• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1224 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū""". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.2011., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/ta/id/223863

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1233

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

06.01.2011., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1224

Pieņemts: 28.12.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1224

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
un Invaliditātes likuma 12.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 16., 118., 149.nr.; 2010, 45., 94., 130.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu un Invaliditātes likuma 12.panta ceturto daļu";

1.3. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.1.aktivitātes "Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana" 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – aktivitāte);";

1.4. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Aktivitātes mērķis – ar kompleksu (vairākas mērķa grupas aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības un sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.";

1.5. papildināt noteikumus ar 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. personas ar I grupas redzes invaliditāti, kuras atbilst Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām.";

1.6. papildināt noteikumus ar 6.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5.1 pabalsta par asistenta izmantošanu (turpmāk – pabalsts) nodrošināšana (10 stundu nedēļā) šo noteikumu 4.1 4.apakšpunktā minētajai mērķa grupai, ja attiecīgā persona nesaņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros;";

1.7. aizstāt 7.punktā skaitļus un vārdu "6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.6." ar skaitļiem un vārdiem "6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.";

1.8. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 572 487 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 430 692 lati un valsts budžeta finansējums – 1 141 795 lati.";

1.9. izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 91,59 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk par šo noteikumu 9.punktā noteikto apmēru.

16. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 13 572 487 lati.";

1.10. izteikt 26.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57., 69.punktā un 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu;";

1.11. izteikt 36.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57. un 69.punktā, kā arī 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;";

1.12. izteikt 48.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.1.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta 2.punktam šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;";

1.13. svītrot 49.2.apakšpunktu;

1.14. papildināt noteikumus ar 49.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3. pabalsts šo noteikumu 6.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir 12 latu par vienu nedēļu, un to izmaksā reizi mēnesī.";

1.15. izteikt 51.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"51.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ievērojot šādus nosacījumus:";

1.16. izteikt 58.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.1. kas nav norādītas šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55.punktā un 48.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 50., 52., 54., 69.punktā un 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumiem;";

1.17. aizstāt 59.1.5.apakšpunktā vārdu "pavadoņu" ar vārdu "asistentu";

1.18. izteikt 67.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"67. Nepārsniedzot šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57. un 69.punktā, 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:";

1.19. papildināt noteikumus ar VII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VII1. Pabalsta piešķiršanas, finansēšanas un saņemšanas nosacījumi

67.1 Lai saņemtu pabalstu šo noteikumu 49.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis jebkurā finansējuma saņēmēja teritoriālajā struktūrvienībā (filiālē) iesniedz rakstisku iesniegumu (var izmantot veidlapu, kas publicēta finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē) personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem). Iesniegumā norāda šādu informāciju:

67.1. personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

67.2. vēlamais saziņas veids (atzīmē vismaz vienu):

67.2.1. deklarētā dzīvesvietas adrese;

67.2.2. faktiskā dzīvesvietas adrese;

67.2.3. tālruņa numurs;

67.2.4. elektroniskā pasta adrese;

67.1  3. apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.

67.2 Šo noteikumu 67.1 punktā minētā iesnieguma iesniedzējs ar parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

67.3 Finansējuma saņēmēja amatpersona mēneša laikā pēc šo noteikumu 67.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda un izvērtē personas atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, nosakot arī pabalsta izmaksas datumu, vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības. Lēmumu adresātam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Pārbaudot personas atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem, finansējuma saņēmēja amatpersona pārbauda, vai persona nesaņem asistenta pakalpojumu kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kā arī izlases veidā var pārbaudīt šo noteikumu 67.3.apakšpunktā minēto apliecinājumu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citām kompetentajām institūcijām vai biedrībām un nodibinājumiem.

67.4 Pabalstu piešķir uz laiku, ne ilgāku par 2012.gada 31.decembri.

67.5 Finansējuma saņēmēja amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekam noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai vai saņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.

67.6 Finansējuma saņēmēja amatpersonas izdoto administratīvo aktu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu finansējuma saņēmēja vadītājam viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Finansējuma saņēmēja vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no finansējuma saņēmēja vadītāja lēmuma spēkā stāšanās dienas.

67.7 Pabalstu piešķir ar nedēļu, kad saņemts šo noteikumu 67.punktā minētais iesniegums, un sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

67.8 Pabalstu finansējuma saņēmējs bez maksas pārskaita šo noteikumu 67.1.apakšpunktā minētajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

67.9 Persona, kurai piešķirts pabalsts, vai tās pilnvarotais pārstāvis piecu darbdienu laikā informē finansējuma saņēmēju par:

67.1. personas ievietošanu stacionārajā ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā, vai ieslodzījuma vietā;

67.2. to, ka personai piešķirts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;

67.3. to, ka persona saņem asistenta pakalpojumu šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros;

67.4. citiem apstākļiem, kas var būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

67.10 Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona, kurai piešķirts pabalsts, neatbilst šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekam noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai un ja persona, kurai piešķirts pabalsts, vai tās pilnvarotais pārstāvis:

67.10 1. iesniedz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 67.punktā minēto informāciju;

67.10 2. nav paziņojis par šo noteikumu 67.punktā minēto apstākļu iestāšanos, bet finansējuma saņēmējs šo informāciju ir saņēmis no kompetentajām institūcijām vai biedrībām un nodibinājumiem;

67.10 3. iesniedzot finansējuma saņēmējam iesniegumu par pabalsta saņemšanu, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

67.11 Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa.

67.12 Personai, kurai piešķirts pabalsts, ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam piešķirtā pabalsta izmaksai izlietotos finanšu līdzekļus par laikposmu, kopš iestājušies šo noteikumu 67.9 punktā minētie apstākļi, un persona, kurai piešķirts pabalsts, nav par to informējusi finansējuma saņēmēju vai ir sniegusi nepatiesas ziņas finansējuma saņēmējam.

67.13 Ja persona, kurai piešķirts pabalsts, nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu finansējuma saņēmējs piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

67.14 Finansējuma saņēmējs uzskaita šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekus un tiem izmaksātā pabalsta apmēru."

1.20. papildināt noteikumus ar 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Personām, kas šo noteikumu 67.1 punktā minēto iesniegumu ir iesniegušas līdz 2011.gada 1.februārim, pabalstu piešķir ar 2011.gada 1.janvāri."

2. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!