• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2010. gada 6. jūlija saistošie noteikumi Nr. 88 "Rīgas pilsētas teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.08.2010., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/ta/id/214933

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saeimas paziņojums

Paziņojums par Saeimas piekrišanu likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteiktās apropriācijas pārdalei

Vēl šajā numurā

13.08.2010., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 88

Pieņemts: 06.07.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.88

Rīgā 2010.gada 6.jūlijā (prot. Nr.37, 42.§)

Rīgas pilsētas teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu,
26.panta trešo daļu un pārejas noteikumu 7. un 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot augstas detalizācijas topogrāfisko uzmērīšanu (turpmāk – topogrāfiskā uzmērīšana) Rīgas pilsētas teritorijā, iegūtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi, saskaņošanu, ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, datu bāzes uzturēšanu un informācijas izsniegšanu no datu bāzes.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. globālās navigācijas satelītu sistēma (GNSS) – augstas precizitātes koordinātu un augstuma noteikšanas sistēma jebkuram zemes virsmas un atmosfēras punktam vai objektam, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu raidītos signālus;

2.2. topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli;

2.3. topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām;

2.4. datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

3. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Rīgas pilsētā izpilda, ievērojot ar Ministru kabineta 02.05.2000. noteikumiem Nr.168 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 005–99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" 1. un 2.nodaļā (turpmāk – Būvnormatīvs) noteikto, kā arī šo noteikumu prasības.

4. Topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfiskā plāna sastādīšanu Rīgas pilsētas teritorijā veic atbilstoši mērogam 1:500. Pilsētas vēsturiskajā centrā, kā arī teritorijās, kuru situācijas elementus topogrāfiskajā plānā nav iespējams attēlot mērogā 1:500, topogrāfisko uzmērīšanu veic un plānu sastāda mērogā 1:250.

5. Topogrāfiskā uzmērīšana, izmantojot citu mērogu, atbilstoši konkrētā mēroga uzmērījuma noteiktībai var notikt tikai ar SIA "Rīgas ĢeoMetrs" atļauju.

6. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem), fiziskām un juridiskām personām, kas pasūta topogrāfiskās uzmērīšanas darbus.

II. Papildu prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

7. Topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskais pamatojums:

7.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmanto Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktus. Informāciju par Valsts ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām un augstumiem, kā arī Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktu koordinātām un augstumiem mērniecības darbu izpildītāji saņem SIA "Rīgas ĢeoMetrs";

7.2. mērniecības darbu izpildītājiem ir pienākums apsekot uzmērāmā objekta teritorijā esošos Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktus, par kuriem SIA "Rīgas ĢeoMetrs" ir izsniedzis informāciju. Izgatavojot topogrāfiskos plānus, tajos jāattēlo dabā esošie Valsts ģeodēziskā tīkla, Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla un izveidotā uzmērīšanas tīkla punkti;

7.3. ja esošo ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu nepietiek objekta topogrāfiskajai uzmērīšanai, mērniecības darbu izpildītāji veido sabiezinošo uzmērīšanas tīklu, punktus numurējot un izveidotā uzmērīšanas tīkla punktus nostiprinot dabā ar metāla tapām vai iekalumiem un ieurbumiem stabilos apvidus priekšmetos;

7.4. ja, ierīkojot uzmērīšanas tīkla punktus, tiek izmantots Rīgas pilsētas stacionārais GNSS tīkls, mērniecības darbu izpildītājiem uzmērīšanas tīklam jāpiesaista arī vismaz divi uzmērāmā objekta tuvumā dabā esošie poligonometrijas punkti, par kuriem informāciju sniegusi SIA "Rīgas ĢeoMetrs";

7.5. piekļuves paroli Rīgas pilsētas stacionārā GNSS tīkla izmantošanai uzmērīšanas vajadzībām pēc mērniecības darbu izpildītāju rakstiska pieprasījuma izsniedz un reģistrē SIA "Rīgas ĢeoMetrs";

7.6. izvērtējot iegūtos rezultātus, ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji nedrīkst pārsniegt Būvnormatīva 32. un 33.punktā noteiktos lielumus. Ja ģeodēzisko punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji pārsniedz noteiktos lielumus, tad pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbu uzsākšanas mērījuma rezultāti jāiesniedz SIA "Rīgas ĢeoMetrs" izvērtēšanai;

7.7. mērniecības darbu izpildītāji par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem, Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktiem un ierīkotā uzmērīšanas tīkla punktiem noformē atskaiti, lietā iekļaujot šādus dokumentus:

– topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

– uzmērīšanas tīkla projekta shēmu;

– ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;

– mērījumu rezultātus un to apstrādes dokumentus;

– darba pārbaudes aktu.

8. Informācijas izsniegšana mērniecības darbu izpildītājiem:

8.1. uzmērīšanas vajadzībām SIA "Rīgas ĢeoMetrs" mērniecības darbu izpildītājiem izsniedz šādu informāciju:

– Rīgas pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

– topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātos topogrāfiskās informācijas failus;

– spēkā esošās ceļu, ielu, brauktuvju un inženierkomunikāciju koridoru sarkanās līnijas, to pagrieziena punktu koordinātas;

8.2. informācijas saņemšanai mērniecības darbu izpildītāji iesniedz SIA "Rīgas ĢeoMetrs" Klientu apkalpošanas centrā pasūtījumu (saskaņā ar 1.pielikumu), kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pastu (adrese: rgm@riga.lv);

8.3. SIA "Rīgas ĢeoMetrs" Klientu apkalpošanas centrs 5 darba dienu laikā sagatavo pieprasīto informāciju un nosūta to uz mērniecības darbu izpildītāja norādīto adresi. Informācijas sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksas pakalpojumu izcenojumus apstiprina Rīgas dome.

9. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu izpilde, topogrāfisko plānu zīmēšana un plāna izdrukas veikšana:

9.1. mērniecības darbu izpildītājiem ir pienākums:

9.1.1. uzmērāmās teritorijas robežās uzmērīt visus apvidū esošos virszemes situācijas objektus, reljefu un esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, nodrošinot to uzmērīšanas un attēlošanas precizitāti;

9.1.2. nodrošināt objektu, reljefa un esošo apakšzemes inženierkomunikāciju attēlošanu izgatavotajā topogrāfiskajā plānā atbilstoši 2.pielikumā noteiktajam objektu klasifikatoram un to elementu apzīmējumiem, kā arī 3.pielikumā noteiktajiem apzīmējumu pierakstu standartiem. Izdrukājot krāsainos topogrāfiskos plānus, jāievēro 4.pielikumā noteiktie izdrukas krāsu standarti;

9.1.3. uzmērot un attēlojot akciju sabiedrības "Rīgas siltums" siltumtrases, ievērot 5.pielikumā norādīto cauruļvadu diametru atbilstību kanāla un bezkanāla trases platumam;

9.2. izpildot topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, mērniecības darbu izpildītājiem teritorijas robežās jāuzmēra visi atsevišķi augošie koki, t.sk. parkos, skvēros un tiem pielīdzināmās teritorijās augošie koki ar diametru virs 15cm. Minētā prasība nav attiecināma uz Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā atzīmētām apstādījumu un dabas teritorijām, ja vien topogrāfiskajai uzmērīšanai vai projektu izstrādei nav izvirzītas īpašas prasības;

9.3. uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātie topogrāfiskās informācijas faili izmantojami kā informatīvs izziņas materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai;

9.4. topogrāfisko plānu zīmēšanā, izmantojot grafiskās programmatūras (MicroStation, AutoCad), mērniecības darbu izpildītājiem jānodrošina attēloto līnijveida un punktveida elementu attēlojuma (līmenis, krāsa, līnijas stils, biezums, tips) atbilstība 2.pielikumā noteiktajām prasībām. Pārejot no vienas programmatūras uz otru, attiecīgajiem objektu attēlojuma parametriem jāsaglabājas; atbilstības tabula – 6.pielikumā. Topogrāfisko plānu zīmēšanas programmatūru MicroStation un AutoCad resursu faili ir pieejami SIA "Rīgas ĢeoMetrs".

10. Topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina mērniecības darbu izpildītājs, kas ir atbildīgs par veikto darbu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām.

III. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana topogrāfiskās informācijas datu bāzē

11. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītāji SIA "Rīgas ĢeoMetrs" Klientu apkalpošanas centrā iesniedz:

11.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu; uz plāna jābūt apliecinājumam (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas atbilst attiecīgā inženierkomunikāciju turētāja arhīva materiāliem;

11.2. topogrāfisko plānu ar uzmērāmās teritorijas robežās esošo inženierkomunikāciju, t.sk. apakšzemes inženierkomunikāciju, turētāju saskaņojumiem;

11.3. vienlaikus ar topogrāfisko plānu šī plāna digitālo versiju .dgn vai .dwg failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (CD vai Flach disks) vai nosūtot to uz SIA "Rīgas ĢeoMetrs" pa e-pastu (adrese: rgm@riga.lv);

11.4. šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minēto atskaiti.

12. Mērniecības darbu izpildītājiem Rīgas pilsētā pirms topogrāfisko plānu iesniegšanas SIA "Rīgas ĢeoMetrs" tie jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem).

13. Inženierkomunikāciju turētājiem mērniecības darbu izpildītāji topogrāfisko plānu iesniedz izdrukas (papīra) un digitālā (.dgn vai .dwg failu formāts) formātā.

14. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus, inženierkomunikāciju turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem digitālajiem datiem un arhīvu materiāliem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženierkomunikāciju turētāji savas kompetences ietvaros ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem digitālajiem datiem un arhīvu materiāliem, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

15. Inženierkomunikāciju turētāji 5 darba dienu laikā uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna:

15.1. izsniedz apliecinājumu (ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu) par plāna atbilstību arhīva datiem, ja topogrāfiskajā plānā attēlotā informācija par inženierkomunikācijām ir korekta;

15.2. raksta piezīmes par labojumiem topogrāfiskajā plānā un papildu uzmērīšanu, ja topogrāfiskajā plānā attēlotā informācija par inženierkomunikācijām ir nekorekta.

16. Pēc konstatēto kļūdu novēršanas un, ja nepieciešams, papildu uzmērījumu veikšanas mērniecības darbu izpildītājs inženierkomunikāciju turētājam iesniedz topogrāfisko uzmērījumu jauno versiju (papīra un digitālā formātā) un iepriekšējo versiju ar piezīmēm (papīra formātā) atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu.

17. SIA "Rīgas ĢeoMetrs" mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā, nodrošinot Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulas publisku pieejamību un ievietojot to SIA "Rīgas ĢeoMetrs" mājaslapā (www.rigasgeometrs.lv).

18. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, SIA "Rīgas ĢeoMetrs" ne ilgāk kā 15 darba dienu laikā kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai, topogrāfiskās informācijas datu bāzē jau iepriekš uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no topogrāfiskās informācijas datu bāzē esošās informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā un šajos noteikumos noteiktos precizitātes rādītājus vai nav uzmērīti un attēloti), SIA "Rīgas ĢeoMetrs" veic arī uzmērījuma pārbaudi dabā.

19. Pēc izvērtēšanas SIA "Rīgas ĢeoMetrs" uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna veic atzīmes, uzrādot konstatētās neatbilstības Būvnormatīvā un šajos noteikumos minētajām prasībām (ja tādas izvērtējuma rezultātā konstatētas). Topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumu paraksta pārbaudes veicējs, norādot amatu un datumu, sniedzot paraksta atšifrējumu. Topogrāfisko plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam.

20. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju, kā arī topogrāfisko plānu ar SIA "Rīgas ĢeoMetrs" pārbaudes veicēja atzīmēm atkārtoti iesniegt šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā SIA "Rīgas ĢeoMetrs" atkārtotai izvērtēšanai un saskaņošanai.

21. Ja pēc topogrāfiskā plāna atkārtotas iesniegšanas SIA "Rīgas ĢeoMetrs" konstatē, ka iesniedzējs nav novērsis šo noteikumu 19.punktā minētajā, iepriekš izsniegtajā topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumā minētās neatbilstības, SIA "Rīgas ĢeoMetrs" atbilstoši šo noteikumu 19.punktā noteiktajam sagatavo atkārtotu topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumu, bet uz nākamo saskaņošanu šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti no mērniecības darbu izpildītājiem tiek pieņemti un reģistrēti kā no jauna iesniegti.

22. Tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas SIA "Rīgas ĢeoMetrs" 2 darba dienu laikā iekļauj mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtos datus topogrāfiskās informācijas datu bāzē, apliecinot to ar attiecīgu spiedogu un parakstiem uz precizētā topogrāfiskā plāna oriģināla un izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājiem.

23. Mērniecības darbu izpildītāju izgatavoto topogrāfisko plānu izvērtēšana iekļaušanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē ir maksas pakalpojums. Izdevumus, kas saistīti ar plānu izvērtēšanu, kā arī šo noteikumu 8.1.apakšpunktā paredzētās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu, sedz mērniecības darbu izpildītāji, atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajiem pakalpojumu izcenojumiem.

IV. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana

24. SIA "Rīgas ĢeoMetrs" nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju LKS-92 koordinātu sistēmā atbilstoši šajos noteikumos minētajām objektu attēlojuma prasībām, saglabājot tās rīcībā esošos uzkrātos vēsturiskos datus. Topogrāfiskās informācijas datu bāze tiek uzturēta, izmantojot MicroStation programmatūru .dgn failu formātā, nodrošinot objektu attēlojumu atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām.

25. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

25.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

25.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

25.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu un šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem inženierkomunikācijas raksturojošiem elementiem;

25.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

26. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

26.1. SIA "Rīgas ĢeoMetrs" tai noteikto uzdevumu izpildei;

26.2. Rīgas pašvaldības struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

26.3. Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

26.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topogrāfiskajai un kadastrālajai uzmērīšanai;

26.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

26.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcību un būvniecību saistīto projektu izstrādi;

26.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantojumu.

27. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus SIA "Rīgas ĢeoMetrs" sagatavo un izsniedz:

27.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

27.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

27.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumus.

28. Izdevumi, kas saistīti ar topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu, tiek segti no Rīgas pašvaldības struktūrvienībām ieplānotiem līdzekļiem, kuri paredzēti SIA "Rīgas ĢeoMetrs" uzdoto uzdevumu izpildei, un ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot maksas pakalpojumus šo noteikumu 26.4., 26.6. un 26.7.apakšpunktā minētajām personām.

29. Informācijas apmaiņa starp SIA "Rīgas ĢeoMetrs", Valsts zemes dienestu, kā arī Rīgas pašvaldību un Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas, nodrošinot ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sniegšanu atbilstoši piešķirtā pašvaldības budžeta finansējuma apmēram.

30. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

V. Noslēguma jautājumi

31. SIA "Rīgas ĢeoMetrs" un inženierkomunikāciju turētāji līdz 2011.gada 31.decembrim, izmantojot to rīcībā esošo informāciju, nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizāciju.

32. Pēc SIA "Rīgas ĢeoMetrs" un konkrētā inženierkomunikāciju turētāja veiktās topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizācijas pabeigšanas un sadarbības līguma par informācijas apmaiņu noslēgšanas SIA "Rīgas ĢeoMetrs" informē mērniecības darbu izpildītājus par izgatavoto topogrāfisko plānu saskaņošanas ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju pārtraukšanu.

33. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, norādot, ka ar saistošo noteikumu pielikumu pilnu tekstu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2008.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.122 "Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi" ar grozījumiem, kas pieņemti ar Rīgas domes 2010.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.54.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2010.gada 9.jūlijā

Ar saistošo noteikumu Nr.88 pielikumu pilnu tekstu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!