

 
5. Projekta izmaksu pozīcijas* 2011.gadā

% no kopējām izmaksām

5.1. darba alga
vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas

mēnešu skaits

kopā

kopā

5.2. valsts sociālā apdrošināšana
vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas

mēnešu skaits

kopā

kopā

5.3. komandējumi
valsts, pilsēta

vienas personas izmaksas

personu skaits

kopā

kopā

5.4. materiāli
nosaukums

vienas vienības cena

vienību skaits

kopā

kopā

5.5. pakalpojumi
nosaukums

vienas vienības cena

vienību skaits

kopā

kopā

5.6. atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, piemēram, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām projekta izmaksām)
nosaukums

vienas vienības cena

vienību skaits

kopā

kopā

5.7. PVN (ja projekta izpildītājs ir PVN maksātājs)

kopā

100 %


 
6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju plānoto darba slodzi (h) 2011.gadā citos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums un finansētājs

Slodze (h)

7. Komandējumi

Komandējuma valsts, pilsēta

Komandētā persona (vārds, uzvārds)

Komandējuma mērķis, projekta uzdevuma numurs, kura īstenošanā ietilpst komandējums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts** )

 

(datums**)

Institūcijas vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

Piezīmes.

1. * Visas izmaksas pierāda ar apliecinošiem dokumentiem pēc projekta izpildes.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa
|noteikumiem Nr.320

Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu 2011.gadā

 

(projekta nosaukums)

Tāmes pozīcijas (apakšpozīcijas)

Dokumenta nosaukums

Dokumenta datums un numurs

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Summa ar PVN

Summa bez PVN

Kopā

Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Institūcijas grāmatvedis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Institūcijas vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Projekta pieteikuma atbilstība darba uzdevumiem

20

1.1. projekta pieteikums atbilst plānotajiem darba uzdevumiem

20

1.2. projekta pieteikums daļēji atbilst plānotajiem darba uzdevumiem

10

1.3. projekta pieteikums neatbilst plānotajiem darba uzdevumiem

0

2. Projekta vadītāja pieredze un spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un gūt plānotos rezultātus

20

2.1. projekta vadītājam ir pieredze un zināšanas vairāk nekā viena projekta vadībā

10

2.2. projekta vadītājam ir pieredze un zināšanas tikai viena projekta vadībā

5

2.3. projekta vadītājam nav pieredzes projektu vadībā

0

3. Projekta izpildītāju pieredze un spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un gūt plānotos rezultātus

10

3.1. projekta izpildītājiem ir pieredze un zināšanas projekta tēmas izpildē

10

3.2. pusei projekta izpildītāju ir pieredze un zināšanas projekta tēmas izpildē

5

3.3. projekta izpildītājiem nav pieredzes projekta tēmas izpildē

0

4. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

30

4.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe  
4.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

10

4.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

5

4.1.3. projekta budžets nav pārskatāms un nav detalizēts

0

4.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem  
4.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

10

4.2.2. izmaksas neatbilst plānotajiem uzdevumiem

0

4.3. izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem  
4.3.1. izmaksas samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

10

4.3.2. izmaksas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

0

5. Dažādu nozaru, apakšnozaru institūciju vai citu sadarbības partneru iesaistīšana projekta īstenošanā

10

5.1. projekta īstenošanā ir iesaistītas divas vai vairākas citas nozares, apakšnozares institūcijas vai sadarbības partneri

10

5.2. projekta īstenošanā ir iesaistīta viena citas nozares, apakšnozares institūcija vai sadarbības partneris

5

5.3. projekta īstenošanā nav iesaistītas citu nozaru, apakšnozaru institūcijas vai citi sadarbības partneri

0

6. Projekta īstenošanas piedāvājums

10

6.1. projekta īstenošanas piedāvājums pārliecinošs – ir iespējams sasniegt projekta mērķi un uzdevumus

10

6.2. uzlabojot projekta īstenošanas piedāvājumu, ir iespējams sasniegt projekta mērķi un uzdevumus

5

6.3. projekta īstenošanas piedāvājums nesasniedz projekta mērķi un uzdevumus

0

KOPĀ

100

7. Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītajiem un Zemkopības ministrijas finansētajiem projektiem

– 30

7.1. nav izpildīts laikā

– 15

7.2. nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

– 15

Zemkopības ministrs J.Dūklavs 

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Zinātniskās izpētes projekta vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Projekta pieteikuma atbilstība darba uzdevumiem

10

1.1. projekta pieteikums atbilst plānotajiem darba uzdevumiem

10

1.2. projekta pieteikums daļēji atbilst plānotajiem darba uzdevumiem

3

1.3. projekta pieteikums neatbilst plānotajiem darba uzdevumiem

0

2. Projekta vadītāja un izpildītāju spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu (pēdējos trijos gados), tai skaitā

15

2.1. projekta vadītāja pieredze vismaz viena projekta vadībā
2.1.1. projekta vadītājam ir pieredze un zināšanas vairāk nekā viena projekta vadībā

10

2.1.2. projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā

5

2.1.3. projekta vadītājam nav pieredzes projekta vadībā

0

2.2. projekta izpildītāju pieredze un spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un gūt plānotos rezultātus  
2.2.1. projekta izpildītājiem ir pieredze un zināšanas projekta tēmas izpildē

5

2.2.2. pusei projekta izpildītāju ir pieredze un zināšanas projekta tēmas izpildē

3

2.2.3. projekta izpildītājiem nav pieredzes projekta tēmas izpildē

0

3. Piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja

10

3.1. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja atbilst plānotajiem darba uzdevumiem

10

3.2. piedāvātā risinājuma metodisko pieeju nepieciešams precizēt, lai īstenotu plānotos darba uzdevumus

5

3.3. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja neatbilst plānotajiem darba uzdevumiem

0

4. Plānoto rezultātu sasniegšanas iespējamība noteiktajā apjomā un termiņā

10

4.1. plānotos rezultātus iespējams sasniegt noteiktajā apjomā un termiņā

10

4.2. plānotos rezultātus daļēji iespējams sasniegt noteiktajā apjomā un termiņā

5

4.3. plānotos rezultātus nav iespējams sasniegt noteiktajā apjomā un termiņā

0

5. Vairāku zinātnisko institūciju vai sadarbības partneru iesaistīšana projekta īstenošanā

5

5.1. projekta īstenošanā ir iesaistītas divas vai vairākas citas zinātniskās institūcijas vai sadarbības partneri

5

5.2. projekta īstenošanā ir iesaistīta viena cita zinātniskā institūcija vai sadarbības partneris

2

5.3. projekta īstenošanā nav iesaistītas citas zinātniskās institūcijas vai sadarbības partneri

0

6. Topošo zinātnieku, doktorantu iesaistīšana projekta īstenošanā

10

6.1. projekta īstenošanā iesaistīti trīs vai vairāk topošie zinātnieki, doktoranti

10

6.2. projekta īstenošanā iesaistīti divi topošie zinātnieki, doktoranti

5

6.3. projekta īstenošanā nav iesaistīti topošie zinātnieki, doktoranti

0

7. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

30

7.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe  
7.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

10

7.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

5

7.1.3. projekta budžets nav pārskatāms un nav detalizēts

0

7.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem  
7.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

10

7.2.2. izmaksas neatbilst plānotajiem uzdevumiem

0

7.3. izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem  
7.3.1. izmaksas samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

10

7.3.2. izmaksas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

0

8. Pētījumam nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums zinātniskajā institūcijā

10

8.1. zinātniskajā institūcijā ir pētījumam nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

10

8.2. projekta pieteikumā norādīts, ka projektā plānots iegādāties pētījumam nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu

5

8.3. projekta pieteikumā nav norādīts, ka zinātniskajā institūcijā ir pētījumam nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

0

KOPĀ

100

9. Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītajiem un Zemkopības ministrijas finansētajiem projektiem

– 30

9.1. nav izpildīts laikā

– 15

9.2. nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

– 15

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!