• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 11-5 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.02.2011., Nr. 28 https://www.vestnesis.lv/ta/id/225989-atvieglojumu-pieskirsana-nekustama-ipasuma-nodokla-maksatajiem-jelgavas-pilseta-2011-gada

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Eiropas Komisija: Par vispārēju pirmsskolas izglītības pieejamību

Vēl šajā numurā

18.02.2011., Nr. 28

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11-5

Pieņemts: 27.01.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-5

Jelgavā 2011.gada 27.janvārī

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011.lēmumu Nr.1/30

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojums %

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 70% apmērā
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās un otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 50% apmērā
2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai ģimenes statusam 90% apmērā
2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2009.gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri) 90% apmērā
2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots sabiedriskajām vajadzībām un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētas pašvaldībai, pie nosacījuma, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par 100 000 Ls un piešķirto atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% no ieguldīto līdzekļu apjoma un nepārsniedzot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturtajā daļā noteikto de minimis atbalsta apmēru, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra regulas (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu nosacījumus 90% apmērā
2.6. kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir kapitāldaļas, par piederošajiem sporta objektiem 90% apmērā
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par trim mēnešiem 25% apmērā
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci 90% apmērā
2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku ražošanas uzņēmumam, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki 25% apmērā

3. Personām, kas minētas 2.1., 2.2.apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 25;

3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;

3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;

3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

4. Personām, kas minētas 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., un 2.9.apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtās daļas nosacījumus:

4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par pensijas apmēru, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1. un 2.2.apakšpunktu);

6.2. invalīda apliecības kopiju vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.2.apakšpunktu);

6.3. VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.4.apakšpunktu);

6.4. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5.apakšpunktu);

6.5. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

6.6. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

7.1. UR reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas);

7.3. gada pārskata ar revidenta atzinumu kopiju;

7.4. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5.apakšpunktu);

7.5. pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas licenci (attiecas uz 2.8.apakšpunktu);

7.6. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

7.7. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajā gadījumā un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikto nodokļa atvieglojuma piemērošanu politiski represētai personai pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas domes 2002.gada 21.februāra lēmumu Nr.4/6, atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrācijas funkcijas (turpmāk tekstā – nodokļu administrācija).

9. Persona nodokļu administrācijas lēmumu noteikumu 2.3.apakšpunktā un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajā daļā noteikto nodokļa atvieglojuma piemērošanu politiski represētai personai minētajos gadījumos viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

10. Citām likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un noteikumos minētajām nodokļu maksātāju kategorijām lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Jelgavas pilsētas dome.

11. Persona iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2011.gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!