Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Kazahstānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.11.1998., Nr. 331/332 https://www.vestnesis.lv/ta/id/218682

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

Vēl šajā numurā

04.11.1998., Nr. 331/332

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 19.05.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Kazahstānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība (turpmāk tekstā — "Līgumslēdzējas Puses"),

ņemot vērā Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības 1994. gada 13. oktobra nolīgumu par tirdzniecības un ekonomisko sadarbību un tiecoties attīstīt abu valstu ekonomisko sadarbību uz vienlīdzības un savstarpējā izdevīguma principa,

vēloties nostiprināt un attīstīt transporta sakarus starp abām valstīm,

vienojās par sekojošo:

1. pants

1. Šā Nolīguma ietvaros:

1) termins osta nozīmē ierobežotu Latvijas Republikas sauszemes teritorijas daļu, ieskaitot mākslīgi izveidotās teritorijas un daļu no iekšējiem ūdeņiem, iekšējos un ārējos reidus un ostas sauszemes piebraucamos ceļus, kas aprīkoti kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas, transp o rta un ekspedīcijas operāciju veikšanai un citai saimnieciskai darbībai;

2) termins kompetentās institūcijas attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju vai citu, tās pilnvarotu institūciju, attiecībā uz Kazahstānas Republiku — Transporta un komunikāciju ministriju vai citu, tās pilnvarotu institūciju;

3) termins krava nozīmē jebkuru kravu, neatkarīgi no tās veida, izcelšanās un apjoma, ja:

a) to uz Latvijas Republikas jūras ostu tranzītam uz trešajām valstīm nosūtījusi Kazahstānas Republik as fiziska vai juridiska persona;

b) tā pienākusi no trešajām valstīm Latvijas Republikas jūras ostā un galīgais saņēmējs neatkarīgi no kravas virzīšanās turpmākā maršruta ir Kazahstānas Republikas fiziska vai juridiska persona;

4) terminam bīstama krava i r tāda pati nozīme kā 1974. gada Starptautiskajā konvencijā par cilvēka dzīvības aizsardzību jūrā (SOLAS-74), tās 1978. gada Protokolā un visos grozījumos par bīstamo kravu pārvadāšanu, kā arī Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Starptautiskajā kodeksā par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu (IMDG);

5) termins transporta līdzekļi nozīmē dzelzceļa ritošo sastāvu, jūras kuģus, kā arī autotransportu, gaisa un cauruļvadu transportu.

2. pants

Līgumslēdzējas Puses veicinās brīvā tranzīta principa realizāciju un atturēsies no jebkurām darbībām, kuras varētu kaitēt starptautisko transporta sakaru attīstībai.

3. pants

1. Latvijas Republika kā tranzīta valsts piešķir Kazahstānas Republikai kā valstij, kurai nav izejas uz jūru, tiesības piekļūt jūrai un no tās ar visa veida transporta līdzekļiem. Šajā sakarā Kazahstānas Republika izmanto Latvijas Republikas ostu pakalpojumus un bauda tranzīta brīvību caur Latvijas Republikas teritoriju.

2. Nolūkā realizēt pilnu suverenitāti pār savu teritoriju Latvijas Republikai ir tiesības veikt jebkurus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka tiesības un iespējas, ko šis Nolīgums paredz Kazahstānas Republikai, nekādā veidā neskartu un neierobežotu Latvijas Republikas likumīgās intereses.

4. pants

Līgumslēdzējas Puses vienojās:

a) izmantot Latvijas Republikas jūras ostas Kazahstānas Republikas tranzīta eksporta un importa kravu apstrādei;

b) augstāk minēto kravu jūras pārvadājumiem pēc iespējas izmantot Latvijas Republikas jūras kuģus;

c) veikt operatīvus pasākumus, lai novērstu cēloņus, kas Latvijas Republikas ostās kavē efektīvu Kazahstānas Republikas eksporta un importa kravu apstrādi;

d) domstarpības un strīdus, kas radušies Līgumslēdzēju Pušu uzņēmēju starpā Latvijas Republikas teritorijā, ieskaitot tās teritoriālos ūdeņus, risināt saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību un normatīvajiem aktiem, ja kontraktā nav paredzēts cits risinājums.

5. pants

Latvijas Republikas kompetentās institūcijas apņemas veicināt ritošā sastāva padošanu kravu transportēšanai, kas Latvijas Republikas jūras ostās un pārkraušanas punktos pienāk no trešajām valstīm starpvaldību kredīta un humānās palīdzības ietvaros un adresētas Kazahstānas Republikas juridiskām un/vai fiziskām personām, un tās ārējo ekonomiko sakaru apkal pošanai.

6. pants

1. Kazahstānas Republikas eksporta un importa kravu tranzīts caur Latvijas Republikas teritoriju netiek aplikts ar muitas nodokļiem un nodevām vai citiem maksājumiem, izņemot maksājumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti šā tranzīta nodrošināšanai.

2. Šā panta 1. punktā minētie atbrīvojumi neattiecas uz maksu par autoceļu, tiltu un citu būvju lietošanu, pievienotās vērtības nodokļiem un akcīzes nodokli par degvielas iegādi.

7. pants

Pārvadājamās kravas muitas, sanitārās, radioaktīvās un cita veida kontroles veikšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošās starptautiskās tiesību normas un attiecīgie Latvijas Republikas likumi un citi tiesību un normatīvie akti.

8. pants

Norēķini un maksājumi starp Līgumslēdzēju Pušu organizācijām un uzņēmumiem šā Nolīguma ietvaros tiek veikti saskaņā ar spēkā esošiem Līgumslēdzēju Pušu līgumiem par norēķiniem un maksājumiem, bet, ja tādu nav — brīvi konvertējamā valūtā vai nacionālajās valūtās, ievērojot esošās pasaul e s cenas un starptautiskajā finansu praksē pieņemtos noteikumus.

9. pants

Līgumslēdzējas Puses turpinās savas pūles, lai uzturētu un attīstītu efektīvas lietišķas attiecības starp to attiecīgajām institūcijām, kas pārzina transporta un tirdzniecības jautājumus, kā arī veicinās kontaktu attīstību starp uzņēmumiem un organizācijām.

10. pants

1. Līgumslēdzējas Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu šā Nolīguma ietvaros veiktās kravu transportēšanas rezultātā.

2. Gadījumos, kad Kazahstānas Republikai piederošo kravu transportēšanas rezultātā Latvijas Republikas teritorijā noticis apkārtējās vides piesārņojums un noteikts, ka vaina par to jāuzņemas Kazahstānas Republikas juridiskai vai fiziskai personai, Kazahstānas Puse apņemas nodrošināt nodarītā materiālā kaitējuma atlīdzināšanu. Piesārņojuma cēloņi un tā apjoms tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību un normatīvajiem aktiem.

11. pants

Graudu un bīstamu kravu apstrāde un pārvadājumi pa jūru šā Nolīguma ietvaros tiek veikti saskaņā ar noteikumiem, ko paredz 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību jūrā (SOLAS-74), tās 1978. gada Protokols un visi grozījumi par bīstamo kravu pārvadāšanu, Starptautiskā s Jūrniecības organizācijas Starptautiskā kodeksa par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu (IMDG) noteikumiem un Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību un normatīvajiem aktiem.

12. pants

1. Lai izskatītu ar šā Nolīguma piemērošanu saistītus, savstarpēji interesējošus jautājumus, no Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pārstāvjiem tiek izveidota Kopējā komisija.

2. Kopējā komisija sanāk pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Kopējās komisijas kārtējās sanāksmes vietu un tās darba kārtību, savstarpēji vienojoties, nosaka Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

3. Atsevišķu jautājumu apspriešanai un attiecīgu rekomendāciju izstrādāšanai Kopējā komisija var pieaicināt ekspertus un izveidot darba grupas.

13. pants

1. Jautājumi, ko neskar šis Nolīgums, kā arī citi starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, tiek risināti saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses nacionālajiem likumiem un citiem tiesību un normatīvajiem aktiem.

2. Līgumslēdzējas Puses apņemas ar šā Nolīguma 1. pantā noteikto kompetento institūciju starpniecību informēt viena otru par transporta darbības nosacījumu izmaiņām savā valstī, kas skar otras Līgumslēdzējas Puses intereses. Šādas informācijas specifikāciju un apjomu nosaka Kopējā komisija.

14. pants

Šis Nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības un saistības, kuras izriet no citiem, to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

15. pants

Šā Nolīguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti, par to vienojoties Līgumslēdzējām Pusēm, un tie veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

16. pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā ar datumu, kurā saņemts pēdējais paziņojums par to, ka konstitucionālās procedūras, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, ir izpildī tas.

2. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā līdz sešu mēnešu termiņa beigšanās, skaitot no dienas, kad viena Līgumslēdzēja Puse pa diplomātiskajiem kanāliem informēs otru Līgumslēdzēju Pusi par savu nodomu izbeigt šā Nolīguma darbību.

Parakstīts Almati 1998. gada 19. maijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, kazahu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas Kazahstānas Republikas
valdības vārdā valdības vārdā
Vilis Krištopāns, Erkin Kaliyev,
satiksmes ministrs transporta un sakaru ministrs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!