• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par tranzīta kārtību. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.11.1998., Nr. 331/332 https://www.vestnesis.lv/ta/id/218678

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas valdības un Slovākijas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Vēl šajā numurā

04.11.1998., Nr. 331/332

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 19.05.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par tranzīta kārtību

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība (turpmāk tekstā — "Līgumslēdzējas Puses"),

cienot Līgumslēdzēju Pušu valstu intereses,

balstoties uz draudzīgajām attiecībām, kas pastāv starp abām Līgumslēdzējām Pusēm,

atzīstot nepieciešamību realizēt un attīstīt tranzītu caur Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām,

apstiprinot savu uzticību starptautisko attiecību principiem,

vienojās par sekojošo:

1. pants

1. Šā Nolīguma ietvaros tālākminētajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) trešās valstis — valstis, kuras nav šā Nolīguma dalībnieces;

b) tranzīts — vienas Līgumslēdzējas Puses cilvēku, transporta līdzekļu, bagāžas, kravas, ieskaitot preces, starptautiskos pasta sūtījumus, pārvietošanās, kad šāda pārvietošanās ar iespējamu kravu partiju pārkraušanu, uzglabāšanu, sadalīšanu vai komplektēšanu vai transportēšanas veida maiņu, vai arī bez šīm darbībām ir tikai daļa no kopējā ceļa, kurš sākas un beidzas ārpus tranzīta valsts teritorijas robežām;

c) tranzīta valsts — valsts, caur kuras teritoriju notiek tranzīts.

2. pants

Līgumslēdzējas Puses piešķir viena otrai tiesības veikt brīvu tranzītu caur savu valstu teritorijām saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem, kā arī ar citiem starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses.

3. pants

Līgumslēdzējas Puses neapliek tranzītu ar muitas nodevām, nodokļiem un maksājumiem, izņemot maksājumus par konkrētiem pakalpojumiem, kuri tiek sniegti tranzīta nodrošināšanai saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu likumiem un citiem tiesību un normatīvajiem aktiem.

4. pants

1. Attiecībā uz kravām, kas tiek izvestas uz trešajām valstīm un nav noformētas nosūtītājas valsts muitā, netiek atļauts tranzīts caur Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām un nosūtīšana uz trešajām valstīm. Šādas kravas tiek aizturētas tranzīta valsts teritorijā un nosūtītas atpakaļ uz nosūtītājvalsti muitas noformēšanai. Visus izdevumus, kas saistīti ar tranzīta aizturēšanu, sedz kravas nosūtītājs.

2. Kravas virzību tranzīta valsts teritorijā nosaka starptautiskie pārvadājumu noteikumi.

5. pants

Šā Nolīguma 11. pantā noteiktās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas regulāri, vienu reizi pusgadā nosūta viena otrai kravu sarakstus, kuras aizliegts ievest attiecīgajā valstī, izvest no tās un pārvadāt tranzītā caur tās teritorijai, kā arī paziņo šo aizliegumu spēkā stāšanās termiņus.

6. pants

1. Transporta un ekspedīcijas darbības tranzīta nodrošināšanai šā Nolīguma ietvaros veic Līgumslēdzēju Pušu uzņēmumi un organizācijas, ko noteikušas šā Nolīguma 11. pantā minētās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas regulāri nodod viena otrai šādu operatoru sarakstus.

2. Tarifu un maksājumu līmenis, kuri piemērojami katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā izdevumu aprēķināšanai par šā panta 1. punktā minēto darbību veikšanu, nedrīkst pārsniegt tarifu un maksājumu līmeni, kuri noteikti saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzē jas Puses.

7. pants

1. Muitas formalitātes attiecībā uz tranzītu, kas šā Nolīguma ietvaros tiek veikts caur Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, tiek reducētas līdz saprātīgam minimumam. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas neveic tranzīta kravu un bagāžas pārbaudi, ja nav pamata uzskatīt, ka tiek pārvesti priekšmeti vai vielas, kuru pārvadāšanu aizliedz tranzīta valsts likumi un citi tiesību un normatīvie akti.

2. Pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses noslēdz līgumu par sadarbību muitas procedūru jautājumos, visi ar šā Nolīguma izpildi saistītie muitas jautājumi tiek risināti atbilstoši šā speciālā līguma noteikumiem.

8. pants

Līgumslēdzējas Puses piešķir viena otrai tiesības un atvieglojumus, kuri sakarā ar valstu, kurām nav izejas uz jūru, īpašo ģeogrāfisko stāvokli tām noteikti saskaņā ar starptautisko tiesību principiem un normām.

9. pants

Strīdus jautājumus, kas saistīti ar šā Nolīguma tulkošanu un/vai piemērošanu, Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas risina tiešu sarunu ceļā.

10. pants

Š ā Nolīguma papildinājumi un grozījumi tiek izdarīti pēc tam, kad tiem savstarpēji piekritušas abas Līgumslēdzējas Puses un tie tiek noformēti protokolu veidā, kas ir šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā saskaņā ar šā Nolīguma 12. pantā noteik t o kārtību.

11. pants

Šā Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

* Latvijā:

attiecībā uz 6. un 9. pantu — Latvijas Republikas Satiksmes ministrija,

attiecībā uz 5. un 7. pantu — Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde;

* Kazahstānā:

attiecībā uz 6. un 9. pantu — Kazahstānas Republikas Transporta un komunikāciju ministrija,

attiecībā uz 5. un 7. pantu — Kazahstānas Republikas Finansu ministrijas Muitas komiteja.

12. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā ar datumu, kurā saņemts pēdējais paziņojums par to, ka konstitucionālās procedūras, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

13. pants

Šis Nolīgums noslēgts uz 10 gadiem.

Šā Nolīguma darbības termiņš tiek automātiski pagarināts uz nākamajiem piecu gadu termiņiem, ja neviena Līgumslēdzēja Puse ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms Nolīguma darbības termiņa izbeigšanās rakstiski pa diplomātiskajiem kanāliem nepaziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu vēlēšanos denonsēt šo Nolīgumu.

Parakstīts Almati 1998.gada 19.maijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, kazahu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas Kazahstānas Republikas
valdības vārdā valdības vārdā
Vilis Krištopāns, Erkin Kaliyev,
satiksmes ministrs transporta un sakaru ministrs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!