• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr. 820 "Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.09.2010., Nr. 140 https://www.vestnesis.lv/ta/id/216078

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.821

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā

Vēl šajā numurā

03.09.2010., Nr. 140

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 820

Pieņemts: 31.08.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.820

Rīgā 2010.gada 31.augustā (prot. Nr.44 33.§)

Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4.panta 6.punktu, 26.panta otro daļu un 52.pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izglītojamo uzņem:

1.1. internātpamatskolā un internātvidusskolā (izņemot speciālo internātskolu), kas īsteno licencētu izglītības programmu (turpmāk – skola);

1.2. speciālajā izglītības iestādē, tai skaitā speciālajā internātskolā, kas īsteno licencētu izglītības programmu, un atskaita no tās;

1.3. speciālajā pirmsskolas izglītības grupā un atskaita no tās.

II. Izglītojamā uzņemšanas kārtība un kritēriji

2. Valsts vai pašvaldības dibinātā skolā visa mācību gada laikā uzņem:

2.1. bāreņus vai bez vecāku gādības palikušos bērnus, pamatojoties uz pašvaldības institūciju lēmumu vai bērna aizbildņa iesniegumu;

2.2. bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki) iesniegumu un sociālā dienesta izsniegtu rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam;

2.3. citus bērnus, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

3. Privātā skolā izglītojamo uzņem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

4. Speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā atbilstošas speciālās izglītības programmas apguvei uzņem izglītojamos ar redzes, dzirdes, valodas, mācīšanās, garīgās veselības, fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītības grupā – arī ar jauktiem attīstības traucējumiem) un smagām somatiskām saslimšanām, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā norādīta konkrēta attiecīgajam izglītojamajam piemērota ieteicamā speciālās izglītības programma.

5. Piesakot izglītojamo skolā vai speciālās izglītības iestādē, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildnību) un iesniedz skolas direktoram vai speciālās izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu. Ja iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz elektroniska dokumenta formā, pievieno apliecinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju (aizbildnis – arī bāriņtiesas lēmuma par aizbildnību kopiju). Iesniegumā norāda:

5.1. vecāku vārdu, uzvārdu, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru;

5.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. izglītojamā dzimšanas apliecības vai pases kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minēto dokumentu kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski;

6.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), stājoties speciālajā pirmsskolas izglītības grupā un 1.klasē;

6.3. apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minētā dokumenta kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski, vai liecību, vai izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai, vai vecāku rakstisku apliecinājumu, ka obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai bērns apguvis ģimenē (izņemot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes un grupas);

6.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālajā pirmsskolas izglītības grupā vai speciālajā izglītības iestādē. Uzņemot izglītojamos ar redzes un dzirdes traucējumiem vidējās izglītības programmas apguvei, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem;

6.5. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnību vai sociālā dienesta izsniegtas rakstiskas izziņas kopiju par atbilstību trūcīgas vai (maznodrošinātas) ģimenes statusam (ja tāda ir), ja izglītojamo uzņem skolā;

6.6. pašvaldības (atbilstoši izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai) vai vecāku rakstisku apliecinājumu, ka tiks segti ēdināšanas un aprūpes izdevumi, ja izglītojamo uzņem skolā atbilstoši šo noteikumu 2.3.apakšpunktam;

6.7. izglītojamā fotogrāfiju (3 x 4 cm) personas lietai.

7. Skolas direktors vai speciālās izglītības iestādes vadītājs, vai viņu pilnvarota persona vecāku klātbūtnē (prasība neattiecas, ja iesniegums iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) reģistrē iesniegumu, pārbauda vecāku sniegto ziņu patiesumu par izglītojamā deklarēto dzīvesvietu un nodrošina izglītojamā vecākiem un izglītojamajam iespēju iepazīties ar šādiem skolas vai speciālās izglītības iestādes dokumentiem:

7.1. reģistrācijas apliecību;

7.2. akreditācijas lapu (izņemot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes un grupas);

7.3. tās izglītības programmas akreditācijas lapu, kuru izglītojamais gatavojas apgūt (izņemot speciālās pirmsskolas izglītības iestādes un grupas), attiecīgo licencēto izglītības programmu un tās licenci;

7.4. nolikumu;

7.5. iekšējās kārtības noteikumiem;

7.6. izglītojamo vecākiem saistošu uzturēšanās kārtību skolā vai speciālās izglītības iestādē.

8. Skolas direktors vai speciālās izglītības iestādes vadītājs pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. par izglītojamā uzņemšanu skolā vai speciālajā izglītības iestādē. Šādā gadījumā par lēmumu informē izglītojamā vecākus, izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu skolā vai speciālajā izglītības iestādē konkrētā klasē vai grupā un izglītības programmā, kā arī rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18.2.apakšpunktā noteikto, ja izglītojamais pārnācis no citas vispārējās izglītības iestādes;

8.2. par atteikumu uzņemt izglītojamo skolā vai speciālajā izglītības iestādē. Šādā gadījumā triju darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas vecākiem nosūta rakstisku atteikuma pamatojumu un pašvaldībai (atbilstoši izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai) – tā kopiju.

9. Uzņemot izglītojamo speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā norādītās programmas īstenošanai, nodrošina, lai izglītojamo skaits vienā grupā nepārsniegtu:

9.1.  10 izglītojamos ar redzes traucējumiem;

9.2.  10 izglītojamos ar dzirdes traucējumiem;

9.3.  15 izglītojamos ar fiziskās attīstības traucējumiem;

9.4.  15 izglītojamos ar somatiskām saslimšanām;

9.5.  14 izglītojamos ar valodas attīstības traucējumiem;

9.6.  14 izglītojamos ar jauktiem attīstības traucējumiem;

9.7.  14 izglītojamos ar garīgās veselības traucējumiem;

9.8.  10 izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem;

9.9.  6 izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

10. Speciālajā izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) izglītojamo uzņem pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā norādītajā programmā un klasē:

10.1. kurā izglītojamajam jāturpina izglītība atbilstoši liecībā izdarītajiem ierakstiem, ja izglītojamais pārnāk no citas speciālās izglītības iestādes, tai skaitā mācību semestra laikā;

10.2. ko atbilstoši izglītojamā spējām nosaka speciālās izglītības iestādes pedagogi, ja izglītojamais pārnāk no citas valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādes (izņemot speciālās izglītības iestādes), tai skaitā mācību semestra laikā.

11. Uzņemot izglītojamo speciālajā izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādi) konkrētā izglītības programmā un konkrētā klasē, speciālā izglītības iestāde nodrošina, lai izglītojamo skaits vienā klasē (klasē nav pieļaujams apvienot vairāk kā divu dažādu klašu izglītojamos, izņemot speciālās pamatizglītības programmu bērniem ar smagiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem) speciālās pamatizglītības, speciālās vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmas īstenošanai nepārsniegtu:

11.1.  10 izglītojamos ar redzes traucējumiem;

11.2.  10 izglītojamos ar dzirdes traucējumiem;

11.3.  16 izglītojamos ar fiziskās attīstības traucējumiem;

11.4.  20 izglītojamos ar somatiskām saslimšanām;

11.5.  14 izglītojamos ar valodas traucējumiem;

11.6.  16 izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem;

11.7.  14 izglītojamos ar garīgās veselības traucējumiem;

11.8.  12 izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem;

11.9.  6 izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

12. Skolā izglītojamo uzņem tajā klasē, kurā izglītojamajam izglītība jāuzsāk vai atbilstoši liecībā izdarītajiem ierakstiem tā jāturpina.

13. Pēc uzņemšanas skolā vai speciālajā izglītības iestādē:

13.1. iekārto izglītojamā personas lietu (ja izglītojamais pārnācis no citas valsts vai pašvaldības izglītības iestādes, personas lietu turpina);

13.2.  15 dienu laikā noformē skolēna apliecību (izņemot speciālās pirmsskolas izglītības iestādi un grupu). Skolēna apliecībā izdarīto ierakstu pareizību direktors apstiprina ar parakstu un zīmogu. Skolēna apliecība ir derīga līdz nākamā mācību gada 10.septembrim;

13.3. klases žurnālā (izņemot speciālās pirmsskolas izglītības iestādi un grupu) skolēnu alfabētiskajā sarakstā pretim izglītojamā uzvārdam ieraksta "Uzņemts" un norāda direktora rīkojuma numuru un datumu.

14. Uzņemot izglītojamo skolā vai speciālajā internātskolā, izglītojamam nodrošina vietu internātā. Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz vecāku rakstisku iesniegumu, izglītojamais var neuzturēties internātā. Direktors izdod rīkojumu, norādot izglītojamos, kuri neuzturas internātā.

15. Skolas vai speciālās internātskolas direktors katru gadu līdz 5.septembrim iesniedz skolas vai speciālās internātskolas dibinātājam informāciju par izglītojamajiem, kuri neuzturas internātā. Ja izglītojamais uzņemts skolā vai speciālajā internātskolā mācību semestra laikā un, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, neuzturas internātā, direktors nedēļas laikā pēc uzņemšanas par to informē skolas vai speciālās internātskolas dibinātāju.

16. Ja šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētie apstākļi vairs nav spēkā, vecākiem rakstiski piedāvā iespēju izglītojamajam turpināt mācības skolā, pamatojoties uz šo noteikumu 2.3.apakšpunktu, ja pašvaldība (atbilstoši izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai) vai vecāki, vai pašvaldība un vecāki sedz ēdināšanas un aprūpes izdevumus. Saņemot vecāku rakstisku atteikumu segt ēdināšanas un aprūpes izdevumus, pašvaldība sadarbībā ar vecākiem nodrošina izglītojamajam izglītības ieguves iespējas citā pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, kas īsteno līdzvērtīgu izglītības programmu.

III. Izglītojamā atskaitīšanas kritēriji un kārtība

17. Izglītojamo no speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas atskaita:

17.1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu;

17.2. pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamā veselības stāvokļa atkārtotu izvērtēšanu, ja izglītojamā veselības stāvoklis ir uzlabojies. Ja vecāki vēlas, pašvaldība (atbilstoši izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai) nodrošina izglītojamajam vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē;

17.3. pēc izglītības programmas apguves.

18. Ja 1.–9.klases izglītojamais līdz 18 gadu vecumam pēc vecāku iniciatīvas pāriet mācīties no vienas skolas vai speciālās izglītības iestādes (izņemot speciālo pirmsskolas izglītības iestādi) (turpmāk – iepriekšējā iestāde) uz citu vispārējās izglītības iestādi (turpmāk – jaunā iestāde):

18.1. vecāki iesniedz jaunajā iestādē šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos dokumentus;

18.2. jaunās iestādes vadītājs rakstiski informē iepriekšējo iestādi par izglītojamā uzņemšanu jaunajā iestādē, norādot tā rīkojuma datumu un numuru, ar kuru izglītojamais uzņemts jaunajā iestādē;

18.3. iepriekšējās iestādes vadītājs vienas darbdienas laikā pēc informācijas saņemšanas no jaunās iestādes izdod rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu;

18.4. iepriekšējā iestāde, pamatojoties uz jaunās iestādes rakstiski sniegto informāciju, triju darbdienu laikā nogādā vai nosūta pa pastu jaunajai iestādei izglītojamā personas lietu, medicīnas dokumentus un sekmju izrakstu, ja izglītojamais maina skolu vai speciālās izglītības iestādi mācību semestra laikā.

19. Ja izglītojamā veselības stāvoklis uzlabojies vai ir beidzies valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā norādītais speciālās izglītības programmas īstenošanas termiņš, speciālās izglītības iestādes vadītāja pienākums ir sadarbībā ar vecākiem (ja nepieciešams, iesaistot bāriņtiesu) nodrošināt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa atkārtotu izvērtēšanu valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

20. Ja, uzlabojoties veselības stāvoklim, 1.–9.klases izglītojamo līdz 18 gadu vecumam atskaita no iepriekšējās iestādes, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamā veselības stāvokļa atkārtotu izvērtēšanu, iepriekšējā iestāde:

20.1. sadarbībā ar pašvaldību (atbilstoši izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai), ja nepieciešams, iesaistot bāriņtiesu, piedāvā turpmākās izglītības ieguves iespējas un vienojas par tām ar izglītojamā vecākiem;

20.2. organizē šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanu jaunajā iestādē un rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18.3. un 18.4.apakšpunktu.

21. Izglītojamo no speciālās pamatizglītības iestādes, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, vai vidējās speciālās izglītības iestādes atskaita ar speciālās izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pirms tam rakstiski informējot (izņemot šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minēto gadījumu) vecākus, šādos gadījumos:

21.1. pēc izglītojamā brīvas izvēles, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu (izņemot gadījumus, ja izglītojamajam nav pilnas rīcībspējas), pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu;

21.2. pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamā veselības stāvokļa atkārtotu izvērtēšanu, ja ir uzlabojies izglītojamā veselības stāvoklis. Šādā gadījumā attiecīgā izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību (atbilstoši izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai) sniedz izglītojamajam nepieciešamo palīdzību, lai viņš varētu turpināt iegūt izglītību;

21.3. ja izglītojamais, ņemot vērā izglītojamā attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, kā arī izvērtējot izglītojamā paskaidrojumu:

21.3.1. neattaisnojošu iemeslu dēļ gada laikā nav apmeklējis speciālās izglītības iestādi vairāk kā piekto daļu no mācību laika un speciālās izglītības iestāde ir veikusi atbilstošus pasākumus neattaisnoto kavējumu novēršanai. Kavējumi uzskatāmi par attaisnotiem, ja izglītojamais ir iesniedzis ārstniecības personas izdotu izrakstu no ambulatorā vai stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai izglītojamais vai viņa vecāki speciālās izglītības iestādes noteiktajā kārtībā ir saskaņojuši kavējumu;

21.3.2. neattaisnotu kavējumu dēļ nav saņēmis gada vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, izņemot mācību priekšmetus, no kuru apguves izglītojamais, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, ar speciālās izglītības iestādes vadītāja rīkojumu ir atbrīvots, un speciālās izglītības iestāde ir veikusi atbilstošus pasākumus neattaisnoto kavējumu novēršanai;

21.3.3. divus gadus netiek pārcelts nākamajā klasē (izņemot licencētajā izglītības programmā noteiktos gadījumus, kad viena gada mācību vielu apgūst divos gados);

21.4. par atkārtotiem, dokumentāri pamatotiem pārkāpumiem, kas norādīti iekšējās kārtības noteikumos:

21.4.1. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizlieguma neievērošana speciālās izglītības iestādē un tās teritorijā;

21.4.2. vardarbība pret citu personu speciālās izglītības iestādē vai tās teritorijā;

21.4.3. tīša speciālās izglītības iestādes mantas bojāšana vai iznīcināšana;

21.4.4. apzināta rupja, izaicinoša izturēšanās pret pedagogu;

21.4.5. citi būtiski pārkāpumi;

21.5. izglītojamais ar tiesas lēmumu ievietots sociālās korekcijas izglītības iestādē vai brīvības atņemšanas iestādē.

22. Speciālā izglītības iestāde šo noteikumu 21.punktā minētajos gadījumos izglītojamajam izsniedz personas lietu, medicīnas dokumentus, liecību, kas apstiprināta ar speciālās izglītības iestādes vadītāja parakstu un izglītības iestādes zīmogu, un sekmju izrakstu, ja izglītojamo atskaita mācību semestra laikā. Ja nepieciešams, izglītības iestāde sniedz izglītojamajam atbalstu dokumentu noformēšanā saistībā ar turpmāko darbību.

23. Ja izglītojamais kopā ar ģimeni izbrauc no valsts uz nenoteiktu laiku vai uz pastāvīgu dzīvi citā valstī:

23.1. vecāki iesniedz skolā vai speciālajā izglītības iestādē iesniegumu, kurā apliecina, ka ģimene izbrauc no valsts uz nenoteiktu laiku vai pastāvīgu dzīvi citā valstī, norādot izbraukšanas datumu;

23.2. skola vai speciālā izglītības iestāde pēc vecāku pieprasījuma izsniedz personas lietu, medicīnas dokumentus, kā arī ar speciālās izglītības iestādes vadītāja parakstu un speciālās izglītības iestādes zīmogu apstiprinātu liecību un mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu, ja izglītojamais izbrauc no valsts mācību semestra laikā;

23.3. izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu ar tās dienas datumu, kas norādīts vecāku iesniegumā kā izbraukšanas datums. Ja atskaita 1.– 9.klases izglītojamo līdz 18 gadu vecumam, izglītības iestādes vadītājs par to informē pašvaldību.

24. Ja izglītojamais izbrauc no valsts uz laiku līdz vienam gadam, vecāki iesniedz skolā vai speciālās izglītības iestādē iesniegumu, kurā apliecina, ka izglītojamais izbrauc no valsts uz noteiktu laiku, norādot izglītojamā izbraukšanas un atgriešanās laiku, un ka izglītojamais turpinās izglītību citā valstī. Šādā gadījumā:

24.1. izglītojamo 12 mēnešus neatskaita no skolas vai speciālās izglītības iestādes;

24.2. skola vai speciālās izglītības iestāde dokumentāri pierādāmā veidā informē vecākus par šo noteikumu 24.4. un 24.5.apakšpunktā minētajām prasībām;

24.3. klases žurnālā skolēnu alfabētiskajā sarakstā pretim izglītojamā uzvārdam ieraksta "Izbraucis", norādot izbraukšanas datumu;

24.4. izglītojamo, kurš pēc 12 mēnešiem neatgriežas skolā vai speciālās izglītības iestādē, ar skolas vai speciālās izglītības iestādes vadītāja rīkojumu atskaita. Ja atskaita 1.–9.klases izglītojamo līdz 18 gadu vecumam, skolas vai speciālās izglītības iestādes vadītājs par to informē pašvaldību;

24.5. ja izglītojamais ir atgriezies skolā vai speciālās izglītības iestādē, skolas vai speciālās izglītības iestādes vadītājs pēc izglītojamā mācību sasniegumu izvērtēšanas (ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgo mācību priekšmetu skolotājus) pieņem lēmumu par izglītojamā iespējām turpināt izglītību konkrētā klasē un informē par to izglītojamo un viņa vecākus. Pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem izglītības iestāde nosaka papildu pasākumus, kas veicami izglītojamā sekmīgas izglītības turpināšanai (piemēram, individuālas konsultācijas, individuāls mācību plāns noteiktam laikposmam), un termiņus to izpildei.

25. Ja izglītojamais nezināmu iemeslu dēļ neapmeklē skolu vai speciālās izglītības iestādi vairāk kā mēnesi mācību gada laikā, skola vai speciālā izglītības iestāde par to informē pašvaldību un bāriņtiesu (atbilstoši izglītojamā deklarētajai un faktiskajai dzīvesvietai). Pašvaldības rakstisks apliecinājums par to, ka izglītojamais nedzīvo tās teritorijā, ir pamats izglītojamā atskaitīšanai no skolas vai speciālās izglītības iestādes.

26. Ja izglītojamo atskaita no skolas vai speciālās izglītības iestādes, iepriekšējā iestāde klases žurnālā skolēnu alfabētiskajā sarakstā pretim izglītojamā uzvārdam ieraksta "Atskaitīts", norādot rīkojuma numuru un datumu un izdara atbilstošu ierakstu valsts izglītības informācijas sistēmā (datubāzē).

27. Izglītojamo atskaita no speciālās izglītības iestādes pēc izglītības programmas apguves. Izglītojamais ir apguvis pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu, ja attiecīgajā izglītības programmā ir secīgi pārcelts no zemākas klases nākamajā – augstākajā klasē un atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām saņēmis apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vidējo izglītību.

28. Apliecinājums tam, ka izglītojamais ir secīgi pārcelts no zemākas klases nākamajā – augstākajā klasē, ir speciālās izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādi) rīkojums par izglītojamā pārcelšanu nākamajā – augstākajā klasē un liecība, kuru izsniedz:

28.1. katra semestra pēdējā mācību dienā 1.–8.klases un 10. un 11.klases izglītojamajiem. Otrajā semestrī liecībā ieraksta lēmumu par pārcelšanu nākamajā klasē vai par pēcpārbaudījumiem, vai lēmumu nepārcelt izglītojamo uz nākamo klasi;

28.2. pirmā semestra pēdējā mācību dienā 9. un 12.klases izglītojamajiem.

29. Lai izglītojamo, kurš vienā vai vairākos mācību priekšmetos ir saņēmis gada vērtējumu, kas neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajam sasniedzamajam rezultātam, ievērojot izglītojamā attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, vai saņemtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, secīgi pārceltu no zemākas klases nākamajā – augstākajā klasē, izglītojamais saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu apmeklē papildu mācību pasākumus (konsultācijas) un kārto pēcpārbaudījumus attiecīgajos mācību priekšmetos 15 darbdienu laikā pēc mācību gada noslēguma. Pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē eksāmena protokola veidā. Pēcpārbaudījuma vērtējumu ieraksta klases žurnālā aiz gada vērtējuma un ieraksta mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā un izglītojamā liecībā ailē "eksāmeni" vai brīvajā ailē.

30. Izglītojamais netiek pārcelts uz nākamo klasi, ja:

30.1. pēc mācību gada noslēguma nav apmeklējis konsultācijas un nav kārtojis pēcpārbaudījumus;

30.2. vienā vai vairākos mācību priekšmetos nav saņēmis gada vērtējumu (izņemot priekšmetus, no kuru apguves ir atbrīvots);

30.3.  1.–4.klases izglītojamais vairāk nekā vienā no noteiktajiem pēcpārbaudījumiem nav saņēmis vērtējumu vai saņemtais vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem, ievērojot izglītojamā attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, vai iegūtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm;

30.4.  5.–9.klases izglītojamais vairāk nekā divos no noteiktajiem pēcpārbaudījumiem nav saņēmis vērtējumu vai saņemtais vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem, ievērojot izglītojamā attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, vai iegūtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm;

30.5.  10.–12.klases izglītojamais vismaz vienā no noteiktajiem pēcpārbaudījumiem nav saņēmis vērtējumu vai tas ir zemāks par četrām ballēm.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumus Nr.490 "Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā un atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupas" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 171.nr.).

32. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.septembri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!