• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumi Nr. 776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.08.2010., Nr. 131 https://www.vestnesis.lv/ta/id/215319

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.777

Gada pārskata sagatavošanas kārtība

Vēl šajā numurā

19.08.2010., Nr. 131

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 776

Pieņemts: 17.08.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.776

Rīgā 2010.gada 17.augustā (prot. Nr.42 8.§)

Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta sesto un astoto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo un iesniedz Valsts kasē mēneša pārskatu, un mēneša pārskata apjomu;

1.2. termiņu, kādā ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasē konsolidēto mēneša pārskatu.

2. Vispārīgie pārskatu sagatavošanas principi:

2.1. šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētos pārskatus sagatavo pēc naudas plūsmas principa, bet 3., 4. un 5.pielikumā minētos pārskatus – pēc uzkrāšanas principa;

2.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā veiktie Valsts kases darījumi, kas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, pašvaldību budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, Valsts kases izsniegto aizdevumu atmaksu un pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem citām pašvaldībām, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi par naudas plūsmu;

2.3. pārskatus sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem;

2.4. datus pārskatos norāda latos.

II. Pārskatu apjoms, iesniegšanas kārtība un termiņi

3. Mēneša pārskatā ietilpst:

3.1. pārskats par budžeta izpildi – veidlapa Nr.1 (1.pielikums);

3.2. pārskats par aizņēmumiem – veidlapa Nr.2-AIZN (3.pielikums);

3.3. pārskats par galvojumiem – veidlapa Nr.3-GALV (4.pielikums);

3.4. pārskats par saistību apmēru – veidlapa Nr.4-SAI (5.pielikums);

3.5. pārskats par iedzīvotāju ienākuma nodokli – veidlapa Nr.5-IIN (2.pielikums).

4. Mēneša pārskatus iesniedz Valsts kasē elektroniski atbilstoši Valsts kases mājaslapā internetā publicētajam elektroniskajam datu apmaiņas formātam vai pēc izvēles manuāli ievadot datus Valsts kases nodrošinātajā pārskatu sagatavošanas sistēmā "Valsts budžeta un pašvaldību budžetu pārskati" un akceptē (paraksta), izmantojot sistēmas autentifikācijas rīkus. Sistēmu "Valsts budžeta un pašvaldību budžetu pārskati" lieto atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanas kārtību.

5. Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem šajā jomā un iesniedz augstākai iestādei, kas veic konsolidāciju.

6. Mēneša pārskatus (izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu) iesniedz pārskata periodam sekojošā mēneša:

6.1. desmitajā datumā līdz pulksten 14.00 (izņemot Rīgas domi);

6.2. vienpadsmitajā datumā līdz pulksten 12.00 (Rīgas dome). 

7. Gada pēdējā mēneša pārskatu iesniedz pārskata periodam sekojošā mēneša:

7.1. četrpadsmitajā datumā līdz pulksten 14.00 (izņemot Rīgas domi);

7.2. piecpadsmitajā datumā līdz pulksten 12.00 (Rīgas dome). 

8. Ja iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz darbdienā pirms brīvdienas vai svētku dienas.

III. Konsolidētais mēneša pārskats

9. Konsolidētajā mēneša pārskatā ietilpst:

9.1. iestāžu mēneša pārskatu kopsavilkums (vienādu posteņu summēšana);

9.2. konsolidācijas posteņu izklāsts (norāda (+/–) posteni un summu, kuru konsolidē);

9.3. kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summa.

10. Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības konsolidēto mēneša pārskatu sagatavo, konsolidējot iestāžu mēneša pārskatus:

10.1. ministrijas konsolidētajā mēneša pārskatā iekļauj valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu mēneša pārskatus;

10.2. pašvaldības konsolidētajā mēneša pārskatā iekļauj pašvaldības budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu mēneša pārskatus. Kopīgās iestādes pārskatu konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai tas noteikts kopīgās iestādes nolikumā.

11. Konsolidācijā iekļauto iestāžu mēneša pārskatus sagatavo pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu.

12. Sagatavojot konsolidēto mēneša pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus.

13. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē:

13.1. summējot vienādos ieņēmumu un izdevumu posteņus viena budžeta ietvaros;

13.2. izslēdzot transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde ir pārskaitījusi citai viena budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei.

IV. Pārskatu sagatavošana

14. Veidlapas Nr.1 "Pārskats par budžeta izpildi" sagatavošanas kārtība:

14.1. pārskatu par budžeta izpildi sagatavo par šādiem budžeta veidiem:

14.1.1. pamatbudžets;

14.1.2. speciālais budžets;

14.1.3. ziedojumi un dāvinājumi;

14.2. pārskatu par budžeta izpildi sagatavo par katru budžeta veidu atsevišķi;

14.3. pārskatu par pamatbudžeta izpildi sagatavo:

14.3.1. pašvaldības budžeta iestādes;

14.3.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes par pamatdarbības izpildi;

14.4. pārskatu par speciālā budžeta izpildi sagatavo pašvaldības budžeta iestādes;

14.5. pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi sagatavo pašvaldības budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes;

14.6. ailē "Klasifikācijas kods" norāda klasifikācijas kodus atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

14.7. ailē "Rādītāju nosaukums" norāda klasifikācijas kodu nosaukumus atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

14.8. ailes "Gada plāns" rindas aizpilda atbilstoši kārtējā saimnieciskā gada budžetā apstiprinātajām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām un apstiprinātajām prognozētajām ieņēmumu pozīcijām saimnieciskajā gadā. Aili "Gada plāns" neaizpilda pārskatam par ziedojumu un dāvinājumu izpildi;

14.9. ailē "Izpilde no gada sākuma" norāda budžeta izpildi saskaņā ar grāmatvedības uzskaites dokumentiem;

14.10. ailē "Izpilde procentos (%) pret gada plānu (2. / 1.)" norāda budžeta izpildes rādītāju procentuālo izteiksmi attiecībā pret plānoto budžetu gadam. Ailes "Izpilde procentos (%) pret gada plānu (2. / 1.)" datus aprēķina kā ailes "Izpilde no gada sākuma" un ailes "Gada plāns" datu dalījumu, izteiktu procentos;

14.11. ailē "Pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata perioda izpildi. Datus aprēķina kā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" datu starpību;

14.12. budžeta ieņēmumu izpildi kodificē piecās zīmēs;

14.13. budžeta izdevumu izpildi atbilstoši funkcionālajai kategorijai kodificē pirmajās divās zīmēs, bet izdevumus atbilstoši ekonomiskajai kategorijai kodificē četrās zīmēs;

14.14. budžeta finansēšanas izpildi kodificē pirmajās trijās zīmēs un piektajā zīmē;

14.15. izziņā par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem norāda budžeta naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu atbilstošajā finansēšanas postenī gada sākumā un perioda beigās;

14.16. sniedzot informāciju par līdzekļu atlikumiem, ailē "Klasifikācijas kods" atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu uz gada sākumu papildina ar apzīmējumu "AS", uz perioda beigām – ar apzīmējumu "AB".

15. Veidlapas Nr.2-AIZN "Pārskats par aizņēmumiem" sagatavošanas kārtība:

15.1. pārskatu par aizņēmumiem sagatavo pašvaldības un valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes;

15.2. pārskatā par aizņēmumiem norāda saņemtos aizņēmumus un finanšu līzinga saistības;

15.3. datus norāda par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu – mēnesi;

15.4. ailē "Kods" klasificē aizņēmumu atbilstoši šādiem kodiem: 01 – finanšu stabilizācijas aizņēmums; 02 – finanšu līzings; 03 – aizņēmums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai; 04 – aizņēmums dažādiem mērķiem (kodu piemēro, klasificējot tādu aizņēmumu, kuram aizņēmuma līgums noslēgts gan Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, gan citu mērķu īstenošanai un to nav iespējams klasificēt 03 vai 09 kodā); 09 – pārējie aizņēmumi;

15.5. ailē "Aizdevējs" norāda kredīta devēja nosaukumu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiskās finanšu institūcijas aizdevums un aizdevējs ir Valsts kase, minētajā ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

15.6. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

15.7. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

15.8. ailē "Parakstīšanas datums" norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

15.9. ailē "Atmaksas termiņš" norāda aizņēmuma līgumā minēto datumu (dd.mm.gggg.), līdz kuram aizdevējam atmaksās attiecīgo aizdevumu;

15.10. ailē "% likme" norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksētā, mainīgā vai bezprocentu;

15.11. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā izsniegts aizņēmums;

15.12. ailē "Aizņēmuma summa" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma summu. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

15.13. ailēs "Parāds uz pārskata gada sākumu", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: palielinājums (+): pārskata periodā", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): pārskata periodā", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): pārskata periodā" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma", "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): pārskata periodā" norāda datus atbilstoši uzskaites datiem un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem;

15.14. ailes "Parāds uz pārskata perioda beigām (2. + 3. + 5. + 7. + 9.)" datus aprēķina kā aiļu "Parāds uz pārskata gada sākumu", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma" datu summu;

15.15. ailē "Aizņēmuma apkalpošanas izdevumi no gada sākuma" norāda no gada sākuma samaksātos aizņēmuma apkalpošanas izdevumus (piemēram, procentu maksājumus, saistību maksas);

15.16. ailē "Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās" norāda nesaņemto aizņēmuma apjomu;

15.17. ailē "Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām atmaksājamo aizņēmuma pamatsummas daļu:

15.17.1. ja aizņēmums saņemts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

15.17.2. datus norāda kā pozitīvu skaitli;

15.17.3. pārskata gada pēdējā mēneša pārskatā ailes dati ir "0";

15.18. sniedz skaidrojumu par ailēs "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma" un "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): pārskata periodā" norādītajiem datiem;

15.19. izziņā norāda atvasinātos finanšu instrumentus, kurus izmanto finanšu risku ierobežošanai parāda portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem, un pārējos atvasinātos finanšu instrumentus;

15.20. pārskata perioda beigās pārvērtē atvasinātos finanšu instrumentus, ņemot vērā tirgus cenu perioda pēdējā dienā. Peļņu vai zaudējumus, kas rodas no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas, uzskaita attiecīgi kā ieņēmumus vai izdevumus no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas un īstermiņa aktīvus vai saistības. Parāda portfelī iekļauto atvasināto finanšu instrumentu valūtas efektu specifiski attiecina uz parāda portfeli, bet procentu maksājumiem paredzētos atvasinātos finanšu instrumentus attiecina uz parāda apkalpošanas izdevumiem;

15.21. atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtību aprēķina, pamatojoties uz ietekmējošo faktoru tirgus cenām un izstrādāto atvasināto finanšu instrumentu vērtības noteikšanas procedūru. 

16. Veidlapas Nr.3-GALV "Pārskats par galvojumiem" sagatavošanas kārtība:

16.1. pārskatu par galvojumiem sagatavo pašvaldības un valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes;

16.2. pārskatā par galvojumiem norāda informāciju par galvojumiem:

16.2.1. kuri iekļauti zembilances postenī – izsniegtie galvojumi (tai skaitā galvojumus studiju un studējošo kredītiem);

16.2.2. kurus atmaksā galvotājs;

16.3. datus norāda par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu – mēnesi;

16.4. ailē "Uzskaites konts" norāda, vai galvojums ir uzskaitīts zembilancē vai saistībās;

16.5. ailē "Aizdevējs" norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja nosaukumu;

16.6. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

16.7. ailē "Mērķis" norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

16.8. ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosaukumu. Ja galvojuma saņēmējs ir privātpersona, ieraksta nosaukumu "privātpersona";

16.9. ailē "Parakstīšanas datums" norāda galvojuma līguma parakstīšanas datumu (dd.mm.gggg.);

16.10. ailē "Atmaksas termiņš" norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu (dd.mm.gggg.);

16.11. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā sniegts galvojums;

16.12. ailē "Galvojuma summa" norāda galvoto summu no kopējā aizņēmuma apjoma;

16.13. ailē "Galvotā aizņēmuma summa" norāda kopējo aizņēmuma apjomu saskaņā ar līgumu;

16.14. ailēs "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: palielinājums (+): pārskata periodā", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): pārskata periodā", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): pārskata periodā", "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): pārskata periodā" norāda datus atbilstoši uzskaites datiem un saskaņā ar galvojuma līguma nosacījumiem;

16.15. ailes "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) (3. + 4. + 6. + 8. + 10.)" datus aprēķina kā aiļu "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma" datu summu;

16.16. ailē "Galvojuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām plānoto galvotā aizņēmuma atmaksājamo pamatsummas daļu. Pārskata gada pēdējā mēneša pārskatā ailes dati ir "0";

16.17. galvojumus pārskatā var grupēt pēc mērķa un aizņēmēja:

16.17.1. ailē "Parakstīšanas datums" norāda līguma datumu, kurš noslēgts pirmais šajā grupā;

16.17.2. ailē "Atmaksas termiņš" norāda līguma datumu aizņēmumam, kurš tiks atmaksāts pēdējais šajā grupā;

16.17.3. aizņēmuma kustības ailēs norāda grupas līgumu darījumu izpildes kopsummas.

17. Veidlapas Nr.4-SAI "Pārskats par saistību apmēru" sagatavošanas kārtība:

17.1. pārskatu par saistību apmēru sagatavo pašvaldības budžeta iestādes;

17.2. pārskatā par saistību apmēru norāda:

17.2.1. saņemtos aizņēmumus detalizēti par katru līgumu (izņemot finanšu līzingu);

17.2.2. izsniegtos galvojumus (detalizēti par katru līgumu);

17.2.3. citas ilgtermiņa saistības, kuras pašvaldība uzņēmusies atbilstoši domes lēmumam (ja noslēgti līgumi par preču pirkšanu vai nomu, pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un līgumi, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu īstenošanā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā no līguma slēgšanas dienas atbilstoši budžeta gadam, un līgumā ir norādīta kopējā saistību summa). Norāda minēto saistību kopējo summu;

17.3. rindā "Citas ilgtermiņa saistības" norāda bilances kreditoru sastāvā iekļautās ilgtermiņa saistības un iespējamās nākotnes saistības, kā arī finanšu līzinga saistības (izņemot šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktā minētās saistības);

17.4. datus norāda par periodu "n" – saimnieciskais gads, "n + 1" – nākamais saimnieciskais gads utt.;

17.5. ja saistībās notikušas izmaiņas (noslēgts jauns līgums, veikti grozījumi esošajos līgumos), tās norāda nākamajā pārskata periodā pēc saistību apjoma izmaiņām;

17.6. ailē "Kods/Uzskaites konts":

17.6.1. sadaļā "Aizņēmumi" norāda informāciju atbilstoši šo noteikumu 15.4.apakšpunktam;

17.6.2. sadaļā "Galvojumi" norāda informāciju atbilstoši šo noteikumu 16.4.apakšpunktam;

17.7. ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosaukumu:

17.7.1. sadaļā "Aizņēmumi" – atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai, izņemot finanšu līzingu;

17.7.2. sadaļā "Galvojumi" – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

17.8. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā:

17.8.1. sadaļā "Aizņēmumi" – atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

17.8.2. sadaļā "Galvojumi" – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

17.9. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma (atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Mērķis" norādītajai informācijai) vai galvojuma (atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Mērķis" norādītajai informācijai) līgumā norādīto mērķi;

17.10. ailē "Līguma noslēgšanas datums" norāda datumu, kurā parakstīts attiecīgais līgums:

17.10.1. sadaļā "Aizņēmumi" – atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai;

17.10.2. sadaļā "Galvojumi" – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai;

17.11. ailē "Saistību apmērs: n" norāda kopējo kārtējā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu – attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam, neveicot korekcijas par pārskata periodā veikto saistību pamatsummas un procentu atmaksu;

17.12. ailēs "Saistību apmērs: n + 1", "Saistību apmērs: n + 2", "Saistību apmērs: n + 3", "Saistību apmērs: n + 4", "Saistību apmērs: n + 5" un "Saistību apmērs: n + 6" norāda attiecīgajā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu – attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

17.13. ailē "Saistību apmērs: turpmākajos gados" norāda kopsummu, kas jāatmaksā līdz pilnīgai attiecīgo saistību dzēšanai – saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

17.14. ja šo noteikumu 17.11., 17.12. un 17.13.apakšpunktā minēto procentu maksājumu aprēķinam piemēro mainīgo procentu likmi, aizņēmuma procentu maksājumus kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem aprēķina atbilstoši prognozētajai procentu likmei. Ja atbilstoši aizņēmuma līgumam pārskata periodā procentu likme ir fiksēta nākamajam procentu maksāšanas periodam, aizņēmuma procentu maksājumus attiecīgajam periodam pārrēķina atbilstoši faktiskajai procentu likmei;

17.15. ailē "Saistību apmērs: pavisam" norāda kopējo saistību apmēru. Ailes "Pavisam" datus aprēķina kā aiļu "n", "n + 1", "n + 2", "n + 3", "n + 4", "n + 5", "n + 6" un "turpmākajos gados" datu summu;

17.16. rindas "Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem" datus aprēķina kā rindas "Kopā saistības" un rindas "Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" dalījumu, izteiktu procentos;

17.17. rindā "Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" norāda mēneša pārskata par pamatbudžeta izpildi ailes "Gada plāns" kopējo ieņēmumu un mērķdotāciju un iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā starpību. 

18. Veidlapas Nr.5-IIN "Pārskats par iedzīvotāju ienākuma nodokli" sagatavošanas kārtība:

18.1. pārskatu par iedzīvotāju ienākuma nodokli sagatavo pašvaldības, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību;

18.2. ailē "Klasifikācijas kodu grupa/Klasifikācijas kods" norāda budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodus atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

18.3. ailē "Rādītāju nosaukums" norāda klasifikācijas kodu nosaukumus atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā un papildu rindu nosaukumus;

18.4. ailē "Izpilde no gada sākuma" norāda pašvaldības budžeta izpildi saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites dokumentiem;

18.5. ailē "Pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata perioda izpildi. Datus aprēķina kā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" datu starpību.

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumus Nr.1071 "Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 153.nr.).

20. Mēneša pārskatu par 2010.gada decembri iesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1071 "Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību".

21. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše 

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.1

Pārskats par budžeta izpildi

 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis
Budžeta veids

 

(latos)

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada sākuma

Izpilde % pret gada plānu
(2. / 1.)

Pārskata mēneša izpilde

A

B

1

2

3

4

KOPĀ IEŅĒMUMI
xx.x.x.x. Klasifikācijas koda nosaukums
xx.x.x.x. Klasifikācijas koda nosaukums
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
xx.000 Klasifikācijas koda nosaukums
xx.000 Klasifikācijas koda nosaukums
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
xxxx Klasifikācijas koda nosaukums
xxxx Klasifikācijas koda nosaukums
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (–)
Finansēšana
F xx 0x 00 00 Klasifikācijas koda nosaukums
F xx 0x 00 00 Klasifikācijas koda nosaukums

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Izpilde no gada sākuma

F xx 0x 00 00 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F xx 0x 00 00 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

Finanšu ministrs E.Repše 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.5-IIN

Pārskats par iedzīvotāju ienākuma nodokli

 

KODI

Pašvaldības nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

 

(latos)

Klasifikācijas kodu grupa/ Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Izpilde no gada sākuma

Pārskata mēneša izpilde

A

B

1

2

1.1. Klasifikācijas kodu grupas nosaukums    
xx.x.x.x. Klasifikācijas koda nosaukums    
       

IEKP

Iekasēts pašvaldībā    

ATM

Iedzīvotāju nodokļa atmaksa    

PPPD

Pārskaitīts valsts budžetā uz pārskata perioda pēdējo dienu    

PIEP

no tiem pārskaitīts pārskata periodā par iepriekšējo saimniecisko gadu    

ATLI

t.sk. atlikums, kas ieskaitāms valsts budžetā, bet nav pārskaitīts pārskata periodā    

Finanšu ministrs E.Repše 

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.2-AIZN

Pārskats par aizņēmumiem

 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

 

(latos)

Kods

Aiz-devējs

Institu-cionālā sektora klasifi-kācijas kods

Mērķis

Pa-rakstī-šanas datums

At-maksas termiņš

% likme

Valūtas apzī-mējums

Aizņē-muma summa

Parāds uz pār-skata gada sākumu

Darījumi

Cits samazinājums/
palielinājums, kas nav darījums
(–,+)

Valūtas kursa izmaiņas (+,–)

Parāds uz pārskata perioda beigām (2. + 3. + 
5. + 7. + 9.)

Aizņē-muma apkal-pošanas izdevumi no gada sākuma

Aizņē-muma neiz-maksātā daļa pārskata perioda beigās

Aizņē-muma atmak-sājamā daļa līdz pārskata gada beigām

palielinājums (+)

samazinājums (–)

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

KOPĀ

Skaidrojumi par 7. un 8.ailē "Cits parāda samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+)" norādītajiem datiem

Kods

Darījuma apraksts

No gada sākuma

Pārskata periodā

FILI Finanšu līzinga saņemšana  
DZES Aizņēmuma dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem  
REIN Reinvestīcijas Pasaules Bankas kredītam  
PAL Aizņēmuma pamatsummas palielinājums, ja saskaņā ar līgumu neizmaksā naudu, bet samaksā rēķinus  
SAM Aizņēmuma pamatsummas samazinājums, ja saskaņā ar līgumu atmaksu veic cita iestāde  
STARP Saņemts/nodots starp iestādēm  
PAR /katra darījuma detalizēts apraksts/  
  Kopā  

 

Izziņa
AFI Atvasinātie finanšu instrumenti parāda portfeļa riska ierobežošanai

x

x

x

latos

PAFI Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti

x

x

x

latos

AFITV Atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtība

x

x

x

latos

Finanšu ministrs E.Repše 

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.3-GALV

Pārskats par galvojumiem

 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

 

(latos)

Uzskaites
konts

Aizdevējs

Institu-cionālā sektora klasifi-kācijas kods

Mērķis

Aizņē-mējs

Parakstī-šanas datums

At-maksas termiņš

Valūtas apzī-mējums

Galvo-juma summa

Galvotā aizņē-muma summa

Neat-maksātā summa, kurai nav iestājies maksā-šanas termiņš
(uz pārskata gada sākumu)

Darījumi

Cits samazinājums/
palielinājums,
kas nav darījums
(–,+)

Valūtas kursa izmaiņas
(+,–)

Neat-maksātā summa, kurai nav iestājies maksā-šanas termiņš
(uz pārskata perioda beigām) (3. + 4. + 
6. + 8. + 
10.)

Galvo-juma atmak-sājamā daļa līdz pārskata gada beigām

palielinājums (+)

samazinājums (–)

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KOPĀ

Finanšu ministrs E.Repše 

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.4-SAI

Pārskats par saistību apmēru

 

KODI

Pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

 

(latos)

Kods/ Uzskaites konts

Aizdevējs

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Mērķis

Līguma noslēgšanas datums

Saistību apmērs

n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5

n + 6

turpmākajos gados

pavisam (1. + 2. + 3. + 4. + 5.+ 6. + 
7. + 8.)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9


 
Aizņēmumi
                           
                           
                           
                           
KOPĀ

x

x

x

                 

 
Galvojumi
                           
                           
                           
                           
KOPĀ

x

x

x

                 

 
Citas ilgtermiņa saistības

x

x

x

                 

 
Kopā saistības                  

 
Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem                  

 

Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā

 

Finanšu ministrs E.Repše

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!