• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1154 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbībai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.01.2011., Nr. 8 https://www.vestnesis.lv/ta/id/224314

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1229

Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi

Vēl šajā numurā

14.01.2011., Nr. 8

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1154

Pieņemts: 21.12.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1154

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 9.§)

Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbībai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 12.2 panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbībai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā;

1.2. nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. iznomātājs – nomas objekta valdītājs vai pārvaldītājs;

2.2. nomas objekts – vieta (valsts nekustamajā īpašumā) komercdarbībai muitas kontroles punkta teritorijā;

2.3. nomnieks – nomas tiesību pretendents, ar kuru iznomātājs slēdz līgumu par nomas objekta iznomāšanu;

2.4. nosacītā nomas maksa – nomas objekta nomas maksa, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem".

II. Nomas objekta iznomāšanas kārtība

3. Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, ņemot vērā Muitas likuma 12.2 pantu.

4. Nomnieku izvēlas atklātā konkursā (turpmāk – konkurss), ņemot vērā šajos noteikumos minētos kritērijus.

5. Iznomātājs izveido komisiju, kas rīko konkursu, pieņem lēmumus un veic citas šajos noteikumos noteiktās darbības nomas objekta iznomāšanas procesā (turpmāk – komisija).

6. Komisijas sastāvā ir vismaz pieci pārstāvji. Komisijas sastāvu veido nomas objekta valdītāja vai pārvaldītāja vai citu valsts vai pašvaldību institūciju pārstāvji, no tiem vairāk nekā puse ir Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji. Komisijas locekļi nedrīkst būt tieši vai netieši ieinteresēti iznomāšanas rezultātā.

7. Komisija izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu. Nolikumā norāda izsoles norises kārtību, izsoles pieteikumu atvēršanas vietu un laiku, kā arī šādas prasības nomas tiesību pretendentiem:

7.1. nomas tiesību pretendents ir reģistrēts komercreģistrā un nodokļu maksātāju reģistrā;

7.2. nomas tiesību pretendentam konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un nomas tiesību pretendents pilda parādu saistības;

7.3. komercsabiedrības dibinātāji vai dalībnieki (fiziskas personas), vai individuālais komersants nav krimināli sodīts par noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā;

7.4. ja nomas objekts atrodas robežšķērsošanas vietā – komercsabiedrības dibinātāji vai dalībnieki (fiziskas personas), vai individuālais komersants ar spēkā stājušos nolēmumu nav atzīts par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar cilvēku tirdzniecību, terorismu, spiegošanu, personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, kontrabandu, narkotiskajām vai psihotropajām vielām, ieročiem, radioaktīvajām vielām, kā arī ar nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu;

7.5. pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas dienas nomas tiesību pretendents nav atkārtoti sodīts par administratīviem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā;

7.6. nomas tiesību pretendentam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbības veikšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

7.7. citas prasības un kritērijus konkrētam komercdarbības veidam. Komisijas noteiktās prasības nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei.

8. Komisija publicē konkursa nolikumu un šādu informāciju par nomas objektu un konkursu:

8.1. nomas objekta iznomāšanas mērķi;

8.2. nomas objekta adresi, kadastra numuru un platību;

8.3. iznomātāja noteikto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru;

8.4. iznomāšanas termiņu, kas nav īsāks par trim gadiem;

8.5. citu nomas objektu raksturojošu informāciju;

8.6. citus iznomāšanas nosacījumus, ja tādi ir paredzēti normatīvajos aktos vai tos noteicis iznomātājs;

8.7. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 15 darbdienām no konkursa nolikuma publicēšanas dienas;

8.8.  nomas līguma projektu;

8.9. nomas objekta apskates vietu un laiku.

9. Komisija šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju publicē valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" un Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu, izvieto publiski pieejamā vietā muitas kontroles punkta telpās, norādot vietu un laiku, kad var iepazīties ar nomas līguma projektu. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

10. Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot , ja pagarina esoša nomas līguma termiņu. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt jau esošā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu.

11. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nomas objekta stāvokli, kā arī saņemt citu iznomātāja rīcībā esošo informāciju un iepazīties ar nomas objektu dabā.

12. Lai pieteiktos šo noteikumu 4.punktā minētajam konkursam, nomas tiesību pretendents iesniedz iznomātājam pieteikumu. Pieteikumā norāda:

12.1. komersanta nosaukumu (firmu), juridisko adresi, komersanta un nodokļu maksātāja vienoto reģistrācijas numuru;

12.2. speciālās atļaujas (licences) sēriju un numuru, ja komercdarbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama speciālā atļauja (licence);

12.3. informāciju par nomas tiesību pretendenta rīcībā esošajiem resursiem un pieredzi attiecīgās komercdarbības nodrošināšanai;

12.4. informāciju par nomas tiesību pretendenta atbilstību komisijas noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem konkrētam komercdarbības veidam;

12.5. nomas objekta adresi, kadastra numuru un platību;

12.6. citu informāciju, kas ir minēta konkursa nolikumā.

13. Pēc komisijas pieprasījuma nomas tiesību pretendents iesniedz papildu dokumentus un ziņas, kas saistītas ar tā komercdarbību (piemēram, darba līgumi, pilnvaras), izņemot informāciju, ko komisija var iegūt publiskajās datubāzēs.

14. Nomnieku noskaidro rakstiskā izsolē. Izsolē piedalās komersanti, kas atbilst konkursa nolikumā minētajām prasībām.

15. Komisija informē nomas tiesību pretendentus par izsoles pieteikumu iesniegšanas vietu, laiku un iesniegšanas termiņu un lūdz iesniegt slēgtā aploksnē izsoles pieteikumu, kurā norādīts piedāvātais nomas maksas apmērs. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objekta adresi, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu.

16. Izsoles pieteikumus reģistrē to saņemšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Izsoles pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz komisijas noteiktajam izsoles pieteikumu atvēršanas brīdim.

17. Nomas tiesību pretendents piedalās izsolē, ja izsoles pieteikums ir iesniegts komisijas noteiktajā termiņā.

18. Izsoles pieteikuma atvēršanu konkursa nolikumā norādītajā datumā, laikā un vietā rīko komisija.

19. Komisija konkursa nolikumā norādītajā datumā, laikā un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti pieteikumi.

20. Izsoles pieteikumu atvēršana ir atklāta.

21. Pēc izsoles pieteikumu atvēršanas komisijas loceklis nosauc nomas tiesību pretendentu, izsoles pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un parakstās uz nomas pieteikuma (parakstās visi komisijas locekļi). Izsoles pieteikumu atvēršana tiek protokolēta. Mutiskie piedāvājumi izsolē ir aizliegti.

22. Pēc visu izsoles pieteikumu atvēršanas paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu. Izsoles rezultātu paziņošana tiek protokolēta.

23. Ja pēc visu izsoles pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, komisija veic vienu no šādām darbībām:

23.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās izsoles pieteikumu atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;

23.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.

24. Ja izsoles pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības atklātā konkursā.

25. Ja publicētajā termiņā, līdz kuram jāpiesakās nomas tiesību pretendentiem, nav pieteicies neviens nomas tiesību pretendents, komisija var pagarināt pieteikšanās termiņu un samazināt nosacīto nomas maksu, ievērojot šo noteikumu 9.punktā minēto publicēšanas kārtību.

26. Komisija apstiprina izsoles un konkursa rezultātus un triju darbdienu laikā pēc rezultātu apstiprināšanas nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 9.punktā minēto iestāžu mājaslapā internetā, vienlaikus informējot visus konkursa dalībniekus par pieņemto lēmumu. Komisija informāciju par izsoles un konkursa rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodod personīgi.

27. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents iznomātāja noteiktajā termiņā paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu parakstīt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

28. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājs rakstiski piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Komisija divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 9.punktā minēto iestāžu mājaslapā internetā.

29. Komisija informāciju par noslēgto nomas līgumu publicē šo noteikumu 9.punktā minēto iestāžu mājaslapā internetā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas.

30. Ja nomas objektu iznomā par nomas maksu, kas ir zemāka par nomas maksu, kura noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļu, nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku līdz vienam gadam.

III. Nomas līgumā ietveramie tipveida nosacījumi

31. Nomas līgumā ietver šādus nosacījumus:

31.1. nomas līguma priekšmets;

31.2. iznomātāja un nomnieka personu identificējošie dati;

31.3. nomas objekta izmantošanas mērķis;

31.4. nomas maksas apmērs, nomas maksas samaksas kārtība, nomas maksas pārskatīšanas kārtība;

31.5. norēķini par nomas objekta komunālajiem (piemēram, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi) un sakaru pakalpojumiem;

31.6. līdzēju tiesības un pienākumi;

31.7. līdzēju atbildība par līguma neizpildīšanu;

31.8. nomas līguma termiņš;

31.9. strīdu izšķiršanas kārtība;

31.10. līguma izbeigšanas nosacījumi, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no nomas līguma.

32. Noslēgtā nomas līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no publicētajiem nomas līguma nosacījumiem. Līgumā noteiktā nomas maksa nedrīkst būt zemāka par izsoles rezultātiem (izņemot, ja nomas maksa tiek mainīta šo noteikumu 33. un 34.punktā minētajos gadījumos). Pusēm savstarpēji vienojoties, publicēto nomas līguma projektu pirms parakstīšanas var nebūtiski mainīt, ievērojot šajā punktā minētos nosacījumus.

33. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:

33.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

33.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.

34. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja notikušas izmaiņas nekustamā īpašuma tirgus segmentā. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas.

35. Nomnieks nedrīkst nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.

36. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku līgumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par divām nedēļām un garāks par diviem mēnešiem, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, un nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nomnieks taisījis nomas objektam, ja:

36.1. nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts;

36.2. nomnieks vairāk nekā mēnesi nemaksā nomas maksu;

36.3. nomnieks vairāk nekā mēnesi nenorēķinās par komunālajiem (piemēram, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi) vai sakaru pakalpojumiem;

36.4. nomnieks vairāk nekā mēnesi kavē nekustamā īpašuma nodokļa samaksu;

36.5. netiek pildīti nomas objekta izmantošanas nosacījumi;

36.6. nomas līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē;

36.7. nomnieks neatbilst šo noteikumu 7.punktā minētajiem nosacījumiem;

36.8. nomnieks ir likvidēts un izslēgts no komercreģistra;

36.9. nomnieks 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nav uzsācis komercdarbību nomas objektā vai uz laikposmu, kas ir ilgāks par 30 dienām, ir apturējis komercdarbību nomas objektā.

37. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku divus mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts iznomātājam nepieciešams muitas kontroles, robežkontroles, Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles vai citu valsts institūciju uzdevumu nodrošināšanai. Šajā gadījumā nomnieku rakstiski informē vismaz divus mēnešus iepriekš.

38. Ja iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas līguma šo noteikumu 37.punktā minētajā gadījumā, iznomātājs, ievērojot Civillikumu un nomas līgumu, atlīdzina nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nomnieks taisījis nomas objektam.

IV. Noslēguma jautājums

39. Atļaujām un nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!