• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 1003 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.10.2010., Nr. 172 https://www.vestnesis.lv/ta/id/220295-noteikumi-par-maksatnespejas-procesa-administratora-darbibas-parskatu-un-ta-aizpildisanas-kartibu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1004

Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums

Vēl šajā numurā

29.10.2010., Nr. 172

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1003

Pieņemts: 26.10.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1003

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 36.§)

Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
85.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) aizpilda darbības pārskatu, kā arī nosaka pārskata veidlapu paraugus.

2. Administrators pārskatus aizpilda elektroniski un nosūta valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) uz elektroniskā pasta adresi (parskati@mna.gov.lv) un kreditoriem uz elektroniskā pasta adresēm, kas norādītas kreditoru prasījumos.

3. Maksātnespējas procesa administratora sākotnējo darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (1.pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (2.pielikums) administrators septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas. Nosūtot pārskatu Maksātnespējas administrācijai, administrators pievieno parādnieka mantas pārdošanas plānu.

4. Maksātnespējas procesa administratora kārtējo darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (3.pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (4.pielikums) administrators nosūta septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc iepriekšējā pārskata perioda beigām.

5. Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (5.pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (6.pielikums) administrators nosūta 15 dienu laikā pēc parādnieka mantas pārdošanas plāna izpildes. Ja maksātnespējas procesa administratora kārtējā darbības pārskata un noslēguma darbības pārskata iesniegšanas periods sakrīt, administrators iesniedz tikai noslēguma darbības pārskatu.

6. Ja pēc ziņojuma par parādnieka mantas neesību nav panākta vienošanās par juridiskās personas maksātnespējas procesa finansēšanu un juridiskās personas maksātnespējas process tiek izbeigts, administratoram noslēguma darbības pārskats nav jāiesniedz.

7. Ja administrators tiek atcelts no administratora pienākumu pildīšanas juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, viņš vienas nedēļas laikā pēc tiesas nolēmuma saņemšanas sagatavo un nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem aizpildītu maksātnespējas procesa administratora noslēguma pārskatu. Administrators, kas viņa vietā sāk pildīt administratora pienākumus juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem maksātnespējas procesa administratora kārtējās darbības pārskatu. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc minētā noslēguma pārskata iesniegšanas.

8. Ja tiek panākta vienošanās par maksātnespējas procesa pāreju uz tiesiskās aizsardzības procesu, administrators triju nedēļu laikā pēc tiesas lēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem maksātnespējas procesa administratora noslēguma pārskatu, kurā norāda datus uz tiesas lēmuma pieņemšanas dienu.

9. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs,
tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra
noteikumiem Nr.1003

Maksātnespējas procesa administratora sākotnējais darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā

Parādnieks      
 

(nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)


 

(juridiskā adrese)


 

Administrators      
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta Nr.)


 

(prakses vietas adrese)


 

(tālrunis, fakss, e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar datiem uz ____.gada ___________

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Nr.
p.k.

Izmaksas

No maksātnespējas procesa uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām

parādnieka mantas pārdošanas plānā paredzētā summa (Ls) vai apjoms (%)

faktiski izmaksātā summa (Ls) vai apjoms (%)

1.1. administratora atlīdzība, t.sk.:    
1.1.1. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu    
1.1.2. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu    
1.1.3. atlīdzība par mantas atgūšanu    
1.2. ekspertu atlīdzība    
1.3. komandējumu izdevumi    
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi    
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei    
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi    
1.7. izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju    
1.8. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi    
1.9. citi izdevumi (norādīt)    
1.10.

kopā

   

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana

Nr.
p.k.

Izmaksas

Summa (Ls)

2.1. no parādnieka līdzekļiem  
2.2. no maksātnespējas procesa depozīta  
2.3. no kreditoru līdzekļiem  
2.4. no citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem  
2.5. no administratora līdzekļiem  

3. Informācija par parādnieka mantu*

Nr.
p.k.

Manta

Saskaņā ar parādnieka pēdējās iesniegtās bilances rādītājiem
(Ls)

Faktiskā summa pēc mantas pārdošanas plāna
(Ls)

Mantas samazinājums (piemēram, aktīvu pārvērtēšana, norakstīšana, atteikšanās no prasījuma tiesībām)
(Ls)

Faktiskā summa pārskata perioda beigās
(Ls)

3.1.

parādnieka mantas kopējais apjoms        

3.2.

ieķīlātā manta (norāda atsevišķi)        
Piezīme. * Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

 

4. Informācija par administratora izvērtētajiem parādnieka darījumiem Norāda, vai ir pamats prasības celšanai saskaņā ar Maksātnespējas likuma 65.panta 8.punktu un XVII nodaļu
5. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībām Norāda administratora uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem, pret parādnieka atbildīgajām amatpersonām, administratora apstrīdētos parādnieka darījumus, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
6. Informācija par turpmāko parādnieka saimniecisko darbību Norāda, vai un kādā apmērā (pilnā vai ierobežotā) plānots turpināt parādnieka saimniecisko darbību
7. Informācija par parādnieka noslēgto līgumu izpildi Norāda to parādnieka noslēgto līgumu priekšmetu un summu, kurus parādnieks slēdzis pirms maksātnespējas procesa un kas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā nav izpildīti vai izpildīti tikai daļēji, un kuru izpildi administrators ir tiesīgs pieprasīt no otra līgumslēdzēja vai arī vienpusēji atkāpties no līguma, vai administratoram ir tiesības izpildīt līgumu, ja šāda rīcība nesamazina parādnieka aktīvus.
Atsevišķi norāda parādnieka darbinieku un speciālistu skaitu, ar kuriem parādnieks slēdzis darba, uzņēmuma, autoratlīdzības vai citu veidu līgumus un ar kuriem administrators nav uzteicis darba tiesiskās attiecības vai nav vienpusēji atkāpies no līguma izpildes
8. Informācija par administratora noslēgtajiem līgumiem maksātnespējas procesā Norāda administratora maksātnespējas procesa laikā parādnieka vārdā noslēgto līgumu priekšmetu, summu un nepieciešamības pamatojumu
9. Informācija par kreditoru sapulcēm Norāda, vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
10. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu Norāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru un apdrošināšanas līguma darbības termiņu
11. Informācija par turpmākajām darbībām maksātnespējas procesā Norāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības, turpmākās darbības saistībā ar parādnieka saimniecisko darbību, citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu

Pārskatam pievienoju Maksātnespējas likuma 65.panta 2.punktā minēto bilanci.

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.

Aizsardzības ministrs,
tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra
noteikumiem Nr.1003 

Maksātnespējas procesa administratora sākotnējais darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros)

Parādnieks  
 

(vārds, uzvārds)


 

Administrators      
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta Nr.)


 

(prakses vietas adrese)


 

(tālrunis, fakss, e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar datiem uz ____.gada ___________

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Nr.
p.k.

Izmaksas

No maksātnespējas procesa uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām

parādnieka mantas pārdošanas plānā paredzētā summa (Ls) vai apjoms (%)

faktiski izmaksātā summa (Ls) vai apjoms (%)

1.1. administratora atlīdzība, t.sk.:    
1.1.1. vienreizējā atlīdzība    
1.1.2. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu    
1.1.3. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu    
1.1.4. atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu parādniekam    
1.2. ekspertu atlīdzība    
1.3. komandējumu izdevumi    
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi    
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei    
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi    
1.7. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi    
1.8. citi izdevumi (norādīt)    
1.9.

kopā

   

2. Informācija par parādnieka mantu

Nr.
p.k.

Manta

Faktiskā summa saskaņā ar mantas pārdošanas plānu
(Ls)

Faktiskā summa pārskata perioda beigās
(Ls)

2.1. parādnieka mantas kopējais apjoms, t.sk.:    
  naudas līdzekļi    
2.2. ieķīlātā manta (norāda atsevišķi)    

 

3. Parādnieka gūtie ienākumi pārskata periodā  
4. Kreditoriem izmaksātās summas Norāda kopējo kreditoriem izmaksāto summu un katram kreditoram izmaksāto summu
5. Informācija par administratora izvērtētajiem parādnieka darījumiem* Izvērtē fiziskās personas slēgtos darījumus, kuri varētu saturēt Maksātnespējas likuma 130. un 154.pantā noteiktās pazīmes un par kuriem kreditori informējuši administratoru Maksātnespējas likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā
6. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībām Norāda administratora uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem un citām darbībām parādnieka mantas atgūšanai
7. Informācija par parādnieka slēgtajiem darījumiem* Norāda pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas ar administratora piekrišanu slēgtos darījumus un uzņemtās parādsaistības, kas ir noslēgtas saskaņā ar Maksātnespējas likuma 134.panta otrās daļas 4. un 5.punktu
8. Informācija par kreditoru sapulcēm Norāda, vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
9. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu Norāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru un apdrošināšanas līguma darbības termiņu
10. Informācija par turpmākajām darbībām maksātnespējas procesā Norāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības, citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu
Piezīme. * Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.

Aizsardzības ministrs,
tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra
noteikumiem Nr.1003

Maksātnespējas procesa administratora kārtējais darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā

Parādnieks      
 

(nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)


 

(juridiskā adrese)


 

Administrators      
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta Nr.)


 

(prakses vietas adrese)


 

(tālrunis, fakss, e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar datiem uz ____.gada ___________

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Nr.
p.k.

Izmaksas

Pārskata periodā izmaksātās summas
(Ls)

1.1. administratora atlīdzība, t.sk.:  
1.1.1. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.2. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.3. atlīdzība par mantas atgūšanu  
1.2. ekspertu atlīdzība  
1.3. komandējumu izdevumi  
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei  
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.7. izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju  
1.8. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi  
1.9. citi izdevumi (norādīt)  
1.10.

kopā

 

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana

Nr.
p.k.

Izmaksas

Summa (Ls)

2.1. no parādnieka līdzekļiem  
2.2. no maksātnespējas procesa depozīta  
2.3. no kreditoru līdzekļiem  
2.4. no citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem  
2.5. no administratora līdzekļiem  

3. Informācija par parādnieka mantu*

Nr.
p.k.

Manta

Faktiskā summa pārskata perioda sākumā
(Ls)

Mantas samazinājums (piemēram, aktīvu pārvērtēšana, norakstīšana, atteikšanās no prasījuma tiesībām)
(Ls)

Pārdotā manta

Faktiskā summa pārskata perioda beigās
(Ls)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi
(Ls)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi
(Ls)

3.1.

parādnieka mantas kopējais apjoms          

3.2.

ieķīlātā manta (norāda atsevišķi) Ja ieķīlātā manta pārdota, norāda ar mantas pārdošanu saistītos izdevumus un to apmēru      
Piezīme. * Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

4. Naudas plūsma

Naudas līdzekļi maksātnespējas procesa sākumā ________________________ Ls Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās _____________________ Ls

Nr.
p.k.

Naudas līdzekļi

Iegūto naudas līdzekļu apmērs
(Ls)

Nr.
p.k.

Naudas līdzekļi

Izdoto naudas līdzekļu apmērs
(Ls)

4.1.  iegūtie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz pārskata perioda beigām, no tiem: 4.2.  izdotie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz pārskata perioda beigām, no tiem:
4.1.1. ienākumi no mantas pārdošanas 4.2.1. maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
4.1.2. ienākumi no turpinātas saimnieciskās darbības   4.2.2. darbinieku prasījumu segšanai izmaksātie naudas līdzekļi  
4.1.3. ienākumi no debitoru izpildes   4.2.3. citi izdevumi (norādīt)  
4.1.4. no parādnieka amatpersonām attiesātie naudas līdzekļi    
4.1.5. Garantiju fonda piešķirtie līdzekļi  
4.1.6. maksātnespējas procesa nodrošināšanai piešķirtie līdzekļi  
4.1.7. citi ienākumi (norādīt)  

 

5. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībām Norāda pārskata periodā uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem, uzsāktās tiesvedības pret uzņēmuma atbildīgajām amatpersonām, administratora apstrīdētos parādnieka darījumus, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
6. Informācija par turpmāko parādnieka saimniecisko darbību Norāda, vai un kādā apmērā pārskata periodā turpināta parādnieka saimnieciskā darbība
7. Informācija par administratora noslēgtajiem līgumiem maksātnespējas procesā Norāda administratora pārskata periodā noslēgto līgumu priekšmetu, summu un nepieciešamības pamatojumu
8. Informācija par kreditoru sapulcēm Norāda, vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
9. Informācija par turpmākajām darbībām maksātnespējas procesā Norāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības, turpmākās darbības saistībā ar parādnieka saimniecisko darbību, citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.

Aizsardzības ministrs,
tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

 

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra
noteikumiem Nr.1003

Maksātnespējas procesa administratora kārtējais darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros)

Parādnieks  
 

(vārds, uzvārds)


 

Administrators      
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta Nr.)


 

(prakses vietas adrese)


 

(tālrunis, fakss, e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar datiem uz ____.gada ___________

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Nr.
p.k.

Izmaksas

Pārskata periodā izmaksātās summas
(Ls)

1.1. administratora atlīdzība, t.sk.:  
1.1.1. vienreizējā atlīdzība  
1.1.2. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.3. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.4. atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu parādniekam  
1.2. ekspertu atlīdzība  
1.3. komandējumu izdevumi  
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei  
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.7. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi  
1.8. citi izdevumi (norādīt)  
1.9.

kopā

 

2. Informācija par parādnieka mantu

Nr.
p.k.

Manta

Faktiskā summa pārskata perioda sākumā
(Ls)

Pārdotā manta

Faktiskā summa pārskata perioda beigās
(Ls)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi
(Ls)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi
(Ls)

2.1. parādnieka mantas kopējais apjoms, t.sk.:        
  naudas līdzekļi        
2.2. ieķīlātā manta (norāda atsevišķi) Ja ieķīlātā manta pārdota, norāda ar mantas pārdošanu saistītos izdevumus un to apmēru      

 

3. Parādnieka gūtie ienākumi pārskata periodā  
4. Kreditoriem izmaksātās summas Norāda kopējo kreditoriem izmaksāto summu un katram kreditoram izmaksāto summu
5. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībām Norāda administratora uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem un citām darbībām parādnieka mantas atgūšanai
6. Informācija par parādnieka slēgtajiem darījumiem* Norāda pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas ar administratora piekrišanu slēgtos darījumus un uzņemtās parādsaistības, kas ir noslēgtas saskaņā ar Maksātnespējas likuma 134.panta otrās daļas 4. un 5.punktu
7. Informācija par kreditoru sapulcēm Norāda, vai atskaites periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
8. Informācija par turpmākajām darbībām maksātnespējas procesā Norāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības, turpmākās darbības saistībā ar parādnieka saimniecisko darbību, citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu
Piezīme. * Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.

Aizsardzības ministrs,
tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

 

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26. oktobra
noteikumiem Nr.1003

Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā

Parādnieks      
 

(nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)


 

(juridiskā adrese)


 

Administrators      
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta Nr.)


 

(prakses vietas adrese)


 

(tālrunis, fakss, e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar datiem uz ____.gada ___________

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Nr.
p.k.

Izmaksas

Maksātnespējas procesa laikā izmaksātās summas
(Ls)

   
1.1. administratora atlīdzība, t.sk.:  
1.1.1. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.2. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.3. atlīdzība par mantas atgūšanu  
1.2. ekspertu atlīdzība  
1.3. komandējumu izdevumi  
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei  
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.7. izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju  
1.8. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi  
1.9. citi izdevumi (norādīt)  
1.10.

kopā

 

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšanas kārtība

Nr.
p.k.

Izmaksas

Summa (Ls)

2.1. no parādnieka līdzekļiem  
2.2. no maksātnespējas procesa depozīta  
2.3. no kreditoru līdzekļiem  
2.4. no citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem  
2.5. no administratora līdzekļiem  

3. Informācija par parādnieka mantu

Nr.
p.k.

Manta

Faktiskā summa saskaņā ar mantas pārdošanas plānu
(Ls)

Mantas samazinājums (piemēram, aktīvu pārvērtēšana, norakstīšana, atteikšanās no prasījuma tiesībām)
(Ls)

Pārdotā manta
(visā maksātnespējas procesa laikā)

Mantas atlikums maksātnespējas procesa beigās
(Ls)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi
(Ls)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi
(Ls)

3.1.

parādnieka mantas kopējais apjoms          

3.2.

ieķīlātā manta (norāda atsevišķi) Norāda ar mantas pārdošanu saistītos izdevumus un to apmēru      

4. Naudas plūsma

Naudas līdzekļi maksātnespējas procesa sākumā ________________________ Ls Izdotie naudas līdzekļi maksātnespējas procesā _____________________ Ls

Nr.
p.k.

Naudas līdzekļi

Iegūto naudas līdzekļu apmērs
(Ls)

Nr.
p.k.

Naudas līdzekļi

Izdoto naudas līdzekļu apmērs
(Ls)

4.1.  iegūtie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz pārskata perioda beigām, no tiem: 4.2.  izdotie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz maksātnespējas procesa beigām, no tiem:
4.1.1. ienākumi no mantas pārdošanas 4.2.1. maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
4.1.2. ienākumi no turpinātas komerciālās darbības   4.2.2. darbinieku prasījumu segšanai izmaksātie naudas līdzekļi  
4.1.3. ienākumi no debitoru izpildes   4.2.3. citi izdevumi (norādīt)  
4.1.4. no uzņēmuma amatpersonām attiesātie naudas līdzekļi    
4.1.5. Garantiju fonda piešķirtie līdzekļi  
4.1.6. maksātnespējas procesa nodrošināšanai piešķirtie līdzekļi  
4.1.7. citi ienākumi (norādīt)  

 

5. Pārskata sniegšanas iemesls
(nevajadzīgo svītrot)
Parādnieka mantas pārdošanas plāns ir izpildīts
Tiesa pieņēmusi lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu
Administrators atcelts no maksātnespējas procesa

Pārskatam pievienoju parādnieka noslēguma bilanci.

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.

Aizsardzības ministrs,
tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

 

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra
noteikumiem Nr.1003

Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros)

Parādnieks  
 

(vārds, uzvārds)


 

Administrators      
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta Nr.)


 

(prakses vietas adrese)


 

(tālrunis, fakss, e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar datiem uz ____.gada ___________

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Nr.
p.k.

Izmaksas

Maksātnespējas procesa laikā izmaksātās summas
(Ls)

1.1. administratora atlīdzība, t.sk.:  
1.1.1. vienreizējā atlīdzība  
1.1.2. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.3. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.4. atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu parādniekam  
1.2. ekspertu atlīdzība  
1.3. komandējumu izdevumi  
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei  
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.7. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi  
1.8. citi izdevumi (norādīt)  
1.9.

kopā

 

2. Informācija par parādnieka mantu

Nr.
p.k.

Manta

Faktiskā summa saskaņā ar mantas pārdošanas plānu
(Ls)

Pārdotā manta
(visā maksātnespējas procesa laikā)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi
(Ls)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi
(Ls)

2.1. parādnieka mantas kopējais apjoms, t.sk.:      
  naudas līdzekļi      
2.2. ieķīlātā manta
(norāda atsevišķi)
Norāda ar mantas pārdošanu
saistītos izdevumus un to apmēru
   

 

3. Pārskata sniegšanas iemesls
(nevajadzīgo svītrot)
Parādnieka mantas pārdošanas plāns ir izpildīts
Administrators atcelts no maksātnespējas procesa

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.

Aizsardzības ministrs,
tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!