• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2010. gada 6. maija likums "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.05.2010., Nr. 82 https://www.vestnesis.lv/ta/id/210621

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/347-2149

Par Konvencijas spēkā stāšanos

Vēl šajā numurā

26.05.2010., Nr. 82

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 06.05.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem

1.pants. 2009.gada 10.decembrī Erevānā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 6.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 26.maijā 

LATVIJAS REPUBLIKAS Valdības un ARMĒNIJAS rEPUBLIKAS Valdības LĪGUMS par sadarbību cīņā PRET TERORISMU, ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU UN NELEGĀLU narkotisko VIELU, psihotropo vielu UN PREKURSORU apriti UN CITIEM NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM

Latvijas Republikas valdība un Armēnijas Republikas valdība, turpmāk sauktas „Puses”,

apzinoties, ka terorisms, organizētā noziedzība un nelegāla narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprite rada nopietnus draudus Pušu valstu drošībai, abu valstu tautu veselībai un labklājībai, rada kaitējumu abu valstu politiskai, ekonomiskai un kultūrsociālai attīstībai,

atzīstot nepieciešamību saskaņot darbības operatīvās sadarbības jautājumos cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālo apriti, ievērojot savu valstu nacionālos normatīvos aktus,

ievērojot savu valstu konstitucionālos pamatus un tiesiskās sistēmas, un cienot neatņemamās valstu tiesības uz suverenitāti,

apstiprinot saistības, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses, kā arī ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas iestāžu un tās specializēto institūciju, kas darbojas terorisma, organizētās noziedzības un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālās aprites apkarošanas jomā, rezolūcijas,

vienojas par sekojošo:

1.pants

1. Puses sadarbojas noziedzības, it īpaši tās organizēto formu, apkarošanas jomā saskaņā ar savu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un šo Līgumu gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana prasa abu Pušu kompetento iestāžu savstarpējo sadarbību.

2. Puses sadarbojas cīņā pret:

1) terorismu visās tā formās un izpausmēs, ieskaitot terorisma finansēšanu;

2) organizēto noziedzību;

3) narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti;

4) šaujamieroču, munīcijas, spridzināšanas ierīču, sprāgstošu vielu, bīstamu un indīgu vielu, radioaktīvu un bioloģisku materiālu, kas apdraud cilvēka dzīvību un veselību un apkārtējo vidi, nelegālu apriti;

5) ķīlnieku sagrābšanu, personu nolaupīšanu un cilvēku tirdzniecību;

6) noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību, tai skaitā arī orgānu un audu tirdzniecību transplantācijas vajadzībām;

7) noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas, finanšu, nodokļu un uzņēmējdarbības jomās, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);

8) viltotu naudas zīmju, finanšu instrumentu, bezskaidras naudas maksājumu līdzekļu izgatavošanu un realizāciju;

9) kontrabandu;

10) noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tai skaitā transportlīdzekļu zādzību;

11) noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, seksuālu ekspluatāciju, it īpaši bērnu,

12) noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelegālu imigrāciju;

13) noziedzīgiem nodarījumiem pret apkārtējo vidi, ja norādītās prettiesiskās darbības skar abu Pušu valstu intereses;

14) noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu;

15) korupciju;

16) datornoziegumiem.

3. Šis Līgums neskar jautājumus par izdošanu un tiesisko palīdzību krimināllietās.

 2.pants

1. Šajā Līgumā paredzētā sadarbība tiek īstenota Pušu kompetentajām iestādēm tieši sazinoties un vienojoties.

Latvijas Puses kompetentās iestādes ir:

- Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;

- Latvijas Republikas Valsts policija;

- Latvijas Republikas Drošības policija;

- Latvijas Republikas Valsts robežsardze;

- Latvijas Republikas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

- Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests;

- Latvijas Republikas Veselības ministrija;

Armēnijas Puses kompetentās iestādes ir:

- Armēnijas Republikas Policija;

- Armēnijas Republikas Valdības Nacionālās drošības dienests;

- Armēnijas Republikas Valdības Valsts Ieņēmumu komiteja;

2. Puses nekavējoties, pa diplomātiskajiem kanāliem, informē viena otru par izmaiņām savu kompetento iestāžu sarakstā.

3. Pušu kompetentās iestādes savstarpēji izveido tiešos saziņas kanālus ar mērķi nodrošināt efektīvu sadarbību šī Līguma realizācijas ietvaros.

3.pants

1. Sadarbība šī Līguma ietvaros tiek īstenota it īpaši šādās formās:

1) apmaiņa ar operatīvas darbības pasākumu rezultātā iegūto informāciju, kā arī citu savstarpēji interesējošu informāciju, tajā skaitā saistībā ar:

   a) plānotiem vai izdarītiem terora aktiem, par personām un organizācijām, kas ir tajos iesaistītas, par to izdarīšanas metodēm un tajos izmantotajām tehniskajām iekārtām un līdzekļiem;

   b) teroristiskām organizācijām un grupējumiem, par to struktūrām un dalībniekiem, kas plāno, izdara vai arī ir izdarījuši terora aktus;

   c) personām, kuras ir iesaistītas organizētajā noziedzībā, par noziedzīgo organizāciju un grupu struktūru, par attiecībām starp atsevišķām personām un grupām, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas apstākļiem (it īpaši par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laiku, vietu un izdarīšanas metodi), par veiktajiem pasākumiem, kā arī par citām nozīmīgām detaļām;

   d) jebkādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un kas ir izdarīti vai kurus gatavojas izdarīt otras Puses valsts teritorijā;

   e) faktiem, kas ir saistīti ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu pārvietošanu vai mēģinājumiem nelegāli pārvietot no vienas Puses valsts teritorijas uz otras Puses valsts teritoriju;

   f) personām, kuras tiek turētas aizdomās par līdzdalību nelegālā narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apritē;

   g) tādu avotu atklāšanas formām un metodēm, no kuriem narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursori nonāk nelegālā apritē, un šādas nelegālas aprites novēršanas pasākumiem;

   h) izmantotajiem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru slēpšanas veidiem to transportēšanas laikā un to atklāšanas metodēm;

   i) atklātiem faktiem un metodēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);

2) pēc Pušu pieprasījuma operatīvo pasākumu īstenošana lietās, kas ir saistītas ar terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;

3) darba pieredzes apmaiņa, tajā skaitā organizējot kopējas darba tikšanās, apspriedes, konferences un seminārus;

   4) apmaiņa ar likumdošanas un citu normatīvo aktu tekstiem jomās, kas ir saistītas ar cīņu pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu apriti, un darbībām pret to ļaunprātīgu lietošanu, kā arī ar materiāliem par šo normatīvo aktu izpildi un metodiskām rekomendācijām;

   5) palīdzība personāla sagatavošanā un to kvalifikācijas celšanā, tajā skaitā organizējot stažēšanos nodaļās, kas specializējušās cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;

   6) konsultatīvas palīdzības sniegšana, kā arī palīdzība sarežģītu ekspertīžu veikšanā;

   7) nepieciešamības gadījumā apmaiņa ar no nelegālas aprites izņemtiem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru paraugiem un izpētes rezultātiem;

   8) apmaiņa ar statistikas datiem un speciālām publikācijām par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprites kontroles problēmām.

2. Puses var sadarboties citās formās, kas atbilst šī Līguma mērķiem.

4.pants

1. Palīdzības sniegšana un informācijas nodošana šī Līguma ietvaros tiek veikta pēc vienas Puses iniciatīvas vai pamatojoties uz vienas Puses kompetentās iestādes pieprasījumu. Pieprasījums pēc palīdzības tiek iesniegts rakstiskā formā, tajā skaitā izmantojot informācijas nosūtīšanas tehniskos līdzekļus.

2. Izmantojot informācijas nosūtīšanas tehniskos līdzekļus, kā arī šaubu gadījumos attiecībā uz saņemta pieprasījuma īstumu vai saturu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var pieprasīt rakstisku apstiprinājumu no pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes.

3. Steidzamos gadījumos var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, taču trīs dienu laikā tas ir jāapstiprina rakstiskā formā.

Pieprasījums satur:

- pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes nosaukumu;

- pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes nosaukumu;

- pieprasījuma pamatojumu;

- pieprasījuma saturu;

- vēlamo pieprasījuma izpildes termiņu;

- citas ziņas, kas nepieciešamas pieprasījuma izpildei.

   4. Pieprasījumu paraksta kompetentās iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai citas viņu pilnvarotas personas un to apstiprina ar pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes zīmogu.

5.pants

1. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta pilnībā vai daļēji, ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde uzskata, ka tā izpilde var radīt kaitējumu tās valsts suverenitātei, nacionālai drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm, vai ir pretrunā ar tās valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai starptautiskajām saistībām, kā arī var radīt Pušu valstu iedzīvotāju tiesību un likumīgu interešu pārkāpšanu.

2. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta, ja nodarījums, saistībā ar kuru ir veikts pieprasījums, nav noziedzīgs nodarījums saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

3. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu izpildīt pieprasījumu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde informē par to pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi, norādot atteikuma iemeslus.

6.pants

1. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus ātrai un iespējami pilnīgākai pieprasījuma izpildīšanai. Pieprasījums tiek izpildīts termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit dienas no tā saņemšanas datuma, turklāt pēc iespējas tiek ņemtas vērā pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes vēlmes par pieprasījuma izpildi tās norādītajā termiņā.

2. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par apstākļiem, kas traucē pieprasījuma izpildi vai aizkavē tā izpildi uz ilgāku laiku.

3. Ja pieprasījuma izpilde neietilpst pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes kompetencē, tā nodod pieprasījumu attiecīgajai kompetentai iestādei un nekavējoties par to informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi.

4. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, kas pēc tās domām ir nepieciešama pieprasījuma pienācīgai izpildei.

5. Pieprasījuma izpildei tiek piemēroti pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts nacionālie normatīvie akti.

6. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var dot atļauju pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes pilnvarotajiem pārstāvjiem atrasties savas valsts teritorijā pieprasījuma izpildes laikā, ja tas nav pretrunā ar šīs valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

7. Ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde uzskata, ka nekavējoša pieprasījuma izpilde var traucēt kriminālvajāšanu vai citu tiesisku darbību, kas tiek veikta tās valstī, tā var atlikt pieprasījuma izpildi vai saistīt tā izpildi ar nepieciešamību ievērot nosacījumus, kas noteikti kā nepieciešami pēc konsultācijām ar pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi. Ja pieprasījumu iesniegusī kompetentā iestāde piekrīt sniegt palīdzību saskaņā ar piedāvātajiem nosacījumiem, tai ir jāievēro šie nosacījumi.

 8. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde pēc pieprasījuma iesniegušās kompetentās iestādes lūguma veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu konfidencialitāti par pieprasījuma saņemšanas faktu, šī pieprasījuma un tā pavaddokumentu saturu, kā arī par palīdzības sniegšanas faktu.

9. Ja pieprasījuma izpildes laikā konfidencialitātes saglabāšana nav iespējama, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde par to informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi, kura lemj, vai ir jāizpilda pieprasījums ar šādiem nosacījumiem.

10. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde iespējami īsā laikā informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par pieprasījuma izpildīšanas rezultātiem.

7.pants

Privāta rakstura ziņu aizsardzības nolūkos (turpmāk – ziņas), kuras vienas Puses kompetentās iestādes nosūta otrās Puses kompetentajām iestādēm sadarbības ietvaros saskaņā ar šo Līgumu un savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību, tiek ievēroti sekojoši noteikumi:

1) Tās Puses kompetentās iestādes, kuras uz savu pieprasījumu ir saņēmušas ziņas, informē ziņas nododošo Pusi par to izmantošanu un iegūtajiem rezultātiem.

2) Puses šī Līguma ietvaros ziņas var sniegt tikai Pušu kompetentajām iestādēm. Vienas Puses valsts kompetentās iestādes saņemtās ziņas var nodot citām institūcijām tikai ar otras Puses valsts ziņas nododošās kompetentās iestādes iepriekšēju rakstisku atļauju.  

3) Ziņas nododošai Pusei ir jāpārliecinās par nododamo ziņu precizitāti, kā arī par to, vai to nodošana ir nepieciešama un vai tā atbilst paredzamajiem mērķiem. Ja ir nosūtītas kļūdainas ziņas vai ziņas, kuras nedrīkst sūtīt, tad ziņas nododošās Puses kompetentā iestāde nekavējoties informē par to ziņas saņēmušās Puses kompetento iestādi. Ziņas saņēmušajai Pusei ir jāveic nepieciešamās korekcijas kļūdainajās ziņās vai nekavējoties jāiznīcina ziņas, kuras nedrīkstēja nodot.

4) Persona, par kuru ziņas tiek sniegtas otrai Pusei, saskaņā ar ziņu nododošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir jāinformē pēc tās lūguma par šādām ziņām un to iecerēto izmantošanu. Valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas sniegšana var tikt atteikta.

5) Nododot ziņas starp Pusēm, ziņas nododošā kompetentā iestāde nosaka galīgos termiņus šo ziņu iznīcināšanai saskaņā ar saviem nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neraugoties uz to, nodotās ziņas tiek iznīcinātas, kad vairs nav nepieciešamības pēc tām, kā arī beidzoties šī Līguma darbības termiņam. Pušu kompetentās iestādes nekavējoties informē viena otru par saņemto ziņu iznīcināšanu un par šīs iznīcināšanas iemeslu.

6) Pušu kompetento iestāžu pienākums ir fiksēt ziņu nodošanu, saņemšanu un iznīcināšanu.

7) Pušu kompetentām iestādēm ir jāaizsargā tām nodotās ziņas no nesankcionētas piekļūšanas tām no personām, kuras nav uz to pilnvarotas, kā arī Pusēm nav tiesības šīs ziņas izmainīt vai publicēt.

8.pants

1. Katra Puse nodrošina informācijas un ziņu, kas ir saņemtas no otras Puses, konfidencialitāti, ja nosūtošā Puse uzskata par nevēlamu to izpaust.

2. Informācija un ziņas, kas saņemtas šī Līguma ietvaros, bez kompetentās iestādes, kura tos sniedza, atļaujas nevar tikt izmantoti citiem mērķiem kā tiem, kuriem tie tika pieprasīti un nodoti.

3. Lai nodotu trešajai pusei informāciju un ziņas, ko saņēmusi viena no Pusēm šī Līguma ietvaros, ir nepieciešama iepriekšēja atļauja no kompetentās iestādes, kura tos sniedza, ja vien šīs ziņas nav publiski pieejamas pieprasījumu saņēmušās Puses valstī.

 9.pants

Pieprasījumi un tiem klāt pievienotie dokumenti, kas tiek nosūtīti saskaņā ar šo Līgumu, tiek sastādīti angļu vai krievu valodā, ja starp Pušu kompetentajām iestādēm netiks panākta cita vienošanās.

 10.pants

Pušu kompetentās iestādes savu nacionālo normatīvo aktu ietvaros veic nepieciešamos pasākumus, kas paredz kontrolēto piegāžu metodes pielietošanu ar mērķi atklāt personas, kas piedalās noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.

11.pants

1. Pušu kompetentās iestādes, pamatojoties uz šo Līgumu, pēc savstarpējas vienošanās organizē konsultācijas par sadarbības koordināciju un efektivitātes paaugstināšanu.

2. Pušu kompetentās iestādes var veidot kopējas darba grupas, rīkot ekspertu tikšanās un savu pilnvaru ietvaros slēgt vienošanās, lai koordinētu šī Līguma darbību un nodrošinātu tā efektīvu īstenošanu.

12.pants

Strīdi, kas var rasties starp Pusēm saistībā ar šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risināti starp Pušu kompetentajām iestādēm konsultāciju ceļā vai pa diplomātiskajiem kanāliem.

13.pants

Pušu kompetentās iestādes patstāvīgi sedz izdevumus, kuri rodas šī Līguma īstenošanas gaitā, ja katrā konkrētā gadījumā netiek saskaņota cita kārtība.

14.pants

Šis Līgums neskar katras Puses tiesības un saistības citu starptautisko līgumu ietvaros, kuru dalībniece ir tās valsts, ja vien šajā Līgumā nav noteikti labvēlīgāki noteikumi Pušu kompetento iestāžu sadarbībai.

15.pants

1. Šis Līgums stājas spēkā datumā, kad ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem par to, ka Puses ir izpildījušas valstu iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

2. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse, rakstiski par to paziņojot, var izbeigt šī Līguma darbību, izmantojot diplomātiskos kanālus. Šis Līgums zaudē spēku sešus mēnešus no datuma, kurā otra Puse ir saņēmusi šādu paziņojumu.

3. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās šajā Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi, kuri stājas spēkā saskaņā ar šī panta pirmo daļu un kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Parakstīts 2009.gada 10.decembrī divos eksemplāros, katrs latviešu, armēņu un krievu valodā, turklāt visiem trim tekstiem ir vienāds juridiskais spēks. Atšķirīgas šī Līguma nosacījumu interpretācijas gadījumā teksts krievu valodā ir noteicošais.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece

Armēnijas Republikas valdības vārdā

Policijas priekšnieks Aliks Sargsjans

 СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Латвийской Республики
и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в борьбе против терроризма, организованной преступности и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и других преступлений

Правительство Латвийской Республики и ПравительствоРеспублики Армения, в дальнейшем именуемые Сторонами,

сознавая, что терроризм, организованная преступность и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров представляют серьезную угрозу безопасности государств Сторон, здоровью и благосостоянию народов двух государств, наносит ущерб политическому, экономическому и социально-культурному развитию обоих государств,

признавая необходимость согласования действий по вопросам оперативного сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с учетом законодательства своих государств,

учитывая конституционные основы и правовые системы своих государств и уважая неотъемлемое право государств на суверенитет,

подтверждая обязательства, вытекающие из международных договоров, участниками которых они являются, а также принимая во внимание резолюции органов Организации Объединенных Наций и ее специализированных агентств в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Стороны в соответствии с законодательством своих государств и настоящим Соглашением сотрудничают в области борьбы с преступностью, особенно в ее организованных формах, в случаях, когда предупреждение и раскрытие преступлений требуют взаимодействия компетентных органов обеих Сторон.

2. Стороны сотрудничают в борьбе с:

1) терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая финансирование терроризма;

2) организованной преступностью;

3) незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

4) незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, опасных и ядовитых веществ, радиоактивных и биологических материалов, представляющих угрозу жизни и здоровью личности и окружающей среде;

5) захватом заложников, похищением людей и торговлей людьми;

6) преступлениями против жизни и здоровья личности, в том числе торговлей органами и тканями человека для трансплантации;

7) преступлениями в сферах экономики, финансов, налогообложения и предпринимательства, в том числе легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

8) изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, финансовых инструментов, средств безналичных платежей;

9) контрабандой;

10) преступлениями против собственности, в том числе хищением транспортных средств;

11) преступлениями против нравственности и половой неприкосновенности, сексуальной эксплуатации, особенно детей;

12) преступлениями, связанными с незаконной миграцией;

13) преступлениями против окружающей среды, если указанные противоправные деяния затрагивают интересы государств обеих Сторон;

14) преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности;

15) коррупцией;

16) киберпреступлениями.

3. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и правовой помощи по уголовным делам.

Статья 2

1. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется путем прямых контактов и договоренностей между компетентными органами Сторон.

С Латвийской Стороны компетентными органами являются:

Министерство внутренних дел Латвийской Республики;

Государственная полиция Латвийской Республики;

Полиция безопасности Латвийской Республики;

Государственная пограничная охрана Латвийской Республики;

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвийской Республики;

Служба государственных доходов Латвийской Республики;

Министерство здравоохранения Латвийской Республики;

С Армянской Стороны компетентными органами являются:

Полиция Республики Армения;

Служба Национальной Безопасности при Правительстве Республики Армения;

Комитет Государственных Доходов при Правительстве Республики Армения.

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в перечнях своих компетентных органов.

3. Компетентные органы Сторон устанавливают прямые каналы связи между собой с целью обеспечения эффективного взаимодействия в рамках реализации настоящего Соглашения.

Статья 3

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется, в частности, в следующих формах:

1) обмен информацией, полученной в результате проведения оперативной деятельности, а также другой информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе о:

a) планируемых или совершенных актах терроризма, лицах и организациях, вовлеченных в них, методах совершения и используемом техническом оборудовании и средствах;

b) террористических организациях и группировках, их структурах и участниках, планирующих, совершающих или совершивших террористические акты;

c) лицах, вовлеченных в организованную преступность, структуре криминальных организаций и группировок, отношениях отдельных лиц и группировок, обстоятельствах совершения преступлений (особенно о времени, месте и методе совершения преступления), принятых мерах, а также о других представляющих интерес деталях;

d) любых связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров преступлений, совершенных или подготавливаемых к совершению на территории государства другой Стороны;

e) фактах, связанных с незаконным перемещением или попытками незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны;

f) лицах, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

g) формах и методах выявления источников поступления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в незаконный оборот и мерах пресечения такого незаконного оборота;

h) применяемых способах сокрытия наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров при транспортировке и методах их выявления;

i) выявленных фактах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

2) проведение по запросам Сторон оперативных мероприятий по делам, связанным с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

3) обмен опытом работы, в том числе путем проведения совместных рабочих встреч, совещаний, конференций и семинаров;

4) обмен текстами законодательных и иных нормативных правовых актов в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и противодействия злоупотреблению ими, а также материалами об их исполнении и методическими рекомендациями;

5) содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок в специализированных подразделениях по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

6) оказание консультативной помощи, а также содействие в проведении сложных экспертиз;

7) обмен в случае необходимости образцами и результатами исследования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота;

8) обмен статистическими данными и специальными публикациями по проблеме контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных формах, которые соответствуют целям настоящего Соглашения.

Статья 4

1. Оказание содействия и предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится по инициативе одной из Сторон или на основании запроса компетентного органа одной из Сторон. Запрос о содействии передается в письменной форме, в том числе с использованием технических средств передачи информации.

2. При использовании технических средств передачи информации, а также при возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания полученного запроса, запрашиваемый компетентный орган может запросить подтверждение у запрашивающего компетентного органов в письменной форме.

3. В случаях, не терпящих отлагательства, может быть принят устный запрос, однако он должен быть в течение трех суток подтвержден в письменной форме.

Запрос содержит:

наименование запрашиваемого компетентного органа;

наименование запрашивающего компетентного органа;

обоснование запроса;

содержание запроса;

желательный срок исполнения запроса;

другие сведения, необходимые для исполнения запроса.

4. Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его заместителем либо другими лицами, уполномоченными ими, и удостоверяется гербовой печатью запрашивающего компетентного органа.

Статья 5

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемый компетентный орган полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, национальной безопасности, публичному порядку или другим значимым интересам, либо противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства, а также повлечь нарушение прав и законных интересов граждан государств Сторон.

2. В исполнении запроса может быть также отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по законодательству государства запрашиваемого компетентного органа.

3. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган письменно уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин отказа.

Статья 6

1. Запрашиваемый компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. Запрос исполняется в срок, не превышающий тридцати суток с даты его поступления, при этом по возможности учитываются пожелания запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им срок.

2. Запрашиваемый компетентный орган незамедлительно уведомляет запрашивающий компетентный орган об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или задерживающих его исполнение на длительный срок.

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, он передает запрос надлежащему компетентному органу и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган.

4. Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительно сведения, необходимые, по его мнению, для надлежащего исполнения запроса.

5. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемого компетентного органа.

6. Запрашиваемый компетентный орган может разрешить уполномоченным представителям запрашивающего компетентного органа присутствовать при исполнении запроса на территории своего государства, если это не противоречит законодательству его государства.

7. Если запрашиваемый компетентный орган полагает, что немедленное исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому в его государстве, он может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых после консультаций с запрашивающим компетентным органом. Если запрашивающий компетентный орган согласен оказать ему содействие на предложенных условиях, он должен соблюдать эти условия.

8. Запрашиваемый компетентный орган по просьбе запрашивающего компетентного органа принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его документов, а также факта оказания содействия.

9. В случае невозможности сохранения конфиденциальности при исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган информирует об этом запрашивающий компетентный орган, который решает, следует ли исполнять запрос на таких условиях.

10. Запрашиваемый компетентный орган в возможно короткие сроки информирует запрашивающий компетентный орган о результатах исполнения запроса.

Статья 7

В целях защиты сведений личного характера (далее — сведения), передаваемых компетентными органами одной Стороны компетентным органам другой Стороны в рамках сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением и в соответствии с национальным законодательством о защите сведений личного характера соблюдаются следующие условия:

1) Компетентные органы одной Стороны, которые на свой запрос получили сведения, информируют передавшие их компетентные органы другой Стороны об их использовании и полученных результатах.

2) Стороны в рамках настоящего Соглашения могут предоставлять сведения только компетентным органам Сторон. Полученные сведения могут быть переданы компетентными органами одной Стороны другим учреждениям только по предварительному письменному разрешению передавшего их компетентного органа другой Сторны.

3) Сторона, передающая сведения, обязана убедиться в их точности, а также в том, необходима ли такая передача, и соответствует ли она предполагаемым целям. В случае если переданы ошибочные сведения или сведения, которые не подлежат передаче, то компетентный орган одной Стороны, передавший сведения, немедленно информирует об этом компетентный орган другой Стороны, получивший их. При этом компетентный орган получивший сведения, обязан внести необходимые коррективы в ошибочные сведения или немедленно уничтожить не подлежащие передаче сведения.

4) Лицо, сведения о котором передаются другой Стороне в соответствии с национальным законодательством передающей Стороны, информируют по его просьбе о таких сведениях и их запланированном использовании. В интересах государственной беопасности и публичного порядка в выдаче такой информации может быть отказано.

5) При передаче сведений между Сторонами компетентный орган, передающий их, устанавливает в соответствии со своим национальным законодательством предельные сроки для их уничтожения. Несмотря на это, переданные сведения должны быть уничтожены по окончании необходимости в них, а также после окончания действия настоящего Соглашения. Компетентные органы Сторон немедленно извещают друг друга об уничтожении полученных сведенийи причине такого уничтожения.

6) Компетентные органы Сторон обязаны фиксировать передачу, получение и уничтожение сведений.

7) Компетентные органы Сторон обязаны осуществлять защиту переданных сведений от несанкционированного доступа к ним неуполномоченных на то лиц, и не вправе изменять либо публиковать их.

Статья 8

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и сведений, полученных от другой Стороны, если передающая Сторона считает нежелательным их разглашение.

2. Информация и сведения, полученные на основании настоящего Соглашения, не могут быть использованы без письменного согласия предоставившего их компетентного органа в иных целях, чем те, для которых они запрашивались и были предоставлены.

3. Для передачи третьей стороне информации и сведений, полученных одной из Сторон на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное письменное согласие предоставившего их компетентного органа, если только эти сведения не являются общедоступными в государстве запрашиваемой Стороны.

Статья 9

Запросы и прилагаемые к ним документы, которые направляются в соответствии с настоящим Соглашением, составляются на английском или русском языке, если компетентными органами Сторон не будет достигнута договоренность об ином.

Статья 10

Компетентные органы Сторон в рамках национального законодательства принимают необходимые меры, предусматривающие надлежащее применение метода контролируемой поставки в целях выявления лиц, участвующих в совершении преступлений.

Статья 11

1. Компетентные органы Сторон проводят по взаимной договоренности консультации в целях координации и повышения эффективности сотрудничества на основе настоящего Соглашения.

2. Компетентные органы Сторон могут создавать совместные рабочие группы, проводить встречи экспертов и в рамках своих полномочий заключать соглашения в целях координации деятельности и обеспечения эффективного выполнения настоящего Соглашения.

Статья 12

Спорные вопросы между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, решаются путем консультаций компетентных органов Сторон или по дипломатическим каналам.

Статья 13

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе реализации настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не согласован иной порядок.

Статья 14

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых является ее государство, если только настоящим Соглашением не устанавливаются условия, более благоприятные для сотрудничества компетентных органов Сторон.

Статья 15

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может, письменно уведомив об этом другую Сторону по дипломатическим каналам, прекратить действие настоящего Соглашения. Действие настоящего Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон такого уведомления.

3. По письменному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые вступают в силу в соответствии с частью 1 настоящей Статьи и являются неотьемлемой частью Соглашения.

Совершено в  г. Ереван  10 декабря 2009 года в двух экземплярах, каждый на латышском, армянском и русском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения преимущественную силу имеет текст на русском языке.

Соглашения. Действие настоящего Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон такого уведомления.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министр внутренних дел Линда Мурниеце

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Начальник Полиции Аликс Саргсьянс

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!