Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par revīzijas rezultātiem Valsts zemes dienesta Rīgas rajona nodaļā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.10.1998., Nr. 286 https://www.vestnesis.lv/ta/id/213926

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-16

Par rīcību ar pašvaldības mantu un naudas līdzekļiem Valkas rajona Strenču pilsētas domē

Vēl šajā numurā

06.10.1998., Nr. 286

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kontrole

Veids: lēmums

Numurs: 5.1.-2-167

Pieņemts: 07.09.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1.-2-167

Rīgā 1998. gada 7. septembrī

Par revīzijas rezultātiem

Valsts zemes dienesta Rīgas rajona nodaļā

Latvijas Republikas Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija: kolēģijas priekšsēdētājs departamenta direktors K.Beljānis un kolēģijas locekļi B.Breidaks un M.Prāma, izskatot revīzijas rezultātus par rīcību ar valsts mantu un naudas līdzekļiem Valsts zemes dienesta Rīgas rajona nodaļā 1997. gadā,

konstatēja:

Valsts zemes dienesta Rīgas rajona nodaļa izveidota, pamatojoties uz LR Ministru padomes 1993. gada 15. marta lēmumu, 1993. gada 3. maijā uz Rīgas rajona Zemes ierīcības daļas bāzes. Saskaņā ar nodaļas nolikumu tā ir LR Valsts zemes dienesta struktūrvienība — valsts civiliestāde ar juridiskās personas statusu un norēķinu kontiem bankā. Tās sastāvā ietilpst Mērniecības un Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs, pagastu kadastra lietu un informātikas sektori, grāmatvedības un finansu daļa. Rajona nodaļa pārzina zemes kā nacionālās bagātības izmantošanu un aizsardzību Rīgas rajona teritorijā. Tās uzdevumos ietilpst zemes ierīcības procesa koordinēšana un zemes reformas pirmās un otrās kārtas īstenošana Rīgas rajonā, valsts kadastra sistēmas ieviešana un uzturēšana. VZD Rīgas rajona nodaļa izpilda zemes ierīcības un mērniecības darbus, veic ģeodēziskos, kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas darbus un aprēķina kompensācijas par bijušajiem zemes īpašumiem.

VZD Rīgas rajona nodaļa 1997. gadā tika finansēta no valsts budžetā Valsts zemes dienestam paredzētajām nozares vadības, kadastrālās vērtības, zemes reformas un nekustamā īpašuma formēšanas apakšprogrammām iedalītajiem līdzekļiem, kā arī no Mērniecības un Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja speciālā budžeta ieņēmumiem. Valsts budžeta apakšprogrammām atvērtie asignējumi Ls 157 917 apgūti pilnībā un izlietoti paredzētajiem mērķiem, būtiski pārkāpumi to izlietošanā nav konstatēti.

1997. gada speciālā budžeta ieņēmumi nodaļā bija Ls 480 571 vai par Ls 145 023 mazāki par plānotiem. Grāmatvedības un finansu daļa plānotos speciālā budžeta ieņēmumus bija noteikusi bez aprēķiniem un bez iepriekšējo periodu ekonomisko rādītāju analīzes. Sastādot speciālā budžeta izdevumu tāmi, nav pievienoti aprēķini, kas pamatotu paredzēto izdevumu nepieciešamību noteikto mērķu sasniegšanai un raksturotu līdzekļu izlietošanas efektivitāti, kā to prasa LR Ministru kabineta 1995. gada 28. novembra noteikumu Nr.375 "Noteikumi par speciālo budžetu" 19. punkts. Nodaļa nav sastādījusi precizētu speciālā budžeta tāmi un nav iesniegusi priekšlikumus par grozījumiem apropriācijā. Speciālā budžeta faktiskie izdevumi 1997. gadā bija Ls 424 272.

VZD Rīgas rajona nodaļas grāmatvedības uzskaite atzīstama par atbilstošu normatīvo aktu prasībām. Analītiskās un sintētiskās uzskaites dati pilnībā atbilst bilancē uzrādītajam un dod pietiekamu priekšstatu par nodaļas finansiālās darbības reuzltātiem. Grāmatvedības uzskaitē lietotā datorprogramma nav sertificēta Valsts kasē, pieļautas atsevišķas neprecizitātes pamatlīdzekļu uzskaitē. Nepareizi noformēti pārskati par darbinieku skaitu, darba samaksu un sociālo nodokli (veidlapa Nr.3-1 "Pārskats par štata vienību plānoto izpildi iestādēs" un veidlapa 1–darbs "Pārskats par darbu"), tajos uzrādīts palielināts darbinieku skaits un vidējā mēneša alga uzrādīta zemāka par faktisko.

Valsts zemes dienests ar 1996. gada 5. augusta rīkojumu Nr.278–p ir apstiprinājis paraugnolikumu VZD budžeta iestāžu izpildāmo mērniecības, vērtēšanas un tehniskās inventarizācijas darbu samaksai, nosakot, ka šo iestāžu vai to struktūrvienību darba samaksas fondam var izlietot līdz 52% no sniegto pakalpojumu tāmes vērtības, bet ar 1997. gadu šis procents palielināts līdz 54,3. Ar paraugnolikumu noteikta gabaldarbu apmaksas kārtībā, kādu nav paredzēts piemērot valsts budžeta iestādēs. Nav pamatotas atsauksmes uz Ministru padomes 1991. gada 13. novembra lēmumu Nr.318 un Ministru kabineta 1996. gada 10. septembra noteikumiem nr.351 par darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem. Tajos paredzēts, ka budžeta iestādes darbinieku mēneša amatalgas nosakāmas atbilstoši kvalifikācijas kategorijām un mēneša amatalgu likmēm.

Iebildumos par Valsts kontroles revīzijas aktu Valsts zemes dienests un VZD Rīgas rajona nodaļa atsaucas uz Darba likumu kodeksa 85. pantu, bet šis pants nosaka, ka darbu tarifikāciju, amatu un profesiju kvalifikācijas pamata (minimālās) prasības, to nosaukumus un sadalījumu pa strādājošo kategorijām, nosaka valdība.

Tikai 1998. gada 31. martā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.110 izdarīti grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 10. septembra noteikumos nr.351, paredzot gabaldarba samaksu par atsevišķiem Valsts zemes dienesta darbiem. Taču pašreizējā gabaldarba samaksas kārtība Valsts zemes dienestā neatbilst arī šo grozījumu nosacījumiem, jo tiek pielietota kolektīva struktūrvienības darba samaksas forma, nosakot darba samaksu atkarībā no struktūrvienības ieņēmumiem speciālajā budžetā par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Līdz ar to atzīstams, ka jautājums par VZD pielietoto darba samaksu nav sakārtots, un bez Ministru kabineta akcepta šādai samaksas formai nav likumīga pamata.

VZD Rīgas rajona nodaļas izpildāmo mērniecības, vērtēšanas un tehniskās inventarizācijas darbu samaksas nolikums, kas izstrādāts uz VZD paraugnolikuma pamata, ir nepilnīgs. Tajā nav iestrādāti pilnībā visi paraugnolikuma nosacījumi, nav izvērsti atsevišķu darba samaksas nosacījumu skaidrojumi, atsevišķas darba samaksas normas izteiktas neskaidri un pieļauj to dažādu interpretāciju. Rīgas rajona nodaļā izstrādāts arī nolikums par materiālā stimulēšanas fonda veidošanu un izmantošanu, kurš nav saskaņots ar Valsts zemes dienestu. Nolikumā reāli nav reglamentēta ne materiālā stimulēšanas fonda izveidošana, ne tā līdzekļu izlietošanas kārtība. Fonds faktiski nav izveidots un nodaļas darbinieku materiālā stimulēšana notiek no biroju speciālā budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz nodaļas vadītāja rīkojumiem. Pēc gabaldarba samaksas sistēmas izmaksāto līdzekļu īpatsvars Rīgas rajona nodaļas kopējā atalgojumā 1997. gadā bija 68,6%.

Neievērojot ar Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora 1996. gada 5. augusta rīkojumu Nr.278-p apstiprinātā "Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta iestāžu izpildāmo mērniecības, vērtēšanas un tehniskās inventarizācijas darbu samaksas paraugnolikuma" 4.3. apakšpunktu un 1996. gada 21. septembrī un 1997. gada 15. aprīlī apstiprināto "VZD Rīgas rajona nodaļas izpildāmo mērniecības, vērtēšanas un tehniskās inventarizācijas darbu samaksas nolikumu" 3.5. apakšpunktu, 1997. gadā trim VZD Rīgas rajona nodaļas darbiniekiem nelikumīgi darba algās izmaksāti kopsummā Ls 3248,99, tai skaitā Mērniecības biroja vadītājai G.Račko Ls 1231,86, Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja vadītājam J.Lambertam Ls 1677,76 un galvenajam speciālistam — galvenajam ģeodēzistam J.Lindem Ls 339,37. Minētajiem darbiniekiem šīs summas nelikumīgi izmaksātas virs noteiktā darba algas maksimālā apmēra. Kolēģija atzīst, ka nelikumīgi pārmaksāto līdzekļu apmērā par Ls 3248,99 VZD Rīgas rajona nodaļai nosakāms uzrēķins.

Kolēģija atzīst, ka, sakārtojot darba apmaksas sistēmu un veicot atsevišķus iekšējas reorganizācijas pasākumus, VZD Rīgas rajona nodaļai iespējams pāriet uz pilno saimniecisko aprēķinu.

Kolēģijas sēdē piedalījās un savus paskaidrojumus sniedza VZD Rīgas rajona nodaļas vadītājs E.Kāpostiņš, Grāmatvedības un finansu daļas vadītāja G.Iraida, Valsts zemes dienesta Finansu daļas vadītāja I.Plase, Stratēģijas un attīstības daļas vadītājs M.Kroms, personāldaļas vadītāja I.Ūdre.

Pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33. panta 3. punktu un Valsts kontroles revīzijas reglamanta 54. un 59. pantu, Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Noteikt uzrēķinu Valsts zemes dienesta Rīgas rajona nodaļai Ls 3 248,99 apmērā, kas ieskaitāms valsts budžetā.

2. Par revīzijas rezultātiem paziņot Valsts zemes dienestam.

3. Revīziju slēgt. Pieprasīt Valsts zemes dienesta Rīgas rajona nodaļai novērst revīzijā konstatētos trūkumus un par veiktajiem pasākumiem paziņot Valsts kontrolei līdz 1998. gada 15. oktobrim.

Lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts budžeta revīzijas departamentā.

Kolēģijas priekšsēdētājs departamenta direktors K.Beljānis

Kolēģijas locekļi: B.Breidaks, M.Prāma

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!