• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2011.gadā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.04.2011., Nr. 57 https://www.vestnesis.lv/ta/id/228490-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanu-trucigam-un-maznodrosinatam-personam-2011-gada

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes lēmums Nr.2850

Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

Vēl šajā numurā

12.04.2011., Nr. 57

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 17.02.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2011.gada 17.februārī (prot. Nr.2, 1.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2011.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem – trūcīgām vai maznodrošinātām personām – par Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja (turpmāk – nodokļa maksātājs) atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija (turpmāk – Nodokļu administrācija).

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nodokļa, kurš aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta prasībām, maksātājiem:

4.1. personām, kurām ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests) lēmumu piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss – 90%;

4.2. personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss – 70%.

5. Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam, balstoties uz Sociālā dienesta datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

6. Ja personai, kurai saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem ir piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, Nodokļu administrācija anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusa anulēšanas.

7. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par 2011.gadu. Nodokļu administrācija lēmumus par atvieglojumiem pieņem pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

9. Nodokļu administrācijai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Liepājas pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes.

10. Nodokļa maksātājs, saņemot Nodokļu administrācijas nosūtīto nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, var:

10.1. apstrīdēt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās summas pareizību viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas, rakstiski vēršoties Nodokļu administrācijā;

10.2. apstrīdēt maksājamās nekustamā īpašuma nodokļa summas pārskatīšanas rezultātu, vēršoties pie Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja;

10.3. pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā, ja nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks 

Saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2011.gadā”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas 1.apakšpunkts paredz, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, – trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām – līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, t.i., vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka nodokļa atvieglojumus piemēros par īpašumu, tātad par zemi un ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem ar Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss. Trūcīgām personām paredzēti atvieglojumi 90% apmērā, maznodrošinātām personām 70% apmērā. Trūcīgas personas (ģimenes) statuss tiek piešķirts, pamatojoties uz 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss tiek piešķirts, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2010.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā”, kuri stājās spēkā 2010.gada 31.martā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2011.gada 1.janvārī bija 5600 personas ar spēkā esošu maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. 2010.gadā piešķirti atvieglojumi trūcīgām personām Ls 8227,00 un maznodrošinātām personām Ls 10493,00.

Prognozējam, ka 2011.gadā piešķirtie atvieglojumi būs ne vairāk kā Ls 30000. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti tikai par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, un ne visām trūcīgām vai maznodrošinātām personām ir īpašumi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un apstiprināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, pēc tam tiks publicēti laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemes Vārds”. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās Liepājas pilsētas pašvaldības nodokļu administrācija saņems informāciju no Liepājas pilsētas Sociālā dienesta par personām un periodiem, kurām ar Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss. Pēc informācijas saņemšanas tiks pieņemti pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un veikti nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķini. Nodokļa maksātājiem pašiem domē iesniegumi par atvieglojumu piemērošanu nav jāiesniedz.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!