• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2011. gada 27. janvāra likums "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.02.2011., Nr. 26 https://www.vestnesis.lv/ta/id/225849-grozijumi-tiesu-izpilditaju-likuma

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/72-477

Par memoranda stāšanos spēkā

Vēl šajā numurā

16.02.2011., Nr. 26

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 27.01.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 20.nr.; 2006, 2.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 9.pantā:

izslēgt vārdus “iecelšanu, pārcelšanu”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja iecelšanu vai pārcelšanu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome publicē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā internetā triju dienu laikā pēc tam, kad izdots rīkojums par zvērināta tiesu izpildītāja iecelšanu vai pārcelšanu.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. Papildināt 12.panta pirmās daļas 5.punkta “a” apakšpunktu ar vārdiem “zvērināta tiesu izpildītāja amatā”.

3. Papildināt 17.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Persona kārto daļēju zvērināta tiesu izpildītāja eksāmenu, rakstveidā atrisinot vienu juridisku uzdevumu, ja tā no zvērināta tiesu izpildītāja amata atbrīvota saskaņā ar šā likuma 90.pantu un no dienas, kad attiecīgā persona atbrīvota no zvērināta tiesu izpildītāja amata, pagājuši ne vairāk kā divi gadi un kopš zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena vai zvērināta tiesu izpildītāja regulārā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas — ne vairāk kā pieci gadi.”

4. Papildināt 25.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja uz vakanto amata vietu pieteikušies vairāki pretendenti, priekšrocība tikt ieceltam amatā ir tam pretendentam, kurš pildījis zvērināta tiesu izpildītāja pienākumus vai kurš tieši pirms pieteikšanās uz vakanto amata vietu ir nostrādājis bez pārtraukuma zvērināta tiesu izpildītāja palīga amatā vismaz divus gadus. Ja uz vakanto amata vietu vienlaikus pieteikušies vairāki pretendenti, kuriem ir priekšrocība tikt ieceltiem amatā, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome katrā konkrētajā gadījumā izvērtē, kurš no viņiem virzāms iecelšanai amatā.”

5. Izslēgt 26.pantā vārdus “un nosūta attiecīgās apgabaltiesas priekšsēdētājam pēc vakantā iecirkņa piederības kopā ar uzaicinājumu divu nedēļu laikā sniegt atsauksmi par šiem pretendentiem”.

6. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

31.pants. Zvērināts tiesu izpildītājs, uzsākot praksi (profesionālo darbību), paziņo attiecīgā tiesu apgabala tiesām, attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļai, tieslietu ministram un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei prakses vietas adresi. Šāds paziņojums sniedzams arī tad, ja tiek mainīta zvērināta tiesu izpildītāja prakses vieta. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome triju dienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas nodrošina tās publicēšanu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā internetā.”

7. 32.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā zvērinātam tiesu izpildītājam uzdots veikt amata pienākumus vakantā iecirknī vai citā iecirknī prombūtnē esošā zvērināta tiesu izpildītāja vietā, zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina šā iecirkņa atsevišķas lietvedības kārtošanu un depozīta summu uzskaiti.

(3) Izbeidzot pildīt amata pienākumus vakantā iecirknī vai citā iecirknī prombūtnē esošā zvērināta tiesu izpildītāja vietā, zvērināts tiesu izpildītājs nodod visas iecirkņa lietvedībā esošās lietas un grāmatas zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš iecelts amatā vakantā iecirknī vai kurš atradās prombūtnē, kā arī nodrošina iecirknim piekritīgā depozīta konta pārņemšanu.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8. Papildināt 32.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņu nevar pagarināt vairāk kā divas reizes.”

9. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

32.3 pants. Tieslietu ministrs pieņem lēmumu par kvalifikācijas eksāmena rīkošanu un eksāmena kārtošanas dienu. Informāciju par kvalifikācijas eksāmena rīkošanu un eksāmena kārtošanas dienu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome publicē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā internetā vismaz mēnesi pirms eksāmena.”

10. Papildināt III sadaļas trešo nodaļu ar 32.9 pantu šādā redakcijā:

32.9 pants. (1) Ja zvērināts tiesu izpildītājs laikposmā pēc zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas ir cēlis savu profesionālo vai akadēmisko kvalifikāciju, ieguvis nepieciešamo kredītpunktu skaitu par aktivitātēm zvērināta tiesu izpildītāja profesionālās kvalifikācijas celšanai un par to ir saņemts pamatots Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes atzinums, tieslietu ministrs pilnīgi vai daļēji atbrīvo zvērinātu tiesu izpildītāju no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas. Tieslietu ministra lēmums nav pārsūdzams.

(2) Nosacījumus, ar kādiem zvērināts tiesu izpildītājs tiek pilnīgi vai daļēji atbrīvots no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas, un atbrīvošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

11. 33.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “izpildītāja” ar vārdiem “un zvērināta tiesu izpildītāja palīga”;

papildināt otro daļu pēc vārdiem “slēdz individuālo profesionālās darbības riska (civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanas līgumu” ar vārdiem “par sevi un par savu palīgu”;

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Zvērināts tiesu izpildītājs var neslēgt individuālo profesionālās darbības riska apdrošināšanas līgumu par sevi vai par savu palīgu uz laiku, kamēr zvērināts tiesu izpildītājs vai zvērināta tiesu izpildītāja palīgs atrodas iepriekš plānotā ilgstošā prombūtnē.

(4) Zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina, ka līdz ar profesionālās darbības atsākšanu ir spēkā viņa vai viņa palīga (ja ilgstošā prombūtnē ir bijis viņa palīgs) individuālais profesionālās darbības riska (civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanas līgums.”

12. 39.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “izpildītājs” ar vārdiem “vai zvērināta tiesu izpildītāja palīgs”;

papildināt otro daļu pēc vārda “izpildītāja” ar vārdiem “vai viņa palīga”.

13. 60.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu “diviem” ar vārdu “trim”;

papildināt ceturto daļu pēc vārda “pārstāvjus” ar vārdiem “kurus ievēlē zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulcē”.

14. Izteikt 69.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur minētā lēmuma darbību.”

15. 74.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

16. 75.pantā:

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) sniegt juridisko palīdzību, sagatavojot dokumentus un konsultējot jautājumos, kas saistīti ar tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi.”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zvērinātam tiesu izpildītājam aizliegts sniegt juridisko palīdzību saistībā ar lietām, kurās viņš veicis šā likuma 73. un 74.pantā minētās amata darbības.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

17. Papildināt 79.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzība apliekama ar pievienotās vērtības nodokli likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā.”

18. Izteikt 84.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zvērinātu tiesu izpildītāju darbību var pārbaudīt apgabaltiesas priekšsēdētāja norīkots tiesnesis. Par veiktās pārbaudes rezultātiem tiesnesis informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi.”

19. Papildināt likumu ar 84.1 pantu šādā redakcijā:

84.1 pants. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome vismaz reizi gadā nodrošina katra zvērināta tiesu izpildītāja grāmatu un izpildu lietu pārbaudi.”

20. Izteikt 85.pantu šādā redakcijā:

85.pants. Par zvērināta tiesu izpildītāja darbībā konstatēto pārkāpumu novēršanu gādā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, dodot zvērinātam tiesu izpildītājam norādījumus un ieteikumus, un, ja nepieciešams, izvērtē jautājumu par disciplinārlietas ierosināšanu vai ziņo attiecīgajām institūcijām, lai zvērinātu tiesu izpildītāju sauktu pie kriminālatbildības.”

21. Izteikt 89.pantu šādā redakcijā:

89.pants. Zvērināta tiesu izpildītāja palīga atbildība, aizvietojot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa prombūtnes laikā, kā arī veicot citas šā likuma 111.3 panta otrajā daļā minētās darbības, un zvērināta tiesu izpildītāja atbildība par viņa palīga darbību nosakāma saskaņā ar šā likuma 111.4 un 111.6 pantu.”

22. 94.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “noteiktajai personai” ar vārdiem “noteiktajam zvērinātam tiesu izpildītājam”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minētais zvērināts tiesu izpildītājs pēc amatu atstājušā zvērināta tiesu izpildītāja lietu pārņemšanas turpina veikt nepieciešamās izpildu darbības. Viņam ir saistoši iepriekšējā tiesu izpildītāja sastādītie akti un citi dokumenti. Zvērināts tiesu izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies vai nākotnē varētu rasties amatu atstājušā zvērināta tiesu izpildītāja darbības rezultātā.”

23. X sadaļā:

izteikt sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

X sadaļa
Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāti un zvērināta tiesu izpildītāja palīgi
”;

izteikt pirmo nodaļu šādā redakcijā:

Pirmā nodaļa
Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāti

95.pants. Par zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidātu var būt persona, kas:

1) sasniegusi divdesmit viena gada vecumu;

2) atbilst šā likuma 12.panta 1. un 2.punktā minētajām prasībām;

3) pēc akreditētas studiju programmas apguves ieguvusi otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē vai tiesību maģistra studiju programmā un jurista kvalifikāciju vai apgūst tiesību zinātnes šādā programmā.

96.pants. Par zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidātu nevar būt šā likuma 13.panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā minētās personas.

97.pants. (1) Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidātu, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja priekšlikumu, apstiprina amatā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

(2) Pēc apstiprināšanas zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā palīga kandidāts sagatavojas zvērināta tiesu izpildītāja amata darbību veikšanai, darbojoties zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un izpildot atsevišķus uzdevumus zvērināta tiesu izpildītāja uzraudzībā.

(3) Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāts obligāti piedalās Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.

(4) Gadu pēc apstiprināšanas zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā palīga kandidāts var kārtot zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmenu.”;

papildināt sadaļu ar trešo nodaļu šādā redakcijā:

Trešā nodaļa
Zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmens un zvērināta tiesu izpildītāja palīgi

111.pants. (1) Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ne retāk kā reizi gadā rīko eksāmenu zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidātiem, kuri vēlas iegūt zvērināta tiesu izpildītāja palīga tiesības, ja ir saņemts zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidātu iesniegums par atļauju kārtot eksāmenu.

(2) Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta zināšanas pārbauda Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izveidota eksaminācijas komisija, piedaloties tieslietu ministra pilnvarotai personai.

(3) Zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena rīkošanas kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka Ministru kabinets. Tieslietu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšlikuma apstiprina eksāmena jautājumus.

111.pants. (1) Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidātus, kuri nokārtojuši šā likuma 111.pantā paredzēto eksāmenu un saņēmuši pozitīvu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes novērtējumu, tieslietu ministrs apstiprina zvērināta tiesu izpildītāja palīga amatā.

(2) Pēc apstiprināšanas amatā zvērināta tiesu izpildītāja palīgs saņem zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecību un dod solījumu godīgi un apzinīgi pildīt savus amata pienākumus. Zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

111.pants. (1) Zvērinātam tiesu izpildītājam var būt vairāki palīgi. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā.

(2) Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā. Pārējā laikā ar katrā konkrētā lietā izsniegtu zvērināta tiesu izpildītāja atļauju zvērināta tiesu izpildītāja palīgam ir tiesības:

1) veikt amata darbības, lai nodrošinātu tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi, izņemot lēmuma pieņemšanu par izpildu lietvedības izbeigšanu, kā arī parādnieka kustamās mantas vai nekustamā īpašuma izsoles noturēšanu;

2) piegādāt tiesas pavēstes un citus dokumentus;

3) veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā.

111.pants. (1) Aizvietojot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa prombūtnes laikā, kā arī veicot citas šā likuma 111.panta otrajā daļā noteiktās amata darbības, zvērināta tiesu izpildītāja palīgam ir šajā likumā zvērinātiem tiesu izpildītājiem noteiktās tiesības, pienākumi un atbildība.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs ir solidāri civiltiesiski atbildīgs par zaudējumiem, kurus viņa palīgs nodarījis, aizvietojot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa prombūtnes laikā, kā arī veicot citas šā likuma 111.panta otrajā daļā minētās darbības.

111.pants. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs obligāti piedalās Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī izpilda visus citus pienākumus, kurus viņam uzliek Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

111.pants. (1) Zvērināta tiesu izpildītāja palīgam kā disciplinārsodu šā likuma V sadaļas trešajā nodaļā noteiktajā kārtībā var piemērot piezīmi, rājienu, aizliegumu pildīt šā likuma 111.panta otrajā daļā minētās darbības uz laiku līdz trim gadiem vai atcelšanu no amata.

(2) Izskatot disciplinārlietu, kas ierosināta pret zvērināta tiesu izpildītāja palīgu, šā likuma V sadaļas trešajā nodaļā noteiktajā kārtībā vienlaikus tiek izvērtēta arī attiecīgā zvērināta tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība par sava palīga nepienācīgu uzraudzību un vadību.

111.7 pants. (1) Zvērināta tiesu izpildītāja palīgu var atstādināt no amata pienākumu pildīšanas saskaņā ar šā likuma 93.panta noteikumiem.

(2) Tieslietu ministrs atbrīvo zvērināta tiesu izpildītāja palīgu no amata, ja zvērināta tiesu izpildītāja palīgs:

1) lūdz atbrīvot viņu no amata pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās;

2) izbeidzis darba attiecības ar zvērinātu tiesu izpildītāju.

(3) Tieslietu ministrs atceļ zvērināta tiesu izpildītāja palīgu no amata, ja:

1) iestājies viens no šā likuma 13.panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā paredzētajiem gadījumiem;

2) atcelšana no amata piemērota kā disciplinārsods.

(4) Zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš izbeidz darba attiecības ar zvērināta tiesu izpildītāja palīgu, ir pienākums triju dienu laikā no darba attiecību izbeigšanas dienas par to rakstveidā paziņot tieslietu ministram un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei.

(5) Tieslietu ministra lēmuma par zvērināta tiesu izpildītāja palīga atstādināšanu vai atcelšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma izpildi.

(6) No amata atbrīvots vai atcelts zvērināta tiesu izpildītāja palīgs triju dienu laikā no tieslietu ministra lēmuma saņemšanas dienas nodod zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecību Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei.

111.8 pants. Persona, kura no zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata atbrīvota saskaņā ar šā likuma 111.7 panta otro daļu, atsākot pildīt zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata pienākumus, saņem zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecību bez atkārtota zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena kārtošanas, ja no atbrīvošanas dienas pagājis ne vairāk kā viens gads.”

24. Aizstāt 138.pantā skaitli un vārdus “99.panta trešajā un ceturtajā daļā” ar skaitli un vārdiem “111.3 panta otrajā daļā”.

25. Izteikt 145.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uz naudas līdzekļiem, kas atrodas zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā kredītiestādē, nevar vērst piedziņu zvērināta tiesu izpildītāja parādu segšanai, un šie naudas līdzekļi zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā neietilpst mantojuma masā.”

26. Izteikt 146.pantu šādā redakcijā:

146.pants. (1) Zvērināts tiesu izpildītājs katram gadam kārto atsevišķu depozītu summu uzskaites grāmatu. Depozītu summu uzskaites grāmata ir ar sanumurētām lapām un caurauklota, pirms ierakstu izdarīšanas tajā caurauklojuma vietā nostiprināta ar apgabaltiesas ģerboņzīmogu, to paraksta apgabaltiesas priekšsēdētājs, un viņa sekretārs izdara atzīmi par cauraukloto lapu skaitu.

(2) Depozītu summu uzskaites grāmatu var kārtot arī elektroniski. Gada ietvaros elektroniski uzkrāto informāciju zvērināts tiesu izpildītājs līdz nākamā gada 1.februārim izdrukā, sanumurē, caurauklo un iesniedz apgabaltiesas priekšsēdētājam parakstīšanai un apzīmogošanai ar apgabaltiesas ģerboņzīmogu.

(3) Naudas līdzekļu atlikumam depozīta kontā jāsakrīt ar depozītu summu uzskaites grāmatā esošo naudas līdzekļu atlikumu. Ieraksti depozītu summu uzskaites grāmatā tiek dalīti pa mēnešiem. Ja zvērināts tiesu izpildītājs depozītu summu uzskaites grāmatu kārto rakstveidā, viņš katra mēneša beigās aprēķina un ar bankas depozīta konta izrakstu salīdzina atlikuma summu mēneša sākumā un mēneša beigās zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, atsevišķi norādot kopējo summu, kas ienākusi un kas izmaksāta mēneša laikā. Ja zvērināts tiesu izpildītājs depozītu summu uzskaites grāmatu kārto elektroniski, viņš katra mēneša beigās aprēķina un ar bankas depozīta konta izrakstu salīdzina atlikuma summu mēneša sākumā un mēneša beigās zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

(4) Summas, kas nākamā gada 1.janvārī paliek atlikumā depozīta kontā kredītiestādē, ieraksta nākamā gada depozītu summu uzskaites grāmatas sākumā kā atlikumu. Katru iemaksāto summu norāda atsevišķi — tāpat kā iepriekšējā gada depozītu summu uzskaites grāmatā.”

27. Papildināt 152.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Naudas līdzekļi, kas piedzīti no parādnieka un nododami piedzinējam, izsniedzami vai pārskaitāmi piedzinējam septiņu dienu laikā no dienas, kad tie ieskaitīti zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, ja nav objektīvu iemeslu, kuru dēļ naudas līdzekļu pārskaitīšana atliekama.”

28. Papildināt 155.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja piedzenamā summa izpildu dokumentā norādīta ārvalstu valūtā, zvērināts tiesu izpildītājs amata atlīdzības takses apmēru latos aprēķina saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo ārvalstu valūtas kursu dienā, kurā izpildu dokuments iesniegts izpildei.”

29. Papildināt likumu ar 156.1 pantu šādā redakcijā:

156.1 pants. (1) Zvērināti tiesu izpildītāji, veicot amata darbības, lieto Izpildu lietu reģistru.

(2) Izpildu lietu reģistra un tā programmnodrošinājuma īpašniece ir Latvijas valsts.

(3) Izpildu lietu reģistra pārzine ir Tieslietu ministrija. Izpildu lietu reģistra turētāja ir Tiesu administrācija.

(4) Ministru kabinets nosaka Izpildu lietu reģistra izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī minimālo tajā iekļaujamās informācijas apjomu.

(5) Izpildu lietu reģistrā iekļautā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija.”

30. Papildināt 160.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Zvērināts tiesu izpildītājs pēc piedzinēja, parādnieka un šā likuma 52.panta otrajā daļā norādīto personu pieprasījuma, kā arī tad, ja tas ir nepieciešams amata darbību veikšanai, sagatavo viņa lietvedībā esošo dokumentu norakstus, izrakstus vai kopijas un apliecina to pareizību.”

31. Pārejas noteikumos:

izslēgt 7.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

“24. Šā likuma 17.panta trešā daļa piemērojama arī tiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kuri atcelti no zvērināta tiesu izpildītāja amata, pamatojoties uz šo pārejas noteikumu 13.punktu.

25. Personām, kuras sākušas pildīt zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata pienākumus līdz 2011.gada 28.februārim un kuras nav nokārtojušas zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmenu, amatā nostrādātais laiks ieskaitāms šā likuma 97.panta ceturtajā daļā minētajā termiņā.

26. Šā likuma 32.9 pants stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

27. Šā likuma 84.1 un 156.pants stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

28. Līdz attiecīgo šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.maijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.42 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

29. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgi, kuri nokārtojuši šā likuma 111.1 pantā paredzēto eksāmenu līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai (šā likuma 111.2 panta otrā daļa), saņem tieslietu ministra apstiprinātu zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecību atbilstoši kārtībai, kāda bija noteikta līdz 2011.gada 28.februārim, un saņemtās apliecības ir derīgas līdz 2011.gada 31.maijam.”

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 27.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 16.februārī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!