• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.06.2010., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/211138

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.474

Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums"

Vēl šajā numurā

02.06.2010., Nr. 87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 464

Pieņemts: 18.05.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.464

Rīgā 2010.gada 18.maijā (prot. Nr.25 43.§)

Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
9.panta trīspadsmitās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) apropriācijas pārdale kārtējā gada valsts budžetā, kā arī kārtību, kādā tiek pārdalīta ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrija) apropriācija Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz 80.00.00 programmu.

2. Ministrija izvērtē budžeta programmās piešķirto līdzekļu izlietojumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu, tai skaitā klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu (turpmāk – projekti) īstenošanā, veic finansējuma pārdali starp projektiem vienas budžeta programmas (apakšprogrammas) ietvaros un, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz priekšlikumus apropriācijas pārdalei starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai pieprasa papildu finansējumu no 80.00.00 programmas (turpmāk – valsts budžeta līdzekļu pieprasījums).

3. No 80.00.00 programmas līdzekļiem var piešķirt līdzekļus budžeta iestādēm, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu neattiecināmo izmaksu segšanai tikai tajos gadījumos un tādā apmērā, kāds noteikts normatīvajos aktos vai donorvalsts apstiprinātajos projekta nosacījumos.

4. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījums ir lielāks nekā 80.00.00 programmā pieejamie līdzekļi, Ministru kabinets var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzekļu sadali un 80.00.00 programmas līdzekļu sadalīšanas kritērijiem, ievērojot Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam noteiktās prioritātes.

5. Iesniedzot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ministrija nodrošina datu ievadi vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā par visiem Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību. Par 1.mērķa Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) aktivitāti atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ievada projekta datus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā. Finanšu ministrija ir tiesīga neizskatīt valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ja dati nav ievadīti šajā punktā minētajās informācijas sistēmās.

6. Finanšu ministrija var pieprasīt ministrijai iesniegt papildu informāciju par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, lai izvērtētu kopējo valsts finanšu izlietošanu.

II. Līdzekļu pārdale Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai

7. Ministrija, kuras budžetā tiek plānots finansējums projekta īstenošanai, sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai. Sagatavojot pieprasījumu, ņem vērā Eiropas Komisijas lēmumu vai finanšu memorandu par projekta īstenošanu (lielajiem projektiem) un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas datus par apstiprinātā projekta finansējumu, lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādīto nosacījumu izpildi, ja lēmumā ir ietverti nosacījumi, un citus pamatotus apsvērumus, lai nodrošinātu efektīvu projektu ieviešanu.

8. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedz pēc tam, kad atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu vai Eiropas Savienības fonda projekta grozījumus, kā arī finansējuma saņēmējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādītos nosacījumus, ja lēmumā tādi tika ietverti.

9. Zemkopības ministrija sagatavo un iesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansēto un līdzfinansēto projektu īstenošanai 2007.–2013.gada plānošanas periodā pēc tam, kad Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projekti apstiprināti Lauku atbalsta dienestā. Ja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta saņēmējs ir budžeta iestāde, tad šajā punktā minēto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavo ministrija, kuras padotībā atrodas budžeta iestāde, un kopā ar Zemkopības ministrijas atzinumu iesniedz Finanšu ministrijā. Zemkopības ministrijas atzinumā tiek sniegts apstiprinājums, ka projekts apstiprināts un pieprasītais finansējums atbilst apstiprinātajam projektam.

10. Ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Lauku atbalsta dienests pēc Zemkopības ministrijas izstrādātajiem kritērijiem šo noteikumu 9.punktā minētajā gadījumā var noteikt projektu īstenošanas secību.

11. Ministrijas, pamatojoties uz finansēšanas līgumiem, kas noslēgti ar vadošajām iestādēm, un pamatojoties uz teritoriālās sadarbības programmu attiecīgo uzraudzības komiteju vai apvienoto uzraudzības un vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu 3.mērķa "Eiropas Teritoriālā sadarbība" projektam un kopā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumu iesniedz Finanšu ministrijā. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā tiek sniegts apstiprinājums, ka projekts apstiprināts un pieprasītais finansējums atbilst apstiprinātajam projektam.

12. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz finansēšanas līgumiem, kas noslēgti ar vadošajām iestādēm, un pamatojoties uz teritoriālās sadarbības programmu attiecīgo uzraudzības komiteju vai apvienoto uzraudzības un vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu teritoriālās sadarbības ietvaros finansētajai programmai, tehniskās palīdzības prioritātei un projektiem un iesniedz Finanšu ministrijā. 

13. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenti) programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai apakšprojekta īstenošanai sagatavo ministrija, kurai piešķirtas apsaimniekotāja vai individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja funkcijas vai kuras institucionālā padotībā ir apsaimniekotājs vai individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs.

14. Ministrija iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu šo noteikumu 13.punktā minēto finanšu instrumentu programmu, grantu shēmu vai individuālo projektu īstenošanai, ja:

14.1. par programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta īstenošanu ir saņemta granta piedāvājuma vēstule un projekta īstenošanas plānu ir saskaņojusi vadošā iestāde;

14.2. apakšprojekta iesniegumu ir apstiprinājis apsaimniekotājs un vadošā iestāde ir informēta par tā pieņemto lēmumu.

15. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēta projekta, kā arī klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošanai ministrija sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā, ievērojot memoranda (līguma) nosacījumus.

III. 80.00.00 programmā paredzētā finansējuma piešķiršanas kārtība

16. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai vai līdzekļu atmaksai sagatavo, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par attiecīgo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidu.

17. Ministrija šo noteikumu 7., 9., 11., 12., 14. un 15.punktā noteiktajos gadījumos iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atsevišķi par katru Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidu reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša pirmajam datumam), izmantojot šo noteikumu 19., 20., 21. un 22.punktā minētās veidlapas.

18. Ministrija, iesniedzot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, šo noteikumu 21. un 22.punktā minētajās veidlapās norādītos datus Finanšu ministrijas noteiktajā kārtībā ievada arī vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.

19. Veidlapā "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu naudas plūsmas plāns" (1.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

19.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veids (turpmāk – fonds), projekta veids (piemēram, atklāta projektu iesniegumu atlase, ierobežota projektu iesniegumu atlase, programma, grantu shēma, individuāls projekts vai apakšprojekts), vadošā iestāde, atbildīgā iestāde vai starpniekinstitūcija, sadarbības iestāde un maksājumu iestāde 2000.–2006.gada plānošanas periodā vai 2007.–2013.gada plānošanas periodā;

19.2. valsts budžeta programmai, apakšprogrammai, darbības programmai, prioritātei, pasākumam, aktivitātei, apakšaktivitātei un projektam plānotais finansējums saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam;

19.3 papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums, kā arī finansējums kopā, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu sadalījumā pa gadiem līdz projekta pabeigšanai. Ministrija sniedz informāciju par projektam plānoto un papildus nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa attiecināmajām izmaksām un neattiecināmo izmaksu daļu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek finansēta no valsts budžeta likumā plānotajiem līdzekļiem;

19.4. valsts budžeta programmā un apakšprogrammā ietvertās darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes un apakšaktivitātes nosaukums;

19.5. atklātas un ierobežotas projektu iesniegumu atlases, programmas, grantu shēmas, individuāla projekta vai apakšprojekta vai cita projekta nosaukums;

19.6. mēnesis, kad plānots uzsākt maksājumus no valsts budžeta papildu finansējuma, kā arī finansējuma saņēmējs. 

20. Veidlapā "Informācija par nepieciešamo papildu finansējumu kārtējā gadā" (2.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

20.1. ministrijai kārtējā gadā nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apmērs (fonda līdzfinansējuma daļa, valsts budžeta finansējuma daļa) attiecīgā fonda projektu īstenošanai, avansa maksājumiem vai līdzekļu atmaksai sadalījumā pa valsts budžeta programmām, apakšprogrammām un tajās ietvertajām darbības programmām, prioritātēm, pasākumiem, aktivitātēm un apakšaktivitātēm;

20.2. valsts budžeta programmai un apakšprogrammai nepieciešamā attiecīgajam fondam un projektam paredzētā papildu finansējuma plānoto kopējo, attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sadalījums;

20.3. izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par veiktajiem fonda izdevumiem, kā arī institūcija, kura veic attiecīgā fonda atmaksu valsts pamatbudžetā.

21. Veidlapā "Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (3.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

21.1. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto ministrijas budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

21.2. valdības funkciju klasifikācijas kodu;

21.3. budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas koda nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

21.4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto un ar Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumiem precizēto plānu kārtējam gadam;

21.5. pārdalāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

21.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām.

22. Veidlapā "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas programmās (apakšprogrammās)" (4.pielikums) ministrija iekļauj šādu informāciju:

22.1. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto ministrijas valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

22.2. budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas koda nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

22.3. saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

22.4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto plānu n gadam;

22.5. pieprasāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai n gadā;

22.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām n gadam.

23. Ja ministrijas sniegtais valsts budžeta līdzekļu pieprasījums atbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā datuma izdod rīkojumu par apropriācijas pārdali, norādot ministrijas, programmas, apakšprogrammas un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodus.

24. Finanšu ministrija elektroniski nosūta uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi finanšu ministra rīkojumu par apropriācijas pārdali no 80.00.00 programmas un pavadvēstulē informē par to Saeimu.

25. Ministrijas piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.punktā minētā rīkojuma izdošanas Finanšu ministrijas noteiktajā kārtībā aktualizē vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā rīkojuma datus, ja tie atšķiras no šo noteikumu 18.punktā minētajiem datiem.

26. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām vai 80.00.00 programmā nav nepieciešamā finansējuma, vai arī finansējums nav pieejams konkrētam mērķim, ievērojot Ministru kabineta pieņemto lēmumu par 80.00.00 programmas līdzekļu sadali un kritērijiem, finanšu ministrs 10 darbdienu laikā pēc minēto faktu konstatācijas nosūta ministrijai atzinumu ar lēmumu par apropriācijas pārdales atteikumu.

27. Ja ministrija nepiekrīt finanšu ministra lēmumam par apropriācijas pārdales atteikumu, tad pēc pamatotu iebildumu saņemšanas finanšu ministrs piecu darbdienu laikā vienojas ar attiecīgo ministriju par valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma turpmāko virzību. Ja vienošanās netiek panākta, pieprasījuma iesniedzēja ministrija jautājumu var iesniegt izlemšanai Ministru kabinetā.

28. Finanšu ministrija, nosakot maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu ministrijai nākamajam gadam, ņem vērā kārtējā gadā veikto līdzekļu pārdali no 80.00.00 programmas un uz 80.00.00 programmu, ja līdzekļu pārdalei ir finansiāla ietekme uz turpmākajiem gadiem.

IV. Līdzekļu pārdale no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu

29. Ja ministrijas budžetā plānots finansējums noteikta fonda pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai pārējiem projektiem, bet par attiecīgo 1.mērķa Eiropas Savienības fondu pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai pārējo fondu finanšu vadību kopumā ir atbildīga cita ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), ministrija, kuras budžetā ir plānoti līdzekļi, pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi pārdala līdzekļus citam savas ministrijas projektam, kā arī sagatavo priekšlikumus par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, pievienojot attiecīgu atbildīgās iestādes atzinumu.

30. Lai nodrošinātu paredzēto valsts budžeta līdzekļu maksimāli efektīvu izlietošanu pilnā apmērā, Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem piešķirto valsts budžeta finansējumu var pārdalīt no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, ja secīgi ir izpildīti visi minētie nosacījumi:

30.1. projekta ietvaros kārtējā gadā nevar izlietot finansējumu objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, samazinājušās projektā paredzēto darbību izmaksas, iepirkuma procedūra kavējas iesniegto sūdzību dēļ, projekta īstenošana kavējas finansējuma saņēmēja reorganizācijas dēļ);

30.2. finansējumu kārtējā gadā nevar izlietot attiecīgās ministrijas cita projekta īstenošanai tā paša fonda ietvaros vai pret minēto līdzekļu pārdali citam projektam iebilst atbildīgā iestāde;

30.3. finansējumu kārtējā gadā nevar izlietot attiecīgās ministrijas cita šajos noteikumos paredzēta fonda projekta ietvaros vai pret minēto līdzekļu pārdali cita fonda projektam iebilst atbildīgā iestāde.

31. Ministrija trīs reizes gadā – līdz 31.jūlijam, 1.oktobrim un 15.novembrim – sagatavo pamatotus priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, vēstulē apliecinot, ka izvērtēti šo noteikumu 30.punktā minētie nosacījumi, un iesniedz tos Finanšu ministrijā, izmantojot šo noteikumu 19., 21. un 22.punktā minētās veidlapas.

32. Ministrija, iesniedzot priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, šo noteikumu 21. un 22.punktā minētajās veidlapās norādītos datus Finanšu ministrijas noteiktajā kārtībā ievada arī vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.

33. Finanšu ministrija 15 darbdienu laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, un finanšu ministrs izdod attiecīgu rīkojumu.

34. Finanšu ministrija elektroniski nosūta uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi finanšu ministra rīkojumu par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu un pavadvēstulē par to informē Saeimu.

35. Ministrijas piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā rīkojuma izdošanas Finanšu ministrijas noteiktajā kārtībā aktualizē vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā rīkojuma datus, ja tie atšķiras no šo noteikumu 32.punktā minētajiem datiem.

V. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumus Nr.430 "Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 98., 167.nr.).

37. Lai nodrošinātu vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām, ministrijas šo noteikumu 21. un 22.punktā minētajās veidlapās norādītos datus sāk ievadīt vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā Finanšu ministrijas noteiktajā datumā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija
noteikumiem Nr.464

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu naudas plūsmas plāns

Eiropas Savienības politiku instrumenta vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veids (turpmāk – fonds*)

 

Fonda projektu veids  
 

(atklāta projektu iesniegumu atlase/ierobežota projektu iesniegumu atlase/programmas/grantu shēmas/individuālie projekti vai apakšprojekti/pārējie projekti)

Atbildīgā iestāde vai starpniekinstitūcija  
Sadarbības iestāde  
Vadošā iestāde  
Maksājumu iestāde  

Piezīmes.

1. * Informāciju par 2000.–2006.gada un 2007.–2013.gada plānošanas periodiem gatavo atbilstoši 2.pielikumā norādītajam dalījumam.

2. ** Precizēts atbilstoši Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumos apstiprinātajām izmaiņām.

3. ***Tabulu papildina ar ailēm pa labi, sniedzot informāciju atsevišķi pa katru gadu līdz projekta īstenošanai.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs          
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Sagatavoja      
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

20___.gada_____________________________

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars

  

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija
noteikumiem Nr.464

Informācija par nepieciešamo papildu finansējumu kārtējā gadā

Piezīmes.

1. * Pieprasījumu fondam gatavo atsevišķi 2000.–2006.gada un 2007.–2013.gada plānošanas periodiem.

2. ** Konkrētā budžeta programmā ietvertā darbības programma jānorāda tikai 2007.–2013.gada plānošanas periodam.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs          
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Sagatavoja      
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

20___.gada_____________________________

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars

  

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija
noteikumiem Nr.464

Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs          
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Sagatavoja          
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

20___.gada_____________________________

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars

  

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija
noteikumiem Nr.464

Valsts budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas programmās (apakšprogrammās)

XX_______________________________________________________

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Piezīme. * Informāciju saistību pielikumā sagatavo atbilstoši likuma par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai attiecīgajai saistību pielikuma struktūrai.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs          
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Sagatavoja          
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

20___.gada_____________________________

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!