• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 566 "Noteikumi par kārtību, kādā nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, un kritērijiem, pēc kādiem nosaka sabiedriskā labuma organizāciju, kurai nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.06.2010., Nr. 101 https://www.vestnesis.lv/ta/id/212443

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība

Vēl šajā numurā

29.06.2010., Nr. 101

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 566

Pieņemts: 21.06.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.566

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 14.§)

Noteikumi par kārtību, kādā nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, un kritērijiem, pēc kādiem nosaka sabiedriskā labuma organizāciju, kurai nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu vai tādas likvidējamās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas mantu, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un kura iepriekšējā kalendāra gadā kā sabiedriskā labuma organizācija ir saņēmusi ziedojumus (turpmāk – likvidējamā sabiedriskā labuma organizācija);

1.2. kritērijus, pēc kādiem nosaka sabiedriskā labuma organizāciju, kurai nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu.

2. Noteikumi attiecināmi uz atlikušo mantu, kas, ievērojot Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktos saņemto ziedojumu izlietojuma ierobežojumus, paliek pēc likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas (turpmāk – manta). Manta šo noteikumu izpratnē ir kustamā manta, nekustamā manta un finanšu līdzekļi.

3. Likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas likvidators (turpmāk – likvidators) piecu darbdienu laikā pēc iecelšanas informē Valsts ieņēmumu dienestu par sabiedriskā labuma organizācijas likvidācijas procesa uzsākšanu un pirms likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas sadales iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā slēguma finanšu pārskatu, kuram pievienota informācija par likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu (nosaukums, mantas apraksts, bilances vērtība, atrašanās vieta).

4. Ja saskaņā ar likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas statūtiem biedru sapulce vai valde ir noteikusi sabiedriskā labuma organizāciju, kurai iesaka nodot likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, vai likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas statūtos ir noteikta šāda sabiedriskā labuma organizācija, likvidators papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā dokumentu, kas apliecina šo faktu.

5. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas informē sabiedriskā labuma organizāciju, kuru saskaņā ar likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas statūtiem ir noteikusi biedru sapulce vai valde vai kura ir noteikta likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas statūtos, par likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu (nosaukums, mantas apraksts, bilances vērtība, atrašanās vieta), nosūtot minēto informāciju pa pastu, un lūdz sabiedriskā labuma organizāciju sniegt apliecinājumu, ka tā vēlas saņemt šo mantu, un pamatot, kādiem mērķiem manta tiks izmantota. Apliecinājuma sniegšanas termiņš nav īsāks par mēnesi.

6. Ja Valsts ieņēmumu dienests nav saņēmis apliecinājumu saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu, tas piecu darbdienu laikā pēc apliecinājuma sniegšanai noteiktā termiņa beigām publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā informāciju par likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu (nosaukums, mantas apraksts, bilances vērtība, atrašanās vieta) un izsludina sabiedriskā labuma organizāciju pieteikšanos uz likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, norādot likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas darbības mērķi un jomu, kā arī pieteikšanās termiņu. Pieteikšanās termiņš nav īsāks par mēnesi.

7. Sabiedriskā labuma organizācija, piesakoties uz likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu, kurā pamato, kādēļ likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas manta ir nododama sabiedriskā labuma organizācijai un kādiem mērķiem plānots to izmantot.

8. Ja Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā norādītajā termiņā nav pieteikusies neviena sabiedriskā labuma organizācija, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām atkārtoti izsludina pieteikšanos uz likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu šo noteikumu 6.punktā minētajā kārtībā.

9. Ja ir saņemts šo noteikumu 5.punktā minētais apliecinājums, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas iesniedz minēto apliecinājumu Sabiedriskā labuma komisijai izvērtēšanai.

10. Ja saskaņā ar šo noteikumu 6. vai 8.punktu ir saņemti sabiedriskā labuma organizāciju pieteikumi, kuri atbilst šo noteikumu 7.punktam, Valsts ieņēmumu dienests apkopo saņemtos pieteikumus un piecu darbdienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām iesniedz tos Sabiedriskā labuma komisijai izvērtēšanai.

11. Ja šo noteikumu 6. vai 8.punktā noteiktajā termiņā uz likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu nav pieteikusies neviena sabiedriskā labuma organizācija, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām par to informē Sabiedriskā labuma komisiju.

12. Sabiedriskā labuma komisija pēc šo noteikumu 10. un 11.punktā minētās informācijas saņemšanas sniedz Valsts ieņēmumu dienestam atzinumu par to, vai ir nepieciešams vērtēt visas sabiedriskā labuma organizācijas, vai arī likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas manta ir piekritīga valstij.

13. Sabiedriskā labuma komisija, vērtējot sabiedriskā labuma organizāciju, kura ir iesniegusi šo noteikumu 5.punktā minēto apliecinājumu vai kura šo noteikumu 6. vai 8.punktā noteiktajā kārtībā ir pieteikusies uz likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, vai uz kuru attiecas šo noteikumu 12.punkts, ņem vērā:

13.1. darbības jomu, kurā tā darbojas, statūtos noteikto mērķi un mērķauditoriju, uz kuru vērsta sabiedriskā labuma organizācijas darbība;

13.2. iepriekšējā gadā un attiecīgajā gadā iesāktos un izpildītos projektus, kā arī nākamajā gadā plānotos projektus;

13.3. sabiedriskā labuma organizācijas darbības veikšanas un mantas atrašanās vietu un attālumu līdz likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas darbības veikšanas un mantas atrašanās vietai;

13.4. nodokļu samaksu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un termiņā;

13.5. gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

13.6. laikposmā pēc sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas izteiktos brīdinājumus par Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normu neievērošanu un lēmumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu (ja tādi ir);

13.7. vai atbilstoši normatīvajiem aktiem nepastāv interešu konflikts.

14. Sabiedriskā labuma komisija sniedz Valsts ieņēmumu dienestam atzinumu par likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas nodošanu tādai sabiedriskā labuma organizācijai:

14.1. kuru saskaņā ar likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas statūtiem ir noteikusi likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas biedru sapulce vai valde vai kura ir noteikta likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas statūtos;

14.2. kuras darbība ir līdzīga likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas darbībai (sakrīt sabiedriskā labuma darbības joma, darbības mērķi ir līdzīgi, mērķauditorija ir tāda pati vai līdzīga);

14.3. kura darbojas administratīvajā teritorijā, kurā darbojas likvidējamā sabiedriskā labuma organizācija, vai tuvu tai vai kuras manta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā atrodas likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas manta, vai tuvu tai;

14.4. kura savā darbībā ir ievērojusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normas un veikusi nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā, kā arī atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir sagatavojusi un noteiktajā termiņā iesniegusi gada pārskatus.

15. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizāciju, kurai nododama likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas manta. Lēmumā norāda sabiedriskā labuma organizāciju, kurai nododama likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas manta, šīs organizācijas izvēles pamatojumu un informāciju par mantu (nosaukums, mantas apraksts, bilances vērtība, atrašanās vieta).

16. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē likvidatoru un lēmumā minēto sabiedriskā labuma organizāciju, nosūtot lēmumu pa pastu.

17. Likvidators nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā norādītajai sabiedriskā labuma organizācijai. Likvidators sagatavo likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas pieņemšanas un nodošanas aktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas nodošanai lēmumā norādītajai sabiedriskā labuma organizācijai.

18. Likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas pieņemšanas un nodošanas aktā norāda:

18.1. likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas nosaukumu un reģistrācijas numuru;

18.2. tās sabiedriskā labuma organizācijas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kura pieņem likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu;

18.3. tās sabiedriskā labuma organizācijas atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu, kura pieņem likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, kā arī likvidatora vārdu un uzvārdu;

18.4. mantas nosaukumu, aprakstu, bilances vērtību un atrašanās vietu;

18.5. mantas mērvienību un daudzumu;

18.6. nododamās mantas novērtējuma kopsummu.

19. Izdevumus, kas saistīti ar likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas pārņemšanu, sedz sabiedriskā labuma organizācija, kura pieņem minēto mantu.

20. Ja Sabiedriskā labuma komisija sniedz atzinumu par to, ka likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas manta ir piekritīga valstij, Valsts ieņēmumu dienests par to informē likvidatoru.

21. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!