• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2000., Nr. 73/75 https://www.vestnesis.lv/ta/id/2197

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

Vēl šajā numurā

03.03.2000., Nr. 73/75

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 19.05.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām

 

Latvijas Republikas valdība un Bulgārijas Republikas valdība (turpmāk — Līgumslēdzējas Puses),

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta Čikāgā, 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces;

apliecinot savu vēlēšanos veicināt starptautiskās civilās aviācijas attīstību;

vēloties izveidot gaisa satiksmi starp attiecīgajām to valstu teritorijām un aiz to robežām;

ir nolēmušas noslēgt šo Nolīgumu un vienojas par sekojošo:

1.pants

DEFINĪCIJAS

Tulkojot un piemērojot šo Nolīgumu, ja nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, un ietver jebkuru pielikumu, kas pieņemts saskaņā ar šīs Konvencijas 90.pantu un jebkuru pielikuma vai Konvencijas grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar 90. un 94. pantu, ciktāl šie pielikumi un grozījumi ir piemērojami abām Līgumslēdzējām Pusēm;

b) termins "aviācijas institūcijas" Latvijas Republikas valdības gadījumā nozīmē Satiksmes ministriju un Bulgārijas Republikas valdības gadījumā — Transporta ministriju, Civilās aviācijas institūcijas vai abos gadījumos — jebkuru juridisku vai fizisku personu, kas pilnvarota veikt minēto institūciju funkcijas;

c) termins "nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas)" nozīmē aviokompāniju (aviokompānijas), kas ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šī Nolīguma 3.pantu;

d) termins "teritorija" attiecībā uz Bulgārijas Republiku nozīmē sauszemi, iekšējos un piegulošos teritoriālos ūdeņus, kas ir šīs valsts suverenitātē, un gaisa telpu virs tiem;

e) terminam "teritorija" attiecībā uz Latvijas Republiku ir Konvencijas 2.pantā noteiktā nozīme;

f) jēdzieniem "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija (aviokompānijas)" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96.pantā noteiktā nozīme;

g) termins "kapacitāte" attiecībā uz gaisa kuģi nozīmē gaisa kuģa kravnesību maršrutā vai tā posmā;

h) termins "kapacitāte" attiecībā uz Nolīgumā paredzēto satiksmi nozīmē šo satiksmi veicošā gaisa kuģa kapacitāti, kas reizināta ar minētā gaisa kuģa lidojumu biežumu noteiktā laika periodā maršrutā vai tā posmā;

i) termins "tarifs" nozīmē cenas, kas tiek maksātas par pasažieru vai kravas pārvadāšanu, un nosacījumus, kādos šīs cenas tiek piemērotas, ieskaitot aģentu un palīgpakalpojumu cenas un to piemērošanas nosacījumus, bet — izņemot atlīdzību par pasta pārvadājumiem un to piemērošanas nosacījumus.

2. Šī Nolīguma Pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa, un jebkura atsauce uz Nolīgumu ietver sevī arī atsauci uz Pielikumu un grozījumiem, ja nav paredzēts citādi.

2.pants

TIESĪBAS VEIKT SATIKSMI

1. Lai izveidotu un veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi tā Pielikumā noteiktajos maršrutos, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā noteiktās tiesības. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām), veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajā maršrutā, ir tiesības apstāties minētajā teritorijā šī Nolīguma Pielikumā noteiktajos punktos, lai izsēdinātu vai uzņemtu starptautiskās satiksmes pasažierus, izkrautu vai iekrautu kravu un pastu, kas tiek pārvadāts uz punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vai no tās.

2. Šā panta 1.punktā paredzētie noteikumi nav uzskatāmi par priekšrocību vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānijai (aviokompānijām) otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzņemt pasažierus, kravu vai pastu, lai tos par atlīdzību vai sakarā ar nomas līgumu pārvadātu uz citu punktu šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Papildus šī panta 1.punktā noteiktajām tiesībām katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijai (aviokompānijām), kuras veic starptautisko gaisa satiksmi:

a) tiesības bez nosēšanās lidot pāri savas valsts teritorijai;

b) tiesības nosēsties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos.

3.pants

AVIOKOMPĀNIJU NOZĪMĒŠANA

UN PĀRVADĀJUMU ATĻAUJA

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības rakstiski nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas aviokompānijas.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse rakstiski paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par savas nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) aizstāšanu ar citu aviokompāniju (aviokompānijām).

3. Pēc šāda nozīmējuma saņemšanas katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas saskaņā ar šī panta 4. un 5. punktu nekavējoties piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) attiecīgu pārvadājumu atļauju.

4. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) pierādītu, ka tā spēj pildīt prasības, kas ietvertas likumos un normatīvajos aktos, kurus minētās institūcijas saskaņā ar Konvencijas prasībām parasti un saprātīgi piemēro starptautiskajā gaisa satiksmē.

5. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atteikties izsniegt šī panta 3.punktā minēto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt noteikumus, kuru izpildi tā uzskata par nepieciešamu, ja nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) izmanto šī Nolīguma 2.pantā minētās tiesības, jebkurā gadījumā, kad minētajai Līgumslēdzējai Pusei nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz aviokompāniju (aviokompānijām) un efektīvā kontrole pār tām ir Līgumslēdzējai Pusei, kas tās nozīmējusi, vai minētās Līgumslēdzējas Puses pilsoņiem.

6. Pēc šādas nozīmēšanas un pārvadājumu atļaujas saņemšanas aviokompānija (aviokompānijas) jebkurā laikā var uzsākt Nolīgumā paredzēto satiksmi, ja attiecībā uz šo satiksmi ir spēkā saskaņā ar šī Nolīguma 6. un 9. panta noteikumiem apstiprinātie tarifi un saraksts.

4.pants

TIESĪBU ANULĒŠANA VAI APTURĒŠANA

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības anulēt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) izsniegto pārvadājumu atļauju vai apturēt šī Nolīguma 2.pantā paredzēto tiesību izmantošanu, vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, kuru izpildi tā uzskata par nepieciešamu, ja tiek izmantotas šīs tiesības:

a) jebkurā gadījumā, kad tai nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju (aviokompānijām) un efektīvā kontrole pār tām ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi šo aviokompāniju (aviokompānijas), vai tās pilsoņiem; vai

b) ja šī aviokompānija (aviokompānijas) nespēj darboties saskaņā ar minētās tiesības piešķīrušās Līgumslēdzējas Puses likumiem un normatīvajiem aktiem; vai

c) ja aviokompānija (aviokompānijas) kādā citā veidā nespēj darboties saskaņā ar šajā Nolīgumā paredzētajiem noteikumiem.

2. Ja šī panta 1.punktā minētā tūlītējā anulēšana, apturēšana vai nosacījumu izpildes pieprasīšana nav nepieciešama, lai novērstu turpmāku likumu vai normatīvo aktu pārkāpšanu, šīs tiesības tiek izmantotas tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi.

5.pants

KAPACITĀTES NOTEIKUMI

Nolīgumā paredzētās gaisa satiksmes kapacitāte ir atkarīga no šādiem nosacījumiem:

1) abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt starp tās nozīmējušo valstu teritorijām Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos.

2) veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) ievēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) intereses, lai nenodarītu kaitējumu satiksmei, kuru tā vēlāk veiks tajos pašos maršrutos vai to posmos.

3) Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) veiktā Nolīgumā paredzētā satiksme ir cieši saistīta ar sabiedrības pieprasījumu pēc pārvadājumiem noteiktajos maršrutos un tās galvenais mērķis ir, ievērojot saprātīgu gaisa kuģa noslodzes faktoru, nodrošināt kapacitāti, kas atbilstu esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām. Minētās aviokompānijas (aviokompāniju) tiesības šajā Nolīgumā noteikto maršrutu punktos uzņemt vai izsēdināt pasažierus, iekraut vai izkraut bagāžu, kravu un pastu, kas tiek pārvadāts uz trešajām valstīm vai no tām, izmanto saskaņā ar pamatprincipu, kas nosaka, ka kapacitāte ir saistīta ar:

a) pieprasījumu pēc pārvadājumiem uz aviokompāniju (aviokompānijas) nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās;

b) pieprasījumu pēc pārvadājumiem rajonā, pār kuru aviokompānija (aviokompānijas) veic satiksmi, ja ir ņemti vērā vietējie un reģionālie pārvadājumi, kurus veic tās valsts aviokompānijas, kurai pieder minētais rajons;

c) pieprasījumu pēc ekonomiski attaisnojamiem pārvadājumiem Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanas laikā.

6.pants

SARAKSTU APSTIPRINĀŠANA

Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) iesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām apstiprināšanai savu satiksmes programmu ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms paredzētās satiksmes uzsākšanas. Programmā iekļauj lidojumu sarakstu, lidojumu biežumu un izmantojamo gaisa kuģu tipus.

Katru grozījumu, kuru izdara vēlāk, iesniedz apstiprināšanai aviācijas institūcijām.

7.pants

ATBRĪVOŠANA NO NODEVĀM UN NODOKĻIEM

1. Katra Līgumslēdzēja Puse savstarpēji, ciktāl to pieļauj valstī spēkā esošie likumi un citi normatīvie akti, atbrīvo no importa ierobežojumiem, muitas nodevām, akcīzes nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citām valsts nodevām un maksājumiem otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģi, tā degvielas un smērvielu krājumus, izmantošanai paredzētos tehniskos krājumus, komplektējošās daļas, ieskaitot dzinējus, parasto gaisa kuģa aprīkojumu, gaisa kuģa krājumus (ieskaitot liķierus, tabakas izstrādājumus, dzērienus un citus produktus, kas noteiktā daudzumā piegādāti, lai lidojuma laikā tos pārdotu pasažieriem) un citas lietas, kuras paredzēts izmantot šīs Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģī sakarā ar Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanu, ja minētais aprīkojums un krājumi paliek gaisa kuģī līdz to aizvešanai. No tām pašām nodevām un (vai) nodokļiem tiek atbrīvotas arī iespiestas biļetes, pavadzīmes, jebkuri iespiesti materiāli ar attiecīgās aviokompānijas emblēmu un parasti reklāmas materiāli, kurus bez maksas izplata nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas).

2. Izņemot maksu par attiecīgi sniegtajiem pakalpojumiem, šajā pantā paredzētos atbrīvojumus piemēro šī panta 1.punktā minētajām lietām, kuras:

a) vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ievedusi otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) vai kuras minētajā teritorijā ievestas šīs aviokompānijas (aviokompāniju) uzdevumā;

b) kuras paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģī, tam ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vai to atstājot;

c) kuras uzņemtas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģī otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un kuras paredzēts izmantot, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, neatkarīgi no tā, ka šīs lietas pilnīgi vai daļēji tiek izmantotas vai patērētas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kas atbrīvojusi no nodokļiem un nodevām, šīs lietas nedrīkst atsavināt minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Parasto gaisa kuģa aprīkojumu, kā arī priekšmetus un krājumus, kas parasti atrodas katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģos, otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā var izkraut tikai ar attiecīgās teritorijas muitas institūciju atļauju. Tādā gadījumā tos novieto minēto institūciju uzraudzībā līdz to aizvešanai vai citādai izvietošanai saskaņā ar muitas noteikumiem.

8.pants

TIEŠĀ TRANZĪTA SATIKSME

Pasažieri, bagāža, krava un pasts, kas tiešā tranzītā šķērso otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un neatstāj šim nolūkam paredzēto lidostas teritoriju, izņemot drošības pasākumus, lai novērstu vardarbību un gaisa pirātismu, kā arī narkotiku kontrabandu, tiek pakļauti tikai vienkāršotai kontrolei. Tiešā tranzīta bagāža, krava un pasts tiek atbrīvots no muitas nodevām un citiem līdzīgiem maksājumiem.

9.pants

TARIFI

1. Tarifus, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) iekasē par pārvadājumiem uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās, nosaka saprātīgā līmenī, pienācīgu uzmanību veltot visiem būtiskajiem faktoriem, ieskaitot pārvadājumu izmaksas, saprātīgu peļņu, katra pakalpojuma raksturojumu, patērētāju intereses un citu aviokompāniju tarifus.

2. Par šī panta 1.punktā minētajiem tarifiem, ja tas ir iespējams, vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas pēc konsultācijām ar citām aviokompānijām, kas veic satiksmi tajā pašā maršrutā vai tā posmā.

3. Tarifus, par kuriem panākta vienošanās, iesniedz apstiprināšanai abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām ne vēlāk kā (45) četrdesmit piecas dienas pirms paredzētās to ieviešanas. Īpašos gadījumos pēc minēto institūciju vienošanās šo termiņu var saīsināt.

4. Par apstiprināšanu paziņo tieši. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tarifu iesniegšanas, kas veikta saskaņā ar šī panta iepriekšējo punktu, nepaziņo otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām par to noraidīšanu, šos tarifus uzskata par apstiprinātiem. Ja saskaņā ar 3.punkta noteikumiem iesniegšanas termiņš ir saīsināts, aviācijas institūcijas var vienoties, ka termiņš, kurā jāpaziņo par apstiprināšanu, ir īsāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

5. Ja par tarifu nav panākta vienošanās saskaņā ar šī panta 2.punkta noteikumiem vai ja termiņā, kas noteikts saskaņā ar šī panta 4.punkta noteikumiem, viena aviācijas institūcija paziņo, ka tā noraida tarifu, par kuru panākta vienošanās saskaņā ar 2.punkta noteikumiem, abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas cenšas noteikt tarifu pēc savstarpējas vienošanās.

6. Ja aviācijas institūcijas nespēj vienoties par kādu tarifu, kas tām iesniegts saskaņā ar šī panta 3.punktu, vai noteikt jebkuru tarifu saskaņā ar šī panta 5.punktu, strīdu izšķir saskaņā ar šī Nolīguma 18.panta noteikumiem.

7. Tarifs nav spēkā, ja kādas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas to nav apstiprinājušas.

8. Tarifs, kas jau noteikts saskaņā ar šī panta prasībām, ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai. Tomēr tarifa termiņu saskaņā ar šī punkta noteikumiem nevar pagarināt vairāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc dienas, kad šim termiņam būtu jābeidzas.

10.pants

APMAIŅA AR INFORMĀCIJU

UN STATISTIKAS DATIEM

Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju lūguma sniedz šīm otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām saprātīgā apjomā periodiskos vai citus statistikas datus par savas nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) veiktās satiksmes kapacitāti.

11.pants

BIĻETES, TIRDZNIECĪBAS VEICINĀŠANA

UN TĪRO IENĀKUMU PĀRSŪTĪŠANA

1. Balstoties uz savstarpīguma principu, katra Līgumslēdzēja Puse savas valsts teritorijā piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) tiesības brīvi izdot tās transporta dokumentus un tieši vai ar aģenta starpniecību pārdot gaisa transporta pakalpojumus par attiecīgās valsts vai jebkuru brīvi konvertējamu valūtu saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

2. Balstoties uz savstarpīguma principu, Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām atbilstoši oficiālajam valūtas maiņas kursam un saskaņā ar tās noteikumiem ir tiesības brīvi pārsūtīt no pārdošanas valsts teritorijas uz savas valsts teritoriju pēc visu izdevumu segšanas atlikušos ieņēmumus, kurus minētās aviokompānijas ieguvušas par pasažieru, kravas un pasta pārvadāšanu. Šajā pārsūtījumā var iekļaut ieņēmumus, kas tieši vai ar aģentu starpniecību iegūti par gaisa satiksmes pakalpojumu pārdošanu, un ieņēmumus par papildus pakalpojumiem, kā arī parasto komerclikmi, kura nopelnīta no ieņēmuma noguldīšanas līdz brīdim, kad tiek veikta pārsūtīšana.

3. Ienākumi un peļņa, kuru vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) iegūst par pasažieru, kravas un pasta pārvadāšanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvoti no ienākumu nodokļa un citiem otras Līgumslēdzējas Puses nodokļiem.

4. Ja abu Līgumslēdzēju Pušu savstarpējos maksājumus regulē īpašs līgums, tiek piemērots minētais īpašais līgums.

12.pants

PĀRSTĀVNIECĪBAS

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām), balstoties uz savstarpīguma principu, ir tiesības izveidot otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā savas pārstāvniecības un nodarbināt tajās komerciālo, pārvadājumu un tehnisko personālu, kas nepieciešams Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai. Šo personālu veido no vienas vai, ja tas nepieciešams, — no abu Pušu valstu pilsoņiem.

2. Lai nodrošinātu nepieciešamo personālu, nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) pēc saviem ieskatiem var nodarbināt savus darbiniekus vai arī izmantot pakalpojumus, kurus sniedz cita organizācija, kompānija, kā arī aviokompānija, kura darbojas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un ir pilnvarota sniegt šādus pakalpojumus minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Pārstāvniecības un personāls darbojas saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, un katra Līgumslēdzēja Puse savstarpēji un nekavējoties piešķir nepieciešamās darba atļaujas, nodarbinātības vīzas vai citus līdzīgus dokumentus, kas nepieciešami šī panta 1.punktā minētajām pārstāvniecībām un personālam.

13.pants

LIKUMU UN NORMATĪVO AKTU PIEMĒROŠANA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un normatīvie akti, kas regulē starptautiskās satiksmes gaisa kuģa ierašanos tās valsts teritorijā vai šīs teritorijas atstāšanu, vai šī gaisa kuģa pārvadājumus attiecīgajā teritorijā, tiek piemēroti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģiem.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus un normatīvos aktus, kas regulē pasažieru, apkalpes, bagāžas, kravas un pasta ierašanos tās teritorijā, uzturēšanos tajā, tās šķērsošanu tranzītā un šīs teritorijas atstāšanu, ieskaitot noteikumus, kas attiecas uz ierašanos valsts teritorijā, tās atstāšanu, imigrāciju un emigrāciju, pasēm, muitu, valūtu un sanitārajiem pasākumiem, otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) ievēro, ierodoties minētajā teritorijā, atstājot to un uzturoties tajā.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju gaisa kuģu apkalpēm, tām ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, uzturoties tajā un to atstājot, savstarpēji netiek pieprasītas vīzas, ja tās lido atpakaļ tajā pašā maršrutā un lidojumā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad apkalpe sakarā ar gaisa kuģa tehniskajām problēmām vai sakarā ar veselības vai medicīnas problēmām uzturas valstī un aizlido atpakaļ tajā pašā maršrutā nākošajā lidojumā.

4. Piemērojot muitas, imigrācijas, karantīnas un līdzīgus noteikumus vai nodrošinot tās kontrolē esošās lidostas, gaisa trases, gaisa satiksmes pakalpojumu un palīgiekārtu izmantošanu, neviena Līgumslēdzēja Puse nepiešķir priekšrocības savai vai jebkurai citai aviokompānijai (aviokompānijām) salīdzinājumā ar otras Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju (aviokompānijām), kas veic līdzīgu starptautisko satiksmi.

14.pants

APLIECĪBU UN LICENČU ATZĪŠANA

1. Spēkā esošās apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izdevusi vai atzinusi par spēkā esošām viena Līgumslēdzēja Puse, otra Līgumslēdzēja Puse atzīst par derīgām Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai, ja prasības, saskaņā ar kurām minētās apliecības un licences ir izdotas vai atzītas par spēkā esošām, atbilst vai nav zemākas par Konvencijā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības atteikties atzīt par spēkā esošām kvalifikācijas apliecības un licences, kuras šīs Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņiem lidojumiem pāri tās teritorijai izsniegusi otra Līgumslēdzēja Puse.

15.pants

MAKSĀJUMI PAR LIDOSTU

UN CITU IEKĀRTU IZMANTOŠANU

1. Katra Līgumslēdzēja Puse var uzlikt vai atļaut uzlikt taisnīgus un saprātīga apmēra maksājumus par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu un šie maksājumi nav lielāki par tiem, kurus maksā attiecīgās Līgumslēdzējas Puses aviokompānija (aviokompānijas), kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse veicina konsultācijas starp tās kompetentām maksājumu iekasēšanas institūcijām un nozīmēto aviokompāniju (aviokompānijām), kas izmanto pakalpojumus un iekārtas, ciktāl tas iespējams, ar aviokompāniju pārstāvniecību palīdzību. Ja paredzēts grozīt izmantotāju maksājumu apjomu, izmantotājiem par paredzētajiem grozījumiem paziņo savlaicīgi, lai viņi varētu izteikt savu viedokli.

16.pants

AVIĀCIJAS DROŠĪBA

1. Neierobežojot savas vispārējās tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta Tokijā 1963.gada 14.septembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta Hāgā 1970.gada 16.decembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta Monreālā 1971.gada 23.septembrī, Protokolu par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kurš parakstīts Monreālā 1988.gada 24.februārī, un citiem starptautiskajiem instrumentiem šajā jomā, kurus turpmāk ratificēs Līgumslēdzējas Puses.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sniedz tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu un citas pret šī gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas nelikumīgas darbības un jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās darbojas saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas noteiktajām aviācijas drošības prasībām, kuras iekļautas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos, ciktāl šīs aviācijas drošības prasības ir piemērojamas Pusēm; tās pieprasa, lai to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pamatdarbības vieta vai pastāvīgā mītne ir to valstu teritorijās, kā arī to valstu teritorijās esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar minētajām aviācijas drošības prasībām.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka, šiem gaisa kuģu ekspluatantiem ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā, var pieprasīt ievērot šī panta 3.punktā minētās un otras Līgumslēdzējas Puses noteiktās aviācijas drošības prasības. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, ka tās valsts teritorijā efektīvi tiek veikti pienācīgi pasākumi, lai aizsargātu gaisa kuģus un pārbaudītu pasažierus, apkalpes, pasažieriem klātesošo bagāžu, bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus pirms to iekāpšanas vai iekraušanas vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni uztver jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu veikt saprātīgus īpašus drošības pasākumus, lai novērstu noteiktus draudus.

5. Ja noticis nelikumīgs civilā gaisa kuģa sagrābšanas incidents vai ir šāda incidenta draudi, vai veiktas citas pret gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību vērstas darbības, Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šādu incidentu vai tā draudus.

6. Ja Līgumslēdzējai Pusei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse ir pārkāpusi šī panta noteikumus, minētā Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt nekavējošas konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Ja nav iespējams panākt apmierinošu vienošanos, tiek piemēroti šī Nolīguma 4.panta noteikumi.

17.pants

KONSULTĀCIJAS

1. Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas cieņas un sadarbības garā periodiski konsultē viena otru, lai nodrošinātu pienācīgu šī Nolīguma un tā Pielikuma izpildi.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi par šī Nolīguma iztulkošanu, piemērošanu un grozīšanu. Minētās konsultācijas sākas 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas, ja abas Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par šī termiņa pagarināšanu vai saīsināšanu.

18.pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Līgumslēdzēju Pušu strīdus par šī Nolīguma iztulkošanu vai piemērošanu izšķir abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju tiešās sarunās. Ja minētās institūcijas nespēj vienoties, strīdu izšķir diplomātiskā ceļā.

19.pants

GROZĪJUMI

1. Jebkuri šī Nolīguma grozījumi, izmaiņas un papildinājumi, par kuriem Līgumslēdzējas Puses vienojušās konsultācijās, kas veiktas saskaņā ar šī Nolīguma 17.pantu, stājas spēkā saskaņā ar šī Nolīguma 22.panta noteikumiem.

2. Par šī Nolīguma Pielikuma grozījumiem Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas vienojas tiešās sarunās un tie stājas spēkā dienā, par kuru minētās institūcijas savstarpēji vienojušās.

3. Ja ir noslēgta vispārēja daudzpusēja konvencija par gaisa transportu, kura kļuvusi saistoša abām Līgumslēdzējām Pusēm, šī Nolīguma daļa, kas ir pretrunā ar attiecīgo konvenciju, tiek grozīta saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem.

20.pants

REĢISTRĀCIJA

Šis Nolīgums un tā grozījumi tiek reģistrēti Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

21.pants

DENONSĒŠANA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu denonsēt šo Nolīgumu. Šo lēmumu vienlaikus paziņo Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šādā gadījumā Nolīgums tiek pārtraukts pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem no dienas, kad šo paziņojumu saņēmusi otra Līgumslēdzēja Puse, ja paziņojums pēc abpusējas vienošanās nav atsaukts pirms minētā termiņa beigām.

2. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapstiprina, ka ir saņēmusi paziņojumu, paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu pēc 14 (četrpadsmit) dienām no dienas, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

22.pants

STĀŠANĀS SPĒKĀ

Šis Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā dienā, kad saņemta otrā no diplomātiskajām notām, ar kurām apmainījušās abas Līgumslēdzējas Puses, paziņojot, ka ir izpildītas visas konstitucionālās prasības, lai Nolīgums stātos spēkā.

TO APLIECINOT, savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji paraksta šo Nolīgumu.

Parakstīts Varšavā 1999.gada 19.maijā divos oriģināleksemplāros latviešu, bulgāru un angļu valodā un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Ja rodas domstarpības par Nolīguma izpildi, tulkošanu un piemērošanu, priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Bulgārijas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

Satiksmes ministrs Transporta ministrs

ANATOLIJS GORBUNOVS VILHELMS KRAUSS

 

Pielikums

Maršrutu saraksts

A sadaļa

1. Maršruti, kurā pārvadājumus abos virzienos veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas):

Sākuma punkti Starppunkti Punkti Bulgārijā Punkti aiz

Bulgārijas robežām

punkti Latvijā tiks noteikti vēlāk Sofija, divi punkti tiks noteikti vēlāk

tiks noteikti vēlāk

B sadaļa

2. Maršruti, kurā pārvadājumus abos virzienos veic Bulgārijas Republikas nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas):

Sākuma punkti Starppunkti Punkti Latvijā Punkti aiz

Latvijas robežām

punkti Bulgārijā tiks noteikti vēlāk Rīga, divi punkti tiks noteikti vēlāk

tiks noteikti vēlāk

3. Piektās brīvības satiksmes tiesības Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai uz un no trešajām valstīm saskaņo un par tām vienojas nozīmētās aviokompānijas, un tās apstiprina attiecīgās aviācijas institūcijas.

4. Jebkurš starppunkts vai punkts aiz valsts teritorijas robežām pēc nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) ieskatiem var tikt izlaists jebkurā vai visos lidojumos ar noteikumu, ka lidojums sākas vai beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kas nozīmējusi aviokompāniju (aviokompānijas).

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!