• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumi Nr. 780 "Notiesāto personu iesaistīšana darbā un darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.08.2010., Nr. 131 https://www.vestnesis.lv/ta/id/215324

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.781

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana""

Vēl šajā numurā

19.08.2010., Nr. 131

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 780

Pieņemts: 17.08.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.780

Rīgā 2010.gada 17.augustā (prot. Nr.42 15.§)

Notiesāto personu iesaistīšana darbā un darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs

Izdoti saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51.panta pirmo un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātās personas (turpmāk – notiesātie), kas sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādēs, izmeklēšanas cietumos vai audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem (turpmāk – brīvības atņemšanas iestāde), iesaista darbā, kā arī kārtību, kādā notiesātajiem maksā par padarīto darbu.

2. Notiesātos iesaista darbā pēc viņu vēlēšanās, izņemot kriminālsodu izpildi reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Notiesātos var iesaistīt darbā, ja brīvības atņemšanas iestādes administrācijai ir iespējams notiesātos nodrošināt ar darbu.

3. Notiesātos bez darba samaksas var nodarbināt tikai kriminālsodu izpildi reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4. Notiesātos par samaksu nodarbina:

4.1. saimnieciskajos darbos brīvības atņemšanas iestādē (turpmāk – saimnieciskā apkalpe);

4.2. brīvības atņemšanas iestādē izvietotajās komersantu izveidotajās darba vietās;

4.3. ārpus brīvības atņemšanas iestādes, ja to atļauj notiesātajam noteiktais soda izciešanas režīms.

5. Ja notiesātais bez attaisnojoša iemesla neveic darbu vai arī veic to nepienācīgi, vai citādas prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus komersantam vai brīvības atņemšanas iestādei, notiesātajam ir pienākums atlīdzināt radušos zaudējumus atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasībām.

6. Ja uz vienu darba vietu pretendē vairāki notiesātie, priekšroka dodama pretendentam ar atbilstošu profesionālo izglītību vai darba pieredzi.

7. Ja uz vienu darba vietu pretendē vairāki notiesātie, kuriem profesionālā izglītība un darba pieredze vienāda, priekšroka dodama pretendentam, kura iesniegums par nodarbinātību brīvības atņemšanas iestādē ir reģistrēts pirmais.

8. Notiesātais, kas vēlas tikt nodarbināts, iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu. Iesniegumā norāda vēlamo nodarbināšanas veidu un ziņas par savu profesiju, arodu, kvalifikāciju un pieredzi.

9. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija 10 dienu laikā izskata notiesātā iesniegumu un informē par iespēju strādāt saimnieciskajā apkalpē vai pie komersanta brīvības atņemšanas iestādē.

10. Notiesātais, kas sodu izcieš atklātā cietumā un vēlas strādāt ārpus cietuma teritorijas, iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu. Iesniegumā norāda darba vietu, adresi un amatu.

II. Notiesāto iesaistīšana darbā, pārcelšana un atbrīvošana no darba

11. Komersants, kurš noslēdzis vienošanos vai darba līgumu ar notiesāto, pirms notiesātā iesaistīšanas darbā vienu vienošanās vai darba līguma eksemplāru iesniedz brīvības atņemšanas iestādes administrācijai triju darbdienu laikā pēc vienošanās vai darba līguma noslēgšanas.

12. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks izdod rīkojumu par notiesātā iesaistīšanu darbā, kas vienlaikus ir atļauja notiesātajam darba laikā atrasties noteiktajā darba vietā. Rīkojumā norāda:

12.1. notiesātā vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personas koda nav, – dzimšanas gadu);

12.2. darba uzsākšanas datumu;

12.3. darba veikšanas vietu (atrašanās vietu darba laikā);

12.4. ja notiesāto nodarbinās saimnieciskajā apkalpē, – arī amatu, darba samaksas apmēru un izmaksas laiku, vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu, nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku, pārbaudes laiku, ja tāds tiek noteikts;

12.5. ja rīkojumu izdod par notiesāto, kurš sodu izcieš atklātā cietumā, rīkojumā ietver noteikumus, kas notiesātajam jāievēro, atrodoties ārpus cietuma teritorijas. Rīkojumā paredz vietu notiesātā parakstam, kas apliecina iepazīšanos ar šiem noteikumiem;

12.6. citus nosacījumus, kas saistīti ar notiesātā iesaistīšanu darbā.

13. Notiesāto no darba pienākumu pildīšanas ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu atstādina:

13.1. ja saņemta pamatota brīvības atņemšanas iestādes par drošību vai uzraudzību atbildīgās struktūrvienības informācija par notiesātā gatavošanos izdarīt noziedzīgu nodarījumu vai par tā izdarīšanu;

13.2. ja saņemta informācija, ka notiesātais ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.

14. Komersants, kas nodarbina notiesāto, nekavējoties uzsaka darba līgumu vai vienošanos ar notiesāto, ja saņemta rakstiska pamatota brīvības atņemšanas iestādes informācija, ka rīkojums par notiesātā iesaistīšanu darbā atcelts atbilstoši šo noteikumu 22. un 23.punktam.

15. Brīvības atņemšanas iestāde vai komersants notiesāto atbrīvo no darba, brīdinot par darba līguma vai vienošanās izbeigšanu:

15.1.  10 dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātais bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līguma vai vienošanās nosacījumus vai noteikto darba kārtību;

15.2. nekavējoties, ja notiesātais, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis brīvības atņemšanas iestādes administrācijas vai komersanta uzticību;

15.3.  10 dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātais rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

15.4. mēnesi pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātajam nav pietiekamu profesionālo spēju darba veikšanai;

15.5. trīs dienas pirms atbrīvošanas no darba pārbaudes laikā;

15.6.  10 dienas pirms atbrīvošanas no darba, ja notiesātais nevar veikt darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums;

15.7. mēnesi pirms atbrīvošanas no darba, ja tiek samazināts pie komersanta vai saimnieciskajā apkalpē nodarbināto notiesāto skaits;

15.8. mēnesi pirms atbrīvošanas no darba, ja tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība;

15.9. mēnesi pirms atbrīvošanas no darba, ja saimnieciskajā apkalpē nodarbinātais notiesātais atsakās no pārcelšanas citā darbā;

15.10. nekavējoties, ja notiesātais ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu ir atstādināts no darba un notiesātajam ir piemērots disciplinārsods par atrašanos alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī darba laikā.

16. Vienošanos uzskata par izbeigtu ar dienu, kad:

16.1. notiesāto pārvieto uz citu brīvības atņemšanas iestādi;

16.2. notiesātais ir izcietis piespriesto sodu vai tiesa viņu ir atbrīvojusi no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa;

16.3. brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ir atcēlis rīkojumu par notiesātā iesaistīšanu darbā;

16.4. notiesātajam tiek mainīts soda izciešanas režīms, kas nepieļauj notiesātā nodarbinātību tieši konkrētajā darba vietā;

16.5. izbeigts līgums starp brīvības atņemšanas iestādi un komersantu par sadarbību notiesāto nodarbināšanā.

17. Brīvības atņemšanas iestāde vai komersants notiesāto atbrīvo no darba nekavējoties, ja notiesātajam tiek noteikts soda izciešanas režīms, kas neļauj turpināt darbu.

18. Pamatojoties uz brīvības atņemšanas iestādes ārstniecības personas atzinumu, notiesāto atbrīvo no darba uz pārejošas darbnespējas laiku.

19. Saimnieciskajā apkalpē nodarbinātu notiesāto (izņemot notiesātos atklātos cietumos) pārceļ citā darbā ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu, ja notiesātais piekritis šādai pārcelšanai. Ja notiesātais ir piekritis pārcelšanai, rīkojums kļūst par vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Atklātā cietuma saimnieciskajā apkalpē nodarbinātu notiesāto citā darbā pārceļ Darba likumā noteiktajā kārtībā.

20. Noslēdzot vienošanos vai darba līgumu, tajā paredz nosacījumu, ka notiesātais var vienpusēji atkāpties no tā, ja nevar izpildīt darbu kāda no viņa neatkarīga iemesla dēļ, kas ir saistīts ar viņa kā notiesātā statusu, un to apliecina brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, izsniedzot komersantam rakstisku izziņu. Par atkāpšanos no darba līguma vai vienošanās nosacījumiem notiesātais nekavējoties rakstiski paziņo komersantam vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai, ja notiesātais ir nodarbināts saimnieciskajā apkalpē.

21. Noslēdzot vienošanos vai darba līgumu, komersants apņemas nekavējoties rakstiski informēt brīvības atņemšanas iestādes administrāciju:

21.1. par notiesātā neierašanos darbā, kā arī par citu komersanta noteikto darba kārtības noteikumu pārkāpumiem, par izmaiņām notiesātā darba laikā, darba samaksas nosacījumos un notiesātā iesaistīšanu darbā citā darba izpildes vietā;

21.2. par vienošanās vai darba līguma uzteikšanu vai izbeigšanos.

22. Rīkojumu par notiesātā iesaistīšanu darbā atceļ šo noteikumu 15.punktā, 16.1., 16.2., 16.4. un 16.5.apakšpunktā un 17.punktā minētajos gadījumos.

23. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija nekavējoties informē komersantu, ja tiek atcelts rīkojums par notiesātā iesaistīšanu darbā vai pieņemts cits brīvības atņemšanas iestādes administrācijas lēmums, ar kuru saskaņā nav pieļaujama tā notiesātā nodarbināšana, kuru nodarbina komersants.

III. Darba samaksas noteikšana

24. Darba samaksu notiesātajam, kuru nodarbina komersants, nosaka:

24.1. atbilstoši noteiktajai mēnešalgai (stundas tarifa likmei) un faktiski nostrādātajam darba laikam (stundās);

24.2. atbilstoši padarītā darba apjomam (pēc darba operācijas vai pakalpojuma izcenojuma) kalendāra mēnesī.

25. Komersants atbild par notiesāto nodarbināto darba laika vai darba normu izpildes uzskaiti.

26. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, noslēdzot vienošanos vai darba līgumu ar notiesāto, kas tiek nodarbināts saimnieciskajā apkalpē, nosaka:

26.1. notiesātā darba samaksas apmēru, kas nedrīkst pārsniegt valsts tiešās pārvaldes iestādes attiecīgā amata mēnešalgu grupas 1.kvalifikācijas pakāpes minimālo mēnešalgu;

26.2. notiesātā darba samaksas organizāciju (laika algas sistēma vai akorda algas sistēma), kā arī dienas darba laiku.

27. Saimnieciskajā apkalpē nodarbinātā notiesātā darba samaksas aprēķinus un darba laika uzskaiti veic brīvības atņemšanas iestādes administrācija.

IV. Vienošanās saturs, uzteikšanas un izbeigšanas kārtība

28. Noslēdzot vienošanos starp komersantu un notiesāto vai brīvības atņemšanas iestādi un notiesāto, tajā paredz nosacījumu par notiesātā brīvu gribu iesaistīties komersanta organizētajā nodarbinātībā vai uzsākt darbu saimnieciskajā apkalpē un pildīt amata aprakstā noteiktos darba pienākumus, kā arī norāda notiesātā vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, darba laiku, darba izpildes vietu, darba uzsākšanas laiku un paredzamo ilgumu (ja vienošanās tiek slēgta uz noteiktu laiku), darba samaksas apmēru un organizāciju, darba normas, komersanta un notiesātā vai brīvības atņemšanas iestādes un notiesātā atbildību par darba aizsardzību un komersanta vai brīvības atņemšanas iestādes atbildību par darba vides atbilstību nodarbinātības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Noslēdzot vienošanos var paredzēt arī citus nosacījumus, ja puses par tiem vienojas. Notiesātā amata apraksts, ko iekļauj vienošanās pielikumā, ir neatņemama vienošanās sastāvdaļa.

29. Noslēdzot vienošanos, komersants ņem vērā brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumus un ierobežojumus, kā arī notiesātā tiesisko statusu un ar to saistītos ierobežojumus un apstākļus.

30. Notiesātais vienošanos var rakstiski uzteikt mēnesi pirms darba attiecību pārtraukšanas. Brīvības atņemšanas iestāde vai komersants vienošanos var izbeigt, pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski.

31. Brīvības atņemšanas iestādei vai komersantam saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu ir tiesības ne vēlāk kā mēnesi iepriekš rakstiski brīdināt notiesāto par vienošanās izbeigšanu ar nosacījumu, ka darba attiecības ar notiesāto tiks izbeigtas, ja notiesātais nepiekritīs tās turpināt atbilstoši brīvības atņemšanas iestādes vai komersanta piedāvātajiem vienošanās grozījumiem.

32. Komersants nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc notiesātā rakstiska uzteikuma saņemšanas par to informē brīvības atņemšanas iestādes administrāciju.

33. Ja vienošanās tiek uzteikta, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks rīkojumu par notiesātā iesaistīšanu darbā atceļ ar dienu, kad vienošanās uzskatāma par izbeigtu.

V. Darba samaksas izmaksas kārtība un informācijas sniegšanas kārtība

34. Komersants vai brīvības atņemšanas iestāde, ja notiesātais ir nodarbināts saimnieciskajā apkalpē, noslēdzot darba līgumu vai vienošanos ar notiesāto, apņemas:

34.1. no notiesātajam aprēķinātās darba samaksas:

34.1.1. veikt noteikto nodokļu maksājumus (tai skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

34.1.2. ieturēt notiesātajam noteiktos ieturējumus saskaņā ar izpildu dokumentiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā;

34.2. atlikušo darba samaksu, ievērojot Latvijas Sodu izpildes kodeksa 55.panta ceturtajā daļā noteikto, izmaksāt notiesātajam ar pārskaitījumu viņa norādītajā kontā Valsts kasē.

35. Komersants, kas nodarbina notiesāto, apņemas katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniegt brīvības atņemšanas iestādē informāciju par notiesātajām nodarbinātajām personām aprēķināto darba samaksu, norādot katra notiesātā nodarbinātā darba samaksu pēc nodokļu un citu ieturējumu veikšanas.

36. Brīvības atņemšanas iestāde pēc komersanta pārskaitījuma un šo noteikumu 35.punktā minētās informācijas saņemšanas iegrāmato notiesātā darba samaksu viņa personīgajā kontā un izdara attiecīgu ierakstu notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē.

37. Notiesātajam, kas sodu izcieš atklātā cietumā, darba samaksu izmaksā ar pārskaitījumu viņa norādītajā kontā kredītiestādē.

38. Izbeidzot tiesiskās attiecības ar notiesāto, kas nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, notiesātajam tiek izmaksāta kompensācija par neizmantotu atvaļinājumu.

VI. Noslēguma jautājums

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumus Nr.481 "Notiesāto personu nodarbināšanas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs  I.V.Lieģis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!