• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.04.2011., Nr. 64 https://www.vestnesis.lv/ta/id/229146-kartiba-kada-novertejama-ietekme-uz-eiropas-nozimes-ipasi-aizsargajamo-dabas-teritoriju-natura-2000-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.301

Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu

Vēl šajā numurā

26.04.2011., Nr. 64

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 300

Pieņemts: 19.04.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 2011.gada 19.aprīlī (prot. Nr.26 20.§)

Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
4.1 panta otro daļu, 20.panta septīto daļu un 23.5 panta 7.2 daļu un likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 44.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā novērtējama to paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) (turpmāk – Natura 2000 teritorija), kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums;

1.2. prasības ziņojuma par kompensējošo pasākumu piemērošanu saturam, kā arī kārtību, kādā ziņojumu nosūta Eiropas Komisijai;

1.3. prasības informatīvajam ziņojumam, kas iesniedzams Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai par paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta īstenošanu.

2. Ietekmi uz Natura 2000 teritoriju novērtē, ņemot vērā to, kā paredzētā darbība (atsevišķi vai kopā ar citām darbībām) ietekmēs Natura 2000 teritoriju, tās ekoloģiskās funkcijas, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķus, pamatojoties uz šo noteikumu 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētajiem ietekmes novērtējuma kritērijiem.

II. Nosacījumu sagatavošana ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma veikšanai

3. Paredzētās darbības ierosinātājs (turpmāk – ierosinātājs) mēneša laikā pēc Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – birojs) lēmuma par nepieciešamību novērtēt paredzētās darbības ietekmi uz Natura 2000 teritoriju spēkā stāšanās rakstiski pieprasa birojam nosacījumus, ar kādiem veicams ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējums (turpmāk – vērtēšanas nosacījumi).

4. Birojs mēneša laikā pēc ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta ierosinātājam vērtēšanas nosacījumus. Vērtēšanas nosacījumos iekļauj prasības ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojuma (turpmāk – novērtējuma ziņojums) sagatavošanai atbilstoši šo noteikumu 9.punktam un norādi par institūcijām un organizācijām, ar kurām nepieciešams konsultēties pirms sagatavotā novērtējuma ziņojuma iesniegšanas birojam atzinuma sniegšanai. Birojam ir tiesības noteikt papildu prasības iekļaušanai novērtējuma ziņojumā atbilstoši paredzētajai darbībai un ietekmējamai Natura 2000 teritorijai.

5. Izstrādājot vērtēšanas nosacījumus, birojam ir tiesības pieaicināt ekspertus, kā arī pieprasīt no ierosinātāja papildu informāciju.

6. Vērtēšanas nosacījumi ir spēkā piecus gadus. Ierosinātājs atkārtoti pieprasa izsniegt vērtēšanas nosacījumus, ja to derīguma termiņš ir beidzies, bet novērtējuma ziņojums nav iesniegts birojā.

III. Ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojuma saturs, tā sagatavošana un sabiedrības informēšana

7. Veicot ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu, ņem vērā attiecīgās Natura 2000 teritorijas standarta datu formā norādīto informāciju, kā arī izmanto jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, kuru labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai izveidota attiecīgā Natura 2000 teritorija.

8. Ja esošā informācija ir nepietiekama novērtējuma veikšanai saskaņā ar šiem noteikumiem, ierosinātājs izmanto informāciju no eksperta atzinuma par attiecīgo Natura 2000 teritoriju. Atzinumu sugu un biotopu aizsardzības jomā sagatavo šajā jomā sertificēti eksperti pēc novērtējamai sugai vai biotopam atbilstošā sezonā veikta apsekojuma rezultātiem. Izdevumus par ekspertu darbu, kas veikts ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ietvaros, sedz ierosinātājs.

9. Novērtējuma ziņojumā ietver šādu informāciju:

9.1. Natura 2000 teritorijas apraksta kopsavilkums:

9.1.1. atrašanās vieta, platība, kods un karte (atbilstošā mērogā), kurā uzskatāmi attēlota Natura 2000 teritorija;

9.1.2. Natura 2000 teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķi;

9.1.3. faktori, kas jau pirms paredzētās darbības īstenošanas negatīvi ietekmē Natura 2000 teritorijā vai potenciāli ietekmējamā teritorijas daļā esošās dabas vērtības;

9.1.4. likumsakarības un mijiedarbības, kas nosaka dabas vērtību pastāvēšanu Natura 2000 teritorijā (piemēram, atbilstošs hidroloģiskais režīms, esošie sugas pārvietošanās koridori);

9.1.5. teritorijas nozīme Natura 2000 teritoriju tīkla vienotībā valstī un bioģeogrāfiskajā rajonā;

9.2. paredzētās darbības un visu iespējamo risinājumu apraksts attiecībā uz tās vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī iespējamām tiešajām, netiešajām un sekundārajām ietekmēm uz Natura 2000 teritoriju, pamatojoties uz šādu informāciju:

9.2.1. paredzētās darbības visas iespējamās īstenošanas vietas (pievieno karti (mērogā 1:10 000 vai citā atbilstošā mērogā), kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības īstenošanas vieta, un norāda adreses un nekustamo īpašumu kadastra numurus, ja tādi ir), pamatojot to izvēli. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, karti iesniedz mazākā mērogā un norāda paredzētās darbības vietas koordinātas – elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984.gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84) (ja darbību ir paredzēts veikt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā) vai plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS 92 TM (ja darbību ir paredzēts veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos);

9.2.2. visu iespējamo risinājumu apraksts attiecībā uz paredzētās darbības tehnoloģiju veidiem (pamatojot to izvēli);

9.2.3. paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamā zemes platība;

9.2.4. attālums kilometros no paredzētās darbības iespējamās īstenošanas vietas līdz Natura 2000 teritorijas robežai (ja paredzētā darbība īstenojama ārpus Natura 2000 teritorijas) vai īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, kas sastopami Natura 2000 teritorijā;

9.2.5. paredzētās darbības veikšanai nepieciešamie dabas resursi (piemēram, ūdens ieguve) un to izmantošana;

9.2.6. piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī un augsnē (norādot piesārņojošās vielas, to daudzumu un koncentrāciju), smakas, troksnis, vibrācijas, gaisma, siltums, radiācija;

9.2.7. fiziskās izmaiņas, kas dabā radīsies paredzētās darbības īstenošanas vietā (piemēram, iegūtais derīgo izrakteņu apjoms, nocirstie koki, izmaiņas hidroloģiskajā režīmā, ar apbūvi klātā platība);

9.2.8. transportēšanas un infrastruktūras prasības (piemēram, nepieciešamie piekļuves ceļi vai cita infrastruktūra, transportēšanas intensitāte un sezona);

9.2.9. paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamās būvniecības norises laiks un ilgums;

9.3. informācija par ietekmējamām īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

9.3.1. īpaši aizsargājamie biotopi, to apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanas pakāpe un atjaunošanās iespējas, to platība (pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju), kā arī to aizsardzības statusa novērtējums valstī;

9.3.2. īpaši aizsargājamās sugas, to populāciju lielums (tai skaitā attiecībā pret populācijas lielumu valstī kopumā), populācijas izolācijas pakāpe attiecībā pret citām tās pašas sugas populācijām un šīs sugas dabisko izplatību kopumā (pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju), kā arī to aizsardzības statusa novērtējums valstī;

9.3.3. īpaši aizsargājamo sugu un tām raksturīgo dzīvotņu platības, apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanās pakāpe un atjaunošanās iespējas;

9.4. visu paredzētās darbības un šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto risinājumu (attiecībā uz darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem) ietekmju novērtējums uz Natura 2000 teritoriju, tās ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķiem, pamatojoties uz šādiem kritērijiem un atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1.tabulā minētajai informācijai:

9.4.1. īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes platība;

9.4.2. īpaši aizsargājamās sugas populācijas blīvums;

9.4.3. īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes fragmentācija;

9.4.4. traucējums (piemēram, troksnis, gaismas avots) īpaši aizsargājamām sugām;

9.4.5. īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes izolēšana (nošķiršana) no citiem tādiem pašiem biotopiem vai sugas dzīvotnēm;

9.4.6. izmaiņas īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes kvalitātē (tam raksturīgajās struktūrās un funkcijās);

9.4.7. izmaiņas likumsakarībās un mijiedarbībās, kuras nosaka Natura 2000 teritorijas struktūru un funkcijas;

9.5. visu paredzētās darbības kumulatīvo ietekmju (saistībā ar citām darbībām) identificēšana un apraksts (iekļauj informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikuma 2.tabulai), kā arī novērtējums atbilstoši šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un indikatoriem;

9.6. tādu iespējamo risku (piemēram, piesārņojuma noplūde) novērtējums, kas saistīti ar paredzētās darbības (atsevišķi vai kopā ar citām darbībām) īstenošanu un kas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju, tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem, ekoloģiskajām funkcijām un integritāti;

9.7. argumentēts apraksts par tām paredzētās darbības ietekmēm vai ietekmju kombinācijām, kurām atbilstoši šo noteikumu 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētajam novērtējumam:

9.7.1. būs vai varētu būt būtiska negatīva ietekme uz Natura 2000 teritoriju, tās ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un aizsardzības un izmantošanas mērķiem;

9.7.2. ietekmju mērogs un būtiskums uz Natura 2000 teritoriju, tās ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un aizsardzības un izmantošanas mērķiem nav zināms. Šādos gadījumos atbilstoši piesardzības principam pieņem, ka ietekme būs būtiska;

9.8. pamatojums, kāpēc paredzēto darbību nepieciešams īstenot jebkurā gadījumā (ja atbilstoši novērtējuma rezultātiem paredzētās darbības ietekme uz Natura 2000 teritoriju, tās ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķiem būs būtiski negatīva), lai nodrošinātu:

9.8.1. sabiedrībai nozīmīgu interešu (arī sociālo vai ekonomisko interešu) apmierināšanu (ja teritorijā nav Eiropas Savienības prioritāro sugu vai biotopu);

9.8.2. sabiedrības veselības aizsardzības interešu apmierināšanu;

9.8.3. sabiedrības drošības interešu apmierināšanu;

9.8.4. vides aizsardzības interešu apmierināšanu;

9.8.5. citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanu;

9.9. pasākumi paredzētās darbības negatīvās ietekmes samazināšanai – tehnoloģiskie un citi risinājumi, lai novērstu vai mazinātu paredzētās darbības nelabvēlīgo ietekmi, to pamatojums atbilstoši šo noteikumu pielikuma 3. un 4.tabulā minētajiem nosacījumiem, to ieviešanas grafiks, kā arī pasākumu monitoringa plāns;

9.10. paredzētie kompensējošie pasākumi, ja tādi nosakāmi saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", to izvēles pamatojums atbilstoši šo noteikumu pielikuma 4. un 5.tabulā minētajiem nosacījumiem un ieviešanas grafiks, kā arī pasākumu monitoringa plāns;

9.11. paredzētās darbības ietekmes novērtējumu veikušo ekspertu atzinumu kopijas;

9.12. izmantotās informācijas avotu saraksts.

10. Ierosinātājs sagatavo novērtējuma ziņojumu. Pamatojoties uz novērtējuma ziņojumu, ierosinātājs pēc konsultācijām ar Dabas aizsardzības pārvaldi par sabiedrībai pieejamo informāciju sagatavo novērtējuma ziņojumu sabiedriskajai apspriešanai, neiekļaujot novērtējuma ziņojumā ierobežotas pieejamības informāciju. Minētajā novērtējuma ziņojumā nenorāda to informācijas daļu, kuras atklāšana var kaitēt īpaši aizsargājamās sugas vai īpaši aizsargājamā biotopa labvēlīgas aizsardzības statusa nodrošināšanai un varētu palielināt iespēju nodarīt kaitējumu videi.

11. Pēc novērtējuma ziņojuma sagatavošanas ierosinātājs:

11.1. ievieto savā vai pilnvarotās personas mājaslapā internetā novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, un paziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu;

11.2. iesniedz birojā elektroniski vai elektroniska dokumenta formā novērtējuma ziņojumu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, un paziņojumu par izstrādāto novērtējuma ziņojumu;

11.3. iesniedz pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek plānota paredzētā darbība (turpmāk – attiecīgā pašvaldība), papīra dokumenta formā, kā arī elektroniski vai elektroniska dokumenta formā novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, un paziņojumu par izstrādāto novērtējuma ziņojumu;

11.4. pēc novērtējuma ziņojuma iesniegšanas attiecīgajā pašvaldībā triju darbdienu laikā iesniedz publicēšanai vismaz vienā pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par izstrādāto novērtējuma ziņojumu;

11.5. par izstrādāto novērtējuma ziņojumu individuāli informē nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju;

11.6. paziņojumu par izstrādāto novērtējuma ziņojumu izvieto sabiedriskās vietās (piemēram, bibliotēkā, pastā vai uz attiecīgās pašvaldības ziņojumu dēļa).

12. Paziņojumu par izstrādāto novērtējuma ziņojumu birojs ievieto savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas mājaslapu internetā, kur pieejams novērtējuma ziņojums, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.

13. Attiecīgā pašvaldība paziņojumu par sagatavoto novērtējuma ziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā un nodrošina, ka novērtējuma ziņojums, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, ir pieejams sabiedrībai.

14. Ierosinātāja pienākums ir noskaidrot sabiedrības viedokli, veicinot to iedzīvotāju līdzdalību novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas procesā, kurus var ietekmēt paredzētā darbība.

15. Šo noteikumu 11., 12. un 13.punktā minētajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

15.1. paredzētās darbības nosaukums un īstenošanas vieta;

15.2. ierosinātājs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas firma, reģistrācijas numurs);

15.3. datums, kad pieņemts biroja lēmums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma nepieciešamību, sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas datums;

15.4. novērtējuma ziņojuma sagatavotājs;

15.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta;

15.6. laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, un citiem dokumentiem par paredzēto darbību;

15.7. termiņš (ne mazāk kā 30 dienas no paziņojuma publicēšanas brīža), līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokli;

15.8. ierosinātāja un biroja adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas mājaslapas adrese internetā.

16. Ikviena persona pēc šo noteikumu 11.punktā minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesīga rakstiski nosūtīt ierosinātājam un birojam priekšlikumus (tai skaitā atbilstoši normatīvajiem aktiem elektroniska dokumenta formā sagatavotus) vai viedokli par novērtējuma ziņojumu.

17. Ierosinātājs rīko novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmi ne agrāk kā septiņas dienas pēc šo noteikumu 11.punktā minētā paziņojuma publicēšanas attiecīgās pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

18. Informāciju par paredzēto darbību, novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, informāciju par novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un tai nepieciešamos materiālus ierosinātājs pēc vienošanās ar attiecīgo pašvaldību izvieto attiecīgās pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldē, kā arī citās sabiedriskās vietās vismaz septiņas dienas pirms sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.

19. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmei nepieciešamos materiālus un dokumentu kopijas sagatavo ierosinātājs.

20. Birojs, attiecīgā pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde piedalās novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē.

21. Ierosinātājs nodrošina, lai šo noteikumu 17.punktā minētā sanāksme notiktu sabiedrībai pieejamā laikā un vietā. Ierosinātājs vada sanāksmi, sniedz klātesošajiem informāciju par paredzēto darbību un nodrošina tās protokolēšanu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošajiem ir tiesības izteikt viedokli, uzdot jautājumus un saņemt argumentētas atbildes.

22. Ierosinātājs triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nosūta sanāksmes protokolu birojam un attiecīgajai pašvaldībai, kā arī ievieto savā vai pilnvarotās personas mājaslapā internetā. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes iesniegt ierosinātājam un birojā pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

23. Ierosinātājs nodrošina pieeju informācijai par paredzēto darbību (tai skaitā citu institūciju sniegtajiem atzinumiem par paredzēto darbību, kā arī vides informācijai, kas nesatur ierosinātāja rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju) arī pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes līdz biroja atzinuma saņemšanai par novērtējuma ziņojumu.

24. Ierosinātājs, izvērtējot sabiedrības un institūciju iesniegtos priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes rezultātus, precizē novērtējuma ziņojumu. Precizētajā novērtējuma ziņojumā papildus šo noteikumu 9.punktā minētajai informācijai iekļauj pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem.

25. Pārskatā par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem ietver šādu informāciju:

25.1. sabiedrības līdzdalības pasākumu sarakstu;

25.2. publikāciju un paziņojumu kopijas (tai skaitā informāciju par individuālo informēšanu);

25.3. rakstiski iesniegtos priekšlikumus, norādot, vai iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā, kā arī norādot pamatojumu, ja iesniegtie priekšlikumi nav ņemti vērā;

25.4. sabiedrības un institūciju rakstiski iesniegto priekšlikumu kopijas;

25.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolu un tam pievienoto iesniegumu kopijas.

26. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos vai teritoriālajā jūrā, sabiedrības informēšana notiek sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām, kuras noteiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi:

26.1. šo noteikumu 11.3.apakšpunktā, 22.punktā, 29.3., 35.3. un 41.1.apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz piekrastes pašvaldībās;

26.2. šo noteikumu 11.4. un 41.3.apakšpunktā minēto paziņojumu publicē vismaz vienā piekrastes pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā;

26.3. šo noteikumu 13., 31. un 36.punktā minēto informāciju un šo noteikumu 42.punktā minēto atzinumu piekrastes pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā;

26.4. šajos noteikumos minēto novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu organizē piekrastes pašvaldības teritorijā. Sabiedrības informēšanai nepieciešamos materiālus izvieto attiecīgās piekrastes pašvaldības domes ēkā.

27. Ja paredzēto darbību pilnībā vai daļēji plānots veikt Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, sabiedrības informēšana notiek sadarbībā ar Ekonomikas ministriju:

27.1. šo noteikumu 11.3.apakšpunktā, 22.punktā, 29.3., 35.3. un 41.1.apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā, bet šo noteikumu 11.4. un 41.3.apakšpunktā minēto paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

27.2. šo noteikumu 13., 31. un 36.punktā minēto informāciju un šo noteikumu 42.punktā minēto atzinumu Ekonomikas ministrija ievieto savā mājaslapā internetā;

27.3. šajos noteikumos minēto novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu organizē un sabiedrības informēšanai nepieciešamos materiālus izvieto Ekonomikas ministrijas noteiktā vietā.

28. Ja paredzēto darbību pilnībā vai daļēji plānots veikt Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās birojs, Ekonomikas ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde.

IV. Kārtība, kādā birojs sniedz atzinumu par novērtējuma ziņojumu

29. Ierosinātājs pēc novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas:

29.1. iesniedz birojā novērtējuma ziņojumu, kas precizēts atbilstoši šo noteikumu 24. un 25.punktam, un paziņojumu par novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu, – papīra dokumenta formā, kā arī elektroniski vai elektroniska dokumenta formā;

29.2. ievieto novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, un paziņojumu par novērtējuma ziņojumu savā vai pilnvarotās personas mājaslapā internetā;

29.3. nosūta elektroniski paziņojumu par novērtējuma ziņojumu attiecīgajai pašvaldībai.

30. Birojs paziņojumu par novērtējuma ziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas mājaslapu internetā, kur pieejams novērtējuma ziņojums, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.

31. Attiecīgā pašvaldība saņemto paziņojumu par novērtējuma ziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā.

32. Birojs, sagatavojot atzinumu par novērtējuma ziņojumu (turpmāk – atzinums), ja nepieciešams, novērtējuma ziņojuma vērtēšanai var pieaicināt ekspertus vai nosūtīt novērtējuma ziņojumu valsts institūcijām atbilstoši to kompetencei, kā arī pieprasīt no ierosinātāja papildu informāciju. Sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu nodrošinājuma izvērtēšanai birojs novērtējuma ziņojumu nosūta Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai vai Veselības ministrijai atbilstoši to kompetencei. Ja novērtējuma ziņojuma izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai birojam ir nepieciešams pieaicināt ekspertus, ierosinātājs sedz pieaicināto ekspertu sniegto pakalpojumu izmaksas saskaņā ar biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi, pirms birojs sniedz atzinumu par ziņojumu. Novērtējuma ziņojuma vērtēšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā birojs pieaicina šajā jomā sertificētus ekspertus.

33. Birojs izvērtē iesniegto novērtējuma ziņojumu un:

33.1. ja nepieciešams, līdz atzinuma sagatavošanai rakstiski sniedz ierosinātājam priekšlikumus novērtējuma ziņojuma nepilnību novēršanai;

33.2. ja konstatē, ka tas neatbilst vērtēšanas nosacījumiem, normatīvo aktu prasībām vai nav ņemti vērā biroja rakstiskie priekšlikumi attiecībā uz novērtējuma ziņojumu, nosūta novērtējuma ziņojumu ierosinātājam pārstrādāšanai, norādot novēršamās nepilnības, kā arī, ja nepieciešams, uzdod ierosinātājam nodrošināt sabiedrības informēšanu un rīkot sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Šādā gadījumā ierosinātājs novērtējuma ziņojumu pārstrādā atbilstoši šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām.

34. Laikposmu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita atzinuma par novērtējuma ziņojumu sagatavošanas termiņā.

35. Ierosinātājs, kas atbilstoši šo noteikumu 33.punktam precizē novērtējuma ziņojumu:

35.1. iesniedz birojā aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju un paziņojumu par aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju papīra dokumenta formā, kā arī elektroniski vai elektroniska dokumenta formā;

35.2. ievieto aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, un paziņojumu par aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju savā vai pilnvarotās personas mājaslapā internetā;

35.3. iesniedz attiecīgajai pašvaldībai aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, un paziņojumu par aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju papīra dokumenta formā, kā arī elektroniski vai elektroniska dokumenta formā.

36. Attiecīgā pašvaldība saņemto paziņojumu par aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju ievieto savā mājaslapā internetā.

37. Birojs sagatavoto paziņojumu par aktuālo novērtējuma ziņojuma versiju ievieto savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas mājaslapu internetā, kur pieejama novērtējuma ziņojuma aktuālā versija, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.

38. Šo noteikumu 29., 30., 31., 35., 36. un 37.punktā minētajā paziņojumā par novērtējuma ziņojumu norāda vismaz šādu informāciju:

38.1. paredzētās darbības nosaukums un īstenošanas vieta;

38.2. ierosinātājs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas firma, reģistrācijas numurs);

38.3. datums, kad pieņemts biroja lēmums par ietekmes uz teritoriju novērtējuma nepieciešamību;

38.4. sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas datums un novērtējuma ziņojuma (arī aktualizētās novērtējuma ziņojuma versijas) iesniegšanas datums birojā;

38.5. novērtējuma ziņojuma sagatavotājs;

38.6. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas mājaslapas adrese internetā.

39. Birojs sniedz atzinumu par novērtējuma ziņojumu likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā termiņā.

40. Birojs atzinumā par novērtējuma ziņojumu iekļauj šādu informāciju:

40.1. paredzētās darbības nosaukums un iespējamās norises vietas adrese (adreses);

40.2. paredzētās darbības ierosinātājs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas firma, reģistrācijas numurs);

40.3. novērtējuma ziņojuma sagatavotājs;

40.4. novērtējuma ziņojuma iesniegšanas datums birojā;

40.5. piemērotās tiesību normas, uz kurām pamatojoties izdots atzinums (norādot arī normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu);

40.6. ietekmētās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) nosaukums, kategorija un kods;

40.7. īss paredzētās darbības raksturojums;

40.8. paredzētās darbības īstenošanas būtiskās negatīvās ietekmes uz Natura 2000 teritoriju, tās ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un aizsardzības un izmantošanas mērķiem, to apraksts, atsevišķi norādot un aprakstot negatīvās ietekmes uz Eiropas Savienības prioritārajām sugām un biotopiem (pamatojoties uz šo noteikumu 9.punktā minētajiem novērtējuma kritērijiem);

40.9. kopsavilkums par izskatītajiem alternatīvajiem risinājumiem, ietverot pamatojumu, kādēļ neviens no tiem nav atzīts par piemērotu;

40.10. iemesls un kopsavilkums pamatojumam, kāpēc paredzētā darbība vai plānošanas dokuments jāīsteno jebkurā gadījumā, lai nodrošinātu:

40.10.1. sabiedrībai nozīmīgu interešu (arī sociālo vai ekonomisko interešu) apmierināšanu (ja teritorijā nav Eiropas Savienības prioritāro sugu vai biotopu);

40.10.2. sabiedrības veselības aizsardzības interešu apmierināšanu;

40.10.3. sabiedrības drošības interešu apmierināšanu;

40.10.4. vides aizsardzības interešu apmierināšanu;

40.10.5. citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanu;

40.11. kopsavilkums par ietekmi samazinošajiem un kompensējošajiem pasākumiem;

40.12. izvērtētā dokumentācija;

40.13. paredzētās darbības novērtēšanas procesā apkopotie ieinteresēto pušu viedokļi un argumenti (tai skaitā sabiedriskās apspriešanas rezultāti);

40.14. nosacījumi, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama, vai pamatojums, kādēļ tā nav pieļaujama, tai skaitā informācija par Ministru kabineta lēmumu un Eiropas Komisijas atzinumu, ja tādi nepieciešami atbilstoši šo noteikumu 45. un 46.punktam.

41. Birojs pēc atzinuma par novērtējuma ziņojumu sniegšanas:

41.1. nosūta (papīra formā, kā arī elektroniski vai elektroniska dokumenta formā) atzinumu par novērtējuma ziņojumu ierosinātājam un attiecīgajai pašvaldībai;

41.2. triju darbdienu laikā ievieto to, kā arī novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, savā mājaslapā internetā;

41.3. publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par to, ka ir sniegts atzinums par novērtējuma ziņojumu, un informē par iespēju iepazīties ar minēto atzinumu un novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.

42. Attiecīgā pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu 41.1.apakšpunktu saņemto atzinumu par novērtējuma ziņojumu triju darbdienu laikā ievieto savā mājaslapā internetā.

43. Atzinums par novērtējuma ziņojumu ir spēkā likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā laikposmā.

44. Novērtējuma ziņojums, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas mājaslapā internetā ir pieejams ne mazāk kā vienu gadu.

V. Prasības informatīvajam ziņojumam par paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta īstenošanu un ziņojumam par kompensējošo pasākumu piemērošanu, kā arī kārtība, kādā ziņojumu par kompensējošo pasākumu piemērošanu nosūta Eiropas Komisijai

45. Ja saskaņā ar ierosinātāja sagatavoto novērtējuma ziņojumu vai izstrādātāja iesniegto vides pārskatu paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošana būtiski negatīvi ietekmēs Natura 2000 teritoriju, bet paredzētā darbība vai plānošanas dokuments ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas intereses (arī sociālās vai ekonomiskās intereses), vai paredzētās darbības īstenošana negatīvi ietekmēs teritorijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopus, bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs, birojs:

45.1. triju nedēļu laikā pēc novērtējuma ziņojuma saņemšanas sagatavo un iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta rīkojuma projektu lēmuma pieņemšanai par paredzēto darbību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs divu nedēļu laikā informatīvo ziņojumu un rīkojuma projektu iesniedz Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai;

45.2. divu nedēļu laikā nosūta informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai, ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība vai plānošanas dokuments ir vienīgais risinājums un nepieciešams šajā punktā minēto sabiedrības interešu apmierināšanai.

46. Ja saskaņā ar ierosinātāja sagatavoto novērtējuma ziņojumu vai izstrādātāja iesniegto vides pārskatu paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošana būtiski negatīvi ietekmēs Natura 2000 teritorijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopus, bet paredzētā darbība vai plānošanas dokuments ir vienīgais risinājums un nepieciešama citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu (izņemot sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības intereses) apmierināšanai, birojs:

46.1. triju nedēļu laikā pēc novērtējuma ziņojuma saņemšanas sagatavo un iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta rīkojuma projektu lēmuma pieņemšanai par paredzēto darbību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs divu nedēļu laikā informatīvo ziņojumu un rīkojuma projektu iesniedz Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai;

46.2. divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai atzinuma saņemšanai, ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība vai plānošanas dokuments ir vienīgais risinājums un nepieciešams, lai apmierinātu citas sabiedrībai sevišķi svarīgas intereses.

47. Ziņojumā Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai ietver šādu informāciju:

47.1. ietekmētās Natura 2000 teritorijas nosaukums, kods, kategorija un karte atbilstošā mērogā, kurā uzskatāmi attēlota Natura 2000 teritorija;

47.2. kopsavilkums par paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu un vides pārskatu;

47.3. paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās negatīvās ietekmes uz Natura 2000 teritoriju, tās ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķiem un to apraksts, atsevišķi norādot un aprakstot būtiskās negatīvās ietekmes uz Eiropas Savienības prioritārajām sugām un biotopiem;

47.4. kopsavilkums par izskatītajiem alternatīvajiem risinājumiem, ietverot pamatojumu, kādēļ neviens no tiem nav atzīts par piemērotu;

47.5. iemesls un pamatojums, kāpēc īstenojama paredzētā darbība vai plānošanas dokuments:

47.5.1. sabiedrībai nozīmīgu interešu (arī sociālo vai ekonomisko interešu) apmierināšana (ja teritorijā nav Eiropas Savienības prioritāro sugu vai biotopu);

47.5.2. sabiedrības veselības aizsardzības interešu apmierināšana;

47.5.3. sabiedrības drošības interešu apmierināšana;

47.5.4. vides aizsardzības interešu apmierināšana;

47.5.5. citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšana;

47.6. paredzētie ietekmi samazinošie un kompensējošie pasākumi, to izvēles pamatojums un ieviešanas grafiks, kā arī pasākumu monitoringa plāns;

47.7. kopsavilkums par novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, tai skaitā kopsavilkums par saņemtajiem priekšlikumiem un atsauksmēm.

48. Ziņojumā Eiropas Komisijai ietver šo noteikumu 47.punktā minēto informāciju (izņemot 47.7.apakšpunktā minēto informāciju), kā arī norādi par to, vai ziņojumam ir informatīvs raksturs vai tas nepieciešams Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanai.

VI. Noslēguma jautājums

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumus Nr.455 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 90.nr.; 2009, 187.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis 

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.aprīļa
noteikumiem Nr.300 

Novērtējuma ziņojumā ietveramā informācija atbilstoši šo noteikumu III nodaļai

1.tabula

Ietekmes novērtējuma kritēriji un atbilstošo indikatoru piemēri

Nr.
p.k.

Kritēriji

Atbilstošo indikatoru piemēri

Indikatora kvantitatīvais rādītājs vai identificēta tendence (piemēram, samazinās, nemainās vai palielinās)

Piezīmes

1. Īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes platība Biotopa vai sugas dzīvotnes platības izmaiņas (ha) un attiecība (%) pret:

1) biotopa vai sugas dzīvotnes platību konkrētajā Natura 2000 teritorijā;

2) biotopa vai sugas dzīvotnes platību Natura 2000 teritorijās Latvijā kopumā;

3) biotopa vai sugas dzīvotnes platību valstī kopumā;

4) biotopa vai sugas dzīvotnes platību Natura 2000 teritoriju tīklā Eiropas Savienībā kopumā

   
2. Īpaši aizsargājamās sugas populācijas blīvums Izmaiņas populācijas blīvumā    
3. Īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes fragmentācija Fragmentācijas pakāpe, nepārtrauktība vai pastāvīgums, attiecība pret sākotnējo stāvokli    
4. Traucējums īpaši aizsargājamām sugām Ilgums vai pastāvīgums, attālums no teritorijas    
5. Īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes izolētība (nošķirtība) no citiem tādiem pašiem biotopiem vai sugas dzīvotnēm Izolētības (nošķirtības) pakāpe    
6. Izmaiņas īpaši aizsargājamā biotopa vai sugas dzīvotnes kvalitātē (tam raksturīgajās struktūrās un funkcijās) Relatīvās izmaiņas hidroloģiskajā režīmā, relatīvās izmaiņas būtiskākajos ķīmiskajos parametros ūdenī, izmaiņas palu režīmā vai apjomā, izmaiņas kritalu apjomā mežā, izmaiņas dabiskajās sugu attiecībās (piemēram, sugu līdzsvars augu sabiedrībās), izmaiņas koku un krūmu segumā, izmaiņas biotopu raksturojošo sugu sastāvā un citas izmaiņas    
7. Izmaiņas likumsakarībās un mijiedarbībās, kuras nosaka teritorijas struktūru un funkcijas Fragmentācijas pakāpe, nepārtrauktība vai pastāvīgums, attiecība pret sākotnējo stāvokli, relatīvās izmaiņas hidroloģiskajā režīmā, relatīvās izmaiņas būtiskākajos ķīmiskajos parametros ūdenī, izmaiņas palu režīmā vai apjomā un citas izmaiņas    

2.tabula

Kumulatīvo ietekmju identificēšana un apraksts

Nr.
p.k.

Novērtējuma soļi

Īstenojamā darbība

1. Visu to plānu un projektu identificēšana, kuri varētu savstarpēji mijiedarboties Identificēt visus iespējamos paredzētās darbības ietekmju cēloņus (avotus) kopā ar citiem vidē pastāvošajiem ietekmju avotiem, kā arī visas citu darbību iespējamās ietekmes
2. Ietekmes identificēšana Identificēt ietekmju veidus (piemēram, troksnis, izmaiņas hidroloģiskajā režīmā, ķīmiskais piesārņojums), kuriem varētu būt ietekme uz tiem teritorijas struktūras un funkcijas aspektiem, kuri ir jutīgi pret pārmaiņām
3. Novērtējuma robežu noteikšana Noteikt telpiskās robežas kumulatīvā efekta novērtējumam. Dažādiem ietekmju veidiem var būt atšķirīgas telpiskās robežas (piemēram, ietekmēm, kas saistītas ar ūdens resursiem, troksni) un var iekļaut attālas (ārpus teritorijas) vietas
4. Kumulāciju ceļu identificēšana Identificēt iespējamos kumulāciju ceļus (piemēram, pa ūdeni, pa gaisu; ietekmju akumulēšanās telpā un laikā). Novērtēt teritorijas stāvokli, lai noteiktu, kur un kādi jutīgie teritorijas struktūras un funkcijas aspekti ir apdraudēti

3.tabula

Ietekmi samazinošie pasākumi

Nr.p.k.

Ietekmi samazinošā pasākuma nosaukums

Informācija par to, vai ietekmi samazinošais pasākums neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritorijas integritāti

Informācija par to, kā pasākums samazinās paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz Natura 2000 teritorijas integritāti

Informācija par pasākuma īstenotāju un pasākuma īstenošanas veidu

Informācija par to, kā pasākums nodrošinās plānoto rezultātu

Informācija par laika grafiku, kas saskaņots ar paredzētās darbības īstenošanu, kādā pasākums tiks īstenots

Paskaidrot ietekmi samazinošā pasākuma uzraudzības (monitorēšanas) procesu, kā arī to, kā tiks risināts jautājums, ja ietekmi samazinošais pasākums nenodrošinās plānoto rezultātu

1.              
2.              

4.tabula

Konsultācijas par ietekmi samazinošajiem un kompensējošajiem pasākumiem

Nr.p.k.

Ar kādām iestādēm/organizācijām notikušas konsultācijas par ietekmi samazinošajiem un kompensējošajiem pasākumiem

Attiecīgās iestādes/organizācijas/eksperta atbilde/viedoklis

Ietekmi samazinošie vai kompensējošie pasākumi atzīti par atbilstošiem

Ietekmi samazinošie vai kompensējošie pasākumi atzīti par neatbilstošiem

Ietekmi samazinošie pasākumi
1.        
2.        
Kompensējošie pasākumi
1.        
2.        

5.tabula

Kompensējošo pasākumu apraksts

Nr.p.k.

Jautājumi par kompensējošo pasākumu izvērtējumu

Apraksts

1. Kā tika identificēti kompensējošie pasākumi?  
2. Kādi alternatīvie kompensējošie pasākumi tika identificēti?  
3. Kā kompensējošie pasākumi attiecas uz/saskan ar Natura 2000 teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem?  
4. Vai kompensējošie pasākumi nodrošina negatīvi ietekmēto sugu un biotopu aizsardzību tādā pašā apmērā, kāda tā bija iepriekšējā vietā?  
5. Kā kompensējošie pasākumi saglabās vai uzlabos Natura 2000 teritoriju tīkla vienotību?  
6. Ja kompensējošie pasākumi paredz tādu zemju izmantošanu, kuras atrodas ārpus ietekmētās Natura 2000 teritorijas, vai šī zeme ir ierosinātāja vai valsts vai attiecīgās pašvaldības īpašumā vai arī atrodas to ilgtermiņa lietošanā?  
7. Vai kompensācijai paredzamajā teritorijā ir tādi paši ģeoloģiskie, hidroģeoloģiskie, augsnes, klimata un citi vietējie apstākļi, kādi tie ir paredzētās darbības negatīvi ietekmētajā teritorijā?  
8. Vai kompensējošie pasākumi nodrošina funkcijas, kuras ir salīdzināmas ar tām funkcijām, kuru dēļ noteikta ietekmētā Natura 2000 teritorija?  
9. Vai ir pierādījumi, kas apstiprina, ka šis kompensācijas veids būs veiksmīgs ilgtermiņā?  

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!