• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra noteikumi Nr. 2 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.2011., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/ta/id/223850

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.3

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība"

Vēl šajā numurā

06.01.2011., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 04.01.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.2

Rīgā 2011.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 237.panta pirmo
un trešo daļu, 239.panta trešo daļu, 365.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 155.nr.; 2008, 143.nr.; 2010, 25.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punktā vārdus "speciālajā depozītu kontā" ar vārdiem "deponēto līdzekļu kontā".

2. Papildināt noteikumus ar 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. informē aģentūru par nepieciešamību lietiskā pierādījuma novērtēšanā, realizācijā vai iznīcināšanā pieaicināt institūcijas pārstāvi, kuras kontrolei pakļauti attiecīgie lietiskie pierādījumi (klātesošās personas statusā), ja procesa virzītāja lēmums paredz lietiskā pierādījuma realizāciju vai iznīcināšanu."

3. Izteikt 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"12. Aģentūra pēc šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas:

12.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pieņem un uzskaita lietiskos pierādījumus un sastāda lietisko pierādījumu vai arestētās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu (1.pielikums) divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem). Vienu eksemplāru pievieno krimināllietai, bet otrs glabājams aģentūrā;

12.2. nekavējoties organizē lietisko pierādījumu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu;

12.3. pieaicina piedalīties lietiskā pierādījuma novērtēšanā, realizācijā vai iznīcināšanā kā klātesošai personai tās institūcijas pārstāvi, kuras kontrolei pakļauti attiecīgie lietiskie pierādījumi, ja ir saņemta šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētā informācija;

12.4. nodrošina, lai ieņēmumi, kas gūti, realizējot lietiskos pierādījumus, tiktu ieskaitīti aģentūrai atvērtajā deponēto līdzekļu kontā (turpmāk – deponēto līdzekļu konts). Ieņēmumi, kas gūti, realizējot lietiskos pierādījumus, glabājami deponēto līdzekļu kontā līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai krimināllietā un tiek uzkrāti pieaugošā apjomā, pārkontējot uz nākamo taksācijas gadu;

12.5. iekārto atsevišķu lietu, kurā glabājami visi dokumenti, kas attiecas uz konkrēto procesa virzītāja lēmumu.

13. Ja pieņemts lēmums:

13.1. par lietiskā pierādījuma realizāciju, aģentūra ar rīkojumu izveido komisiju vismaz triju komisijas locekļu sastāvā. Ja nepieciešams, komisijas sastāvā iekļauj arī tās institūcijas pārstāvi, kurš piedalīsies attiecīgā lietiskā pierādījuma realizācijā (attiecīgais pārstāvis ir no institūcijas, kuras kontrolei pakļauti attiecīgie lietiskie pierādījumi);

13.2. par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu, aģentūra ar rīkojumu nosaka vienu vai vairākas atbildīgās aģentūras amatpersonas lietiskā pierādījuma iznīcināšanai (turpmāk – atbildīgā amatpersona), kā arī tās institūcijas pārstāvi, kurš piedalīsies attiecīgā lietiskā pierādījuma iznīcināšanā (attiecīgais pārstāvis ir no institūcijas, kuras kontrolei pakļauti attiecīgie lietiskie pierādījumi).

14. Pirms lietiskā pierādījuma realizācijas vai iznīcināšanas ar rīkojumu izveido lietiskā pierādījuma novērtēšanas komisiju vismaz triju komisijas locekļu sastāvā. Ja lietiskā pierādījuma novērtēšanai nepieciešama tā sastāva bioloģiskā, ķīmiskā vai tehniskā izpēte vai ja lietiskais pierādījums ir transportlīdzeklis, lietisko pierādījumu nodod novērtēšanai sertificētam vērtētājam, ar kuru aģentūrai ir noslēgts attiecīgs līgums saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. Lietisko pierādījumu nenovērtē, ja tas ir iznīcināms saskaņā ar šo noteikumu 10.1. vai 10.3.apakšpunktu."

4. Papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Lietiskā pierādījuma novērtēšanas vai realizācijas komisijā iekļauj par lietiskā pierādījuma glabāšanu atbildīgo personu, aģentūras pārstāvi un, ja lietiskā pierādījuma novērtēšanu vai realizāciju nav iespējams veikt bez specifiskām zināšanām, – speciālistu vai ekspertu. Aģentūra ar attiecīgu rīkojumu var izveidot vienu komisiju, kas nodrošina gan lietiskā pierādījuma novērtēšanu, gan realizāciju.

14.2 Aģentūra, šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā novērtējot lietisko pierādījumu, kuru nodod realizācijai komersantam, un nosakot tā cenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja novērtējumā vai lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktā noteikto lietiskā pierādījuma vērtību (turpmāk – realizācijas cena), izvērtē tā komersanta piedāvāto cenu, kas izvēlēts saskaņā ar šo noteikumu 18.2.apakšpunktu. Realizācijai komersantam nododamā lietiskā pierādījuma novērtējums un aģentūras noteiktā lietiskā pierādījuma realizācijas cena nedrīkst būt zemāka par izvēlētā komersanta piedāvāto cenu. Aģentūra, novērtējot lietisko pierādījumu, kas ir trešo valstu manta (preces, kuras nav ieguvušas Eiropas Savienības preču statusu), ņem vērā muitas iestādes atzinumā norādīto preces muitas vērtību."

5. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Lietiskā pierādījuma novērtēšanas komisija novērtējumu ieraksta lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktā (2.pielikums). Aktu sagatavo divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem novērtējumiem), to paraksta komisijas locekļi. Aktu nesagatavo, ja ir saņemts sertificēta vērtētāja novērtējums. Sertificētais vērtētājs lietiskā pierādījuma novērtējumu sagatavo divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem novērtējumiem) un apliecina ar parakstu. Vienu lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktu vai sertificēta vērtētāja novērtējumu pievieno krimināllietai, bet otru glabā aģentūrā un reģistrē lietisko pierādījumu uzskaites reģistrā."

6. Izteikt 17.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lietiskos pierādījumus glabā, realizē vai iznīcina saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības prasības."

7. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Aģentūra lietisko pierādījumu realizē šādi:

18.1. realizē pati, nerīkojot izsoli;

18.2. nodod realizācijai komersantam, ar kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā aģentūra noslēgusi līgumu par lietiskā pierādījuma realizāciju, ja aģentūra pati nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz lietiskā pierādījuma realizāciju;

18.3. realizē izsolē, kuru organizē saskaņā ar Civilprocesa likuma vispārējiem noteikumiem. Izsoles rīkošana ir obligāta, ja realizējamā lietiskā pierādījuma kopējā vērtība pārsniedz 5000 latu. Šis nosacījums neattiecas uz lietisko pierādījumu, kas ātri bojājas;

18.4. lietisko pierādījumu, kas ātri bojājas, kā arī lietisko pierādījumu, kuru nevar realizēt vai kura paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, aģentūra realizē, nododot bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm izlietošanai atbilstoši to uzdevumam. Ja uz lietiskā pierādījuma saņemšanu bez maksas piesakās vairākas iestādes, to nodod izlietošanai tai iestādei, kura pieteikusies pirmā."

8. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Aģentūra vismaz trīs darbdienas pirms paredzētās lietiskā pierādījuma realizācijas vai iznīcināšanas (izņemot gadījumu, ja realizē vai iznīcina lietisko pierādījumu, kas ātri bojājas):

19.1. elektroniski paziņo procesa virzītājam, nosūtot informāciju uz institūcijas oficiālo e-pasta adresi, par lietiskā pierādījuma realizācijas vai iznīcināšanas laiku un vietu, izņemot šo noteikumu 38.punktā minēto gadījumu;

19.2. publicē aģentūras mājaslapā internetā paziņojumu par lietiskā pierādījuma realizāciju vai iznīcināšanu."

9. Papildināt noteikumus ar 19.1 un 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Aģentūra, nodrošinot lietiskā pierādījuma realizāciju:

19.1. realizē lietisko pierādījumu par realizācijas cenu;

19.2. ja uz lietisko pierādījumu par sākotnēji noteikto realizācijas cenu nav pieteicies neviens pretendents, lietiskā pierādījuma realizācijas cenu samazina un nodod to atkārtotai realizācijai. Lietiskā pierādījuma realizācijas cenu vienā realizācijas reizē samazina ne vairāk kā par 20 procentiem no sākotnēji noteiktās realizācijas cenas;

19.3. slēdz līgumu ar realizācijas procedūras uzvarētāju.

19.2 Lietisko pierādījumu var iznīcināt, ja aģentūrai to nav izdevies realizēt trijās realizācijas reizēs."

10. Aizstāt 20.punktā vārdus "slēdz ar komersantu vai institūciju līgumu" ar vārdiem "nodod iznīcināšanai komersantam, ar kuru aģentūrai ir noslēgts līgums".

11. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un naftas produktus iznīcina šādi:

20.1 1. alkoholiskos dzērienus:

20.1 1.1. izlejot kanalizācijā, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir mazāks par 500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

20.1 1.2. izlejot vietā, kas saskaņota ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, ja alkoholisko dzērienu apjoms ir lielāks par
500 litriem. Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai;

20.1 1.3. sasmalcinot iepakojumu kopā ar tā saturu īpaši aprīkotās iekārtās vai izmantojot citus iznīcināšanas veidus, ja saņemta atkritumu apsaimniekošanas atļauja vai iznīcināšanas vieta un nosacījumi saskaņoti ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;

20.1 2. tabakas izstrādājumus – sadedzinot sadedzināšanas iekārtās, kuras saņēmušas piesārņojošas darbības atļauju atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai un kuras aprīkotas ar dūmgāzu cieto daļiņu uztveršanas iekārtām, vai tos iznīcina, mehāniski sasmalcinot un nododot komersantam, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu un kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

20.1 3. naftas produktus – sadedzinot sadedzināšanas iekārtās, kuras saņēmušas piesārņojošas darbības atļauju naftas produktu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai."

12. Izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Atbildīgā aģentūras amatpersona lietiskā pierādījuma iznīcināšanai izvēlas finansiāli izdevīgāko iznīcināšanas veidu.

22. Lietiskā pierādījuma realizācijas komisijas locekļi pirms lietiskā pierādījuma realizācijas vai atbildīgā amatpersona pirms tā iznīcināšanas, vai aģentūra pirms lietiskā pierādījuma nodošanas komersantam, kurš nodrošina lietiskā pierādījuma realizāciju vai iznīcināšanu, pārbauda tā atbilstību lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktam vai sertificēta vērtētāja novērtējumam un lietisko pierādījumu vai arestētās mantas pieņemšanas un nodošanas aktam. Ja tiek konstatēta neatbilstība, lietiskā pierādījuma realizācijas komisija, atbildīgā amatpersona vai aģentūra nekavējoties aptur lietiskā pierādījuma realizācijas vai iznīcināšanas procesu un paziņo par to Valsts policijai izmeklēšanas veikšanai, kā arī par neatbilstību informē procesa virzītāju."

13. Papildināt 26.punktu aiz vārda "brīža" ar vārdiem "līdz nodošanas vai iznīcināšanas brīdim".

14. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Lietisko pierādījumu, kas atrodas aģentūras uzskaitē, tā glabāšanas laikā aizliegts nodot lietošanā privātpersonām, valsts vai pašvaldību institūcijām un to amatpersonām, kā arī aizliegts pieteikties tā iegādei:

27.1. pretendentam, kurš ir lietiskā pierādījuma vērtētājs;

27.2. amatpersonai, kura veica attiecīgā lietiskā pierādījuma izņemšanu, aprakstīšanu vai novērtēšanu;

27.3. amatpersonai, kura piedalījās lietiskā pierādījuma novērtēšanā vai kura iekļauta realizācijas komisijā vai iznīcināšanas komisijā;

27.4. aģentūras amatpersonai vai aģentūras amatpersonas pirmās pakāpes radiniekam vai laulātajam."

15. Aizstāt 32.punktā vārdus "minētajiem ieņēmumiem" ar vārdiem "minētā deponēto līdzekļu konta".

16. Aizstāt 33.punktā vārdus "zaudējumu lietisko pierādījumu novērtējuma summas apmērā" ar vārdiem un skaitli "no šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minētā deponēto līdzekļu konta lietisko pierādījumu vērtību".

17. Aizstāt 35.punkta otrajā teikumā skaitli un vārdus "12.3.apakšpunktā minētā komisija" ar skaitli un vārdiem "14.punktā minētā komisija vai sertificēts vērtētājs".

18. Aizstāt 42.2.apakšpunktā vārdus "depozīta kontā" ar vārdiem "deponēto līdzekļu kontā".

19. Izteikt 43.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. nerealizētos lietiskos pierādījumus kopā ar lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktu un procesa virzītāja apliecinātu nolēmuma kopiju nodod Valsts ieņēmumu dienestam. Ja lietiskie pierādījumi ir realizēti, aģentūra realizācijas ieņēmumus no deponēto līdzekļu konta ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

20. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.726

21. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.726

22. Aizstāt 3.pielikumā vārdus "depozīta kontā" ar vārdiem "deponēto līdzekļu kontā".

23. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.726

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!