• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumi Nr. 227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.03.2011., Nr. 51 https://www.vestnesis.lv/ta/id/227966

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.228

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums"

Vēl šajā numurā

31.03.2011., Nr. 51

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 227

Pieņemts: 29.03.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.227

Rīgā 2011.gada 29.martā (prot. Nr.20 23.§)

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
18.1 panta otrās daļas 2.punktu un 34.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtējami, finansējami un administrējami fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (turpmāk – projekts).

2. Noteikumos lietoti šādi termini::

2.1. zinātniskais personāls – vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti un augstskolas akadēmiskais personāls, kā arī doktoranti un maģistranti;

2.2. zinātniskā grupa – zinātniskais personāls un zinātnes tehniskais personāls, kas piedalās projekta īstenošanā. Zinātniskās grupas sastāvā ir projekta vadītājs, projekta galvenie izpildītāji un projekta izpildītāji;

2.3. projekta vadītājs – zinātnieks, kurš vada projektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā;

2.4. projekta galvenie izpildītāji – zinātnieki, kuri īsteno projektu un atbild par tā daļu izpildi;

2.5. projekta izpildītāji – zinātniskās grupas locekļi bez zinātniskās kvalifikācijas, kuri veic atsevišķus zinātniskus uzdevumus projekta īstenošanā.

3. Fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, nesaistot tās ar rūpniecisku vai komerciālu izmantošanu.

4. Projektus finansē no kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem zinātniskās darbības nodrošināšanai.

5. Lai nodrošinātu līdzsvarotu zinātnes virzienu pārstāvību un attīstību, vienlaikus saglabājot augstu zinātnisko kvalitāti, Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – padome) projektu finansēšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus sadala pa zinātnes nozaru grupām.

6. Padome veic finansējuma sadali, pamatojoties uz:

6.1. zinātnes nozaru zinātniskā potenciāla un rezultativitātes, kā arī zinātnisko publikāciju kvalitātes un atpazīstamības analīzi;

6.2. padomes ekspertu komisijas (turpmāk – komisija) priekšlikumiem, kas balstās uz iepriekšējos gados iesniegto projektu ekspertīžu rezultātiem.

7. Līdzekļus projektu īstenošanai var piešķirt zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētai institūcijai (turpmāk – zinātniskā institūcija), kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošajiem aktiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic šādas pamatdarbības – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā – un par tām iegūtos ieņēmumus atkārtoti investē pamatdarbībās. Komersantam, kas var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionārs vai dalībnieks, nav priekšrocību attiecībā uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem.

8. Līdzekļus var piešķirt tādām šo noteikumu 7.punktā minētajām zinātniskās institūcijas pamatdarbībām, kas kvalificējamas kā nesaimnieciskas, un par tām iegūtos ieņēmumus atkārtoti investē nesaimnieciskās pamatdarbībās. Zinātniskā institūcija skaidri nodala šo noteikumu 7.punktā minētās pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas), kas kvalificējamas kā nesaimnieciskas, no darbībām, kas kvalificējamas kā saimnieciskas. Par saimnieciskām darbībām uzskata darbības komersanta uzdevumā, pētniecības infrastruktūras iznomāšanu un konsultāciju pakalpojumus. Ja zinātniskā institūcija veic arī citas darbības, kas neatbilst šo noteikumu 7.punktā minētajām pamatdarbībām, tā skaidri nodala šo noteikumu 7.punktā minētās pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām zinātniskās institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām.

II. Projektu īstenošanas nosacījumi

9. Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz četrus gadus. Finansējums projektam tiek piešķirts pa posmiem, kuru ilgums ir viens gads.

10. Projektu īsteno zinātnieks vai zinātniskā grupa. Projekta vadītājs ir atbildīgs par savu un citu projektā iesaistīto personu darbību atbilstoši projektā noteiktajiem uzdevumiem un zinātniskās ētikas normām, kā arī par projekta zinātnisko progresu raksturojošās dokumentācijas savlaicīgu iesniegšanu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā..

11. Atbalsta šādus projektu veidus:

11.1. tematisko pētījumu projektus;

11.2. pētnieciskās sadarbības projektus.

12. Tematisko pētījumu projekts paredz noteiktas zinātniskas problēmas risināšanu, to īsteno zinātnieks vai zinātniskā grupa, kuras locekļi var būt no vienas vai vairākām zinātniskajām institūcijām.

13. Tematiskā pētījuma projekta uzdevumus plāno un to izpildi pārrauga projekta vadītājs.

14. Pētnieciskās sadarbības projekts paredz starpnozaru pētījumus, lai risinātu ar vienojošu mērķi saistītas zinātniskas problēmas, tai skaitā noteikta pētnieciskās infrastruktūras objekta (piemēram, kolekcijas, datubāzes, unikālas iekārtas) izmantošanu. To īstenošanā piedalās zinātnieki vai zinātniskās grupas vismaz no trim zinātniskajām institūcijām.

15. Pētnieciskās sadarbības projekta uzdevumus plāno un to izpildi pārrauga projekta vadītājs. Pētījumu koordināciju nodrošina vadības grupa. Vadības grupu veido projekta vadītājs un atsevišķu zinātnisko grupu pārstāvji.

16. Zinātniskais personāls vienlaikus piedalās ne vairāk kā divu projektu īstenošanā.

III. Projektu izvērtēšana

17. Padome ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 19.punktā minētā termiņa izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju apstiprina projektu konkursa (turpmāk – konkurss) nolikumu. Nolikumā nosaka:

17.1. projekta maksimālo un minimālo finansējuma apjomu, pamatojoties uz padomes noteikto finansējuma sadali;

17.2. projekta attiecināmo izmaksu pozīcijas un to pieļaujamo īpatsvaru projekta budžetā;

17.3. projekta vadītāja, projekta galveno izpildītāju un projekta izpildītāju dalības nosacījumus;

17.4. vēl neuzsākta projekta finansējuma iesnieguma (turpmāk – projekta iesniegums) noformēšanas un iesniegšanas nosacījumus;

17.5. jau uzsākta projekta posma finansējuma iesnieguma (turpmāk – projekta posma iesniegums) noformēšanas un iesniegšanas nosacījumus;

17.6. citu informāciju (ja nepieciešams).

18. Konkursu izsludina Izglītības un zinātnes ministrija, ievietojot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis", kā arī padomes mājaslapā, Studiju un zinātnes administrācijas (turpmāk – administrācija) mājaslapā un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā.

19. Konkurss notiek katru gadu. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu vai projekta posma iesniegumu padomes izveidotā projektu iesniegumu, vērtējumu un pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) līdz kārtējā gada oktobra pirmajai darbdienai.

20. Vairākos posmos īstenojama projekta vadītājs līdz kārtējā gada oktobra pirmajai darbdienai informācijas sistēmā papildus iesniedz zinātnisko starppārskatu par projekta 1.posma īstenošanu pirmajā pusgadā.

21. Padome izvērtē projekta iesnieguma vai projekta posma iesnieguma atbilstību administratīvās atbilstības kritērijiem (1.pielikums).

22. Ja projekta iesniegums vai projekta posma iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās atbilstības kritērijiem, padome 10 dienu laikā no projekta iesnieguma vai projekta posma iesnieguma saņemšanas informē projekta iesniedzēju, nosūtot rakstisku paziņojumu par konstatētajām neatbilstībām. Projekta iesniedzējs piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedz informācijas sistēmā precizētu projekta iesniegumu vai projekta posma iesniegumu atkārtotai administratīvās atbilstības kritēriju izvērtēšanai.

23. Ja atkārtoti izvērtētais projekta iesniegums vai projekta posma iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības kritērijiem vai ja šo noteikumu 22.punktā noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai projekta posma iesniegumu, padome mēneša laikā no attiecīgā projekta iesnieguma vai projekta posma iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par projekta iesnieguma vai projekta posma iesnieguma noraidīšanu. Lēmumu padome noformē kā administratīvo aktu un nosūta projekta iesniedzējam. Padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Ja projekta posma iesniegums atbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, padome to nosūta komisijai izvērtēšanai ekspertīzē. Projekta posma iesniegumu izvērtē atbilstoši padomes apstiprinātajam projekta posmu ekspertīzes nolikumam. Pēc projekta posma iesnieguma izvērtēšanas komisija sagatavo un iesniedz padomē atzinumu par projekta turpmāko atbalstu un finansējuma apjomu.

25. Ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, padome to nosūta komisijai izvērtēšanai ekspertīzē. Projekta iesniegumu izvērtē padomes ekspertu datubāzē reģistrētie zinātnieki (turpmāk – eksperti).

26. Tematiskā pētījumu projekta iesniegumu izvērtē vismaz trīs eksperti. Pētnieciskās sadarbības projekta iesniegumu izvērtē vismaz četri eksperti.

27. Lai nodrošinātu neatkarīgu un kompetentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī novērstu iespējamo interešu konfliktu, projekta iesnieguma izvērtēšanā atsevišķā zinātnes nozarē un apakšnozarē padome var iesaistīt ārvalstu ekspertus. Šādā gadījumā padome konkursa nolikumā norāda tās zinātnes nozares un apakšnozares, kurās projekta iesnieguma izvērtēšanā tiks iesaistīti ārvalstu eksperti, kā arī nosacījumus, kādi jāievēro projektu iesniegumu sagatavošanā (piemēram, projekta iesnieguma tulkojums angļu valodā).

28. Izvērtējot projektu iesniegumus, eksperts nedrīkst nonākt interešu konfliktā un izpaust iesniegumā ietverto informāciju projekta vērtēšanā neiesaistītām personām. Interešu konflikta neesību un apņemšanos ievērot konfidencialitāti eksperts apliecina ar parakstu eksperta vērtējuma veidlapā (2.pielikums). Ar ekspertu slēdz uzņēmuma līgumu, paredzot atbildību, kas iestājas, ja eksperts neievēro parakstīto apliecinājumu.

29. Eksperts izvērtē projekta iesniegumu, nosaka tā atbilstību projektu vērtēšanas kritērijiem un aizpilda eksperta vērtējuma veidlapu (2.pielikums). Veidlapu iesniedz komisijai.

30. Eksperts aizpilda eksperta vērtējuma veidlapu saskaņā ar padomes apstiprinātu projektu vērtēšanas metodiku, kurā noteikta vērtēšanas punktu atbilstība kvantitatīviem un izmērāmiem kvalitatīviem rādītājiem. Padome metodiku ievieto tās mājaslapā internetā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms projekta konkursa izsludināšanas dienas.

31. Projekta iesniegumu eksperts izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

31.1. projekta atbilstība fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķim atbilstoši šo noteikumu 32.punktam;

31.2. projekta iesnieguma zinātniskā kvalitāte atbilstoši šo noteikumu 33.punktam;

31.3. projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātniskā kvalifikācija un projekta izpildītāju kvalifikācija atbilstoši šo noteikumu 34., 35. un 36.punktam;

31.4. projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājums atbilstoši šo noteikumu 37.punktam;

31.5. pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojums atbilstoši šo noteikumu 38.punktam.

32. Ņemot vērā pieejamo informāciju par pētījumu attīstību Latvijā un citās valstīs, eksperts izvērtē projekta atbilstību fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķiem:

32.1. spēju radīt jaunas zināšanas;

32.2. spēju radīt jaunas tehnoloģiskās atziņas (ja tādas ir paredzamas);

32.3. plānoto rezultātu nozīmi zinātnes nozarei kopumā;

32.4. plānoto rezultātu konkurētspēju starptautiskajā zinātniskajā apritē.

33. Projekta iesnieguma zinātnisko kvalitāti eksperts izvērtē pēc iesniegumā sniegtās informācijas, ņemot vērā, vai projektam ir:

33.1. skaidri noteikts sasniedzams mērķis;

33.2. precīzi definēti darba uzdevumi un izstrādāts rīcības plāns to izpildei;

33.3. izvēlētas darba metodes, kas atbilst un ir efektīvi izmantojamas, lai sasniegtu mērķus un izpildītu projekta uzdevumus;

33.4. paredzēti alternatīvi darba izpildes varianti;

33.5. noteikts sasniedzamais rezultāts un uzskaitāmās vērtības;

33.6. pietiekami plaši parādīta saikne ar citiem projektiem un pētījumu programmām, kuros iesaistīti iesniedzēji un viņus pārstāvošā zinātniskā institūcija;

33.7. pamatota komandējumu, konferenču vai sanāksmju organizēšanas mērķtiecība un atbilstība plānoto uzdevumu izpildei.

34. Projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātnisko kvalifikāciju un projekta izpildītāju kvalifikāciju eksperts izvērtē pēc projekta iesniegumā iekļautās informācijas un pievienotajiem izpildītāju dzīves gājuma aprakstiem (CV).

35. Projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātnisko kvalifikāciju raksturo:

35.1. publicētie zinātniskie darbi, iegūtie patenti, reģistrētās šķirnes, ja ievēroti šādi kritēriji:

35.1.1. zinātniskie raksti ir publicēti starptautiski recenzētos izdevumos, ir pieejami starptautiskajā zinātniskajā apritē, citēti citu zinātnieku darbos un atrodami starptautiski lietotās datubāzēs;

35.1.2. zinātniskās monogrāfijas ir pieejamas starptautiskajā zinātniskajā apritē, informācija par tām atrodama starptautiski lietotās datubāzēs;

35.1.3. patenti un reģistrētās šķirnes ir pieejamas starptautiskajā zinātniskajā apritē, pārdotas licences;

35.1.4. publicēto zinātnisko darbu nozīmību starptautiskajā zinātniskajā apritē var apstiprināt kvantitatīvi indikatori;

35.2. vadītie projekti, promocijas un maģistra darbi;

35.3. pieredze zinātnisko projektu īstenošanā un vadībā;

35.4. līdzdalība zinātniskajās organizācijās, starptautiskā sadarbība;

35.5. zinātniskais grāds.

36. Projekta izpildītāju kvalifikāciju raksturo zināšanu un darba pieredzes atbilstība atsevišķu projekta zinātnisku uzdevumu izpildei.

37. Projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājumu eksperts izvērtē pēc projekta iesniegumā sniegtās informācijas, ņemot vērā, vai:

37.1. projekta īstenotāji ir tiesīgi veikt plānotos pētījumus;

37.2. projekta īstenotāju vai tos pārstāvošās zinātniskās institūcijas rīcībā ir nepieciešamais zinātniskais aprīkojums vai arī ir iespējams šādu aparatūru izmantot citās zinātniskajās institūcijās;

37.3. ir noslēgti līgumi par sadarbību projekta īstenošanā ar vairākām zinātniskajām institūcijām Latvijā vai ārvalstīs (vai minētos līgumus ir paredzēts noslēgt);

37.4. projektā tiek izmantota unikāla zinātniskā aparatūra, tādējādi sekmējot zinātniskās infrastruktūras uzlabošanai ieguldīto līdzekļu efektīvu izmantošanu;

37.5. zinātniskās institūcijas telpiskā infrastruktūra atbilst projekta īstenošanas nosacījumiem;

37.6. projekta pieteicējiem ir pieejami zinātniskās informācijas avoti, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

38. Pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojumu eksperts izvērtē pēc projektā iekļautās informācijas, ņemot vērā, vai:

38.1. projekta budžets ir pārskatāms un pietiekami detalizēts;

38.2. paredzētās izmaksas ir adekvātas plānotajiem uzdevumiem;

38.3. izmaksas ir samērojamas ar iegūstamajām uzskaitāmajām vērtībām.

39. Šo noteikumu 31.punktā minētos kritērijus eksperts novērtē, piešķirot 1, 2, 3, 4 vai 5 punktus un pamatojot savu vērtējumu.

40. Ekspertiem ar komisijas starpniecību ir tiesības vienu reizi pieprasīt no projekta iesniedzēja papildu informāciju, kas nepieciešama attiecīgā projekta iesnieguma izvērtēšanai.

41. Ja kāda eksperta kopējais projekta vērtējums atšķiras no jebkura cita eksperta kopējā projekta vērtējuma vairāk nekā par 50 %, komisija organizē pieaicināto ekspertu diskusiju, lai vienotos par projekta iesnieguma vērtējumu, vai piesaista projekta vērtēšanai papildu ekspertu.

42. Pēc ekspertu vērtējuma veidlapu (2.pielikums) saņemšanas projekta iesniegumu izvērtē komisija, ja tas katrā no šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem ir ieguvis vismaz 3 punktus visu ekspertu vidējā vērtējumā.

43. Komisija šo noteikumu 39.punktā noteiktajā kārtībā novērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31.1., 31.4. un 31.5.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja komisijas vērtējums kaut vienā no šiem kritērijiem ir 1 punkts, projektu neatbalsta.

44. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas komisija:

44.1. salīdzina projektu iesniegumu kopējo vērtējumu un sastāda projektu iesniegumu sarakstu pēc iegūtā kopējā punktu skaita dilstošā secībā katrā zinātnes nozarē;

44.2. salīdzinoši izvērtē pieprasīto projekta finanšu līdzekļu pamatojumu un lemj par ieteicamo projekta finansējuma apjomu, ja nepieciešams, konsultējoties ar projekta vadītāju;

44.3. nosaka atbalstāmos un neatbalstāmos projektus, ievērojot padomes noteikto finansējuma sadali;

44.4. sagatavo atzinumu par projektu iesniegumiem un iesniedz to padomē.

IV. Projektu finansēšana

45. Lēmumu par projekta finansēšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu padome pieņem triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma saņemšanas dienas. Lēmumu padome noformē kā administratīvo aktu un nosūta projekta iesniedzējam. Padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

46. Padomei ir tiesības koriģēt atbalstāmu projektu, šīs korekcijas saskaņojot ar projekta iesniedzēju. Korekcijas projektā var attiekties uz projektam piešķiramo finansējumu, paredzēto projekta uzdevumu un tā izpildes apjomu, taču nedrīkst būtiski grozīt projekta mērķus un mainīt vairāk par pusi no projekta iesniegumā minētajiem galvenajiem projekta izpildītājiem. Pēc projekta koriģēšanas padome pieņem lēmumu par projekta finansēšanu un nosūta to projekta iesniedzējam šo noteikumu 45.punktā minētajā kārtībā.

47. Pēc šo noteikumu 24.punktā minētā atzinuma saņemšanas padome pieņem lēmumu par projekta finansēšanas turpināšanu vai projekta neatbalstīšanu un nosūta to projekta iesniedzējam šo noteikumu 45.punktā minētajā kārtībā.

48. Pēc visu šo noteikumu 45. un 47.punktā minēto lēmumu pieņemšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc konkursa nolikumā noteiktā projektu iesniegumu un projekta posmu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām padome ievieto informācijas sistēmā kārtējā gadā finansējamo projektu sarakstu (turpmāk – saraksts), norādot projekta nosaukumu un numuru, projekta vadītāja vārdu un uzvārdu, katram projektam piešķiramā finansējuma apmēru, kā arī katrai pētnieciskās sadarbības projektā iesaistītajai zinātniskajai institūcijai piešķiramā finansējuma apmēru no kopējā projektam piešķiramā finansējuma. Pēc saraksta ievietošanas informācijas sistēmā padome par to informē administrāciju, nodrošinot tai piekļuvi informācijas sistēmai, kā arī publicē sarakstu laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" un padomes mājaslapā internetā.

V. Projektu administrēšana

49. Administrācija pēc šo noteikumu 48.punktā minētās informācijas saņemšanas slēdz līgumu par jauna projekta īstenošanu ar projekta vadītāju un zinātnisko institūciju, kas uzņemas projekta īstenošanas materiāltehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, projekta finansējuma izlietošanas uzskaiti un finanšu pārskatu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai (turpmāk – līgums) (3.pielikums). Līgumā par finansējuma saņēmēju norāda attiecīgo zinātnisko institūciju.

50. Administrācija pēc šo noteikumu 48.punktā minētās informācijas un šo noteikumu 59.punktā minēto dokumentu saņemšanas, izskatīšanas un apstiprināšanas paraksta līguma 1., 2., 3. un 4.pielikumu ar projekta vadītāju un zinātnisko institūciju, kuri jau īsteno projektu.

51. Ja pēc tam, kad uzsākta projekta īstenošana, projekta vadītājs vai projekta galvenais izpildītājs izbeidz darba tiesiskās attiecības ar zinātnisko institūciju, kura īsteno projektu, projekta vadītājs padomē var iesniegt ar šo zinātnisko institūciju saskaņotu iesniegumu par zinātniskās institūcijas maiņu.

52. Iesniegumam par zinātniskās institūcijas maiņu pievieno:

52.1. šo noteikumu 51.punktā minētās zinātniskās institūcijas sagatavotu un administrācijas apstiprinātu finanšu pārskatu (līguma 5.pielikums), kurā ietverta informācija par projekta kārtējā posma ietvaros izlietotajiem finanšu līdzekļiem un norādīts saņemtais, bet vēl neizlietotais finanšu līdzekļu apjoms;

52.2. šo noteikumu 51.punktā minētās zinātniskās institūcijas sagatavotu un administrācijas apstiprinātu pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem (līguma 6.pielikums);

52.3. informāciju, kas pamato, ka zinātniskā institūcija, ar kuru projekta vadītājs vai projekta galvenais izpildītājs ir uzsācis darba tiesiskās attiecības, atbilst šo noteikumu 37.punktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī šīs zinātniskās institūcijas rakstisku apliecinājumu uzsākt projekta īstenošanu;

52.4. dokumentus, kas apliecina darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar šo noteikumu 51.punktā minēto zinātnisko institūciju un darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minēto zinātnisko institūciju.

53. Ja padome saņem iesniegumu par zinātniskās institūcijas maiņu, tā nekavējoties par to rakstiski informē administrāciju. Administrācija aptur projekta kārtējā posma turpmāko finansējumu. Padome mēneša laikā izskata iesniegumu, izvērtē šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētās zinātniskās institūcijas atbilstību šo noteikumu 37.punktā minētajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par zinātniskās institūcijas maiņu vai par iesnieguma noraidīšanu. Minēto lēmumu nosūta projekta vadītājam un abām šo noteikumu 52.punktā minētajām zinātniskajām institūcijām, bet apliecinātu lēmuma kopiju – administrācijai. Padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

54. Pēc tam kad saņemts lēmums par zinātniskās institūcijas maiņu, administrācija, projekta vadītājs un abas šo noteikumu 52.punktā minētās zinātniskās institūcijas paraksta vienošanās protokolu par grozījumiem līgumā. Ar šādu vienošanās protokolu nedrīkst grozīt projekta mērķus un uzdevumus un palielināt projekta finansējuma apmēru. Vienošanās protokolam kā neatņemamu sastāvdaļu pievieno nodošanas un pieņemšanas aktu, kas apliecina, ka šo noteikumu 51.punktā minētā zinātniskā institūcija ir nodevusi projekta ietvaros iegādāto kustamo mantu un vēl neizlietotos saņemtos finanšu līdzekļus šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētajai zinātniskajai institūcijai.

55. Saņemot lēmumu, ka iesniegums par zinātniskās institūcijas maiņu ir noraidīts, projekta vadītājs un zinātniskā institūcija var turpināt projekta īstenošanu. Ja projekta vadītājs vai zinātniskā institūcija pieņem lēmumu neturpināt projekta īstenošanu, līgums tiek izbeigts tajā noteiktajā kārtībā.

56. Projekta vadītājs iesniedz:

56.1. finanšu pārskatu par projektam piešķirtā finansējuma izlietojumu (līguma 5.pielikums) (turpmāk – finanšu pārskats) – divas reizes gadā;

56.2. zinātnisko pārskatu par projekta īstenošanu, pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem (līguma 6.pielikums), kā arī projekta pieņemšanas un nodošanas aktu (līguma 7.pielikums) – reizi gadā.

57. Zinātnisko pārskatu par projekta īstenošanu iepriekšējā projekta posmā vai noslēguma zinātnisko pārskatu projekta vadītājs iesniedz informācijas sistēmā līdz kārtējā gada janvāra trešajai pirmdienai. Zinātnisko pārskatu par projekta īstenošanu apstiprina līgumā norādītās zinātniskās institūcijas vadītājs.

58. Pamatojoties uz kārtējā gadā iesniegtajiem projektu zinātniskajiem pārskatiem, padome divu mēnešu laikā no to saņemšanas sagatavo pārskatu par projektu zinātnisko lietderību un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vienā eksemplārā datorizdrukā, kā arī nosūta elektroniski DOC vai DOCX datņu formātā uz Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniskā pasta adresi (pasts@izm.gov.lv). Minēto pārskatu padome publicē tās mājaslapā internetā.

59. Pusgada un gada finanšu pārskatu, pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem un pieņemšanas un nodošanas aktu sagatavo līgumā norādītā zinātniskā institūcija. Pusgada finanšu pārskatu (līguma 5.pielikums) zinātniskā institūcija iesniedz administrācijā līdz jūlija trešajai pirmdienai. Gada finanšu pārskatu (līguma 5.pielikums), pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem (līguma 6.pielikums) un pieņemšanas un nodošanas aktu (līguma 7.pielikums) zinātniskā institūcija iesniedz administrācijā līdz janvāra trešajai pirmdienai.

60. Ja zinātniskā institūcija šo noteikumu 59.punktā minētos dokumentus neiesniedz 30 dienu laikā pēc noteiktā termiņa, kā arī ja projekta vadītājs vai zinātniskā institūcija nepilda jebkuras citas līgumā noteiktās saistības, administrācija var apturēt projekta turpmāko finansējumu, nekavējoties nosūtot rakstisku brīdinājumu attiecīgajam projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai, lūdzot izpildīt saistības un informējot par to nepildīšanas sekām.

61. Ja 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 60.punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas projekta vadītājs vai zinātniskā institūcija neizpilda attiecīgās saistības, administrācija par to nekavējoties rakstiski informē padomi. Padome šo informāciju izskata mēneša laikā, ja nepieciešams, pieprasot zinātniskās institūcijas un projekta vadītāja paskaidrojumus. Ja padome konstatē, ka projekta vadītājs un zinātniskā institūcija:

61.1. ir izpildījusi līgumā noteiktās saistības, padome nekavējoties par to rakstiski informē administrāciju, un administrācija atsāk attiecīgā projekta finansēšanu;

61.2. nepilda līgumā noteiktās saistības, padome pieņem lēmumu par attiecīgā projekta izbeigšanu. Lēmumu nosūta projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai, bet apliecinātu lēmuma kopiju – administrācijai. Padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pēc apliecinātas lēmuma kopijas saņemšanas administrācija vienpusēji izbeidz līgumu.

62. Zinātniskā institūcija, iepriekš nesaskaņojot ar administrāciju, var izdarīt atsevišķā līgumcenas kalkulācijas pozīcijā finansējuma izmaiņas līdz 10 % (ieskaitot) un izmaiņas projekta izpildītāju sastāvā līdz 50 % (ieskaitot), nepalielinot kopējo projekta finansējuma apmēru. Šādas izmaiņas zinātniskā institūcija norāda šo noteikumu 59.punktā paredzētajā kārtībā, pievienojot informāciju, kas pamato šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamību.

63. Zinātniskā institūcija, iesniedzot iesniegumu, var lūgt administrāciju izdarīt atsevišķā līgumcenas kalkulācijas pozīcijā finansējuma izmaiņas līdz 20 % (ieskaitot), nepalielinot kopējo projekta finansējuma apmēru. Iesniegumam pievieno informāciju, kas pamato šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamību, kā arī parakstītu vienošanās protokola projektu par grozījumiem līgumā. Zinātniskajai institūcijai ir pienākums šajā punktā minētos dokumentus iesniegt ne vēlāk kā 14 dienas pirms šo noteikumu 59.punktā minētā termiņa.

64. Administrācija pusgada un gada finanšu pārskatus un pārskatus par projekta zinātnisko grupu izskata mēneša laikā pēc to saņemšanas.

65. Ja administrācija konstatē, ka projekta īstenošanai piešķirtais finansējums izlietots neatbilstoši līgumā noteiktajiem projekta mērķiem vai uzdevumiem vai atsevišķā līgumcenas kalkulācijas pozīcijā noteiktais finansējums ir pārsniegts vairāk nekā par 20 %, vai projekta izpildītāju sastāvs ir mainīts vairāk nekā par 50 %, kā arī citas šo noteikumu 64.punktā minēto dokumentu neatbilstības līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, administrācija par to nekavējoties rakstiski informē padomi.

66. Padome mēneša laikā izskata šo noteikumu 65.punktā minēto informāciju, ja nepieciešams, pieprasot zinātniskās institūcijas un projekta vadītāja paskaidrojumus. Ja padome:

66.1. nekonstatē neatbilstības zinātniskās institūcijas iesniegtajos dokumentos, tā nekavējoties par to rakstiski informē administrāciju, un administrācija, projekta vadītājs un zinātniskā institūcija līgumā noteiktajā kārtībā paraksta projekta kārtējā posma pieņemšanas un nodošanas aktu;

66.2. konstatē neatbilstības zinātniskās institūcijas iesniegtajos dokumentos, tā pieņem lēmumu par attiecīgā projekta izbeigšanu. Lēmumu nosūta projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai, bet apliecinātu lēmuma kopiju – administrācijai. Padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pēc apliecinātas lēmuma kopijas saņemšanas administrācija vienpusēji izbeidz līgumu.

67. Administrācijai ir tiesības pārbaudīt projekta ietvaros piešķirtā finansējuma izlietojumu zinātniskajā institūcijā. Administrācijai ir tiesības pieprasīt zinātniskajai institūcijai atmaksāt visus projekta kārtējā posma ietvaros saņemtos finanšu līdzekļus šo noteikumu 55.punkta otrajā teikumā un 61.2. un 66.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja projektu izbeidz pēc projekta vadītāja un zinātniskās institūcijas pieņemta lēmuma.

68. Pamatojoties uz kārtējā gadā iesniegtajiem gada finanšu pārskatiem, administrācija divu mēnešu laikā no to saņemšanas sagatavo pārskatu par fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumu projektiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vienā eksemplārā datorizdrukā, kā arī nosūta elektroniski DOC, DOCX, XLS vai XLSX datņu formātā uz Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniskā pasta adresi (pasts@izm.gov.lv). Minēto pārskatu administrācija publicē tās mājaslapā internetā.

69. Administrācija nodrošina pieeju projektu finanšu pārskatiem par pabeigtiem projektu posmiem.

70. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt administrācijai projektu finanšu pārskatus par īstenotajiem projektu posmiem.

VI. Noslēguma jautājums

71. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumus Nr.1066 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 157.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 29.marta
noteikumiem Nr.227

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegumu administratīvās atbilstības kritēriji

Projekta iesniedzēja vārds un uzvārds  
Projekta nosaukums  

Nr.
p.k.

Kritērijs

1. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un iesniegts noteiktajā termiņā projektu iesniegumu, vērtējumu un pārskatu informācijas sistēmā (Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 19.punkts)
2. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā
3. Ir iesniegts projekta iesnieguma tulkojums angļu valodā un izpildītas citas konkursa nolikumā noteiktās prasības, ja projekta iesnieguma izvērtēšanā paredzēts iesaistīt ārvalstu ekspertus (noteikumu 27.punkts)
4. Ir iesniegts zinātniskais starppārskats par projekta 1.posma izpildi pirmajā pusgadā, ja projekta iesniegumu iesniedz par projekta 2.posma finansēšanu (noteikumu 20.punkts), vai zinātniskais pārskats, ja projekta iesniegumu iesniedz par projekta 3. vai 4.posma finansēšanu (noteikumu 57.punkts)
5. Projekta iesniedzējs īstenos projektu zinātniskajā institūcijā, kura atbilst noteikumu 7.punktā minētajiem kritērijiem

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 29.marta
noteikumiem Nr.227

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta iesnieguma eksperta vērtējums

Projekta numurs Zinātnes nozare, apakšnozare
Projekta veids
(vajadzīgo atzīmēt)
tematisko pētījumu projekts
pētnieciskās sadarbības projekts
Projekta iesniedzēja vārds un uzvārds
Projekta nosaukums

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritēriji

1. Projekta iesnieguma atbilstība fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķim (Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 32.punkts)
 

Punktu skaits ______(1, 2, 3, 4 vai 5 punkti)

Komentārs

2. Projekta iesnieguma zinātniskā kvalitāte (noteikumu 33.punkts)

Punktu skaits _____(1, 2, 3, 4 vai 5 punkti)

Komentārs

3. Projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātniskā kvalifikācija un projekta izpildītāju kvalifikācija (noteikumu 34., 35. un 36.punkts)

Punktu skaits _____(1, 2, 3, 4 vai 5 punkti)

Komentārs

4. Projekta izpildes iespējas un nodrošinājums (noteikumu 37.punkts)

Punktu skaits _____(1, 2, 3, 4 vai 5 punkti)

Komentārs

5. Pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojums (noteikumu 38.punkts)

Punktu skaits _____(1, 2, 3, 4 vai 5 punkti)

Komentārs

Apliecinu, ka šā projekta izstrādē un izpildē neesmu piedalījies un nepiedalās arī mani radinieki, mani tiešie vadītāji vai tieši padotie, kā arī ekspertējamā projekta pieteicēji vai to radinieki nav iesaistīti manis vai manu radinieku konkursam pieteiktajos projektos.

Apņemos neizpaust projekta iesniegumā norādīto informāciju personām, kuras nav saistītas ar iesnieguma vērtēšanu.

Eksperts      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _______________________

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 29.marta
noteikumiem Nr.227

Līguma paraugs

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!