• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1152 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.2011., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/ta/id/223853

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1171

Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos

Vēl šajā numurā

06.01.2011., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1152

Pieņemts: 21.12.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1152

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 2.§)

Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorands par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām (turpmāk – saprašanās memorands) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

3. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A.Pabriks 

Pieņemts un apstiprināts ar
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1152

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorands par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministrs, turpmāk saukt - “Dalībnieki”,

atsaucoties uz 1949.gada 4.aprīļa Ziemeļatlantijas Līguma noteikumiem;

ņemot vērā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu (turpmāk – NATO SOFA), kas parakstīts Londonā 1951.gada 19.jūnijā;

sniedzot ieguldījumu starptautiskās drošības un stabilitātes uzlabošanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas (ANO), Organizācijas Drošības un sadarbības (EDSO), Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības (ES) ietvaros;

vēloties stiprināt savas labās un draudzīgās attiecības;

vēloties padziļināt un pastiprināt sadarbību kopīgu interešu jomās;

ir panākuši šādu vienošanos:

1. PANTS
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Šis Saprašanās memorands par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām (turpmāk saukts - SM) veido pamatus Dalībnieku sadarbības īstenošanai aizsardzības un militārajos jautājumos, kas skar kopīgu interešu jomas.

1.2. Šis SM neietekmēs saistības, kas izriet katram Dalībniekam no citiem esošajiem divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskiem nolīgumiem.

2. PANTS
JOMAS UN SADARBĪBAS VEIDI

2.1. Sadarbība starp Dalībniekiem tiks veikta angļu valodā, ievērojot savas iekšējas kompetences robežas šādās jomās:

a) aizsardzības politika un plānošana un militārie drošības aspekti;

b) militārā izglītība un apmācības;

c) militāro spēju attīstība;

d) loģistika un iepirkumi;

e) humanitārās, miera uzturēšanas un krīzes menedžmenta operācijas;

f) citas jomas pēc Dalībnieku savstarpējas vienošanās.

2.2. Sadarbības jomas var būt šādas:

a) oficiālas vizītes, darba tikšanās un semināri;

b) konsultācijas, pieredzes apmaiņa;

c) militārā apmācība un mācības;

d) informācijas, materiālu un personālapmaiņa;

e) kultūras un sporta aktivitātes;

f) citas aktivitātes pēc Dalībnieku savstarpējās vienošanās.

2.3. Lai izpildītu SM nosacījumus un īstenotu šajā pantā minētajās jomās, Dalībnieki var slēgt īpašus nolīgumus vai protokolus.

3. PANTS
PLĀNOŠANA

Dalībnieki vienojas par kopīgiem pasākumiem nākamajam gadam, ja nepieciešams, sagatavojot detalizētu sadarbības plānu līdz katra gada beigām.

4. PANTS
FINANŠU ASPEKTI

Dalībnieki sedz savus izdevumus saistībā ar SM piemērošanu, ja vien nav izlemts citādi.

5. PANTS
INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

Dalībnieki garantē SM īstenošanas ietvaros savstarpēji nodotās informācijas aizsardzību. Klasificētā informācija, kas radusies vai tiks savstarpēji nodota SM īstenošanas gaitā, tiks apstrādāta saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti attiecīgajos starptautiskos nolīgumos, kas ir spēkā attiecībā uz Dalībniekiem.

6. PANTS
DOMSTARPĪBU RISINĀŠANA

Jebkurš strīds saistībā ar interpretāciju vai SM īstenošanu tiks atrisināts pārrunu ceļā, izmantojot konsultācijas un sarunas starp Dalībniekiem.

7. PANTS
PRASĪBAS UN SAISTĪBAS

7.1. Ja NATO SOFA ir piemērojama, tad prasījumi un saistības, kas izriet no SM vai saistībā ar to, tiks izskatīti saskaņā ar NATO SOFA.

7.2. Ja NATO SOFA nav piemērojama, tad prasījumi un saistības, kas izriet no SM vai saistībā ar to, tiks izskatīti saskaņā ar piemērojamiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem.

8. PANTS
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. SM stājas spēkā pēdējā paraksta dienā. Tas paliek spēkā uz nenoteiktu laiku, ja vien kāds no Dalībniekiem otram rakstiski 6 (sešus) mēnešus iepriekš nepaziņo par savu nodomu SM izbeigt.

8.2. Neatkarīgi no SM izbeigšanās spēkā paliek 5.panta (Informācijas aizsardzība) nosacījumi, 4.panta (Finansu aspekti) un 6.panta (Domstarpību risināšana) nosacījumi paliek spēkā līdz visi nenokārtotie maksājumi un prasības ir nokārtotas.

8.3. SM var grozīt jebkurā laikā, Dalībniekiem savstarpēji rakstiski vienojoties un tie stāsies spēkā parakstīšanas dienā.

Parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros angļu valodā, pa vienam katram Dalībniekam.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Datums un vieta.……………...

Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra vārdā

Datums un vieta.……………...

  

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF  THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE MINISTER OF DEFENCE OF  THE KINGDOM OF BELGIUM ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE  AND MILITARY RELATIONS

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, hereinafter referred to as “the Participants”,

Referring to the provisions of the North Atlantic Treaty, dated 4th April, 1949;

Having regard to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces (hereafter - NATO SOFA), signed in London on 19th June, 1951;

Contributing to the enhancement of international security and stability within the framework of the Charter of the United Nations’ (UN), the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union (EU);

Willing to intensify their good and cordial relations;

Desiring to complement and reinforce cooperation on subjects of common interest;

Have reached the following understanding:

SECTION 1
GENERAL INFORMATION

1.1 This Memorandum of Understanding concerning defence and military relations (hereinafter referred to as “the MoU”) establishes the framework for cooperation in defence and military matters between the Participants in areas of mutual interest.

1.2 This MoU will not affect commitments resulting for each Participant from other existing bilateral or multilateral international agreements.

SECTION 2
AREAS AND FORMS OF COOPERATION

2.1 Cooperation will be carried out by the Participants in English within the limits of their internal competences in the following areas:

a) defence policy and planning and military aspects of security;

b) military education and training;

c) military capability development;

d) logistics and procurement;

e) humanitarian, peacekeeping and crisis management operations;

f) other areas upon mutual consent of the Participants.

2.2  The forms of cooperation can be as follows:

a) official visits, working meetings and seminars;

b) consultations, exchange of experience;

c) military training and exercises;

d) exchange of information, material and personnel;

e) cultural and sports activities;

f) other activities upon mutual consent of the Participants.

2.3 In order to fulfill provisions of this MoU and to implement the cooperation in the areas mentioned in this Section, the Participants may conclude specific arrangements or protocols.

SECTION 3
PLANNING

The Participants will agree on common activities for the next year and, if necessary, may prepare a detailed plan of cooperation by the end of each year.

SECTION 4
FINANCIAL ASPECTS

The Participants will bear their own expenses in relation to the implementation of this MoU unless decided otherwise.

SECTION 5
PROTECTION OF INFORMATION

The Participants guarantee the protection of information exchanged during the implementation of this MoU. Classified information generated or exchanged as a result of the implementation of this MoU will be treated in accordance with the provisions as set forth in respective international agreements in force for the Participants.

SECTION 6
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or implementation of this MoU will be settled amicably through consultations and negotiations between the Participants.

SECTION 7
CLAIMS AND LIABILITIES

7.1 Where NATO SOFA is applicable, claims and liabilities arising out of or in connection with this MoU will be dealt with in accordance with the NATO SOFA.

7.2 Where NATO SOFA is not applicable, claims and liabilities arising out of or in connection with this MoU will be dealt with in accordance with applicable national and international law.

SECTION 8
FINAL PROVISIONS

8.1 This MoU will come into effect on the date of the last signature. It will remain in effect for an unlimited period of time, unless either Participant notifies the other in writing 6 (six) months in advance of its intention to terminate the MoU.

8.2 Notwithstanding the termination of this MOU, the provisions of Section 5 (Protection of Information) will remain in effect and the provisions of Section 4 (Financial aspects) and Section 6 (Settlement of Disputes) will remain in effect until all outstanding payments and claims are settled.

8.3 The MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Participants and will come into effect on the date of signing.

Signed in 2 (two) originals in the English language, one for each Participant.

For the Ministry of the Defence of the Republic of Latvia

(Date and place).……………...

For the Minister of the Defence of the Kingdom of the Belgium

(Date and place).……………...

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!