Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.09.2010., Nr. 145 https://www.vestnesis.lv/ta/id/217692

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

14.09.2010., Nr. 145

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

Paziņojums

Siguldas novada dome 25.08.2010. ir pieņēmusi lēmumus:

„Par zemesgabala „Ūdrīši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, detālplānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu” (prot.nr.17,16.§) un „Par zemesgabalu „Vārpas-Graudi”, „Cimdiņi” un „Taureņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, detālplānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu” (prot.nr.17,15.§) un ir izdevusi Saistošos noteikumus nr.27 „Zemesgabala ar adresi „Ūdrīši” Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra nr.8094 005 0042, detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Saistošos noteikumus nr.28 „Zemesgabalu „Vārpas-Graudi” Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra nr.8094 004 0363, “Cimdiņi”, kadastra nr.8094 004 0610, Siguldas pagasts, Siguldas novads, un “Taureņi”, kadastra nr.8094 004 0091, Siguldas pagasts, Siguldas novads, detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar apstiprinātajiem detālplānojumiem var iepazīties Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.


Paziņojums

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 26.08.2010. lēmumu nr.543 (sēdes protokola izraksts nr.18, 41.§) sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar kadastra nr.0500 037 1828, kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 0500 037 1828 un 0500 037 1829, Daugavpilī, Ventas un Robežu ielas rajonā, un tiem piegulošajām Ventas, Robežu, Sēņu ielu teritorijām, pirmā redakcija.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2010.gada 15.septembra līdz 2010.gada 11.oktobrim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties, kā arī rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu): Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas domes informācijas centrā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, vai SIA Projektēšanas birojs „Trešā dimensija” Rīgas ielā 16, Daugavpilī, darba dienās no pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz 17.”

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta 2010.gada 28.septembrī plkst.16 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28, Daugavpilī.


Paziņojums

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.punktu paziņo, ka Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 19.augustā pieņēmusi lēmumu nr.615 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja R.Ansule.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK), valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā, Edinburgas prospektā 75, katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā katru pirmdienu no plkst. 14 līdz 18 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas.


Paziņojums

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde paziņo, ka 2010.gada 2. septembrī Rēzeknes novada domes sēdē (protokols nr.19, 2.§) ir pieņemts lēmums „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 2. septembra saistošo noteikumu nr. 40 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos nr. 2 „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu”””.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, 43. panta pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu un MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 11. punktu, 42.1. punktu un 47. punktu, ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona 2010. gada 18. marta atzinumu nr. 2-4.3/171 un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2010. gada 26. augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, nolemj:

Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam grozījumus un Vides pārskata 2. redakciju kā galīgo redakciju;

Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra saistošos noteikumus nr. 40 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos nr. 2 „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu””.

Iepazīties ar Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam grozījumiem un Vides pārskatu var Čornajas pagasta pārvaldē Miera ielā 5, Čornajā, Rēzeknes novads, LV - 4617, tālr./fakss 64637598; 64637558 un Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv.


Paziņojums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“‘ 71., 72.1.,73.,74.1. punktiem, Nīcas novada dome 13.08.2010. ir pieņēmusi:

- lēmumu nr.256 (protokola nr.11, p. 4) „Par detālplānojuma 1.redakcijas nekustamajam īpašumam „Jaunlaimiņi’’ (kad.nr. 64780060091) Nīcas novada Nīcas pagastā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks 2010.gada 3.septembrī plkst.15 Nīcas novada domē.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“‘ 76.1.p., 78.p. Nīcas novada dome 12.08.2010. ir pieņēmusi:


- lēmumu nr. 257 (protokola nr.11, p.4.) apstiprināt detālplānojumu īpašumiem „Golibarti’’ un „Libarti’’ Nīcas novada Nīcas pagastā, kā saistošos noteikumus nr.19. „Par detālplānojuma īpašumiem „Golibarti (kad.nr.64780100017) un „Libarti’’ (kad.nr. 64780100265) Nīcas novada Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem’’.

Ar Nīcas novada domes lēmumu par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināts Nīcas novada domes priekšsēdētājs A.Petermanis.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2010.gada 25.augusta līdz 15.septembrim Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV- 3473.


Paziņojums par Vaiņodes novada Embūtes pagasta teritorijas plānojumu

Vaiņodes novada pašvaldība paziņo, ka ar Vaiņodes novada domes lēmumu (protokola nr.14 15.p.) ir apstiprināti Vaiņodes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošie noteikumi nr.18 „Embūtes pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties novada pašvaldības mājaslapā www.vainode.lv.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!

"latvijas vēstneša" lietotāju aptauja

Cienījamais Vestnesis.lv lietotāj!


Aicinām Jūs izteikt viedokli par vietnes - oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" - saturu, ērtumu un pilnveides iespējām.


Aptauja ilgs līdz 25. oktobrim